547 guaixe

of 16 /16
SAKANAKO ASTEKARIA • 2016ko apiribilak 8, ostirala • 2. aroa • 547. zenbakia Benignoren omenaldiko bazkarirako txartelak larunbatean jasoko dituzte. Apirilaren 16rako egun osoko egitaraua antolatu dute, auzolanean Fernando Urra Los Arcosen lehenengoa Sakanerria >> 7 Kirolak >> 12 >>7 10. aldiz, Irakurri, Gozatu eta Oparitu Irurtzungo parte hartze aurrekontuak, bozka garaia Lanbide Heziketatik Portugalera, Erasmus Erasmus programaren bidez Portugalen ikasten egon dira Alex Salgado, Ruben Barroso, Jon Galartza eta Jon Fernandez. Mank-ek aurrekontua onartu du >>3 >>9 >>15 Haize Berriak bandaren kontzertu berria >>14 Patxi Arratibel ostegunean epaitegira >>8

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 547 guaixe

 • SAKANAKO ASTEKARIA 2016ko apiribilak 8, ostirala 2. aroa 547. zenbakia

  Benignoren omenaldikobazkarirakotxartelak larunbatean jasokodituzte.Apirilaren 16rako egun osokoegitaraua antolatu dute, auzolanean

  Fernando Urra L o s A rco s e nlehenengoa

  Sakanerria >> 7Kirolak >> 12

  >>7

  10. aldiz,Irakurri,Gozatu etaOparitu

  Irurtzungoparte hartzeaurrekontuak,bozka garaia

  Lanbide HeziketatikPortugalera, Erasmus

  Erasmus programaren bidez Portugalen ikasten egon dira Alex Salgado, Ruben Barroso, Jon Galartza eta Jon Fernandez.

  Mank-ek aurrekontua onartu du>>3

  >>9

  >>15

  Haize Berriakbandarenkontzertuberria >>14

  Patxi Arratibelosteguneanepaitegira

  >>8

 • Guaixe 2016ko apiribilaren 8a2

  Argazkiak emateko lekuak: Altsasu: Foru Plaza 23-1 [email protected] Ordainketa, Guaixeren bulegoan edo ondoko kontu zenbakian egin daiteke:

  3035 0018 47 0181012564 ZORION agurrakEta orain... 4 euro argazkia eta Pirritx, Porrotx eta Marimototsen opari-papera doan! Bazkideek 3,50 euro!ARGAZKIAK ASTEBETE LEHENAGO EKARRI, TOKIRIK GABE GELDITUKO ZARA BESTELA!

  Musika4nek. Apirilaren 8an, ostiralean,22:30ean Olatzagutiako Baranditabernan.

  Maite Itoiz eta John Kelly. Apirilaren9an, larunbatean, 19:00etan Arbizukokanpineko Amari yoga magikogunean.

  Ocho apellidos falsos. Apirilaren 9an,larunbatean, 20:00etan AltsasukoIortia kultur gunean. Haize Berriakbanda.

  Brigada Improductiva, AlertaGorria, Sofokaos, Desperdizio eta DjJo ta Txo. Apirilaren 9an,larunbatean, 22:00etan Irurtzungobarazki gunean.

  AntzerkiaSuperheroia. Apirilaren 10ean,domekan, 17:00etan Altsasuko Iortiakultur gunean. El perro azul teatro.

  ZinemaAmama. Apirilaren 8an, ostiralean,20:00etan eta apirilaren 10ean,igandean, 20:00etan Irurtzungokultur etxean.

  Mia madre. Apirilaren 8an, ostiralean,21:45ean eta apirilaren 10ean,domekan, 20:00etan Altsasuko Iortiakultur gunean.

  Motxila 21. Apirilaren 8an, ostiralean,22:00etan eta apirilaren 10ean,domekan, 20:10ean Altsasuko Iortiakultur gunean.

  Del reves (Inside out). Apirilaren10ean, igandean, 18:00etanIrurtzungo kultur etxean.

  Mendi irteerakAlbi-Hirumugarrieta-Albi. Apirilaren10ean, igandean, 8:00etanIrurtzundik. Iratxo elkarteko menditaldea.

  Bizikleta irteerak Altsasu-Muskiz-Altsasu. Apirilaren9an, larunbatean, 9:30ean AltsasukoBaratzeko bide plazakolokomotoratik. Zikloturista taldea. 89km.

  Altsasu-Urretxu. Apirilaren 10ean,domekan, 8:30ean AltsasukoBarranka txirrindulari taldeko mendibizikleta taldearen bajeratik. 40 km.

  ErakusketakConocer Navarra. Apirilaren 10eraarte, astegunetan 18:30etik21:00etara eta domeketan19:00etatik 21:00etara AltsasukoIortia kultur guneko ezkaratzean.

  Eszenaratzea eta ukituak ematea.Apirilaren 18ra arte, astegunetan18:30etik 21:00etara eta domeketan19:00etatik 21:00etara AltsasukoIortia kultur gunean.

  HitzaldiakGiza eskubideak urratzea Europan.Iheslarien krisia. Apirilaren 8an,

  ostiralean, 19:00etan Altsasuko GureEtxea eraikineko 2. gelan. Hizlaria:Ione Belarra, Ahal Duguren kongresukoparlamentaria.

  Pintura Mural margotzea. Apirilaren 9an eta10ean, larunbatean eta domekan,18:00etan Altsasuko Intxostiapuntagazte gunean. Itziar Nazabalekin.

  TailerrakHatha vinyasa. Apirilaren 9an,larunbatean, 10:00etatik 12:00etaraArbizuko kanpineko Amari yogamagiko gunean. Omkar Carabia.

  Bestelakoak Sakanako D ereduko eskolapublikoen festaren aurkezpena.Apirilaren 8an, ostiralean, 19:30eanIrurtzungo kultur etxean.

  Zehazten, topaketa Irekiak. Apirilaren8an, ostiralean, 19:00etan AltsasukoGure Etxea eraikinean eta apirilaren9an, larunbatean, 10:30ean AltsasukoIortia kultur gunean. EH Bildu.

  Larrazpiko eguna. Apirilaren 9an,larunbatean, 13:00etatik aurreraIrurtzunen.

  Gestos jolasa. Apirilaren 9an,larunbatean, 21:15ean AltsasukoIntxostiapunta gazte gunean.

  Deialdiak Altsasuko euskalkiaberreskuratzen. Apirilaren 8an,ostiralean, 19:00etan Altsasuko Iortiakultur gunean.

  Altsasuko euskalkiaberreskuratzen. Apirilaren 8an,ostiralean, 19:00etan Altsasuko Iortiakultur gunean.

  Euskal Presoak Euskal Herrira!Apirilaren 8an, ostiralean, 20:00etanArbizuko eta Etxarri Aranazkoplazetan, elkarretaratzeak.

  Euskal Presoak Euskal Herrira!Apirilaren 10ean, domekan,20:00etan Altsasuko plazan,elkarretaratzea.

  apribilak 8-14Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: [email protected]

  Garazi GarasaGuerreroZORIONAKpolitthori! Munduko muxuguztiak zuretzat. IzebaMaria Josefa.

  Garazi GarasaGuerrero ZORIONAKprintze-sa! Zure falta sentitzendugu. Egun handira ar-te, maitea. Manoli etaJoseba.

  IkerZORIONAK Iker!!Gure etxeko mutilak 10urte bete ditu!! Muxuhandi bat Urdiaingo fa-miliaren partez.

  AnerZORIONAKAner! 7urte dagoeneko! etxekotxikia handitzen ari zai-gula! Muxu pilo batetxekoen partez. Askomaite zaitugu.

  Bakarra:

  Bazkideak:

  Bazkideek deskontua

  4nek taldeak gaur kontzertua eskainiko du Olatzagutiko Barandi tabernan.

 • Guaixe 2016ko apiribilaren 8a 3

  ezkaatza >>LAKUNTZAN EUROPAKO BANDERARIK EZ: Lakun-tzako Udalak Europako bandera udaletxetik kentzeaerabaki du. Neurri horrekin Europako Batasunak mi-gratzaileen kontura hartutako neurriak salatu ditu.

  Sakanako Mankomunitateak3.673.181,7 euroko aurrekontuaonartu zuen martxoaren 23an.Mank-eko presidentea Aitor Kara-satorre Muguruzak azaldu digu-nez, aurrekontuak onartzerakoankontutan izan dituzten irizpideakizan dira: murrizketak saihestea,zerbitzuak mantentzea eta inber-tsio berri gutxi batzuk gehitzea.

  Inbertsio nagusienak ur eta hon-dakinen zerbitzuetan eginen dituMank-ek. Hala, Ur Zerbitzuarenbidez, biltegietarainoko ur saree-tan lanak eta ur biltegietan lanakeginen ditu Mank-ek (50.000 euro).Zerbitzu horrendako auto berriaerosiko du ere (10.000 euro). Hon-dakinen Zerbitzuaren inbertsioetanjasoak daude Altsasuko edukion-tzi zaharrak ordezkatzeko berriakerostea (12.000 euro) eta Olatzagu-tian suak txikitu zuen emergentziagunea berritzea (7.000 euro). Bes-talde, lising edo renting bidezkamioia eskuratuko du (18.000 euro).

  GehiagoHoriek dira Mank-en aurrekon-

  tuan jaso diren inbertsioak, bainagehiago ere izan daitezke. Arbizu-ko hondakindegian egungo honda-kindegia itxi, lixibiatuak jasotzekogunea iragazgaitz bihurtzea etalikido horiek Arbizu-Lakuntzakoaraztegiraino eramatea litzatekeasmoa. Baita industria hondakinbizigabe ez arriskutsuak jasokolituzkeen beste gune bat presta-tzea. Azken horrek Sakanako enpre-sei zortzi urteko zerbitzua emanenlioke. Hondakindegia ixteko proiek-tua 2010ean aurkeztu zen, bainafinantza krisiaren eraginez Nafa-rroako Gobernuak finantziazioamoztu zuen. Karasatorrek udara-ko gobernuaren erantzuna esperodu. Lanek milioi batetik gorakoinbertsioa eskatzen dute.

  Nafarroako Hondakinen Par-tzuergoak, bestalde, Arbizuko hon-dakindegian konpost planta bategiteko 175.000 euroko inbertsioaaurreikusi du. Bestalde, Partzuer-go beretik diru gehiago jaso deza-ke Mank-ek. Sakanan bertan kon-postaren bidez hondakinak kude-atzen direnez, ibarrak errefusa

  gutxiago sortzen du eta, horrega-tik, diru konpentsazioa jasokoluke. Hala bada, diru hori Honda-kinen Zerbitzuko inbertsiotaraerabiliko litzateke.

  Irurtzun eta AltsasuBi herrietako hondakin bilketatasak hobetzeko Mank udalekinharremanetan dago. Aste hone-tan bertan Altsasuko Udaleko

  batzorde batekin bildu da etazein neurri hartu adostuko dituz-te. 2013an hainbat altsasuarrekauzo-konposta egiteko nahiaadierazi zioten Mank-i eta joanden urtean erakundeak bi auzo-konpostagailu jarri zituen, orain-dik erabili ez direnak. Bestetik,partzuergotik konpentsaziomoduan jasotzen den diruare-kin Mank-ek Irurtzunen besteneurri batzuk ere hartuko lituz-ke, beti ere, Irurtzungo Udalare-kin adostuta.

  Enplegu tailerra

  Mank-ek enplegu tailerra egite-ko Nafarroako Gobernuari diru-laguntza eskaera egin dio etaerantzunaren zain dago. Ibarre-ko erakundeak hiri eta industriahondakinen kudeaketa integra-la enplegu tailerra egin zuen joanden urtean. Mank-en, aurtenere, beste 15 sakandar arlohorretan trebatzea nahi lukete.Aurretik, 2011n eta 2012an,baso lanetarako enplegu taile-rrak egin ziren.

  Zerbitzuen aurrekontuaUr Zerbitzua 809.835 Zahar-berritze Zerbitzua 90.300 Kirol Zerbitzua 132.056Euskara Zerbitzua 364.000Zabor Zerbitzua 1.562.420,70Zerbitzu Orokorrak 437.175Migrazio eta Aniztasun Zerbitzua 45.000Garapen Agentzia 90.000Enplegu tailerra eta beste 142.395

  Bartzelonako Ripollet herriko ElMartinet eskola publikoa 78 sakan-darrek ezagutu zuten larunbate-an. Ikastetxe horretan haurtzaro-ak berezko kultura duela aitortze-tik abiatu dira. Hala, alaitasunarieta ongizateari lotuta dagoen ikas-kuntza mota bat garatu dute, zei-netan haurrak erabateko protago-nistak dira. Hala, haurren nahia

  errespetatzen da; ez dago ez libu-rurik, ez klaserik, ez irakasleentxaparik, ez zigorrik ezta etxeko-lanik ere eta haurrek nahi dutentokian egoteko aukera dute.

  Esperientzia horretan oinarri-tuta Sakanako Eskola Txikiek(Uharte Arakil, Arbizu, Iturmen-di, Urdiain eta Olatzagutia) Dumasproiektua gauzatu dute. Heldu den

  ikasturtean Arbizuko herri esko-lan indarrean jarriko da eta pix-kanaka beste eskoletara zabaldu-ko da. Lierni Galarragak, Sakana-ko Eskola Txikienkoordinatzaileak esan digunez,larunbateko bisita esperientziabikaina izan da eta Arbizun mar-txan jartzen ari diren Dumasproiekturako pizgarria.

  Mank-ek 3,67milioi eurokoaurrekontuaonartu du

  SAKANA

  Aitor Karasatorre Mank-eko presidentea azalpenak ematen, Mank-eko aurreko batzar batean.

  El Martinet eskola publikoa ezagutzera joandako hainbat sakandar. Utzitakoa

  Dumasen epizentroan: El Martinenen bisitan

 • Katalina EleizegiEmakumeek historia ofizialeanbarrena pairatu duten ikustezin-tasun eta bazterkeria aipatzendira martxoaren 8a egun seina-learen karietara. Hypatia, MaryShelley (Frankensteinen egilea)edo Ada Byronen kasuak ezagu-tu ditugu azken hamarkadetan.Geroztik ahazturaren kutxa erral-doi hartatik beste hainbat izen eta

  izan ateratzen ari dira plazara.Euskal bazterretan ere halatsu,

  artxibo eta idazkien txoko ezku-tuetan zeuden emakume sortzai-le zenbaiten berri izan dugu. Esa-te baterako Hondarribian Joxepaizeneko (deitura eta bestelako datu-rik ez dakigu) bertsolari bikainbat izan zen XIX. mendean.

