31º domingo tob bene pagola 2012

of 13 /13
4 de novembro de 2012 31º Tempo ordinario (B) Marcos 12, 28-34 Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS Difunde o amor a Deus e ao próximo. Pásao. José Antonio Pagola Música: Albinoni Concerto Albinoni Concerto nº6;presenta:B.Areskurrinaga

Embed Size (px)

Transcript of 31º domingo tob bene pagola 2012

Page 1: 31º domingo tob bene pagola 2012

4 de novembro de 201231º Tempo ordinario (B)

Marcos 12, 28-34

Red evangelizadora BUENAS NOTICIASDifunde o amor a Deus e ao próximo. Pásao.

José Antonio Pagola

Música: Albinoni Concerto Albinoni Concerto nº6;presenta:B.Areskurrinaga HC;euskaraz:D.Amundarain

Page 2: 31º domingo tob bene pagola 2012

Un escriba achégaseUn escriba achégase a Xesús.a Xesús.

Non vén a tenderlle unha Non vén a tenderlle unha trampa. trampa.

Tampouco a discutir Tampouco a discutir con el. con el.

A súa vida está A súa vida está fundamentada en leis e fundamentada en leis e normas que lle indican normas que lle indican como comportarse en como comportarse en

cada momento.cada momento. Con todo, no seu Con todo, no seu

corazón espertouse unha corazón espertouse unha pregunta: pregunta:

"Que mandamento é o "Que mandamento é o primeiro de todos?" primeiro de todos?"

Que é o máis importante Que é o máis importante para acertar na vidapara acertar na vida??

Page 3: 31º domingo tob bene pagola 2012

Xesús entende moi ben o Xesús entende moi ben o que sente aquel home.que sente aquel home.

Cando na relixión se van Cando na relixión se van acumulando normas e acumulando normas e preceptos, costumes e preceptos, costumes e

ritos, é fácil vivir dispersos, ritos, é fácil vivir dispersos, sen saber exactamente sen saber exactamente

que é o fundamental para que é o fundamental para orientar a vida de maneira orientar a vida de maneira

sa. sa. Algo disto ocorría en certos Algo disto ocorría en certos

sectoressectores do xudaísmo.do xudaísmo.

Page 4: 31º domingo tob bene pagola 2012

Xesús non lle cita os mandamentos de Moisés. Xesús non lle cita os mandamentos de Moisés. Sinxelamente, recórdalle a oración queSinxelamente, recórdalle a oración que

esa mesma mañá pronunciaron os dous esa mesma mañá pronunciaron os dous ao saír o sol, seguindo o costume xudeu:ao saír o sol, seguindo o costume xudeu:

"Escoita, Israel, o Señor noso Deus "Escoita, Israel, o Señor noso Deus é o único Señor: amarás o Señor teu Deus é o único Señor: amarás o Señor teu Deus

con todo o teu corazón"con todo o teu corazón"..

Page 5: 31º domingo tob bene pagola 2012

O escriba está pensando nun Deus que ten O escriba está pensando nun Deus que ten poder de mandar. poder de mandar.

Xesús colócao ante un Deus cuxa voz temos que escoitar. Xesús colócao ante un Deus cuxa voz temos que escoitar. O importante non é conocer preceptos e cumprilos. O importante non é conocer preceptos e cumprilos.

O decisivo é deternos a escoitar O decisivo é deternos a escoitar a ese Deus que nos fala a ese Deus que nos fala

sen pronunciar palabras humanas.sen pronunciar palabras humanas.

Page 6: 31º domingo tob bene pagola 2012

Cando escoitamos o Cando escoitamos o verdadeiro Deus,verdadeiro Deus,

espértase en nós unha espértase en nós unha atracciónatracción

cara ao amor. cara ao amor. Non é propiamente Non é propiamente

unha orde.unha orde. É o que agroma en nós É o que agroma en nós ao abrirnos ao Misterio ao abrirnos ao Misterio

último da vida:último da vida:

"Amarás". "Amarás".

Page 7: 31º domingo tob bene pagola 2012

Nesta experiencia, non hai intermediarios relixiosos, non hai

teólogos nin moralistas. Non necesitamos que

ninguén nolo diga desde fóra.

Sabemos que o importante é amar.

