El Web Negre 020

of 24 /24
Segona època Número 20 25 març 2010 C C R RI I S S I I ! ! I I A AB B U US SO O S S S S E EX XU UA AL L S S. . . . . . C CO O R RR RU UP PC CI IÓ Ó ! ! L’ACTUALITAT D’AQUESTA SETMANA: O SIGU¡, NORMALITAT ABSOLUTA... KAP

Embed Size (px)

description

Revista d'humor i sàtira

Transcript of El Web Negre 020

 • Segona pocaNmero 20

  25 mar 2010

  CCRRIISSII!!II AABBUUSSOOSSSSEEXXUUAALLSS......

  CCOORRRRUUPPCCII!!LACTUALITAT DAQUESTA SETMANA:

  O SIGU, NORMALITATABSOLUTA...

  KAP

 • 2NAPI

  DEVIL

  ewnACTUALITAT POLTICA

 • 3PUYAL

  NAPI

  ewnACTUALITAT POLTICA

  La banca espanyola noms va guanyar14.943 milions deuros aquest passat any2009. Pobrets!

  Mayor Oreja diu que el Govern parlaamb terroristes... vaja, no sabem queZapatero es parls amb lAznar...

 • BI

  KAP

  PUYAL 4

  ewnACTUALITAT POLTICA

 • 5KAP

  per PERE GIL

  NAPI

  Alimentaria 2010La fira dels panxacontents

  sha celebrat a Barcelonaamb ms xit que mai.Tothom que ha pogut shaacostat al recinte firal perveure si podia manllevar unacroqueta o un tall de pernil,que amb la crisi, no s qes-ti de desaprofitar les oportu-nitats. Tamb shan presentatgrans novetats de la industriade lalimentaci que els pro-pers anys sern una realitat:enciams de color fcsia que

  combinen amb les cortinesdel menjador; vi amb silico-na, presentat, naturalmentdins dun Teta-brick; i pltansque es poden pelar fcilmentgrcies a una cremallera queporten incorporada... Per al-tra banda, cal reconixer l-xit al sal dels comestiblesclssics de tota la vida, comper exemple, la Sopa Boba,que ja fa molt de temps queens la fan empassar.

 • 6BRITO

  ELCHICOTRISTEewnELS AMERICANS ES TORNEN COMU

  NISTES!

 • KAP

 • ewnCOSES DE LAVI

  8Contina a la pgina segent

 • LAVI

  Ve de la pgina anterior

  9

  ewnCOSES DE LAVI

 • aquesta setmana entrevistem OSCAR WILDE

  El Web Negre: Quina de les sevesobres creu que ha transcendit ms?

  Oscar Wilde : Jo no he vingut aqu aparlar dels meus llibres!

  EWN:...OW: s que els meus assumptes

  mavorreixen, ja mels conec moltEWN: B doncs, que vol que li di-

  gui... sha llegit la trilogia Millenium? OW: Qu pesats! tothom pregunta

  aix i si conec els ManelEWN: Els ha llegit o no?OW: S. B per damunt. Els he fulle-

  jat...me nhe fet una idea vaja.EWN: Tal com feia amb els llibres

  que vost criticava? s cert que noels llegia?

  OW: Mai. Si llegeixes un llibre abansdanalitzar-lo la crtica et sortir massasubjectiva, que injust! Jo mel miravaper damunt i desprs ho valorava se-gons la simpatia que em despertavalescriptor. A ms, fa com a mandra lle-gir, no troba? Amb tanta lletra, sense di-buixos... la vida s massa curta per de-dicar-la a la lectura. Llevat de les mes

  obres, s clar.EWN: Parlem del seu judici per

  escndol pblic.OW: La societat en la que vaig viure

  no estava preparada pels meus escrits.Ni la dara tampoc.

  EWN: Per el van condemnar perhomosexual no per la seva obra...nocrec que el jutge hagus obert capde les seves publicacions

  OW: La veritat s que no li vaig fermassa cas durant el judici...

  EWN: Vol dir que tot aix de la ho-mosexualitat i aquest posat de poetaincomprs no ho feia per fer-se no-tar...? I per desviar latenci sobre elfet que vost estava una mica gras-sonet?

  OW: Perdoni jove per jo no estavagras, estava fort!

  EWN: Sc tan intel.ligent que avegades no s ni de que estic par-lant

  OW: Fora presumptus, no troba?EWN: Doncs s seva, la frase. Li

  sona el conte El fams coet?

