559 guaixe

of 24 /24
SAKANAKO ASTEKARIA • 2016ko garilak 1, ostirala • 2. aroa • 559. zenbakia Hauteskundeak: Elkarrekin Ahal Dugu lehen indarra >>5-8 Euskarazko hedabideen aitortza eskaera >>3 Auto klasikoen topaketa bihar goizean Altsasun >>19 Emakumezkoen Nafarroako eta Euskadiko erlojupeko txapelketa Iturmendik hartuko du txapelketa, igandean, 11:00etatik aurrera >>17 Asteburuarekin batera festak bueltan dira: Arruazun, Unanun, Lizarragabengoan eta Urdianen zer ospatu izanen da Iriarte, urrezko domina arku jaurtiketan Sakanerria >> 14 Kirolak >> 19 Klinika-artistak >>22-23 >>16 Arkeologoak Aralarrera Arkeologoak Aralarrera

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 559 guaixe

 • SAKANAKO ASTEKARIA 2016ko garilak 1, ostirala 2. aroa 559. zenbakia

  Hauteskundeak:Elkarrekin AhalDugu lehenindarra >>5-8

  Euskarazkohedabideenaitortza eskaera >>3

  Auto klasikoentopaketa bihargoizeanAltsasun >>19

  Emakumezkoen Nafarroako etaEuskadiko erlojupeko txapelketa Iturmendik hartuko du txapelketa, igandean,11:00etatik aurrera >>17

  Asteburuarekin batera festakbueltan dira: Arruazun, Unanun,Lizarragabengoan eta Urdianenzer ospatu izanen da

  Iriarte, urrezko domina arku jaurtiketan

  Sakanerria >> 14Kirolak >> 19

  Klinika-artistak >>22-23

  >>16

  Arkeologoak AralarreraArkeologoak Aralarrera

 • Guaixe 2016ko garilaren 1a2

  Mendi irteerakMidi D'Ossau itzulia. Garilaren 2tik 3ra,larunbatetik igandera. Larraeta menditaldea.

  Bizikleta irteerak Altsasu-Getze Ibargoiti-Altsasu. 113 km.Garilaren 2an, larunbatean, 8:00etanAltsasuko Baratzeko bide plazakolokomotoratik. Zikloturista taldea.

  Bestelakoak III. Auto klasikoen topaketa. Garilaren2an, larunbatean, 9:30etik aurrera

  Altsasuko Zumalakarregi plazan.

  Enneco, haritzaren memoria. Lehenharria jartzea. Garilaren 5ean, asteartean,11:00etan Etxarri Aranazko Ennecoparkean.

  Deialdiak Euskal Presoak Euskal Herrira! Garilaren1ean, ostiralean, 20:00etan Arbizuko etaEtxarri Aranazko plazetan,elkarretaratzeak.

  Euskal Presoak Euskal Herrira! Garilaren3an, domekan, 20:00etan Altsasuko plazan,elkarretaratzea.

  Garikoitz etaAroaIritsi da zuen eguna!!Primeran ibili!!! Hanegonen gara denokegunaz gozatzeko. ZORIONAK!!

  Garila 1-7Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: [email protected]

  Garikoitz etaAroaA ze bikotea!!! Zeinenongi pasa izan dugunzuekin!! Larunbateanberriro elkar ikusikodugu. ZORIONAK!!!

  Argazkiak emateko lekuak: Altsasu: Foru Plaza 23-1 [email protected] Ordainketa, Guaixeren bulegoan edo ondoko kontu zenbakian egin daiteke:

  3035 0018 47 0181012564 ZORION agurrakEta orain... 4 euro argazkia eta Pirritx, Porrotx eta Marimototsen opari-papera doan! Bazkideek 3,50 euro!ARGAZKIAK ASTEBETE LEHENAGO EKARRI, TOKIRIK GABE GELDITUKO ZARA BESTELA!

  Etxarri Aranatz / Lakuntza

  Lakuntzako eta Etxarri Aranazko Uda-lek joan den urteko festen hasierakotxupinazoan ikurrina jarri zuten. Nafa-rroako Justizia Auzitegi Gorenak eba-tzi duenez, lege iruzurra eta agin-

  tea desbideratzea egin zuten. Epaile-en iritziz Euskal Autonomia Erkide-goko agindatariak propio gonbidatuzituzten ikurrina jarri ahal izateko.Epaiari ezin zaio helegiterik jarri.

  Txupinazoan ikurria jartzean legeiruzurra egin zela dio Gorenak

  Altsasu

  Altsasun euskalkiaz egin daitekeelaaldarrikatu zuten San Pedro egune-

  an Altsun Eskuaz taldeko neska-muti-koek, adibide praktikoak jarriz.

  Altsun Eskuaz

  Altsasu / Urdiain / Arruazu / Unanu / Lizarragabengoa

  Altsasuarrek gogoz ospatu zuten SanPedro eguna. Lekukoa urdiaindarrei,

  arruazuarrei, unanuarrei eta liza-rragabengoatarrei pasa diete.

  San Pedroak

 • Guaixe 2016ko garilaren 1a 3

  ezkaatza >>

  Euskarazko tokiko hedabideakbiltzen dituen Tokikom elkarteakNafarroako Gobernuari eskatu dio:euskara hutsezko hedabideendakodiru-laguntza deialdi propioa egiteaeta hurrengo deialdiaksektorearekin egiaztatuak izateko.

  Hizkuntzaren normalizazioanegiteko bat dute, modueraginkorrean betez geroherritarren edota herri erakundeenpartetik saria jaso beharko lukeena.Sari horrek berdintzen edogainditzen badu merkatu galera,euskal hedabideak ere bideragarriizanen dira.

  Nafarroako euskarazko hedabi-deek Nafarroako Gobernutik diru-laguntza jaso zuten azken urtea2010a izan zen. Bost urtetan diru-laguntzak desagertuta egon dira.Hamarkada erdi horretan maki-na bat zulo estali beharrean dau-den toki-erakundeen aurrekon-tuak izoztuta egon dira. Haiekizan dira euskarazko hedabideensustengua Eusko JaurlaritzarenHizkuntza Politikarako Sailare-kin batera. Baina azken horrek

  aurten iturria moztu du, Nafarro-ako Gobernuak diru-laguntzadeialdia egin duelako.

  Azken hori albiste pozgarria daNafarroako euskarazko hedabide-endako, baina Baina 24 urtezEusko Jaurlaritzaren babesa jasoondoren, trantsizio tarterik gabediru-laguntza mozteak, babes horigabe umezurtz sentsazioa utzi duNafarroako euskarazko hedabide-etan. Urte askotan Eusko Jaurla-ritza izan da Nafarroako euskaraz-ko hedabideen sostengarria, urtezurte Nafarroako Gobernuak berakbaino diru gehiago inbertitu du sek-torean. Baina2010etik 2015era Nafa-rroako euskara hutsezko hedabi-deek jaso dituzten laguntzetan ika-ragarrizko beherakada egon da:%54. Ondorioz, lan sozial garran-tzitsua egiten duten hedabide asko-ren ekonomia egoera sostengaezi-na bihurtu eta asko desagertu dira,batez ere prentsa arloan.

  Nafarroako Gobernuak euskaraerabiltzen duten hedabideetarazuzendutako diru-laguntza deial-dia egin du aurten. Baina 150.000euro ikus entzunezko deialdieta-tik bideratuko dira euskara hutsez-ko ikus-entzunezkoetara. Berres-kuratu berri den hedabideen deial-diko 290.000 euroak euskaraerabiltzen duten idatzizko prentsa,irrati eta on-line hedabideetarabideratuko dira. Baina horietatik205.000euro soilik daude bideratu-ta espreski euskara hutsezko heda-bideetara. Eta poltsa hori hirutanbanatu behar da: 120.000 euro,gehienez, euskara hutsezko tokialdizkariendako; 50.000 euro,gehienez, euskarazko irrati komer-tzialendako eta 35.000 euro, gehie-nez, udal titulartasuneko euska-razko irratiendako.

  Deialdiak, beraz, ez dio gehie-gi laguntzen Nafarroako euskaraz-ko hedabideen jarduna bermatze-ari. Zergatik? Tokikom elkartekoaldizkariek %15 gutxiago jasokodutelako (2015ean 141.262 eta2016an 120.000 euro). Eta, gainera,joan den urteko deialdia lekurikez zuten zenbait hedabide gehitu-ko zaizkio. Irratien poltsa, gutxigorabehera mantendu eginen da,baina 2011tik 2015era Tokikome-ko irratiek jasotakoa %30 jaitsi da.Azkenik, agerkari digitalen

  kasuan %21eko beherakada dago.Joan den urtean Tokikom-ekokideek 18.095 euro jaso zituzten.Aurtengo poltsa 15.000 eurokoada, baina deialdian euskara era-biltzen duten hedabide guztiakaurkeztu daitezke. Beraz, Toki-kom-eko kideek jasotako dirukopuruak nabarmen eginen dubehera, aldaketarekin okerragogeldituko dira.

  Hedabideen beste diru iturrie-tako bat publizitatea da. Tokikoeuskarazko prentsak zerbitzu horieskaintzen du ere. Eta Nafarroa-ko Gobernua eskertzekoak direnurratsak egiten hasi da. Bainagaur gaurkoz ez du diru-laguntze-tan jasanen dugun beherakadakonpentsatzen. Bainatokiko pren-tsa ez da Nafarroako Gobernuakabian jarri duen publizitatearenkudeaketarako pleguan barema-zioetan agertzen.

  Ciesen 2015eko azterketarenarabera euskara hitz egin, iraku-rri eta idazteko gaitasuna dutennafarrak 67.000 dira. Eta Nafarro-ako paperezko toki hedabideeninguruan egindako azken datuakhartu (2012) eta irratien kasura-ko Ciesen daturik ez daudenez,Eusko Jaurlaritzak egindako gal-detegia hartu eta estrapolatuz ari-keta bat egin nahi izan dugu etaemaitzaren arabera, 58.277 eus-

  kaldunek kontsumitzen dituztegure euskarazko produktuak,%87k. Datuek diotenaren arabe-ra, euskarazko hedabideak berezereginean eraginkorrak dira.

  Beraz, publizitatearen alorreanere bidea egin nahiko genuke, kon-tziente baikara bi hizkuntzak elkar-bizitzen duten lurraldeetan gurehedabideek dituzten audientziadatuez, liderrak norbere eskualde-an. Mundu mailan informazio loka-la edo hiperlokala gero eta estima-tuagoa dela ere nabari uzten duteikerketek.

  246 kolaboratzaile eta40 langile

  Horien jardunari esker lortzendugu Nafarroako euskaldunen%87k euskarazko komunikabi-deak kontsumitzea.

  10,45 euro

  Bataz beste orduko pertsonale-ko gastua, 40 langile horien per-tsonal gastuei eta urteko lanorduei erreparatuta. Paperezko-etan 12,05 eurotik gora, irratie-tan 7,43.

  Gaur egun Nafarroan lanean aridiren euskarazko hedabide gehie-nak 90ko hamarkadan sortu ziren.Ordutik Nafarroan euskararennormalizaziorako tresna garran-tzitsua bihurtu dira, tokian toki-ko etxeetara sartuz. Etxe askotan,gainera, ez da bestelako euskaraz-ko hedabiderik sartzen. Beraz,hedabideok nafar horiei euskaraeskura jartzen diegu eta ia euskal-dunak ere euskarara hurbiltzekotresna izan gaitezke. NafarroakoGobernuaren eskariz Cies etxeak2013an egindako azterketaren ara-bera nafarren %50,6ak kontsumi-tzen zituen tokiko komunikabide-ak. Joerak ikusita, maila manten-tzen dela pentsa liteke.

  Euskara hutsezko komunika-bideek egin duten lana balioan jar-tzeko beharra ikusten dugu. Horre-gatik, interesgarria iruditzen zai-gu Euskal Autonomia ErkidegoanMondragon Unibertsitateko iker-lari talde batek aurten aurkeztuberri duen ikerketaren bideansakontzea. Ikerketa horren bitar-tez, datuekin azaldu dute ikerla-riek, euskarazko hedabideak abe-rastasun sortzaile nabarmenakdirela eta diruz lagundutako eurobakoitzeko 9,2 euroko ekarpenaegiten diotela hedabideek gizarte-ari.

  Nafarroako kasuan adibidez,garrantzitsua iruditzen zaigu azpi-marratzea euskarazko hedabide-ek arnasguneetan egiten duten

  lana, eta Iruerrian euskarazkokomunitatea errotu eta zabaltze-an betetzen duten rola. Gainera,kultur transmisiorako tresnagarrantzitsu eta eraginkorra erebadira hedabide horiek, haztegiizan gara hainbat artistendako.Azken (2011) soziolinguistikainkestaren arabera euskararenaldeko jarrerak gora. Hizkuntza-ren normalizaziorako helburuhorretan lan egin duten eragiledesberdinei esker izan da hori, eus-karazko hedabideena barne.

  Tokikom

  Euskarazko tokiko hedabideakbiltzen dituen elkartea da Toki-kom. Bere baitan Nafarroakohedabide hauek daude: Xorro-xin Irratia, Euskalerria Irratia,Mailope, Ttipi Ttapa, BeleixeIrratia (FM 107,3), Guaixe aste-karia eta www.guaixe.eus.

  Euskara hutsezko hedabideen balio sozialaeta estrategikotasuna aitortzeko eskaera

  Diru-laguntza deialdiaz Ibilbidea

  Nafarroako hedabideen egoera

 • Guaixe 2016ko garilaren 1a4 iritzia

  LAGUNTZAILEAK:

  GuaixeERREDAKZIO BURUA: Alfredo Alvaro Igoa [email protected]: Maider Betelu Ganboa [email protected]: Garbie Navarro Rodrguez [email protected]: Maria Saez de Albeniz [email protected] eta Eneida Carreo Mundiano [email protected]

  ERREDAKZIO LAGUNTZAILEAK: Maialen Huarte AranoZUZENTZAILEA: Garazi GartziaARGITARATZAILEA: Guaixe Fundazioa. Foru plaza 23-1. 31800Altsasu 948 564 275 948 562 107 618 882 675 KOORDINATZAILEA: Goizeder Anton Iturralde [email protected] ZERBITZUA: GK Ainhoa Etxeberria Pikabea [email protected]: Gixane Andueza Goikoetxea [email protected]

  LEGE GORDAILUA: NA-633/1995TIRADA: 3.200

  BAZKIDEAK

  astekoa

  Raf Atxuri

  Alde!

  Europako Batasunetik alde egi-tearen hautua gauzatu dute uhar-teetako britainiarrek, doi-doi etaezustean, baina alde! bozkatudute. Londresen, Ibexerrian, Bru-selan eta Gibraltarren garunika-rak eragin ditu erantzunak etaErresuma Batuarendako nahizEuroparendako hodei beltzak etatrumoi urragarriak iragarri

  dituzte hainbat profetak.Ingeles eta galestar gehienak

  lerratu dira alde! horren alde etabitxia bada ere beste batzuetanentzun ditugun mesprezu, irain etagorroto mezu eta mehatxuak osoapal haizatu dira oraingoan. Bai,ez da gauza bera Katalunia, Esko-zia, Quebec, Tibet, Armenia, Kur-distan, Euskal Herria edo Korsi-

  ka larrutzea edo Erresuma Batua,Turkia, Errusia, Frantzia, Txinaedo Espainia xaxatzea. Inperioen-ganako errespetua (edo beldurra)besterik ez da.

