25º domingo tob bene pagola 2012

of 14 /14
23 de setembro de 2012 23 de setembro de 2012 25 Tempo ordinario (B) 25 Tempo ordinario (B) Marcos 9, 30-37 Marcos 9, 30-37 Red evangelizadora Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS BUENAS NOTICIAS Difunde as ensinanzas de Xesús. Pásao. Difunde as ensinanzas de Xesús. Pásao. José Antonio Pagola José Antonio Pagola Música:Albinoni,concierto nº11;present. B. Areskurrinaga HC: euskaraz: D. Amundarain

Embed Size (px)

Transcript of 25º domingo tob bene pagola 2012

Page 1: 25º domingo tob bene pagola 2012

23 de setembro de 201223 de setembro de 201225 Tempo ordinario (B)25 Tempo ordinario (B)

Marcos 9, 30-37Marcos 9, 30-37

Red evangelizadora Red evangelizadora BUENAS NOTICIASBUENAS NOTICIASDifunde as ensinanzas de Xesús. Pásao.Difunde as ensinanzas de Xesús. Pásao.

José Antonio PagolaJosé Antonio Pagola

Música:Albinoni,concierto nº11;present. B. Areskurrinaga HC: euskaraz: D. Amundarain

Page 2: 25º domingo tob bene pagola 2012

Camiño de Camiño de Xerusalén, Xesús Xerusalén, Xesús

segue instruíndo os segue instruíndo os seus discípulos seus discípulos

sobre sobre o final que o o final que o

espera. espera. Insiste unha vez Insiste unha vez máis en que será máis en que será

entregado aos entregado aos homes e estes o homes e estes o

matarán, pero matarán, pero Deus resucitaraoDeus resucitarao..

Page 3: 25º domingo tob bene pagola 2012

Marcos di que "non o

entenderon e dáballes medo preguntarlle".

Nestas palabras adivíñase a pobreza dos cristiáns de todos os tempos.

Non entendemos a Xesús e dános medo afondar na súa mensaxe.

Page 4: 25º domingo tob bene pagola 2012

Ao chegar a Cafarnaún, Xesús pregúntalles: "De que discutiades polo camiño?". Os discípulos

calan. Están avergoñados.

Marcos dinos que, polo camiño, discutiran sobre

quen era o máis importante.

Page 5: 25º domingo tob bene pagola 2012

Certamente, é vergoñento ver o Crucificado acompañado de cerca

por un grupo de discípulos cheos de estúpidas ambicións.

De que discutimos hoxe na Igrexa mentres dicimos seguir a Xesús?

Page 6: 25º domingo tob bene pagola 2012

Unha vez na casa, Xesús disponse a darlles unha ensinanza.

Precísana. Estas son as súas primeiras palabras:Estas son as súas primeiras palabras:

"Quen queira ser o primeiro, que sexa o "Quen queira ser o primeiro, que sexa o último de todos e o servidor de todos"último de todos e o servidor de todos"..

Page 7: 25º domingo tob bene pagola 2012

No grupo que segue a Xesús, o

que queira sobresaír e ser

máis que os demais, hase

poñer o último, detrás de todos;

así poderá ver que é o que necesitan

e poderá ser servidor de todos.

Page 8: 25º domingo tob bene pagola 2012

A verdadeira grandeza

consiste en servir.

Para Xesús, o primeiro

non é o que ocupa un cargo de importancia, senón quien senón quien vive servindo vive servindo e axudandoe axudando os demaisos demais.

Page 9: 25º domingo tob bene pagola 2012

Os primeiros na Igrexa non son

os xerarcas senón esas

persoas sinxelas que

viven axudando os

que encontran no seu camiño.

Non o temos que esquecer.

Page 10: 25º domingo tob bene pagola 2012

Para Xesús, a súa Igrexa debería ser un espazo onde todos pensan nos demais.

Unha comunidade onde estamos atentos a quen nos pode necesitar.

Non é soño de Xesús. Para él é tan importante que lles vai

poñer un exemplo gráfico.

Page 11: 25º domingo tob bene pagola 2012

Antes que nada, achega un neno e

pono no medio de todos para que fixen

a súa atención nel.

No centro da Igrexa apostólica ha de estar

sempre ese neno, símbolo das personas débiles e

desvalidas, os necesitados de apoio, defensa e acollida.

Non han de estar fóra, xunto á porta.

Han de ocupar o centro da nosa atención.

Page 12: 25º domingo tob bene pagola 2012

Logo, Xesús abraza o neno. Quere que os discípulos o recorden sempre así. Identificado cos débiles.

Entrementes dilles: “O que acolle un neno coma

este no meu nome, acólleme a min; e o que me acolle a min...acolle ao que

me enviou”.

Page 13: 25º domingo tob bene pagola 2012

A ensinanza de Xesús é clara: o camiño para acoller a Deus é acoller o seu Fillo Xesús

presente nos pequenos, nos indefensos, nos pobres e desvalidos.

Por que o esquecemos tanto?

Page 14: 25º domingo tob bene pagola 2012

POR QUE O ESQUECEMOS? 

Camiño de Xerusalén, Xesús segue instruíndo os seus discípulos sobre o final que o espera. Insiste unha vez máis en que será entregado aos homes e estes o matarán, pero Deus resucitarao. Marcos di que "non o entenderon e dáballes medo preguntarlle". Nestas palabras adivíñase a pobreza dos cristiáns de todos os tempos. Non entendemos a Xesús e dános medo afondar na súa mensaxe.

Ao chegar a Cafarnaún, Xesús pregúntalles: “De que discutiades polo camiño?". Os discípulos calan. Están avergoñados. Marcos dinos que, polo camiño, discutiran sobre quen era o máis importante. Certamente, é vergoñento ver o Crucificado acompañado de cerca por un grupo de discípulos cheos de estúpidas ambicións. De que discutimos hoxe na Igrexa mentres dicimos seguir a Xesús?

Unha vez na casa, Xesús disponse a darlles unha ensinanza. Precísana. Estas son as súas primeiras palabras: “Quen queira ser o primeiro, que sexa o último de todos e o servidor de todos”. No grupo que segue a Xesús, o que queira sobresaír e ser máis que os demais, hase de poñer o último, detrás de todos; así poderá ver que é o que necesitan e poderá ser servidor de todos.

A verdadeira grandeza consiste en servir. Para Xesús, o primeiro non é o que ocupa un cargo de importancia, senón quen vive servindo e axudando os demais. Os primeiros na Igrexa non son os xerarcas senón esas personas sinxelas que viven axudando os que encontran no seu camiño. Non o temos que esquecer.

Para Xesús, a súa Igrexa debería ser un espazo onde todos pensan nos demais. Unha comunidade onde estamos atentos a quen nos pode necesitar. Non é soño de Xesús. Para el é tan importante que lles vai poner un exemplo gráfico.

Antes que nada, achega un neno e pono no medio de todos para que fixen a súa atención nel. No centro da Igrexa apostólica ha de estar sempre ese neno, símbolo das persoas débiles e desvalidas, os necesitados de apoio, defensa e acollida. Non han de estar fóra, xunto á porta. Han de ocupar o centro da nosa atención.

Logo, Xesús abraza o neno. Quere que os discípulos o recorden sempre así. Identificado cos débiles. Mentres tanto dilles: “O que acolle un neno coma este no meu nome, acólleme a min; e o que me acolle a min... acolle ao que me enviou".

A ensinanza de Xesús é clara: o camiño para acoller a Deus é acoger o seu Fillo Xesús presente nos pequenos, nos indefensos, nos pobres e desvalidos. Por que o esquecemos tanto?

José Antonio Pagola