  OW: NoEWN:Doncs li

  con-vin-drialle-gir-lo.

  Jo no estavagras, estava fort!

  ewnART I LITERATURA si. tamb al El Web Negre!per ROGER SER

  10

 • 11

  OW: NoEWN: Doncs li convindria llegir-

  lo. El seu escriptor preferit?OW: Jo (es pentina la melena)EWN: No men pot dir un altre?OW: Mmm.. no, aix que valgui la

  pena no men ve cap altre al cap...EWN: Doncs diguim una pel.lcu-

  la, que daix segur que vost no n-ha fet.

  OW: Magraden tots els films el ttolde les quals acaba amb ...como pue-das

  EWN: Mare meva. Es consideraun clssic universal?

  OW: Clar, la vertadera importncias dir-se Oscar Wilde (riu fatxendejant).

  EWN: Hem entrevistat a altreseminncies de la histria i tots tenencert inters per les noves tecnolo-gies

  OW: Jo sc bastant clssic, bvia-ment, per pel que he vist el meu grupdadmiradors del Facebook t moltsms membres que el den BernardShaw (riu de forma estrepitosa i deixaanar uns quants capellans)

  EWN: Com es porta amb els al-tres escriptors?

  OW: Miri jo s que amb gent medio-cre no tracto, sap?... Per b, com peranar de farra tothom em serveix la set-mana passada ens vam ajuntar amb elJoyce i el Beckett (normalment faigveure que no els conec) i vam organit-zar una festa de Saint Pattricks Day,vam agafar una merda com una piano-la, vam tancar a Lord Byron dintre dunbarril ple de cervesa amb essncia dementa i el vam tirar escales avall delpurgatori (riu de forma exagerada totmostrant les dents)

  EWN: Grcies pel seu temps sen-yor Wilde

  OW: Per vost senyor FingalO'Flahertie Wills Wilde, si no li sapgreu, i si li en sap, tamb.

  EWN: B, s que ja havem aca-bat...

  OW: Visca lart per lart doncs!

  KAP

 • ewn+TECA PER A LINTELLECTE DANI SAUS

  12

 • DUBTES

  SOLER

  ewn+TECA PER A LINTELLECTE

  13

  Casi la mitad decajas cierran el

  cuarto trimestre enprdidas

  El Pas, 25 de mar de 2010

  "Dos anys de pres per punxar elspreservatius de la seva ex novia

  Regi7, 18 de mar de 2010

  Bush es frega la ma a lesquena deClinton desprs de donar la m a un

  Haiti.Pblico, 25 de mar de 2010

  "El Vaticano no castig al sacerdoteestadounidense que abus de 200

  nios porque "estaba enfermo"

  La Vanguardia, 25 de mar de 2010

 • 14

  EL SINCOTRAUSTERITAT

  SOLER

  NAPI

  ewn+TECA PER A LINTELLECTE

 • Francesc Vila i Rufas, ms co-negut com a Cesc, ha estatun dels millors humoristesgrfics del nostre pas. Desdel seu debut com a dibui-xant al Diari de Barcelona a finals de1952, va deixar empremta a la premsacatalana, ja que pass pel CorreoCataln, Tele/eXpress, el nou Diari deBarcelona i l'Avui a ms de multitud depublicacions tan variades com CavallFort, Gaceta ilustrada o Serra d'Or.

  Cesc va retratar amb precisi laCatalunya grisa del franquisme, la il.lu-si de la transici i la desorientaci dela democrcia. El seu tra espontani,intens, viva, aconsegueix transmetreimmediatment amb fora el seu missat-ge a l'espectador. Els dibuixos ens dei-xen amarats de malenconia. La miradaincisiva i alhora cndida, per sempreimplacable de Cesc sobre la nostra so-cietat, el nostre mn i, en el fons, sobrenosaltres mateixos, aconsegueix acti-var el mecanisme de la somriure en elnostre cervell. Per un somriure tristque es glaa tot just al arribar als llavis.

  Cal que no oblidem el seu mestrat-ge i recordem de tan en tant el seu hu-mor subtil i malenconis que restaguardat en les pgines que va dibuixar.

  No us perdeu un petit llibre acabatde sortir que aplega una dcada de di-buixos den Cesc: Todo va muy bien.Veureu que la seva stira no ha perdutfora ni vigncia.

