El Web Negre 020

24
Segona època Número 20 25 març 2010 C C R RI I S S I I ! ! I I A AB B U US SO O S S S S E EX XU UA AL L S S. . . . . . C CO O R RR RU UP PC CI IÓ Ó ! ! L’ACTUALITAT D’AQUESTA SETMANA: O SIGU¡, NORMALITAT ABSOLUTA... KAP

description

Revista d'humor i sàtira

Transcript of El Web Negre 020

Page 1: El Web Negre 020

Segona èpocaNúmero 20

25 març 2010

CCRRIISSII!!II AABBUUSSOOSSSSEEXXUUAALLSS......

CCOORRRRUUPPCCIIÓÓ!!L’ACTUALITAT D’AQUESTA SETMANA:

O SIGU¡, NORMALITATABSOLUTA...

KAP

Page 2: El Web Negre 020

2NAPI

DEVIL

ewnACTUALITAT POLÍTICA

Page 3: El Web Negre 020

3

PUYAL

NAPI

ewnACTUALITAT POLÍTICA

La banca espanyola “només” va guanyar14.943 milions d’euros aquest passat any2009. Pobrets!

Mayor Oreja diu que el Govern parlaamb terroristes... vaja, no sabíem queZapatero es parlés amb l’Aznar...

Page 4: El Web Negre 020

BIÉ

KAP

PUYAL 4

ewnACTUALITAT POLÍTICA

Page 5: El Web Negre 020

5

KAP

per PERE GIL

NAPI

Alimentaria 2010La fira dels panxacontents

s’ha celebrat a Barcelonaamb més éxit que mai.Tothom que ha pogut s’haacostat al recinte firal perveure si podia manllevar unacroqueta o un tall de pernil,que amb la crisi, no és qües-tió de desaprofitar les oportu-nitats. També s’han presentatgrans novetats de la industriade l’alimentació que els pro-pers anys seràn una realitat:enciams de color fúcsia que

combinen amb les cortinesdel menjador; vi amb silico-na, presentat, naturalmentdins d’un Teta-brick; i plàtansque es poden pelar fàcilmentgràcies a una cremallera queporten incorporada... Per al-tra banda, cal reconèixer l’è-xit al saló dels comestiblesclàssics de tota la vida, comper exemple, la Sopa Boba,que ja fa molt de temps queens la fan empassar.

Page 6: El Web Negre 020

6BRITO

ELCHICOTRISTEewnELS AMERICANS ES TORNEN COMUNISTES!

Page 7: El Web Negre 020

KAP

Page 8: El Web Negre 020

ewnCOSES DE L’AVI

8Continúa a la pàgina següent

Page 9: El Web Negre 020

L’AVI

Ve de la pàgina anterior

9

ewnCOSES DE L’AVI

Page 10: El Web Negre 020

aquesta setmana entrevistem OSCAR WILDE

El Web Negre: Quina de les sevesobres creu que ha transcendit més?

Oscar Wilde : Jo no he vingut aquí aparlar dels meus llibres!

EWN:...OW: És que els meus assumptes

m’avorreixen, ja me’ls conec moltEWN: Bé doncs, que vol que li di-

gui... s’ha llegit la trilogia Millenium? OW: Què pesats! tothom pregunta

això i si conec els ManelEWN: Els ha llegit o no?OW: Sí. Bé per damunt. Els he fulle-

jat...me n’he fet una idea vaja.EWN: Tal com feia amb els llibres

que vostè criticava? És cert que noels llegia?

OW: Mai. Si llegeixes un llibre abansd’analitzar-lo la crítica et sortirà massasubjectiva, que injust! Jo me’l miravaper damunt i després ho valorava se-gons la simpatia que em despertaval’escriptor. A més, fa com a mandra lle-gir, no troba? Amb tanta lletra, sense di-buixos... la vida és massa curta per de-dicar-la a la lectura. Llevat de les mes

obres, és clar.EWN: Parlem del seu judici per

escàndol públic.OW: La societat en la que vaig viure

no estava preparada pels meus escrits.Ni la d’ara tampoc.

EWN: Però el van condemnar perhomosexual no per la seva obra...nocrec que el jutge hagués obert capde les seves publicacions

OW: La veritat és que no li vaig fermassa cas durant el judici...

EWN: Vol dir que tot això de la ho-mosexualitat i aquest posat de poetaincomprès no ho feia per fer-se no-tar...? I per desviar l’atenció sobre elfet que vostè estava una mica gras-sonet?

OW: Perdoni jove però jo no estavagras, estava fort!

