El Web Negre 037

of 20 /20
Segona època – Número 37 – 29 juliol 2010 1 ERMENGOL Els toros ja no patiran per culpa nostra

Embed Size (px)

description

Revista d'humor i sàtira

Transcript of El Web Negre 037

 • Segona poca Nmero 37 29 juliol 2010

  1ERMENGOL

  Els torosja nopatiranper culpanostra

 • 2ewnELS TOROS ENS ESTIMEN

  ELCHICOTRISTE

  DANI SAUS

 • 3PUYAL

  KA

  P

  NESTOR

  ewnELS TOROS ENS ESTIMEN

 • 4ewnELS TOROS ENS ESTIMEN

  KAP

  ERMENGOL

 • 5DEVIL

 • ewnCOSES DE LAVI

  6Contina a la pgina segent

 • LAVI

  Ve de la pgina anterior

  7

  ewnCOSES DE LAVI

 • 8ewnCOLLONS, AQUESTS QUEMANEN!

  NESTOR

  ERMENGOL

 • 9ewnCOLLONS, AQUESTS QUE MANEN!

  LAVI

  BERNAL

 • 10

  LAVI

  KAP

  LAVI

 • La setmana passa-da us comentavalenquesta que enBarbeta es va in-ventar per el seu

  diari, La Vanguardia, i voliafer-vos veure que all no te-nia ni cap ni peus. Doncs aranha fet una el tebeo dels so-cialistes, El Peridico. Iaquesta tamb t molt desuc. Aquesta fa riure msque la de La Vanguardia (noparem de riure, aquest estiu).

  Si la setmana passadaens deia en Barbeta que el47% dels catalans estvem afavor de la independncia,ara resulta que el tebeo ensdiu que no. Que el 47% delscatalans el que estem s afavor del federalisme i no delindependentisme! Aquestas que es bona!! A mi el queem sorprn s que hi hagi un47% de catalans que spigaqu coi s el federalisme! Jamimagino les preguntes pera confegir lenquesta: Ustet

  esta a favort de la indepen-densia de Catalunya o a fa-vort dun estado federal? ilenquestat, sense dubtar:Hombre...! Dnde vas a pa-rar! El federalismo, siempre!Ofrese muchas ms posibili-dades! Fins i tot els noiets iles noietes que acaben de ferel Batxilletat i segons tots elsindicadors surten sense sa-ber fer la O amb un canut, sa-ben, aix s, qu s el federa-lisme. Segons El Peridico,tot aix, eh?

  I dindependentistes no-ms em som un 16% i un287% els satisf dall mslactual model autonmic (uninvent espanyol que, tot i noest homologat enlloc delmn, a quasi un 30% el tro-ba sensacional). Acaba len-questa sentenciant que elscatalans estem tots amb laroja, faltaria ms.

  I es que els socialistesencara estan entestats endemostrar que la manifesta-

  ci aquella del dissabte de lacalor era per a protestar per-qu ens havien retallat unestatut federalista i per anaren contra del PP que ens l-havia denunciat al TC. Idaqu no els treguis. No,senyors de les diferentsbranques del PSC i delPSOE, a la mani hi vam anarper a dir PROU!! Prou des-tatuts i collonades. Prou da-guantar sentncies i llionsde qui no tenen cap as-cendncia sobre nosaltres,el poble catal! Prou!!

  Ara, una altra cosa sque els partits poltics esti-guin disposats, primer a ado-nar-sen, i desprs a mourefitxa. s que shi est tan b,aix, anant passant els dies,parant la m i omplint la pan-xa!

  El Peridico, com La Vanguardia,fa enquestes i tamb la caga

  per MANEL, EL PUYAL

  WIL

  LY

  ewnCOLLONS, AQUESTS QUE MANEN!

  ERM

  ENG

  OL

  11

 • 12

  SOLER

  NSTOR

  NSTOR

  ewnEN PILOTES

 • 13

  per LA MAGINA DELS OUSewnCREMA DE LLAVIS

  Fumera

  Eyjafjallajkull pas s una faltadortografia, est ben escrit. Elnom resulta ser el mot en llen-gua escandinava del volc is-lands que fa setmanes que

  fumej amb fora paralitzant el vol davionspel cel dEuropa. Ara ja fa temps que nosen parla, ha deixat de ser notcia, la prem-sa omple titulars daltres afers i, a ser possi-ble, ms estiuencs que alegrin la vista. Elsfums de distracci actuals van damors defutbolistes tot desitjant esvair els altresfums que de veritat cremen llavis.

  Igual que lEyjafjallajkull hi ha grups depremsa per que ja fa mil anys que no par-len de la manifestaci del 10-J a Barcelona.Noms han passat quinze dies i prou queshan encarregat dofegar repercussionsentorn la multitudinria concentraci. No endiuen paraula. La tctica s: tal dia far unany i avall que fa baixada!