  Garai hartakoa dugu 1889an

  Donostian sortu zen Katalina Elei-zegi antzerki egilea. Euskal antzer-ki idatziaren hastapenak aipatze-an Soroa, Altzaga edota Labaiengizonezkoen izenak azaltzen badi-ra ere, Tene Mujika edo KatalinaEleizegi bertan zirela gogoratubeharko genuke. Katalina Eleize-gi 1915ean antzerki lanak idazte-ari lotu zitzaion eta Garbie, Lore-

  ti, Jatsu eta Erausoko Katalinlanak ondu zituen. Lehendabizi-ko hirurak argitaratuak eta arra-kastaz izan ziren antzeztuak,sariak ere eskuratu zituela.Tori-bio Altzagak berak haren obrarenkalitatea goraipatu zuen: goi goi-tik dabilen antzerki lana osotudigu. Ikusleen eta kritikaren oni-ritzia jaso zuen idazle donostiar

  honek XX. mendearen hirugarrenhamarkadan.

  Gorputz osasun ahulekoa izaki,azken 26 urteak Lizarran eginzituen eta 1963an zendu zen Egaondoko hirian. Donostian karrikabat haren omenez izendatu zuten.Ez litzateke lantegi txarra (eztamakala ere) haren antzerki lanenbat oholtzara eramatea berriz.

  Guaixe 2016ko apiribilaren 8a4 iritzia

  astekoa

  Raf Atxuri

  LAGUNTZAILEAK:

  GuaixeERREDAKZIO BURUA: Alfredo Alvaro Igoa [email protected]: Maider Betelu Ganboa [email protected]: Ainhoa Etxeberria PikabeaPUBLIZITATEA: Maria Saez de Albeniz [email protected] eta Eneida Carreo Mundiano [email protected] ERREDAKZIO LAGUNTZAILEAK: Maialen Huarte Arano,

  Eaut Agirrebengoa Apaolaza, Larraitz Amadoz Lazkano etaErkuden Ruiz BarrosoZUZENTZAILEA: Miren AlonsoARGITARATZAILEA: Guaixe Fundazioa. Foru plaza 23-1. 31800Altsasu 948 564 275 948 562 107 618 882 675 KOORDINATZAILEA: Goizeder Anton Iturralde [email protected] ZERBITZUA: Guaixe komunikazioa Ainhoa EtxeberriaPikabea [email protected]: Gixane Andueza Goikoetxea [email protected] GORDAILUA: NA-633/1995TIRADA: 3.200

  BAZKIDEAK

  15 urte luzeren ondoren, denakberdin jarraitzen duela esan gene-zake. Baina ez litzateke erreali-tatearekin bat etorriko, eta horre-la jaso dugu urteko balantzean.Gure egoera berdina da, hori egiada. Guretzat ez da ezer aldatu, ezduela 15 urtetik, ez duela bost urte-tik. Urteen poderioz, bere kargabiderkatzen duten salbuespene-ko kartzela politika baten ondo-rio fisiko, psikiko eta ekonomi-koen helburua izaten jarraitzendugu.

  Eta beste behin esango dugu:ondorioak lazgarriak dira. Bada-

  kigu, bestela ere, egungo kartze-la politikaren defendatzaileengeldialdiak ez duela bere amaie-ra erraz jarriko, dituen ondorio-ak dituela ere, edo bereziki horre-gatik. Baina gainontzeko euskalgizartea bezala, pertsona guztiengiza eskubideen errespetua defen-datzen duten indar politikoenborondate eta agendan, disper-tsioaren arbuioak espazioaberreskuratzera igaro dela ohar-tu gara.

  Onartzen dugun ardura arike-ta bat ere bada: dispertsioarenamaiera exijitzen dugu euskal

  preso politikoen senide eta lagungisa; dispertsioaren amaiera exi-jitzen dugu bere ondorioak pai-ratzen ditugun pertsona gisa; etadispertsioaren amaiera exijitzendugu bake eszenatoki bat izate-ko euren eskubidea erreklama-tzen duten herritar gisa.

  Datozen hilabeteetan, gure lanaalde batetik, senideei eta laguneizuzendua izango da. Gure eskudagoen guztia egingo dugu zail-tasunengatik edo denon arteankonpondu ditzakegun arrazoiakmedio, vis a vis bat edo bisita batinork galdu ez dezan. Ezartzen

  dizkiguten egun eta ordutegietanbidaiatzeko zailtasunak asko dira,eta gure aukerak murritzak, bai-na elkartasunean eta denen arte-an zailtasun hauek gainditzekoosatu dezakegun sarean konfian-tza jarria dugu. Eta beste behingogorarazten dugu: bidaiatzekoerabakia gurea da, erantzukizu-na ez, ordea.

  Bestetik, gizartea informatzenjarraituko dugu giza eskubideenurraketen berri emanez, haueksalatuz eta eragile eta organismo-ekin lan eginez, bai nazio mailanbai nazioartekoan. Zentzu horre-

  tan, gure esku dauden komuni-kazio kanal guztiak irekiak izan-go ditugu: ez gara gu izango ate-ak ixten dituztenak.

  Amaitzeko, dispertsio politikaksortu eta sortzen jarraitzen duensufrimenduaren aitortza aldarri-katzen jarraituko dugu, eta bere-ziki, hildako 16 biktimena. Arris-ku bat hartzera derrigortuak izanziren hamasei pertsona. Egia,justizia eta oroimenaren bidean,haien izenak eta egoera aldarri-katu behar ditugu.

  Etxerat

  barrutik kanpora

  Etxerat, hamabost urteko ibilbidea

  DeiadarraJoseba Beltza Bengoetxea, Joxe taXafan aske! Ekimenaren izenean

  Datorren ostegunean, apirilak14, hasiko da Xafan eta beste laueuskal herritarren aurkako epai-keta. Maiatzaren 17an hasiko daJoxe eta beste zortzi lagunen kon-trakoa. Era berean, apirilaren22an, Ekaitz iturmendiarra ereepaitzera doaz.

  Azken hamarkadetan milakaizan dira epaitegi ezberdinetanepaitu dituzten euskal herrita-rrak, Espainiako zein Frantzia-

  ko estatuek errepresioaren alde-ko hautua egin dutelako; EuskalHerriaren aitortza egin eta, ondo-rioz, autodeterminazio eskubideaonartu baino, nahiago izan dute-lako beren botere legegile, judi-zial eta betearazle osoa erabilialdarrikapen horien alde saiatudirenen aurka.

  Legeak bihurritu dituzte, epai-ketak nolanahi burutu eta guz-tia bortizkeriaz betearazi. Berenlegeek egiten uzten ez zietenaere egin dute. Denak balio izandu eta balio du. Baita beste mai-la batzuetako erabakiei eziku-siarena egiteak ere.

  Nazio Batuen Erakundeakonartutako Eskubide Zibil etaPolitikoen Nazioarteko Hitzar-menean jasotzen diren adieraz-pen askatasuna, elkartze askata-suna, biltzeko askatasuna, adie-razpen politikoetan partehartzeko askatasuna izanendira datozen asteetan burutzeradoazen epaiketetako akusazio-ak; bildu izana edo adierazpenpolitikoetan parte hartu izanabaitira Xafan, Joxe eta Ekaitzi,nahiz gainerako lagunei, lepora-tzen zaizkien delituak.

  Eta akusazio horietarako fro-gak, Xafan eta Joxeren kasuetan

  gainera, tortura bidez lorturiko-ak izanen dira. Eskubide zibil etapolitikoen nazioarteko hitzarme-nak arbuiatzen duen torturaz lor-turikoak.

  Horregatik dabil azken astehauetan (eta ibiliko da hurren-goetan) deiadarra Sakanan zehar,epaiketak ez burutzeko, egiten aribadira bertan behera uzteko, etaegin badira epaiak absoluzioaizateko, eskatzen.

  Parte har dezagun ekimenean:atera dezagun argazkia adarra-rekin, zapiarekin; joan gaitezenapirilaren 23an Etxarrin ospatu-ko den Elkartasun Egunera eta

  epaiketa politikoen kontrakomanifestazioan partaide izan; ezdiezaiegun utzi gure herrikide-ak epai ditzaten.

  Besarkada bana Joxe, Xafaneta Ekaitzi, baita auzipetuta dau-den Ruben, Adur, Edurne, Franeta Asier sakandarrei ere!

  gutunak

  Zuzenketa

  Aurreko zenbakian birziklatze tasa-ren datu ezberdina eman genuenazalean eta 9. orrian. 2015eko birzi-klatze tasaren datu zuzena azalekoada, %51,46.

  Atal honetan ahalik eta iritzigehienek tokia izan dezaten1.500 karaktere (espazioekin)baino gehiago duten gutunik EZDA ONARTUKO. Karakterekopuru horretatik gorako gutun

  guztiak LABURTU eginen dira.Gutunean izen-abizenak,telefonoa, helbidea eta NortasunAgiriaren zenbakia agertubeharko dira. Gutunakasteazkeneko goizeko

  hamarretarako egon behar diragurean; bestela, ez da astehorretan publikatuko. Guaixealdizkariak ez du bere gainhartzen derrigorrez, aldizkarianadierazitako esanen eta iritzien

  erantzukizunik. Zure iritzia helarazteko:Foru plaza 23, 1 Altsasu;[email protected] edo 948 564 275 telefonoa.

 • sakanerria >>EUROPAKO ARTISAU EGUNA BRUNDA-RRENEAN: Europako Artisau Eguna zelaeta larunbatean Brun forjak ate irekienjardunaldia egin zuen. Artisau familiak

  forjaren interpretazio gunerako doakobisita gidatuak egin zituen larunbataarratsaldean.

  Guaixe 2016ko apiribilaren 8a 5

  Altsasu

  SAKANA

  Sakanako IndustrialdeenInbentarioko datuak aplikazioinformatiko batean jaso dituzte etahura udalen esku dago. Lanhorretarako Nasuinsa enpresapublikoak Nafarroako EkonomiaJardueraren Katalogorako sarbideaerraztu du

  Sakanako Garapen Agentziak(SGA) Sakanako Plan Estrategiko-an jasota dagoen Sakanako Indus-trialdeen Inbentarioa sortu du.Inbentarioak bi ondorio utzi dituagerian. Batetik, industrialdeengabezia nagusiak zein diren iden-tifikatu dira: telekomunikazio sarefalta, presio ertaineko gas horni-duraren egoera, argindar hornidu-ran arazoak eta kalitatea, argizta-tze falta, zoru hondatuak, sanea-mendu sarean arazoak edoenpresen jarduera lizentzien kon-trolari buruzko zailtasunak. Horiekzuzentzeko neurriak hartuko dituz-te udalek aurrerantzean.

  Bestetik, egindako lanak age-rian utzi ditu Sakanan saltzeko edo

  alokatzeko dauden industria ere-muak: hamar herrietako 23 indus-trialdeetan 27 pabilioi eta 10 par-tzela, hain zuzen ere. Sakanaraenpresa berriak erakartzeko,pablioi eta partzela horien ezau-garriak ere jaso dituzte. Azkenhorietan interesa dutenek udale-

  kin harremanetan jarri beharkodute. Bestalde, industrialdeen ego-era zein den jakinik, inbertsioenplanifikazioa lehenetsi eta haiekmantentzeko estrategia zehaztekoaukera izanen dute udalek. Inben-tarioan hainbat enpresen harre-manetarako bidea, jarduera eta

  fakturazio datuak jaso dira.

  Hitzarmena Sakanako Mankomunitateak etaNasuinsa enpresa publikoak elkar-lan akordioa sinatu zuten joanden urtean. Haren bidez ibarrekoindustria-zoruari, azpiegiturei eta

  industria-jarduerei buruzkodatuak partekatu dituzte Mank-eketa Nasuinsak. Akordio horrenfruitua izan da Sakanako Indus-trialdeen Inbentarioa. Bi erakun-deek hitzarmena berritu zuen pasaden ostegunean Utzuganen egin-dako aurkezpenean. Sakanakoaetorkizunean Nafarroako besteeskualde batzutara zabalduko denesperientzia pilotua da.

  Datuak 100 enpresaSakanako enpleguaren %90 dute.

  2.075 lanpostuHoriek galdu ziren Sakanan 2008-2013 aldian. Haietatik %69 meta-lurgian, metalezko produktuenfabrikazioan, eraikuntzan eta pre-zisiozko ekipo eta tresnen erai-kuntzan galdu ziren.

  Inprimaketa eta ingurugiroaerrespetatzearen erronkareninguruan hitzaldi-eztabaida izanzuten Iortia kultur gunean atzo.Carlos Casado, Ricoh enpresakoadituak eman zuen hitzaldiaAltsasuko Txartel dendarekinbatera. Larraitz Amadoz Lazkano

  Bateragarriak dira inprimaketaeta ingurumenarekiko errespetua?Erronka gainditua!Horrelaxe izen-datu zuten atzoko hitzaldia. Gaihorren inguruan hainbat mito izandira eta gaur egun inprimaketa etaingurumena errespetuz tratatzeaposible dela egiaztatu nahi izanzuten atzo Altsasuko kultur etxe-an. Carlos Casado, Ricoh enpresa-ko aditua izan zen hizlaria eta hain-bat gai landu zituzten. Besteak bes-te, papera benetan jasangarria deneuskarria, emozioak eraginkorta-sunez sortzen dituen euskarria,komunikatzearen kostu erreala,

  karbono-aztarnaren definizioa etaTxartel denda zure karbono-aztar-na konpentsatzen duen egiaztagi-ria gaiak landu zituzten. Sakanan

  inprimatze berdearen filosofiazabaltzea da eztabaida horren hel-buru nagusia.

  Alberto Angiano, Altsasuko

  Txartel dendako nagusia aitzinda-ria da ingurumena errespetatzenduten inprimatze-zerbitzuak gara-tzen. Txartel dendak, bertan ekoiz-

  ten den material guztia ingurugi-roarekin errespetuz egina delaegiaztatzen du. Ekoizpenaren kar-bono-aztarna konpentsatzen du,ingurumen eragina egiaztatzendu, erabiltzen den papera, paperaekoizteko erabili den ura eta bana-keta lanetan erabiltzen den erre-gaia ere egiaztatzen da. Bi urtedaramatza dagoeneko inprimake-ta mota hori garatzen. Ricoh enpre-saren bidez sartu zen zerbitzuhorretan Txartel denda. Nafarro-an, maila altuago batean, Volks-wagen ala Nafarroako Unibertsi-tatea bezalako entitateek ere pro-zedura berdina jarraitzen dute.