EWN: “Sóc tan intel.ligent que avegades no sé ni de que estic par-lant”

OW: Força presumptuós, no troba?EWN: Doncs és seva, la frase. Li

sona el conte “El famós coet”?

OW: NoEWN:Doncs li

con-vin-drialle-gir-lo.

“Jo no estavagras, estava fort!”

ewnART I LITERATURA si. també al El Web Negre!

per ROGER SERÓ

10

Page 11: El Web Negre 020

11

OW: NoEWN: Doncs li convindria llegir-

lo. El seu escriptor preferit?OW: Jo (es pentina la melena)EWN: No me’n pot dir un altre?OW: Mmm.. no, així que valgui la

pena no me’n ve cap altre al cap...EWN: Doncs digui’m una pel.lícu-

la, que d’això segur que vostè no n’-ha fet.

OW: M’agraden tots els films el títolde les quals acaba amb “...como pue-das”

EWN: Mare meva. Es consideraun clàssic universal?

OW: Clar, la vertadera importànciaés dir-se Oscar Wilde (riu fatxendejant).

EWN: Hem entrevistat a altreseminències de la història i tots tenencert interès per les noves tecnolo-gies

OW: Jo sóc bastant clàssic, òbvia-ment, però pel que he vist el meu grupd’admiradors del Facebook té moltsmés membres que el d’en BernardShaw (riu de forma estrepitosa i deixaanar uns quants capellans)

EWN: Com es porta amb els al-tres escriptors?

OW: Miri jo és que amb gent medio-cre no tracto, sap?... Però bé, com peranar de farra tothom em serveix la set-mana passada ens vam ajuntar amb elJoyce i el Beckett (normalment faigveure que no els conec) i vam organit-zar una festa de Saint Pattrick’s Day,vam agafar una merda com una piano-la, vam tancar a Lord Byron dintre d’unbarril ple de cervesa amb essència dementa i el vam tirar escales avall delpurgatori (riu de forma exagerada totmostrant les dents)

EWN: Gràcies pel seu temps sen-yor Wilde

OW: Per vostè senyor FingalO'Flahertie Wills Wilde, si no li sapgreu, i si li en sap, també.

EWN: Bé, és que ja havíem aca-bat...

OW: Visca l’art per l’art doncs!

KAP

Page 12: El Web Negre 020

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE DANI SAUS

12

Page 13: El Web Negre 020

DUBTES

SOLER

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

13

Casi la mitad decajas cierran el

cuarto trimestre enpérdidas

El País, 25 de març de 2010

"Dos anys de presó per punxar elspreservatius de la seva ex novia”

Regió7, 18 de març de 2010

Bush es frega la ma a l’esquena deClinton després de donar la mà a un

Haitià.Público, 25 de març de 2010

"El Vaticano no castigó al sacerdoteestadounidense que abusó de 200

niños porque "estaba enfermo"”

La Vanguardia, 25 de març de 2010

Page 14: El Web Negre 020

14

EL SINCOTRÓAUSTERITAT

SOLER

NAPI

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

Page 15: El Web Negre 020

Francesc Vila i Rufas, més co-negut com a Cesc, ha estatun dels millors humoristesgràfics del nostre país. Desdel seu debut com a dibui-

xant al Diari de Barcelona a finals de1952, va deixar empremta a la premsacatalana, ja que passà pel CorreoCatalán, Tele/eXpress, el nou Diari deBarcelona i l'Avui a més de multitud depublicacions tan variades com CavallFort, Gaceta ilustrada o Serra d'Or.

Cesc va retratar amb precisió laCatalunya grisa del franquisme, la il.lu-sió de la transició i la desorientació dela democràcia. El seu traç espontani,intens, vivaç, aconsegueix transmetreimmediatment amb força el seu missat-ge a l'espectador. Els dibuixos ens dei-xen amarats de malenconia. La miradaincisiva i alhora càndida, però sempreimplacable de Cesc sobre la nostra so-cietat, el nostre món i, en el fons, sobrenosaltres mateixos, aconsegueix acti-var el mecanisme de la somriure en elnostre cervell. Però un somriure tristque es glaça tot just al arribar als llavis.

Cal que no oblidem el seu mestrat-ge i recordem de tan en tant el seu hu-mor subtil i malenconiós que restaguardat en les pàgines que va dibuixar.

No us perdeu un petit llibre acabatde sortir que aplega una dècada de di-buixos d’en Cesc: Todo va muy bien.Veureu que la seva sàtira no ha perdutforça ni vigència.

