14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak...

of 33 /33
14. ALDAKETA PUNTUALA, GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN LURZORU INDUSTRIALEAN TXIKIZKAKO SALEROSKETAREN ERABILERA ERREGULATZEKO HASIERAKO ONARPENERAKO AGIRIA 2017KO EKAINA Club kalea, 1 (Bulegoak), 1, 2.saila 48930 Getxo T: 94 480 09 53 [email protected] www.trionslp.es

Embed Size (px)

Transcript of 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak...

Page 1: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. ALDAKETA PUNTUALA, GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN

LURZORU INDUSTRIALEAN TXIKIZKAKO SALEROSKETAREN

ERABILERA ERREGULATZEKO

HASIERAKO ONARPENERAKO AGIRIA 2017KO EKAINA

Club kalea, 1 (Bulegoak), 1, 2.saila 48930 Getxo

T: 94 480 09 53 [email protected]

www.trionslp.es

Page 2: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

AURKIBIDEA 1 Irizpide orokorrak ............................................................................................. 3

1.1 Sarrera. .............................................................................................. 3

1.2 Aldaketarako ekimena ....................................................................... 3

1.3 Aldaketaren helburua ........................................................................ 3

2 Gernika-Lumon indarrean dagoen HAPO-aren lurzoru industrialeko txikizkako merkataritzaren erabileren erregulazioaren deskribapena. ........... 5

2.1 Udalerriko gune industrial ezberdinetan baimendutako erabilerak erregulatzen dituzten Gernika-Lumoko HAPO-aren artikuluak: ........ 5

2.2 Txikizkako merkataritzaren erabilerak erregulatzen dituzten Gernika-Lumoko HAPO-aren artikuluak: ........................................... 6

2.3 Guneen erabilera nagusia. ................................................................. 8

3 Aldaketa puntualaren justifikazioa eta komenigarritasuna. ............................ 9

3.1 Indarrean dagoen araudiarekiko adaptazioa. .................................... 9

3.2 Lurzoru Industrialetako txikizkako merkatal aktibitateak erregulatzeko instrumento moduan, indarrean dagoen HAPO-aren barruan daudenak barne. .................................................................. 9

3.3 Beste ekipamendu komertzialak ezartzearren, oztopoak desagerrarazteko instrumento moduan. ......................................... 10

3.4 Aldaketa puntualaren komenigarritasuna, indarrean dagoen HAPO-a berrikusten ari dela kontuan hartuz. ............................................ 10

4 Aldaketa Puntualaren edukia. ........................................................................ 13

Page 3: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

1 Irizpide orokorrak

1.1 Sarrera.

Indarrean dagoen Gernika-Lumoko Hiri Antolamendurako Plan Orokorra, behin betiko onartu zen ekainaren 15ean, 385/1999 Foru Aginduarenbitartez, eta hirigintzako araudia hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialeanargitaratu zen 2000ko martxoaren 27ko 60. zenbakian. Beraz, udalerrian ezarritako eta ezartzear dauden erabileren multzoaren erregulaziorako kontuan hartu beharreko araudi erreferentzia da.

Plan Orokor horretan, lurzoru mota bakoitzeko erabilera baldintza orokorrak aipatzen dira, modu honetan, Gernika-Lumoko lurzoru industrialetako baimendutako erabileren eta suberabileren arteko erlazioa ezartzen da .

2000.urteko HAPO-aren onarpenarekin, txikizkako salerosketa erabileraren ezarpena eta egokitzea baldintzatu duten jarraibide batzuk ezarri ziren, elikadura produktuekin erlazionatutako espezializatu gabeko establezimenduak batez ere.

Momentu honetan, mota honetako saltegiak Txaportako lurzoru industrialaren parte batean soilik onartuta dago, erabiliren erregulazioa hau plan parztialarekin batera onartu zen araudia kontuan harzten duelako. Dena den, lurzoru industrialean dauden espezilizatu gabeko establezimenduetan, mota guztietako txikizkako salerosketa onartzen da, elikadura, tabakoa eta edariekin erlazionatutako salerosketa izan ezik.

Erregulazio hau, ondorio ezberdinak suposatu eta suposatzen ditu ezartzear dauden saltegientzako zein momentuan zeuden saltegientzako.

1.2 Aldaketarako ekimena

Aurrekoa kontuan hartuta, Gernika-Lumoko udalak Hiri Antolamenduaren Plan Orokorraren (HAPO-a) aldaketa puntual baten erredakzioa TRION, Planes y Servicios, S.L.P enpresari eskatzen dio. Aldaketa puntual hau, lehen azaldu den bezala, lurzoru industrialetan dauden txikizkako salerosketa erabileren erregulazioarekin lotuta dago.

1.3 Aldaketaren helburua

Beraz, Gernika-Lumoko HAPO-aren aldaketa honen helburua, lurzoru industrialetako erabilera desberdina duten txikizkako salerosketa guztiak berdintzea, salbuespen batzuk izan ezik, indarrean dagoen Plan Orokorran ere baztertuta daudenak.

Plan orokorrean, erabilera tertziario erabilera industrial karakteristikoaren barne baimenduta dago eta txikizkako salerosketa batzuengan, arrazoi gabeko diskriminazioa suposatzen du. Azken urteotan, europar legediak printzipio berriak ezartzen joan dira, zeinek establezimendu askatasun handiagoa ematen duten, oztopo legalak eta diskriminazioak ekiditzeko asmoz.

Era berean, Planak, lurzoru industrialetako txikizkako salerosketa establezimenduetarako baimentzen diren neurri minimo eta maximoak finkatzen ditu. Dena den, planaren aldaketa puntualaren helburua ez da kontzeptu honen aldatzea. Helburua , berez, elikagaien, edarien eta tabakoaren salmentaren erabilerak baimendutako beste txikizkako salerosketa erabilerekiko berdintasuna lortzea da .

Aldatu nahi den beste egora bat ere badago da Plan orokorrean, justifikatu gabe dagoela kontuan hartuz. Lurzoru industrialetan, lurzoruaren %50-ak, behintzat, erabilera nagusi hau jasango du, eta lurzoruaren beste azalera, baimendutako beste erabilerak jasotzeko erabil daiteke, haien artean erabilera tertziarioa. Limitazio honek, udalean dauden bi lurzoru

Page 4: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

industriale ezberditntzen ditu: Arene eta Vegako Gunea, barientea eta trenbidearen artean. Eremuen neurrien arteko desberdintasuna garrantzitsua da, beraz, irizpedi berdina bi eremuei aplikatzea desegokitzat hartzen da. Beraz, udalerriko errealitaterai erreparatuz eta honen beharrak kontuan hartuz, udalerriko lurzoru industrialaren azalera totalaren %50-a gutxienez, erabilera nagusirakouztea egokiagoa dela uste da, eremuen azalerak banan banan kontuan hartzea baino.

Modu honetan, eraikita dauden instalazioentzako araudi talde bat ezartzen da etorkizunean etorriko diren ezarpenekiko diskriminazioak ekiditzen.

Era berean, lurzoru industrialeko erabilera nagusia ezartzekokontuan hartu beharreko azalera, eremu ezberdintasunik egin gabe, lurzoru industriala guztia kontuan hartu beharko litzateke.

Page 5: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

2 Gernika-Lumon indarrean dagoen HAPO-aren lurzoru industrialeko txikizkako salerosketaren erabileren erregulazioaren deskribapena.

Indarrean dagoen Gernika-Lumoko Hiri Antolamendurako Plan Orokorra, behin betiko onartu zen ekainaren 15ean, 385/1999 Foru Aginduarenbitartez, eta hirigintzako araudia hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialeanargitaratu zen 2000ko martxoaren 27ko 60. Zenbakian. Jarraian, txikizkako salerosketa erregulatzen duten artikulu ezberdinak aipatzen dira.

2.1 Udalerriko gune industrial ezberdinetan baimendutako erabilerak erregulatzen dituzten Gernika-Lumoko HAPO-aren artikuluak:

Jarraian, gune industrial ezberdinetan baimendutako erabilerak erregulatzen dituzten HAPO-aren artikuluak jasotzen dira, txikizkako salerosketa erabilerako EA barne:

2.7.1.2. artikulua.—ZIAR010C zerbitzualdean haizu diren erabilerenzerrenda eta erabilera nagusia

2.7.1.9. artikulua.—ZITX011C aldean haizu diren erabileren zerrenda eta erabilera nagusia

2.7.1.16. artikulua.—ZITX013C aldean haizu diren erabileren zerrenda eta erabilera nagusia

2.10.1.9. artikulua.—Haizu diren erabileren zerrenda eta erabilera nagusia ZITXO12 aldean

Hiri-lurzoruko gune industrialak artikulu hauen menpe daude. ZIVE 16C gunea 2.7.1.9 artikuluaren menpe dago eta ZITX 19C, ZIVE 15C. ZIVE 17C, ZIVE 14NC, ZIVE 18NC guneak 2.7.1.16 artikuluaren menpe daude.

Horrela erregulatzen da txikizkako salerosketaren erabilera:

2.7.1.2. artikulua.

EA Azpiatala: Txikizkako salerosketa. 3. kategorian

EA.1.2. Beste ekoizkin batzuen txikizkako salerosketa espezializatu gabeko establezimenduetan.

EA.3. Farmazi, apaindura eta higiene gaien txikizkako salerosketa. EA.4. Bestelako gai berrien txikizkako salerosketa establezimendu

espezializatuetan. EA.4.13 izan ezik. EA.5. Bigarren eskuko ondasunen txikizkako salerosketa establezimenduetan. EA.7. Norbanakoen gaien eta etxeko tresnen konponketa. 1, 2, 3, eta 4.

kategorietan.

2.7.1.9. eta 2.7.1.16. artikuluak.

EA Azpiatala: Txikizkako salerosketa. 3. kategorian

EA.1.2. Beste ekoizkin batzuen txikizkako salerosketa espezializatu gabeko establezimenduetan.

EA.4. Bestelako gai berrien txikizkako salerosketa establezimendu espezializatuetan. EA.4.13 izan ezik.

EA.5. Bigarren eskuko ondasunen txikizkako salerosketa establezimenduetan. EA.7. Norbanakoen gaien eta etxeko tresnen konponketa. 1, 2, 3, eta 4.

kategorietan.

