El Web Negre 029

of 23 /23
Segona època Número 29 03 juny 2010 Ara els de David s’estimen més fer de Goliats i abatre tothom que se’ls acosti amb armes d’última tecnologia i l’exèrcit més sofisticat del món. No són bons temps per als fabricants de fones. Regalem DVDs Pàgina 12 1 ROGER FILLOL Pirates a la Mediterrània

Embed Size (px)

description

Revista d'humor i sàtira

Transcript of El Web Negre 029

Page 1: El Web Negre 029

Segona època

Número 29

03 juny 2010

Ara els de David s’estimen més fer de Goliats i abatre tothomque se’ls acosti amb armes d’última tecnologia il’exèrcit més sofisticat del món. No són bonstemps per als fabricants de fones. Regalem DVDs

Pàgina 12

1ROGER FILLOL

Pirates a laMediterrània

Page 2: El Web Negre 029

ewnPIRATES A LA MEDITERRÀNIA!!Israel s’escriu amb dues esses

ROGER FILLOL

Quan l’estupidesa, lasupèrbia, la despro-porció i la brutalitat

acaben causant víctimes mor-tals –de manera continuada,no només ara que han assal-tat la flotilla humanitària– ésmolt difícil no posar tothom enel mateix sac. Hi ha gent aIsrael a qui li cau la cara devergonya per l’actuació sem-pre desmesurada del seu go-vern i des d’aquí els tenim encompte, però noi, alguna cosa

hauran de fer des de dintreper evitar tenir instal·lats per-manentment en el poder unspolítics que han donat la voltaal mitjó i que justifiquen labarbàrie com a mitjà de defen-sa. La Gaza bloquejada onmoren persones de fam cadadia –de fam!– no està tanlluny, en l’imaginari de moltagent de bona fe, dels campsalemanys. D’aquí a escriureIsrael amb dues esses noméshi ha un pas. KAP 2

Page 3: El Web Negre 029

3

ewnPIRATES A LA MEDITERRÀNIA!!

PUYAL

KAP

Page 4: El Web Negre 029

ewnPIRATES A LA MEDITERRÀNIA!!

NÉSTOR

Vagi a ferpunyetes,senyora Pilar!

Avui, dia 2 de juny, ha publicat a La Vanguardiael seu article la senyora Pilar Rahola. He de confes-sar que l’he estat esperant amb candeletes. Sabiaque tocaria el tema de l’atac de l’exèrcit d’Israel enaigües internacionals a una flotilla que es dirigiacap a Gaza amb ajuda humanitària i on van morirmés d’una desena de cooperants. Ho sabia, sabiaque tocaria aquest tema el més aviat possible. Noes podia perdre l’oportunitat de defensar Israel. Ono s’ho podia perdre o no li permeten que s’ho per-di, ves a saber.

El titular és esperançador. Titula ella, la Pilar:“Israel en la trampa”. Comencem bé. Diu que a di-ferència d’altres que escriuen la condemna contraIsrael abans que la notícia, altres (ella) necessitendades. Perquè en contra dels que han fet de l’odi aIsrael una ideologia, escriu, ni aquest país és elsúmmum de la maldat ni els seus enemics la bon-dat personificada. Com veieu, Rahola en estat pur.I una sentència irrefutable, diu: Israel té raons, peròels morts li han tret la raó, es lamenta. Llavors jaentra a adoctrinar-nos directament i ens diu que elscooperants eren uns provocadors que emparats so-

ta el terme “solidaritat” no volien sinó crear un greuproblema en una zona militar on abans ja s’havieninterceptat enviaments d’armes per a Hamas i ells,els bons, els d’Israel, van proposar que l'ajuda estraslladés per terra i els altres, els dolents, van dirque no. Per què? Perquè no es tractava d’ajudar,sinó de provocar i ens enumera tota una colla d’or-ganitzacions terroristes i fonamentalistes que esta-ven darrera aquesta flotilla, més de cinquanta, ensdiu, i per quedar bé li fot: "Per suposat, això no evi-ta que persones de bona fe se sumin a allò quecreuen és una qüestió humanitària".

