El Web Negre 010

of 17 /17
Segona època Número 10 14 gener 2010 El Web Negre s’afegeix com un sol home al suport social, polític i esportiu de la candidatura llançada per Hereu: entre humoristes ens hem d’ajudar. 1 Neu a Catalunya: El Web Negre es queda en blanc G.LAT

Embed Size (px)

description

Revista d'humor i sàtira

Transcript of El Web Negre 010

Page 1: El Web Negre 010

Segona època

Número 10

14 gener 2010

El Web Negre s’afegeix com un sol home al suportsocial, polític i esportiu de la candidatura llançadaper Hereu: entre humoristes ens hem d’ajudar.

1

Neu a Catalunya:El Web Negre

es queda en blanc

G.L

AT

Page 2: El Web Negre 010

ewnENS HEM QUEDAT EN BLANC

NÉSTOR

KAP

PUYA

L

2

Page 3: El Web Negre 010

NÉSTOR

ewnI ELL ENS HA DEIXAT BLANCS!!

3PUYAL

DEVI

L

Page 4: El Web Negre 010

4

ewnI ELL ENS HA DEIXAT BLANCS!!

“És un encert!” Amb aquest entusias-me han reaccionat una gran majoriadels habituals d'El Web Negre da-vant de la proposta de l’Hereu. “Ensva bé començar l’any amb grans

idees i projectes a llarg termini. I aquesta és una notí-cia collonuda per a nosaltres”. Alguns, però, s’han po-sicionat decididament al costat de les reaccions deBlanca Fernández Ochoa, morta d’enveja i gelosia, lanoia, que diu que “és un disbarat, no hi veig cap sen-tit”, perquè perjudica les seves pròpies candidatures. Noi, Hereu, t’has superat a tu mateix! Perquè hem deconcloure que la candidatura és un tàcit reconeixe-ment a la realitat barcelonina, situarà la capital catala-na en el lloc que correspon en esports d’hivern (sem-bla mentida que no els haguem organitzat ja: la polsblanca fa anys que senyoreja barris de Barcelona) ialhora ajudarà a reparar dèficits històrics. Si ens hohagués fet saber abans ara no estariem improvisant i

li fariem encantats propostes més treballades, però ai-xí, amb els pixats al ventre, li exposem algunes ideesperegrines per a l’èxit de l’esdeveniment. Ja ho estem visionant: Barcelona tota coberta d’ungruixut mantell de pols blanca, com la fotografia aèriaaquella de Poblet que hem vist aquesta setmana.Però és fàcil d’imaginar com aniran algunes coses: Per exemple, els saltadors tindran la sortida a les por-tes del castell de Montjuïc, baixaran fins al mirador del’alcalde tot fent l’ullet al monument a la sardana quequedarà a l’esquerra i s’enlairaran per sobre de la ter-

minal del contenidors per anar a petar a l’arribada,que és on han d’arribar, que estarà al moll dels super-creuers. Això permetrà que les càmeres de televisiótinguin unes vistes excel·lents a llevant i a ponent dela ciutat, amb tot el que pot representar per a les ar-ques municipals. Però no s’acaben aquí les virtutsd’aquesta instal·lació, ja que també s’evitaran moles-tes trompades: si el saltador/a cau, no ho farà a la ge-lada blancor, sinó a l’amorosa aigua del port, fresca iregalada (perquè farà fred!).Per exemple, la pendent del carrer Balmes serà elmagnífic escenari de les proves de surf de neu: a talfi, l’Ajuntament farà els possibles per recuperar totsels entrebancs (llegeixi's obres municipals) queaquesta bonica artèria ciutadana ha patit els últimsanys. Els aspirants, arribats al carrer Pelai sans i es-talvis, hauran de superar amb destresa i habilitat lesdures proves que vianants i conductors pateixen ambescreix tan dignament i sense medalla. Per exemple, proposem que el cúrling l’instal·lem al’escenari el TNC. Per espai no quedarà. I les proves,encara que semblin avorrides, com la bruixa de lestres bessones, no ho són més que moltes de lesobres que es fan i es desfan en aquest coliseu tannostrat.

(Continuarà)

Els Jocs del 2022ens il·lusionen!

per JIGG

Barcelona té una sobrada experiència en esports d’hivern a lamateixa capital, com demostren aquests esquiadors a la plaçade Catalunya. A més, no és en va que els més pijos de les pis-tes viuen a Pedralbes i a Sant Gervasi.