  Irletako Britainian Viktoriaerreginaren aroa gogoan XXI.mendeko behar izanetara molda-tze lanetan sortzen diren odol,izerdi eta malkoak neketsuegi

  iritzita bide propioagoa aukera-tu dute jakinik Commonwealthosasuntsu baten erdigunea dire-la. Ingelesak, jende pragmatikoeta harroa izaki, trikimailu anda-na asmatu beharko dituzte lehen-go egoera ekonomiko oparoari(City deritzana ardatz) eusteko.

  Europako Batasunak, sekula bai-no germaniarragoa, mota guztie-

  tako excell-ak betetzen eta beste-lako orekak marrazten aritu behar-ko du heldu diren bi urteotan, bai-na batik bat Europako eraikuntzasozialari ekin beharko dio gogoz.

  Bide batez, esan dezadan orain-dik ez dudala iritzi izpirik adituingeles hizkuntzaren supremazis-moa kolokan jarri duena. Kolo-nialismoak ez du etenik.

  Orain dela bi aste kaixomaitia.comatariak euskal herritarren harre-man afektibo eta sexualen ingu-ruko emaitzak argitaratu zituen.Pozgarria da, behingoz norbai-tek gaiaren inguruko hausnarke-ta landua, atsegina eta erakarga-rria egin izana.

  Bikote harremanak, harremansexualak denon ahotan egotendira baina gehienetan plazaratze-ko garaian txisteak kontatuz edoironiaz hitz egiten ohi dugu.Horrela, interesgarria litzatekeinkestaren datuei helduta behin-

  goz gaia hartu eta gure bizipene-tatik abiatuta elkarrizketak bul-tzatzea, hau baita bide bakarraharremanak, gure buruak, eza-gutu, onartu eta ondorioz eroso-ago bizitzeko.

  Oraingoan deigarria egin zaidandatu bat atera eta nire hausnarke-ta zuekin partekatu nahiko nuke.Inkestaren datuak irakurrita, esandezakegu bikote harremanakgarrantzia dutela euskal herrita-rren bizitzan. Emakume eta gizongehienak bikote harremanean bizidira edo bikote harremana eduki-

  tzea nahi dute. Bikote harremanakonfiantzan oinarrituta egoteanahi dugu eta elkarrekin ondopasatzea bilatzen dugu.

  Ongi dago jakitea zer nahidugun harreman batean gaude-nean, hala ere datu hauek ikusi-ta eta kontsultan ikusten dugu-narekin lotuta, esan dezakegugeroz eta gehiago eskatzen dio-gula harreman bati, eta inkestakdioen moduan zoriontasuna hel-burua izanik, garrantzitsua dakonturatzea bikoteak ezin ditue-la bizitzako esparru guztiak eli-

  katu, hau da, bikotearekin ongipasatzea ongi dago, baina biko-teaz aparte gure bizitza elikatzeaeta gure kabuz disfrutatzen ikas-teak ere, bikote harremana eli-katzeaz aparte, gure buruaren etagure zoriontasunaren jabe egitengaitu. Horrela, bikote harrema-nari eskatzen dioguna orekatudaiteke norberak beste bidebatzuk eraikiz lagunak, norbe-raren aktibitateak. Honetazaparte, jakin behar dugu, bikoteharreman bateko konfiantza edobikotearekin ongi pasatzea, ez

  direla ezer egin gabe agertzen.Harreman guztiak elikatu eginbehar dira, eraiki eta hori par-taide guztien ardura da. Bikote-ari, harremanari, gauza askoeskatzen dizkiogu eta eskaerakegiterakoan zenbatetan galdetudiogu geure buruari eskatzenduguna nola eskaintzen dugun?

  Erich Frommek esan zuenmoduan inoiz ez duzu zure bizi-tzako amorea bilatuko, maitasu-na ez baita topatzen, eraikitzenbaizik.Olatz Berasategi

  hara zer diren

  Maitasuna ez da topatzen, eraikitzen baizik

  Gabarraren orde

  z, gurdia

  Aralar Mendi tald

  eak FS 5 Nafarro

  a Areto Futbol Tx

  apelketako zilarr

  ezko

  mailako liga irab

  azi eta urrezko m

  ailara igo da. Ho

  rregatik Uharte

  Arakil-

  go festetan talde

  ari merezitako o

  menaldia eman z

  ioten. Aralar Men

  di

  taldeko jokalarie

  k herriari buelta

  eman zioten hor

  retarako propio p

  res-

  tatutako gurdian

  , lehen mailako jo

  kalariak bailitza

  n.

  Trako seinalea

  Olatzagutiko San

  Sebastian ermit

  a ondoko seinale

  a herriko kultur

  etxea

  eta kiroldegia eg

  in aurretik han i

  zanen zen ziurre

  nik. Urteetan Naf

  arroa-

  ko Gobernuak ez

  du hura aldatze

  ko batere gogori

  k izan. Krisia ger

  o. Ega

  bazterreko hiribu

  ruak izen elebid

  una du ordea, ofi

  ziala gainera. Be

  hin

  hizkuntza eskubi

  deak aldarrikatz

  en hasita, euska

  ldunonak ere...

  objektibo tik

  objektibo tik: [email protected]

 • Guaixe 2016ko garilaren 1a 5

  Hauteskunde orokorrak

  Gainontzeko alderdiek antzekoemaitzak lortzen dituzten bitarteanGeroa Baik hamarretik lau babesgaldu ditu

  Igandean 15.545 sakandarrek zutenbotoa emateko eskubidea, aben-duan baino 56 gutxiagok. Parte har-tzea orain dela urte erdikoarekinalderatuz gero 4,1 puntu jaitsi da,%65,31 izanik. 108 boto ez beste(%,1,06), gainontzeko guztiak balia-garriak izan dira (%,98,93). Etaazken horietatik txuriak 99 beste-rik ez dira izan (%0,97).

  Sakandarren artean babesgehien izan duen aukeran aldake-ta izan da: Elkarrekin Ahal Duguklehen postua kendu dio EH Bildu-ri. Moreak indarrez sartu zirenabenduan eta sendotasuna berre-tsi dute 2.941 boto eskuratuz(%29,28), abenduan Ahal Duguk etaOrain Baterak elkarrekin lortuzituztenak baino 342 boto gehiago,%13,15eko hazkundea. EH Bilduksakandarren 2.718 babes jaso ditu(%27,06), orain dela urte erdi bai-no 98 gutxiago (% 3,48). Abenduanizan zuen boto ihes handia (1.310)gelditzea lortu du eta boto portzen-tajean 0,81 puntu irabazi ditu.

  Ibarreko 4. aukera izatetik 3. iza-tera pasa da UPN-PP. Koalizioak1.698 boto eskuratu ditu (%16,9).Aurreko hiru deialdietan botoakgaldu ondoren erregionalisten etapopularren zerrendak gora egin dueta abenduan baino 25 gehiagoeskuratu ditu (%1,49 hazkundea).Geroa Bai sakandarren 4. aukerabilakatu da. Koalizioak abenduan106 gora egin bazuen, oraingoan jai-tsiera handia izan du, 856 boto (%42,92 jaitsiera) eta 7,26 puntu jai-tsiz, 1.138rekin geldituz (%11,33).

  Sakanako bosgarren aukera daPSN 1.051 botorekin (% 10,46).Sozialistek azken bi deialdietakobeheko joerari segituz 26 boto gal-du dituzte (% 2,41), baina 0,42 pun-tu hobetu dute portzentajea. Ciu-dadanos alderdia izan da ibarre-ko 6. aukera 268 botorekin (% 2,67).Alderdi laranjak urte erdian 70boto (%20,71) eta 0,48 puntu galduditu Sakanan.

  AlderaketakNafarroan politika aldaketa ahal-bideratu zuten indarrek (Elkarre-kin Ahal Dugu, EH Bildu eta Geroa

  Bai) 6.797 boto eskuratu dituzte(%67,66), abenduan baino 474 botogutxiago (%6,51eko jaitsiera).Abertzale (EH Bildu eta GeroaBai) aukeratzen duten sakanda-

  rren kopuruak behera egin duhirugarrenez. 3.856 (%38,38) izandira hala bozkatu dutenak, 954gutxiago (%19,83 gutxiago). UPN-PP eta PSN blokeak 2.749 boto

  (%27,36) eskuratu ditu, abenduanbaino bat gutxiago (%0,03 gutxia-go). Elkarrekin Ahal Duguk oraindela urte eta erdi sortutako espa-zioa sendotu egin du.