Una de les coses més xocants és quan vol justi-ficar que els cooperants eren terroristes fonamen-talistes camuflats i diu: "Quan va començar l’ofensi-va, la resistència va ser dura i hi va haver diversossoldats ferits greus". Home, Pilarin, quan te n’ado-naràs que aquesta cançó ja no cola? Que quan to-ta una colla de soldats, armats fins a les dents, ata-ca una colla de civils desarmats i desprotegits ésnormal i lògic que aquests es defensin amb el quetenen a mans i que el mal que puguin fer (si és queen poden fer gaire, de mal) és plenament compren-sible, mai utilitzar-ho com excusa per a justificaruna desena de morts.

En fi, que ja estic cansat de repassar el teu arti-cle, que, per altra banda, no crec que sigui escollitenlloc com a model de bon periodisme (llevat quealguna organització pro jueva et doni un premi).Acabes lamentant els morts, però no per ells, sinóperquè creus que els jueus l’han cagat, que hancaigut en la trampa que les organitzacions huma-nitàries els havien muntat. I els hi dius que reflexio-nin seriosament.

Tu també, Rahola, reflexiona seriosament.

per MANEL, EL PUYAL

4

Page 5: El Web Negre 029

ewnPIRATES A LA MEDITERRÀNIA!!

5KAP

Page 6: El Web Negre 029

ewnPIRATES A LA MEDITERRÀNIA!!

GIULIO LAURENZI

L’AVI

6

Page 7: El Web Negre 029

ewnPIRATES A LA MEDITERRÀNIA!!

BRITO 7DANI SAUS

Page 8: El Web Negre 029

Proposo en Beniamin Netanyahu! Ep! no el propo-so a ell personalment, donat que ja té feina, té la granresponsabilitat de fer de llum i guia a tot un poble, eld’Israel, talment com ho va fer Moisès quan va guiarel poble escollit de Déu per entremig d’aquelles ai-gües d’aquell mar com es va veure molt bé a la pel·lí-cula de “Los dies Mandamientus”. Vull dir que hem debuscar un home del seu perfil. Català això sí. Nostrat.Però amb mala llet. No sé si m‘explico. Després de totel poble català té moltes concomitàncies amb el poblejueu, com diu Pilar Rahola.

Vicentet VilabouSant Joan de Vilatorrada

8

Llegeixo amb interès el seguit de cartes que pu-bliqueu per cercar un líder per a Catalunya.Certament ens fa falta un líder. Catalunya estroba hores d’ara en un cul de sac (i perdoneuper la paraula cul, però m’he negat a escriure

la paraula atzucac perquè surt a quasi totes les cartes)de difícil sortida i cal trobar un ésser que ens retorni lail·lusió com a poble, com a país i com a nació.

Però vet aquí que no és pas gens fàcil donar un nom,així a “botepronto” (pot de sobte)

No em valen cap dels proposats pels lectors finsara. Es veu que han estat plantejats tots ells a la ba-balà. Posem-nos seriosos d’una vegada, que val la pe-na, que tenim en joc el nostre estimat país i la nostraterra aimada.

Sé que des d'aquesta plataforma vostra d'El WebNegre, que no arriba ni a mitjà de comunicació, dedicat ala burla i befa, se us farà difícil una proposta com la queus vaig a fer, basada en la més profunda anàlisi seriosa iintel·lectual com és costum en mi, quan m’hi poso (i m’hiposo sempre)

Heus ací i agafeu-vos fort.

Carta a la redacció

ewnBUSCANT UN LÍDER

PUYAL

Page 9: El Web Negre 029

per JIGGewnGALERIA DE CARCAMALS

Pili Rahola, xuetona

És ben cert que les virtuts no s’hereten,i que si hi ha evolució, la vita brevis ho-minoide no dóna per veure els canvisen tota la seva extensió i magnitud.Algun savi va dir que la genètica, a ve-