  Que aix succeeixi en determinats mit-jans de comunicaci s fins un cert punt unhonor. Ara, el problema s quan aquestaactitud es trasllada a la classe poltica. Sb s cert que tamb un altre honor es que

  alguns partits ignorin dentrada el grapat degent de la trobada, la cosa molesta quanpoc a poc la resta de grups parlamentarisva fent el mateix al respecte.

  Queda clar, tocava anar a sortir a la fo-to, fer acte de presncia, aparentar que laretallada del constitucional era despropor-cionada i que la sentncia no anava amb eltarann del partit per, desprs, intentar gi-rar full tot desitjant que la convocatria que-di diluda en fum i dencenalls.

  Reunir-se per fer-la petar al Parlament,anar de visita a reiterar confiana a laMoncloa i posposar al mxim les eleccionsa la Generalitat poc a veure tenen amb elspassos segents que dels poltics sen de-manava un cop enllestida la manifestaci.Ning ho diria per el fum els ha emmasca-rat la cara i no pas de l'Eyjafjallajkull.

 • ewn+TECA PER A LINTELLECTE

  RICS

  14ELCHICOTRISTEPUYAL

 • ewn+TECA PER A LINTELLECTE

  MESQUITA

  BP

  15DANI SAUISERMENGOL

 • 16

  per JIGGImanol Arias,menyspreador

  Manuel Mara Arias Domnguez, ImanolArias y de las JONS en el mn artstic,reconeix que, tot i sentir-se molt espanyol des desempre, mai havia vist Espanya plena de ban-deres i de reconeixement del que som. Qu si-

  magina que sn els espanyols? No ho diu, per sinterpreta quesn campions del mn de futbol, perqu pel dems... vaja caca,no? Per no dubta a declarar que t un profund menyspreupel separatisme. De quin separatisme parla? Tampoc hoespecifica. Es refereix potser a que la seva mullerPastora sha separat per a atansar braos ms acolli-dors? No ho sabem. Per com que afegeix que els se-paratistes si no volen estar, el millor que poden fer smarxar, per dun en un. A guanyar-se la vida a fora,que s el que hem fet altres per estimar Espanya,ens posem a meditar: no ens consta que lImanol ha-gi hagut demigrar per guanyar-se la vida ni estimarEspanya. S que ha treballat a lestranger fent lesamriques de parla castellana, per en pla guai, queper alguna cosa aquest perit industrial, especialitatelectrnica, fa dactor al teatre, al cinema i a la televi-si. A veure si ens entenem. Peritem-ho: aix de lunen un ho diu perqu la Pastora ha vingut a Barcelonaa treballar en una pea teatral, encara que no ha vingutsola, sin que ho ha fet amb la seva nova parella sen-timental, que es com es diu ara la cosa en pla fi? saix el que temprenya? Consideres, doncs, que anar atreballar a Catalunya s marxar fora? O, pel contrari,

  vols dir que confons, per exemple Catalunya ambuna finca privada dels castellans? Perqu tot sembla in-

  dicar que si alg sha de guanyar la vida a fora noms cal mirarel PIB espanyol, no? Repassa-tel, home, repassa-tel, i veursqui hauria de tenir menys barra, treballar ms, quines ptries sndeutores i responsables dels espolis fiscals daltres. La veritat,pocs comentaris poden despertar la repetici incessant daquells

  passatges tan familiars com el discurset que endinya ManuelMaria, sembla talment que shagi empeltat dAntonio

  Alcntara, el personatge que interpreta des de fa tantestemporades a la srie Cuntame cmo pas, que se liha pujat a la clenxa o que se sent una mica com el seuhomnim, linefable Carlos Arias Navarro, marmessorde Franco, guardi de la seva memria i servidor de laseva obra poltica, somicant all despanyols, Francoha mort. Precisament, noi, quan dius que no haviesvist tantes banderes, no recordes els temps delCaudillo i les seves memorables jornades dexaltacipatritica? I aix del menyspreu, et sembla bonic?Mira, com lAlcntara, sembles un carcamal ambfums, diguem-ne de segona generaci, o de mitja pen-

  si, com tants altres que passen del no res al res debo, a creures alguna cosa, com ara que sn dem-crates de tota la vida quan la veritat s que de de-mocrcia, dels seus deures i drets, no en sabeu niun borrall. Ni falta que us fa perqu amb la xuleria japagueu. Malaurats els menyspreadors, perqu ellsseran menyspreats.