Page 5: El Web Negre 010

5Continúa a la pàgina següent

ewnCOSES DE L’AVI

Page 6: El Web Negre 010

L’AVI

ewnCOSES DE L’AVIVe de la pàgina anterior

6

Page 7: El Web Negre 010

7

Ara no toca parlar de la gripA. Ara toca nevades i fred.Fixeu-vos amb què hanobert els telenotícies de la“nostra” aquests últims

dies i setmanes. Nevades i més neva-des. Corresponsals pelats de fredmostrant-nos i explicant-nos que neva.Fins a un quart d’hora o vint minutsparlant de nevades. Després ja parla-ven d’altres coses però primer de totde nevades i fred que la notícia mésimportant és que a l’hivern fa fred i ne-va a ca nostra. Notícies no tan impor-tants són que si les vegueries, que siel Guerra, que si l’atur, que si alSabater l’han fet rei d’Europa, que sirodalies ja són una mica nostres peròsempre d’ells... Res. Nevades i mésnevades. Què content deu estar elsenyor Joan Ferran veient que ara, sí,ara els nostres telenotícies són tanmerdes com els de les altres cadenesespanyoles!

I com jo es veu que ha fet quasi tothom.No sé on he llegit que han sobrat unsdeu milions de dosi de vacunes, queles nostres autoritats sanitàries les hancomprat i les tenen guardades per po-sar-nos-les així que ens descuidem.

Espero que nevi més o que la BelénEsteban es torni a fer una cara nova,així ens deixaran tranquils i no ens alar-maran altre cop amb la grip A des delstelenotícies, que a la que puguin, hotornaran a fer, que s’han de treure desobre les vacunes que han comprat,aviso.

I la grip A? Esborrada de les notícies.Allò que diuen, que un clau en treu unaltre. El clau de les nevades a tret elclau de la grip A. Ningú no en parla. Esque ja no hi ha grip A? Es que ja no hiha “pandèmia”? Tant com ens van aco-

llonir! A mi em van acollonir tant que perun instant vaig pensar de vacunar-me,però només un instant, eh? De seguidam’ho vaig treure del cap. I faig fer san-tament, perquè ves a saber com esta-ria ara de fotut a causa del efectes se-cundaris de la vacuna que ningú no sapquins són o poden ser.

Què se n’ha fet de la grip A?

ewnEL GAT PENTINO

per MANEL, EL PUYAL

A mi em van acollonir tantque per un instant vaig

pensar de vacunar-me, perònomés un instant, eh?

Page 8: El Web Negre 010

8

Déu-vos-guard! Devotíssima cristia-na...Sí senyor.

Protestant pentecostal...Sí senyor.

Membre del Tabernacle Metropolitàde Belfast...Sí senyor.

Considera la prostitució i l’homose-xualitat una abominació...Sí senyor.

Crítica amb Hillary Clinton per per-donar les infidelitats del seu marit...Sí senyor.

Va traginar diners com a regidora del’ajuntament per donar la llicènciad’obertura al bar del seu amant.Sí senyor, és la finestreta única.

Abandonarà el seus escons alParlament Britànic i a l’Assemblead’Irlanda del Nord.Sí senyor.

Se l’acusa de fotre-li moltes banyesal seu marit.Sí, senyor.

Entrevista aIris Robinson,també conegudacom aMrs. Robinson,senyora dePeter Robinson,fins ara ministreprincipal de l’Ulster

per JIGG

Però què al·lega?Que què al·lego? El molt brètol nomésm’ha portat a sopar fora una vegada endeu anys. Garrepa!

Parla d’un sant baró que no beu niuna copeta de vi! Cornut i apallissatel pobre!S’ho ha merescut, Déu l’ha castigat perser un titoleta.

Els unionistes l’han expulsada.No pel sexe, sinó per rampinyar calés.El puritanisme no admet conyes enqüestió de diners ni amb trair la con-fiança.

Diuen que hipocriteja. Això ho ha dit un maricón de merda.

Però queda clar que no és pas bonacristiana a temps complert.

ewnAMB EL MICRO ALS MORROS

PUYA

L

Continúa a la pàgina següent

“El sexe no és tan importantcom els diners”

Page 9: El Web Negre 010

9

DRAMATIS PERSONAE

Iris Robinson o Sra. Robinson (i encara Mrs. Robinson): és la mateixa perso-na, esposa de Peter Robinson, ministre principal de l’Ulster fins la setmanapassada. Confessa que el seu personatge favorit és Scarlett O’Hara: irlandesa,histriònica i poderosa com ella. Predica una cosa i en practica una altra, com elsexe amb adolescents i prevaricacions diverses. Ha assolit que torni a les llis-tes d’èxits la cançó que amb el seu nom Simon & Garfunkel van escriure per laBSO de pel·li El graduat, de 1967, on un jovenell Dustin Hoffman inspirava, en-tre altres cosetes, que l’Anne Brancroft, Mrs. Robinson al film, es treies les mit-ges majestuosament. Gallina vella fa bon caldo.