gades, fa cagarades. En fi, no ens posem transcen-dentals: quan es va trobar convertida en cadàverpolític, se li va entelar l’ànima i, tot i que la sang libullia, es va es va haver de reinventar per seguirfent bullir l’olla. Com ja sabien els grecs, la necessi-tat és una deesa no sols cega, sinó també cruel,però si bé el públic s’ensuma abans que ningú quiés cadascú, els factòtums dels grups maniàticsd’incomunicació i publicitat –en els que els caps demàrqueting no acostumen a ser els més eixerits dela colla– no; només senten la fortor nauseabunda,que creuen la més apropiada per a fer calaix. Demanera que la xicota es va convertir en una divini-tat del i amb sexe femení. Una divinitat laica, evi-dentment, perquè sempre ha anat de progre, unaetiqueta sense data de caducitat que li està repor-tant excel·lents guanys. Perquè la progressia oficialés ella, vagi on vagi, digui el que digui, i la penyaque deixa a banda i banda del camí que ella marcai retola són uns pallussos perillosos: són els queencara es diuen “progres”, ara ja entre cometes,però no ho són, on vas a parar, s’han quedat anco-rats en piles de prejudicis, tics antiimperialistes i

manies llibertàries nascudes al redós delsmaigs de 1968 i que, ara, ella ho ha descobert,obsolets, no treuen cap a res i són, no cal dir-ho, perjudicials per la llibertat i el benestar delpoble que ella tan estima i defensa, que potserno només és el jueu. En aquest tema, fa feredatrepassar la llista dels que s’han pronunciat demanera similar a la d’ella arran de les informa-cions de l’escomesa pirata de la marina israe-liana en aigües internacionals de principis d’a-questa setmana. Déu els cria i ells s’ajunten!–a la Galeria EWN de Carcamals!, afegimsense ànim de molestar. Bé, la divinaPilar, començada la deriva discursiva, esmanté a la tómbola xiscladissa, combi-nant afalacs i xurriacades, desitjada perun ampli espectre de personalitats queabominaven d’ella en l’etapa política ique ara l’han convertit en una mena deprimera vedette de la revista en la ques’ha convertit el prodigiós cafarnaüm de les ter-túlies i els debats d’opinió de la península. I ella,aquí ja sí, hàbil, acròbata i inversora, feliçcom unes castanyoles, i amb un sosemblant, hi regna com un “chulapo-na” de cartró-pedra d’un caspós sainetcostumista. A molts els produeix catalèp-sia, a altres al·lèrgia. Atxís!

NÉST

OR

9

Page 10: El Web Negre 029

ewnCOSES DE L’AVI

10Continúa a la pàgina següent

Page 11: El Web Negre 029

L’AVI

Ve de la pàgina anterior

11

ewnCOSES DE L’AVI

Page 12: El Web Negre 029

Ep, gent! Aquesta setmana tornem a sortejar unDVD de la pel·lícula Bullying. Bullying és un filmestrenat l’octubre de 2009, dirigit per Josetxo SanMateo, amb guió d’Ángel García Roldán, produï-da per Els Quatre Gats Audiovisuals i PlotFilms i amb participació de TVE i TVC.

Jo vull un DVD.Què he de fer per guanyar-lo?Molt i molt fàcil: llegir El Web Negre i comptar.Comptar Bullytus! Repartits per tota la revistahi ha, no gaire amagats, un nombre indetermi-nat de Bullyitus, que són uns ninos antipàticscom aquest:

Només cal que ens digueu quants Bullytusheu trobat enviant un correu a

[email protected] cert:EL BULLYTU D’AQUESTA PÀGINA NO COMP-TA PER AL CONCURS!!Teniu temps fins que pengem El Web Negrede la setmana vinent, el 3 de juny. 12

Després d’haver fet un sorteig (poc glamurós,ho tornem a reconèixer, però força efectiu) utilit-zant els serveis del web www.random.org(aneu, aneu a veure random.org i sabreu quèvol dir poc glamurós però efectiu) entre els en-certants del nombre exacte de Bullytus, elguanyador ha estat Eduard Martínez, una per-sona que no deu tenir temps per perdre, perquèel correu que ens va enviar era lacònic de nas-sos. Doncs mira, lacònic o no, amb lacón o ambgrelos, t’endús un DVD de Bullying. Ens posa-rem en contacte amb tu per fer-te’l arribar.

I aquesta setmana, un altre. Vinga, animeu-vos,no hi ha cap truc amagat, sortegem de debòaquests DVD!