  Cesc (1937-2006)

  15

  ewnEL CALAIX DELS NINOTS

  CESC

  CESC

  CESC

  per JAUME CAPDEVILA

 • 16

  BRITO

  BRITO

  ewnEL WEB NEGRE DE BABELGI

  ULIO

  LA

  UREN

  ZI

 • ewnEL WEB NEGRE DE BABEL

  PEDRO MOLINA

  Q#

  ..Y las hadas europeas concedieron el deseo a losviejos dioses griegos a cambio de un mdico preciopor aquella buclica cclada que,desde siempre,leshaba robado el corazn...

  GIUL

  IO LA

  UREN

  ZI

  17

 • 18

  Iogurts desnatats

  Companys, jo tamb he caigut en el vicidels iogurts desnatats. Sc dels que esmengen cinc racions de patates braves,dos de calamars a la romana i dos butifa-rres i de postres demano un Vitalnea peracabar el jalar amb un toque sano. Menganyo? Si,per autojustificar-se mola. O no? Aix que avui parla-rem del material que construeix els cossos Danone.

  I comencem pel ja mencionat, que a ms s de lamultinacional que ms ens tortura amb les virtuts sa-ludables dels seus productes. El Vitalnea s bo, ex-cepte el natural que no em fa el pes, no li trobo la gr-cia. Els de sabors sn agradables, per el seu preus estratosfric. Si vas be pasta, perfecte, si no hi haopcions ms interessants.

  Pel preu dun pack de 4 Vitalneas et pots comprartres del desnatat DIA. El natural s magnfic, el millorde tots. s tan suau que tel pots menjar sense sucreo edulcorant. s el meu iogurt de referncia, perqudesprs de provar un munt de marques, el trobo per-fecte. Hi ha un risc, com aquesta cadena va canviantde provedors igual daqu tres mesos s un iogurt te-rrorfic, pero ara s bo.

  El desnatat natural Bon rea s una de les grans de-cepcions daquesta cadena. No entenc com un esta-bliment que t uns flams dou tan bons t uns iogurtstan lamentables. Ho sento perqu sc un fan delsseus productes, per s terrible. Com sc de memriade curta durada, a vegades els compro perqu ja norecordo com sn de dolents. I torno a pensar com scde burro!

  Ms marques blanques? El desnatat natural deCondis no est mal. I lHacendado aprova, per ambun cinc raspat. Mercadona sho ha de currar ms sino vol anar a la repesca. En canvi, el desnatat ambbfidus s fora bo. Com el del DIA, que en aquestaclassificaci arrassa.

  Els Activia desnatats de Danone, ja que parlem de bi-fidus style, sn molt bons. I estan a preu de caviar.Per els tenen de mil sabors, i excepte un que teniapruna, la resta sn ms que interessants. Com podeuobservar, ja estic en plena decadncia. Jo parlant deiogurts desnatats! En tres mesos tocar comparativade tactos rectales...

  per SERGI FIDALGOewnGASTRONOMIA IMPOSSIBLE

  DEVIL

 • 19

  DEVIL

 • 20

  Al treballador de la Seat se liha trencat una nansa de latassa de caf. No res, s untall net, nansa per una ban-da, tassa per l'altra, sensems peces. Les encara totes dues ipensa que es poden encolar amb facili-tat. El treballador de la Seat baixa alsxinos que t al costat de casa i compraun tubet de cola de marca nothifixis.Puja a casa i arregla la tassa sen-se saber que un parell de diesms tard tindr altre cop nansaper una banda i tassa per l'altra.El treballador de la Seat, que vaper casa amb sabatilles compra-des als xinos, es grata la plantadel peu d'esma, de manera ma-quinal, sense parar-hi atenci. Laseva dona li compra els mitjonsals xinos perqu sn ms barats, perels peus ara li suen ms, li puden ms iencara no sap que ben aviat tindr unproblema de fongs. De fet ja el t, perno el sap reconixer: el treballador dela Seat es torna a gratar sense fixar-s'-hi gaire. A casa del treballador de laSeat gaireb tot s comprat als xinos.Estris de cuina, olles, plats, cassoles,gots, copes, vinagreres, setrilleres, pa-

  elles, la m de morter, la roba de llit i laque duen posada, mocadors de paper,el paper higinic, les compreses, unalmpada de sobretaula, espelmes, llan-ternes per si se'n va el llum, tot i que noviu a Girona per qui sap, encenedors,escuradents, tovalles, tovallons i tova-lloles, una calculadora, deveds pergravar-hi les pellcules que s'han bai-xat de l'internet, el ratol de l'ordinador,