  Ingurumena errespetatzen dueninprimaketaz aparte, AlbertoAngianok asmo berriak ere badauz-ka buruan. Elektrizitate berdeaerabiltzeko aukera aztertzen ari danahiz eta garestiagoa izan.

  Karbonokonpentsazio horinola egiten da? Txartel dendak Nazio Batuen Era-kundeari (NBE) erositako bonubatzuen bidez egiten du. Mundu-ko herrialde guztiek isurtzekokupoak dauzkate, eta bonu horiekgutxien isurtzen duen herrialde-ari erosten zaizkio. Diru hori,NBEn bidez, hainbat proiektu egi-teko erabiltzen da, hala nola, par-ke eolikoak, ospitaleak. Bonuerosketa horrek karbono konpen-tsazioa egiaztatuko luke, baita era-biltzen diren prozedurak.

  Inprimaketa ingurugiroa errespetatuz

  Alberto Anguiano Ricoh enpresako aditu Carlos Casado aurkezten.

  Sakanako Industrialdeen Inbentarioaren aurkezpena martxoaren 30ean egin zuten.

  Sakanako Industrialdeen Inbentarioa indarrean da

 • Guaixe 2016ko apiribilaren 8a6 sakanerria

  Oskiara erromerianPazkoko bigarren igandea izanikuhartear mordo bat Oskiako bideahartu zuten. Bezperan iritsi zenAralarko aingeruaren irudia Uhar-tera eta hura buru zutela iritsi zirenharratean dagoen ermitara. MikelGarziandia apaizak meza emanzuen. Aingeruaren irudi ibiltariahorrela Sakanaz despeditu zen.Astea Iruean emanen du eta, ondo-ren, Nafarroako makina bat herribisitatuko ditu. Urtero moduan 300 bat herri bisi-tatuko ditu Aralarko aingeruak. Ibil-bide hori Berpizkunde igandean,martxoaren 28an, abiatu zuen. San-tutegia eta Baraibar arteko 9 km-ak oinez egin zituzten 70 bat fede-dunek. guaixe.eus-en argazki galeria ikusgai.

  Nafarroako II. GazteriaPlanerakoproposamenakjasotzeko epeazabalik Nafarroako Gobernuko GazteriaZuzendaritza-ordea da NafarroakoII. Gazteria Plana 2016-2019 egi-ten ari dena. 14 eta 30 urte bitar-teko gazteek planaren prestaketanparte hartzeko zenbait bide anto-latu ditu. Esaterako herrialdeko 42herrietako gazte guneetan propo-samenak jasotzeko ontzi bana jarridu. Haietako bat Altsasuko Intxos-tiapunta gazte gunean dago. Horre-taz aparte, Gazteria Planean partehartzeko beste aukerak badaude:web bidezko inkesta, topaketak etaparte hartze tailerrak. Oraingozazken horietako bat bera ere ez daSakanan aurreikusi.

  Txakurren erroldaeguneratzekodeialdia Altsasuko Udalean animalien etaherriaren arteko bizikidetza hobe-tzeko lantalde ireki bat sortu da aur-ten. Lantalde horretatik Altsasun txa-kurrak dituzten edo izan dituztenbizilagunei eskaera egin diete: eurenmaskoten egoeraren berri Altsasu-ko albaitariari ematea. Deialdi horrenhelburua da Altsasuko txakurrenerrolda eguneratzea, hau da, erre-alitateak eta erroldak ahalik etagehien bat egitea. Javier Ollo Mar-tinez alkateak esan digunez, moduhorretan bai udalak bai albaitariakbestelako zerbitzu batzuk bezala-hobeto lan egin izanen dute.

  Gaur, 19:30ean, Irurtzungo kulturetxean

  Sakanako D ereduko eskola publi-koen festa aurten Irurtzunek har-tuko du, apirilaren 24an. Egunhorretarako prestatutako egita-raua, kartela eta bideoklipa gauraurkeztuko dute. Atakondoa ikas-tetxe publikoko LHko 5. mailatikgorako ikasle guztiek, marrazke-tako irakaslearen laguntzarekin,antolatutako kartel lehiaketan

  parte hartu zuten. Proposamenenartean DBHko 2. mailako ikasle-ena aukeratu zuen. Eta hartanoinarrituta sortu du guraso batekkartela.

  Festa iragartzen duen bideokli-peko kanta 11 aldiz taldeak sortudu (Irurtzun, Izurdiaga eta Ziakoguraso banak eta bi iruindarrekosatzen dute). Kantuari irudiakjarri dizkionak eskolako besteguraso bat izan da. Bideoklipean

  eskola komunitate guztiak partehartu du, ikasleak, gurasoak etairakasleak. Sortzen-en dauden

  eskola publikoetako guraso elkar-teek, ibarreko guztiak, antolatudute 24ko festa.

  Larrazpiko lauparetetatik kanporaLarrazpi gazte elkarteak bere egu-na ospatuko du, bihar, 13:00etatikaurrera. Gazte elkartearen ingu-ruan ibiltzen direnak eta gaztegehiagok zerekin gozatu izanendute.

  Egitaraua13:00etan Larrazpi egunaren hasiera. 14:00etan Bazkaria. 15:30ean Mus eta partxis txapelketak.Bertan izena eman. 19:30ean Kalejira, Larrazpitik abiatuta. 22:00etan Kontzertuak, BarazkiGunean: Brigada Improductiva, AlertaGorria, Sofokaos, Desperdizio eta Dj Jo ta Txo

  Altsasu

  Altsasu

  Arakil

  Uharte Arakil

  Irurtzun

  SAKANA

  SAKANA

  2015ean Olaztik hartu zuen festa eta aurtengoa Irurtzunen aurkeztuko dute.

  Sakanako eskolapublikoen festarenaurkezpena

  2. mailako profesionaltasunziurtagiri ofizialerako sarbidea etaweb orrialdeen diseinatzaile etagaratzailea. %100eansubentzionatuta daude. Informazioaeta izen ematea: 948 144 582 [email protected] e-postan

  Nueva Gestion fundazioak Saka-na animatika 3D enplegu tailerraeman zuen 2014ean eta 2015ean.Haren ondoren, bi ikastarokoeskaintza egin du 30 urtetik behe-rako gazteendako. Beti ere, lehen-tasuna izanen dute lehen lana bila-tzen ari direnak, langabezian luzedaramatenek, prestakuntza baxua

  dutenek edo Prerapa planekoek.Saioak Arbizun dagoen Utzuganeeraikinean izanen dira.

  Aurreneko ikastaroa bigarrenmailako profesionaltasun ziurta-giri ofizialerako sarbidea izenadu. Ikasketak bukatu ez eta titu-laziorik ez duten gazteendako da,bukatutakoan ikasketa profesio-nalak egiteko aukera zabaltzenbaitie. Garagarrilaren 2an hasieta azaroaren 14an despeditukolitzateke (420 ordu). Hiru moduluditu: gaztelania, ingelerazko komu-nikazioa eta matematiketarako

  gaitasunak. Azterketak ikastaro-aren barne daude. Izena emannahi dutenek DBH edo antzekoikasketarik ez dute izan behar.

  Bigarren ikastaroa web orrial-deen diseinatzaile eta garatzaile-arena da, bigarren mailako profe-sionaltasun ziurtagiri ofiziala ema-ten duena. Maiatzaren 2an hasi etairailaren 13an despedituko da (560ordu), gehi praktikak. Ikastaroanazterketak eginen dira. Izena emandezakete DBH edo LHko 2. maila-rako sarbidea ikasketak eginakdituztenak. +www.guaixe.eus

  SAKANA

  Institutukoak NUPen bisitan Altsasu Institutuan Batxilergoko 2.maila ikasten ari diren 33 ikaslekNafarroako Unibertsitate Publi-koa (NUP) ezagutzeko aukera izandute. Aurreko ostegunean eginzuten bisita. Ikasle sakandarrekNUPen ikasketa eskaintza eta Arro-sadiko campusa ezagutzeko auke-ra izan zuten. NUPek, gaur egun,sei fakultate eta eskola ditu. Haie-tan 18 titulazio eta bi gradu bikoitzikasteko aukera dago.

  Herrirako lauproiektu lantzekotopaketa irekiak Gaur, 9:00etan, Gure Etxeaeraikinean eta apirilaren 9an, bihar,10:30ean, Iortia kultur gunean

  Altsasun alokairu soziala eta hel-duendako janari zerbitzua martxannola jarri, pergola bat non jarri etaherriaren irudiaren inguruan haus-nartu eta planikatzea. Horretarakodira EH Bilduk antolatu dituen Zehaz-ten topaketa irekiak. Haietarako joa-teko EH Bilduko bozkatzailea ez dagoizan beharrik, soilik lau proiektue-tako bat lantzeko interesa izatea, herrihobe bat lortzeko helburuarekin. Koalizioaren asmoa da altsasuarrenparte hartzearekin aipatutako lauproiektu horien inguruko plangin-tza egitea, hurrengo hilabeteetan lan-du eta aurrera eramateko. Topake-ta irekietan proiektu ahalik eta hobe-renak osatu nahi dituzte. Gaurantzeko proiektuak landu dituztenpertsonen azalpen laburrak entzunondoren, proiektuen ezaugarriakdenituko dituzte. Bihar, berriz, pla-nikazioaren txanda izanen da. EH Bilduk Altsasu 2020 TopaketaIrekietan herrian aurrera eramate-ko hainbat ideia jaso zituen eta lan-duko diren lau proiektuak herri-boz-keta bidez aukeratu zituzten.

  Proposamenak apirilaren 18ra arteaurkeztu daitezke udaletxean. Urtebaterako kudeaketa emanen duudalak, bi urte gehiago luzatudaitekeena

  Altsasuko Udalak Dantzalekukokirol gunea kudeatzeko deialdiaegin du. Tabernaren kudeaketahartzen duenak, horrekin batera,kirol gune guztiaren mantenuazeta Usolarraingo aisialdi guneazeta Txuspo Poyok egindako zuhaitz

  etxearen mantenuaz eta garbike-taz arduratu beharko du.Azkenhori deialdi honetako berrikuntzada. Horregatik, Altsasuko Udalakdeialdiko diru kopurua handitzeaerabaki zuen. Udalak urteko 31.000euro (BEZ kanpo) emanen dizkiokudeatzaileari, hau da, 2.600 eurohileko. Horretaz aparte, taberna-ko irabaziak kudeatzailearendakoizanen direla zehaztu du udalak.

  Udalak Dantzalekuko gunearenkudeaketarako deialdia egin du

  Gazteek profesionaltasun prestakuntzahobetzeko bi ikastaro

 • Guaixe 2016ko apiribilaren 8a sakanerria 7

  SAKANA

  Apirilaren 16rako egun osokoegitaraua prestatu dute. Eskaerahandiagatik beste 100 txartel ateraditu antolakuntzak

  Benigno Mendia Goikoetxea zena-ren omenezko auzolan erraldoiaeta festa antolatu dituzte apirila-ren 16rako. Mendia han etahemen auzolanean ibili zen, horibaitzen bere eguneroko lana etajana: auzolana. Hori jakinik, tal-dekideek filosofia bera jarraituz,auzolanean antolatu dute harenomenaldia. Benignoren Lagunaktalde antolatzaileak egindakodeialdiari Sakana guztiko 100dikgora pertsonek erantzun diote eta

  haien lanari esker aurrera atera-ko da omenaldia. Taldekideekboluntario eta laguntza emanduten eragile guztiei esker onaazaldu diete.

  Etxajua lehertzearekin bate-ra hasiko da ospakizuna. Men-dia gaztetan txirrindularia izanzenez, Burunda txirrindularitaldeak omenaldiarekin bat egindu eta herrian barna txirrindu-larien ohorezko buelta izanen da.Eguerdiko omenaldian Mendia-ren omenezko plaka jarriko dute.Hori xumea izanen da, ongimerezitako omenaldia 20:30ean

  izanen baita, frontoian. Besteakbeste, haren argazkiekin egin-dako bideoak, musika eta dan-tza hunkigarriak izango dituguikusgai ordu betez. Haren ondo-ren afari legea egin eta kontzer-tuekin gozatzeko aukera izanenda. Benignoren Lagunek Jaibuszerbitzua izanen dela aurreratudute.

  Bazkaria

  Benignoren Lagunak taldekoekhasiera batean 500 pertsonenda-ko bazkaria egiteko asmoa zuten.Eskaera kopurua ikusita beste100 pertsonendako txartelak ate-ra dituzte. Mendiaren omenaldi-ko bazkarian izan nahi duteneklarunbatera arte dute txartelakeskuratzeko, gero jaso eginen

  dituzte eta. Haur eta helduenda-ko txartelak Urdiaingo Mareoeta Kaluxa tabernetan edo Ola-tzagutiako Barandi tabernandaude salgai. [email protected] e-posta bidezerreserbak egin daitezke. Zelia-koak direnek edo elikagairenbati alergia diotenek aurretikabisatu behar dute.

  Egitaraua 10:00etan Txistularien diana.11:00etan Hamaiketakoa, plazan.11:30ean Txirrindularien ohorezkobuelta.12:00etan Omenaldi xumea, plazan.12:30ean Musika, plazan.13:30ean Haurrendako bazkaia,frontonien. 14:30ean Helduendako bazkaia,frontonien.17:00etan Urdinen kantaitan.18:00etan Kalejiran plazara.20:30ean Omenaldia. Ekitaldiafrontonien.22:00etan Bokata-afaria, plazan.Ondoren kontzertuak plazan: Dentera,Garabatos eta Txino kudeiro.

  Urdiain

  Benignorenomenaldikobazkarirako txartelak,larunbatera arte

  Auzolan-omenaldiaren aurkezpenean Benignoren hainbat lagun.

  Martxoko azken bi asteetan LanbideHeziketako lau ikasle Protugalentrebatzen egon dira Erasmusprogramaren bidez. Beste bi ikasledaude orain han. Aurrenekoekeuren esperientzia kontatu digute

  Lisboa ondoko Setubal hiriko Als-tom enpresan ikasten bi aste emandituzte Ruben Barrosok, Jon Galar-tzak, Alex Salgadok eta Jon Fernan-dezek. Guztiak Sakana LanbideHeziketako institutuko soldaduraikasleak dira. Erasmus programa-ren bidez izan dute aukera hori. Guz-tiek zuten goi graduko eta gradu-ertaineko ikasleendako hiru hila-beteko programaren berri, joandakolagunengatik eta institutuan bertanlastailean haren berri eman ziete-lako. Otsailean bi asteko programa-ren berri eman zieten eta dozenaerdi bat ikaslek aukera aprobetxa-tzea erabaki zuen. Ikaskideei hemengeldituta galdu dutena kontatu die-te dagoeneko.