  SAKANAKO HAUTESKUNDE OROKORREN EMAITZAK

  KONGRESUA2016 2015

  Kopurua % Kopurua %

  Hauteskunde errolda 15.545 15.601

  Parte hartzea 10.153 %65,31 10.829 %69,41

  Abstentzioa 5.392 %34,69 4.772 %30,59

  Boto baliogarriak 10.045 %98,94 10.729 %99,08

  Boto baliogabeak 106 %1,04 100 %0,92

  Zerrendei emandakoak 9.946 %97,96 10.623 %98,10

  Boto zuriak 99 %0,98 106 %0,98

  HAUTAGAITZAElkarrekin Ahal dugu 2.940 %27,40 EH Bildu 2.816 %26,25

  EH Bildu 2.717 %25,32 Ahal dugu 2.227 %20,76

  UPN-PP 1.698 %15,83 Geroa Bai 1.994 %18,59

  Geroa Bai 1.138 %10,61 UPN-PP 1.673 %15,59

  PSOE 1.051 %9,80 PSOE 1.077 %10,04

  Ciudadanos 268 %2,50 Ciudadanos 338 %3,15

  PACMA 71 %0,66 IU-Batzarre-UpeC 234 %2,18

  Recortes Cero-Berdeak 22 %0,21 SAIN 142 %1,32

  UPyD 15 %0,14 PACMA 64 %0,60

  Libertate Nafarra 13 %0,12 Recortes 0 Berdeak 25 %0,23

  SAIN 6 %0,06 UPyD 23 %0,21

  Libertate Nafarra 11 %0,10

  Lehen indarra bihurtu da Elkarrekin Ahal Dugu

  sakanerria >>

 • Guaixe 2016ko garilaren 1a6 sakanerria

  ALTSASUKO HAUTESKUNDE OROKORREN EMAITZAK

  KONGRESUA2016 2015

  Kopurua % Kopurua %

  Hauteskunde errolda 5.705 5.721

  Parte hartzea 3.718 %65,17 3.986 %69,67

  Abstentzioa 1.987 %34,83 1.735 %30,33

  Boto baliogarriak 3.680 %98,98 3.946 %99,00

  Boto baliogabeak 38 %1,02 40 %1,00

  Zerrendei emandakoak 3.651 %98,20 3.919 %98,32

  Boto zuriak 29 %0,78 27 %0,68

  HAUTAGAITZAElkarrekin Ahal dugu 1.283 %34,86 Ahal dugu 1.040 %26,86

  UPN-PP 630 %17,12 Geroa Bai 668 %16,93

  EH Bildu 623 %16,93 EH Bildu 636 %16,12

  PSOE 543 %14,76 UPN-PP 632 %16,02

  Geroa Bai 397 %10,79 PSOE 585 %14,83

  Ciudadanos 121 %3,29 Ciudadanos 167 %4,23

  PACMA 30 %0,82 IU-Batzarre-UpeC 124 %3,14

  Recortes Cero-Berdeak 12 %0,33 PACMA 24 %0,61

  UPyD 7 %0,19 Recortes 0 Berdeak 12 %0,30

  Libertate Nafarra 3 %0,08 UPyD 7 %0,18

  SAIN 2 %0,05 Libertate Nafarra 3 %0,08

  SAIN 1 %0,03

  ARAKILGO HAUTESKUNDE OROKORREN EMAITZAK

  KONGRESUA2016 2015

  Kopurua % Kopurua %

  Hauteskunde errolda 766 768

  Parte hartzea 524 %68,41 560 %72,92

  Abstentzioa 242 %31,59 208 %27,08

  Boto baliogarriak 518 %98,85 560 %100,00

  Boto baliogabeak 6 %1,15 0 %0,00

  Zerrendei emandakoak 512 %97,71 555 %99,11

  Boto zuriak 6 %1,15 5 %0,89

  HAUTAGAITZAElkarrekin Ahal dugu 164 %31,66 UPN-PP 143 %25,54

  UPN-PP 139 %26,83 Ahal dugu 125 %22,32

  EH Bildu 103 %19,88 EH Bildu 119 %21,25

  Geroa Bai 45 %8,69 Geroa Bai 84 %15,00

  PSOE 45 %8,69 PSOE 39 %6,96

  Ciudadanos 10 %1,93 IU-Batzarre-UpeC 19 %3,39

  PACMA 4 %0,77 Ciudadanos 15 %2,68

  Libertate Nafarra 1 %0,19 PACMA 6 %1,07

  UPyD 1 %0,19 Recortes 0 Berdeak 3 %0,54

  Recortes Cero-Berdeak 0 %0,00 Libertate Nafarra 1 %0,18

  SAIN 0 %0,00 SAIN 1 %0,18

  UPyD 0 %0,00

  ARBIZUKO HAUTESKUNDE OROKORREN EMAITZAK

  KONGRESUA2016 2015

  Kopurua % Kopurua %

  Hauteskunde errolda 836 838

  Parte hartzea 532 %63,64 595 %71,00

  Abstentzioa 304 %36,36 243 %29,00

  Boto baliogarriak 530 %99,62 589 %98,99

  Boto baliogabeak 2 %0,38 6 %1,01

  Zerrendei emandakoak 528 %99,25 582 %97,82

  Boto zuriak 2 %0,38 7 %1,18

  HAUTAGAITZAEH Bildu 249 %46,98 EH Bildu 253 %42,95

  Geroa Bai 102 %19,25 Geroa Bai 179 %30,39

  UPN-PP 48 %9,06 Ahal dugu 68 %11,54

  PSOE 17 %3,21 UPN-PP 46 %7,81

  Ciudadanos 10 %1,89 Ciudadanos 13 %2,21

  PACMA 4 %0,75 PSOE 12 %2,04

  Elkarrekin Ahal dugu 0 %0,00 IU-Batzarre-UpeC 5 %0,85

  Libertate Nafarra 0 %0,00 PACMA 4 %0,68

  Recortes Cero-Berdeak 0 %0,00 Recortes 0 Berdeak 1 %0,17

  SAIN 0 %0,00 SAIN 1 %0,17

  UPyD 0 %0,00 UPyD 1 %0,17

  Libertate Nafarra 0 %0,00

  ARRUAZUKO HAUTESKUNDE OROKORREN EMAITZAK

  KONGRESUA2016 2015

  Kopurua % Kopurua %

  Hauteskunde errolda 84 86

  Parte hartzea 66 %78,57 64 %74,42

  Abstentzioa 18 %21,43 22 %25,58

  Boto baliogarriak 66 %100,00 64 %100,00

  Boto baliogabeak 0 %0,00 0 %0,00

  Zerrendei emandakoak 65 %98,48 64 %100,00

  Boto zuriak 1 %1,52 0 %0,00

  HAUTAGAITZAEH Bildu 27 %40,91 Geroa Bai 28 %43,75

  Elkarrekin Ahal dugu 15 %22,73 EH Bildu 24 %37,50

  Geroa Bai 15 %22,73 Ahal dugu 7 %10,94

  UPN-PP 5 %7,58 PSOE 2 %3,13

  PSOE 2 %3,03 UPN-PP 2 %3,13

  PACMA 1 %1,52 UPyD 1 %1,56

  Ciudadanos 0 %0,00 Ciudadanos 0 %0,00

  Libertate Nafarra 0 %0,00 IU-Batzarre-UpeC 0 %0,00

  Recortes Cero-Berdeak 0 %0,00 Libertate Nafarra 0 %0,00

  SAIN 0 %0,00 PACMA 0 %0,00

  UPyD 0 %0,00 Recortes 0 Berdeak 0 %0,00

  SAIN 0 %0,00

  BAKAIKUKO HAUTESKUNDE OROKORREN EMAITZAK

  KONGRESUA2016 2015

  Kopurua % Kopurua %

  Hauteskunde errolda 289 290

  Parte hartzea 230 %79,58 222 %76,55

  Abstentzioa 59 %20,42 68 %23,45

  Boto baliogarriak 227 %98,70 219 %98,65

  Boto baliogabeak 3 %1,30 3 %1,35

  Zerrendei emandakoak 226 %98,26 219 %98,65

  Boto zuriak 1 %0,43 0 %0,00

  HAUTAGAITZAEH Bildu 85 %37,44 EH Bildu 92 %42,01

  Elkarrekin Ahal dugu 45 %19,82 Geroa Bai 50 %22,83

  UPN-PP 44 %19,38 UPN-PP 40 %18,26

  Geroa Bai 43 %18,94 Ahal dugu 24 %10,96

  PSOE 8 %3,52 PSOE 5 %2,28

  Libertate Nafarra 1 %0,44 Ciudadanos 3 %1,37

  Ciudadanos 0 %0,00 IU-Batzarre-UpeC 3 %1,37

  PACMA 0 %0,00 Libertate Nafarra 1 %0,46

  Recortes Cero-Berdeak 0 %0,00 PACMA 1 %0,46

  SAIN 0 %0,00 Recortes 0 Berdeak 0 %0,00

  UPyD 0 %0,00 SAIN 0 %0,00

  UPyD 0 %0,00

  ERGOIENAKO HAUTESKUNDE OROKORREN EMAITZAK

  KONGRESUA2016 2015

  Kopurua % Kopurua %

  Hauteskunde errolda 351 347

  Parte hartzea 220 %62,68 217 %62,54

  Abstentzioa 131 %37,32 130 %37,46

  Boto baliogarriak 217 %98,64 217 %100,00

  Boto baliogabeak 3 %1,36 0 %0,00

  Zerrendei emandakoak 216 %98,18 217 %100,00

  Boto zuriak 1 %0,45 0 %0,00

  HAUTAGAITZAEH Bildu 75 %34,56 EH Bildu 75 %34,56

  Elkarrekin Ahal dugu 53 %24,42 Geroa Bai 62 %28,57

  Geroa Bai 35 %16,13 Ahal dugu 38 %17,51

  UPN-PP 28 %12,90 UPN-PP 24 %11,06

  PSOE 14 %6,45 PSOE 13 %5,99

  Ciudadanos 7 %3,23 Ciudadanos 3 %1,38

  Libertate Nafarra 2 %0,92 IU-Batzarre-UpeC 2 %0,92

  Recortes Cero-Berdeak 1 %0,46 Libertate Nafarra 0 %0,00

  SAIN 1 %0,46 PACMA 0 %0,00

  PACMA 0 %0,00 Recortes 0 Berdeak 0 %0,00

  UPyD 0 %0,00 SAIN 0 %0,00

  UPyD 0 %0,00

  Hauteskunde orokorrak

  Parte hartzea gehien hazi diren

  herriak1. Ziordia, 4,17 puntu. 2. Arruazu, 4,15 puntu.3. Iraeta, 3,18 puntu.

  Parte hartzea gehienjaitsi diren herriak

  1. Uharte Arakil, 8,72 puntu.*2. Arbizu, 7,36 puntu.*3. Etxarri Aranatz, 5,13 puntu.

  * Igandean festetan zeuden herriak. Batazbesteko parte hartzearen azpitik gelditu dira.

 • Guaixe 2016ko garilaren 1a sakanerria 7

  ETXARRI ARANAZKO HAUTESKUNDE OROKORREN EMAITZAK

  KONGRESUA2016 2015

  Kopurua % Kopurua %

  Hauteskunde errolda 1.940 1.935

  Parte hartzea 1.293 %66,65 1.389 %71,78

  Abstentzioa 647 %33,35 546 %28,22

  Boto baliogarriak 1.274 %98,53 1.380 %99,35

  Boto baliogabeak 19 %1,47 9 %0,65

  Zerrendei emandakoak 1.258 %97,29 1.361 %97,98

  Boto zuriak 16 %1,24 19 %1,37

  HAUTAGAITZAEH Bildu 554 %43,49 EH Bildu 603 %43,70

  Elkarrekin Ahal dugu 317 %24,88 Geroa Bai 287 %20,80

  UPN-PP 159 %12,48 Ahal dugu 237 %17,17

  Geroa Bai 157 %12,32 UPN-PP 162 %11,74

  PSOE 47 %3,69 PSOE 40 %2,90

  Ciudadanos 18 %1,41 Ciudadanos 17 %1,23

  PACMA 1 %0,08 IU-Batzarre-UpeC 10 %0,72

  Libertate Nafarra 0 %0,00 PACMA 3 %0,22

  Recortes Cero-Berdeak 0 %0,00 Recortes 0 Berdeak 1 %0,07

  SAIN 0 %0,00 UPyD 1 %0,07

  UPyD 0 %0,00 Libertate Nafarra 0 %0,00

  SAIN 0 %0,00

  IRANETAKO HAUTESKUNDE OROKORREN EMAITZAK

  KONGRESUA2016 2015

  Kopurua % Kopurua %

  Hauteskunde errolda 138 143

  Parte hartzea 98 %71,01 97 %67,83

  Abstentzioa 40 %28,99 46 %32,17

  Boto baliogarriak 95 %96,94 97 %100,00

  Boto baliogabeak 3 %3,06 0 %0,00

  Zerrendei emandakoak 95 %96,94 95 %97,94

  Boto zuriak 0 %0,00 2 %2,06

  HAUTAGAITZAUPN-PP 35 %36,84 UPN-PP 31 %31,96

  EH Bildu 19 %20,00 EH Bildu 19 %19,59

  Elkarrekin Ahal dugu 19 %20,00 Geroa Bai 17 %17,53

  Geroa Bai 12 %12,63 Ahal dugu 15 %15,46

  Ciudadanos 3 %3,16 Ciudadanos 8 %8,25

  PSOE 3 %3,16 Libertate Nafarra 2 %2,06

  PACMA 2 %2,11 IU-Batzarre-UpeC 1 %1,03

  UPyD 2 %2,11 SAIN 1 %1,03

  Libertate Nafarra 0 %0,00 UPyD 1 %1,03

  Recortes Cero-Berdeak 0 %0,00 PACMA 0 %0,00

  SAIN 0 %0,00 PSOE 0 %0,00

  Recortes 0 Berdeak 0 %0,00

  IRURTZUNGO HAUTESKUNDE OROKORREN EMAITZAK

  KONGRESUA2016 2015

  Kopurua % Kopurua %

  Hauteskunde errolda 1.563 1.559

  Parte hartzea 1.029 %65,83 1.095 %70,24

  Abstentzioa 534 %34,17 464 %29,76

  Boto baliogarriak 1.022 %99,32 1.084 %99,00

  Boto baliogabeak 7 %0,68 11 %1,00

  Zerrendei emandakoak 999 %97,08 1.076 %98,26

  Boto zuriak 23 %2,24 8 %0,73

  HAUTAGAITZAElkarrekin Ahal dugu 318 %31,12 Ahal dugu 296 %27,31

  UPN-PP 224 %21,92 UPN-PP 206 %19,00

  EH Bildu 212 %20,74 EH Bildu 204 %18,82

  PSOE 146 %14,29 PSOE 149 %13,75

  Geroa Bai 43 %4,21 Geroa Bai 130 %11,99

  Ciudadanos 40 %3,91 Ciudadanos 49 %4,52

  PACMA 13 %1,27 IU-Batzarre-UpeC 27 %2,49

  Libertate Nafarra 1 %0,10 PACMA 11 %1,01

  SAIN 1 %0,10 UPyD 4 %0,37

  UPyD 1 %0,10 Libertate Nafarra 0 %0,00

  Recortes Cero-Berdeak 0 %0,00 Recortes 0 Berdeak 0 %0,00

  SAIN 0 %0,00

  Hauteskunde orokorrak

  ITURMENDIKO HAUTESKUNDE OROKORREN EMAITZAK

  KONGRESUA2016 2015

  Kopurua % Kopurua %

  Hauteskunde errolda 312 310

  Parte hartzea 214 %68,59 214 %69,03

  Abstentzioa 98 %31,41 96 %30,97

  Boto baliogarriak 213 %99,53 213 %99,53

  Boto baliogabeak 1 %0,47 1 %0,47

  Zerrendei emandakoak 210 %98,13 206 %96,26

  Boto zuriak 3 %1,40 7 %3,27

  HAUTAGAITZAUPN-PP 60 %28,17 EH Bildu 52 %24,41

  Elkarrekin Ahal dugu 55 %25,82 UPN-PP 52 %24,41

  EH Bildu 52 %24,41 Ahal dugu 39 %18,31

  Geroa Bai 19 %8,92 Geroa Bai 31 %14,55

  PSOE 17 %7,98 PSOE 18 %8,45

  Ciudadanos 6 %2,82 Ciudadanos 8 %3,76

  Libertate Nafarra 1 %0,47 IU-Batzarre-UpeC 4 %1,88

  PACMA 0 %0,00 UPyD 2 %0,94

  Recortes Cero-Berdeak 0 %0,00 Libertate Nafarra 0 %0,00

  SAIN 0 %0,00 PACMA 0 %0,00

  UPyD 0 %0,00 Recortes 0 Berdeak 0 %0,00

  SAIN 0 %0,00

  LAKUNTZAKO HAUTESKUNDE OROKORREN EMAITZAK

  KONGRESUA2016 2015

  Kopurua % Kopurua %

  Hauteskunde errolda 932 934

  Parte hartzea 601 %64,48 649 %69,49

  Abstentzioa 331 %35,52 285 %30,51

  Boto baliogarriak 599 %99,67 647 %99,69

  Boto baliogabeak 2 %0,33 2 %0,31

  Zerrendei emandakoak 597 %99,33 642 %98,92

  Boto zuriak 2 %0,33 5 %0,77

  HAUTAGAITZAEH Bildu 227 %37,90 EH Bildu 226 %34,93

  Elkarrekin Ahal dugu 137 %22,87 Geroa Bai 155 %23,96

  Geroa Bai 99 %16,53 Ahal dugu 110 %17,00

  UPN-PP 64 %10,68 UPN-PP 68 %10,51

  PSOE 46 %7,68 PSOE 52 %8,04

  Ciudadanos 12 %2,00 Ciudadanos 11 %1,70

  PACMA 7 %1,17 IU-Batzarre-UpeC 7 %1,08

  UPyD 3 %0,50 PACMA 6 %0,93

  Libertate Nafarra 1 %0,17 Recortes 0 Berdeak 3 %0,46

  Recortes Cero-Berdeak 1 %0,17 Libertate Nafarra 2 %0,31

  SAIN 0 %0,00 UPyD 2 %0,31

  SAIN 0 %0,00

  OLAZTIKO HAUTESKUNDE OROKORREN EMAITZAK

  KONGRESUA2016 2015

  Kopurua % Kopurua %

  Hauteskunde errolda 1.161 1.170

  Parte hartzea 720 %62,02 742 %63,42

  Abstentzioa 441 %37,98 428 %36,58

  Boto baliogarriak 709 %98,47 731 %98,52

  Boto baliogabeak 11 %1,53 11 %1,48

  Zerrendei emandakoak 703 %97,64 721 %97,17

  Boto zuriak 6 %0,83 10 %1,35

  HAUTAGAITZAElkarrekin Ahal dugu 203 %28,63 EH Bildu 213 %29,14

  EH Bildu 202 %28,49 Ahal dugu 159 %21,75

  UPN-PP 110 %15,51 UPN-PP 108 %14,77

  PSOE 109 %15,37 Geroa Bai 102 %13,95

  Geroa Bai 58 %8,18 PSOE 97 %13,27

  Ciudadanos 15 %2,12 Ciudadanos 20 %2,74

  PACMA 5 %0,71 IU-Batzarre-UpeC 16 %2,19

  Recortes Cero-Berdeak 1 %0,14 PACMA 3 %0,41

  Libertate Nafarra 0 %0,00 Libertate Nafarra 2 %0,27

  SAIN 0 %0,00 Recortes 0 Berdeak 1 %0,14

  UPyD 0 %0,00 SAIN 0 %0,00

  UPyD 0 %0,00

  Parte hartze handieneko

  herriak1. Bakaiku, %79,58.2. Arruazu, %78,57.3. Ziordia, %72,11.

  Abstentzio handienekoherriak

  1. Uharte Arakil, %42,97.*2. Olatzagutia, %37,98.3. Urdiain, %37,95.

  * Hauteskunde egunean festetan zeuden.