Kirk: Kirk McCambley, de 19 anys, fill d’un carnisser que era aficionat al pit icap de costella de la Sra. Robinson, va ser amant de la senyora Iris, que li vaposar un bar, com aquell qui posa un pis, per la seva carn tendre i melosa. Téuna evident retirada a Dustin, tot i que no sabem si l’espera Katherin Ros.

Peter Robinson: ministre principal de l’Ulster fins la setmana passada. La se-va muller l’hi ha posat tal mà de banyes que ha hagut de demanar sis setma-nes per refer-se. És l’exemple habitual de la dita “pringuen justos per peca-dors”.

Hillary Clinton: va perdonar al seu marit Bill, aleshores president dels EE.UU,les aventures sexuals amb la becària Lewinski en plena Casa Blanca. I el seumarit, agraït, s’ho ha muntat amb una altra mentre la dona estava entretingudaaspirant a la presidència. Tot i això, ella ni va dimitir ni dimitirà per les marrana-des de l’espòs, perquè el que no mata engreixa i a Amèrica l’escàndol és es-pectacle. Iris va criticar Hillary per tolerar les infidelitats del president Bill, acu-sant-la de pensar només en el futur de la seva carrera política.

Bill Clinton: president dels EE.UU, passarà a la història com l’estucador de laCasa Blanca esperonat per una becària.

Ve de la pàgina anterior

ewnAMB EL MICRO ALS MORROS

Confesso que m’agafo alguna que altraexcedència.

Tant esgrimeix la Bíblia com la llen-ceria fina.Tinc moments en que sóc molt bona, ialtres en que sóc encara millor.

Penedida?A estones sóc més “peneaddicta”, ésquan de penediment ni en vull ni ensento.

Escolti, que el Deuteronomi l’ame-naça de mort per això que va fer.Era una promesa... al carnisser, de vet-llar pel noi.

Vetllar?La carn és dèbil i a mi m’agrada tendrai melosa.

Com es considera?Ja li ho diré d’aquí a unes setmanes,quan acabi del psiquiatre.

Diuen que ha posat a la picota el plade pau d’Irlanda del Nord?És diuen moltes ximpleries. L’importantés el que pensi el Senyor.

Quin... Robinson, Paisley?El Creador de totes les coses.

Kirk a la portada d’una revista gai.Déu nos en guard!

Page 10: El Web Negre 010

PEDR

O M

OLI

NA

NAPI

SOLER 10

ewnSEGURETAT AÈRIA

KAP

Page 11: El Web Negre 010

11

DANI

SAU

S

2010 VIC

HAITÍ

DEVI

L

PEDR

O M

OLI

NA

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

Page 12: El Web Negre 010

SOLE

R

MILLET & MONTULL UNITÀRIA

BALTASAR 12DE

VIL

L’AV

I

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

Page 13: El Web Negre 010

"Mandela, segons Eastwood: El director ex-plica,a través de Morgan Freeman y MattDamon, com el rugbi va canviar la història deSudàfrica" - EL PAÍS.com 9/1/10FREEMANDELA !!!!!???? ....sí,home, ...I UNBE NEGRE !!!!

13

KAP

PROSTITUCIÓ SUDÀFRICA

ECOLOGIA

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

NAPI

Q#

Page 14: El Web Negre 010

14

ewnEL CALAIX DELS NINOTS

Jaume Perich (1941-1995). Es tracta, sens dubte, d'un dels dibuixants d'humor més impor-tants del final del segle XX. La seva incisiva i penetrant mirada sobre el món i el seu in-confusible traç són les característiques més destacades d'aquest gran humorista. Va néi-xer a l'Eixample de Barcelona el 5 de novembre de 1941 i va publicar el seu primer dibuixa la revista "Pepe Cola". Després de fer el servei militar a Ceuta, va entrar a la redacció

