El Web Negre 022

21
1 Segona època Número 22 15 abril 2010 Vejam, és ben senzill: si el problema és que surt la paraula Nació al preàmbul de l’Estatut, que la substitueixin per Colònia. Ells d’acord i nosaltres també. ROGER FILLOL No ho diuen, però ho pensen: TC: “Catalunya? Dats pel sac!”

description

Revista d'humor i sàtira

Transcript of El Web Negre 022

Page 1: El Web Negre 022

1

Segona època

Número 22

15 abril 2010

Vejam, és ben senzill: si el problema és que surtla paraula Nació al preàmbul de l’Estatut, que lasubstitueixin per Colònia. Ells d’acord i nosaltres també.

ROGER FILLOL

No ho diuen, però ho pensen:TC: “Catalunya? Dats pel sac!”

Page 2: El Web Negre 022

ewnD’ESTATUTS. LÍDERS I CATALANITAT

Èxit clamorós en aixòde trobar un líder

Mireu bé la foto. La vam prendre el dia 14 d’abril.L’heu mirada bé? Què hi veieu? El balcó de la Gene,oi? I qui hi veieu, al balcó? Vinga, llestos, qui veieu albalcó de la Generalitat proclamant la nova RepúblicaCatalana? No veieu ningú, oi? Doncs això, que passael 14 d’abril i ningú no s’enfila, ningú no vol assumir elpaper de líder. De fet, al balcó no va ni sortir la senyo-ra de la neteja amb la meri. És clar, no cal la meri perrecollir cap bava, no hi ha líders que ens deixin amb laboca oberta. Doncs, això, que continuem buscant ellíder transversal que ens meni a la glòria. I anem per-dent dates: ja hem perdut l’oportunitat del 14 d’abril. Aveure si funciona millor el 18 de juliol... 2NÉSTOR

Page 3: El Web Negre 022

3

Hola a tots. Sóc en Paulí Puigpelat, deSant Fost de Capcentelles i us escricper això que vaig veure l’altre dia queesteu buscant un líder per a Catalunya.Trobo que és una idea molt bona i us fe-

licito. Idea que, i no us enfadeu, hauria merescut ha-ver sortit d’un mitjà de comunicació de més enverga-dura que el vostre, de més volada, de més entitat. Ino. No ha sortit pas. Per això us felicito perquè de-mostreu que teniu imaginació i que amb vosaltres, aca El Web Negre, deuen treballar una colla de bonsprofessionals amb gran imaginació que es preocupenpel país. De tota manera sóc conscient que hi ha mit-jans d’envergadura que ja tenen el seu líder per aCatalunya, vegeu sinó La Vanguardia, que tenen enMas, mireu El Periódico i tenen en Montilla, mireul’Avui/El Punt i ja treballen per en Carretero. Vosaltresen canvi espereu que siguem nosaltres, els milers imilers lectors del benaurat El Web Negre, llum del pe-riodisme satíric català, qui l’escollim. Això us honora ia nosaltres ens fa sentir útils. Deixo de donar-vos sa-bó i passo a proposar el meu candidat a líder.

Mireu, hauria de ser en Fèlix Millet. Tal com ho dic(o ho escric). I vaig a justificar-ho.

En senyor Millet és un català de soca-rel. On hadedicat els millors anys de la seva vida el senyorMillet? A una entitat tan nostrada com l’OrfeóCatalà/Palau de la Música Catalana. No pas a la

Casa de Extremadura, ni al Club Deportiu Espanyol,ni a Fecsa/Endesa. És un home transversal, ha donatcalés tant al PI com a la Fundació Trias Fargas i per-què no ha tingut temps de donar-ne al Carretero o alLaporta. És un home que hi entén molt en economia,que en aquests moments de crisi seria com oli en unllum per al país, ha ampliat el Palau, ha repartit a en-titats i fundacions i encara n’ha tingut per quedar-se’nper ell, per arreglar-se el xalet i fer viatges. Voleu eco-nomista de més vàlua? En Solbes i la Salgado hau-rien de besar-li els peus! I si les coses li anessin mal-dades, s’escaparia d’anar a la presó i sempre podriadonar les culpes a la seva dona o a la dona o a la filladel seu soci.