Ei, i si no us toca el premi, estireu-vos unamica i compreu el DVD, que la pel·li és bonai el gest val la pena.

El Web Negre iEls Quatre Gats regalen DVDs!

Page 13: El Web Negre 029

KAP

L’AVI

PUYAL 13

ewnRETALLA, RETALLA...

Page 14: El Web Negre 029

ELCHICOTRISTE

ELCHICOTRISTE

ERMENGOL

ewnAMB LA CARA TAPADA

14

Page 15: El Web Negre 029

SOLER

BIÉ+MARCO

PARLAMENT

CORRUPCIÓ

IMPOSTOS

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

15SOLER

Page 16: El Web Negre 029

16

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

SOLER

ELCHICOTRISTE

KAP

EXCUSES

CONTACTES ZEL

Page 17: El Web Negre 029

17

pel GRAS

venient; la truita de carbassó, els seitons fregits, elbistec, el pollastre a l’allet, els deliciosos calamars ala romana (no dubteu en demanar-los si aquell dia to-ca) o el xai a la brasa... mai es presenten vidus, sinóamb un bell acompanyament. Són embelliments d’a-grair, què voleu que us digui.

Hi ha més detalls agradables, com el vi, embote-llat, i amb varietat de DO, sempre al punt, i el pa, de lacantonada, prou ben fet. Les postres: aquí hi ha pertriar i remenar, d’allò que quan acaba de cantar-leshas de demanar que torni a començar. Si teniu sort iel Carlos no ha acabat amb totes les racions, proveula mel i mató.

És el Viejo Café, el local de la Humi, zamoranaella, simpàtica ella, que en les seves escadusseres vi-sites a la seva terra torna amb productes d’allà. Val lapena tastar-los. Ja ho van dir savis més savis que no-saltres: “El que la dona mana, Déu ho vol.” I a aques-ta dona i a la seva manera de fer li tenim carinyo, sísenyor, perquè negar-ho.

* Per favor, no penseu que la Guia EWN de restaurants de

menú serà exclusivament barcelonina: els tres establiments que

han aparegut fins ara sí que són a Barcelona, però nosaltres la vol-

tem, i molt que la voltem. Esteu al lloro! Els crítics d’EWN no anun-

cien mai que són els crítics d’EWN, però són uns tastaolletes i els hi

agrada la teca i anar pel món.

El petit local cantoner ja hi era, com tantsestabliments d’aquestes característiques.Però un bon dia la Humi (l’actual mes-tressa) se’l va fer seu, potser cansada deque les coses no rutllessin com a ella li

agrada ens altres fogons de, en aparença, més vola-da. I el va modelar a la seva, dins de les característi-ques físiques que ja tenia: una barra, unes poquestaules dins, i quatre més a la terrassa de la vorera.Suficient per a fer-ne un negoci familiar, que també re-sulta familiar, casolà i amè als parroquians, entre elsquals us agradarà que us considerin, perquè les vir-tuts superen en molt els inconvenients.

L’establiment no presenta l’habitual full amb elsplats del dia (té pissarra al carrer que els especifica,però reconec que no l’he llegida mai): tant se val!Te’ls canta la mestressa, de pressa i sense embellir-los: et diu el que hi ha i prou, ni floritures ni enganys(això sí, amb el seu bon humor). El que anuncia ésallà: mana el producte, i està fet de la millor manerapossible. Sí hi trobareu cert detallisme quan el platarriba a taula: en aquell remenat, en l’ensalada rus-sa, el gaspatxo, la verdura bullida o saltejada, l’em-pedrat, l’imprescindible paella (els dijous, evident-ment) o el primers plats de cullera segons l’estació,que s’embelleixen amb el que la mestressa creu con-

Com cal i moltes coses més

Guia EWN de restaurants de menúewnEL GUST I LES GANES

Viejo Café Carrer Independència, 306cantonada ProvençaAixò queda al Clot - Camp de l’Arpa, deBarcelona*.Tel.: 93 45551719

Preu menú migdia: 8,75 euros

Pizzes, taules, entrepans i moltes coses més -això és el que diu la tarja, i ho podem aplicarper l’hora de sopar.