  7:00etan esnatzen ziren etaenpresako autobusean lantokirajoaten ziren eta han zortzi orduematen zituzten. Enpresan ez zirenlanean egon: enpresako solda-tzaileak trebatzen zituen langileagurekin egon da. Hemen altzairua

  karbonoarekin soldatzen ikastendugu. Han soldatu aurretik meta-lak nola prestatu erakutsi digute.Eta gero kromoarekin eta molib-denorekin aleatutako altzairubereziak soldatzen ikasi dugu. Pix-kanaka piezak atera ziren. Lau-rek aho batez esan dute: ikasita-ko guztia berria zen guretako.

  Oso pozik eta eskertuta buelta-tu dira: errepikatzeko modukoada. Fernandez: haiek gu hilabe-te gelditzea nahi zuten, baina ezzegoen aukerarik eta bueltau beha-

  rra izan genuen. Esan digutenez,enpresak gure kabuz bueltatze-ko aukera eman zigun. Hemengopraktikak bukatu ondoren, dago-en lanaren arabera

  Lauren irakaslea da RamonHijarzo eta berak azaldu digunez,Portugalgoa soldaduran puntakoenpresa da. Gauza oso bereziak egi-ten dituzte. Edozein industriamotarendako galdarak ekoiztendituzte: nuklear zentralak, pre-trokimikoak, birfindegiak, itsa-sontziak Lurrina sortu eta argin-

  darra ekoizteko galdarak dira.Irakasleak zehaztu duenez, gehie-na hoditerian egindako lana da,hemen ez dugu halakoan aritzenden industriarik apenas. Kalitateeta exijentzia maila oso handia duenpresak. Altsasun ikasten dute-naz aparte, soldaduraren espa-rrua askoz zabalagoa dela ikusidute ikasleek.

  Nazioarteko harremanakHiru hileko egonaldietan ikasle-ak bakarrik joaten dira. Baina bi

  asteko egonaldietarako tutore batjoatea eskatu dute. Hijarzo hiruegunerako joan zen haiekin.Enpresako aurkezpenean haiekinegon nintzen. Enpresak esperien-tzia handiko langile bat jarri zuenikasleen tutore gisa. Ez dute ekoiz-tu, ikasten egon dira. Sakana ins-titutuaren asmoetako bat atzerri-ko ikastetxeekin harremana iza-tea da. Horregatik, Hijarzo han zelabaliatuz Portugalgo Lanbide Hezi-keta institutu batekin harremanaegin zuen.

  Sakanako Lanbide Heziketainstitutuan Erasmus programarenardura Arantza BengoetxeaIntxaustik du. Hark eman zienikasleei programaren berri. Ben-goetxeak ikastetxearendako espe-rientzia positiboa izan dela esandigu: enpresarekin harremanamantentzen saiatuko gara, ea hel-du den urtean esperientzia erre-pikatzerik dagoen. Trebakuntzakmerezi duenaren bermea dugu.Ikasleak ikastetxea toki oneanutzi dutela badakigu. Ongi treba-tuta joan direla esan diete. Pozga-rria da hori jakitea. +www.guaixe.eus

  Lanbide Heziketako tailerretik Portugalgo enpresara

  Portugalen ikasten izan diren ikasleak. Laukoteak, taldean joanda, erreparoak atzean utzi zituen.

 • Guaixe 2016ko apiribilaren 8a8 sakanerria

  Etxarri Aranatz

  Altsasu

  Altsasu

  Arbizu

  SAKANA

  SAKANA

  Beriaindik presoeneskubideakaldarrikatu dituzteEuskal presoen eskubideen aldekoaldarrikapenak Gorbeia, Anboto,Txindoki eta Beriain mendietatikzabaldu zuten igandean. Deialdia-rekin ehundik gora pertsonek bategin zuten. Arbizutik 9:30ean abia-tu ziren. San Donato ermitarenondoan talde argazkia egin zuten,preso eta iheslarien etxeratzea eska-tzen zuten banderolak agerian zire-la. Sareren presoen giza eskubide-en aldeko trenaren hurrengo gelto-kiak herrietan izanen dira, maiatzaren14an eta 15ean.

  Gorenak FyT-kokideen kontrakoepaia berretsi duEspainiako Auzitegi Gorenak Falan-ge y Tradicin taldeko kideen kon-tra Auzitegi Nagusiak emandakoepaia berretsi du. Hala, taldeko hirukide sabotajeak eta mehatxuak egi-teagatik zigortu dituzte. Mehatxudelituagatik zigortutakoak dira: JoseIgnacio Irustari bi urteko espetxezigorra eta Javier Lopez Monrealieta Borja Perez Illerari urte eta erdi-koa. Aurrekaririk ez dutenez bat beraere ez da espetxera joanen. Epaile-ek frogatutzat jo zuten hirurekmemoria historikoko oroigarrienkontra eta mehatxuak egin zituzte-la. Baina skaltzak eta akusazioekeskatu bezala delituak terrorismogisa izendatzea epaileek ez zutenegoki ikusi. Berretsitako epaiarenarabera zigortuek Arbizuko Udala-ri 1.500 euro ordaindu beharko diz-kiote eta mehatxatuak izan zirenpertsona bakoitzari beste 1.000naeuro. Epaitu dien gertaeren artean 2009koagorrilaren 20an Arbizun eginda-koa zegoen. Orduko Arbizuko alka-tearen eta hiru zinegotziren izenaketa haien kontrako heriotza meha-txuak (orain zelatan, bihar hilko zai-tuztegu) agertu ziren idatzita Arbi-zuko udaletxeko fatxadan. Aldame-nean Falangeren logotipoa etaOtsaportillo 1936. Gora Baranda-lla! idazkia zeuden. Gerora Falan-ge y Tradicin taldeak bere gain har-tu zituen Euskal Herrian egindako25 eraso, baina zerrendatu gabe. Urtehartako lastailaren 23an atxilotuzituzten taldeko bost kideak.

  Hualde NafarroakoLurralde PolitikakoGizarte Kontseiluan Nafarroako Lurralde Politikako Gizar-te Kontseiluak herrialdearen helbu-rua lurralde garapenaren jarraipe-na egin eta bultzada ematea da. Berebaitan erakundeetako, gizarte, eko-nomia eta ingurumen arloetakoordezkariak hartzen ditu. Aholku-laritza eta parte-hartze erakundehorretarako Nafarroako Parlamen-tuko ordezkariak, bokalak, UnaiHualde (Geroa Bai) eta David Anaut(EH Bildu) izanen dira. Hala eraba-ki du Parlamentuko Landa Garapen,Ingurumen eta Toki Administrazio-ko Batzordeak, bozketan Inma Jurioeta Santos Cerdan sozialistei gailen-du baitzaizkie.

  PPk denda txikiaksustatzeko eskatu duAlderdi Popularrak, mozio bidez,Nafarroako Gobernuari eskatu dioSakanako merkatari txikiak susta-tzeko. Popularrek dendariez, era-kundeez eta zerikusia duten eragi-leez osatutako lan-mahaia osatzeaproposatu dute. Bestetik, Sakana-ko denda txikiak sustatzeko planbat diseinatzeko eskatu dio. Hartansektorea bulkatzeko neurriak jasobeharko liratekeela diote popula-rrek, esaterako: denden zerga murriz-ketak edo lan kostuak txikitzea. Aldi berean, PPk Sakanan turismoasustatzeko kanpainak eskatu ditu,sakandarrak merkataritza txikia-rendako duen garrantziaz jabetudaitezenesan du Juan AntonioExtremerak. Sektoreareko ordez-kariekin izandako bileretan mer-katari txikiek duten babes faltasumatu dutela adierazi du Extre-merak. Eta Sakanako Mankomu-nitateari gaiarekin utzikeriazjokatzea leporatu dio, horregatikjo dutela gobernura argituz.

  84 kontrol Ospa mugimenduak ilbeltza etamartxoa bitartean Altsasun 84 kon-trol izan direla salatu du. Errepre-sio indarren kontrako mugimenduakjakinarazi duenez kontrol horieta-tik 62 Guardia Civilak jarri zitueneta gainontzeko 22ak Foruzaingo-ak. Ospako kideek, bestalde, bago-az aurrera, badoaz kanpora lelope-an batzarra egin zuten, errepresio-arekin bukatzeko eta askatasunenalde aurrera egiteko.

  Larraitz Amadoz Lazkano

  Iigo Gonzalez, Patxi Arratibel(Xafan), Gorka Mayo, Iker More-no eta Gorka Zabala Guardia Civi-lak 2011ko urtarrilaren 18an Eki-nen aurkako sarekada batean atxi-lotu zituen. Grande Marlascaepailearen aginduz izan ziren auzi-peratuak. Lau eta bost egun arte-an inkomunikaturik egon ondo-ren atxilo hartutako guztiek tor-turak publikoki salatu zituzten.Arratibelek adierazpen ofizialasinatzeko erabili zuen Aztnugalhitza, hau da, laguntza alderantziz,torturaren salaketaren sinbolobihurtu dute.

  2015 urteko maiatzean, Estras-burgoko Giza Eskubideen Auzite-giak Espainiar estatua zigortuzuen Arratibelek egindako tortu-ra salaketa ez ikertzeagatik. Bost

  auziperatuak urte eta erdi kartze-lan egon ziren atxilotuak izanondoren. Ostegunean epaiketa iza-

  nen dute Madrilen. Fiskalatzakzortzi urteko espetxe zigorra eska-tzen du.

  Nola gogoratzen duzu Ekinenaurkako sarekada?Gure atxiloketa hobe ulertzekoatzera joan behar dugu, 2010. urte-ra hain zuzen ere. Oso urte oparoaizan zen politikoki, urte hartakootsailean, ezker abertzaleak ZutikEuskal Herria sinatu zuen, iraileanGernikako akordioa sinatu zen, eta2011ko ilbeltzean ETA-k adierazizuen su eten iraunkor orokor etaegiaztagarri bat. Su etenaren ondo-ren gure atxiloketa gertatu zen.

  Zenbat atxilotu izan zinetensarekadan?Sei atxilotu izan ginen guztira, ho-rietatik bat aske geratu zen Auzite-gi Nazionalean eta gainontzekobostak espetxeratuak izan ginen.Sarekada hau baino lehenago, Eki-nen aurkako beste operazio batizan zen, eta bertan Joxe Aldasorosakandarra atxilotu zuten. Ekinenaurkako bigarren sarekada izanzen gurea. Madrilgo hainbat kar-tzelatan sakabanatu gintuzten, etaurte eta erdi espetxean egon ginen.

  Zer irakurketa egiten duzuezuen epaiketaren inguruan?Alde batetik gure lan politikoa kri-minalizatu nahi dutelako atxilo-

  tzen gaituzte. Guk egiten dugungauza bakarra Euskal Herriarenaskatasunaren aldeko lan politi-koa da. Besteak beste, bilerak, hi-tzaldiak, kontzertuak antolatu,hori da kriminalizatu nahi dutena.Eta gurea, beste batzuk bezalaepaiketa politiko bat izanen da.Bestalde, guretako torturaren al-dagaia aipatzea garrantzitsua da.Esan beharra dugu epaiketa hautorturapean oinarrituta dagoela.Gu denak torturatuak izan gineneta horren bidez inkulpazio etaautoinkulpazioak lortu zituzten.Gatazkaren konponbidea bilatzenari garen honetan ez du ez buru ezhankarik epaiketa honek. Lortudituzten froga gehienak tortura-ren bidez lortu baitituzte.

  Tortura horiek ikertu al dira?Salatu genituen tortura guztiak Na-farroako Auzitegiak itxi egin zituen.Nire kasuan, Estrasburgora eramangenuen salaketa, eta hor zortegehiago izan genuen Espainia zi-gortu egin zutelako nire tortura ka-sua behar bezala ez ikertzeagatik.

  Segura Operazioko epaiketetanakordio batera iritsi dira, zuenepaiketarekin antzeko zeozergerta liteke?Oraindik ez dakigu ezer. Hau nikpertsonalki pentsatzen dudanaizanen litzateke. Gaur egun Ma-drilen, Euskal Herritarren aurka-ko epaiketek ez dute lehen bezain

  beste saltzen, badirudi garrantzieza horrek akordio batzuk ahalbi-detzeko bidea erraztu duela. Denaden, gure kasuan ez dakit zer ger-tatuko den. Beste kasuekin gerta-tutakoak ez dakit zehazki garaiberri bat irekitzen duen ala ez.

  Jardunaldi, hitzaldi, kontzer-tuak, ekitaldi ugari antolatudituzue hilabete hauetan, ezta?Bai, bi bide eraman nahi izan ditu-gu antolatutako gauza guztietan.Batetik tortura salatzea, eta bes-tetik epaiketa politikoen zentzu-gabekeria. Lan politikoa egiteaga-tik inor ez litzateke epaitua izanbeharko. Kondestable jauregiantorturaren inguruko hitzaldi bategin genuen hainbat adituren la-guntzarekin eta arrakasta handiaizan zuen. Horren bidez jakin ge-nuen gizartean torturaren inguru-ko sentsibilizazio handia dagoela.

  Parlamentuan izan zarete, ezta?EH Bildu, Geroa Bai, Ahal Dugu etaI-Eren babesarekin Parlamentuanegoteko aukera izan dugu. Gurekasua aurkeztu dugu bertan, baitalehen aipatu dizudan Ekinen bes-te aurkako sarekadarena ere. Tor-turari dagokionez, gure testigan-tzen zatiak irakurri ditugu etahainbat dokumentu aurkeztu di-tugu egiaztatzeko asmoarekin.Horrekin batera, epaiketa politi-koen zentzugabekeria nabarmen-du nahi izan dugu.

  Zinegotzi berriaJulen Diaz Oiarbide 23 urteko gaztealtsasuarrak ordezkatu du Unai Hual-de Altsasuko Udalean. Azken horrekParlamentuko eta alderdiko zerginakudal lanarekin bateratu ezin zitue-nez, dimisoa eman zuen. Geroa Bai-ko zinegotziak joan den asteko aste-azkenean hartu zuen kargua. Auto-nomoa ogibidez, Ekonomia Garapen,Merkataritza, Turismo eta EnpleguBatzordeko burua da.