Res. Decidit, el meu líder és en Fèlix Millet.Digueu-me com va la votació, que friso i estic que

no dormo per veure si entre tots trobem el líder queens mereixem.

Vostre,

Paulí Puigpelat

Carta a la redaccióBUSCANT UN LÍDER

ELCHICOTRISTE

ewnD’ESTATUTS. LÍDERS I CATALANITAT

Page 4: El Web Negre 022

ewnCOSES DE L’AVI

4Continúa a la pàgina següent

Page 5: El Web Negre 022

L’AVI

Ve de la pàgina anterior

5

ewnCOSES DE L’AVI

Page 6: El Web Negre 022

“Nom’interessael que hassomniat”

El Web Negre: Com es pronunciael seu nom de pila?

Sigmund Freud: Tal com sona, comtots els noms. Però si fessin una pel·lí-cula sobre mi a TV3 suposo que es pro-nunciaria Sigmen Freit.

EWN: Vol saber el què he som-niat?

SF: N’estic fart que la gent em pre-gunti això, no ho veu que a ningú li inte-ressa? No sé que detesto més, les con-verses sobre somnis o les típiquestertúlies sobre quin nom li posaries alsteus fills...

EWN: Vostè és “el pare de la psi-coanàlisi”

SF: Ja n’estic ben tip també, d’a-questa etiqueta! A Edison li diuen “elpare de la bombeta”? NO, OI?

EWN: Tornem a temes així cultu-retes... a vostè se l’ha comparat ambNieztsche, Shcopenhauer, granspensadors de la seva època...

aquesta setmana entrevistem aSIGMUND FREUD

ewnART I LITERATURA!Sí, també a EWN

KAP 6

per ROGER SERÓ

Continúa a la pàgina següent

Page 7: El Web Negre 022

7

SF: Clar, si vols passar a la històriahas d’escriure coses així rares... vostèconeix algun altre psicòleg famós?

EWN: NoSF: Clar que no! Tots son massa

convencionals, hohoho! (riu)EWN: Creadors de renom com

Dalí o Hitchcock s’han inspirat envostè... Ha llegit quelcom interessantdarrerament?

SF: M’he llegit tota l’obra de BillWatterson “Calvin & Hobbes” i m’haapassionat. Es tracta d’un infant queposseeix un tigre que sap parlar i ambla qualitat sobrenatural de convertir-seen peluix a voluntat.

EWN: ...senyor Freud, es tractadel seu amic imaginari, no pas d’untigre màgic...

SF: Ho diu de veritat?... ara entencmoltes coses...

EWN: Li sembla que juguem al’associació lliure, vejam que entraiem?

SF: EndavantEWN: Jo dic una paraula i vostè

em diu el primer que li passi pel cap,va bé?

SF: Nano, que m’ho vaig inventar joaixò eh?

EWN: TristesaSF: Piercing!EWN: MentSF: Pizza!EWN: EsperançaSF: Burofax!EWN: MareSF: Llufyngplingins! EWN: ...Aquesta paraula ni tan

sols existeix. Vol dir que tot això surtdel seu subconscient?

SF: Bah!.. segur que no. Però oi queés divertit?

EWN: Com se li va acudir la ideade fer reposar els seus pacients enun divan?

SF: No ho sé, però així miraven alsostre enlloc dels dibuixets que feia almeu bloc de notes Guerrero.

EWN: Ja que el tinc aquí, l’altredia vaig somniar que jo era una pa-tata. Què deu voler dir?

SF: Doncs que vostè és una patata,no li doni més voltes, només és unsomni.

EWN: Que enyora més de quanestava viu?

SF: Doncs sobretot jugar amb elmeu gos... es deia Paulov? em semblaque sí... i li tenien certa tírria perquè erajueu, i a més.. hmm.. em sembla queara estic confonent coses...

EWN: Ai que ens falla la memòriaeh?

SF: Si vol un altre dia pot entrevistaral meu super-jo.

EWN: Super-no-cal, gràcies. SF: Vol dir que no s’està reprimint

més preguntes? Si tornem a la seva fa-se sàdico-anal segur que en traiemmés material.