Page 6: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

2.10.1.9. artikulua

EA Azpiatala: Txikizkako salerosketa. 3. kategorian

EA.1.2. Beste ekoizkin batzuen txikizkako salerosketa espezializatu gabeko establezimenduetan.

EA.3. Farmazi, apaindura eta higiene gaien txikizkako salerosketa. EA.4. Bestelako gai berrien txikizkako salerosketa establezimendu

espezializatuetan. EA.4.13 izan ezik. EA.5. Bigarren eskuko ondasunen txikizkako salerosketa establezimenduetan. EA.7. Norbanakoen gaien eta etxeko tresnen konponketa. 1, 2, 3, eta 4.

kategorietan.

1.5.36 artikuluak (“EA erabilerako kategoriak. Txikizkako salerosketa”) bost kategoria ezartzen ditu, salmenta azaleraren arabera:

1. Txikizkako salerosketa erabileraren barruan ondoko kategoria hauek ezarri dira:

a) 1. kategoria: Salmentarako azaleran 149 m2-tik beherako azalera dutenak. b) 2. kategoria: Salmentarako azaleran 149 m2-tik 399 m2-ra arteko saila dutenak. c) 3. kategoria: Salmentarako azaleran 399 m2-tik 1.000 m2-ra artek saila dutenak. d) 4. kategoria: Salmentarako azaleran 1.000 m2-tik 2.499 m2-ra arteko saila dutenak. e) 5. kategoria: Salmentarako azaleran 2.499 m2-tik gorako saila dutenak.

2. EA. salerosketako biltegia erabileraren kategoriak zehazteko adierazi diren azalerak establezimendu bakoitzaren azalera osoan zenbatuko dira eta denak beteko ditu baldintzak.

2.2 Txikizkako salerosketaren erabilerak erregulatzen dituzten Gernika-Lumoko HAPO-aren artikuluak:

Gernika-Lumoko HAPO-ak jasotzen dituen arau urbanistikoen II. Eranskineko E atalak, erkidego-ekipoaren erabilera jasotzen du. Honen barne, EA atalak txikizkako salerosketa biltzen du:

EA.1. ESPEZIALIZATU GABEKO ESTABLEZIMENDUETAKO TXIKIZKAKO SALEROSKETA

EA.2. ESPEZIALIZATUTAKO ESTABLEZIMENDUETAN ELIKAGAIAK, EDARIAK ETA TABAKOA TXIKIZKA SALEROSTEA

EA.3. FARMAKOGINTZAKO, EDERTZEKO ETA HIGIENERAKO PRODUKTUAK TXIKIZKA SALEROSTEA

EA.4. GAI BERRIEN BESTE TXIKIZKAKO SALEROSKETA BAT, ESPEZIALIZATUTAKO ESTABLEZIMENDUETAN

EA.5. BIGARREN ESKUKO ONDASUNAK ESTABLEZIMENDUETAN TXIKIZKA SALEROSTEA

EA.6. ESTABLEZIMENDUETAN EGINA EZ DEN TXIKIZKAKO SALEROSKETA

EA.7. NORBERAREN GAUZAK ETA ETXEKO TRESNAK KONPONTZEA

Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri bezala geratzen dira. Zehazki:

EA.1. Espezializatu gabeko establezimenduetako txikizkako salerosketa: 52.1

Page 7: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

EA.1.1. Espezializatu gabeko establezimenduetako txikizkako salerosketa, elikagaiak, edariak eta tabakoa nagusi direlarik: 52.11

EA.1.1.1. Hipermerkatuak. Saltzeko 2.500 m2 baino gehiagoko azalera: 52.111 EA.1.1.2. Supermerkatuak. Saltzeko 2.499 m2 eta 1.000 m2 bitarteko azalera: 52.112 EA.1.1.3. Supermerkatuak. Saltzeko 1.000 m2 eta 400 m2 bitarteko azalera: 52.112 EA.1.1.4. Superzerbitzuak. Saltzeko 399 m2 eta 149 m2 bitarteko azalera: 52.113 EA.1.1.5. Autozerbitzuak. Saltzeko 149 m2 eta 40 m2 bitarteko azalera: 52.114 EA.1.1.6. Txikizka salerosteko espezializatu gabeko beste establezimendu batzuk: 52.115

EA.1.2. Beste produktu batzuk espezializatu gabeko establezimenduetan txikizka salerostea: 52.12

EA.1.2.1. Biltegi handiak. Saltzeko 2.500 m2 baino gehiagoko azalera: 52.121 EA.1.2.2. Espezializatu gabeko establezimenduetako beste txikizkako salerosketa bat: 52.122

EA.2. Espezializatutako establezimenduetan elikagaiak, edariak eta tabakoa txikizka salerostea: 52.2

EA.2.1. Frutak eta ortuariak txikizka salerostea: 52.21

EA.2.2. Haragia eta haragi-produktuak txikizka salerostea: 52.22

EA.2.3. Arrain eta itsaskiak txikizka salerostea: 52.23

EA.2.4. Ogia eta okintzako, gozogintzako eta pastelgintzako produktuak txikizka salerostea: 52.24

EA.2.5. Edariak txikizka salerostea: 52.25

EA.2.6. Tabako-produktuak txikizka salerostea: 52.26

EA.2.7. Esne-produktuak txikizka salerostea: 52.271

EA.2.8. Elikaduran espezializatutako establezimenduetako beste txikizkako salerosketa bat. Janaridendak: 52.272

EA.3. Farmakogintzako, edertzeko eta higienerako produktuak txikizka salerostea: 52.3

EA.3.1. Farmakogintzako produktuak txikizka salerostea: 52.31

EA.3.2. Gai mediko eta ortopedikoak txikizka salerostea: 52.32

EA.3.3. Edergailu eta apaintzeko gaiak txikizka salerostea: 52.33

EA.6. Establezimenduetan egina ez den txikizkako salerosketa: 52.6

EA.6.1. Gutunez egindako txikizkako salerosketa: 52.610

EA.6.2. Saltokietan eta azoketan txikizka salerostea: 52.620

EA.6.3. Establezimenduetan egina ez den beste txikizkako salerosketa bat: 52.632

Gernika-Lumoko HAPO-an jasotzen diren Txikizkako salerosketa erabileren artean ezberdintasunak ekiditzeko, EA1.1 erabileretan eta EA.1.2.1 erabileraren artean sor daitekeen kontradikzio edo kontradikzio bikoitza aipatzea beharrezkoa da. Bi kasuetan, salmentaren azalerara modu baldintzatuan erregulatzen dira, baina, lehen aipatu den eran, salmentaren azalera lurzoru industrialetan, 1.5.36. artikuluko kategoriek ezartzen dute:

Page 8: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

1. Txikizkako salerosketa erabileraren barruan ondoko kategoria hauek ezarri dira:

a) 1. kategoria: Salmentarako azaleran 149 m2-tik beherako azalera dutenak.

b) 2. kategoria: Salmentarako azaleran 149 m2-tik 399 m2-ra arteko saila dutenak.

c) 3. kategoria: Salmentarako azaleran 399 m2-tik 1.000 m2-ra artek saila dutenak.

d) 4. kategoria: Salmentarako azaleran 1.000 m2-tik 2.499 m2-ra arteko saila dutenak.

e) 5. kategoria: Salmentarako azaleran 2.499 m2-tik gorako saila dutenak.

2. EA. salerosketako biltegia erabileraren kategoriak zehazteko adierazi diren azalerak establezimendu bakoitzaren azalera osoan zenbatuko dira eta denak beteko ditu baldintzak.

Erregulazio bikoitz hau kontuan hartu behar da ez-onartutako erabilerak baimendutakoekin berdintzerako orduan. Lehen aipatu den moduan, lurzoru industrialetako txikizkako salerosketa erabilerak 3. eta 4. kategorietara murrizten dira. Honek, azaleraren arabera erregulatutakosuberabilerak ezintzen ditu, aurreko oinarria bete gabe.

Txikizkako salerosketa suberabilerak:

o EA.1.1.1. Hipermerkatuak. Saltzeko 2.500 m2 baino gehiagoko azalera o EA.1.2.1. Biltegi handiak. Saltzeko 2.500 m2 baino gehiagoko azalera

Ez-onartutako erabilera batzuk era berean jarraituko dutela aipatzea garrantzitsua da ere. Izan ere, hauek lurzoru mota hauentzat egokiak ez direla konsideratzen da, eta gune jakin batzuetan baino ezin dira garatu. Zehazki, EA.6 erabilera dela aipatu beharko litzateke, zeinak establezimenduetan burutzen ez den txikizkako salerosketarekin erlazionatuta dagoen. Gernika-Lumon hain errotua den erabilera hau, erregulazio berezi bat dauka (Astelehenetako merkatua).

Ingurugiro arloan gerta litezkeen ondorioak direla eta, EA.4.13 suberabileraren debekua mantentzen da ere.

EA.4.13. Erregaiak txikizka salerostea, automobiletarako izan ezik:52.486

Talde honek honako hau hartua du barnean:

— Berokuntzarako eta etxeko erabilerarako zura, ikatza, gas likidotuetako botilak eta erregai likidoak espezializatutako establezimenduetan txikizka salerostea.

Talde honek honako hau ez du barnean harturik:

— Automobiletarako erregaien txikizkako salerosketa. Ikus sailkapen honetako EB.3. banaketa.

2.3 Guneen erabilera nagusia.

Indarrean dagoen HAPO-ak esaten duenez, planeamenduan edota lizentzia lortzeko orduan, gune baten azalera totalaren %50-a ,gutxienez, erabilera nagusia garatzeko utziko dela ziurtatu beharko da.

2.1.2.4 artikuluko 2.puntuak, Barientea eta trenbidearen artean dagoenlurzoru industrial guztia, hiri-lurzoruan zein burututako lurzoru urbanizagarrian dagoena, kontuan hartzeko

Page 9: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

posibilitatea ematen du, aipatutako lur kantita minimo hori emateko. Modu honetan, Arene industrialgunea kanpoan geratuko litzateke.

Desberdintasun hau ez dauka justifikaziorik, azaleren arteko diferentzia handia kontuan hartuta.

Arazo hau udalerriko lurzoru industrial guztian ematen da. Arene-n dauden lurzoru industrialetan kokatutako merkatal erabileren ezarpena, udalerriko beste lurzoru industrialen parekoa izan da, ezarritako aktibitateak eta eraikitako aurrexistentziak kontuan hartuz.