 • Guaixe 2016ko garilaren 1a8 sakanerria

  Hauteskunde orokorrak

  UHARTE ARAKILGO HAUTESKUNDE OROKORREN EMAITZAK

  KONGRESUA2016 2015

  Kopurua % Kopurua %

  Hauteskunde errolda 647 654

  Parte hartzea 369 %57,03 430 %65,75

  Abstentzioa 278 %42,97 224 %34,25

  Boto baliogarriak 361 %97,83 419 %97,44

  Boto baliogabeak 8 %2,17 11 %2,56

  Zerrendei emandakoak 356 %96,48 412 %95,81

  Boto zuriak 5 %1,36 7 %1,63

  HAUTAGAITZAElkarrekin Ahal dugu 91 %25,21 UPN-PP 95 %22,67

  UPN-PP 91 %25,21 Ahal dugu 92 %21,96

  EH Bildu 87 %24,10 EH Bildu 89 %21,24

  Geroa Bai 44 %12,19 Geroa Bai 74 %17,66

  PSOE 22 %6,09 PSOE 33 %7,88

  Ciudadanos 12 %3,32 Ciudadanos 12 %2,86

  Recortes Cero-Berdeak 5 %1,39 IU-Batzarre-UpeC 6 %1,43

  PACMA 2 %0,55 PACMA 5 %1,19

  Libertate Nafarra 1 %0,28 Recortes 0 Berdeak 3 %0,72

  SAIN 1 %0,28 UPyD 3 %0,72

  UPyD 0 %0,00 Libertate Nafarra 0 %0,00

  SAIN 0 %0,00

  URDIAINGO HAUTESKUNDE OROKORREN EMAITZAK

  KONGRESUA2016 2015

  Kopurua % Kopurua %

  Hauteskunde errolda 527 531

  Parte hartzea 327 %62,05 355 %66,85

  Abstentzioa 200 %37,95 176 %33,15

  Boto baliogarriak 326 %99,69 351 %98,87

  Boto baliogabeak 1 %0,31 4 %1,13

  Zerrendei emandakoak 324 %99,08 345 %97,18

  Boto zuriak 2 %0,61 6 %1,69

  HAUTAGAITZAEH Bildu 119 %36,50 EH Bildu 120 %34,19

  Elkarrekin Ahal dugu 93 %28,53 Geroa Bai 99 %28,21

  Geroa Bai 54 %16,56 Ahal dugu 63 %17,95

  UPN-PP 35 %10,74 UPN-PP 32 %9,12

  PSOE 15 %4,60 PSOE 18 %5,13

  Ciudadanos 5 %1,53 Ciudadanos 6 %1,71

  Recortes Cero-Berdeak 1 %0,31 IU-Batzarre-UpeC 6 %1,71

  SAIN 1 %0,31 PACMA 1 %0,28

  UPyD 1 %0,31 Libertate Nafarra 0 %0,00

  Libertate Nafarra 0 %0,00 Recortes 0 Berdeak 0 %0,00

  PACMA 0 %0,00 SAIN 0 %0,00

  UPyD 0 %0,00

  ZIORDIKO HAUTESKUNDE OROKORREN EMAITZAK

  KONGRESUA2016 2015

  Kopurua % Kopurua %

  Hauteskunde errolda 294 315

  Parte hartzea 212 %72,11 214 %67,94

  Abstentzioa 82 %27,89 101 %32,06

  Boto baliogarriak 208 %98,11 212 %99,07

  Boto baliogabeak 4 %1,89 2 %0,93

  Zerrendei emandakoak 206 %97,17 209 %97,66

  Boto zuriak 2 %0,94 3 %1,40

  HAUTAGAITZA

  EH Bildu 84 %40,38 EH Bildu 91 %42,92

  Elkarrekin Ahal dugu 50 %24,04 Ahal dugu 32 %15,09

  UPN-PP 26 %12,50 UPN-PP 32 %15,09

  PSOE 17 %8,17 Geroa Bai 28 %13,21

  Geroa Bai 15 %7,21 PSOE 14 %6,60

  Ciudadanos 9 %4,33 Ciudadanos 6 %2,83

  Libertate Nafarra 2 %0,96 IU-Batzarre-UpeC 4 %1,89

  PACMA 2 %0,96 Recortes 0 Berdeak 1 %0,47

  Recortes Cero-Berdeak 1 %0,48 UPyD 1 %0,47

  SAIN 0 %0,00 Libertate Nafarra 0 %0,00

  UPyD 0 %0,00 PACMA 0 %0,00

  SAIN 0 %0,00

  Boto baliogabe gehienizan duten herriak

  1. Iraeta, %3,06.2. Uharte Arakil, %2,17.3. Ziordia, %1,89.

  Boto txuri gehien izanduten herriak

  1. Irurtzun, %2,24.2. Arruazu, %1,52.3. Iturmendi, %1,4

  Berdintasun Planari dagozkionneurriak ere onartu ziren

  Cederna-Garalurrek ohiko batzarorokorra egin zuen Irunberrin osti-ralean. Joan den urteko kontuak etamemoria onartzean nabarmenduzen 2015ean, Cederna-Garalurrenlaguntzari esker, Mendialdean 94enpresa sortu zirela. Erakundeak,bestalde, Energia Eraginkortasunzerbitzua martxan jarri zuen etaharrera ona izan duela azpimarra-tu zen. 2016rako, orain arte landu-tako ildoez aparte zerbitzu horilurraldeko erakunde pribatueizabaltzeko asmoa dago.

  Irunberriko bileran gaztigatuzenez, Nafarroako Landa Garape-nearen 19.2 atalari dagozkion dirulaguntzen deialdia irailean iza-nen da. Bidasoa eta Plazaolakobide berdeak elkartzeko asmoa

  duen Ederbidea proiektuak Euro-pako diru-laguntza jaso duela etaNafarroako Gobernuak kudeatu-ko duela jakinarazi zen, Cederna-Garalur eskualdean proiektuakoordinatu eta komunikatzekoardura izanen du. Bestalde, era-kundea eragileekin batera egitenari diren Nafarroako Mendialde-ko Turismoari dagokion hausnar-keta prozesuaren berri emanzuten. Helburua da Cederna Gara-lurrek turismo arloan landukodituen ildoak erabakitzeko oina-rria izatea.

  Azkenik, Cederna-GaralurrenBerdinatsun Planaren baitan2016rako ekintzak onartu ziren,baita erakundearen proiektu etaekintzak genero ikuspuntuarekinere planifikatu, aztertu eta kude-atzeko asmoa ere.

  Enneco,aurrenekobatzarorokorraLarunbatean, 11:00etan, EtxarriAranazko kultur etxean

  Nafarroa Bizirik fundazioak Enne-co, Haritzaren memoria parkeasustatzen ari da. Etxarri Arana-tzeko hariztiaren pokalean koka-tutako azpiegitura horrek Nafarro-ako Erreinuko memoria berresku-ratzea du helburu. Eta asmo

  horrekin bat egin dute hainbatudalek, instituziok, enpresek etapertsonek. Sustatzaile horiek guz-tiak Etxarrin Aranatzen biltzeradeitu dituzte. Aurreneko batzaroroko horretan aurreko ikastur-tean egindako lanen errepasoaegin eta aurrera begirakoak azal-duko dira.

  Azken horien artean aurrenaheldu den astean izanen da. Izanere, asteartean, 11:00etan Enneco,haritzaren memoriaren lehenharria jartze ekitaldia eginen da.Nafarroa Bizirik fundaziotiksakandar guztiak ekitaldira gon-bidatuak daudela jakinarazi dute.

  Etxarri Aranatz

  Enneco parkera egindako bisita gidatu bat.

  SAKANA

  Cederna Garalurrekobatzarrak lan-ildoakonartu ditu

  Cederna Garalurreko zuzendaritza berriko kideak.

 • Guaixe 2016ko garilaren 1a sakanerria 9

  Horren bila dabil Altsasuko Uda-la, aspaldi. Urtero errepikatzenden kontua baita. Eta orain arte-ko ahaleginek ez dute emaitzarikeman. Urdalur uharkatik Altsa-suko ur biltegira 1.440.787 metrokubiko iristen dira. Horixe fak-turatzen dio Sakanako Mankomu-nitateko Ur Zerbitzuak Altsasu-ko Udalari. Baina azken horrekur-kontagailuen bidez 398.737metro kubiko besterik ez ditu fak-turatzen. Non daude 1.042.050metro kubiko horiek? Orain arteez da jakiterik izan. Ur ihesak etabestelako arrazoiak izan daitez-keela azaldu du Javier Ollo Mar-tinezek.

  Alkateak jakinarazi duenez,konponbide baten bila ur azpiegi-turen kudeaketaz arduratzen direnNilsa enpresa publikoarekinharremanetan jarri dira. Ollokgogorarazi du Altsasuko UdalakMank-i ordaintzen dion 500.000euroetatik ia erdia, 235.627,91 euro,ur horniduragatik dela. Herrikour horniduran gertatzen dena kon-

  ponduko balitz, diru kopuru horiasko jaitsiko litzateke beraz.

  Aldi berean, alkateak gogora-razi zuen Geroa Baik legegintzal-di hasieran mankomunatutako

  zerbitzuei buruzko batzordea osa-tzea proposatu zuela eta gainon-tzeko alderdiek atzera bota zute-la. Delegatutako eskuduntzen etaemandako diruaren jarraipena

  egiteko, bikoiztasunik zegoenzehazteko edota uraren modukoarazoak aztertzea litzateke harenegitekoa. Ez zen atera. Lantalde batsortzea izan daiteke aukera.

  Ikurra elebitanjartzeko aginduaNafarroako Administrazio AuzitegiakOlatzagutiko Udalari kultur etxea-ren kanpoko ikurra bi hizkuntzetanjartzeko agindu dio. Gaur egun eus-karaz bakarrik dago eta UPNkoOscar Alvarez Peon zinegotziak aur-keztu zuen salaketa, kultur etxea eregaztelaniaz jar zezatela eskatuz.Epaileak arrazoia eman dio, gogo-raraziz eremu euskalduneko erakun-deek bi hizkuntzatan jarri behar dituz-tela kaleko seinaleak. Eraikin bere-zia denez, udala nola jarri aztertzenari da. Auzitegitik behin-behineanbehintzat gaztelaniaz jarri behardela esan du. Zinegotzi bererekin eki-menez, joan den urtean beste epaibatek udala kiroldegian errotulu ele-bidunak jartzera behartu zuen.

  Zelandi eskolako atezainarena zenetxea aurrerantzean ikastetxekoguraso elkartearen egoitza izanenda. Han bere materiala gorde etabere jarduerak garatzeko aukeraizanen du. Zelandi eskolako gura-so elkartearen eta Eskola Kontsei-luaren eskaerari oniritzia emanzion aho batez Altsasuko Udalakastearteko bilkuran.

  Bi aldeek hitzarmena sinatukodute orain. Urte baterako erabile-ra onartu dute, gehienez hamarurtera arte luzatu daitekeena.Epe hori pasata halako akordioa

  berriro hartzea aztertuko da,azaldu digu Javier Ollo Martinezalkateak. Gaineratu duenez, gura-so elkarteak eraikinaren barrukoaldea txukunduko du eta udalakleiho eta ate berriak jarriko ditu.

  Bilkura berean Altsasuko Uda-lak Kaskardiako, Dermauko, Axa-rizuloetako eta Larrezabalgo herri-larreak kudeatzeko zuzeneko adju-dikazio espedienteari hasieraematea erabaki du. NafarroakoAldizkari Ofizialean argitaratuondoren interesatuek eskaerakegiteko aukera izanen dute.

  Bikoteari tratutxarra emateagatikgizona atxilotutaSexu indarkeria salatzeko telefonoa112 da

  Foruzaingoak jakinarazi duenez,joan den astean 44 urteko gizonolaztiarra atxilotu zuen. Emaku-mezko bikoteari tratu txarrak ema-tea leporatuta egin zen atxiloke-ta. Aldi berean, salaketa epaitegi-ra bideratu zuten.

  Gazte ekintzetarakoplazak libreAltsasuko Udaleko Gazteria Zerbi-tzuak udarako hainbat jardueraantolatu ditu. Zerbitzutik jakinara-zi digutenez, gazte ekintza horieta-ko batzuetan izena emateko auke-ra dago oraindik: grafti beira edukiontzientan, zal-di ibilaldiak eta hondartza ateral-dia. Informazio gehiago nahi izanezgero [email protected] e-postaraidatziz edo 948 564 785 telefono-ra hots eginez.

  Bakaikuarrek etorkizunean arloguztietan nolako herria nahi dutenzehazteko prozesua abiaraziko duudalak irailean. Azpiegiturak,basoa, kultura, euskara, bideak,hilerria, eskola zaharra, auzola-na... Dena mahaigainean jarri-ko da. Denaren inguruan hitz egi-teko lantaldeak sortuko dira. Haie-tan landuko dira gai horiek etalortutako ondorioak herriarizabalduko zaizkio. Batzar edo gal-deketa bidez lehentasunak marka-tuko dira. Egoitz Urritza Lazkozalkateak gaineratu duenez, uda-lak ez du ezer inposatuko, gehien-goak erabaki beharko du.

  FrontoiaUrritzak azaldu digunez, Iturrar-

  te frontoian Bideberrialde kaleraate bat zabaltzea aztertzen ari dira.Haizeteak teiladurako plakabatzuk mugitu zituen. Jaso-maki-na sartu ezin genuenez, aldamio-ak jarri behar izan genituen eta2.300 euro pagatu behar izan geni-tuen. Etorkizunean, edozer gauzapasatuta, halako ordainketa ezegiteko ate bat zabaltzeko aukeraaztertzen ari gara.

  Bakaikun Euskaraz

  Astelehenetik festetaraino hau-rrendako aisialdi programa mar-txan izanen da. Dozena bat haurbi begiralerekin ariko dira, aste-gunetan, goizez lau orduz.

  Olatzagutia Bakaiku

  Olaztiko kultur etxe paretik pasatzen.

  Altsasu

  Parte hartze prozesua buruan

  Bakaikun jendea kalean korrikalariak animatzen.

  Baratzeko bideko iturria.

  Altsasu

  Galdutako miloi batmetro kubiko urren bila

  Zelandiko guraso elkarteak egoitza izanen du

  Guraso elkartearen egoitza hartuko duen eraikina.

 • Guaixe 2016ko garilaren 1a10 sakanerria

  Horixe egitera deitu du Askape-nak. Erakunde internazionalista-tik adierazi dutenez, Latinoame-rikako herriek euren askatasuna-ren bidean berebiziko une larriabizi dute egun. 15 urte luzeetanaurrekaririk gabeko lorpenakerdietsi ostean, herri hauetakooligarkiek eta inperialismo yan-ki-europarrak hil hala biziko olda-rraldiari ekin diete herri sektore-ek bereganatu duten botereaberreskuratzeko desiotan. Aska-penakoen iritziz, ordena zaharraezartzeak Latinoamerikako

  herriak beste behin ere iparralde-aren agindutara makurrarazi nahidituzte, miseriara kondenatu etazapalkuntza edo esplotazioa bai-na ez diete opa.

  Brasilgo estatu kolpea etaVenezuelako boliviar prozesua-ren aurkako erasoaldia testu-inguru horretan kokatu ditu Aska-penak. Venezuelako gobernu zile-giaren aurka abiarazi den gerrafronte anitzeko gerra da: ekono-mikoa, mediatikoa, naziarte mai-lakoa, kale erasoen bidez lagun-dua eta paramilitarrek eragina.

  Askapenaren iritziz, inperialis-moak azken hamarkadetako agen-da eraldatzaile eta antiinperialis-

  ta bilakatu den motorra deusez-tatu nahi luke eta bertako petro-lio erreserben jaun eta jabe egin.