EWN: Jo no em reprimeixo res ivaig bé de ventre, hem acabat.

ewnART I LITERATURAVe de la pàgina anterior

Page 8: El Web Negre 022

8

ewnHOMO POLITICUS CORRUPTUS EST

KAP

ELCHICOTRISTE

Page 9: El Web Negre 022

9PUYAL

SOLER

ewnHOMO POLITICUS CORRUPTUS EST

ELCHICOTRISTE

Page 10: El Web Negre 022

SOLER

ELCHICOTRISTE

ewnHOMO POLITICUS CORRUPTUS EST

10

NAPI

NAPI

Page 11: El Web Negre 022

11

ewnEN PILOTES

JORDI ARASA

Any 2010 després de Crist. Tota la Lligaestà ocupada pels galàctics... Tota? No! Unequip poblat per irreductibles blaugranesresisteix encara i sempre als florentins. I lavida no és fàcil per a les guarnicions de le-gionaris pelegrinis dels bernabeus fortifi-cats. Alguns dels herois:

Mèssix: L’heroi de l’equip, un petit guerreramb l’esperit astut, la intel·ligència viva i po-ders màgics amb les pilotes (les de futbol, deles altres no se’n parla, i que duri). Les mis-sions més complicades li són encomanadessense dubtes. Rep la seva condició sobrehu-mana de la poció màgica, un beuratge virtual–és a dir, que de dòping, res, no fotem– queprepara el druida de l’equip.

Ibrahimòvix: Alt i gros com un Sant Pau,amic inseparable de Mèssix i –de tant en tant–dels gols, gran amant de caure emboscat enels fores de joc i de les bones baralles per laposició dins de l’àrea. Sembla que no va caureen cap marmita quan era petit.

Guardiòlix: El venerable druida de l’equip,recull idees de sota les pedres i amb elles pre-

para la poció màgica –repetim que és virtual ique de dòping res de res– que proporciona alsseus guerrers una condició sobrehumana.

Abraraxàvix: El cap de l’equip, el cervellen el camp de batalla, majestuós i valent, res-pectat pels seus homes i temut pels rivals.Només li fa por una cosa: que el cel caigui so-bre el Campus Novus. Però, com ell diu, “aixòno passarà demà”.

Assegurançapédrix: Ara hauriem de dirallò de “el bard, les opinions sobre el seu ta-lent estan dividides: ell opina que és genial iels altres pensen que és un patata”, però aixòés aplicable als desterrats Martincàcerix oHlebix, no a aquest. Assegurançapédrix ho fatot, tot i tot, fins i tot gols impossibles, encaraque hi ha qui diu que tots els seus xuts són decanari.

Ideatxigrinskix: La mascota de l’equip,quan el deixen defensa amb ungles, dents igrenyes. Borda als rivals i l’any que vé farà por.

Iniestix: Calb, lletós i lluminós, és el súper-guerrer que il·lumina el camp de batalla permarcar on s’han de repartir les llesques. Llestcom una fura, s’afanya a tenir el peix al coveper després repartir-lo, tot i que no sempre éstan fresc com voldria. Té l’estrany costum d’a-cabar les temporades fet un cromo.

Els heroisde Can Barcix

per M. LAPORTA FLUIXÀ

Page 12: El Web Negre 022

LLUM

NUCLEAR

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

L’AVI

DANI

SAUS

12

Page 13: El Web Negre 022

FÍLIES

ABÚS

ELCHICOTRISTE

KAP

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

13

Page 14: El Web Negre 022

14

CUBAELCHICOTRISTE

EN SOLITARI

NAPI

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

Page 15: El Web Negre 022

15

ELCHICOTRISTE

SOLER

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

PROFILAXI

DIAGONAL

CULTURA

SOLER

Page 16: El Web Negre 022

16

Tanta verdura em toca la pe-ra! I no, no em refereixo ales plantetes plantades, re-gades, mimades i recollidesper pagesos de bona fe,

que després ens trobem al plat –lesplantetes, no els pagesos– per empas-sar-nos-les sense poder evitar un rictusde què hi farem, vés quin remei. Ho hede reconèixer, i qui em té a prop en potdonar fe: sóc més de carns benvermelletes i sucoses que no pasde bròquils, enciams i pastana-gues. Per mi, les plantetes al platsón com una medecina: toquen.S’han de menjar, per salut diuenels que diuen que hi entenen,però em fan més aviat poca grà-cia. Patxoca zero. Ep! Salvo lamés honesta de les verdures, laque ens ha tret el ventre de pena tan-tes i tantes vegades. Salvo l’honor deles patates. Braves, fregides o en trui-ta. Visca! Quan entrem en els inventsmés, diguem-ne, sans, ja la caguem.Bullides o al forn ja no són el mateix.Coi de restaurants que es pensen quesón qui sap què i quan et porten el migconill o el filetet de vedella, ben fets, alseu punt, te’ls acompanyen amb unes