3 Aldaketa puntualaren justifikazioa eta komenigarritasuna.

3.1 Indarrean dagoen araudiarekiko adaptazioa.

Azken urteotan, Europar parlamentuak hartutako erabakiak eta onartutako legeak direla eta, justifikazio gabeko oztopo batzuk ekiditzen hasi dira.Hauek aktibitate desberdinen ezarpenarekin lotuta daude. Modu honetan, europar herrialdetara igorri dira:

Europar araudia

Abenduaren 12ko, 2006/123/CE direktibak, barne merkatal zerbitzuei buruz hitz egiten duenak, establezimenduen askatasuna eta zerbitzugintza oztopatzen dituzten eragozpen legalak eta administratiboak ezabatzen ditu estatu kideetan.

Estatuko araudia

Azaroaren 23ko 17/2009 legeak, zerbitzu jarduera eta aktibitateetara sartzeari buruzkoa, zerbitzuen aktibitateak eta haien jarduera murrizten duten justifikazio gabeko oztopoak kentzea ahalbidetzen du.

Ekonomi-Jarduetarako lurzoru publikoa eta salerosketa -ekipamenduak sortzeko Lurralde Plan Sektorialari buruzko Auzitegi Gorenaren Sententzia aipatzea garrantzitsua izango litzateke ere. Honetan, plan sektorialean ezartzen diren limitazio batzuen kontra egiten da. Honen justifikazioa, diskriminazioaren kontra egitea da eta erregulazioen proportzionaltasunaren alde, aktibitate hauek mugatzeko erabakien motorra izanik.

Esandakoari erreparatuz, indarrean dagoen bai europar zein estatuko araudiak esaten duena, Planaren aldaketa puntual honekin lortu nahi den helburuarekin bat egiten du. Honela, Txikizkako salerosketa espezializatu gabeko establezimenduak, Gernika-Lumoko hiri-lurzoru industrialean ezartzea posible egitea baimenduta egongo litzateke,suberabilera desberdina daukaten beste txikizkako salerosketa establezimenduen baldintza berdinekin, lehen azaldutako kasu berezi batzuk izan ezik.

3.2 Lurzoru Industrialetako txikizkako merkatal aktibitateak erregulatzeko instrumento moduan, indarrean dagoen HAPO-aren barruan daudenak barne.

Page 10: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

Aldaketa puntual honekin lortu nahi den beste helburu bat, denboran zehar Gernika-Lumoko hiri-lurzoru industrialen eta indarrean dagoen HAPO-a kontuan hartuz, era desegokian ezarri diren saltegiak erregulatzea da.

Hauek funtzionamenduan daude gaur egun, eta udalaren baimena daukate lantegia ireki ahal izateko, indarrean dagoen planarekiko ziurtasungabeko egoera sortuz. Hori dela eta, badirudi, aldaketa puntual hau, HAPO-aren araudian aldaketak, handipenak edota interbetzioak egiteko era errezena dela.

3.3 Beste ekipamendu komertzialak ezartzearren, oztopoak desagerrarazteko instrumento moduan.

Azken hamarkadetan zehar, udalerriko hiri-lurzoru industrialaren pixkanakako tertziarizazio prozesua gertatu da. Lurzoru mota honetan ezarpen batzuk daudela nabarmentzen da.

Ezarpen prozesua bera, Arene-ko hiri-lurzoru industrialean ere gertatu egin da. Honen izaera tertziarioa, industriala baino garrantzitsuagoa edo handiagoa dela esan genezake.

Agiri honen 2. Atalean aipatu den bezala, elikagaiekin erlazioa daukan txikizkako salerosketa ez da erabilera baimendu bezala kontuan hartzen HAPO-ko lurzoru industrial desberdinak erregulatzen dituzten artikuluen barne.

Murriztapen honek existitzen diren enpresengan eragina dauka eta, enpresa berrien ezarpena trabatzen du. Sartu nahi diren suberabilerak, gainera, ez doaz dagoen hiri-ereduaren aurka, ezartzen diren tokien ingurua hobetzen dute baizik. Establezimendu edo saltegi hauen ezarpenak, pixkanakako lurzoru industrialen hobekuntza baimentzen du, eta era berean, beste lurzoruen okupazio ekiditzen du.

3.4 Aldaketa puntualaren komenigarritasuna, indarrean dagoen HAPO-a berrikusten ari dela kontuan hartuz.

Kontuan hartu den beste egoera bat, aldaketa puntual hau komengarria den ala ez planteatzeko, gaur egun Gernika-Lumoko HAPO-aren berrikuspena egiten ari dela da.

Aldaketa puntuala bideratzea planteatu da hurrengo arrazoiengatik:

1- Orain dela gutxi, Gernika-Lumoko HAPO-aren berrikuspena rekin hasi egin da, hortaz, hiru urte barru azken aprobazio lortuko dela kalkulatzen da gutxienez. Denbora epe hau, aldaketa puntualaren tramitazioa baino handiagoa da beraz.

2- Aldaketa puntualak ez du indarrean dagoen plan orokorraren hiri-eredua aldatzen. Horrez gain, Europar araudi berria kontuan hartu beharko litzateke. Araudi hau planeamendu berrian agertu beharko da.

3- Egokia dirudi ere, ezarritako saltegietan berrikuntzak planteatzea edota saltegi berriak planteatu ahal izatea, zaharkitutako lurzoruen berreraketa lortzeko asmoz.

Planteatutako helburua lortzeko, egiturazko aldaketa puntuala egitea proposatzen da, nahiz eta proposatzen den aldaketa puntualaren hedadura txikia izan. EA salerosketa erabileraren suberabileren ezarpenak, lurzoru industrial guztian, segurtasun juridikoa dela eta, egiturazko aldaketa puntualtzat aurkeztea gomendatzen du.

Ingurugiroan inpaktuari buruzko araudiari dagokionez, abenduaren 9ko 21/2013 estatu legea, ingurugiroaren ebaluazioari buruzko eta Urriaren 16ko 211/2012 dekretuaren atal garrantzitsuenak, zeinen ondorioz, planen eta programen ingurugiro ebaluazioen prozedurak erregulatzen diren, kontuan hartu behar dira.

Page 11: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

Legearen 6. eta 7. artikuluak, dekretuko 4. Eta 5. artikuluekin batera, planen eta programen ingurugiro inpaktuaren ebaluazioa egiteko beharra aipatzen dute. Dekretuko III. Eranskinak horri buruz esaten duena kontuan izanik.

III. Eranskin honetan jasotzen diren irizpideen artean hurrengoak aurkitzen dira:

1.– Plan eta programen ezaugarriak, bereziki honako hauek kontuan hartuta:

a) Planak edo programak zenbateraino ezartzen duen proiektu eta beste jarduera batzuetarako esparru bat, proiektuen kokaleku, izaera, neurri edo funtzionamendu-baldintzak zehaztuz, edo baliabideak esleituz.

b) Planak edo programak zenbateraino eragiten duen beste plan edo programa batzuetan, are hierarkizatuta daudenetan ere.

c) Plana edo programa egokia den edo ez ingurumen-gogoetak integratzeko, garapen jasangarria sustatzearren, bereziki.

d) Planarekin edo programarekin lotutako ingurumen-arazo garrantzitsu batzuk.

e) Plana edo programa egokia den edo ez ingurumenaren arloko erkidego- edo estatu-legedia ezartzeko (adibidez, hondakinen kudeaketarekin edo ur-baliabideen babesarekin lotutako plan edo programak).

2.– Ondorioen eta eragina jasan lezaketen guneen ezaugarriak, bereziki honako hauek kontutan hartuta:

a) Ondorioen probabilitatea, iraupena, maiztasuna eta itzulgarritasuna.

b) Ondorioen izaera metakorra.

c) Ondorioen mugaz haraindiko izaera.

d) Giza osasunerako edo ingurumenerako arriskuak (adibidez, istripuek eragindakoak).

e) Ondorioen magnitudea eta espazio-irispidea (eragina jasan lezakeen udalerriaren eremu geografikoa eta tamaina).

f) Honako hauengatik eragina jasan lezakeen gunearen balioa eta kalteberatasuna:

1) Natura-ezaugarri bereziak edo kultura-ondarea.

2) Ingurumen-kalitateko estandarrak edo gehienezko balioak gainditzea.

3) Lurzoruaren ustiapen intentsiboa.

4) Erkidegoko, nazioarteko, Estatuko edo autonomiako eremuetan aitortuta dauden babes maila duten habitat, espezie edo paisaien gaineko ondorioak.

Aurrekoari erreparatuz, aldaketa puntuala, indarrean dagoen plan orokorraren determinazioen aurka ez doala ulertzen da. Izan ere, merkatal erabilera Plan berean baimenduta dago eta suberabilera hauen ezarpena merkatal erabileraren barruan ez dute irizpide urbanistiko zein planeamendu irizpiderik aldatzen. Gainera, suberabileren ezarpen limitazio bera mantentzen denez, ez du ingurugiro eragin berririk suposatzen.

Lortu nahi dena, Planaren barruan dagoen Merkatal erabileraren barne suberabilera zehatz batzuen gehitzea baino ez denez, ingururo ebaluazioa gauzatzea beharrezkoa ez dela jakintzat jotzen da.

Page 12: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

Page 13: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

4 Aldaketa Puntualaren edukia.

Eremuen mugatze, erreklasifikazio edo errekalifikazio berririk proposatzen ez direnez, aldaketa puntualak ez du HAPO-aren dokumentazio grafikoa aldatzearen beharrik suposatzen. Aldatzen den agiri bakarra Plan Orokorraren araudia izango litzateke. Eraikigarritasun irizpideak berdin mantentzen dira eta aldaketak ez du azpiegiturengan diru ezartze berririk suposatzen, hauen arduradunen behartzat ulertuta. Aprobetxamenduaren inguruan ere, ez du aldaketarik suposatzen zein diru publikoaren beharrik.

