Trigonometria: Sarrera

32
TRIGONOMETRIA SARRERA

Transcript of Trigonometria: Sarrera

Page 1: Trigonometria: Sarrera

TRIGONOMETRIASARRERA

Page 2: Trigonometria: Sarrera

TRIGONOMETRIA

Triangeluen kalkuluaz diharduen matematikaren atala da.

Page 3: Trigonometria: Sarrera

ANGELUA

Elkar ebakitzen duten bi zuzenek mugatzen duten lau plano zatietako bakoitza.

Page 4: Trigonometria: Sarrera

ANGELUEN SAILKAPENA

ZORROTZA < 90º

ZUZENA = 90º

KAMUTSA > 90º

LAUA = 180º

OSOA = 360º

Page 5: Trigonometria: Sarrera

ANGELUAK NEURTZEKO UNITATEAK

• Radianak• Graduak

RADIANEN ETA GRADUEN ARTEKO ERLAZIOA:

360º = 2 radedo

180º = rad

Page 6: Trigonometria: Sarrera

ANGELUAK: ARIKETAK

GRADUAK RADIANAK

45º

120º

/5

3 /8

75º

5 /4

320º

Page 7: Trigonometria: Sarrera

ANGELUAK: ARIKETAK

GRADUAK RADIANAK

180º

45º /4

120º 2 /3

36º /5

67,5º 3 /8

75º 5 /12

225º 5 /4

320º 16 /9

Page 8: Trigonometria: Sarrera

TRIANGELUA

• Definizioa: Hiru alde dituen poligonoa.

• Sailkapena.

Page 9: Trigonometria: Sarrera

TRIANGELUA

Angeluen arabera Aldeen arabera

ZORROTZAHiru angeluak zorrotzak

ZUZENAAngelu zuzen bat

KAMUTSAAngelu kamuts bat

ALDEKIDEAHiru alde berdin

ISOSZELEABi alde berdin

ESKALENOAHiru aldeak desberdinak

TRIANGELUEN SAILKAPENA

Page 10: Trigonometria: Sarrera

TRIANGELUAREN PROPIETATEA

Triangelu baten hiru angeluen arteko batura 180º-koa da.

Page 11: Trigonometria: Sarrera

PITAGORASEN TEOREMA

h

a

b

Triangelu zuzenetan, katetoen karratuen batura hipotenusaren karratuaren berdina da.

Hau da,

a2 + b2 = h2

a eta b katetoak

h hipotenusa

Page 12: Trigonometria: Sarrera

ANGELU ZORROTZENARRAZOI TRIGONOMETRIKOAK

Page 13: Trigonometria: Sarrera

ARRAZOI TRIGONOMETRIKOAK

a aurkako katetoab alboko katetoac hipotenusa

a alboko katetoab aurkako katetoac hipotenusa

Page 14: Trigonometria: Sarrera

ARRAZOI TRIGONOMETRIKOAK

sinua = sin = a/c sin = b/c

Kosinua = cos = b/c cos = a/c

Tangentea = tan = a/b tan = b/a

hipotenusakatetoa aurkako

katetoa albokokatetoa aurkako

hipotenusakatetoa alboko

Page 15: Trigonometria: Sarrera

ARRAZOI TRIGONOMETRIKOAK: ADIBIDEAK

sinua

kosinua

tangentea

sinua

kosinua

tangentea

Page 16: Trigonometria: Sarrera

ARRAZOI TRIGONOMETRIKOAK: ADIBIDEAK

Sinua 8/10 6/10

Kosinua 6/10 8/10

Tangentea 8/6 6/8

Sinua 10/10,77 4/10,77

Kosinua 4/10,77 10/10,77

Tangentea 10/4 4/10

Page 17: Trigonometria: Sarrera

ARRAZOI TRIGONOMETRIKOAK KALKULAGAILUAN

• sin, cos eta tan teklak erabiltzen dira.

• Angelua jakinda arrazoi trigonometrikoren bat kalkulatu nahi dugunean, dagokion tekla zuzenean erabiltzen da. Adibidea: sin 30º kalkulatzeko,

sin 30 = edo 30 sin. Emaitza: 0,5.

• Arrazoi trigonometrikoa jakinda angelua kalkulatu nahi dugunean, dagokion teklari eman baino lehen SHIFT tekla sakatu beharko dugu.