de l'editorial Bruguera, on va treballar durant cinc anys. El 1966 començaria a publicar a la prem-sa diària a la "Solidaridad Nacional", fent una pàgina d'humor amb Oli i Turnes, companys de l'e-ditorial Bruguera. De la "Soli" va passar a "El Correo Catalàn", on a banda de fer acudits gràfics,escrivía una columna setmanal titulada "Perich Match" a base de frases curtes i aforismes, quesón els que més endavant recolliria el llibre "Autopista"(1971). Aquest llibre el llençà a la fama i fouun autèntic fenòmen editorial, que encetà l'anomenat "boom de l'humor" dels anys setanta. A "ElCorreo" també hi va publicar unes interessants antologies divulgatives ("El humor catalán hoy" i"El humor otro") sobre l'humor gràfic. El 1970 va començar a publicar a "La Vanguardia", i va po-der deixar l'editorial Bruguera, per fer de dibuixant free-lance. Els seus dibuixos també van aparéi-xer a les pàgines de "Tele/eXprés", "Diario de Barcelona", "Mundo Diario" i les revistes "GacetaIlustrada", "La Codorniz", o "Triunfo", entre d'altres. El 1973 participá a la creació de la revista sa-tírica "Hermano Lobo" i el 74 a la de "Por Favor", que dirigeix conjuntament amb Manuel VázquezMontalbán, abanderant la renovació de les publicacions satíriques de la premsa espanyola. Desdel primer número de "El Periódico" es va encarregar de fer-hi una vinyeta diària. També va col.la-borar a les revistes "Interviú" (on va crear les famoses "Notícias del 5º Canal", que després conti-nuaría a "El Jueves", i que recullen 3 llibres editats per Planeta i 2 per Bruguera), "Fotogramas","Cuadernos para el Dialogo", "Oriflama", "Opinión", "El temps" i "Jano", i va fer guions, conjunta-ment amb en Tom Roca i en Carles Romeu, per als programes de TV3 "Tres i l'astròleg" i"Filiprim", on el recordem, de ben segur en "El consultori del Dr. Perich". Gairebé una trentena dellibres recullen els seus dibuixos i textos humorístics: "Perich Match" fou el primer, editat el 1970,arran d'una exposició de dibuixos a la Cova del Drac. Els seus ninots són molt característics, apa-rentment senzills, de traços descurats però precisos, simples i efectius, on la simplificació gràficabusca reforçar el missatge. "El dibuix és un mitjà, no una fí" confessava a Mariano Guindal al"Diario de Barcelona" el 1974. Molts dels seus acudits, corrosius i esmolats són encara d'actuali-tat avui, quinze anys després de la seva mort.

per JAUME CAPDEVILA

PERICH. “La vanguardia”, 1 de novembre de 1975

Jaume Perich

Page 15: El Web Negre 010

Europa recibe de uñas a Zapatero.La prensa internacional censura

la debilidad política del presidente y eldeclive económico españolLa Vanguardia, 10 de gener de 2010

Un Zapatero debilitat per la crisiva assumir l’1 de gener la

presidència de torn de la UE. El cap degovern socialista compta amb recobarel seu blasó en el panoramainternacional.Le Figaro, 6 de gener de 2010

La imatge de l’actor britànicRowan Atkinson, més conegut

com Mr. Bean, ha estat utilitzada sovintpels ciutadans espanyols per a burlar-se del seu president.China Daily, 5 de gener de 2010

Espanya, que després d’una dècada daurada esvanagloriava d’haver superat Itàlia en renda per

càpita i d’assolir en breu el mateix amb França, en elfons hauria de fer inventari en profunditat.Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4 de gener de 2010

Amb aquest historial, sense accions correctoresserioses en dos anys de pronunciat declivi

econòmic i marginalització com a actor en políticaexterior sota el govern socialista de Zapatero, ¿comfuncionarà aquesta Espanya amb la seva part de lleóde la gestió europea que va assumir amb tand’entusiasme? De moment, hi ha indicisd’incoherènciaInternational Herald Tribune, 4 de gener de 2010

A tota Europa, en articles ieditorials, s’han burlat de la idea

de que Zapatero assessori Europasobre la recuperació econòmica (...) Sivols que se segueixi el teu consell, hasde tenir alguna cosa creïble a dir.The Economist, 7 de gener de 2010

Mr. Bean és famós per les seves ensopegades i contratemps;Espanya sembla en aquests moments que tendeix als

accidents (...) Potser Zapatero es troba distret per les seves cuitesinternes, ja que el programa de treball que ha proposat per a lapresidència espanyola és notablement anodí, inclús per als pocexigents estàndards de les presidències de la UE.Financial Times, 6 de gener

ewnI UN BE! – ESPECIAL ZP

15

PUYAL

Page 16: El Web Negre 010

16

En quina mena de país vivimque les administracions mu-nicipals no tenen calés i s'-han de finançar de maneresalternatives? Alternatives?