Indarrean dagoen Gernika Lumoko HAPO-aren aldatu beharreko artikuluak aldaketa puntual hau posible egin ahal izateko hurrengo hauek dira:

2.7.1.2. artikulua.—ZIAR010C zerbitzualdean haizu diren erabilerenzerrenda eta erabilera nagusia

Oraingo Artikuluaren Idazketa:

1. Hiri lurzoruko ZIAR010C zerbitzualdean haizu diren erabilerak ondokoakdira:

B Atala: Manufakturen industria. 1 eta 2. kategorietan

BA. Janarien, edarien eta tabakoaren industria. BB. Ehungintza eta jantzigintza. BC. Larruaren eta oinetakoen industria. BD. Zur eta kortxoaren industria, altzarigintza, saskigintza eta espartzuaren

industria izan ezik. BE. Papergintza, argitalpenak, arte grafikoak eta grabatzeko euskarrien

erreprodukzioa. BG. Industria kimikoa. BG azpiataleko sail guztiak, BG.2. saila izan ezik (izurri-

botiken eta nekazaritzarako beste gai kimiko batzuen fabrikazioa). BG.6. sailetik ez dira baimenduko BG.6.1. taldea (lehergaien eta pirotekniako gaien fabrikazioa) eta BG.6.2. taldea (kola eta jelatinen fabrikazioa).

BH. Kautxuaren eta gai plastikoen eraldakuntzaren industria. BI. Metalik gabeko beste mea batzuen industriak. BJ. Metalurgia eta metalezko gaien fabrikazioa. BK. Makineriaren eta ekipo mekanikoen industria. BL. Material eta ekipo elektriko, elektroniko eta optikoen industria. BM. Garraioetarako materialen fabrikazioa. BN. Denetariko manufaktura-industriak.

C Atala: Eraikintzako ogibide tailerrak. 1 eta 2. kategorietan

Atal honetako azpiatal guztiak baimenduko dira.

D Atala: Biltegia

Kategoria guztiak baimenduko dira. DA Azpiatala: Merkataritzako biltegia

Lurzoruaren Erabileraren Sailkapenaren sail guztietan baimenduko da. DB Azpiatala: Zerbitzu biltegia

Alde honetan haizu diren gainerako erabilerei loturiko erabilera lagungarri gisa baimenduko da, eta bai alboan ez dagoen beste jarduera baten erabilera lagungarri gisa ere, hau da, hari lotutako erabilera lagungarria ez denean.

DC: Beste jarduera batzuen ekoizbideen eta mantenimendu tresnen biltegia

Page 14: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

Alde honetan haizu diren gainerako erabilerei loturiko erabilera lagungarri gisa baimenduko da, eta bai alboan ez dagoen beste jarduera baten erabilera lagungarri gisa ere, hau da, hari lotutako erabilera lagungarria ez denean.

E Atala: Erkidegoaren ekipoa

EA Azpiatala: Txikizkako merkataritza. 3. kategorian EA.1.2. Beste ekoizkin batzuen txikizkako salerosketa espezializatu

gabeko establezimenduetan. EA.3. Farmazi, apaindura eta higiene gaien txikizkako salerosketa. EA.4. Bestelako gai berrien txikizkako salerosketa establezimendu

espezializatuetan. EA.4.13 izan ezik. EA.5. Bigarren eskuko ondasunen txikizkako salerosketa

establezimenduetan. EA.7. Norbanakoen gaien eta etxeko tresnen konponketa. 1, 2, 3, eta

4. kategorietan. EB Azpiatala: Motoredun ibilgailu, bizikleta, ziklomotore eta karabanen salmenta,

mantenimendua eta konponketa, I.I.T.ak eta gasolindegiak Azpiatal honetako sail guztiak baimenduko dira.

EC Azpiatala: Aparkalekuak Azpiatal honetako sail guztiak baimenduko dira.

ED Azpiatala: Herri administrazioa. Nahitaezko gizarte segurantza ED.1. Herri Administrazioaren kudeaketa eta administrazio

jarduerak. ED.3. Nahitaezko gizarte segurantza.

EF Azpiatala: Posta eta telekomunikazioak EF.1. Posta. EF.2. Telekomunikazioak. Jendeari jaramon egiteko bulegoak.

EG Azpiatala: Hezkuntza EG azpiataleko sail guztiak baimenduko dira.

EH Azpiatala: Osasuna EH.1.1. Osasun arloko jarduerak. EH.1.2. Medikuntza jarduerak. EH.1.3. Odontologi jarduerak. EH.1.4. Osasun arloko beste jarduera batzuk. EH.2. Albaitaritza jarduerak.

EI Azpiatala: Gizarte zerbitzuak EI.2. Gizarte arloko zerbitzugintza ostaturik gabe.

EJ Azpiatala: Elkartegintza jarduerak Sail guztiak.

EK Azpiatala: Josteta eta kultura Sail guztiak, hauek izan ezik: EK.3.4, EK.3.5, EK.4.3, EK.6.2 eta EK.6.3. taldeak eta EK.3.6. taldeko EK.3.6.2. mota.

EL Azpiatala: Kirolak EL.1.1.2. Gimnasialekuak. EL.1.1.4. Igerilekuak. EL.2. Kirol klubak eta eskolak.

EM Azpiatala: Josteta eta zabalaldia zerupean EM.1. Josteta eta zabalaldirako zerupeko jarduerak hirian.

EN Azpiatala: Ostalaritza EN.1. Ostalaritza establezimenduak EN.7. Turismokoak ez diren bestelako ostatu bereziak

Page 15: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

EN.8. Jatetxeak EN.9. Edaritegiak EN.10. Talde-jantokiak

EO Azpiatala: Norbanakoentzako zerbitzuak EO.1. Ehunezko eta larruzko janzkien garbiketa, lisaketa eta

tindaketa. EO.2. Ileapainketa eta beste apainketa batzuk EO.4.2. Gorputzaren mantenimendurako beste jarduera batzuk EO.5. Norbanakoentzako beste zerbitzu batzuk

EP Azpiatala: Ikerkuntza eta garapena Sail guztiak.

EQ Azpiatala: Erkidegoaren beste ekipamendu batzuk EQ.1. Argazkigintza jarduerak. EQ.2. Saiakuntza eta analisi teknikoak. EQ.4. Publizitatearen euskarriak.

F Atala: Bulegoak

Azpiatal guztiak, bi kategorietan.

G Atala: Ur eta energi zuzkidura

Eraikinak eta urbanizazioa urez eta energiaz hornitzeko beharrezkoak direnak.

I Atala: Garraioak eta komunikazioak

IA.1.2.4. Kaleak. IA.3.3. Txirrindularientzako bideak. Bidegorriak. IA.3.4. Bidezidorrak. IA.3.5. Oinezkoen ibilbideak eta pasealekuak. IE.1. Telekomunikazioak.

2. Goian aipaturiko erabilerez gainera, alde honetan lehendik dauden toki sistemen eta taxutu behar direnen jardunbiderako beharrezkoak diren beste erabilera guztiak baimenduko dira.

3. Erabilera nagusia B erabilera da (manufakturen industria).

Aldatutako Artikuluaren Idazketa:

1. Hiri lurzoruko ZIAR010C zerbitzualdean haizu diren erabilerak ondokoakdira:

B Atala: Manufakturen industria. 1 eta 2. kategorietan

BA. Janarien, edarien eta tabakoaren industria. BB. Ehungintza eta jantzigintza. BC. Larruaren eta oinetakoen industria. BD. Zur eta kortxoaren industria, altzarigintza, saskigintza eta espartzuaren

industria izan ezik. BE. Papergintza, argitalpenak, arte grafikoak eta grabatzeko euskarrien

erreprodukzioa. BG. Industria kimikoa. BG azpiataleko sail guztiak, BG.2. saila izan ezik (izurri-

botiken eta nekazaritzarako beste gai kimiko batzuen fabrikazioa). BG.6. sailetik ez dira baimenduko BG.6.1. taldea (lehergaien eta pirotekniako gaien fabrikazioa) eta BG.6.2. taldea (kola eta jelatinen fabrikazioa).

BH. Kautxuaren eta gai plastikoen eraldakuntzaren industria. BI. Metalik gabeko beste mea batzuen industriak. BJ. Metalurgia eta metalezko gaien fabrikazioa.

Page 16: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

BK. Makineriaren eta ekipo mekanikoen industria. BL. Material eta ekipo elektriko, elektroniko eta optikoen industria. BM. Garraioetarako materialen fabrikazioa. BN. Denetariko manufaktura-industriak.

C Atala: Eraikintzako ogibide tailerrak. 1 eta 2. kategorietan

Atal honetako azpiatal guztiak baimenduko dira.

D Atala: Biltegia

Kategoria guztiak baimenduko dira. DA Azpiatala: Merkataritzako biltegia

Lurzoruaren Erabileraren Sailkapenaren sail guztietan baimenduko da. DB Azpiatala: Zerbitzu biltegia

Alde honetan haizu diren gainerako erabilerei loturiko erabilera lagungarri gisa baimenduko da, eta bai alboan ez dagoen beste jarduera baten erabilera lagungarri gisa ere, hau da, hari lotutako erabilera lagungarria ez denean.

DC: Beste jarduera batzuen ekoizbideen eta mantenimendu tresnen biltegia Alde honetan haizu diren gainerako erabilerei loturiko erabilera lagungarri gisa baimenduko da, eta bai alboan ez dagoen beste jarduera baten erabilera lagungarri gisa ere, hau da, hari lotutako erabilera lagungarria ez denean.

E Atala: Erkidegoaren ekipoa

EA Azpiatala: Txikizkako merkataritza. 3. kategorian EA.1. Txikizkako salerosketa, espezializatu gabeko

establezimenduetan. E.A 1.1.1. erabilera (Hipermerkatuak) eta E.A.1.2.1. erabilera (Saltoki handiak) izan ezik.

EA.2. Espezializatu gabeko establezimenduetan elikagaiak, edariak era tabakoa txikizka salerostea.

EA.3. Farmazi, apaindura eta higiene gaien txikizkako salerosketa. EA.4. Bestelako gai berrien txikizkako salerosketa establezimendu

espezializatuetan. EA.4.13 izan ezik. EA.5. Bigarren eskuko ondasunen txikizkako salerosketa

establezimenduetan. EA.7. Norbanakoen gaien eta etxeko tresnen konponketa. 1, 2, 3, eta

4. kategorietan. EB Azpiatala: Motoredun ibilgailu, bizikleta, ziklomotore eta karabanen salmenta,

mantenimendua eta konponketa, I.I.T.ak eta gasolindegiak Azpiatal honetako sail guztiak baimenduko dira.

EC Azpiatala: Aparkalekuak Azpiatal honetako sail guztiak baimenduko dira.

ED Azpiatala: Herri administrazioa. Nahitaezko gizarte segurantza ED.1. Herri Administrazioaren kudeaketa eta administrazio

jarduerak. ED.3. Nahitaezko gizarte segurantza.