Cesc (1937-2006)

15

ewnEL CALAIX DELS NINOTS

CESC

CESC

CESC

per JAUME CAPDEVILA

Page 16: El Web Negre 020

16

BRITO

BRITO

ewnEL WEB NEGRE DE BABELGIU

LIO LA

UREN

ZI

Page 17: El Web Negre 020

ewnEL WEB NEGRE DE BABEL

PEDRO MOLINA

Q#

..Y las hadas europeas concedieron el deseo a losviejos dioses griegos a cambio de un módico preciopor aquella bucólica cíclada que,desde siempre,leshabía robado el corazón...

GIULIO

LAUR

ENZI

17

Page 18: El Web Negre 020

18

Iogurts desnatats

Companys, jo també he caigut en el vicidels iogurts desnatats. Sóc dels que esmengen cinc racions de patates braves,dos de calamars a la romana i dos butifa-rres i de postres demano un Vitalínea per

acabar el jalar amb un toque sano. M’enganyo? Si,però autojustificar-se mola. O no? Així que avui parla-rem del material que construeix els cossos Danone.

I comencem pel ja mencionat, que a més és de lamultinacional que més ens tortura amb les virtuts sa-ludables dels seus productes. El Vitalínea és bo, ex-cepte el natural que no em fa el pes, no li trobo la grà-cia. Els de sabors són agradables, però el seu preués estratosfèric. Si vas be pasta, perfecte, si no hi haopcions més interessants.

Pel preu d’un pack de 4 Vitalíneas et pots comprartres del desnatat DIA. El natural és magnífic, el millorde tots. És tan suau que te’l pots menjar sense sucreo edulcorant. És el meu iogurt de referència, perquèdesprés de provar un munt de marques, el trobo per-fecte. Hi ha un risc, com aquesta cadena va canviantde proveïdors igual d’aquí tres mesos és un iogurt te-rrorífic, pero ara és bo.

El desnatat natural Bon Àrea és una de les grans de-cepcions d’aquesta cadena. No entenc com un esta-bliment que té uns flams d’ou tan bons té uns iogurtstan lamentables. Ho sento perquè sóc un fan delsseus productes, però és terrible. Com sóc de memòriade curta durada, a vegades els compro perquè ja norecordo com són de dolents. I torno a pensar com sócde burro!

Més marques blanques? El desnatat natural deCondis no està mal. I l’Hacendado aprova, però ambun cinc raspat. Mercadona s’ho ha de currar més sino vol anar a la repesca. En canvi, el desnatat ambbífidus és força bo. Com el del DIA, que en aquestaclassificació arrassa.

Els Activia desnatats de Danone, ja que parlem de bi-fidus style, són molt bons. I estan a preu de caviar.Però els tenen de mil sabors, i excepte un que teniapruna, la resta són més que interessants. Com podeuobservar, ja estic en plena decadència. Jo parlant deiogurts desnatats! En tres mesos tocarà comparativade tactos rectales...

per SERGI FIDALGOewnGASTRONOMIA IMPOSSIBLE

DEVIL

Page 19: El Web Negre 020

19

DEVIL

Page 20: El Web Negre 020

20

Al treballador de la Seat se liha trencat una nansa de latassa de cafè. No res, és untall net, nansa per una ban-da, tassa per l'altra, sense

més peces. Les encara totes dues ipensa que es poden encolar amb facili-tat. El treballador de la Seat baixa alsxinos que té al costat de casa i compraun tubet de cola de marca nothifixis.Puja a casa i arregla la tassa sen-se saber que un parell de diesmés tard tindrà altre cop nansaper una banda i tassa per l'altra.El treballador de la Seat, que vaper casa amb sabatilles compra-des als xinos, es grata la plantadel peu d'esma, de manera ma-quinal, sense parar-hi atenció. Laseva dona li compra els mitjonsals xinos perquè són més barats, peròels peus ara li suen més, li puden més iencara no sap que ben aviat tindrà unproblema de fongs. De fet ja el té, peròno el sap reconèixer: el treballador dela Seat es torna a gratar sense fixar-s'-hi gaire. A casa del treballador de laSeat gairebé tot és comprat als xinos.Estris de cuina, olles, plats, cassoles,gots, copes, vinagreres, setrilleres, pa-

elles, la mà de morter, la roba de llit i laque duen posada, mocadors de paper,el paper higiènic, les compreses, unalàmpada de sobretaula, espelmes, llan-ternes per si se'n va el llum, tot i que noviu a Girona però qui sap, encenedors,escuradents, tovalles, tovallons i tova-lloles, una calculadora, devedés pergravar-hi les pel·lícules que s'han bai-xat de l'internet, el ratolí de l'ordinador,