pobres i desgraciades patates a la bra-sa, o al caliu, o qui sap com cony les fo-ten. On són les patates fregides de totala vida, cruixents per fora, tovetes perdintre? No són prou distingides peraquest local? Són metzina? I a sobre,els que diuen que hi entenen diuen queno són verdura! Surten o no surten dela terra? Sí, oi? Doncs són verdura! I al-gunes, fins i tot són verdura ecològica. I

ja hem arribat allà on volia anar a petar,que, con deia abans, tanta verdura emtoca la pera. Als ecològics, em referei-xo, als ecologistes, més en concret, alsecodallonsis que ens toquen la pebro-tera perquè algú –un irresponsable– elsva posar a manar en sectors com ara eltrànsit. Per un trànsit verd, anem a vui-tanta quan no hi ha ningú més que no-saltres a l’autopista. Fins ara ens ha-

vien fet creure que era per estalviarfums. Una colla ja ho vam dir en el seumoment, que això no serviria de res. Iho han confirmat: la limitació a 80 kmhal voltant de Barcelona no ha servit perreduir la contaminació. De manera que,en una demostració d’intel·ligència ver-da –acabo de fer un oxímoron, si no usn’heu adonat–, decideixen que, preci-sament perquè no serveix de res, no hi

haurà augment a l’alça de la ve-locitat variable. És que la culpala tenen els cotxes diesel, diuen.I els cotxes de gasolina de mésde quatre anys, i les motos, i elsciclomotors, i els avions, i elsdesgraciats que encenen el llumquan van al vàter i, a més, tenenles penques de tirar la cadena,com si ens sobrés aigua, collons!

Les bicis, no, aquestes no són culpa-bles de res. Definitivament caldria estu-diar això de ser verd. Són verds perquès’ho creuen o són verds perquè vannéixer amb certs impulsos sàdics quenomés poden explotar ara que mig ma-nen? Que fotin el camp ja!!!

ewnHOMO EMPRENYATVS

per EUGENI BRANDATLa limitació a 80 kmh al voltantde Barcelona no ha servit per

reduir la contaminació

Intel·ligència verda

Page 17: El Web Negre 022

Enric Cluselles i Albertí, nas-cut al barri del Poble Secde Barcelona el 23 d’agostde 1914, és sens dubte, alcostat de Joaquim Munta-

ñola, també nascut el mateix any, el di-buixant català més veterà que ens que-da i… que encara treballa!

Però així com d’altres han sabuttreure una rendibilitat i una popularitat ala seva llarga i fecunda vida professio-nal, Cluselles, en canvi, potser degut ala seva modèstia i discreció gairebéfranciscanes, ha passat de puntetes imolts, com jo mateix, pensava que jano estava entre nosaltres fins que l’es-pecialista en història de l’art FrancescFontbona me'l va redescobrir.

I els passats 19 de febrer i desprésde la nevada de l’11 de març ens vamencaminar cap al seu estudi-habitatgedel barri de Vallcarca, el company càme-ra Jordi Morraja i jo mateix, per fer-li unaentrevista destinada a El Còmic de laPremsa Comarcal i en paral·lel la filma-ció d’aquesta, destinada al nostre pro-jecte de la Memòria dels Dibuixants.(1)

No fou fins l’any passat que enl’avinentesa del seu 95è aniversari, elseu nom tornà a ressonar a la premsa,televisió i internet, alguns articles a la

premsa de paper i el monogràfic publi-cat per l’Associació Catalana d’Exli-bristes, i li han donat tardanament uncert reconeixement a la seva vida detreball lliurada a l’art.