  Aurtengo Elkartasuneguna, epaituen aldeElkartasun Eguna antolatu duteEtxarri Aranatzen, apirilaren 23rako.Antolatzaileek indar berezia egi-nen dute Patxi Arratibel eta JoxeAldasororen askatasunaren alde.Lehena heldu den ostegunean hasi-ko dira epaitzen Espainiako Auzi-

  tegi Nazionalean. Bigarrena, berriz,maiatzaren 17an. Biei Ekineko kideizatea leporatzen diete eta 8 eta 9urteko espetxe zigorra eskatzendute. Horregatik, 23ko manifesta-zioaren leloa Epaiketa politikorikez! Xafan eta Joxe aske!izanen da.Manifestazioari babesa adierazidiote ELAk eta LABek, baita 75 batsakandarrek.

  Gainera, herri bazkariarekin jaso-ko den dirua epaiketen gastueiaurre egiteko erabiliko dute. Auzi-petu bakoitzak 4.000 beharkoditu epaiketari aurre egiteko. Baz-kari horretarako txartelak Saka-nako ohiko tokietan salgai daude,15 eta 8 eurotan. Bestetik, Hila-ren 14an Madrilera joateko auto-busa izanen da. +www.guaixe.eus

  Arratibel: gatazkaren konponbideabilatzen ari garen honetan ez du ez buru ez hankarik epaiketa honek

  gertutik >>Patxi Arratibel

  Auzipetua

 • Tahonan, M Jesus elikaduran, Lorenafruta-dendan, Eroslen, udaletxean,Martxueta liburu-dendan, jubilatuenelkartean edo Pikuxarren daudeontziak. Bestela,[email protected] bidez egin daiteke.Aukeratutako proiektuarekin batera,heldu den urterako proposamenakidazteko aukera dago

  Udalaren aurrekontuaren zati batirurtzundarren parte hartzearekinzertara bideratzen denerabakitzenden seigarren aldia da. Hura lan-tzen duen herritar taldeak joan denurtean bildutako ideiak izan dituabiapuntu. Horrekin batera, ohidutenez, Irurtzungo hainbat taldeeta kolektiborekin elkartu dira, guz-tira 286 lagunekin. Saio horietan tal-deak ekarpen gehiago jaso ditu.Azken prozesu honek berritasunaizan du: proposamena egin duenkolektibo bateko ordezkariak taldebileretan zuzeneko azalpenak emandituzte. Horrela, herritarrek askozzuzenago parte hartzen dute auke-ratzeko prozesuan.

  Bost urteko ibilbidean irur-tzundarrek herria hobetzeko maki-na bat proposamen egin dituzteParte-hartze Aurrekontuen talde-aren bidez. Haiek udalari jakina-razi diote. Urtero, haietako banaizan da bozka bidez aurrera ateradena. Era berean, jasotako propo-samenetako ugari gauzatu egindira, bai merkeak zirelako, bai egi-teko errazak zirelako. Horregatik,taldekideek irurtzundarrak propo-samen eta iradonkizunak egiteraanimatu dituzte.

  Altsasuko euskalkiaberreskuratzekoahalegina

  Gaur, 19:00etan, Altsasuko Iortiakultur gunean

  Hainbat altsasuarren artean eureneuskara aberasteko kezka aspal-ditik bada. Altsasuko euskalkiadesagertua badago ere, haren ezau-garriak jasoak daude [Altsasukoeuskara. Jose Luis Erdozia (2006,Mank)] eta aldameneko Urdiainherrian oraindik eusten diote bere-ari. Horiek kontuan izanik, Altsa-suko euskalkia berreskuratzekodeialdia egin dute. Iortia kulturgunean dago hitzordua jarria. Ber-tara hurbiltzen direnek euskalkiaberreskuratzeko euren proposa-menak egin eta denen arteanaurrera eraman litezkeenak zehaz-tuko dituzte.

  Gaurko deialdiaren osagarriKoldo Zuazo Euskal Herriko Uni-bertsitateko irakasle eta euskal-kietan aditua den hitzaldiarekinosatu behar zen, baina osasun ara-zoengatik atzeratu egin da. Zua-zok Urdiainen egonaldi luzea eginzuen bertako euskara ikertzeko2007an eta 2008an. Sakanako eus-kara. Burundako hizkera liburuaizan zen horren emaitza.

  Guaixe 2016ko apiribilaren 8a sakanerria 9

  Arakil

  Txarete Ganboa

  GarziandiaZuk ereindako haziak fruituak ematen dirau.

  Andra Mari ikastolako OHOko aurreneko promozioaSakana, 2016 apirilaren 4an.

  Eskelak

  TxareteGanboa Garziandia

  Animo momentu latz hauetanLeire eta familia.

  96ko Leireren ikastolako gelakideak

  Cruz Mundiano BaleztenaI. urteurrena

  (1924ko maiatzak 3 - 2015eko apirilak 7)

  Aita, aittuna: Beti gurekin!

  Etxarri Aranatz, apirilak 7.

  HigiezinakETXEBIZITZAK

  SALGAI

  Etxebizitza lursailarekin salgai EtxarriAranatzen. 4 gela, 2 komun, sukalde-egongela,garajea eta 130 metro karratuko lursaila.Interesatuek deitu 676 92 71 65 telefonora.

  Opatutakoak / GaldutakoakOPATUTAKOAK

  Altsasuko Udaltzaingoak Altsasun galduta-ko gauza hauek ditu: diru-zorroak, poltsak etanezeserrak: 31. Audifonoa: 1. Betaurrekoak etabetaurreko-zorroak: 42. Euritakoak eta makilak:19. Belarritakoak, kateak, eskumuturrekoak,eraztunak, erlojuak eta imitaziozko bitxiak: 31.Arropak eta oinetakoak: 48. Bizikletak eta pati-nak: 10. Beste objetu batzuk: 8. Etxeko giltzak etaibilgailuak.

  ikastaroakUdako Euskal Unibertsitateak (UEU). Bereudaberriko eskaintza aurkeztu du. Otsaila etamaiatza bitartean 4 ikastaro eta 4 hitzaldi antola-tu ditu Nafarroan, www.ueu.eus

  NORBANAKOEN IRAGARKIAKGuaixe astekarian: Astebete: 3 / 3 Astez: 8 (BEZbarne). Argazki bakoitzeko 3. Lan eskaerak/eskain-tzak eta pribatuak ez diren ikastaroak: doan.Webgunean: guaixe.iragarkilaburrak.com-en.

  HARREMANETARAKOTelefonoa: 948-56 42 75Posta elektronikoa: [email protected]

  Eskertzak eta eskelak ostegunekogoizeko 11:00ak arte jasotzen ditugu

  Bidali mezua [email protected] hots egin

  948 564 275 telefonora

  14 eta 30 urte bitarteko gazte ara-kildarrek gazteendako antolatzendituzten jarduerak diruz lagundu-ko ditu Arakilgo Udalak. Horretara-ko deialdia egin du. Kulturarekin,ingurumenarekin, gizartearekin edokirolarekin zerikusia dituzten jar-duerak aurkeztu daitezke diru-laguntza deialdira. Proiektuak aur-kezteko epea hilaren 30ean despe-dituko da. Deialdiaren oinarrietan jaso denez,aurten bertan egin behar dira jar-duerak. Laguntza emateko garaiankontuan izanen da proiektuen sus-tatzaileak 14 eta 30 urte arteko gaz-te arakildarrak izatea eta jarduerakadin tarte horretako ibarreko gaz-teei zuzenduak izatea. Diru-laguntza eskaera jasotzen dueninstantziarekin batera, proiektuarenhelburuak, haren kalitatearen jus-tikazioa, eginen diren ekintzakgazteen parte aktiboaren eta era-gin sozialaren programazioa, pro-posamenaren ibarrerako egokitza-pena, antzeko esperientziatan izan-dako eskarmentua, eskatzaileenantolakuntzarako gaitasunaren jus-tikazioa eta, kirol jardueren kasuan,oinarrizko kirolaren edo bertakokirolaren justikazioa aurkeztubehar da. Deialdiak 1.500 eurokopoltsa du. +www.guaixe.eus

  Gazteek gazteendakoantolatzen dituztenjardueretarako diru-laguntza deialdia

  Irurtzun Altsasu

  Aurrekontu parte-hartzaileetakoproiektuetako baten alde igandera arte bozkatu daiteke

  Bost proiektuak

  Osasun etxeko anbulantzienda-ko sarbidea Bai anbulantziendako, bai larrial-dietara autoz doazen herritarren-dako osasun etxeko sarbidea ego-kitzea litzateke asmoa.

  Paseatzeko bideen plana Herrian eta inguruan dauden hain-bat bide egokitzeko egitasmoa-ren helburua da zailtasunik gabe-ko ibilbide batzuk sortzea, urteguztian erabilgarri izanen direnak.

  Plazako zorua eta harmailakkonpontzea Udaletxeko plazan honako lanakeginen lirateke: bai Lizarra kale-koak, bai frontoiko parke aldekosarbideetako lauza latzak aldatzea;plazako harmailak garbitzea etasanotzea eta hondatua dagoentokitan zorua aldatzea.

  Gimnasioa Etorkizunean gimnasio gisa era-biliko litzatekeen lokal bat ego-kitzeko egitasmoa da. Kiroldegi-ko bi gelatxo, areto bakar bihur-tuko lirateke, etorkizuneangimnasio bihurtzeko. Orain hona-ko lanak eginen lirateke: igeltse-roarena, zurginarena, beirak,zoruak, pintura, klimatizazioa

  Jubilatuen elkarteko lehioakaldatzea San Martin Jubilatuen Elkartekolehioak deformaturik daude etaez dute egoki ixten. Bestalde, ipa-rraldera ematen dutenak babe-sarik gabe daude, hondatuak etaerortzeko arriskua zutenez, ken-du egin zituzten. Egitasmoakelkartearen kalitatea hobetu nahidu, tenperatura egokia manten-duz, bai neguan baita udan ere,berogailua kostua murriztuz.

  Joan den urtean karpa jartzea erabaki zen. Hainbat ekintza egin dira han.

 • Guaixe 2016ko apiribilaren 8a10 eskelak

  Hainbataukera

  Galdetu

  948 564 275

  Jaime Zelaia AuzmendiIsil-isilik joan zinen,

  baina zure doinu, barre etaalgarak

  gurekin jarraitzen dute.Maite zaitugu.

  Itziar, Iigo, Aintzane, Saioa, Arkaitz,Elene, Izaro eta Arane

  Bakaikun, 2016ko martxoak 27an.

  Jaime Zelaia Auzmendi"ASTO ZAIA"

  Maite zaitugu.

  Ama eta Bakaikuko familia guztia

  Jaime Zelaia AuzmendiGure taberna, zure taberna egin da.

  Umore eta alaitasun izugarria jartzen zenuen.Eguerditan kontatutako txisteak ahaztezinak dira,

  gure oroimenean egongo dira beti.Faltan botako zaitugu.

  Koxko

  "Hor goian Itxaron gaitzazu, gin-tonik bat hartzen duzun bitartean".

  TxareteGanboa Garziandia

  Nekez uzten du bere sorterriasustraiak han dituenak.

  Itsasoren lagunak

  Lakuntza.

  Txarete

  93ko kintako ikastolakoikasleen partez,

  doluminak lagun eta familiari.

  Itsasoren gelakideak

  Txarete Ganboa Garziandia

  Aurrerantzean, egun argiakestaliko ez duen izar bakarra;gau ilunak zurbilduko ez duen

  lili bakarra izanen zara.

  Andra Mari ikastolako zure lankideak

  Etxarri Aranatzen, 2016ko apirilaren 5ean.

  Txarete Ganboa GarziandiaUrak dakarrena

  urak daroa, zuk emandakoa

  gurekin gelditzen da.

  Andra Mari ikastolako guraso, ikasle eta langileak

  Etxarri Aranatzen, 2016ko apirilaren 5ean.

  Jaiotzak Nahia Urtasun Ruiz, martxoaren28an Lakuntzan. Maia Lakuntza Gartzia,martxoaren 28an Arbizun. Pello Aranburu Goi, apirilaren3an Etxarri Aranatzen.

  Heriotzak Ernesto Barriga Avila,martxoaren 25ean Altsasun. Jaime Zelaia Auzmendi,martxoaren 27an Bakaikun. Agustin Reparaz Urkia,martxoaren 30ean Arbizun. Juan Lakuntza Castejon,apirilaren 2an Arbizun. Luis Enekoitz Iriarte, apirilaren2an Lakuntzan. Txarete Ganboa Gartziandia,apirilaren 3an Lakuntzan.

  Informazio hau epaitegietan etaudaletan jasotzen da. Agertu nahi ez

  duenak, han jakinarazi dezala.

  TxareteGanboa Garziandia

  "... eta malko bakoitzeko maite zaitut gehiago..."

  Eskerrik asko emandako guztiarengatik.

  Lakuntzako Euskararen Aldeko Batzordea

 • Burundakoa Nafarroakoselekziorekin lehiatu zen

  Burundako Quesos AlbenizekoAsier Etxeberria txirrindulariaNafarroako selekzioarekin lehia-tu da asteburuan, Valladoliden,junior mailako V. Federacion CopaValladolid Trofeoan, Angel Loza-no Memorialean. 80 txirrindula-rik osatu zuten proba, eta Araba-

  ko selekzioko Oier Lazkano izanzen txapelduna (2:56:43). AsierEtxeberria zazpigarrena sailkatuzen, lehen nafarra (2:51:80). Bes-talde, esan beharra dago martxo-aren 28an Agurainen jokatutakojuniorren XLI. Sallurtegi SarianAsier Etxeberria zortzigarrenasailkatu zen.

  Juniorrekin jarraituz, larunba-tean XLIII. Amaikak Bat Txirrin-dulari Saria zegoen jokoan Deban.Ulma taldeko Xabier Murgiondokirabazi zuen lasterketa (2:08:03),helmugara bakarrik iritsita.Burunda Txirrindularitza Klube-ko Quesos Albeniz taldeko JuanRiao 7.a sailkatu zen (2:10:50) ,Xabier Maiza 8.a (2:10:59), AlexUncilla 19.a (2:11:49), DanielIzquierdo 26.a (2:12:52) eta OihanVinagre 28.a (2:12:52).

  Bestalde, igandean master mai-

  lako lasterketa jokatu zen, XV. Pala-cio Castillo Gorraiz Trofeoa (86km). Ibon Garmendia izan zen 111txirrindularien artean azkarrena

  (2:08:01). Iraitz Goi arbizuarra30.a sailkatu zen (2:08:12), AlfredoAmillano 35.a (2:08:12) eta Alejan-dro Maya 84.a (2:09:40).

