Mat4 trigonometria

Click here to load reader

 • date post

  26-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  1.143
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Mat4 trigonometria

1. TRIGONOMETRA 2. TRIGONOMETRIA TRIGONOMETRIA = mesura de triangles Permet conixer tots els elements dun triangle a partir dun angle o costat conegut. 3. El radiants un angle que amb vrtex al centre del cercle genera un arc de circumferncia igual al radi. S r Se S = r , aleshores= 1 rad Unitats per mesurar angles: Radiant (RAD) 4. EQUIVALNCIA RAD - GRAUS 0 = 0Rad 90 = /2 rad 180 = rad 270 = 3 /2 rad 360 =2 rad 360 = 2 rad 5. RAONS TRIGONOMTRIQUES DUN ANGLE AGUT CATET OPOSAT(b) CATET CONTIGU (C) HIPOTENUSA (a) Sinus Cosinus Tangent Cotangent Secant Cosecant B 6. 12 35 H TEOREMA DE PITGORES EXEMPLE : 7. Relacions de les raons trigonomtriques 1.- Teorema fonamental de la trigonometria : (sin ) 2+ (cos ) 2=sin 2 + cos 2 = 12.- Relaci fonamental de la trigonometria 8. Sinus dun angle

 • Si lhipotenusa (=radi) s 1, calculem el sinus de langle B.
 • El denominador c=1. Aleshores sinB=catet oposat.

CIRCUMFERNCIA GONIOMTRICA:Circumferncia de radi 1 c=1 b 9. Cosinus dun angle

 • Si lhipotenusa (=radi) s 1, calculem el cosinus de langle B.
 • El denominador c=1. Aleshores cosB=catet contigu.

c=1 b a 10. Signes de les raons trigonomtriques cos (+,+) (,+) (, ) (+, ) I II III IV cos r = 1 u. r = 1 u. r = 1 u. r = 1 u. 0 90 = /2 rad 180 = rad 270 = 3 /2 rad 360 =2 rad sen sen sen cos sen cos 11. Angles suplementaris (sumen 180) Si un angle mesura el suplementari fa180 . sin (180 ) = sin cos (180 ) = cos tg (180 ) = tg x y x 180 y 1 1 12. Angles oposats sin ( ) = sin(360 ) = sin cos ( ) = cos(360 cos tg ( ) = tg(360 ) = tg Sn dos angles oposats si un fai laltre y y x 1 1 13. Angles complementaris (sumen 90)Si una angle fa el seu complementari fa 90 sin (90 ) = AC / AB = cos cos (90 ) = BC / AB = sin tg (90 ) = 1 / tg A B C 14. Angles delevaci i depressi Angle delevaci Angle de depressi HORITZONTAL VISUAL VISUAL ) )