EF Azpiatala: Posta eta telekomunikazioak EF.1. Posta. EF.2. Telekomunikazioak. Jendeari jaramon egiteko bulegoak.

EG Azpiatala: Hezkuntza EG azpiataleko sail guztiak baimenduko dira.

EH Azpiatala: Osasuna

Page 17: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

EH.1.1. Osasun arloko jarduerak. EH.1.2. Medikuntza jarduerak. EH.1.3. Odontologi jarduerak. EH.1.4. Osasun arloko beste jarduera batzuk. EH.2. Albaitaritza jarduerak.

EI Azpiatala: Gizarte zerbitzuak EI.2. Gizarte arloko zerbitzugintza ostaturik gabe.

EJ Azpiatala: Elkartegintza jarduerak Sail guztiak.

EK Azpiatala: Josteta eta kultura Sail guztiak, hauek izan ezik: EK.3.4, EK.3.5, EK.4.3, EK.6.2 eta EK.6.3. taldeak eta EK.3.6. taldeko EK.3.6.2. mota.

EL Azpiatala: Kirolak EL.1.1.2. Gimnasialekuak. EL.1.1.4. Igerilekuak. EL.2. Kirol klubak eta eskolak.

EM Azpiatala: Josteta eta zabalaldia zerupean EM.1. Josteta eta zabalaldirako zerupeko jarduerak hirian.

EN Azpiatala: Ostalaritza EN.1. Ostalaritza establezimenduak EN.7. Turismokoak ez diren bestelako ostatu bereziak EN.8. Jatetxeak EN.9. Edaritegiak EN.10. Talde-jantokiak

EO Azpiatala: Norbanakoentzako zerbitzuak EO.1. Ehunezko eta larruzko janzkien garbiketa, lisaketa eta

tindaketa. EO.2. Ileapainketa eta beste apainketa batzuk EO.4.2. Gorputzaren mantenimendurako beste jarduera batzuk EO.5. Norbanakoentzako beste zerbitzu batzuk

EP Azpiatala: Ikerkuntza eta garapena Sail guztiak.

EQ Azpiatala: Erkidegoaren beste ekipamendu batzuk EQ.1. Argazkigintza jarduerak. EQ.2. Saiakuntza eta analisi teknikoak. EQ.4. Publizitatearen euskarriak.

F Atala: Bulegoak

Azpiatal guztiak, bi kategorietan.

G Atala: Ur eta energi zuzkidura

Eraikinak eta urbanizazioa urez eta energiaz hornitzeko beharrezkoak direnak.

I Atala: Garraioak eta komunikazioak

IA.1.2.4. Kaleak. IA.3.3. Txirrindularientzako bideak. Bidegorriak. IA.3.4. Bidezidorrak. IA.3.5. Oinezkoen ibilbideak eta pasealekuak. IE.1. Telekomunikazioak.

2. Goian aipaturiko erabilerez gainera, alde honetan lehendik dauden toki sistemen eta taxutu behar direnen jardunbiderako beharrezkoak diren beste erabilera guztiak baimenduko dira.

Page 18: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

3. Erabilera nagusia B erabilera da (manufakturen industria).

2.7.1.9. artikulua.—ZITX011C aldean haizu diren erabileren zerrenda eta erabilera nagusia

Oraingo Artikuluaren Idazketa:

1. Hiri lurzoruko ZITX011 industrialdean haizu diren erabilerak ondokoak dira:

B Atala: Manufakturen industria. 1 eta 2. kategorietan

BA. Janarien, edarien eta tabakoaren industria. BB. Ehungintza eta jantzigintza. BC. Larruaren eta oinetakoen industria. BD. Zur eta kortxoaren industria, altzarigintza, saskigintza eta espartzuaren

industria izan ezik. BE. Papergintza, argitalpenak, arte grafikoak eta grabatzeko euskarrien

erreprodukzioa. BG. Industria kimikoa. BG azpiataleko sail guztiak, BG.2. saila izan ezik (izurri-

botiken eta nekazaritzarako beste gai kimiko batzuen fabrikazioa). BG.6. sailetik ez dira baimenduko BG.6.1. taldea (lehergaien eta pirotekniako gaien fabrikazioa) eta BG.6.2. taldea (kola eta jelatinen fabrikazioa).

BH. Kautxuaren eta gai plastikoen eraldakuntzaren industria. BI. Metalik gabeko beste mea batzuen industriak. BJ. Metalurgia eta metalezko gaien fabrikazioa. BK. Makineriaren eta ekipo mekanikoen industria. BL. Material eta ekipo elektriko, elektroniko eta optikoen industria. BM. Garraioetarako materialen fabrikazioa. BN. Denetariko manufaktura-industriak.

C Atala: Eraikintzako ogibide tailerrak. 1 eta 2. kategorietan

Atal honetako azpiatal guztiak baimenduko dira.

D Atala: Biltegia

Kategoria guztiak baimenduko dira. DA Azpiatala: Merkataritzako biltegia

Lurzoruaren Erabileraren Sailkapenaren sail guztietan baimenduko da. DB Azpiatala: Zerbitzu biltegia

Alde honetan haizu diren gainerako erabilerei loturiko erabilera lagungarri gisa baimenduko da, eta bai alboan ez dagoen beste jarduera baten erabilera lagungarri gisa ere, hau da, hari lotutako erabilera lagungarria ez denean.

DC: Beste jarduera batzuen ekoizbideen eta mantenimendu tresnen biltegia Alde honetan haizu diren gainerako erabilerei loturiko erabilera lagungarri gisa baimenduko da, eta bai alboan ez dagoen beste jarduera baten erabilera lagungarri gisa ere, hau da, hari lotutako erabilera lagungarria ez denean.

E Atala: Erkidegoaren ekipoa

EA Azpiatala: Txikizkako merkataritza. 3. kategorian EA.1.2. Beste ekoizkin batzuen txikizkako salerosketa espezializatu

gabeko establezimenduetan.

Page 19: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

EA.4. Bestelako gai berrien txikizkako salerosketa establezimendu espezializatuetan. EA.4.13 izan ezik.

EA.5. Bigarren eskuko ondasunen txikizkako salerosketa establezimenduetan.

EA.7. Norbanakoen gaien eta etxeko tresnen konponketa. 1, 2, 3, eta 4. kategorietan.

EB Azpiatala: Motoredun ibilgailu, bizikleta, ziklomotore eta karabanen salmenta, mantenimendua eta konponketa, I.I.T.ak eta gasolindegiak Azpiatal honetako sail guztiak baimenduko dira.

EC Azpiatala: Aparkalekuak Azpiatal honetako sail guztiak baimenduko dira.

ED Azpiatala: Herri administrazioa. Nahitaezko gizarte segurantza ED.1. Herri Administrazioaren kudeaketa eta administrazio

jarduerak. ED.3. Nahitaezko gizarte segurantza.

EF Azpiatala: Posta eta telekomunikazioak EF.1. Posta. EF.2. Telekomunikazioak. Jendeari jaramon egiteko bulegoak.

EG Azpiatala: Hezkuntza EG azpiataleko sail guztiak baimenduko dira.

EH Azpiatala: Osasuna EH.1.1. Osasun arloko jarduerak. EH.1.2. Medikuntza jarduerak. EH.1.3. Odontologi jarduerak. EH.1.4. Osasun arloko beste jarduera batzuk. EH.2. Albaitaritza jarduerak.

EI Azpiatala: Gizarte zerbitzuak EI.2. Gizarte arloko zerbitzugintza ostaturik gabe.

EJ Azpiatala: Elkartegintza jarduerak Sail guztiak.

EK Azpiatala: Josteta eta kultura Sail guztiak, hauek izan ezik: EK.3.4, EK.3.5, EK.4.3, EK.6.2 eta EK.6.3. taldeak eta EK.3.6. taldeko EK.3.6.2. mota.

EL Azpiatala: Kirolak EL.1.1.2. Gimnasialekuak. EL.1.1.4. Igerilekuak. EL.2. Kirol klubak eta eskolak.

EM Azpiatala: Josteta eta zabalaldia zerupean EM.1. Josteta eta zabalaldirako zerupeko jarduerak hirian.

EN Azpiatala: Ostalaritza EN.1. Ostalaritza establezimenduak EN.7. Turismokoak ez diren bestelako ostatu bereziak EN.8. Jatetxeak EN.9. Edaritegiak EN.10. Talde-jantokiak

EO Azpiatala: Norbanakoentzako zerbitzuak EO.1. Ehunezko eta larruzko janzkien garbiketa, lisaketa eta

tindaketa. EO.2. Ileapainketa eta beste apainketa batzuk EO 3.1. Tanatorioa. EO.4.2. Gorputzaren mantenimendurako beste jarduera batzuk EO.5. Norbanakoentzako beste zerbitzu batzuk

Page 20: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

EP Azpiatala: Ikerkuntza eta garapena Sail guztiak.

EQ Azpiatala: Erkidegoaren beste ekipamendu batzuk EQ.1. Argazkigintza jarduerak. EQ.2. Saiakuntza eta analisi teknikoak. EQ.4. Publizitatearen euskarriak.

F Atala: Bulegoak

Azpiatal guztiak, bi kategorietan.

G Atala: Ur eta energi zuzkidura

Eraikinak eta urbanizazioa urez eta energiaz hornitzeko beharrezkoak direnak.

I Atala: Garraioak eta komunikazioak

IA.1.2.4. Kaleak. IA.3.3. Txirrindularientzako bideak. Bidegorriak. IA.3.4. Bidezidorrak. IA.3.5. Oinezkoen ibilbideak eta pasealekuak. IE.1. Telekomunikazioak.

2. Goian aipaturiko erabilerez gainera, alde honetan lehendik dauden toki sistemen eta taxutu behar direnen jardunbiderako beharrezkoak diren beste erabilera guztiak baimenduko dira.