  Askapenatik Euskal Herri lan-gileari dei egin diote, dagokionmaila eman eta boliviar prozesuababesteko. Internazionalismoagure egiteko deiarekin batera,inperialismo yankie eta batez ereespainiar zein euskal eskuina sala-tzea dagokigu, burutzen ari dienkanpaina politiko eta mediatikoasalaketaren jo mugan ezarriz.Azaldu dutenez, prozesua aska-tzailearen etorkizuna, bere defen-tsa eta sakontzea herrion askata-sun eta burujabetzan sinistendugun guztiona delako, boliviarherri behar gaituelako, eta geukere behar dugulako bera garaile.

  Boliviar prozesua babesteko deia

  Askapenak egindako Venezuelaren aldeko kontzentrazioa.

  Heldu den urtean Iruean DBHko 3.eta 4. mailak, Lanbide Hezkuntzaeta Batxilergo ikasi nahi dutenekautobusez joan-etorriak egitekoudaletxeetan aurre-matrikulazioaegiteko eskatu diete

  Despeditu berri den ikasturteanArakilgo eta Irurtzungo 168 ikas-le Iruera joateko eskola garraioaerabili dute. Arakildik DBHko 11ikasle eta bestelako ikasketak egi-tera beste 14 joan ziren. Irurtzun-dik 62 DBHra eta 81 bestelako ikas-ketetara. Udalek NafarroakoGobernuarekin akordioa eginadute bidaiak kudeatzeko, bainaudalendako kostu handia denezhura aldatzen saiatu dira. Alferrik.Horregatik, zenbait moldaketaegin beharrean izan dira. Udale-tik azaldu dutenez, ikasleek kude-aketan ez dute aldaketa handiriknabarituko.

  Akordioaren arabera DBHko3. eta 4. mailak Iruera ikasterajoaten diren ikasleak garraioadohainik izanen dute. NafarroakoGobernuak ordainduko du eta ikas-tetxearen bidez joan-etorriei buruz-ko informazioa jasoko ikasleek.Baina Lanbide Hezkuntzako etaBatxilergoko ikasleen eskolagarraioaren kudeaketaz udalakarduratuko dira. Ibilbidea, ordu-tegia eta prezioak antzekoak iza-nen direla aurreratu dute. Eta uda-lak izanen dira sortuko den zuloaestaltzeaz arduratuko direnak.

  Guztia behar bezala antolatze-ko eta zenbat erabiltzaile izanendiren aurreikusi eta eskolagarraioa egoki antolatzeko, Ara-kilgo eta Irurtzungo Udalek hel-du den ikasturtean ikasle izanendirenei zerbitzuan izena emateko

  eskatu diete. Irurtzunen epea atzodespeditu zen. Arakilen, berriz,gaur zabaldu eta heldu den osti-ralera arte izanen da.

  Ituna, hautsitaIkasleen joan-etorriak antolatze-ko Imo zko, Lekunber riko,

  Larraungo, Arakilgo eta Irurtzun-go udalek bat egin zuten. 1998tikNafarroako Gobernuarekin urte-ro berritzen duten ituna dute.Haren helburua da herri horieta-ko ikasleei unibertsitatekoak ezdiren gainontzeko ikasketak egi-teko aukera erraztea. DBH, Batxi-

  lergoa, Lanbide Heziketa eta uni-bertsitatekoak ez diren beste ikas-ketak dira.

  Akordioaren arabera Irurtzun-go Udala arduratzen zen kudeake-taz. Sortutako gastuak udalak etaNafarroako Gobernuaren arteanbanatzen ziren, derrigorrezkoakez diren ikasketetako ikasleek egi-ten duen ordainketarekin batera.Azken hiru ikasturteetan Nafarro-ako Gobernuak ez du zerbitzuakeragindako defizita bere gain har-tu. Horrek udalendako jasanezi-na den gastua eragin du ArakilgoUdalari ikasturteko 12.000 euro etaIrurtzungoari 40.000.

  Egoera bideratzeko udal ordez-kariak gobernukoekin elkartu etaituna moldatzen saiatu dira. Nafa-rroako Gobernuak eskola garraio-aren defizita bere gain hartzekohelburua zuten udalek. Baina ezdute lortu ituna aldatzea edo berri-tzea. Horregatik, eskola garraio-aren antolakuntza aldatzera beharizan dute.

  Uda guztian barna eginen dira lanak,azpiegiturak zaharrak direlako, etatarteka argindar linean mozketakegin beharko dira

  Deikaztelu-Itsaso argi indar lineaSakanatik pasatzen da. 70. hamar-kadan sortua, nahiko zaharra daeta lineak ongi funtzionatzeko tar-teka mantenu hobekuntza lanak

  egin behar dira. Red ElctricaEspaolatik adierazi digutenez,uda honetan mantenu hobekun-tza lan horiek egingo dira argin-dar linea guztian, tartean Sakanan.Udan egingo dituzte argindar kon-tsumoa jaisten delako eta herrita-rrengan ahalik eta kalte gutxienak

  sortzeko. Dagoeneko hasiak daude lanak,

  Uharte Arakil eta Arakil aldean.Lanak faseka egingo dira. Deikaz-telu-Itsaso argindar lineako tartebatzuetan haria aldatuko dute,egungoa zaharra delako. Aldake-ta horrekin argindar linearen edu-kiera edo kapazitatea handitukodela deritzo Red Elctrica Espao-lak, eta segurtasunean eta efizien-tzian irabaziko dela. Mantenu languztiak uda bukaerarako eginakegongo direla aurreikusten duRed Elctrica Espaolak.

  Etzegaratekobidesaria,gertuagoBeranduenez urte berriarekinmartxan jarri nahi du GipuzkoaForu Aldundiak kamioi astunen-dako bidesaria. Europako 2011/76zuzentarauaren arabera kontinen-tea zeharkatzen duen ardatzean

  dago N-1 errepidea eta haren man-tentzea bidesarien bidez lortuta-koarekin egin behar da. Gainera,Gipuzkoako Foru Aldundiak erre-pide horretako zirkulazio pilake-ta arindu nahi du.

  Egunero N-1 errepidea 12.000kamioik baino gehiagok erabil-tze dute. Aurki arku bidezko hirubidesarirekin topo eginen duteGipuzkoan: Etzegaraten, Andoai-nen eta Irunen. Ibilgailuek ez

  dute gelditu beharko eta arkubaten azpitik pasatzen den aldi-ro identifikatu eta ordainketaegiteko sistema bati lotuko da.Etzegarate eta Irun bidea egitenduten garraiolariek gehienez 10euro ordaindu beharko dituzte.Etzegarate-Idiazabal eta Ando-ain-Irun artekoak egiten dituzte-nek 3,5 euro eta Andoaindik pasa-tzen direnek euro bat ordaindubeharko dute.

  Haurrendakoaisialdi eskaintzaArakilgo Udalak udako aisialdi kan-pusa antolatu du. Agorrilean izanenda, astearteetan eta ostegunetan,10:00etatik 13:00etara. 5 eta 14 urtebitarteko haur eta gaztetxoei zuzen-dutako eskaintza da. Izena garila-ren 25era arte eman daiteke uda-letxean, edo 948 500 101 edo 634584 226 telefonoetara hots eginez.

  Arakil / Irurtzun

  Udalak ikasleen eskolagarraioa antolatu nahian

  Irurtzunen bi emakume autobusaren zain.

  SAKANA

  Argi indar lineako lanak egiteko Iraetan jarritako azpiegitura.

  Argindar lineanhobekuntza lanak egiten ari dira

  Kamioiak N-1 autobian.

  Arakil

 • Guaixe 2016ko garilaren 1a

  Sakanako herririk handieneankokaturik aurki daiteke Biltokijatetxea, Altsasun hain zuzen ere.Eguneko menuak eta karta jate-txean eta gaueko giro paregabeaaurkituko duzularik. Etxean beza-la hartuko zaitugu.Aralarko atean kokaturik ater-

  petxea eta jatetxea aurkitukodituzu. Horiez gain naturarenparte izateko aukera eskaintzendizugu, bai guk antolatutakoibilbideekin bai seinaleztatuta

  daudenekin. Aralarren bertan,pertsona, natura eta arteauztartzen diren tokian gaude.Zentzumenei bidea eman etaezagutu gaitzazu, harrerabikaina egingo dizugu.

  Aralarko atea, Lizarrustin Altsasun,Biltoki

  Arbizuko bihotzean, 50 lagunen-dako tokia,terraza inguruaz goza-tzeko. Etxeko sukaldaritza,sarre-rakoak, fritoak, postreak eta ten-poradako platerrak, bertakoproduktuak. Postreak eta txule-ta parrilan dira gure espezialita-teak. Tripadvisor-en oso puntua-zio altua daukagu.Gure etxeakbaserri baten itxura dauka, etorzaitez eta etxean bezala sentitu-ko zara!

  Baxerrierretegia

  Loreak apaingarri gisa.

  Herriaren aipamen nagu-

  sienetako bat etxeetako eta

  balkoietako apaingarri

  ezberdinak izaten dira. Herri

  zaindua eta berezia.Bateratzea. Lizarrustiko

  parajean naturak, pertso-

  nek, arteak eta kulturak

  bat egiten dute.

  Lareo. Naturak urarekin

  bat egiten duen toki zora-

  garria dugu Lareoko urte-

  gia, mendiz eta pagadiz

  inguratuta

  Bargagain. Tontorraund

  i bes-

  te batzuentzat, Altsa

  suko

  udalerrian kokatuta eta

  Urba-

  sako mendilerroaren

  biga-

  rren puntarik altuena , 1

  .157

  m. Bertan gurutze bat

  dau-

  ka.

 • Guaixe 2016ko garilaren 1a

  Urbasa-Andia eta Aralarren,estra-tegikoa,Urederra iturburua, Irueaeta Gipuzkoako hondartzak bisita-tzeko.Partzelak, bungalowak etalogela anitzak.Igerilekuak, squash,futbito,basket eta tenis kantxak.Hainbat natur ibilbidebertatik.Zabalik: martxoan aste-buru eta zubietan.Aste Saindutikurriaren 4ra arte,egunero.Urritikabenduaren 25a arte, asteburu tajaiegunetan .Abenduaren 25etikabenduaren 31ra arte,egunero.

  Naturan murgildua eta komuni-kazio bide bikainekin Iruera,Donostiara eta Gasteizera.Mobilhome bioklimatikoak, logela ani-tzak eta argi indarradun partze-lak. Supermerkatua, taberna-jate-txea, aintzira naturala hondar-tzarekin, igerilekua, haur parkea,altzaridun karpa, parkina eta auto-karabanendako tokia.Jasangarri-tasun ekologikoaz egin dira erai-kin guztiak.Inguru zoragarriaoinez eta BTT-ez ibiltzeko.

  Festetaz, ekitaldietaz eta ezkontze-taz gozatzeko,lasaitasun osoz.

  Altsasun, Donostiatik 49km.tara,barbakoa eta terraza duenlorategia.Parking pribatua bertan.

  5 logela,bainugela bat,pantailalauadun telebista,DVDa. Jantokiaeta sukalde zabala,ontzi-garbigai-lua eta labearekin. Mandireak etaesku ohialak bertan.Iruea 44km.tara,Gasteiz 41 km.tara. Ekin-tza ezberdinak,zaldiz, txirrindulazeta oinez.

  6 lagunendako tokia, animaliakonartzen dira.Etxe goxoa,erabatjantzita. Lorategia, baratza ekolo-gikoa, oilotegia. Aralar,Urbasa etaAndia bertan. Zaldian ibilbideak,harizti eta ur jauzi artean. Para-pentean ibil gaitezke. Mugikorta-sun baxua dutenendako egokitu-ta, txikienek haur parkea atariandute. Pilotalekua oso gertu dago,trafikorik ez dago Iturmendin. 30min. Iruean edo Gasteizen,zatozeta gozatu!

  Nemesio etxea

  Sanpedroko bidea etxea

  Arbizukoekokanpina

  Etxarrikokanpina

  Hartzabal. Etxarriko biztanle

  en-

  tzat esanahi berezia duen derm

  ioa.

  Maiatzaren 1ean egun berezia i

  za-

  ten da, pagoa zutik jartzen b

  ai-

  tute hilabete osoan zehar, oh

  itu-

  ra hau garai bateko artzainen

  da-

  ko seinalea zen artaldea mend

  ira

  igotzeko garaia baitzen.

  Beriain. Arbizuk iparralde-

  an mugakide du Aralarko

  mendilerroa, beheko basoa

  eta parez pare, hegoaldean

  Beriain mendia.

  Aitzaga. Hariztiez inguratu-rik, XIV.mendearen amaie-ran Iturmendik bereganatuzuen azken herrixka izan zen.Ate erromanikoa mantentzendu eta kanpoko zelaian guru-tzeak dauzka, XVIII. mende-ko via crucis batekoak,batzuek euskarazko inskrip-zioak dituztelarik.

  Basotik itsasora. Garai bateko

  ontzigintza elikatzen zuten hari-

  tzen ibilbidean murgiltzeko auke-

  ra Altsasuko Dantzalekun. Saka-

  na, haritzen lurraldea ibilbide-

  an, itsasontzi bat eraikitzeko

  pausuak erakusten diguten panel

  informatiboak aurkituko ditugu.

 • Guaixe 2016ko garilaren 1a

  Urdiainen bertan aurki daitekegidatutako zaldi ibilaldien auke-ra paregabea. Urdiaingo bertakoerrotako baserritik abiatuko diraibilaldi guztiak eta antolatzekoaukera ezberdinak daude, egunerdikoak edota egun osokoak.Milaka urteetako zuhaitzak ikusdaitezke, baserriak, baselizak,inguruko herriak, trikuharriaketa baita Urbasa-Andia parke natu-rala ere. Eguraldiaren araberaapiriletik iraila bitartean prakti-

  katu daiteke kirolzoragarri hau eta bide batez Saka-nako hainbat txoko eder ezagutu.

  Larraonan kokaturik etaUrbasa mendatearen oinetan,Ameskoako bailaran abentura etaentretenimendurako alternatibaaukera paregabea dago. Naturanbertan bia ferrata, eskalada, BTT,Orienting, ibilbide gidatuak, koba-zuloak eta piknik gunea duzu.

  Turismo eta aisialdi jardueraezberdinak aurkituko dituzu Urba-sa Abentura parkean. Natur guneezberdinak daude inguruan, halanola, Entzia eta Lokiz. Familian,lagunekin, taldean edota bikotea-rekin abentura biziaz gozatzekoaukera paregabea.

  Urbasan, abentura

  Urbasako natur parkearenerdian kokaturik, Bioitzakanpina daukazu. Naturanmurgildu, gure jatetxea eza-gutu eta antolatzen ditu-gun jardueretan parte har-tu. Usainak, dastamenaketa koloreak bat egitenduten tokian gaude.

  Bioitzakanpina,Urbasan

  Errotain, kirola eta turismo aktiboa

  Urbasaren sabeletik. Jaki-na da Urbasa akuiferoz bete-ta dagoela eta horren leku-ko Cristinos kobazuloa, ber-tan kokatuta eta bisitatudaitekena.