  Guaixe 2016ko apiribilaren 8a 11

  Asier Etxeberria.

  TxirrindularitzaPilota

  kirola >>PILOTA

  TORNEOTAN MURGILDUTA: Pilotari sa-kandarrak torneoetan murgilduta dabil-tza, besteak beste, Agoizko Elkar Pilota

  Txapelketan, Bortzirietako lau terdiko Jo-setxo Ezkurra Memorialean eta IrurtzungoPilota Txapelketan.

  GRAVNI: Logroorenkontra aritu zirenNafarrakGRAVNI Pilota Txapelketaren barruanLogrooko selekzioaren kontra joka-tu zuen Nafarroak. Tartean pilota-ri eta palista sakandarrak aritu ziren.Nesken paleta goman ErrioxakoGaraziri eta Naroari 9 eta 30 iraba-zi zieten Aristorena eta Ruiz nafa-rrek. Emakumezkoen frontenisean,gazteen mailan Lasanta eta Ruizerrioxarrei 17 eta 30 irabazi zietenEscalak eta Mendinuetak. Nagusienmailan Lorena eta Santolaya errio-xarrek 30 eta 18 hartu zituzten men-pean Etxarri eta Otegi. Bukatzeko,eskuz binakako pilotan, nagusienmailan, Capellan eta Sanchez errio-xarrei 17 eta 22 irabazi zieten Yol-dik eta Lasak.

  Olaztiko XLV. San Migel PilotaTxapelketarakoizena ematea zabalikApirilaren 21era arte eman daitekeizena

  Olaztiko San Migel elkartea etaSutegi kluba XLV. San Migel Elkar-tea Pilota Txapelketa Herrikoia pres-tatzen murgilduta daude. Aipatu txa-pelketa hurrengo mailetan jokatu-ko da: 1. maila (goxua), 2. maila(goxua) eta 3. maila (goxua). Izena ematea zabalik dago apirila-ren 21era arte, ondoko telefonoe-tara hots eginez 636 889 423 (Jose-txo), 617 656 276 (Fermin) eta 637830 641 (Alberto). Bikote bakoitzak20 euro ordaindu beharko ditu SanMigel elkarteko kontu zenbakian(2100 5365 21 2100147311).

  Emakume txirrindulari onenakbiltzen dituen XXIX. NazioartekoEmakumeen Bira asteazkeneanhasiko da. Birak Etxarri Aranatzizango du 2. etapako abiapuntu,hurrengo ostiralean, apirilaren15ean, 15:30ean. Etxarritik Altsa-suko norabidea hartuko du ema-kumeen tropelak, eta ZiorditikArabara sartuko da, Lautada etaBarrundiatik ibili ondoren Lan-datik Legutianora jotzeko. HandikUrkiolako gainera (3. maila) jokodute, bertako santutegian egongobaita helmuga.

  Etxarri Aranazko Udaletik adie-razi dutenez, oso pozik daudeEmakumeen Birako etapa bat lehe-nengoz Etxarritik abiatuko delako.Etxarrin, eta Sakanan, beti izandugu txirrindularitzarekin harre-man estua eta horrela jarraitunahiko genuke. Baina horretazgain, Emakumeen Birako etapasustatzearekin txirrindularitzaneta kirol guztietan emakumeenpresentzia aldarrikatu nahi dugu.Emakumea, kirola eta berdintasu-na sustatu nahi ditugu. Emakume-ak erreferente izatea nahi dugu, etagizonen kirolak duen oihartzunalortzea, bai maila mediatikoan etabaita maila ekonomikoan erenabarmendu du Udalak.

  Leire Maiza eta Joana irastorzaEmakume kirolarien lana aitor-tzeko bide horretan, txirrindula-

  ritzan ibiltzen diren bi emakumeetxarriarrek, Leire Maizak etaJoana Irastorzak, eginen duteEtxarriko etapari hasiera eman-go dion zinta mozketa, 15:30ean,Udalak gonbidatuta, Emakume-en Birako hasierara ikastolako etaeskolako neska-mutikoak gonbi-datu ditu, halaber, Etxarri Ara-nazko Udalak.

  Emakumeen BiraEtxarri AranatzenApirilaren 15ean, hurrengo ostiralean, 2. etapa EtxarriAranaztik abiatuko da, 15:30ean

  XXIV. IrurtzungoPilota TxapelketaabianOstegun Santuan hasi zen XXIV. Irur-tzungo Pilota Txapelketa, aziona-tuen mailako torneo ederra, eta dago-eneko hiru jardunaldi jokatu dira.Astebururo jokatuko dira kanpora-ketak, eta nal handiak IrurtzungoTrinitateko festetan erabakiko dira.

  Emaitzak:

  Martxoak 24Sanz-Diaz (San Migel) 4 / Senosiain-Labaka(Lagunak) 22Barbajero-Telletxea (Paz Ziganda) 10/Otxandorena-Etxamendi (Buruzgain) 22Mazkiaran-Mina (Huarte) 22 / Maiz-Esnaola(Bear Zana) 8

  Apirilak 1Ansa-Irurita 22 / Mazkiaran-Mina 16Mayans-Cordon 22 / Zaranton-Labaka 12

  Apirilak 3Iriarte-Sarasa 22 / Jauregi-Agirre 17Garralda-Landiribar 22 / Atutxa-Iriondo 12 Asier Etxeberria zazpigarrena Valladoliden

  Josu Etxeberriabigarrena eta AiletzLasa hirugarrenaTafallanIgandean kadeteen mailako El Case-rio Valsay Trofeoa (46 km) jokatuzen Tafallan. Garaipena etxean gera-tu zen, Caramelos El Caserio Valsaytaldeko Andoni Urra bakar baka-rrik heldu baitzen helmugara(1:22:30). 9 segundora sartu zen tro-pela eta sprint estuan Irabiako JosuEtxeberria iturmendiarra izan zenbigarrena eta Quesos BurundakoAiletz Lasa hirugarrena. ImanolGalartza (I.I) 6.a izan zen, Unai Villa-lobos (Q.A.) 7.a, Mateo Gonzalez (Q.A.)11.a, Marcos Pison (Q.A.) 14.a, JosuJaka (I.I.) 22.a, Urko Gorriti (I.I) 26.a,Jon Gil (I.I.) 30.a eta Unai Lizarraga(I.I.) 48.a. Beranduago sartu zirenJoseba Huarte (I.I.), 58.a, JavierMitxaus (I.I) 59.a, Iker Cervio (I.I.),62.a, Ander Rosado (I.I.), 64.a, etaXabier Mauleon (I.I.), 67.a. Caramelos El Caserio Valsay izan zentalde onena, Quesos Albeniz etaIntersport Irabiaren aurretik.

  Erbiti zazpigarrenaFlandiako Tourrean

  Igandean 100. Flandiako Tourra joka-tu zen, sei ordu luzeko proba ikus-garria, harresien lasterketa. PeterSagan gailendu zen (6:10:37), urru-netik erasoa jo eta gero. Imanol Erbi-ti eguneko ihesaldian sartu zen etazazpigarrena iritsi zen helmugara,48 segundora, postu historikoan,Tope Tenean sartzen den Estatuespainiarreko bigarren txirrindula-ria izan baitzen. Egun hau omenal-di bat bezalakoa da niretzat. Aha-legina ikaragarrizkoa izan da, bai-na aurrean giroaz gozatzea izugarriaizan da esan zuen.

  Euskal Herriko Itzulia Sakanan

  Asteazkenean Euskal Herriko Itzuliko 3. etapak Sakana zeharkatu zuen. Contador, Quinta-na, Aru, Purito, Henao eta txirrindulari guztiak Ziorditik sartu ziren eta Sakana zeharkatuondoren Larraunera sartu ziren, etapa Lesakan despeditzeko. Stephen Cummings (D.Data)irabazi zuen etapa. Atzoko etapako emaitzen faltan, Mikel Landa zen liderra, Keldermanisegundo bat, Henaori 3 segundo, Sanchezi 9 segundo, Contadorri 11 segundo eta Pinoti 13segundo aterata. Bihar despedituko da Euskal Herriko Itzulia, Eibarren.

  Emakumeen Bira

  Apirilak 13, asteazkena, aitzineta-pa: Iurreta-Iurreta (3,3 km-koerlojupekoa)Apirilak 14, osteguna, 1. etapa:Eskoriatza-Eskoriatza (76,6 km)Apirilak 15, ostirala, 2. etapa: Etxa-rri Aranatz Urkiola (109,4 km).Apirilak 16, larunbata, 3. etapa:Berriatua Berriatua (109,4km).Apirilak 17, igandea, 4. etapa: San-turtzi Portugalete (63 km).

  Emakumeen Birako aurtengo irudia.

 • Guaixe 2016ko apiribilaren 8a12 kirola

  Futbola

  Duatloia

  Automobilismoa

  Mendi lasterketak

  Aizkora

  Sakanako Futbol 8Topaketak bueltanNeguko atsedenaldiaren ondorenigandean 12. jardunaldia jokatuko daAltsasun

  Ilbeltzaren 31tik atsedenaldia izaneta gero, asteburu honetan itzulikodira Sakanako Futbol 8 Topaketak.Zehazki, topaketen 12. jardunaldiaizanen da igandean jokoan egonendena. . Sakanako Kimuen Futbol 8 Topa-ketak Sakanako Mankomunitate-ak antolatzen ditu. Helburua fut-bolean aritzen diren Sakanakokimuen mailako neska-mutikoeilehiaketa batean aritzeko aukeraematea da.

  Garikoitz Floreslaugarrena X. Opakuako Igoeran

  Larunbatean X. Opakuako Igoeranbildu ziren autozaleak. 50 pilotukosatu zuten proba eta 6k ezin izanzuten igoera despeditu. Opakuakomaldetan azkarrena Lola BMWautoa gidatzen zuen Aitor Zabale-ta izan zen (2:22.585). 4 segundoatera zizkion R34 Plusa gidatzen zuenIoseba Iraolari (2:26.437) eta 5segundo Silver Car S2a zeramanArkaitz Ordokiri (2:27.246). BRCB49 barketa gidatzen zuen GarikoitzFlores lakuntzarra laugarrena sail-katu zen (2:28.392). Gainontzekopilotu sakandarrek ere lan ederraegin zuten.

  Zabalarteko Beat Katarain, MikelRubio eta Noureddine Jdi etaDantzaleku Sakanako Jose AntonioSalgadok Cabraleseko hirubertikalak osatu zituzten

  Bi egunetan hiru Km Bertikal osa-tu. Hori egin dute LakuntzakoZabalarte klubeko Beat Katarai-nek, Mikel Rubiok eta Noureddi-ne Jdik eta Dantzaleku SakanakoJose Antonio Salgadok. Asturia-sen, Arenas de Cabralesen jokatudira hiru lasterketa hauek, Cabra-leseko Hiru Bertikalak, astebu-ruan, apirilaren 2an eta 3an.

  Hiru Km BertikalakKorrikalariek 3 proba osatu beharzituzten. Lehenik eta behin,Calluengako Km bertikala (2,4 km,984 m desnibel positiboa), bigarre-nik Subisomas Km Bertikala (3km, 1042 m desnibel positiboa)

  eta, hirugarrenik, Aventn KmBertikala (1,8 km, 1004 m desnibelpositiboa). Paraje zoragarrietan,malda ikaragarriei egin beharizan zieten aurre.

  Calluengan, Ferran Teixidoizan zen azkarrena (35:48). BeatKatarain lakuntzarra 16.a sailka-tu zen (42:00), Mikel Rubio irur-tzundarra 22.a (42:58), Noureddi-ne Jdi lakuntzarra 64.a (47:56) etaAntonio Salgado altsasuarra 95.a(54:23). Subisomas Km Bertikale-an Ferran Teixido izan zen ere one-na (39:48). Beat Katarain 19.a sar-tu zen helmugara (46:13), MikelRubio 31.a (47:43), Jose Antonio Sal-gado 78.a (55:19) eta NoureddineJdi 90.a (58:12). Eta, azkeneko igo-eran, Aventon Km Bertikalean,Ferran Teixidok irabazi zuen(35:29), Beat Katarain 18.a sailka-

  tu zen (42:02), Mikel Rubio 58.a(47:42), Noureddine Jdi 92.a (53:16)eta Jose Antonio Salgado 102.a(54:40).

  Horrela, hiru lasterketak kon-tuan izanda eta hiru denborakbatuta, Ferran Teixido izan daCabraleseko Hiru Bertikaletakogarailea (1:51:05), Beat Katarain12.a (2:10:15), Mikel Rubio 30.a(2:18:23), Noureddine Jdi 71.a(2:39:24) eta Jose Antonio Salgado82.a (2:44:22). Argi dagoenez, mai-la bikaina eman dute gure korri-kalariek.

  Resano UrrezkoAizkorako BuruzBurukoan aurreraGoizeder Beltza bidean geratu zen

  Asteburuan Urrezko AizkorakoBuruz Buruko kanporaketa jokatuzen Zegaman. Zortzi aizkolari lehia-tu ziren. A multzoan HermenegildoHerrero segoviarra, Goizeder Bel-tza etxarriarra, Julen Aranberri Elo-rriaga II.a eta Xabier Zaldua. Eta Bmultzoan Iban Resano dorrobarra,Alvaro Garcia, Jokin Alkizalete II.aeta Aitor Urteaga. Multzo bakoitzean 60 ontzako bienbor erdibitu behar zituzten aiz-kolariek. Eta bi onenek nala joka-tu zuten. A multzoko nalean, 45ontzakoa, zutik eta 60 ontzako bienbor mozteko lanetan Xabier Zal-dua izan zen azkarrena (8:37), Goi-zeder Beltzari ia minutu bat atere-az (9:25). Eta B mailako nalerakoIban Resano eta Jokin Alkizalete II.asailkatu ziren. Iban Resano nagusi-tu zen (9:51), Jokin Alkizalete II.arialde ederra aterata (12:38). Hortaz,Iban Resano eta Xabier Zaldua sail-katu dira Urrezko Aizkorako BuruzBuruko bigarren faserako.

  Benjaminetan Ekain Imaz etahaurren mailan Iker Mintegi izanziren txapeldunak

  Larunbatean II. Ultzamako Duatloiajokatu zen Larraintzarren (4,7 kmkorrikan, 21 km bizikletan eta 2,3km korrikan). 84 duatletek osatuzuten proba eta Ibai Alba (57:52)eta Elisa Gonzalez (1:09:59) izanziren txapeldunak. Sakana TriatloiTaldeko bost duatletek osatu zutenproba eta azkarrena FranciscoJavier Gomez izan zen. Gomez sei-garrena izan zen helmugan(1:00:41).

