El Web Negre 025

17
Segona època Número 25 25 març 2010 Als EEUU estàn negres! KAP

description

Revista d'humor i sàtira

Transcript of El Web Negre 025

Page 1: El Web Negre 025

Segona èpocaNúmero 25

25 març 2010

AlsEEUUestànnegres!

KAP

Page 2: El Web Negre 025

2SOLER

ewnMAREA NEGRA!

GIULIO LAURENZI

Page 3: El Web Negre 025

3Els nostres humoristes coincideixen... Peròestem segurs que en Rajoy ha fet la trucada, per

tal que el President dels Estats Units el convidi aposar els peus a sobre la taula.

NÉSTOR

SOLER

ewnMAREA NEGRA

Page 4: El Web Negre 025

4PUYAL

NAPI

ewnCONSTITUCIONALITATS

Page 5: El Web Negre 025

5

ewnCONSTITUCIONALITATS

KAP

Page 6: El Web Negre 025

6PUYAL

NAPI

ewnAI L’ATUR!

Page 7: El Web Negre 025

7SOLER

ewnAI, L’ATUR!

Page 8: El Web Negre 025

ewnCOSES DE L’AVI

8Continúa a la pàgina següent

Page 9: El Web Negre 025

L’AVI

Ve de la pàgina anterior

9

ewnCOSES DE L’AVI

Page 10: El Web Negre 025

aquesta setmana entrevistem LEWIS CARROLL

10

El Web Negre: Els més romànticscreuen que vostè va morir malat d’e-pilèpsia

Lewis Carrol: Faria per mi oi? Peròvaig morir d’una pneumònia, és a dir ro-manticisme zero. Però ja m’agrada queem difamin un cop mort, engrandeix lameva llegenda, lol.

Ja ha anat a veure la última adap-tació de “Alícia al país de les mera-velles”? La d’en Burton?

Quin mal tràngol. Miri això del 3D ésuna merda, a l’entrada del cine em pre-gunten si vull unes ulleres, i jo “no grà-cies, no en necessito”. Arribo a la sala,m’assec i veig que la pel.lícula es veutota esborronada (a la meva època nopassava això!!!), així que m’alço, reculoi en demano unes, torno a la sala, in-tento arribar a la meva butaca i quan latrobo i m’acomodo la pel.lícula ja porta-va uns quants minuts i clar, vaig perdreel fil.

No recordava la història?La vaig escriure fa cent anys jove i

no té ni cap ni peus. I el que és mésgreu, deu euros i vint cèntims!!! Perveure un film en tres dimensions!Encara em fa mal la butxaca.

Vinga senyor Carrol, que a vostèaquest estil de l’absurd li mola i se-gur que li va encantar la pel.lícula...

He de confessar que és el rotllo quea mi més em va...per exemple, quanvaig anar a veure Bambi no vaig enten-dre una puta merda.

Es diu que Lewis Carrol, a més,era addicte a les drogues

Jo no responc de terceres personesNo em prengui el pèl. Poca gent

coneix el seu gust per la fotografia.Fixi’s, n’hi he dut unes quantes, to-

tes en blanc i negre, és que jo ja era unfotògraf Vintage sap? Aquestes noieteseren veïnes nostres, aquesta nena esdeia Alice i va inspirar els meus llibres.Quants records...

Quin sentiment li provoquen lesacusacions de pederàstia que circu-len al seu voltant?

“Aixòdel 3Dés unamerda”

ewnART I LITERATURA si. també al El Web Negre!

per ROGER SERÓ

10

Page 11: El Web Negre 025

11

Com ja he dit abans, la penya es de-leix per llençar merda damunt delsmorts...sobretot si vas ser un geni! Percert, avui en dia està acceptada la pe-dofília?

GensNi tan sols a occident?Encara menys...Vaja. I ser francmaçó?Que vol que li digui... és una cosa

ja de molt poca volada... Però deixique li faci jo les preguntes. Què hallegit darrerament?