Adibidea: cos = 0,5 jakinda kalkulatzeko, SHIFT cos 0,5 = edo 0,5 SHIFT cos . Emaitza: 60º.

Page 18: Trigonometria: Sarrera

KALKULAGAILUA: ARIKETAK

sin 30º

tan 45º

cos 67º

tan 58º

sin 15º

cos 89º

Page 19: Trigonometria: Sarrera

KALKULAGAILUA: ARIKETAK

sin 30º 0,5

tan 45º 1

cos 67º 0,390731

tan 58º 1,600334

sin 15º 0,258819

cos 89º 0,017452

Page 20: Trigonometria: Sarrera

KALKULAGAILUA: ARIKETAK

sin = 0,6 = 36,8698º

tan = 0,435 = 23,50904º

cos = 0,78 = 38,7394º

tan = 2,5 = 68,1985º

sin = 0,91 = 65,5053º

cos = 0,03 = 88,2808º

Page 21: Trigonometria: Sarrera

TRIANGELU ZUZENEN EBAZPENA

Page 22: Trigonometria: Sarrera

TRIANGELU ZUZENEN EBAZPENA

Triangelu zuzenak ebaztea, falta diren neurri guztiak aurkitzea da (aldeak eta angeluak).

Triangeluak ebazteko honako propietate eta kontzeptu hauek erabiliko ditugu:

Arrazoi trigonometrikoak: sinua, kosinua, tangentea.

Pitagorasen teorema.

Triangeluen angeluen batura 180º-koa da.

Page 23: Trigonometria: Sarrera

TRIANGELU ZUZENEN EBAZPENADatuak: bi alde.

• Lehenengo Pitagorasen teorema erabiliz hirugarren aldea kalkulatuko dugu: 42 + 102 = c2

• Beraz, c = 10,7703 cm.

10,7703

Page 24: Trigonometria: Sarrera

TRIANGELU ZUZENEN EBAZPENADatuak: bi alde.

• Ondoren, angeluetako bat kalkulatuko dugu arrazoi trigonometrikoak erabiliz. Adibidez, tangentea erabiliko dugu: tan = 10/4Kalkulagailua erabiliz angelua kalkulatzen dugu: = 68,2º

10,7703

68,2º

Page 25: Trigonometria: Sarrera

TRIANGELU ZUZENEN EBAZPENADatuak: bi alde.

• Bukatzeko, falta den angelua kalkulatuko dugu: + + 90 = 180, hau da, + = 90.

Beraz, 68,2 + = 90 denez, = 21,8º izango da.

10,7703

68,2º

21,8º

Page 26: Trigonometria: Sarrera

TRIANGELU ZUZENEN EBAZPENADatuak: bi alde.

• ARIKETA: Ebatzi ondoko triangelu zuzena.

Page 27: Trigonometria: Sarrera

TRIANGELU ZUZENEN EBAZPENADatuak: bi alde.

• ARIKETA: Ebatzi ondoko triangelu zuzena.

5.9986

33,6959º33,6959º

56,3040º

Page 28: Trigonometria: Sarrera

TRIANGELU ZUZENEN EBAZPENADatuak: alde bat eta angelu bat.

• Lehenengo, falta den angelua kalkulatuko dugu: + + 90 = 180, hau da, + = 90.Beraz, 45 + = 90 denez, = 45º izango da.

45º

Page 29: Trigonometria: Sarrera

TRIANGELU ZUZENEN EBAZPENADatuak: alde bat eta angelu bat.

• Ondoren, arrazoi trigonometrikoak erabiliz, beste alde bat kalkulatuko dugu:

sin 45º = 4/h, beraz, h = 4/sin 45º = 5,65 cm.

45º

5,65

Page 30: Trigonometria: Sarrera

TRIANGELU ZUZENEN EBAZPENADatuak: alde bat eta angelu bat.

• Bukatzeko, Pitagorasen teorema erabiliz, falta den aldea kalkulatuko dugu: 42 + x2 = 5,652. Beraz, x = 4 cm.

45º

5,65

4

Page 31: Trigonometria: Sarrera

TRIANGELU ZUZENEN EBAZPENADatuak: alde bat eta angelu bat.

• ARIKETA: Ebatzi ondoko triangelu zuzena.

Page 32: Trigonometria: Sarrera

TRIANGELU ZUZENEN EBAZPENADatuak: alde bat eta angelu bat.

• ARIKETA: Ebatzi ondoko triangelu zuzena.

52º

6,250310,1521