  Jentilen begidarapean. Eska-latzeko toki aproposa, jen-tilen begia izeneko harkai-tza. Sarabe ingurunean koka-turik ere San Miguelermitaren hondamenak edoGazteluko Aitzan kokaturikdagoen Gentilsukaldea dago.

  Urederra. Izenari ohore egitendion ibaia, Urbasan sortzen daeta ingurua natur erreserbaizendatu dute. Sortzen denleku ikusgarritik aurrera, Bake-dano, Zudaire, Barindano, Arta-bia eta Larrion herriak zehar-katzen ditu.

  Sarabe ingurun

  ea. Irurita-

  ko gazteluaren

  zaintzape-

  an, Aitziber erm

  ita eta Sara-

  be bailara topa

  tuko ditu-

  gu. Bertan mu

  rgildu eta

  bizitakoa oso es

  perientzia

  berezia izango

  da.

  Ubabako balkoia. Pilatosenbalkoia izenarekin ezaguna denbegiratoki ederra Urbasa-Andia parke naturalean koka-turik dago. Bertatik Ameskoabailara eta Urederraren itur-burua ikus daiteke.

 • Guaixe 2016ko garilaren 1a14 sakanerria

  ARRUAZU

  Festetako lau egunHoriexek gorde dituzte arbazuarrek.San Pedrorako erromeriarekin gaurhasi eta astelehena bitarte festa nagu-si arbazun.

  Egitaraua>> Garilak 1, ostiela15:00etan Bakutzek bee itxeko ataaiyagarbitzia.19:00etan Suziriya Ostatutik!19:30ean Meza San Pedro baselizen.20:00etan Meenduba Sanpedrondon,baserritarres! 22:00etan Zezensuskua Tximoonekoataaitik.22:30ean Arbazuko Zortzikua herrikoplazan.23:00etan Herri afaaiya Itur gainen.00:30etik 4:30era Dantzaldiya Tximeletataldiakin.

  >> Garilak 2, launbeta12:30ean Play backen entsaioa.18:00etan Zirko tailerra.20:00etan Gazta ta ardua betiko lekuben.20:00etatik 22:00etara DantzaldiyaAlaiki taldiakin. 22:00etan Zezensuskua Tximoonekoataaitik.12:30etik 3:30era Dantzaldiyek Alaikitaldiakin.

  >> Garilak 3, iyendia17:00etan Mus Ieztura Itur-Gainelkartien.17:00etan Jolas parkia haurrendako.19:00etan Haurrendako Ginkana.20:00etan Gazta ta ardua guziyendako.20:00etan Banakako Pala Erakustaldiya.20:00etatik 22:00etara DantzagarriyekTximeleta taldiakin. 22:00etan Zezensuskua Tximoonekoataaitik.22:15ean Herri afaaiya herriko itxen.00:30etik 3:30ra Dantzak ta jauziyekTximeleta taldiakin.

  >> Garilak 4, astelehena15:00etan Herri paella-jatia. 17:00etan Itxes-itxeko erronda 18:00etan Herri kirolak denondako.19:30ean Haurrendako txokolate-jatia.20:00etan Gazta ta ardua guziyendako.20:30ean Arbazuko Play back txapelketa.22:00etan Zezensuskua Tximoonekoataaitik.22:30ean Herri parrillada plazan.

  00:30etik aurria Gaupasa Ostatubennekatu artio!

  UNANU

  Asteburuan, festakSan Pedroren omenezko festakasteburuan ospatuko dituzte una-nuarrek.

  Egitaraua >> Garilak 1, ostirala 12:00etan Txupinazoa. 15:00etan Bazkaria, elkartean. 18:00etan Haurrendako jokoak. 20:00etan Auzatea.20:00etatik 22:00etara DantzaldiaPatxirekin. 22:00etan Afaria, elkartean. 00:00etatik 4:00etara DantzaldiaPatxirekin.

  >> Garilak 2, larunbata11:00etan Gosaria, elkartean. 12:00etatik 15:00etara Haurrendakopuzgarri eta tailerrak. 15:00etan Herri bazkaria, elkarteakantolatuta. 17:00etatik 20:00etara Haurrendakojolas parkea. 20:00etan Auzatea. 20:00etatik 22:00etara Dantzadia DjGaraterekin. 22:00etan Afaria, elkartean. 00:00etatik aurrera parranda DjGaraterekin.

  >> Garilak 3, igandea11:00etan Gosaria, elkartean. 12:30ean Pilota partidak. 15:00etan Bazkaria, elkartean. 18:00etan 7etan Aire, euskal kantak. 20:00etan Auzatea eta festen despedida.

  Egunero, egunean zehar, triki-poteoa egonen da.

  LIZARRAGABENGOA

  San Pedroko hiru egunak Sainduaren eguna pasa ondoren,asteburua hartu dute lixarrengota-rrek festak ospatzeko.

  Egitaraua >> Garilak 1, ostirala 19:00etan Festen hasiera.19:30ean Auzatea.21:30ean Afaria.23:00etatik 2:30era Dantzaldia.

  >> Garilak 2, larunbata12:00etan Etxez-etxeko errondatrikitilariekin.16:00etan Puzgarriak.17:00etan Pilota partiduak.18:30ean Aizkora erakustaldia.19:30ean Auzatea.21:30ean Afaria.23:00etatik 2:30era Dantzaldia.

  >> Garilak 3, igandea12:00etan Etxez-etxeko errondatrikitilariekin.16:00etan Puzgarriak.17:00etan Mus txapelketa azkarra,elkartean.17:30ean Apar festa.18:30ean Txokolate-jana.19:30ean Kontzentrazioa: Euskal presoak,Euskal Herrira.20:00etan Auzatea

  URDIAIN

  Bost festa egun,erromeria eta guztiSan Pedroren omenezko festakabiatuko dira bihar Urdiainen. Bosteguneko ospakizunetan San Pedrozelaira joan eta han erromeria alaiazgozatzeko aukera izanen duteurdiaindarrek. Asteazkena bitartebada zerekin goza Urdiainen. .

  Egitaraua>> Garilak 2, larunbata12:00etan Etxajua eta festen hasieraSakaranga txarangarekin.13:00etatik 15:00etara Kuadrillen artekokalderete txapelketa, UGAk antolatuta. 17:00etan Haur kategoriako bizikletalasterketa eta ginkana.18:00etan Herriko gazteen arteko pilotapartiduak, UGAk antolatuta.20:15etik 22:00etara DantzaldiaTximeleta taldearekin.22:00etan Euskal presoen aldeko afaria.1:00etatik 4:00etara DantzaldiaTximeleta taldearekin.

  >> Garilak 3, domeka10:30ean Ardo banaketa San Pedrokohariztian. 12:30ean Meza nagusia San Pedrokobaselizan.14:30ean Bazkaria San Pedroko zelaietan.17:00etan Zortzikoa.19:00etan Salbea eta herrira itzulera.20:00etatik 22:00etara DantzaldiaGaubela taldearekin.22:00etan Zezensuzkoa.00:30etik 2:30etara Dantzaldia Gaubelataldearekin.

  >> Garilak 4, astelehena.Jubilatuen eguna10:00etan Gosaria alondegian, Tintiniturrielkartearen eskutik.12:00etan Meza.12:30etik 14:00etara Dantzaldia BixenteSetoainekin. 14:30ean Jubilatuen bazkaria, ondorenBixente Setoainekin dantzaldia.15:00etan Gizonen bazkaria, IrunberrikoTxarangak alaitua. 18:00etan Asier Kindam magoa, plazan. 20:00etatik 22:00etara DantzaldiaJoselu Anaiak taldearekin. 24:00etatik 3:00etara Dantzaldia JoseluAnaiak taldearekin.

  >> Garilak 5, asteartea10:00etan Gosaria alondegian, gizonekeskainia.12:00etan Herriko dantzari txikiak.13:00etan Pancho Balbuena, plazan. 14:30ean Emakumeen bazkaria, TxorongoTxarangak girotua. 20:00etatik 22:00etara DantzaldiaGabenara taldearekin. 00:30etik 3:30era Dantzaldia Gabenarataldearekin. Garilak 6, asteazkena10:00etan Gosaria Aitziber elkarteareneskutik.12:00etan Joku trena plazan. 12:30ean Aizkolari eta harri-jasotzaileerakustaldia plazan. 14:30ean Herri bazkaria.17:30ean Etxez etxe Pea Poteotxarangarekin.16:30etik 19:30era Hainbat adinetarakopuzgarriak, zezen mekanikoa eta bizikletaeroen zirkuitua.20:00etatik 22:00etara DantzaldiaTrikidantz taldearekin.22:00etan Zezensuzkoa.22:30ean Bertso afaria frontoian, UGAkantolatuta.00:30etik 03:30era Dantzaldia Trikidantztaldearekin.

  Egunero, eguerdi eta iluntzean, ardoabanatuko da alondegian. Eguerdietan lenzeria eta memoriatailerrekoen erakusketa.

  Festak Sakanan

  Maiatza, festezgogoraraztekoBakaikuko Gazte Asanbladak dei-tuta makina bat herritar elkartu zirenlarunbat arratsaldean San Juan pla-zan. Urtero moduan bigarren maia-tza jasotzeko lanari heldu zioten,baina oraingoan mendian beharre-an herrian. Lana despedituta mere-zitako auzatea izan zen. Santiagofestak iritsi bitartean han zutik iza-nen da maiatza.

  Bakaiku

  Altsasun San Pedro ospatu zuten.

  Uharte Arakilgo Galtxorratxekoek jaurti zuten festen hasierako suziria. Arbizuko koadrila, San Juan festen hasieran.

 • Guaixe 2016ko garilaren 1a publizitatea 15

 • Guaixe 2016ko garilaren 1a16 sakanerria

  Azken sei urteetan Uharte ArakilgoZamartze monasterioaren inguruanaritu den lan taldea Aralarkosantutegiaren inguruan ariko dalanean aurten. Haren jatorria etaErdi Aroko ibarreko populazioarenprofila zehaztea dute helburu

  Aditu Arkeologiak zazpigarrenindusketa saioa eginen du udahonetan, baina ibarraren azpiautzi eta mendi gainera igoko dira.Fran Valle de Tarazaga Monterok(indusketa eta ikerketa ardura-duna) eta Emma Bonthornek (oste-oarkeologoa, hezurduren ardura-duna) zuzentzen duten arkeologialantaldea Uharte Arakilgo Zamar-tzeko monasterioaren inguruanaritu beharrean Aralarko santu-tegiko absidearen eta Trinitateermitaren artean ariko dira lane-an. Astelehenean hasiko da bi hila-bete iraunen duen arkeologia-indusketa.

  Valle de Tarazagak azaldu digu-nez, Zamartzeko indusketan gel-dialdia egitea beharrezkoa zen.Lan handiaren ondoren, kanpai-na guztietan jasotako materialaketa emaitzak antolatzeko, aztertze-ko eta egituratzeko denbora behardugu, gero jendaurrean aurkezte-ko. Kontuan izan gure indusketakanpainak apartekoak izan dire-la: hainbat hilabete iraun dute etajende askoz osatutako lantaldeakaritu gara lanean.

  Hori da toki aldaketaren arra-zoietako bat, bestea: santutegia-ren inguruan eginen dugun lanaorain artekoaren osagarria iza-nen da. Zamartzen elizaren jato-rria eta erromatar garaitik izanduen garapena aztertzen saiatugara. Aralarrek Zamartzerekinzuzeneko lotura du. Goiko Teo-dosioren kondairatik harago, berejatorria zein den eta kristautasu-naren aurretik sakralitate guneaote zen ikusi nahi dugu.

  Horri lotuta, Valle de Taraza-gak azaldu digu Sakanako ErdiAroko populazioaren biologia pro-fila egiten ari direla Zamartzen

  berreskuratutako ia 300 hezurdu-rekin. Donejakue bidea bertatikpasatzen zen eta Irueko katedra-larekin estuki lotuta zegoenez,Aralarko santutegi ondoko hilerri-tik hezurdura batzuk berreskura-tu nahi ditugu. Haiek diagnosti-ko bereizlea egiteko erabiliko ditu-gu, Sakanako bertako populazioaeta beste tokietatik etorritakoaketa Zamartzen lurperatutakoakbereizteko. Horrela ibarreko ErdiAroko populazioaren biologia pro-fila finduko dute.

  Hilerria Arkeologoek ez dute santutegibarruan lan eginen, haren absi-dearen eta aldameneko Trinita-te ermitaren artean baizik.2009Ko agorrilean Larrate enpre-sako arkeologoak zundaketakegin zituzten inguru horretan.Absidearen ondoan eta handik 13metrora egindako zulaketetanbost helduren eta haur batenhezurdurak agertu ziren. ErdiAroko nekropolia zela ondorioz-tatu zuten: sei gorpuek buruamendebaldera, eta oinak ekial-dera dituzte, orientazio kris-tauan. Hilobi xumeak ziren.Abside ondoko hilobiak haitze-an eginak zeuden eta besteanharriekin eginak. Arropa zan-tzuak, txanponen bat, zeramikapuskak eta gurutze bat duen hila-rri bat opatu zituzten.

  Horren guztiaren jakitun daAdituko taldea. Lanean hasteanopatuko duten estratigrafiak

  zehaztuko du indusketa guneak.Orografia kontuan izanik, ingu-ru horrek hilerri erabilera han-dia izatea zaila da. Baina, egia da,Zamartzeko emaitzak harriga-rriak izan zirela. Guk SakanakoErdi Aroko biologia profila gehia-go fintzeko nahikoa hezurduraberreskuratzeko asmoz goaz.Horrekin batera, hezurdurek san-tutegian, edo inguruan, bizi eta hilziren pertsonez eta haien bizimo-duaz argibideak ematea esperodugu. Hezurduren datazioa egi-teko hilobietan opatutako elemen-tuako eta erradiokarbonoa erabi-liko dute.

  Behin hezurdurak atera ondo-ren, aurreko garaietako egituraaztarnak opatu asmoz, sakona-go zulatu nahi dutela esan diguValle de Tarazagak. Agirien ara-bera santutegia VIII. mendeansortu zen.

  IndusketazSakanaren eguraldiaren berri duteAditukoek, eta horregatik egindituzte indusketa kanpaina luze-ak. Astelehenean hasi eta agorri-laren 31ra arte ariko dira santu-tegi ondoan lanean. Adituko zaz-pi arkeologoekin batera ikasleakere ariko dira lanean. Bizkaia,Araba, Nafarroa, AEB, ErresumaBatua, Eslobakia, Kroazioa, Kana-da, Australia, Hego Tirol, Frantziaeta Txina dira haien jatorria. Gari-lean 23 bat pertsona ariko dira lane-an eta agorrilean 15 edo 17.

  Orain arteko indusketen emai-tzez galdetuta Valle de Tarazagakazaldu digu gaur egun jasotakomaterialak eta hezurrak azter-tzen ari direla. BournemouthgoUnibertsitatearekin (ErresumaBatua) batera nahastutako hezu-rrak zenbat pertsonei dagokienkalkulatzeko sistema berri bate-an parte hartu dute. BradfordkoUnibertsitatearekin (ErresumaBatua) Erdi Aroko populazioanartritisak zuen eragina aldera-tzen duen ikerketa egiten ari dira.Lan horiek eta beste batzuk aur-ki argaitaratzea espero dugu.