Doncs un llibre que es deia“Memòries d’un Guèiser”

???????Sí sí, tracta de la vida d’un guèiser

islandès que el van obligar a exhibir-seals turistes durant bona part de la sevavida. Ell no en veia ni un duro clar, l’ex-plotaven com si fos un volcà. Al capdels anys va escriure aquest llibre amode de memòries i van ser força es-candalitzadores. Després de la sevamort el van acusar de falsejar moltes

històries, fins i tot es va dir que no vaser mai un guèiser sinó que només erauna canonada rebentada... La seva do-na va arribar a fer públic que ella era lavertadera autora d’aquest llibre, peròclar, ella era només una aixeta. ...Emsembla que fa estona que no toco vo-res, de que estàvem parlant? L’he es-crit jo aquest llibre?

Està fatal vostè eh?Doncs no entrevistis a Virgina

Woolf, que encara t’agredirà.

KAP

Page 12: El Web Negre 025

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

NAPI

L’AVIDANI SAUS

Page 13: El Web Negre 025

KAP

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

El Web Negre i Els Quatre Gatsregalen DVDs!

[email protected]

Aquesta setmana tornema sortejar un DVD de la pel.lí-cula Bullying!

Per guanyar-lo cal llegir ElWeb Negre d’aquesta setma-na i comptar. ComptarBullytus! Repartits per tota larevista, hi ha, amagats o notant amagats un nombre in-determinat (bé, el nombre ésben determinat, però no te’ldirem aquí, oi?) que sòn unsninots com aquest:

Només cal que ens di-gueu quants Bullytus heutrobat enviant un correu a:

Tenim temps fins que apa-regui el proper número, elproper dijous. Per cert, elBullytu d’aquesta pàgina NOCOMPTA per al concurs.

Aquesta setman el guan-yador ha estat FrancescMassana Torres, de no sa-bem on, però ja ho esbrina-rem perquè tenim el seu co-rreu, esclar. Ell va comptarcorrectament els vuit Bullytusamagats. Felicitats!

Page 14: El Web Negre 025

14

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

BIÉ

BRITO

Page 15: El Web Negre 025

15

BRITO

BRITO

ewnEL WEB NEGRE DE BABELPE

DRO

MOLIN

A

Page 16: El Web Negre 025

ewnEL WEB NEGRE DE BABEL

Q#

“Quisieron a la troyana prohibirle el cielo, mas los lienzosde la libertad son imborrables..." Un equipo de limpiezamunicipal de Melbourne (Australia) ha borrado, porerror según las autoridades, un graffiti del famoso yesquivo artista británico Banksy

BRITO

16

Page 17: El Web Negre 025

17

ewnTRACA FINAL

NÉSTOR

Els del Web Negre també hem tret al nas al Saló del Cómic

És el nostre Superman:Néstor Macià

És de l’época del Yellow Kid:Puyal

Sembla dibuixat per l’Urda:Josep Ignasi Gras

No és gaire més alt que l’Astérix:Kap

Té més barba que el Capità Haddock:L'Avi

Tè el pél més blanc que l’SnoopySoler

Si fos blau semblaria el gran barrufet:Napi

Si fos verd semblaria l’increible Hulk:Quim

Si fos vermell semblaria Hellboy:Dani Saus

Són com en Tom i Jerry:Jordi Artigas, Roger Seró

És underground com els ninots de Robert Crumb:Sergio Fidalgo

És còsmic com els darrers dibuixos de Moebius:Elchicotriste

És un clàssic com els dibuixos d’Otto Sogolow:Orcajo

Van vestits de Batman i Spiderman::Roger Fillol, Devil

Tenen els ulls axinats de tant llegir Manga:Eugeni Brandat, Pere Gil i Juli Vert

Llegeixen historietes mudes subtitulades:Ermengol, Bié

Llegeixen histrietes estrangeres en versiño original:Giulio Laurenzi, Carlos Brito, Pedro Molina

El Web Negre no coincideix necessàriament amb lesopinions dels seus autors. De fet, la majoria devegades no tenim ni opinió.