Page 18: El Web Negre 029

18

Fa unes setmanes en una de lesmeves habituals passejades pelsEncants de les Glòries, remenantllibres vaig trobar-ne un del dibui-xant Chumy Chúmez. Eera un d’a-quells llibres que sabia que existíenperò que no havia tingut mai a lesmeves mans. Es tracta d’El campo,los pobres, los ricos, la opinión,U.S.A. y etcétera que l’EditorialCiencia Nueva havia publicat aMadrid el 1967.

Chumy Chúmez, que en realitates deia José Maria GonzálezCastrillo (Sant Sebastià, 1927 –Madrid, 2003) ha estat un dels mes-tres de l’humorisme gràfic espanyoldel segle XX, durant quatre dèca-des que abasten des del franquismea la transició i la democràcia.

Però no sols de l’humor gràficvisqué Chumy Chúmez sinó que laseva activitat incessant el portà

també per altres camins. Els seusdibuixos aparegueren sobretot a LaCodorniz –l’únic setmanari d’humorpermès pel “Régimen”– i durant elsanys finals del franquisme a la re-vista “Triunfo” i en el diari Madrid,que fou suspès el 1971 per ordregovernativa. Durant la transiciófundà el setmanari d’humorHermano Lobo.

Fou home de cinema, co-mençant en els anys 60 amb docu-mentals sobre temes andalusos.Féu també guions i dirigí pel·lículesproduïdes per Manuel Summerscom Dios bendiga cada rincón deesta casa (1977) i ¿Pero no vas acambiar nunca Margarita? (1978).

També els seus dibuixos es por-taren a la pantalla, encara que

Chumy Chúmez,els “mindundis” de la història

Continúa a la pàgina següent

per JORDI ARTIGASewnEL CALAIX DELS NINOTS

Page 19: El Web Negre 029

19

aquest aspecte no consta en algu-nes de les seves notes biogràfiques.Es tracta d’un curt del directorGabriel Blanco La edad de la piedra(1964) i en un sketch del llargmetrat-ge Historias de amor y masacre(1975-1978) de Jordi Amorós, inter-pretat per una parella mal avinguda iun gat emprenyador…

També tingué fortuna com a es-criptor: obres humorístiques dememòriescom El manzano de trespatas, Yo fui feliz en la guerra, entred’altres. L’obra publicada de recopi-lacions dels seus dibuixos fou moltnombrosa, tant sols citaré la partque li dedicà José Manuel Vilabellaa Los Humoristas (1975), i la reco-pilació Todos somos de derechas(1973).

EL HOMES DE LA PEDRAEl seu personalíssim estil de di-

buix barreja un humor negre ibèric“pata negra”, l’absurd, una afiladacrítica social i una porció de surre-alisme, tot conduït per un potentestil gràfic. Cenyint-me a la recopi-lació El campo, los pobres… queno incloïa ni un mal text explicatiuni tampoc indicava on s’havíen pu-blicat els dibuixos, aquests son an-tològics i ben representatius compodem veure en alguns aquí re-produïts.

En una vinyeta molt repetida eninfinites variacions es veu un pagèsamb boina muntant un ruc, que diu:“Por aquí hemos tenido la reformaagraria de que ahora los propieta-rios de las tierras son los hijos delos de antes.” En un altre veiem aun clàssic “señorito” andalús a ca-vall que li diu a un pagès: “Que lapropiedad es de origen sagrado sedemuestra plenamente en que siintentas quitármela te arreo un paloque te baldo.”

Però potser el personatge mésprodigat era el d’un home que car-retejava una enorme pedra comun modern Sísif (a aquest es refe-ria el curt d’animació), amb moltesvariants com la següent en la quees veu com a sobre una pedra en-cara porta dos senyorets, i und’ells comenta: “A ellos les gustasentir que nosotros participamosen su trabajo.”

Hi ha una manera més clara deparlar amb humor de l’explotaciómil·lenària de l’home per l’home?

Els seus capitalistes clàssicsamb barret de copa, bigotet i vestitsde rigorós negre que fan una mani-festació demanant “Más caviar paranuestros hijos” i “Más dividendos”,no son encara ben actuals?, és queaquests subjectes no continuenvampiritzant –xuclant la sang– als“mindundis” de la història que somla gran majoria?