3. Erabilera nagusia B erabilera da (manufakturen industria).

Aldatutako Artikuluaren Idazketa:

1. Hiri lurzoruko ZITX011 industrialdean haizu diren erabilerak ondokoak dira:

B Atala: Manufakturen industria. 1 eta 2. kategorietan

BA. Janarien, edarien eta tabakoaren industria. BB. Ehungintza eta jantzigintza. BC. Larruaren eta oinetakoen industria. BD. Zur eta kortxoaren industria, altzarigintza, saskigintza eta espartzuaren

industria izan ezik. BE. Papergintza, argitalpenak, arte grafikoak eta grabatzeko euskarrien

erreprodukzioa. BG. Industria kimikoa. BG azpiataleko sail guztiak, BG.2. saila izan ezik (izurri-

botiken eta nekazaritzarako beste gai kimiko batzuen fabrikazioa). BG.6. sailetik ez dira baimenduko BG.6.1. taldea (lehergaien eta pirotekniako gaien fabrikazioa) eta BG.6.2. taldea (kola eta jelatinen fabrikazioa).

BH. Kautxuaren eta gai plastikoen eraldakuntzaren industria. BI. Metalik gabeko beste mea batzuen industriak. BJ. Metalurgia eta metalezko gaien fabrikazioa. BK. Makineriaren eta ekipo mekanikoen industria. BL. Material eta ekipo elektriko, elektroniko eta optikoen industria. BM. Garraioetarako materialen fabrikazioa. BN. Denetariko manufaktura-industriak.

C Atala: Eraikintzako ogibide tailerrak. 1 eta 2. kategorietan

Atal honetako azpiatal guztiak baimenduko dira.

D Atala: Biltegia

Page 21: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

Kategoria guztiak baimenduko dira. DA Azpiatala: Merkataritzako biltegia

Lurzoruaren Erabileraren Sailkapenaren sail guztietan baimenduko da. DB Azpiatala: Zerbitzu biltegia

Alde honetan haizu diren gainerako erabilerei loturiko erabilera lagungarri gisa baimenduko da, eta bai alboan ez dagoen beste jarduera baten erabilera lagungarri gisa ere, hau da, hari lotutako erabilera lagungarria ez denean.

DC: Beste jarduera batzuen ekoizbideen eta mantenimendu tresnen biltegia Alde honetan haizu diren gainerako erabilerei loturiko erabilera lagungarri gisa baimenduko da, eta bai alboan ez dagoen beste jarduera baten erabilera lagungarri gisa ere, hau da, hari lotutako erabilera lagungarria ez denean.

E Atala: Erkidegoaren ekipoa

EA Azpiatala: Txikizkako merkataritza. 3. kategorian EA.1. Txikizkako salerosketa, espezializatu gabeko

establezimenduetan. E.A 1.1.1. erabilera (Hipermerkatuak) eta E.A.1.2.1. erabilera (Saltoki handiak) izan ezik.

EA.2. Espezializatu gabeko establezimenduetan elikagaiak, edariak era tabakoa txikizka salerostea.

EA.3. Farmazi, apaindura eta higiene gaien txikizkako salerosketa. EA.4. Bestelako gai berrien txikizkako salerosketa establezimendu

espezializatuetan. EA.4.13 izan ezik. EA.5. Bigarren eskuko ondasunen txikizkako salerosketa

establezimenduetan. EA.7. Norbanakoen gaien eta etxeko tresnen konponketa. 1, 2, 3, eta

4. kategorietan. EB Azpiatala: Motoredun ibilgailu, bizikleta, ziklomotore eta karabanen salmenta,

mantenimendua eta konponketa, I.I.T.ak eta gasolindegiak Azpiatal honetako sail guztiak baimenduko dira.

EC Azpiatala: Aparkalekuak Azpiatal honetako sail guztiak baimenduko dira.

ED Azpiatala: Herri administrazioa. Nahitaezko gizarte segurantza ED.1. Herri Administrazioaren kudeaketa eta administrazio

jarduerak. ED.3. Nahitaezko gizarte segurantza.

EF Azpiatala: Posta eta telekomunikazioak EF.1. Posta. EF.2. Telekomunikazioak. Jendeari jaramon egiteko bulegoak.

EG Azpiatala: Hezkuntza EG azpiataleko sail guztiak baimenduko dira.

EH Azpiatala: Osasuna EH.1.1. Osasun arloko jarduerak. EH.1.2. Medikuntza jarduerak. EH.1.3. Odontologi jarduerak. EH.1.4. Osasun arloko beste jarduera batzuk. EH.2. Albaitaritza jarduerak.

EI Azpiatala: Gizarte zerbitzuak EI.2. Gizarte arloko zerbitzugintza ostaturik gabe.

EJ Azpiatala: Elkartegintza jarduerak Sail guztiak.

Page 22: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

EK Azpiatala: Josteta eta kultura Sail guztiak, hauek izan ezik: EK.3.4, EK.3.5, EK.4.3, EK.6.2 eta EK.6.3. taldeak eta EK.3.6. taldeko EK.3.6.2. mota.

EL Azpiatala: Kirolak EL.1.1.2. Gimnasialekuak. EL.1.1.4. Igerilekuak. EL.2. Kirol klubak eta eskolak.

EM Azpiatala: Josteta eta zabalaldia zerupean EM.1. Josteta eta zabalaldirako zerupeko jarduerak hirian.

EN Azpiatala: Ostalaritza EN.1. Ostalaritza establezimenduak EN.7. Turismokoak ez diren bestelako ostatu bereziak EN.8. Jatetxeak EN.9. Edaritegiak EN.10. Talde-jantokiak

EO Azpiatala: Norbanakoentzako zerbitzuak EO.1. Ehunezko eta larruzko janzkien garbiketa, lisaketa eta

tindaketa. EO.2. Ileapainketa eta beste apainketa batzuk EO 3.1. Tanatorioa. EO.4.2. Gorputzaren mantenimendurako beste jarduera batzuk EO.5. Norbanakoentzako beste zerbitzu batzuk

EP Azpiatala: Ikerkuntza eta garapena Sail guztiak.

EQ Azpiatala: Erkidegoaren beste ekipamendu batzuk EQ.1. Argazkigintza jarduerak. EQ.2. Saiakuntza eta analisi teknikoak. EQ.4. Publizitatearen euskarriak.

F Atala: Bulegoak

Azpiatal guztiak, bi kategorietan.

G Atala: Ur eta energi zuzkidura

Eraikinak eta urbanizazioa urez eta energiaz hornitzeko beharrezkoak direnak.

I Atala: Garraioak eta komunikazioak

IA.1.2.4. Kaleak. IA.3.3. Txirrindularientzako bideak. Bidegorriak. IA.3.4. Bidezidorrak. IA.3.5. Oinezkoen ibilbideak eta pasealekuak. IE.1. Telekomunikazioak.

2. Goian aipaturiko erabilerez gainera, alde honetan lehendik dauden toki sistemen eta taxutu behar direnen jardunbiderako beharrezkoak diren beste erabilera guztiak baimenduko dira.

3. Erabilera nagusia B erabilera da (manufakturen industria).

2.7.1.16. artikulua.—ZITX013C aldean haizu diren erabileren zerrenda eta erabilera nagusia

Oraingo Artikuluaren Idazketa:

Page 23: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

1. Hiri lurzoruko ZITX013C industrialdean haizu diren erabilerak ondokoak dira:

B Atala: Manufakturen industria. 1 eta 2. kategorietan

BA. Janarien, edarien eta tabakoaren industria. BB. Ehungintza eta jantzigintza. BC. Larruaren eta oinetakoen industria. BD. Zur eta kortxoaren industria, altzarigintza, saskigintza eta espartzuaren

industria izan ezik. BE. Papergintza, argitalpenak, arte grafikoak eta grabatzeko euskarrien

erreprodukzioa. BG. Industria kimikoa. BG azpiataleko sail guztiak, BG.2. saila izan ezik (izurri-

botiken eta nekazaritzarako beste gai kimiko batzuen fabrikazioa). BG.6. sailetik ez dira baimenduko BG.6.1. taldea (lehergaien eta pirotekniako gaien fabrikazioa) eta BG.6.2. taldea (kola eta jelatinen fabrikazioa).

BH. Kautxuaren eta gai plastikoen eraldakuntzaren industria. BI. Metalik gabeko beste mea batzuen industriak. BJ. Metalurgia eta metalezko gaien fabrikazioa. BK. Makineriaren eta ekipo mekanikoen industria. BL. Material eta ekipo elektriko, elektroniko eta optikoen industria. BM. Garraioetarako materialen fabrikazioa. BN. Denetariko manufaktura-industriak.

C Atala: Eraikintzako ogibide tailerrak. 1 eta 2. kategorietan

Atal honetako azpiatal guztiak baimenduko dira.

D Atala: Biltegia

Kategoria guztiak baimenduko dira. DA Azpiatala: Merkataritzako biltegia

Lurzoruaren Erabileraren Sailkapenaren sail guztietan baimenduko da. DB Azpiatala: Zerbitzu biltegia

Alde honetan haizu diren gainerako erabilerei loturiko erabilera lagungarri gisa baimenduko da, eta bai alboan ez dagoen beste jarduera baten erabilera lagungarri gisa ere, hau da, hari lotutako erabilera lagungarria ez denean.

DC: Beste jarduera batzuen ekoizbideen eta mantenimendu tresnen biltegia Alde honetan haizu diren gainerako erabilerei loturiko erabilera lagungarri gisa baimenduko da, eta bai alboan ez dagoen beste jarduera baten erabilera lagungarri gisa ere, hau da, hari lotutako erabilera lagungarria ez denean.

E Atala: Erkidegoaren ekipoa

EA Azpiatala: Txikizkako merkataritza. 3. kategorian EA.1.2. Beste ekoizkin batzuen txikizkako salerosketa espezializatu

gabeko establezimenduetan. EA.4. Bestelako gai berrien txikizkako salerosketa establezimendu

espezializatuetan. EA.4.13 izan ezik. EA.5. Bigarren eskuko ondasunen txikizkako salerosketa

establezimenduetan. EA.7. Norbanakoen gaien eta etxeko tresnen konponketa. 1, 2, 3, eta

4. kategorietan. EB Azpiatala: Motoredun ibilgailu, bizikleta, ziklomotore eta karabanen salmenta,

mantenimendua eta konponketa, I.I.T.ak eta gasolindegiak

Page 24: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

Azpiatal honetako sail guztiak baimenduko dira. EC Azpiatala: Aparkalekuak

Azpiatal honetako sail guztiak baimenduko dira. ED Azpiatala: Herri administrazioa. Nahitaezko gizarte segurantza

ED.1. Herri Administrazioaren kudeaketa eta administrazio jarduerak.