  NKJ: Imaz eta Mintegitxapeldun

  Goizean kategoria txikikoak lehia-tu ziren Nafar Kirol Jolasetarakobaliagarria zen II. Ultzamako Dua-tloian eta Sakana Triatloi Taldekoneska-mutilak bikain aritu ziren.Benjaminen mailan Ekain Imazizan zen txapelduna eta Alain Raz-kin ere podiumera igo zen, hiruga-rrena sailkatu baitzen. Kimuen nes-ken mailan Nahia Imaz seigarrenasailkatu zen eta kimuen mutilen mai-lan, aldiz, Hegoi Lakuntza hiruga-rrena sailkatu zen eta podiumeraigo zen. Bukatzeko, haurren mai-lan Iker Mintegi izan zen txapel-duna.

  12. jardunaldia(Igandean, Dantzalekun)Altsasun11:00etan: Mediolanum TipiTapa11:00etan: Kaixo Etxarri Aranatz12:00etan: Dantzaleku Kaixo11:00etan: Sayas SutegiAtsedenean: Urdiain

  Sakandarrak X. Opakuako Igoeran

  1. Aitor Zabaleta (Lola BMW) 2:22.585

  4. Garikotz Flores (BRC B 49) 2:28.392

  18. Iban Lopez (R5 GT Turbo) 2:54.841

  27. Iker Palacios (Speed Car GT 1000) 3:04.567

  29. Mikel Mendinueta (Peugeot 205 GTi) 3:09.350

  Gomez seigarrena II. UltzamakoDuatloian

  Sakandarrak II. Ultzamako Duatloian:

  1. Ibai Alba 57:526. Francisco Javier Gomez 1:00:41

  14. Gorka Garcia de Eulate 1:02:5915. Javier Borrega 1:03:0321. Ivan Sobredo 1:05:0127. Jorge Iradi 1:06:50

  Katarain 12.a CabralesekoHiru Bertikaletan

  Zona Norte SupermotardTxapelketako lehen jardunaldiajokatu zen Nafarroako Zirkuituan

  Fernando Urra olaztiarrak bikainekin dio denboraldiari. Astebu-ruan Zona Norte SupermotardTxapelketako lehen jardunaldiahartu zuen Los Arcoseko Nafarro-ako Zirkuituak. Lehen postuanateratzea lortu zuen olaztiarrak,saio lehiatuan. Lehendabizikomangan ez zuen irteera ona egineta hirugarren postuan despedi-tu zuen saioa Urrak. Aldiz, biga-rren saioan hasiera bikaina eginzuen eta lehen postuan jartzea lor-tu zuen olaztiarrak, lasterketa

  lehen postuan despeditu arte.Horrela, bi tandetako puntuakbatu eta gero, podiumaren gore-nera igo zen Los Arcosen.

  Bestalde, Migel Angel Perezolaztiarrak ere Los Arcoseko las-terketan parte hartu zuen. Lehensaioan seigarrena sailkatu zen etabigarrenean hirugarrena. Hortaz,sailkapen orokorrean laugarrenpostua lortu zuen Perezek.

  Aurki Kataluniako eta Espai-niako Txapelketak hasiko dira etaaurten bertan aritzeko aukeraizango du Fernando Urrak, RamosIndustrial enpresei eta beste hain-bat babesleei esker.

  Beraza MontsenykoUltran ezinLarunbatean Montsenyko Ultrajokatu zen (80 km), aldi bereanEspainiako Ultra Vedme 2016txapelketa zena. Nafarroakoselekzioarekin aritu zen Jose LuisBeraza. 50. Kilometroraino ongiibili zen uhartearra, sailkapene-an 20. postuan gutxi gorabehe-ra, baina orkatilan arazoak suma-tzen hasi zen, hanka bihurritueta gero, eta, azkenean 53. kilo-metroan utzi egin behar izan zuenproba. 87 korrikalarik osatuzuten proba eta Gerard Mora-les (8:18:53) eta Gemma Arenas(9:17:35) gailendu ziren. Nafa-rroako selekzioko lehen sailka-tua Xabier Zarranz izan zen(9:11:47, 21.a).

  Motoziklismoa

  Fernando Urra lehena Los Arcosen

  Beat Katarain, Mikel Rubio eta Noureddine Jdi Cabraleseko Hiru Bertikaletan.

  PREFERENTE MAILA. 1. multzoa26. jardunaldia

  Etxarri Aranatz 1 Lagun Artea 0Derbia jarraitzera zale asko hurbildu ziren.Lehen zatian Etxarrik dominatu zuen. 9.minutuan Xabatek gola sartu zuen,Etxarriren jokaldi ederra borobilduz.Bigarren zatian bi taldeak paretsu ibili ziren.Biek izan zuten markatzeko aukera, baina ezzituzten jokaldiak borobildu. Gainera, euriakpartida gogortu zuen. Bi taldeen portaeraeta kiroltasuna nabarmentzekoa izan zen.Bestalde, elurragatik atzeratutako partidakjokatu ziren Aste Santuan. Etxarrik 1 eta 3galdu zuen, Burladesen kontra, eta LagunArteak 2 eta 0 irabazi zion San Jorgeri.

  Sailkapena >>1. Gares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 p4. Etxarri Aranatz . . . . . . . . . . . . . . .46 p6. Lagun Artea . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 p

  Hurrengo jardunaldiaAurrera Etxarri Aranatz(Larunbatean, 16:30ean, Leitzan)Lagun Artea Aibares(Igandean, 17:00etan, Lakuntzan)

  ERREGIONAL MAILA. 3. multzoa26. jardunaldia

  Altsasu 1 Amigo 2Lehen zatian Altsasuk partida ona egin zuen.Gol jokaldi ederrak sortu zituen etahorietako batean gola sartu zuen Estebanek.Baina 2. zatian dominatzera pasa zirenAmigokoak. Hasieran ongi eutsi zuenAltsasuk, baina berdintzea eta azken uneangaraipenaren gola sartzea lortu zuen Amigok.Bestalde, elurragatik atzeratutako partidajokatu zuen Altsasuk Salesianosen kontraeta 1 eta 2 galdu zuten altsasuarrek.

  Sailkapena >>1. Doneztebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 p

  10. Altsasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 p

  Hurrengo jardunaldiaDoneztebe Altsasu(Larunbatean, 17:00etan, Donezteben)

  ELOMENDIKO TXAPELKETA2. FASEKO A MULTZOA. 13. jardunaldia

  Apolo 0 Egiarreta 4Beriain 2 Zaldua 0

  Sailkapena >>1. Bar Mikel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 p2. Egiarreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 p5. Zaldua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 p

  Asteburuko jardunaldiaEgiarreta Rincon de Ir.Zaldua Eneriz

  Futbola

 • 34 ibilgailuk hartu zuten parte etaPlasma 4x4ko Jorge izan zentxapelduna

  Larunbatean eta igandean jende-tza pasatu zen Arbizuko indus-trialdetik. Sakana 4x4 Topaketajokatu zen, urtetik urtera sonahandiagoa lortzen ari den ekital-dia. Aurten 34 pilotuk hartu duteparte, gehienak euskaldunak, bai-na baita Leondik ere etorriak.Sakandarrei dagokienez, Dorrao-ko Jon, Arbizuko Mikel Ixela etaprobako emakume bakarra, Altsa-suko Bego izan ditugu. 34 pilotuhauek sekulako ikuskizuna eskai-ni zuten eta zaleek bikain pasazutela, hori da garrantzitsuenaadierazi digu Sakana 4x4ko JoseLuis Lakuntza Rixitas-ek.

  Larunbatean Arbizuko indus-trialdean prestatutako zirkuitutik2.500 zale inguru pasa ziren eta igan-dean ere jendetza hurbildu zen. 7gune prestatu zituzten, larunbate-an alde batetik bestera gainditubeharrekoak eta igandean, kon-trako norabidean. Osteguneanbotatako euria zela eta, lohia,putzuak eta zuloak nonahi zeu-den. Todoterrenoen maniobrakikusgarriak izan ziren; gozatu ede-rra hartu zuten pilotuek aipatudu Sakana 4x4ko kideak. Bestalde,larunbat gauean jokatu beharrekogaueko proba bertan behera utzibehar izan zuten, eremua argizta-tzeko generadoreak matxuratu eginzirelako eta segurtasunagatik.

  Emakume altsasuarraProbari dagokionez, Plasma 4x4koJorge gasteiztarra izan zen irabaz-lea. Dorraoko Jon bosgarrena sail-katu zen, Mikel Ixela hamabosga-rrena eta Bego altsasuarrari sariberezia eman zioten, proban ari-tu zen lehen emakumea izan zela-ko. Pilotuak ikusgarri aritu zireneta jendea gustura geratu zennabarmendu du Rixitasek. Bestal-de, txoko eta ingurune guztiaklehen zeuden bezala uzteko lanhandia egin zutela gaineratu du.Maiatzaren 14an Astigarraganproba dugu, ekainaren 4an Oiar-tzunen, eta Arbizuko festetan ereproba antolatuko dugu, ekainaren25ean, larunbatean ziurrenikadierazi digu Rixitasek.

  Guaixe 2016ko apiribilaren 8a kirola 13

  MendiaBotxa

  Areto futbola

  Irurtzun Gazteak,NafarroakohirugarrenakNafarroako Botxa Txapelketanhirugarrenak sailkatu dirairurtzundarrak

  Petanka antzeko joko tradizionalada botxa, Irurtzungo Iratxo elkar-tean gogoz jokatu eta sustatzen dute-na. Hain zuzen ere, Irurtzungo hirutaldek hartu zuten parte azaroaren14an hasi zen Nafarroako Botxa Txa-pelketan: Irurtzun Gazteak, Irur-tzun 1 eta Irurtzun 3. Aipatu txa-pelketan guztira 19 talde lehiatu ziren,orain arteko kopuru handiena, girobikainean.Asteburuan txapelketako nalakjokatu ziren Berriozarren. IrurtzunGazteak taldea Iigo Carballo,Xabier Agustino eta Guillermo Juan-go 3. eta 4. postua erabakitzekonalean aritu zen eta 20 eta 18 ira-bazi zion Amaia taldeari Paco, Cris-tobal eta Dani. Zalantzarik gabe,txapelketa ikusgarria egin dute Irur-tzun taldekoek. Txapelketari dago-kionez Txantreako Txustak Txus,Rues eta Vidal izan dira txapel-dunak, Amaia taldeari Felix, JoseMari eta Sarda nal ikusgarrian 20eta 14 irabazi ondoren.

  Goitik behera eginzuen Magna GurpeakGaur Antequera du arerio, 20:30ean,Anaitasuna pabilioian

  Kataluniatik poltsikoak hutsik itzu-li ziren Magna Gurpea Xotako joka-lariak, Santa Colomak 4 eta 2 ira-bazi baitzion Imanol Arregiren tal-deari. Magna Gurpea ongi hasi zen,baina goitik behera egin zuen tal-de berdeak eta defentsa akatsen-gatik eta punteria faltengatik 3 pun-tuak ihes egiten utzi zituen. . Imanol Arregik onartu zuen bere tal-deak partida txarra egin zuela. Ongihasi gara baina gaizki bukatu dugu,oso nahasita. Akaso kontrolatu ezindugun dinamika negatibo batean sar-tu gara. Hau gertatzen denean, zurejokoan konantza izan behar duzu,emaitzei buelta emateko azalduzuen teknikariak.

  Gaur Antequera arerioIruean

  Lehen mailako areto futboleko lide-rra Inter Movistar da (74 puntu). Mag-na Gurpea Xota seigarren posturajaitsi da (44 puntu). Ostiralean Mag-na Gurpeak sailkapenean azkena denUMA Antequera taldea hartuko du,Anaitasuna pabilioian.

  Eguraldia lagun, bikain joan zenUrbasa, Altzania eta Aralar mendizerrak lotu zituen mendi ibilbide ezlehiakorra, Nafarroako egutegiamustu zuena

  Kontentu zeuden Altsasuko Men-digoizaleak taldekoak. Larunbate-an eguraldiak bat egin nahi izanzuen 9. Hiru Mendi Zerrak men-di ibilbidearekin eta gure mendiezgozatzeko aukera probestu zutenAltsasun agertu ziren 521 mendi-zaleak. Bi aukera zituzten: ohikoibilbidea, 48 km-koa, edo ibilbidelaburra, 26 km-koa. Gehieneklehendabiziko aukeraren alde eginzuten. Altsasuko mendi ibilbide-ak Nafarroako Iraupen LuzekoMendi Ibilaldien IX. Txapelketamustu zuen eta, aldi berean, Eus-kal Herriko Mendi Ibilbide Luze-en Zirkuiturako baliagarria zen.Altsasuko Mendigoizaleak talde-ak antolatu zuen Hiru MendiZerrak mendi ibilbide ez lehiako-rra, Dantzaleku Sakana klubarenlaguntzarekin.

  Mendizaleak goizeko 7:00etanatera ziren Altsasuko Foru Pla-zatik. Urdiainera jo zuten, Por-tuazpitik Urbasara igotzeko. Han-dik Bargagainera iritsi ziren(1.153 m) eta Gainsolerantz egin

  zuten, gero Ziordira jaisteko. Ibil-bide motza hautatu zutenek Zior-ditik Altsasura jo zuten, partze-larietatik. Aldiz, ibilbide luzeko-ek Altzaniako mendi zerrara jozuten, Kipular (1.059 m) igo etaOrobe eta Sorozarretara jaisteko.Handik Balankalekura igo ziren(983 m) eta Intxusbururantzjarraitu zuten (946 m), Aralarren.Handik jaitsierari ekin zioten,Sarabetik eta San Pedrotik bar-na Altsasura iritsiz. Eguraldibikainari esker ikuspegi bikaine-taz gozatu zuten mendizaleek etaibilbidearen eta parajeen eder-tasuna nabarmendu zuten guz-tiek. Horretaz gain, antolakuntza-rendako loreak izan zituzten. Izanere, besteak beste, famatuak egindira Hiru Mendi Zerretan eskain-tzen diren hamaiketakoak. Ohi-ko edari eta janariez gain, aur-ten Ziordiko hornidura puntuanbasurdea dastatu ahal izan zeneta Saraben, Urdiaingo igerile-kuen ondoan, magrak tomatea-rekin. Aurreko edizioetanmagrak Balankalekuko igoerabaino lehen eskaintzen ziren, bai-na mendizaleek egindako propo-samenak aintzat hartuta aurten

  igoeraren ondoren eman ditugu,Saraben, eta gustatu zaie, hobe-to iruditu zaie azaldu dute anto-lakuntzatik.