Però aquesta visita al seu estudi,on encara dibuixa i grava exlibris, haservit també per a descobrir-nos les di-ferents facetes del treball de Cluselles,de qui tant sols sabíem el seu aspectede dibuixant humorístic quan a l’èpocade la guerra civil col·laborà a “L’Esquellade la Torratxa” signant com a “Nyerra”

Cluselles, des de 1914

17Continúa a la pàgina següent

per JORDI ARTIGASewnEL CALAIX DELS NINOTS

NYERRA

Page 18: El Web Negre 022

(que per cert vol dir “mandra” en català),amb els petits homenets que algú ba-tejà com els “homes-foca”.

A part d’aquesta faceta, breu pelsesdeveniments de l’època, el nostre di-buixant, en una tan llarga i fecunda vidaprofessional, ha estat il·lustrador per aobres literàries i portades de llibres,com a grafista ha dissenyat nombrosos

cartells des dels anys trenta, encaraque l’especialitat artística a la que hadedicat més anys ha estat la de deco-rador o dissenyador d’interiors: des detorres i cases particulars passant perjoieries i llibreries fins a sales cinema-togràfiques de Barcelona.

Encara que la seva activitat mésamagada i desconeguda –que, a més,mai no ha estat exposada!–, ha estat lade l’escultura en fang. Moltes d’aques-tes magnífiques peces que no han sor-tit mai del seu estudi s’escampen pelseu lloc de treball.

I ara. per acabar, una proposta, aveure que us sembla, dirigida tant alsamics lectors com als companys dibui-xants que feu El Web Negre: no creieuque l’Enric Cluselles es mereix un ho-menatge o reconeixement pels seusquasi 96 anys de treball? Per què nodesmentim per una vegada la ingratitudque els catalans solem tenir cap alsnostres creadors?.

Espero ja les vostres adhesions,propostes o sugerències. Ah!, si voleu

saber més detalls sobre en Cluselles ila primera part de la seva entrevista,grateu-vos la butxaca i compreu ElCòmic de la Premsa Comarcal núm. 82que apareixerà a finals d’aquest mesd’abril. Només costa 1 euro…

18NOTA

(1) “El Còmic de la Premsa Comarcal ”:Tel. de Barcelona: 934 421 434e-mail: [email protected]

“Memòria dels Dibuixants”:www.memoriadelsdibuixants.cat

Ve de la pàgina anterior

ewnEL CALAIX DELS NINOTS

JORDI MORRAJA

NYERRA

Page 19: El Web Negre 022

BRITO BRITO

ewnEL WEB NEGRE DE BABEL

19

Page 20: El Web Negre 022

20

ewnEL WEB NEGRE DE BABEL

Q#

"ENJUTOPIA !"

Tags:UTOPIA, ENJUTO, GANAR, PESO, SOCIAL,RED, CAER, PIAR, VOZ, VOTO

BRITO BRITO

Page 21: El Web Negre 022

ewnTRACA FINALA El Web Negre se’ns refot el Tribunal Constitucional:

Troba que l’edifici sembla un ovni:Néstor Macià

Diu que és lleig de cagar:Puyal

Setze jutges del Constitucional ens foten al fetge un pal:Josep Ignasi Gras

Diu que no són setze, que són deu:Kap

Com que són un nombre parell, per això empaten:L'Avi

Cal ser burro, no?:Soler

La tia aquella diu que té vot de qualitat:Napi

I els altres què tenen: vots de merda?:Quim

Vol dir que si empaten el seu vot val per dos:Dani Saus

Ah!, com els gols de la Champions!:Jordi Artigas, Roger Seró

Champions??? Què és això???:Sergio Fidalgo

És allò que tampoc juga el Nàstic, perquè només hi juguen els grans:Elchicotriste

Em pensava que es deia strip pòquer i ara resulta que es diu Champions:Quel

Sempre pensant en el mateix! La Champions es juga amb pilotes:Xavi

Igual que l’strip pòquer:Orcajo

Ens hem fotut en un bucle, no us sembla?:Roger Fillol, Devil, Jordi Arasa

Per què ens ho ha de semblar?:Eugeni Brandat, Pere Gil i Juli Vert

Perquè se’ns refot el Tribunal Constitucional:Ermengol, Bié

I trobem que l’edifici sembla un ovni...:Giulio Laurenzi, Carlos Brito, Pedro Molina

El Web Negre no coincideix necessàriament amb les opinions dels seusautors. De fet, la majoria de vegades no tenim ni opinió.

21PUYAL