El Web Negre 026

of 21 /21
1 Segona època Número 26 13 maig 2010 –Un grec és que et donin per darrera, oi? –Sí. –Doncs, econòmicament parlant, no calia que els grecs fossin tan literals amb nosaltres. ROGER FILLOL Geometria aplicada

Embed Size (px)

description

Revista d'humor i sàtira

Transcript of El Web Negre 026

Page 1: El Web Negre 026

1

Segona època

Número 26

13 maig 2010

–Un grec és que et donin per darrera, oi?–Sí.–Doncs, econòmicament parlant, no calia que elsgrecs fossin tan literals amb nosaltres.

ROGER FILLOL

Geometria aplicada

Page 2: El Web Negre 026

NÉSTOR

ewnLA DIAGONAL DE CATALUNYA

SOLER

2

Page 3: El Web Negre 026

ewnESPANYA ESCANYA

3KAP

NAPI

SOLER

Page 4: El Web Negre 026

4

ewnESPANYA ESCANYA

Estrenyem més el cinturó

ELCHICOTRISTE

L’AVI

NÉST

OR

Page 5: El Web Negre 026

5

ewnESPANYA ESCANYA

DEVI

L

ELCHICOTRISTE

ELCHICOTRISTE

Page 6: El Web Negre 026

6

ewnESPANYA ESCANYA

ELCHICOTRISTE

ELCHICOTRISTE

ELCHICOTRISTE

Page 7: El Web Negre 026

7

ewnESPANYA ESCANYA

NÉSTOR

PUYAL

Page 8: El Web Negre 026

ewnCOSES DE L’AVI

8Continúa a la pàgina següent

Page 9: El Web Negre 026

L’AVI

Ve de la pàgina anterior

9

ewnCOSES DE L’AVI

Page 10: El Web Negre 026

10KAP

ewnUN PACIENT A COS DE REI

NÉSTOR

Page 11: El Web Negre 026

11NAPI

ewnUN PACIENT A COS DE REI

PUYAL

SOLER

Page 12: El Web Negre 026

12

per LA MAGINA DELS OUSewnCREMA DE LLAVIS

Torn

El rei s’ha posat malalt. Què hi fa-rem, això és humà i passa també ales millors famílies. Res, els millorsdesitjos com a tot mortal real, no?Refer-se el màxim dels possibles

i... a viure, viure, viure que són quatre dies!I és que, en aquest territori de l’anticonsti-

tucional estatut, sort en tenim dels avenços dela ciència que, aplicats a la medicina, detectennòduls pulmonars els quals, agafats a temps,queden en pura anècdota gràcies a les doctesmans dels cirurgians que el dissabte feien;guàrdia?

Visca el servei de la salut catalana! Ha es-tat una intervenció d’urgència que entre al-tres preocupacions ha evitat al pacient haverde demanar hora de consulta al metge decapçalera.

Dit això, el que no esquiva l’aventura del’ingrés clínic però són les visites polítiques. Ales autoritats democràtiques, els ha tocat des-filar davant els flaixos de la porta principal del’hospital. Ha estat una bona obra solidària.Interessar-se pel convalescent monarca ésexemplar i més quan suposa haver de renun-ciar a la migdiada del diumenge a la tarda.

D’aquí que, per tot plegat, es comprèn laràpida recuperació postquirúrgica de l’usuari ala seguretat social. Sens dubte, l’allau de visi-tes dels alts càrrecs ha estat raó de pes peragafar als quatre dies l’alta mèdica. És que,quan es tracta de recuperar-se, ja ho diuen;com a casa, (llegeixis aquí palau) enlloc.

Page 13: El Web Negre 026

13

Aaquestes alçades qui mésqui menys ja ha pogut con-cloure que la meva aporta-ció a aquest mitjà de co-municació (sí, sí, El Web

Negre, encara que a algú no li hosembli, és un mitjà de comunicació)no és precisament d’opinador saberut,com ho són la majoria d’opinadorsdels diaris i tertúlies televisives iradioactives. Ui, ara m’he pas-sat pel forro (vull dir, pel folre,sense manilles) la primera nor-ma del periodista exemplar: noparlaràs de tu mateix “baix capconcepte”. I vinga, fot-li, jo quefaig ben bé el contrari. Sabeuque més aviat sóc un tipus ve-hement, un paio amb facilitatd’emprenyamenta, però avui, guaitatu, més aviat vaig per la banda contrà-ria, que crec que he descobert algunacosa important, que ja ho sentirem dir.