Sí, home, el robatori, el bandidatge, ellladrocini, altrament anomenats “estafalegal”. Em poso jo mateix com a exem-ple, un humil productor que viu amorratal teclat i a la pantalla de l'ordinador.Com a tal productor estic obligat a pa-gar una taxa sobre residus (taxa, d'im-post, no de vàter, encara que semblimentida, perquè tot plegat és una mer-da). Tot i el parèntesi que acabo d'es-criure, estic d'acord en col·laborar ambla societat en la que ens ha tocat viure ino em queixo que haguem de pagarcerts impostos. Però d'aquí a la presade pèl hi ha un bon tros. Donada la me-

va feina estic catalogat com a produc-tor “mínim” (gràcies) i, per tant, he depagar el mínim (gràcies altra vegada).Aquest mínim són 88,06 euros, alsquals he d'afegir-ne 6,16 en concepted'IVA (les meravelles recaptatòries quepermeten gravar un impost amb un al-tre impost). En total, 94,22 euros. Mésde quinze-mil peles per treballar en unraconet de sis metrets quadrats! Emvaig informar: aquests gairebé cent eu-ros em donen dret a generar fins a 900litres diaris de porqueries diverses,27.000 litres al mes, 324.000 litres al'any. Però si pràcticament la meva fei-na no genera residus! No sé on ficariaaquests 900 litres diaris de merda si elsgenerés de debò. Certament, amb elsanys algun ordinador i algun escànerhan anat a petar a la deixalleria de torn,cert, però això va pagat a banda. Coma residus habituals, molt de tant en tantpot caure un cartutx de toner que, percert, retorno religiosament a la botigaon compro el nou. I també un grapat defulls A4 (aprofitats per les dues ban-des), que van a parar al contenidor delpaper. Ben poc toner i ben pocs fullls alcapdavall, perquè gràcies al correuelectrònic i als discos virtuals en xarxacada vegada imprimeixo menys cosesper als meus clients. La paperera labuido com a molt un cop al mes, per-

què no li cal fer-ho més sovint. Esticdisposat a ser molt exagerat: diré quela meva ocupació genera 70 litres deresidus al mes, uns 840 litres a l'any.Són xifres molt altes, però va, arribema 1000 per fer números rodons. Tot iaixò es veu que tinc un superàvit de323.000 litres. Resulta que dec al con-sistori la no gens menyspreable quanti-tat de 323.000 litres de brossa diversa.Són uns quants tràilers. Què haig defer, doncs? Com els haig de tornar totaaquesta quantitat de deixalla que elsdec? Només veig duessortides: la primera, llogarcamions, omplir-los ambtantes immundícies comem sigui possible i anar aabocar-les a les portesdel meu estimat ajunta-ment. Car i complicat! Lasegona, molt més factible,és deixar de ser tan estú-pidament obedient com sóc en això delreciclatge i abocar plàstics, orgànics,papers, vidres, rebuig general i tota laresta en un sol contenidor. Pel preuque pago hi tinc dret. Que reciclin ells!Ah, i si això ho fem tots els estafatspels ajuntaments, generarem un muntde llocs de treball, recicladors profes-sionals, i ajudarem el país a sortir de lacrisi.

ewnHOMO EMPRENYATVS

per EUGENI BRANDAT

Dec al consistori la no gensmenyspreable quantitat de 323.000

litres de brossa diversa

Page 17: El Web Negre 010

A El Web Negre també ens hem quedatcolgats de neu fins al coll:

Diu que les llevaneus són molt xulis:Néstor Macià

La neu seria més maca si fós negra:Puyal

Que no és neu, burro, que és caspa!:Josep Ignasi Gras

Li encanta dibuixar paisatges nevats perquès’estalvia de pintar:Kap

Tira boles de neu amb mala llet:L'Avi

Les torna amb la mateixa mala llet:Soler

Neu? Ell pren el sol al Carib:Ermengol

Expert esquiador:Napi

Esquia sense mans:Pedro Molina

Esquia sense peus:Quim

ja no esquia, però ho fa sense dents:Quel

El rei de l’snowboard:Xavi

S’ha comprat unes raquetes de tennis percaminar damunt la neu:Roger Fillol

S’estima més les pales de ping-pong:Pere Gil

Fa de ninot de neu en hores lliures:Dani Saus

Fa de nas de pastanaga del ninot de neu:Devil

Quan neva s’emprenya i quan no neva també:Eugeni Brandat

17

ewnTRACA FINAL

KAP