  Uharteko monasterioareninguruan berriro lanean ikusikoote ditugun galdetuta, Valle deTarazagak baietz dio. Oso emai-tza onak lortu ditugu Erdi Aroko

  hilerriaren gunean, adierazleaden populazio bat berreskuratuz.Baina erromatar gunean emaitze-tan sakontzeko gogoz gelditugara. Aditukoak ziur daude erro-matar garaian Zamartze tokihandi eta nabarmena zela.Kokapenak eta berreskuratuta-ko materialen eta egituren kali-tateak Zamartzera bueltatzeamerezi duela adierazten digu.Hala balitz, I. eta IV. mende arte-ko gunean ariko lirateke lanean.Orain arte berreskuratutakoabaloratu beharra dugu eta Nafa-rroako Gobernuari, elizbarrutia-ri eta Uharte Arakilgo Udalariesku-hartze handiagoa proposatu,Sakana eta Nafarroako iraganaezagutzeko balio itzeleko ondareelementu horri balioa emateko.

  Boluntarioak

  Indusketan lagundu nahi dute-nek horretarako aukera izanendute. Horretarako, [email protected] helbidera mezua idatzibehar da honakoak zehaztuz:aukera noiz duen, esperientziaedo bestelako detaile argigarriak.

  Gidatutako bisitak

  Santutegira jende asko joatendenez, indusketa gunea muga-tu eginen dute. Baina bisitarien-dako beti zabalik egonen da. Gai-nera, larunbatero, 11:00etan,gidatutako bisitak eginen dituz-te. Garilaren 9an hasiko dirabisita horiek. Talderen bateklarunbatetan joan ezin [email protected] e-posta helbide-ra idatzi dezake hala lotu daite-ke gidatutako bisita.

  SAKANA

  Arkeologoak aurten Aralarrera

  2009an Aralarren egindako indusketa lanetan topatutako gorpuetako bat.

  Erdi Aroko hobi berreraikiak Zamartzen.

  Zamartzeko informazio panela irakurtzen. Eskubitan erromatar aztarnak agertu diren gunea.

  Zamartze

  Arkeologoak hilobietan lanean.

 • Guaixe 2016ko garilaren 1a 17

  TxirrindularitzaTxirrindularitza

  kirolaMENDI LASTERKETAK

  KATARAIN BIGARRENA IRIMORA IGOERAN:Ismail Razgak irabazi zuen (15:22) Urretxu-ko Irimora igoera (4 km). Beat Katarain la-

  kuntzarra bigarrena izan zen (15:33). Bestal-de, San Martzialgo igoeran (3,6 km) Jose An-tonio Salgado altsasuarra 69.a sailkatu zen.

  Erbiti eta ArrietaTourreraLarunbateanhasi eta garilaren24an despedi-tuko da Fran-tziako Tourra.Hiriberriko Ima-nol Erbiti Movis-tar taldearekinarituko da Tou-rrean, Nairo Quintana eta Alejan-dro Valverde taldeburuak laguntzen.Nelson Oliveira, Winner Anacona,Gorka Izagirre, Dani Moreno, JesusHerrada eta Ion Izagirre izango diraMovistarren gainontzeko taldekide-ak. Jose Luis Arrieta uhartearra etaChente Garcia Acosta izango diraMovistarren zuzendariak.

  zazpigarren tourra32 urteko txirrindulari arakildarra-rendako bere zazpigarren Tourraizango da aurtengoa. 2010. urtetikErbiti urtero aritu da Tourrean etaMovistarren konantzazko taldegizonetako bat da. Bestalde, aipa-tzekoa da aurreko asteburuan Ala-canten jokatutako Espainiako Txi-rrindularitza Txapelketetako erlo-jupeko txapelketan Imanol Erbiti 8.asailkatu zela.

  Quesos Albeniz taldeko lakuntzarrakbi egunetan liderraren maillota jantzizuen baina azken etapan ezin izanzuen eutsi. Seigarrena sailkatu zen,58 segundora

  Astelehenean despeditu zen VII.Gipuzkoako Itzulia, juniorren mai-lako aitzinetapa eta 3 etapako pro-ba. Burundako Quesos Albeniztaldeko txirrindulariak lehiatuziren bertan eta sekulako itzuliaegin zuten, Xabier Maiza lakun-tzarrak bereziki. Lehendabizikoetapan lider jarri zen Xabier Mai-za, etapan bigarrena sailkatu etagero, eta bigarren etapan ere lider-goari eutsi zion. Baina astelehe-neko hirugarren eta azken etapaEl Proex-Iturribideko Oier Lazka-nok irabazi zuen eta 6 segundorasartu zen Arabarrak taldeko Ale-jandro Caro. Xabier Maiza 11.a sar-tu zen, 1:47ra, eta maillot horia gal-du zuen.

  Sailkapen orokorra kontuanhartuta, Arabarrak taldeko Alejan-dro Caro izan zen txapelduna(6:59:11) eta Quesos AlbenizekoXabier Maiza seigarrena sailkatu

  zen, 58 segundora. Bere taldekideAsier Etxeberria 15.a, 3:18ra. Erre-gulartasunaren sailkapeneanbigarrena sailkatu zen Maiza.Gipuzkoako Itzuliak azken egune-an ihes egitea pena izan da, bainaegindako lanarekin oso kontentuegoteko arrazoi asko ditu Maizak.

  Ailetz Lasa garaileAgurainenKadeteek laster-keta izan zutenigandean Agu-rainen, 16. SanJuan Saria, Gaz-tetxoak Torneo-rako baliagarria.Burundako Que-sos Albeniz taldeko Ailetz Lasa izanzen txapelduna (1:21:35), Zarauzta-rra taldeko Haritz Erasunekin esprintestua izan eta gero. Bere taldekideMateo Gonzalez hirugarrena sailka-tu zen, segundo batera, Unai Villalo-bos 40.a eta Marcos Pison 41.a, biak31 segundora eta Josu Jaka 81.a,5:08ra. Taldekako sailkapena Que-sos Albenizek irabazi zuen.

  Eneko Iturbebigarrena AritzalekunGaragarrilaren 18an jokatu zen Ari-tzaleku Triatloi ezaguna, bi distan-tziatan. Distantzia olinpikoan 1,5km igerian, 41 km bizikletan eta 10km korrikan open mailan Tim Joa-nes Roig izan zen txapelduna(2:16:06). Sakana Triatloi TaldekoEneko Iturbe bigarrena sailkatu zen,2 minutu pasatxora (2:18:50). Saka-nako Alejandro Zabala 18.a sailka-tu zen (2:28:49). Aipatzekoa daerreleboetan Sakana taldeak ezinizan zuela proba bukatu. Esprint distantzian 750 m igerian,20 km bizikletan eta 5 km korrikanPello Gutierrez izan zen txapelduna(1:07:22). Sakana Triatloi TaldekoJavier Borrega 46.a sailkatu zen(1:28:26), Jose Manuel Borrega 47.a(1:28:27) eta Sergio Garcia 48.a(1:28:30).

  Emakumeen Nafarroako etaEuskadiko Erlojupeko Txapelketajokatuko da Iturmendin igandean,11:00etatik aurrera

  Garagarrilean gizonezkoen Nafa-rroako eta Euskadiko ErlojupekoTxapelketa hartu zuen Iturmendiketa igandean emakumeek hartukodute erreleboa. Izan ere, V. Iturmen-di Trofeoa jokatuko da igandean,Emakumezkoen Nafarroako etaEuskadiko Erlojupeko Txapelketaizanen dena, kadeteen, juniorren,23 urtez azpikoen eta elite mailan.

  Goizeko 11:00etan hasiko diraemakume txirrindulariak banaka-banaka erlojuaren kontrako lane-an. Lehenak jubenil eta afiziona-tuen mailakoak 23 urtez azpiko-ak eta eliteak izango dira.11:00etan hasiko dira lanean etaminutu bateko aldearekin ekingodiote ibilbideari. 14 km-ko ibilbi-dea izanen dute aurrez-aurre, Arbi-

  zuko Utzubar industrialderainoeta buelta. Kadete mailakoak, aldiz,12:30ean hasiko dira banakakolanean. 10 km osatu beharko dituz-te, Iturmenditik Etxarri Aranaz-ko biribilguneraino eta buelta.

  Erlojupekoan sakandarraklehiatzea aurreikusten da, juniormailan dabilen Maialen Aramen-dia iturmendiarra eta kadete mai-lan dabiltzan Leire Maiza, JoanaIrastorza eta Bakarne Gonzalez.

  Orain emakumeen txanda

  Maialen Aramendia aurreko urteko Iturmendiko erlojupekoan.

  Carok Gipuzkoako Itzuliakendu zion Xabier Maizari

  Maiza, liderraren maillotarekin.

  Irisarri EspainiakotxapeldunordeaAfizionatuen mailan EuskadikoSelekzioarekin aritu den RuralKutxa-Seguros RGA taldeko JonIrisarrik zilarrezko domina lor-tu zuen Espainiako Txapelkete-tan, Oscar Pelegri valentziarra-ren atzetik sailkatu eta gero. Moreira garaile Tolosan: San Juanegunean Jose Maria Anza Memo-riala jokatu zen Tolosan, Lehen-dakari Txapelketarako baliaga-rria zen proba. Rural Kutxa-Seguros RGA taldeko MauricioMoreira uruguaiarra izan zen txa-pelduna, sprintean (2:55:10).

  Triatloia

  Gorka EndjidoEspainiako HalteroliaTxapelketanEtxarriarra 85 kiloko kategorian 14.asailkatu zen

  Asteburuan Espainiako HalteroliaTxapelketa jokatu zen. Gorka End-jido etxarriarra 85 kiloko katego-rian lehiatu zen. Kanariar selekzio-ko Andres Mata izan zen kategoria-ko irabazlea (89,39 puntu) etaNafarroako selekzioarekin lehiatuzen Gorka Endjido etxarriarra 14.asailkatu zen (62,33). Sailkapen abso-lutuan edo orokorrean Andres Mataizan zen lehena eta Gorka 54.a.

  Halterolia

  Jose Luis Arrieta.

 • Guaixe 2016ko garilaren 1a18 kirola

  1:42:58 eta 2:07:08 izan zentxapeldunen denbora

  Etxarri Aranazko III. Triku Trailmendi lasterketa 21 km, 1.400metroko desnibel + arrakastatsuaizan zen oso. Probako 350 dortsa-lak aspaldi agortuak zeudela, 282korrikalarik lortu zuten Aralarrenjokatutako mendi lasterketa buka-tzea. Proba Nafarroako Mendi Las-terketen Txapelketarako eta Eus-kal Herriko Koparako baliagarriazen. Sestao Alpino taldeko WaltherBecerra sestaoarrak irabazi zuen,1:42:58ko errekor berria ezarriz. Iaminutu bateko aldea atera zionLezoko Ander Iarrari (1:43:48).Jon Sola iruindarrak osatu zuenpodiuma (1:45:32).

  Becerra, deskuidatu gabe31 urterekin, bere lehenengo Tri-ku Traila zuen Becerrak. Bereziabezain malkartsu eta gogorra izanzen ibilbidea bere esanetan. "Ez nagonire unerik onenean, hainbat lesioizan ditut. Nire mailan ez egoteakgehiago sufritzea ekarri dit eta ezdut guztiz disfrutatzea lortu" aipa-tu zuen. Izan ere, gerria mindurikizan du eta oraindik ez du lortu guz-tiz osatzea. Lehen postua manten-tzen jakin zuen: "hasieran indartsu

  ekin diot, lehen minutuetatik biga-rrengoarekin distantzia mantentze-ko". Ez dela xamurra izan aitortudu, segika izan baitzuen ibilbide oso-an zehar Ander Iarra. Deskuida-tu gabe ibili behar izan dut ibilbi-de osoan gaineratu zuen.

  Emakumezkoetan ere orain

  arteko errekorra apurtu zuen Ses-tao Alpino taldeko Virginia Perezgasteiztarrak (2:07:08). Oso laster-keta polita da, zuhaitz artean etaaldapa nahiko gogorrekin azalduzuen. Maider Fraile izan zen biga-rrena (2:10:26) eta Andrea Garaihirugarrena (2:10:33). Izan ere, Tri-

  ku Traileko ibilbidea zoragarria da.Etxarriko kanpina irteera eta hel-muga izanda, eta Etxarriko Tri-kuharrien ibilbidea oinarri hartu-ta, harizti eta pagadi ikusgarrieta-tik barna gauzatu zen proba.

  Ben Daud juniorra txapeldunProba Euskal Herriko Koparakobaliagarria zenez, kadeteendakoeta juniorrendako 15 km-ko ibil-bidea prestatu behar izan zutenaurten antolatzaileek, lehenen-goz. Juniorretan Lakuntza-Ara-lar lasterketa irabazi zuen HamidBen Daud izan zen irabazlea(1:21:36). Asier Estarriaga etxa-rriarra izan zen lehen sakanda-rra, juniorretan zazpigarrena(1:34:51). Emakumezkoetan Jani-re Agirrek irabazi zuen (1:53:06)eta kadeteetan Ander Gavia(1:25:12) izan zen azkarrena.

  Sarietan 1.200 euro banatu zirendirutan, txapela eta trofeoez apar-te. Guztia antolatzeko 100 bolunta-rio inguru aritu ziren lanean. Tri-ku Trail kirol taldeak antolatuzuen proba, Etxarri Aranazko uda-la, Etxarriko Kanpina, Sakana Koo-peratiba, Xalok kirol nutrizioa etabeste makina bat babesleren lagun-tzarekin.