No vull dir que hagi practicat el pe-riodisme d’investigació, molt lloableperò fora de la intenció i del pressupostzero d’El Web Negre, no. El que practi-co aquí i ara és més aviat un periodis-me de, diguem-ne, suposició. Però fi-

xeu-vos bé en la meva teoria i veureuque tot encaixa. Ep, que parlo del rei. Elrei se’ns ha tornat indepe!! Sí, sí, no po-seu aquesta cara d’incrèduls i estigueuper les meves raons. Des de fa tempsque té una relació molt especial amb lanostra terra: esquia a Baqueira, passales vacances a les Illes (una clara con-cessió a la idea de Països Catalans), la

filla la té col·locada a La Caixa... i ara,ui ara, com s’han posat a los madriles,tots fets unes fúries, se’ns posa malaltói on va a operar-se? Aquí, a Catalunya,a la sanitat pública catalana.

Que no ho veieu? És claríssim, dià-fan! Està preparant la independènciadels Països Catalans. Evidentment,res de república, que per això és rei iha de deixar ben situat laboralment el

nen. Però sí que dirigirà un estat inde-pendent, uns Països Catalans, una mi-ca a l’estil de la vella Corona d’Aragó(per cert, els aragonesos ja faran elque vulguin, si volen venir, nosaltresencantats). Després, fàcil, provocarà laindependència del País Basc i deGalícia, de manera que passarà a serrei de quatre estats independents.

D’això se’n diu un imperi. Encomptes de ser rei d’Espanya,que, desenganyem-nos, sonamés aviat a poqueta cosa, seràemperador d’Ibèria Nordoriental.Manarà sobre quatre nacions iaixò sí que fa patxoca. Fins i totels portuguesos es moriran d’en-veja. Nosaltres tindrem els nos-tres PPCC independents i tot-

hom content. Ah!, en aquest imperivirtual Esquerra Republicana de Cata-lunya perdrà la erra, però tampoc nocal preocupar-se: fa molt de tempsque, en l’Espanya real, Esquerra vaperdre la erra i la ce.

ewnHOMO EMPRENYATVS

per EUGENI BRANDAT

En comptes de ser rei d’Espanya,que sona més aviat a poqueta cosa,

serà emperador d’Ibèria Nordoriental

Operat a Catalunya. Per què?

Page 14: El Web Negre 026

El Web Negre iEls Quatre Gatsregalen DVDs!

Ep, gent! Aquesta setmana sor-tegem dos DVDs de la pel·lículaBullying. Bullying és un filmestrenat l’octubre de 2009, dirigitper Josetxo San Mateo, ambguió d’Ángel García Roldán, pro-duïda per Els Quatre GatsAudiovisuals i Plot Films i ambparticipació de TVE i TVC.

Jo vull un DVD.Què he de fer perguanyar-lo?Molt fàcil: llegir El Web Negre icomptar. Comptar Bullytus! Repartits per totala revista hi ha, no gaire amagats, un nombre in-determinat de Bullyitus, que són uns ninos an-tipàtics com aquest:

Només cal que ens digueu quants Bullytusheu trobat enviant un correu a

[email protected]

En sortegem dos de cop per-què aquesta setmana no hi hahagut guanyador, ningú no vaencertar el nombre correcte deBullytus. Fillets de déu! a partird’ara us posarem els els Bu-llytus ben a la vista perquèpogueu guanyar fàcil fàcil.Teniu temps fins que pengem elpròxim número, dijous 20 demaig. Per cert, el Bullytu quetrobeu en aquesta pàgina, NOCOMPTA per al concurs. Entreels que hageu encertat faremun sorteig per veure qui s’em-porta el premi. Vinga, animeu-

vos, no hi ha cap truc amagat, sortegem dedebò aquests DVDs!

