El Web Negre 038

of 15 /15
Segona època – Número 38 – 08 agost 2010 1 NÉSTOR

Embed Size (px)

description

Revista d'humor i sàtira

Transcript of El Web Negre 038

Page 1: El Web Negre 038

Segona època – Número 38 – 08 agost 2010

1NÉSTOR

Page 2: El Web Negre 038

2PUYAL

NÉSTOR

ewnCOLLONS, AQUESTS QUE MANEN!

Page 3: El Web Negre 038

3L’AVI

L’AV

I

L’AVI

ewnCOLLONS, AQUESTS QUE MANEN!

Page 4: El Web Negre 038

4

ewnCOLLONS, AQUESTS QUE MANEN!

DA

NI S

AU

S NÉSTIOR

Page 5: El Web Negre 038

Ara ja han passatuna mica lesreaccions a lasupressió de lescorrides de toros

al Principat, dictada pelParlament a instàncies d'unaILP (Iniciativa LegislativaPopular, que vol dir que unsquants ciutadans recullen fir-mes i quan en tenen prou,les porten al Parlament iaquest es veu obligat a dis-cutir, aprovar o desaprovaraquella qüestió que els ciu-tadans li han indicat. Enaquest cas demanaven quees prohibissin les corrides detoros) Ho aclareixo perquèse sàpiga que els ciutadanspoden provocar regulacions illeis que els polítics no hi ha-vien pensat, degut a la feina-da que tenen. Ho aclareixo,també, perquè se sàpigaque prohibir les corrides noha estat un caprici dels polí-tics d'Esquerra ni d'IC-Verds

per fer la punyeta als espa-nyols d'Espanya.

Aclarit tot, vull comentar-vos no les reaccions en con-tra que hi ha hagut, sinó lesreaccions a favor. A favor deprohibir les corrides, vull dir.

Han estat les organitza-cions en defensa dels ani-mals les que més s'han fetsentir. Estaven tots molt con-tents i/o contentes. S'hanvist escenes de vertaderaalegria i satisfacció i no no-més aquí, a Catalunya, sinótambé allà a les espanyesespanyoles. Molt contentesles organitzacions pro ani-malons, han aconseguit unagran fita, els toros no seranmai més torturats a Cata-lunya!

Molt bé. Jo també esticcontent. Però heu pensat enles persones? No hauríemd'estar contens perquè lespersones en forma de torerotampoc seran objecte de tor-

tura a partir d'ara? Que pot-ser no pateixen tortura elspobres toreros? Que no elsheu vists abans d'anar a laplaça, senyant-se catorzevegades davant una menad'altar tot ple d'estampetesde totes les marededéus detots els pobles, cagats depor, acollonits, demanant deno morir aquella tarda a laplaça, que qui cony el mana-va a ell ficar-se en aquestsmerders, total, per portar labutxaca una mica plena i serfamós i que parlin de tu i quede tan en tan et passegin aespatlles i que quatre "petar-dos verbeneros" es vulguinficar al llit amb tu perquè sesuposa que els tens grossoscom a melons i a més a mésquadrats. Val la pena passartots aquests tràngols?

Doncs, Catalunya t'haalliberat també a tu, torero!

D’animals i de persones

per MANEL, EL PUYAL

KAP

ewnCOLLONS, AQUESTS QUE MANEN!

5

Page 6: El Web Negre 038

6

ewnCOLLONS, AQUESTS QUE MANEN!

KAP

DEVIL

Page 7: El Web Negre 038

ewnCOLLONS, AQUESTS QUE MANEN!

ELCHICOTRISTE ELCHICOTRISTE ELCHICOTRISTE 7

Page 8: El Web Negre 038

8

ewnCOLLONS, AQUESTS QUE MANEN!

ELCHICOTRISTE

ELCHICOTRISTE

Page 9: El Web Negre 038

ELCHICOTRISTE

ELCHICOTRISTE

9

ewnCOLLONS, AQUESTS QUE MANEN!

Page 10: El Web Negre 038

ewnCOSES DE L’AVI

10L’AVI

Page 11: El Web Negre 038

TOROS

11SOLER

WILLY

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

TOROS

Page 12: El Web Negre 038

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

VACUNES

TECNOLOGIA

12ELCHICOTRISTE

DANI SAUIS

PUYAL

PENSIONS

Page 13: El Web Negre 038

13

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

NÉSTOR

PUYAL

METGES

Page 14: El Web Negre 038

BRITO

ewnEL WEB NEGRE DE BABEL

14GIULIO LAURENZI

Q#

Page 15: El Web Negre 038

Els d’El Web Negre estem suats però no ens la sua:

A 30 graus perd 15 litres al dia (un menys a Canàries):Néstor Macià

Com que és gras, sua més: Josep Ignasi Gras

El rei de la samarreta imperi:Manel Puyal

En pilotes dorm més bé:Kap

Als seus temps això no passava:L'Avi

Té un aire condicionat de quinze euros:Soler

Es banya amb un aneguet groc de bec vermell:Napi

Es banya amb un aneguet vermell de bec groc:Quim

En realitat es diu Dani Suas:Dani Saus

Té un pai-pai filipí:Jordi Artigas

Es venta amb les bosses dels ganxitos:Sergio Fidalgo

No sua, plora:Elchicotriste

Es guanyen el pa amb la suor dels altres:Xavi, Quel, Bié, Orcajo, Jordi Arasa, Willy

Han viatjat a Moscou per passar fresca:Roger Fillol, Devil, Eugeni Brandat, Pere Gil i Juli Vert

Allà fora també fa calor:Giulio Laurenzi, Carlos Brito, Pedro Molina

Des del forn de Catalunya:Ermengol

El Web Negre no coincideix necessàriament amb les opinionsdels seus autors. De fet, la majoria de vegades no en tenim,d’això. Quina angúnia, oi?

ewnTRACA FINAL

15NÉSTOIR