Page 8: 31º domingo tob bene pagola 2012

Este amor a Deus non é un Este amor a Deus non é un sentimento sentimento

nin unha emoción. nin unha emoción. Amar o que é a fonte e a orixe Amar o que é a fonte e a orixe

da vida é vivir amando a vida, a da vida é vivir amando a vida, a creación, as cousas e, sobre creación, as cousas e, sobre

todo, as persoas. todo, as persoas.

Page 9: 31º domingo tob bene pagola 2012

Xesús fala de amar "con todo o corazón, con toda a alma,

con todo o ser". Sen mediocridade nin cálculos

interesados. De maneira xenerosa e confiada.

Page 10: 31º domingo tob bene pagola 2012

Xesús engade, aínda, Xesús engade, aínda, algo que o escriba algo que o escriba

non preguntou. non preguntou. Este amor a Deus é Este amor a Deus é

inseparableinseparable do amor ao próximo. do amor ao próximo.

Só se pode amar a Só se pode amar a Deus Deus

amando o irmán. amando o irmán. Do contrario, o amor a Do contrario, o amor a

Deus é mentira. Deus é mentira. Como imos amar o Pai Como imos amar o Pai

sen amar sen amar os seus fillos e fillas?os seus fillos e fillas?

Page 11: 31º domingo tob bene pagola 2012

Non sempre coidamos os

cristiáns esta síntese de

Xesús. Con frecuencia,

tendemos a confundir o amor a Deus coas prácticas relixiosas e o fervor,

ignorando o amor práctico e solidario

aos que viven excluídos pola sociedade e

esquecidos pola relixión.

Page 12: 31º domingo tob bene pagola 2012

Pero, que hai de

verdade no noso amor a Deus se

vivimos de costas

aos que sofren?

Page 13: 31º domingo tob bene pagola 2012

O IMPORTANTE 

Un escriba ahégase a Xesús. Non vén a tenderlle unha trampa. Tampouco a discutir con el. A súa vida está fundamentada en leis e normas que lle indican como comportarse en cada momento. Con todo, no seu corazón espertouse unha pregunta: “Que mandamento é o primeiro de todos?" Que é o máis importante para acertar na vida?

Xesús entende moi ben o que sente aquel home. Cando na relixión se van acumulando normas e preceptos, costumes e ritos, é fácil vivir dispersos, sen saber exactamente que é o fundamental para orientar a vida de maneira sa. Algo disto ocorría en certos sectores do xudaísmo.

Xesús non lle cita os mandamentos de Moisés. Sinxelamente, recórdalle a oración que esa mesma mañá pronunciaron os dous ao saír o sol, seguindo o costume xudeu: "Escoita, Israel, o Señor noso Deus é o único Señor: amarás o Señor teu Deus con todo o teu corazón".

O escriba está pensando nun Deus que ten poder de mandar. Xesús colócao ante un Deus cuxa voz temos que escoitar. O importante non é coñecer preceptos e cumprilos. O decisivo é deternos a escoitar a ese Deus que nos fala sen pronunciar palabras humanas.

Cando escoitamos o verdadeiro Deus, espértase en nós unha atracción cara ao amor. Non é propiamente unha orde. É o que agroma en nós ao abrirnos ao Misterio último da vida: "Amarás". Nesta experiencia, non hai intermediarios relixiosos, non hai teólogos nin moralistas. Non necesitamos que ninguén nolo diga desde fóra. Sabemos que o importante é amar.

Este amor a Deus non é un sentimento nin unha emoción. Amar ao que é a fonte e a orixe da vida é vivir amando a vida, a creación, as cousas e, sobre todo, as persoas. Xesús fala de amar "con todo o corazón, con toda a alma, con todo o ser". Sen mediocridade nin cálculos interesados. De maneira xenerosa e confiada.

Xesús engade, aínda, algo que o escriba non preguntou. Este amor a Deus é inseparable do amor ao próximo. Só se pode amar a Deus amando o irmán. Do contrario, o amor a Deus é mentira. Como imos amar o Pai sen amar os seus fillos e fillas?

Non sempre coidamos os cristiáns esta síntese de Xesús. Con frecuencia, tendemos a confundir o amor a Deus coas prácticas relixiosas e o fervor, ignorando o amor práctico e solidario aos que viven excluídos pola sociedade e esquecides pola relixión. Pero, que hai de verdade no noso amor a Deus se vivimos de costas aos que sofren?

José Antonio Pagola