Ei, i si no us toca el premi, estireu-vos unamica i compreu el DVD, que la pel·li és bonai el gest val la pena. DROGA

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

Page 15: El Web Negre 026

ELCHICOTRISTE

ELCHICOTRISTE

15

ASSESSORS

TRÀNSIT

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

Page 16: El Web Negre 026

16

ARQUEOLOGIA

TRANSPARÈNCIAELCHICOTRISTE

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

NAPI

Page 17: El Web Negre 026

17BYE BYE, MR. BROWNNÉSTOR

MILLET

SOLER

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

Page 18: El Web Negre 026

18

per PERE GILewnPERFIL DE CARA

Hi ha un savi que ha escrit moltsobre el secret de la felicitat. Elsenyor Punset, entre Redes iRedes ha estarrufat el front i hafet anar les neurones amunt i

avall per esbrinar com pot manegar-s'ho elpersonal per ser feliç. El que no ha acabatexplicant el senyor Punset en el seu llibre ésla veritat més crua i més dura. Nosaltres, re-sumim aquests paràgrafs que van desaparèi-xer del seu llibre en unes poques ratlles:

En aquest país és impossible ser feliç. Sitens feina perquè segur que treballes en unaempresa que t'explota t'enganya i et maltrac-ta. I si no en tens, perquè segur que el subsi-di (si en tens) no t'arriba ni per comprar pi-pes. (Pipes? això és un luxe innecessari, enpots prescindir!) També és impossible ser fe-liç perquè els polítics ens prenen el número ies pensen que ens mamem el dit, i encaraque facin titelles al Tribunal Constitucional i

es tirin l'estatut pel cap, això no és més queper distreure el personal. I si poses la televi-sió per evadir-te, et surt la Belén Esteban...això sí que és un trauma i no se sap de capespècie animal que pugui ser feliç almenysun més després d'haver vist o sentit aquestasenyora dient bestieses. Sort n'hi ha delBarça. Si ets del Barça i guanya la lliga, lacopa i la Copa d'Europa, la felicitat generalaugmenta... ara bé, si perdes la lliga en eldarrer partit a casa davant del Valladolid...aleshores sí que n'hi ha per ficar-se el llibresobre la felicitat versió de tapa dura) pel foratdel cul!

El secret de la felicitat

Page 19: El Web Negre 026

Q#

"Atlantes o Cariatidespués, el Plan deRescate CACAA !!! (Cariacontecida Caridaden el Ática) cruzará el Mediterráneo parallegar a España. Historias de Orgullo(nacional) Herido . Todo es sexo. También laeconomía"

ewnEL WEB NEGRE DE BABEL

PEDRO MOLINA 19

Page 20: El Web Negre 026

ewnEL WEB NEGRE DE BABEL

20GIULIO LAURENZI

Autoritratto con tavoletta grafica

Page 21: El Web Negre 026

21

Els de El Web Negre també ens afegim a la gran retallada:

Es retallarà la barba:Néstor Macià

Es retallarà el bigoti:Puyal

Es retallarà les ungles:J I Gras

Es retallarà la punta del nas:Kap

Retallarà la punta dels seus retoladors:L'Avi

Retallarà el pèl de tots els seus pinzellsSoler

Es retallarà el pseudònim però no sap si quedar-se amb el Nap oamb el Pi...:Napi

Per retallar despeses, dibuixa només amb el llapis:Quim

Per retallar despeses dibuixa sense llapis:Dani Saus

Retallen les despeses amb un xerrac:Jordi Artigas, Roger Seró

Que li retallin tot menys els ganxitos:Sergio Fidalgo

És partidari de l'escopeta... retallada, naturalment:Elchicotriste

Qui no retalla és perquè no vol:Bié

Menjar tall dos cops al dia no es considera re-tall:Xavi

En comptes de beure's un tallat, farà un re-tallat:Orcajo

Al maig, retallades a raig:Roger Fillol, Devil, Jordi Arasa

No diguis blat fins que no sigui al sac i ben retallat:Eugeni Brandat, Pere Gil i Juli Vert

No hi ha retallada que cent anys duri:Ermengol, Quel

Qui dia passa retallada empeny:Giulio Laurenzi, Carlos Brito, Pedro Molina

El Web Negre no coincideix necessàriament amb les opinionsdels seus autors. De fet, la majoria de vegades no en tenim,d’això. Quina angúnia, oi?

ewnTRACA FINAL

KAP

MAIG