ED.3. Nahitaezko gizarte segurantza. EF Azpiatala: Posta eta telekomunikazioak

EF.1. Posta. EF.2. Telekomunikazioak. Jendeari jaramon egiteko bulegoak.

EG Azpiatala: Hezkuntza EG azpiataleko sail guztiak baimenduko dira.

EH Azpiatala: Osasuna EH.1.1. Osasun arloko jarduerak. EH.1.2. Medikuntza jarduerak. EH.1.3. Odontologi jarduerak. EH.1.4. Osasun arloko beste jarduera batzuk. EH.2. Albaitaritza jarduerak.

EI Azpiatala: Gizarte zerbitzuak EI.2. Gizarte arloko zerbitzugintza ostaturik gabe.

EJ Azpiatala: Elkartegintza jarduerak Sail guztiak.

EK Azpiatala: Josteta eta kultura Sail guztiak, hauek izan ezik: EK.3.4, EK.3.5, EK.4.3, EK.6.2 eta EK.6.3. taldeak eta EK.3.6. taldeko EK.3.6.2. mota.

EL Azpiatala: Kirolak EL.1.1.2. Gimnasialekuak. EL.1.1.4. Igerilekuak. EL.2. Kirol klubak eta eskolak.

EM Azpiatala: Josteta eta zabalaldia zerupean EM.1. Josteta eta zabalaldirako zerupeko jarduerak hirian.

EN Azpiatala: Ostalaritza EN.1. Ostalaritza establezimenduak EN.7. Turismokoak ez diren bestelako ostatu bereziak EN.8. Jatetxeak EN.9. Edaritegiak EN.10. Talde-jantokiak

EO Azpiatala: Norbanakoentzako zerbitzuak EO.1. Ehunezko eta larruzko janzkien garbiketa, lisaketa eta

tindaketa. EO.2. Ileapainketa eta beste apainketa batzuk EO.4.2. Gorputzaren mantenimendurako beste jarduera batzuk EO.5. Norbanakoentzako beste zerbitzu batzuk

EP Azpiatala: Ikerkuntza eta garapena Sail guztiak.

EQ Azpiatala: Erkidegoaren beste ekipamendu batzuk EQ.1. Argazkigintza jarduerak. EQ.2. Saiakuntza eta analisi teknikoak. EQ.4. Publizitatearen euskarriak.

F Atala: Bulegoak

Azpiatal guztiak, bi kategorietan.

Page 25: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

G Atala: Ur eta energi zuzkidura

Eraikinak eta urbanizazioa urez eta energiaz hornitzeko beharrezkoak direnak.

I Atala: Garraioak eta komunikazioak

IA.1.2.4. Kaleak. IA.3.3. Txirrindularientzako bideak. Bidegorriak. IA.3.4. Bidezidorrak. IA.3.5. Oinezkoen ibilbideak eta pasealekuak. IE.1. Telekomunikazioak.

2. Goian aipaturiko erabilerez gainera, alde honetan lehendik dauden toki sistemen eta taxutu behar direnen jardunbiderako beharrezkoak diren beste erabilera guztiak baimenduko dira.

3. Erabilera nagusia B erabilera da (manufakturen industria).

Aldatutako Artikuluaren Idazketa:

1. Hiri lurzoruko ZIAR010C zerbitzualdean haizu diren erabilerak ondokoakdira:

B Atala: Manufakturen industria. 1 eta 2. kategorietan

BA. Janarien, edarien eta tabakoaren industria. BB. Ehungintza eta jantzigintza. BC. Larruaren eta oinetakoen industria. BD. Zur eta kortxoaren industria, altzarigintza, saskigintza eta espartzuaren

industria izan ezik. BE. Papergintza, argitalpenak, arte grafikoak eta grabatzeko euskarrien

erreprodukzioa. BG. Industria kimikoa. BG azpiataleko sail guztiak, BG.2. saila izan ezik (izurri-

botiken eta nekazaritzarako beste gai kimiko batzuen fabrikazioa). BG.6. sailetik ez dira baimenduko BG.6.1. taldea (lehergaien eta pirotekniako gaien fabrikazioa) eta BG.6.2. taldea (kola eta jelatinen fabrikazioa).

BH. Kautxuaren eta gai plastikoen eraldakuntzaren industria. BI. Metalik gabeko beste mea batzuen industriak. BJ. Metalurgia eta metalezko gaien fabrikazioa. BK. Makineriaren eta ekipo mekanikoen industria. BL. Material eta ekipo elektriko, elektroniko eta optikoen industria. BM. Garraioetarako materialen fabrikazioa. BN. Denetariko manufaktura-industriak.

C Atala: Eraikintzako ogibide tailerrak. 1 eta 2. kategorietan

Atal honetako azpiatal guztiak baimenduko dira.

D Atala: Biltegia

Kategoria guztiak baimenduko dira. DA Azpiatala: Merkataritzako biltegia

Lurzoruaren Erabileraren Sailkapenaren sail guztietan baimenduko da. DB Azpiatala: Zerbitzu biltegia

Alde honetan haizu diren gainerako erabilerei loturiko erabilera lagungarri gisa baimenduko da, eta bai alboan ez dagoen beste jarduera baten erabilera lagungarri gisa ere, hau da, hari lotutako erabilera lagungarria ez denean.

DC: Beste jarduera batzuen ekoizbideen eta mantenimendu tresnen biltegia

Page 26: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

Alde honetan haizu diren gainerako erabilerei loturiko erabilera lagungarri gisa baimenduko da, eta bai alboan ez dagoen beste jarduera baten erabilera lagungarri gisa ere, hau da, hari lotutako erabilera lagungarria ez denean.

E Atala: Erkidegoaren ekipoa

EA Azpiatala: Txikizkako merkataritza. 3. kategorian EA.1. Txikizkako salerosketa, espezializatu gabeko

establezimenduetan. E.A 1.1.1. erabilera (Hipermerkatuak) eta E.A.1.2.1. erabilera (Saltoki handiak) izan ezik.

EA.2. Espezializatu gabeko establezimenduetan elikagaiak, edariak era tabakoa txikizka salerostea.

EA.3. Farmazi, apaindura eta higiene gaien txikizkako salerosketa. EA.4. Bestelako gai berrien txikizkako salerosketa establezimendu

espezializatuetan. EA.4.13 izan ezik. EA.5. Bigarren eskuko ondasunen txikizkako salerosketa

establezimenduetan. EA.7. Norbanakoen gaien eta etxeko tresnen konponketa. 1, 2, 3, eta

4. kategorietan. EB Azpiatala: Motoredun ibilgailu, bizikleta, ziklomotore eta karabanen salmenta,

mantenimendua eta konponketa, I.I.T.ak eta gasolindegiak Azpiatal honetako sail guztiak baimenduko dira.

EC Azpiatala: Aparkalekuak Azpiatal honetako sail guztiak baimenduko dira.

ED Azpiatala: Herri administrazioa. Nahitaezko gizarte segurantza ED.1. Herri Administrazioaren kudeaketa eta administrazio

jarduerak. ED.3. Nahitaezko gizarte segurantza.

EF Azpiatala: Posta eta telekomunikazioak EF.1. Posta. EF.2. Telekomunikazioak. Jendeari jaramon egiteko bulegoak.

EG Azpiatala: Hezkuntza EG azpiataleko sail guztiak baimenduko dira.

EH Azpiatala: Osasuna EH.1.1. Osasun arloko jarduerak. EH.1.2. Medikuntza jarduerak. EH.1.3. Odontologi jarduerak. EH.1.4. Osasun arloko beste jarduera batzuk. EH.2. Albaitaritza jarduerak.

EI Azpiatala: Gizarte zerbitzuak EI.2. Gizarte arloko zerbitzugintza ostaturik gabe.

EJ Azpiatala: Elkartegintza jarduerak Sail guztiak.

EK Azpiatala: Josteta eta kultura Sail guztiak, hauek izan ezik: EK.3.4, EK.3.5, EK.4.3, EK.6.2 eta EK.6.3. taldeak eta EK.3.6. taldeko EK.3.6.2. mota.

EL Azpiatala: Kirolak EL.1.1.2. Gimnasialekuak. EL.1.1.4. Igerilekuak. EL.2. Kirol klubak eta eskolak.

EM Azpiatala: Josteta eta zabalaldia zerupean EM.1. Josteta eta zabalaldirako zerupeko jarduerak hirian.

Page 27: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

EN Azpiatala: Ostalaritza EN.1. Ostalaritza establezimenduak EN.7. Turismokoak ez diren bestelako ostatu bereziak EN.8. Jatetxeak EN.9. Edaritegiak EN.10. Talde-jantokiak

EO Azpiatala: Norbanakoentzako zerbitzuak EO.1. Ehunezko eta larruzko janzkien garbiketa, lisaketa eta

tindaketa. EO.2. Ileapainketa eta beste apainketa batzuk EO.4.2. Gorputzaren mantenimendurako beste jarduera batzuk EO.5. Norbanakoentzako beste zerbitzu batzuk

EP Azpiatala: Ikerkuntza eta garapena Sail guztiak.

EQ Azpiatala: Erkidegoaren beste ekipamendu batzuk EQ.1. Argazkigintza jarduerak. EQ.2. Saiakuntza eta analisi teknikoak. EQ.4. Publizitatearen euskarriak.

F Atala: Bulegoak

Azpiatal guztiak, bi kategorietan.

G Atala: Ur eta energi zuzkidura

Eraikinak eta urbanizazioa urez eta energiaz hornitzeko beharrezkoak direnak.

I Atala: Garraioak eta komunikazioak

IA.1.2.4. Kaleak. IA.3.3. Txirrindularientzako bideak. Bidegorriak. IA.3.4. Bidezidorrak. IA.3.5. Oinezkoen ibilbideak eta pasealekuak. IE.1. Telekomunikazioak.

2. Goian aipaturiko erabilerez gainera, alde honetan lehendik dauden toki sistemen eta taxutu behar direnen jardunbiderako beharrezkoak diren beste erabilera guztiak baimenduko dira.

3. Erabilera nagusia B erabilera da (manufakturen industria).

2.10.1.9. artikulua.—Haizu diren erabileren zerrenda eta erabilera nagusia ZITXO12 aldean

Oraingo Artikuluaren Idazketa:

1. ZITXO12 aldean haizu diren erabilerak honakoak dira:

B Atala: Manufakturen industria. 1 eta 2. kategorietan

BA. Janarien, edarien eta tabakoaren industria. BB. Ehungintza eta jantzigintza. BC. Larruaren eta oinetakoen industria. BD. Zur eta kortxoaren industria, altzarigintza, saskigintza eta espartzuaren

industria izan ezik.