  Martxa motza hautatu zutenekgoizeko 10:00etatik aurrera hasiziren Altsasuko Foru Plazara iris-ten, eta martxa luzea hautatu zute-nek, aldiz, eguerditik aurrera.Batzuk korrika egin zuten ibilbi-dea, eta gehienek oinez. Altsasu-

  ko Mendigoizaleak taldeko JavierZelaiak azaldu zuenez, guztiabikain joan da, ez da aparteko ara-zorik gertatu. Guztia antolatze-ko 50 pertsona inguru aritu zirenlanean eta antolakuntzatik nabar-mendu zutenez, aurten inork ezditu ibilbidea markatzeko zintakkendu, aurreko edizio batzuetangertatu den bezala, eta alde horre-tatik ere kontentu zeuden.

  Behean, Irurtzun Gazteak. Utzitakoa

  Mendizaleak gure paraje bikainetatik barna ibili ziren.

  521 mendizale Hiru Mendi Zerretan

  Gozamena Sakana 4x4 TopaketanAutomobilismoa / 4x4

  Azken eguneko euriengatik lohiez eta oztopoz beteta zegoen ibilbidea. utzitakoa

 • Guaixe 2016ko apiribilaren 8a14

  kultura >>

  bazterretik

  Iosu Lizarraga

  Aplikazioen munduannabigatzen V:

  Mugikor txinatarrakKaixo irakurle maiteak; gaurkoanzerbait ezberdina ekartzea irudituzait. Azkenaldi honetan mugikorberri bat erosteko jende pila gal-dezka datorkit. Nik, mundu hone-tan aditu bat naizenez, txinatar mun-dua gomendatzen dut beti.Txinatik datozen mugikorren sal-menta egunero handiagotzen arida. Egia esan, hemengoekin alde-ratuz, prezio askoz murriztuagoakdituzte eta hori oso erakargarria

  da gure poltsikoendako. Txinatik erosteko denda elektro-niko asko agertu dira azkenaldihonetan. Honen abantailak etadesabantailak ikusiko ditugu. Nor-malean mugikor txinatarrak mun-duan barna saltzen ez direnez,denda bitartekariei heldu beharkodiegu erosketa egiteko. Gomenda-garria da dendarekin kontaktuanjartzea, mugikorra stock-ean dago-en ala ez jakiteko, askotan web orriakdataz kanpo baitaude.Hemen duzue denda fidagarri etagomendagarrien zerrenda bat: Pan-dawill, Igogo, Android sale, Aliex-

  press, Ibuygou, Fulcrumall eta Fast-CardTech. Bidaltzeko metodo eraginkor etaseguruena, arazorik gabe ailega-tzeko eta aduanakgainditzeko, posta arruntez bidal-tzea da. Honen eragozpen bakarradenbora da, normalean hilabete batinguru irauten baitu. Mezularitzazerbitzu espezializatuak aukeratzenbadituzu, zortzi egun inguruan zuremugikorra izango duzu zure eskue-tan, baino aduanekin arazoak izanahal dituzu. Aduanak nola gainditu? Normaleanfuntzionatzen duten bi aukera: pake-

  tea opari bat bezala bilduta bidali, edo60 baino gutxiagoko faktura faltsuabidali nire kasuan, 300ko mugikorbatean, 34,86ko konponketa elek-troniko baten faktura bidali zidaten.Esan beharrekoa da, baita ere, era-gozpen handienetariko bat, norma-lean bakarrik urte bateko garantiaduzula dela. Gainera konponketa egi-teko, Txinara bueltan bidali beharkoduzu, bidalketa gastuak zure kargu.Azkenean, bidalketa, konponketa etabueltarekin, bizpahiru hilabete ingu-ru pasatzea normala da.Bestalde, gutxitan baino gertatu dengauza bat aipatzekoa da: mugikor

  faltsifikatuak bidaltzea, txinata-rrak klonazioan adituak dira eta (Xia-omi M2 faltsuen kasu famatua izanzen duela bi urte inguru).Bukatzeko, mugikor txinatar baterosteko faktore garrantzitsuena,kalitate/prezio harremana da. Harre-man hau zaintzen duten marka txi-natarren lista bat utziko dizuet, hobe-renetik hasita: Xiaomi, OnePlus,Oppo eta Meizu. Mugikorrez aldatzea pentsatutabaduzue, kendu beldurra eta ausar-tu Txina munduan dauden auke-rak erostera. Aste on bat pasa eza-zue, eta hurrenera arte!

  Larunbatean, 20:00etan, AltsasukoIortia kultur gunean Haize Berriakbandaren kontzertua

  Ocho apellidos vascos etaOcho apellidos catala-nes ezagunen ondorenOcho apellidos falsoshel-

  du da Iortia kultur gunera. Aurre-neko biak filmak baziren, azkenaSakanako musika bandaren ikus-kizuna da. Aitzakia gisa bandakzortzi musikariren abizenak har-tu ditu: Gustav Holst, FerrerFerran, Llano, Dizzy Stradford,Robert Finn, Michael Van Delft,Ted Huggens eta Rita Defoort.

  Ogasunari ordaintzea eragoz-

  teko, beste konpainia batekin hitzar-mena zutelako hainbat arrazoi-rengatik sortzaile horiek geroraoso ezagunak egin diren piezakbeste abizen batzuekin sinatu zituz-ten. Pieza bakoitzaren aurretikbeharrezko azalpenak Luis Ordu-a zuzendariak emanen ditu.

  Zortzi konposiziok osatzen dutekontzertua. Orokorrean emanaldibizia izanen da, mota guztietakomusika erritmoak dituenak: kla-sikoa, folklorea, pasodoblea Inau-terien ondoren hasi zen prestatzenHaize Berriak banda emankizuna.Altsasuko biharko kontzertuarenondoren, egitarau berarekin Leri-na joanen dira apirilaren akaberan.

  Larunbatean, 19:00etan, Arbizukokanpineko Amari yoga magikogunean

  Maite Itoiz sopranoak etaJohn Kellyk Historicalkontzertua eskainikodute bihar. Itoizen ahotsa harpazeltaren, errenazimenduko laute-aren, txirulen eta perkusioarendoinuek lagunduko diote. Bikote-ak Erdi Arotik gaur egunera arte-ko Europako musika egitarauaeskainiko du, herri musikako etaeurek sortutako piezak tartekatuz.Historical emanaldiekin Itoizeketa Kellyk kritika onak jaso dituz-te Alemanian. Nafarroan behineman dute egitarau hori eta arra-

  kasta errepikatu egin zuten. Arbi-zukoaren ondoren, bikoteak Kana-dara eramanen du Historicalemankizuna. Beste hainbat musi-

  karirekin bateraAlan SimonenExcalibur rock-operaren makinabat emanaldirekin itxiko duteurtea.

  Errenazimenduko musikare-kin hasi, barrokoarekin segi etaeuskal musikarekin despeditukodute emanaldia. Rikardo BihoitzLehoi, Nafarroako Teobaldo I.a,Alfonso X.a Jakituna edo Juan dela Encinaren piezekin batera, eus-kal kantutegiko abesti herrikoiakedo Mikel Laboa eta beste egilebatzuenak entzuteko aukera iza-nen da. Sarrerak 630 777 130 tele-fonoan edo [email protected] e-postan lortu daitezke aurretik (15euro), edo bihar aretoan bertan (20euro).

  Euskarazko zinemaIrurtzunen

  Irurtzunen Amama euskal filmarrakastatsua ikusteko aukeraizanen da asteburuan: gaur etaigandean, 20:00etan, kultur etxe-an. Baserri batean bizi den fami-lia bateko kideen belaunaldi arte-ko talka islatzen du filmak. Horre-taz aparte, haurrendako filmemanaldia izanen da igandean,18:00etan.

  4nek OlaztinGaur, 22:30ean, Olatzagutiako Baranditabernan

  Juanpa Agirrek (ahotsa), Jose-ba San Sebastianek (baxua),Imanol Goikoetxeak (gitarra),Xabi Zubeldiak (teklatuak) etaJuanma Urrizak, Bolik, (bateria)osatzen dute 4nek (launek) taldea.Eskarmentu handiko boskoteakpop-rock estiloko doinuak sortuditu eta azaroaz geroztik jendau-rrean aurkezten ari dira kantuhoriek.

  Helena TabernaVianako Printzeasarirako hautagaienartean

  Nafarroako Gobernuak deitu-tako Kulturako Vianako Prin-tzea sariaren XVIII. ediziorakobederatzi hautagaitza erregistra-tu dira. Horien artean dago Hele-na Taberna zinemagile altsasua-rra, Nafarroako Kultura Kon-tseiluko kideek proposatuta.Agustin Gonzalez Azilu konposi-tore altsasuarrak 2009. urtean jasozuen sari hori.

  Salazarren obranoinarritutakoantzezlanari saria

  DonostiakoU d a l e k oEuskara Zerbi-tzuak etaDonostia Kul-turak euska-razko antzerkigintza sustatzekoahaleginaren barruan, joan denurtean 17 antzezlan programatuzituzten. Urtero ohi denez, haie-tako bati Donostia Antzerki Sariaeman zioten. 16. edizioan AdosTeatroren Maitasunaren ostean,maitasuna antzezlanak mereziizan du aitortza. Saria Antzer-kiaren Nazioarteko Egunean, mar-txoaren 27an, jaso zuten VictoriaEugenia Antzokian. Saritutakoantzezlana Garbi Losadak idatzieta zuzendu du, Dora Salazarreniruditerian oinarrituta.

  Abizen faltsuen musika

  Europako musikan barnako 1000 urteko bidaia

 • Guaixe 2016ko apiribilaren 8a kultura 15

  KIKI ARGAZKI DENDAA L T S A S U

  15x20 cm-ko 8 argazkikoerreportaje batean beste biargazki opari.

  TANIA ARRAINDEGIAL A K U N T Z A

  50 ko gastuarerkin, etxe-ko produktua doan.

  LAKUNTZAKO OSTATUAL A K U N T Z A

  Menuarekin, kafea edo kopadoan.

  ZURE EKO DENDAI R U R T Z U N

  10eko deskontua kontsul-ta terapeutikoetan.

  HOTEL OLATZEAA R B I Z U

  Eguneko menuarekin, kafeadoan, menu bereziarekin,txupitoa doan.

  ETXARRI HORTZ KLINIKA

  E T X A R R I A R A N A T Z%10eko deskontua garbike-tetan.

  LURESUA L T S A S U

  % 10eko deskontua eskain-tza berezi eta enkarguetanizan ezik.

  NORTE ERLOJUDENDAA L T S A S U

  %7ko deskontua produktuberrietan, konponketetan etaaldaketetan salbu.

  MENDIGAINURDEIAZPIKOAK

  L A K U N T Z A50 ko erosketa eginez geroetxeko produktua opari.

  URREZKOA BITXIDENDA

  I R U R T Z U NBitxietan 100 ko erosketaegitean, %10eko deskontua.

  www.guaixe.eus-enzerrenda osoa ikusgai

  BAZKIDETZA 50948 564 275

  Nonerabili

  IGO, euskarazko irakurzaletasunabulkatzeko kanpaina, bi hilabetezindarrean izanen da

  Irakurri, Gozatu eta Oparitu(IGO) egitasmoak 10. edizioadu aurtengoa. EuskaltzaleenTopaguneak antolatu eta Saka-

  nako Mankomunitatearen babesajasotzen duen egitasmoan Irur-tzungo, Lakuntzako, Arbizuko,Etxarri Aranazko, Urdiaingo,Altsasuko, Olatzagutiako eta Zior-diko liburutegiek parte hartzendute. Ostiralean jarri zen martxaneta maiatzaren 31ra bitartean irau-nen du. Ekimenak herritarrak eus-karazko liburuak irakurtzera ani-matu nahi ditu, irakurtzearen aldeatsegina azpimarratuz eta liburu-tegi publikoen erabilera sustatuz.

  Aurreko bederatzi edizioetanfrogatu denez, kanpainak eraginpositiboa izaten du herritarrekherriko liburutegian egiten duten

  euskarazko liburu maileguan. Eraberean, ekimenak liburuen sal-mentan izaten duen eragina kon-tuan hartzekoa da. Egitasmoakhonako argitaletxeen laguntza iza-ten du: Erein, Elkar, Ibaizabal,Pamiela, Txalaparta eta Susa. Eki-mena 50 herritan garatzen da.

  3 pauso 1. Irakurri. Liburutegira joan, etaeuskarazko edozein liburu mai-leguan eskatu.2. Gozatu.Liburua irakurri, libu-rutegira bueltatu, eta fitxa batbete beharko duzu. Fitxa horibeteta, liburutegiko arduradu-nak erosketa-txekea emangodizu, Sakanako liburu-dendahauetan erabiltzeko: Martxue-ta, Kaxeta, Arkatz edo Liburunda.Euskarazko beste edozein libu-ruren erosketan %35eko behe-rapena izango duzu. Erosketa-txekeak liburu dendan erabil-tzeko epea ekainaren 11 artekoaizanen da.3. Opari egin. Liburua oparitu:lagun bati, senide bati, edo nor-bere buruari.

  Berrikuntza Berrikuntzarik garrantzitsuenaPatxi Zubizarreta idazleak gomen-datutako 50 libururen zerrendada. 5 adin tartetan euskarazkoliteraturarekin gozatzeko pro-posamenak egin ditu idazleak.

  ZozketaIGO egitasmoan hilero partehartzen dutenen artean 30 euro-ko erosketa-txekea zozketatu-ko da liburutegian.

  Argazkiak moldatzeko ikastaroansortutako 60 lan ikusgai daudeAltsasuko Iortia kultur gunean;apirilaren 18ra arte, astegunetan18:30etik 21:00etara eta domeketan19:00etatik 21:00etara

  Altsasuko Udalaren GazteriaSailak ikasturte honetara-ko antolatu dituenen arte-an dago argazkiak eszenaratzeaeta ukituak ematea argazki-ikas-taroa. 12 eta 55 urte bitarteko 15

  lagun daude ikastaroan (hiru dira,30 urte baino gehiagokoak). Guz-tiak Kiki Asensio eta Olga Medi-naren esanetara trebatu dira argaz-kiak egiten eta haiek moldatzen.Ikastaroaren aurreneko hiru-hile-koan sortu zituzten argazki guz-tietatik 30 aukeratu dituzte. Biga-rren hiru-hilekoa apirilean despe-dituko da eta aldi horretako beste30 argazki atzotik Iortia kulturgunea