  la grapadora, els clips, un gat de gesthiertic que saluda amb la poteta i queels va semblar simptic... Ni el treballa-dor de la Seat ni la seva dona pensend'on surten uns preus tan baixos, no-ms ho compren perqu els preus snbaixos i ja els va b, tot i que res d'aixno els dura gaire. Ni el treballador de laSeat ni la seva dona pensen que hi hapersones en rgim de semiesclaus fa-

  bricant, a canvi d'un salari de misria,tots els ftils que ells compren. O s, devegades s que hi pensen, per conti-nuen comprant als xinos perqu sms barat, i la conscincia, llavors, elsfa una fibladeta, petitona, poca cosa. Ise n'obliden aviat. No pensen que elstreballadors de les empreses que fabri-caven tot aix aqu ja fa temps que vananar al carrer, que les empreses fa

  anys que van plegar veles.Per ahir el treballador de la

  Seat i la seva dona es van em-prenyar amb el ve del repl per-qu s'ha comprat un cotxet nou,un de petit, que per dos quesn ja en tenen ben b prou. sun Citroen C1, no s cap Seat.Cony, entre treballadors ens hemd'ajudar els uns als altres, amb

  gaire gent com vosaltres encara men'anir a l'atur, els va renyar a l'ascen-sor mentre pujava a casa amb un pa-quet de paper de cuina comprat als xi-nos.

  ewnHOMO EMPRENYATVS

  per EUGENI BRANDATContinuen comprant als xinos

  perqu s ms barat, i la conscincia,llavors, els fa una fibladeta

  Economia domstica

 • 21

  ewnPER PILOTES

  SOLER

 • 22

  Pep Roig, 40 danys dhumor

  Quaranta anys, que aviatsha dit, s una fita conside-rable quan parlem dhumor,de ninots i de premsa.Quaranta anys, que aviatsha dit, s lefemride queaquests dies celebra el nos-tre company de ses illesPep Roig. Quaranta anys,que aviat sha dit, lligat a lataula de dibuix esmolant elllapis amb una gillette perfer-ne la punta ms esmola-da possible i burxar incle-ment en les debilitats huma-

  nes, que en el cas dels pol-tics balears, sn debilitatsgairebdivines. Quarantaanys, que aviat sha dit, alpeu del can, el can bel.li-gerant del dibuix intel.ligent icontestatri, el dibuix anti-conformista que mostra elrevers de la realitat amb al-tes dosis daudcia, i un pol-sim de mala llet. Felicitatsper aquests quaranta anys,que -no se si ja ho hem dit-aviat sha dit!

 • 23

  El bloc de Pep RoigLa web de la Societat Protectora de lHumor

 • 24ewnTRACA FINAL

  ELCHICOTRISTE

  Els de El Web Negre farem vacances per Setmana Santa:

  Peregrina fins a Camprodn:Nstor Maci

  Com que ha de comprar moltes mones, anir al Zoolgic:Puyal

  Els peus li fan la Pasqua:Josep Ignasi Gras

  Treballa per Setmana Santa i no fot res la resta de lany:Kap

  Fa la mona:L'Avi

  Fa Pasqua abans de Rams:Soler

  Es disfressa de rom i va amb una llana a la process deTarragona:Napi

  Els dies de les nevades ja va fer la panitncia:Quim

  Deixar la blackberry durant un quart dhora ja s com fervacances:Dani Saus

  Es pensaven que fer penitncia era fer alguna cosa amb elpenis:Jordi Artigas, Roger Ser

  Ell fa penitncia tot lany, que s de lEspanyol:Sergio Fidalgo

  Ja tprou penitpencia ssent de Tarragona:Elchicotriste

  s de la cofrada del lpiz enhiesto:Orcajo

  No es poden comprar una caputxa i un ciri per culpa d elacrisi:Roger Fillol, Devil

  No poden anar de vacances per culpa de la crisi:Eugeni Brandat, Pere Gil i Juli Vert

  Fan juraments per arribar a final de mes:Ermengol, Bi

  No saben que la setmana que ve farem vacances i ensenviarn els dibuixos igualment:Giulio Laurenzi, Carlos Brito, Pedro Molina

  El Web Negre no coincideix necessriament amb lesopinions dels seus autors. De fet, la majoria devegades no tenim ni opini.