la grapadora, els clips, un gat de gesthieràtic que saluda amb la poteta i queels va semblar simpàtic... Ni el treballa-dor de la Seat ni la seva dona pensend'on surten uns preus tan baixos, no-més ho compren perquè els preus sónbaixos i ja els va bé, tot i que res d'aixòno els dura gaire. Ni el treballador de laSeat ni la seva dona pensen que hi hapersones en règim de semiesclaus fa-

bricant, a canvi d'un salari de misèria,tots els fòtils que ells compren. O sí, devegades sí que hi pensen, però conti-nuen comprant als xinos perquè ésmés barat, i la consciència, llavors, elsfa una fibladeta, petitona, poca cosa. Ise n'obliden aviat. No pensen que elstreballadors de les empreses que fabri-caven tot això aquí ja fa temps que vananar al carrer, que les empreses fa

anys que van plegar veles.Però ahir el treballador de la

Seat i la seva dona es van em-prenyar amb el veí del replà per-què s'ha comprat un cotxet nou,un de petitó, que per dos quesón ja en tenen ben bé prou. Ésun Citroen C1, no és cap Seat.Cony, entre treballadors ens hemd'ajudar els uns als altres, amb

gaire gent com vosaltres encara men'aniré a l'atur, els va renyar a l'ascen-sor mentre pujava a casa amb un pa-quet de paper de cuina comprat als xi-nos.

ewnHOMO EMPRENYATVS

per EUGENI BRANDAT Continuen comprant als xinosperquè és més barat, i la consciència,

llavors, els fa una fibladeta

Economia domèstica

Page 21: El Web Negre 020

21

ewnPER PILOTES

SOLER

Page 22: El Web Negre 020

22

Pep Roig, 40 d’anys d’humor

Quaranta anys, que aviats’ha dit, és una fita conside-rable quan parlem d’humor,de ninots i de premsa.Quaranta anys, que aviats’ha dit, és l’efemèride queaquests dies celebra el nos-tre company de ses illesPep Roig. Quaranta anys,que aviat s’ha dit, lligat a lataula de dibuix esmolant elllapis amb una gillette perfer-ne la punta més esmola-da possible i burxar incle-ment en les debilitats huma-

nes, que en el cas dels polí-tics balears, són debilitatsgairebé´divines. Quarantaanys, que aviat s’ha dit, alpeu del canó, el canó bel.li-gerant del dibuix intel.ligent icontestatàri, el dibuix anti-conformista que mostra elrevers de la realitat amb al-tes dosis d’audàcia, i un pol-sim de mala llet. Felicitatsper aquests quaranta anys,que -no se si ja ho hem dit-aviat s’ha dit!

Page 23: El Web Negre 020

23

El bloc de Pep RoigLa web de la Societat Protectora de l’Humor

Page 24: El Web Negre 020

24ewnTRACA FINAL

ELCHICOTRISTE

Els de El Web Negre farem vacances per Setmana Santa:

Peregrina fins a Camprodón:Néstor Macià

Com que ha de comprar moltes mones, anirà al Zoològic:Puyal

Els peus li fan la Pasqua:Josep Ignasi Gras

Treballa per Setmana Santa i no fot res la resta de l’any:Kap

Fa la mona:L'Avi

Fa Pasqua abans de Rams:Soler

Es disfressa de romà i va amb una llança a la processó deTarragona:Napi

Els dies de les nevades ja va fer la panitència:Quim

Deixar la blackberry durant un quart d’hora ja és com fervacances:Dani Saus

Es pensaven que fer penitència era fer alguna cosa amb elpenis:Jordi Artigas, Roger Seró

Ell fa penitència tot l’any, que és de l’Espanyol:Sergio Fidalgo

Ja té´prou penitpencia éssent de Tarragona:Elchicotriste

És de la cofradía del lápiz enhiesto:Orcajo

No es poden comprar una caputxa i un ciri per culpa d elacrisi:Roger Fillol, Devil

No poden anar de vacances per culpa de la crisi:Eugeni Brandat, Pere Gil i Juli Vert

Fan juraments per arribar a final de mes:Ermengol, Bié

No saben que la setmana que ve farem vacances i ensenviaràn els dibuixos igualment:Giulio Laurenzi, Carlos Brito, Pedro Molina

El Web Negre no coincideix necessàriament amb lesopinions dels seus autors. De fet, la majoria devegades no tenim ni opinió.