  ewnGALERIA DE CARCAMALS

  NSTOR

 • 17

  pel GRAS

  s obert des del 1978, per si diguessin1878 tamb ens ho creurem. s da-quells establiments amb una escenogra-fia que et remet inevitablement a limagi-nari de les tavernes vuitcentistes, et

  trobes a la taverna del bandoler amb el seu trabuc(ep, s un smil!, s a dir, una comparaci potica, perimatge, no volem dir que atraquin el client, molt alcontrari), embossats conspiradors, estable i pal de pa-ller ben a prop. B, ja saben... la llar de foc en alguncant amb estris de cuina penjant, com daltres gan-xos pengen enfilades dalls secs i pebrots, un tros decuina a la vista, un fotimer de taules, una a tocar delaltra (potser una mica massa i tot), parades amb to-valles a quadres vermells i blancs, el porr o la gerraa punt, setrills i plats amb tomquets de sucar, torra-des... ganivets que no tallen... en fi, tot, per, moltcomplet i ben resolt, sense engavanyar. Aix t el seupblic; evidentment, molt heterogeni, vens de tota lavida comparteixen comentaris (encara que no vulguis,s inevitable per la proximitat) amb jovent amant dela casolana cosa, mares amb fills que surten de les-

  plai amb els redactors dEl Web Negre, que tant si ne-va com si fa sol, shi deixen caure (hi anem dincgniti ara que hi penso, s dels pocs locals en els que elKap quasi no falla mai: esbrinarem aquest misteri.)

  Potser de misteri no nhi ha, i lxit sha dadjudicara la teca. mplia carta i men esquifit (ens referim a

  que t la mida dun carta... de les de jugar a la botifa-rra, a la brisca, al burro o al remigio: el trobareu obrintla carta de plats, mirant a la cantonada de baix a les-querra, all el teniu). Anem a la teca: les racions snabundants, si hi vas amb gana quedes satisfet, segur.Proposar unes mongetes estofades, un trinxat de laCerdanya o una cua de bou al pic del juliol t el seumrit, i s una gosadia que sagraeix: tasteu-ho.

  Cosetes a millorar, amb perms: el trinxat de laCerdanya era semi-trinxat i... seria molt demanar untrosset de cansalada ben rostida a sobre de la mun-tanyeta de patata i col? Hi quedaria dall ms b i nomolestaria gens. El bistec (amb patates) tenia bonaamplada i millor presncia, i era bo, per realmentsemblava que tamb el podien fer servir pel carpac-cio, de tant prim com era (hem de reconixer el mritabsolut daconseguir aquelles finors micrals senseque set trenqui a trossets tot ell). Els gots de vi sem-blen didalets que amb prou feines pots abocar dins laboca (el nas et molesta), val la pena fer servir els dai-gua.*

  Latenci es certament bona: no obstant, amb lespresses val la pena que recordis qu has demanat,perqu sin et poden posar tranquillament al davantla verdura pel gaspatxo, per exemple, o la botifarrapel bacall a la llauna.

  *Nota de redacci: els que fem servir porr ens en fotem descara-dament daquesta afirmaci.

  La taverna den Mallol

  Guia EWN de restaurants de menewnEL GUST ILES GANES

  El GlopBrasseria / TavernaSant Llus, 24 (cantonada Montmany), al barri de Grcia.BarcelonaTel.: 93 213 70 58

  Men migdia de dilluns a divendres: 9,69 (IVA incls).

  Hi ha ms locals de la cadena, per no sn elmateix, on vas a parar!

 • BRITO BRITO

  ewnEL WEB NEGRE DE BABEL

  18GIULIO LAURENZI

 • ewnEL WEB NEGRE DE BABEL

  BRITO

  PEDRO MOLINA

  19

 • Els dEl Web Negre estem per les banyes:

  A la gorra du banyes de viking:Nstor Maci

  Les banyes no li deixen veure el bosc:Josep Ignasi Gras

  Banya dabril, morena de la serra:Manel Puyal

  Kumbany, Du meu, kumbany:Kap

  La banya de la muntanya no fa pudor:L'Avi

  Antes banyes que sensilla:Soler

  Lavi Ciset el banyava de bon mat al portal:Napi

  Baixant de la font del Gat posa banyes a un soldat:Quim

  El rei de la Banyaberry:Dani Saus

  Banyes verdes vora el mar:Jordi Artigas

  Les banyes pasturen i ensenyen el cul:Sergio Fidalgo

  Pensa que banyar-se vol dir una altra cosa:Elchicotriste

  Fan pudor de banya socarrimada:Xavi, Quel, Bi, Orcajo, Jordi Arasa, Willy

  Pars be val unes banyes!:Roger Fillol, Devil, Eugeni Brandat, Pere Gil i Juli Vert

  Banyes dimportaci, fresques sn i regalades:Giulio Laurenzi, Carlos Brito, Pedro Molina

  Sestima ms les banyes dels cargols:Ermengol

  El Web Negre no coincideix necessriament amb les opinionsdels seus autors. De fet, la majoria de vegades no en tenim,daix. Quina angnia, oi?

  ewnTRACA FINAL

  20PUYAL