Ve de la pàgina anterior

ewnEL CALAIX DELS NINOTS

Page 20: El Web Negre 029

20

per LA MAGINA DELS OUSewnCREMA DE LLAVIS

Consultes

Les comparacions són odiosesara bé, en afers electorals, gai-rebé inevitables. A més, es di-gui el que es digui al respecte,sempre hi ha qui el got el veurà

mig ple o mig buit. En cosa de pocs dies hi ha hagut vota-

cions, de temàtica diferent això sí, però; alcap i a la fi, referèndums a Barcelona iSabadell. Si bé en la primera han rodatcaps, en la segona, aguanten bustos.

La consulta sobre la Diagonal a l’he-reu de l’alcaldia se li ha posat travesse-ra. Segons números va votar el 12,17 %del cens. Hi havia dues opcions per es-collir, més una tercera gairebé invisible,que de contracor als organitzadors es vafer visible.

Pel que respecta a la consulta sobre laindependència, a l’alcaldia del Vallès evita-ren visualitzar traves a la seva realització.Aquí els números de participació foren del13,76 % del cens. Hi havia només dues op-cions per escollir, però amb el cor net perpart dels organitzadors de la plataforma perl’autodeterminació.

Per altra banda, acostumada com estica sentir a l’hora de tancar meses electo-rals: –ha guanyat la festa de la democrà-cia! En aquesta ocasió, els violins de lacançoneta, grinyolaren a l’ajuntament deBarcelona. Cares llargues per part delbatlle mentre que a la casa consistorial deSabadell, poc soroll per part del mandata-ri municipal que ha trencant la dinàmicadel socialista partit de boicotejar consul-tes catalanistes.

De retorn a les xifres de participació,els resultats han estat dispars. Mentreque en un lloc hi havia una maquinàriapesada darrera, en l’altra en canvi, ambrecursos d’espardenya van fer molt millorla feina. Els diners certifiquen costos. Elsvots sobiranistes han sortit a 0,23 euros lapapereta i, els de l’avinguda, a 2,33 eu-ros. Davant del fet, quina és la conclusió?Fàcil, que els catalans, per diners, hi hagent que és capaç de comptar-ho tot!

Page 21: El Web Negre 029

Q#

"PARCHE SOBRE PARCHE, EL BEANHILO DE VIDA CEDEDE MUERTE"

21BRITO

ewnEL WEB NEGRE DE BABEL

Page 22: El Web Negre 029

ewnEL WEB NEGRE DE BABEL

BRITO BRITO 22

Page 23: El Web Negre 029

Els d’El Web Negre fem coses molt rares:

De la gorra li penja un mocador palestí com si fós un moc:Néstor Macià

Amaga mísils terra-terra sota el bigoti:Puyal

Pensa que Hamas vol dir el mateix que Nunca Mais:J I Gras

Element especialment perillós: fa “patum, patum, patum!”:Kap

Ataca barquets de paper al safareig de casa seva:L'Avi

Utilitza el pal del para-sol per plantar el para-sol:Soler

Quan va a collir bolets s’arma amb una navalla:Napi

Té una cadira a casa seva!!:Quim

Doncs aquest té una Blackberry i, pitjor, la utilitza!!:Dani Saus

Els han expulsat d’Israel sense haver-hi anat mai:Jordi Artigas, Roger Seró

Betllem és a Israel. oi? Li portaré ganxitos al nen Jesús:Sergio Fidalgo

Intenta trencar el bloqueig del port de Tarragona:Elchicotriste

Es pensen que una flotilla és una floteta:Bié+Marco

Que no els ataquin a les quatre, que a aquelles hores dormen:Xavi, Quel

Van votar el Likud a les últimes eleccions:Orcajo, Jordi Arasa, Willy

Tenen un autògraf de Netanyahu:Roger Fillol, Devil, Eugeni Brandat, Pere Gil i Juli Vert

Té un autògraf de Moshe Dayan i un de Golda Meir:Ermengol

Tenen un autògraf de Yahvé, directament:Giulio Laurenzi, Carlos Brito, Pedro Molina

ewnTRACA FINAL

ELCHICOTRISTE 23