  Sakandarrak III. Triku Trailen (21 km)

  Gizonak:1. Walther Becerra (Sestao) 1:42:58

  13. Joxeja Maiza (Etx.) 1:54:3222. Aritz Ganboa (Arru.) 1:58:2829. Ander Unzurrunzaga I. (Etx.) 2:01:5333. Alberto Razkin (Etx.) 2:03:0234. Mikel Rubio (Irur.) 2:03:0536. Mikel Pz. de Eulate (Etx.) 2:04:1737. Raul Audikana (Olaz.) 2:04:2442. Fco. Javier Gomez (Alts.) 2:06:1044. Ander Unzurrunzaga G. (Etx.) 2:06:3657. Beat Anda (Etx.) 2:10:0667. Israel Arbizu (Etx.) 2:10:5268. Javier Borrega (Alts.) 2:10:5373. Juan Marielarena (Etx.) 2:12:2677. Patxi Cano (Alts.) 2:13:0778. Andoni Azanza (Alts.) 2:13:0790. Iosu Garmendia (Etx.) 2:16:2895. Fran Araa (Arb.) 2:17:35

  100. Juanjo Armendariz (Ira.) 2:18:28107. David Mutiloa (Irur.) 2:19:56113. Juan Daniel Lakuntza (Etx.) 2:22:03114. Iban Gonzalez (Urd.) 2:22:19115. Javier Senar (Etx.) 2:22:33121. Joxan Salgado (Alts.) 2:23:17126. Ibai Arrese (Etx.) 2:24:31128. Mikel Satrustegi (Arru.) 2:24:58133. Xabier Urrestarazu (Etx.) 2:26:58139. Aitor Salinas (Etx.) 2:28:26145. Eneko Lazkoz (Etx.) 2:29:58147. Igor Artieda (Etx.) 2:30:26148. Fermin Zornoza (Olaz.) 2:30:29157. Ibon Ubeda (Etx.) 2:32:32165. Mikel Beloki (Etx.) 2:35:50170. Jon Goikoetxea (Etx.) 2:36:41184. Felix San Roman (Alts.) 2:40:07199. Juan Jose Iriarte (Etx.) 2:43:46206. Joxi Lazkoz (Lak.) 2:46:19207. Raul Moro (Etx.) 2:46:19214. Fco. Jose Juango (Irur.) 2:47:31219. Aiert Lizarraga (Etx.) 2:49:51227. Unai Urrestarazu (Etx.) 2:52:29236. Xabier Etxeberria (Etx.) 3:04:52244. Hodei Lakuntza (Etx.) 3:12:40

  Emakumeak46. Virginia Perez (Gasteiz) 2:07:08

  158. Maria Goikoetxea (Etx.) 2:32:57178. Maite Zabaleta (Etx.) 2:38:05183. Erkuden San Martin (Etx.) 2:39:31226. Ioana Lopez (Etx.) 2:52:29245. Silvia Perez (Alts.) 3:12:50246. Jone Pelaez (Alts.) 3:12:50

  Mendi lasterketak

  Walther Becerrak eta Virginia PerezekTrikutraileko errekorrak apurtu zituzten

  Maiza eta Goikoetxea lehen sakandarrak

  Triku Traila inoiz baino sakandarragoa izan zen, 48 korrikalari sakandarrek lortu baitzutenproba despeditzea, horietatik 6 emakume zirela. Gizonezkoetan Joxeja Maiza etxarriarra izanzen azkarrena, helmugan 13. postuan sartu eta gero (1:54:32). Aritz Ganboa izan zen biga-rren sakandarra, 22. postuan (1:58:28) eta Ander Unzurrunzaga Iurrebaso beterano etxarria-rra hirugarrena, eta probako hirugarren beteranoa (2:01:53). Emakumezkoetan Maria Goiko-etxea etxarriarra izan zen lehen sakandarra eta helmugan 158.a (2:32:57), Maite Zabaleta etxa-rriarra bigarren sakandarra eta helmugan 178.a (2:38:05) eta Erkuden San Martin etxarriarrahirugarren sakandarra eta helmugan 183.a (2:39:31). Argazkian Alberto Razkin, helmugan.

  Maialen Huarte

 • Guaixe 2016ko garilaren 1a kirola 19

  LARKAA L T S A S U

  100 tik gorako erosketen-gatik 10ko deskontu balea(beherapenetan izan ezik).

  LASTAIGASOLINDEGIA

  A L T S A S U0,04 ko deskontua litro-ko, erregai guztietan.

  FORD GABIRONDOA L T S A S U

  Olio aldaketetan %30ekodeskontua. %15eko deskon-tua lan mota guztietakoeskulanetan.

  PATXI GALARZAI R U R T Z U N

  % 5eko deskontua harate-gian eta supermerkatuan100 rengatik txistorraopari.

  JM AGIRREHARATEGIA

  L A K U N T Z A50 ko erosketa eginez geroetxeko produktua opari.

  DANTZALEKUTABERNA

  A L T S A S UBazkarietan eta afarietankafea edo kopa doan.

  KAXETAE T X A R R I A R A N A T Z% 5eko deskontua irakur-ketako liburuetan.

  KATE INFORMATIKAI R U R T Z U N

  % 5eko deskontua 30 tikgorako erosketan.

  CITRON SAN MIGUELA L T S A S U

  Total olioetan %30eko deskontua. Pneumatikoenaldaketetan %30eko deskontua.

  www.guaixe.eus-enzerrenda osoa ikusgai

  BAZKIDETZA 50948 564 275

  Nonerabili

  Gizonezkoen Long Bow finala irabazizuen Hiriberrikoak

  Zaragozan Espainiako Arku Jaur-tiketako Txapelketa jokatu da aste-buruan, zelai modalitatean. Nafa-rroako selekzioarekin 16 arku jaur-titzaile lehiatu ziren, tarteanHiriberriko Jose Luis Iriarte.Arkulari nafarrek lan bikainaegin zuten eta 7 domina ekarridituzte. Tartean, Jose Luis Iriar-

  tek urrezko domina lortu zuengizonezkoen Long Bow finalean.Komunitateen Arteko Txapelketairabazi zuen Nafarroak, EncarnaGarrido, Irati Zurbanok eta JoseLuis Iriartek lortutako puntuazio-en baturari esker, eta Ribera de SanAdrian klubak Espainiako KlubenArteko Txapelketa irabazi zuen,Encarna Garrido, Jose Luis Iriar-te eta Pedro Garridori esker.

  Errodamendu bat apurtu ondoren,arazoak izan eta proba utzi beharizan zuten

  Asteburuan Bierzoko Lur Gaine-ko Rallya jokatu zen Ponferradan,Espainiako Rallye Txapelketara-ko baliagarria. Proba gogor etaikusgarri honetan Carlos Alde-koa pilotua eta Javi Goikoetxeakopilotu olaztiarra aritu ziren

  (Ford Fiesta R5 +). Ongi hasi ziren,baina ezin izan zuten proba des-peditu errodamendu bat apurtuondoren arazoak izan zituztelakoeta proba utzi behar izan zutela-ko. Primerako denboraldia egitenari dira Aldekoa eta Goikoetxea,baina, zoritxarrez, ezin izan duteBierzoko proba ikusgarria buka-tu ahal izan.

  Larunbatean, 9:30ean,Zumalakarregi plazan

  Clasicos Alsasua taldeak, hainbatbabesleren laguntzarekin 3. Autoeta Motor Klasikoen Topaketa anto-latu du bihar Altsasuko Zumalaka-rregi plazan. Helburua ibilgailuklasikoak dituzten gidariak bildu,euren auto eta motorrak ikusgaijarri, Sakanatik barna buelta emaneta mahai inguruan biltzea da,motorzaleen festa ospatzeko. Autobereziak gertutik ikusteko aukerapolita biharkoa.

  Espainiako Kluben Arteko ANFSEspainiako Kopa jokatuko daasteburu honetan

  Asteburu honetan, garilaren 2aneta 3an, Espainiako Areto FutbolKluben Arteko ANFS EspainiakoKopa jokatuko da Torremolinoseneta Alhaurn de la Torren. 16 tal-de lehiatuko dira. 4 multzotan

  banatuta ligaxka jokatuko dutekopan ariko diren taldeak, etamultzo bakoitzeko talde onenekjokatuko dute bukaerako fasea.

  Kopako txapeldunak, trofeoazgain, sari garrantzitsua izangodu: UEFSk antolatutako Europa2017 txapelketan Espainia ordez-katzeko txartela.

  Areto futbola Arku jaurtiketa

  Koxka taberna Kopara

  Iriartek urrezko domina

  Koxka taberna taldeak Torremolinosen jokatuko du asteburuan.

  Jose Luis Iriarte, autonomia onenaren Nafarroako saria jasotzen.

  Automobilismoa

  Egitaraua

  9:30ean: Auto eta motor klasi-koen topaketa Zumalakarregiplazan.11:00etan: Parte hartzaileenda-ko eta lagunendako auzatea.12:30ean: 25 km-ko ibilbidea.Bueltan Altsasuko Foru Plazanelkarketa eta trikitixekin poteoa.14:15ean: parte-hartzaileendakozozketak.15:00etan: Bazkaria Gure Etxean.

  Auto Klasikoak Altsasun

  Goikoetxea, Bierzon ezin

  Bierzoko Rally gogorrak irudi ikusgarriak utzi zituen. Lander Zabaleta.

  Automobilismoa / 4x4

  Guztira 16 todoterreno lehiatuziren larunbatean ospatutakoAr-bizu 4x4 Trialean. Ez zen txapel-keta bat izan eta ez zen sailkape-nik egin. Helburua pilotuak bildueta ongi pasatzea zen, eta Arbizu-ko industrialdean bildutako zale-ei primerako ikuskizuna eskain-tzea. Eta, jakina, helburua betezuten pilotuek eta kopilotuek.

  16 pilotuen tartean makina batsakandar zeuden. Gaizka Mendo-za pilotu olaztiarra Ander Goros-pe kopilotuarekin, Unai Mugica

  pilotu altsasuarra Oscar Troyanokopilotuarekin, Josu Berastegi etaBego Cid pilotu urdiaindarrakJon Cid euren kopilotuarekin,Tasio urdiaindarra Migel Macha-do kopilotuarekin, Jon Razkinpilotu dorrobarra Urko Resanokopilotuarekin, Mela Lizarragapilotua Unai Lizarraga kopilotua-rekin eta abar. Oso giro ona sor-tu zen eta gustura pasatu genuen,zirkuituan bertan elkarrekin afal-du genuen denok, gustura adie-razi digu Arbizu 4x4 Trialean ari-

  tu zen emakume bakarrak, BegoCid Perkazek. Emakume gidaribakarra ni izan nintzen, bainabeste neska bat auto barruan nire-kin sartu zen gaineratu du.

  Trialean zulo eta oztopo handi

  eta pikoagoak prestatzen dira.Hemen gidarien abilezia ikusteada inportanteena. Pilotua eta bereibilgailua daude eta zulo handihorietatik ateratzea, hori da kon-tua. Ikusgarriagoa izaten da.

  16 pilotu Arbizu 4x4Trialean

  Bego Cid, lanean hasteko prest.

 • Guaixe 2016ko garilaren 1a20 oharrak

  Hainbataukera

  Galdetu

  948 564 275

  HIGIEZINAK ETXEBIZITZAK

  SALDU

  Pisua salgai Etxarri Aranatzen. 100 m, 4.solairua, igogailua badu, 3 logela, sukaldea,egongela, komuna eta 2 trasteleku. Argitasunhandikoa, San Donatorantz begira. Interesatuekdeitu 619 50 30 95 telefonora.

  Lakuntzan pisua salgai. 1. solairua, 3 logela,komuna, egongela eta sukaldea. 90 m. Tel 618883 077.

  Etxebizitza lursailarekin salgai EtxarriAranatzen. 4 gela, 2 komun, sukalde-egongela,garajea eta 130m karratuko lursaila. Interesatuekdeitu 676 92 71 65 telefonora.

  OPATUTAKOAK / GALDUTAKOAKOPATUTAKOAK

  Altsasuko Udaltzaingoak Altsasun galduta-ko gauza hauek ditu: diru-zorroak, poltsak etanezeserrak: 31. Audifonoa: 1. Betaurrekoak etabetaurreko-zorroak: 42. Euritakoak eta mikilak:19. Belatitakoak, kateak, eskumuturrekoak, eraz-tunak, erlojuak eta imitaziozko bitxiak: 31.Arropak eta oinetakoak: 48. Bizikletak eta pati-nak: 10. Beste objetu batzuk: 8. Etxeko giltzak etaibilgailuak.

  OPATUTAKOAK/GALDUTAKOAK GALDUTAKOAK

  Haur baten erloju beltza galdu da Altsasun.Pultsometroa dauka. Tel 647 37 02 41. Sakelakotelefonoa galdu nuen Urdiainen, ekainaren 11n,larunbat gauean. Norbaitek topatu badu, deidezala 948 461 647 ra, eskertuko da.

  OHARRAK Gazteei jarritako isunak ordaintzeko. Euskalpreso eta iheslariek aldeko abenduaren 30 eki

  ekimenean parte hartu zuten gazte sakandarrek6000 euroko isuna jaso dute. Mozal legearenaplikazio horri elkartasunetik erantzun kolektiboaemateko dinamika martxan jarri dute gazteek.Diru ekarpenak egiteko kontu korrontea zabaldudute. ES67 3008 0014 2133 8075 1119.

  Helduen Nafarroako Euskal kantu Jaialdia.Udazkenean izanen da. Izena eman nahi [email protected] edo [email protected] e-postara diatzidezake, helduen jaialdirako dela adieraziz.

  Euskaldun bat euro bat. Nafarroako erresuma-koa izan zen Baigorriko Etxauzia gaztelua esukal-dunentzat erreskuratu nahi da. Nafartarren etaeuskaldun guztien etxea izan dadin. Gure kultura,ekonomia, historia eta mugaz gaindiko harrema-nak antzinarazteko gunea bizia. Informazioawww.euskaldunbateurobat.com.

  Nafarroako Elikagaien Bankuaren alde. Diruekarpenak kontu korronte hauetan egin daitezke:Laboral kutxa 3035 0069 52 0690024878,Rural kutxa 3008 0001 16 0700279128 etaCaixa 2100 2173 87 0200346965.

  Volkswageneko langileendako deia. Iruekolantegiak zure elkartasun proiektua deialdia biga-rren urtez aurkeztu du. Bocalan Biak Bat funda-zioak Lau zango milaka irri programa aurkeztudu laguntza deialdi horretara. Proeiktua aurkeztuduten Sakanako elkarte bakarra dira. FundaziotikWolkswagen-eko langileei 24 proiektuaren alde-ko botoa ematera animatu dituzte.

  Nicoleren aldeko diru-bilketa. Garun paralisiaduen neska olaztiarra atzerrian operatzeko diru-bilketan ekarpena egin nahi duenak kontu korron-te honetan sartu dezake dirua: ES33 2100 53652301 0002 9770.

  GoiEner Iruean. Landarek utzitako lekuan,Joaquin Beunza, 9 behea, Errotxapean, hilabete-

  ko lehenengo eta hirugarren asteazkenetan,17:00etatik 19:00etara etor zaitezke informazioajasotzera, zalantzak argitzera, ekarpenak egite-ra

  Autoenplegurako laguntza. Zure lanpostuasortu nahi baduzu Cederna-Garalurrek honakolaguntza eskaintzen du: ideia aztertzea, proiektuagaratzea, enpresa sortzea edota martxan dagoenjarduera sondotzea. Argibide gehiago: 948 56 7010, [email protected] [email protected]

  Mintzakide proiektua. Egonkortzeko denonlaguntza behar dugu, lagundu zabaltzen etafinantzatzen: http://goteo.org/project/zu-gabe-ezin.

  Euskonwes ekonomikoki laguntzeko kanpai-na. Informazio gehiago:www.euskonews.com/laguntza,[email protected], 943 32 22 94.

  3MBk kontu korrontea zabaldu du Ruralkutxan eta jendeak han egin ditzake ekarpenak3008 0093 66 2460985811.

  Auzolana Josefina Arregui klinikan. Partehartu nahi dutenek 948 56 38 50 (klini