Page 28: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

BE. Papergintza, argitalpenak, arte grafikoak eta grabatzeko euskarrien erreprodukzioa.

BG. Industria kimikoa. BG azpiataleko sail guztiak, BG.2. saila izan ezik (izurri-botiken eta nekazaritzarako beste gai kimiko batzuen fabrikazioa). BG.6. sailetik ez dira baimenduko BG.6.1. taldea (lehergaien eta pirotekniako gaien fabrikazioa) eta BG.6.2. taldea (kola eta jelatinen fabrikazioa).

BH. Kautxuaren eta gai plastikoen eraldakuntzaren industria. BI. Metalik gabeko beste mea batzuen industriak. BJ. Metalurgia eta metalezko gaien fabrikazioa. BK. Makineriaren eta ekipo mekanikoen industria. BL. Material eta ekipo elektriko, elektroniko eta optikoen industria. BM. Garraioetarako materialen fabrikazioa. BN. Denetariko manufaktura-industriak.

C Atala: Eraikintzako ogibide tailerrak. 1 eta 2. kategorietan

Atal honetako azpiatal guztiak baimenduko dira.

D Atala: Biltegia

Kategoria guztiak baimenduko dira. DA Azpiatala: Merkataritzako biltegia

Lurzoruaren Erabileraren Sailkapenaren sail guztietan baimenduko da. DB Azpiatala: Zerbitzu biltegia

Alde honetan haizu diren gainerako erabilerei loturiko erabilera lagungarri gisa baimenduko da, eta bai alboan ez dagoen beste jarduera baten erabilera lagungarri gisa ere, hau da, hari lotutako erabilera lagungarria ez denean.

DC: Beste jarduera batzuen ekoizbideen eta mantenimendu tresnen biltegia Alde honetan haizu diren gainerako erabilerei loturiko erabilera lagungarri gisa baimenduko da, eta bai alboan ez dagoen beste jarduera baten erabilera lagungarri gisa ere, hau da, hari lotutako erabilera lagungarria ez denean.

E Atala: Erkidegoaren ekipoa

EA Azpiatala: Txikizkako merkataritza. 3. kategorian EA.1.2. Beste ekoizkin batzuen txikizkako salerosketa espezializatu

gabeko establezimenduetan. EA.3. Farmazi, apaindura eta higiene gaien txikizkako salerosketa. EA.4. Bestelako gai berrien txikizkako salerosketa establezimendu

espezializatuetan. EA.4.13 izan ezik. EA.5. Bigarren eskuko ondasunen txikizkako salerosketa

establezimenduetan. EA.7. Norbanakoen gaien eta etxeko tresnen konponketa. 1, 2, 3, eta

4. kategorietan. EB Azpiatala: Motoredun ibilgailu, bizikleta, ziklomotore eta karabanen salmenta,

mantenimendua eta konponketa, I.I.T.ak eta gasolindegiak Azpiatal honetako sail guztiak baimenduko dira.

EC Azpiatala: Aparkalekuak Azpiatal honetako sail guztiak baimenduko dira.

ED Azpiatala: Herri administrazioa. Nahitaezko gizarte segurantza ED.1. Herri Administrazioaren kudeaketa eta administrazio

jarduerak. ED.3. Nahitaezko gizarte segurantza.

Page 29: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

EF Azpiatala: Posta eta telekomunikazioak EF.1. Posta. EF.2. Telekomunikazioak. Jendeari jaramon egiteko bulegoak.

EG Azpiatala: Hezkuntza EG azpiataleko sail guztiak baimenduko dira.

EH Azpiatala: Osasuna EH.1.1. Osasun arloko jarduerak. EH.1.2. Medikuntza jarduerak. EH.1.3. Odontologi jarduerak. EH.1.4. Osasun arloko beste jarduera batzuk. EH.2. Albaitaritza jarduerak.

EI Azpiatala: Gizarte zerbitzuak EI.2. Gizarte arloko zerbitzugintza ostaturik gabe.

EJ Azpiatala: Elkartegintza jarduerak Sail guztiak.

EK Azpiatala: Josteta eta kultura Sail guztiak, hauek izan ezik: EK.3.4, EK.3.5, EK.4.3, EK.6.2 eta EK.6.3. taldeak eta EK.3.6. taldeko EK.3.6.2. mota.

EL Azpiatala: Kirolak EL.1.1.2. Gimnasialekuak. EL.1.1.4. Igerilekuak. EL.2. Kirol klubak eta eskolak.

EM Azpiatala: Josteta eta zabalaldia zerupean EM.1. Josteta eta zabalaldirako zerupeko jarduerak hirian.

EN Azpiatala: Ostalaritza EN.1. Ostalaritza establezimenduak EN.7. Turismokoak ez diren bestelako ostatu bereziak EN.8. Jatetxeak EN.9. Edaritegiak EN.10. Talde-jantokiak

EO Azpiatala: Norbanakoentzako zerbitzuak EO.1. Ehunezko eta larruzko janzkien garbiketa, lisaketa eta

tindaketa. EO.2. Ileapainketa eta beste apainketa batzuk EO.4.2. Gorputzaren mantenimendurako beste jarduera batzuk EO.5. Norbanakoentzako beste zerbitzu batzuk

EP Azpiatala: Ikerkuntza eta garapena Sail guztiak.

EQ Azpiatala: Erkidegoaren beste ekipamendu batzuk EQ.1. Argazkigintza jarduerak. EQ.2. Saiakuntza eta analisi teknikoak. EQ.4. Publizitatearen euskarriak.

F Atala: Bulegoak

Azpiatal guztiak, bi kategorietan.

G Atala: Ur eta energi zuzkidura

Eraikinak eta urbanizazioa urez eta energiaz hornitzeko beharrezkoak direnak.

I Atala: Garraioak eta komunikazioak

IA.1.2.4. Kaleak. IA.3.3. Txirrindularientzako bideak. Bidegorriak.

Page 30: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

IA.3.4. Bidezidorrak. IA.3.5. Oinezkoen ibilbideak eta pasealekuak. IE.1. Telekomunikazioak.

2. Goian aipaturiko erabilerez gainera, alde honetan lehendik dauden toki sistemen eta taxutu behar direnen jardunbiderako beharrezkoak diren beste erabilera guztiak baimenduko dira.

3. Erabilera nagusia B erabilera da (manufakturen industria).

Aldatutako Artikuluaren Idazketa:

1. Hiri lurzoruko ZIAR010C zerbitzualdean haizu diren erabilerak ondokoakdira:

B Atala: Manufakturen industria. 1 eta 2. kategorietan

BA. Janarien, edarien eta tabakoaren industria. BB. Ehungintza eta jantzigintza. BC. Larruaren eta oinetakoen industria. BD. Zur eta kortxoaren industria, altzarigintza, saskigintza eta espartzuaren

industria izan ezik. BE. Papergintza, argitalpenak, arte grafikoak eta grabatzeko euskarrien

erreprodukzioa. BG. Industria kimikoa. BG azpiataleko sail guztiak, BG.2. saila izan ezik (izurri-

botiken eta nekazaritzarako beste gai kimiko batzuen fabrikazioa). BG.6. sailetik ez dira baimenduko BG.6.1. taldea (lehergaien eta pirotekniako gaien fabrikazioa) eta BG.6.2. taldea (kola eta jelatinen fabrikazioa).

BH. Kautxuaren eta gai plastikoen eraldakuntzaren industria. BI. Metalik gabeko beste mea batzuen industriak. BJ. Metalurgia eta metalezko gaien fabrikazioa. BK. Makineriaren eta ekipo mekanikoen industria. BL. Material eta ekipo elektriko, elektroniko eta optikoen industria. BM. Garraioetarako materialen fabrikazioa. BN. Denetariko manufaktura-industriak.

C Atala: Eraikintzako ogibide tailerrak. 1 eta 2. kategorietan

Atal honetako azpiatal guztiak baimenduko dira.

D Atala: Biltegia

Kategoria guztiak baimenduko dira. DA Azpiatala: Merkataritzako biltegia

Lurzoruaren Erabileraren Sailkapenaren sail guztietan baimenduko da. DB Azpiatala: Zerbitzu biltegia

Alde honetan haizu diren gainerako erabilerei loturiko erabilera lagungarri gisa baimenduko da, eta bai alboan ez dagoen beste jarduera baten erabilera lagungarri gisa ere, hau da, hari lotutako erabilera lagungarria ez denean.

DC: Beste jarduera batzuen ekoizbideen eta mantenimendu tresnen biltegia Alde honetan haizu diren gainerako erabilerei loturiko erabilera lagungarri gisa baimenduko da, eta bai alboan ez dagoen beste jarduera baten erabilera lagungarri gisa ere, hau da, hari lotutako erabilera lagungarria ez denean.

E Atala: Erkidegoaren ekipoa

EA Azpiatala: Txikizkako merkataritza. 3. kategorian

Page 31: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

EA.1. Txikizkako salerosketa, espezializatu gabeko establezimenduetan. E.A 1.1.1. erabilera (Hipermerkatuak) eta E.A.1.2.1. erabilera (Saltoki handiak) izan ezik.

EA.2. Espezializatu gabeko establezimenduetan elikagaiak, edariak era tabakoa txikizka salerostea.

EA.3. Farmazi, apaindura eta higiene gaien txikizkako salerosketa. EA.4. Bestelako gai berrien txikizkako salerosketa establezimendu

espezializatuetan. EA.4.13 izan ezik. EA.5. Bigarren eskuko ondasunen txikizkako salerosketa

establezimenduetan. EA.7. Norbanakoen gaien eta etxeko tresnen konponketa. 1, 2, 3, eta

4. kategorietan. EB Azpiatala: Motoredun ibilgailu, bizikleta, ziklomotore eta karabanen salmenta,

mantenimendua eta konponketa, I.I.T.ak eta gasolindegiak Azpiatal honetako sail guztiak baimenduko dira.

EC Azpiatala: Aparkalekuak Azpiatal honetako sail guztiak baimenduko dira.

ED Azpiatala: Herri administrazioa. Nahitaezko gizarte segurantza ED.1. Herri Administrazioaren kudeaketa eta administrazio

jarduerak. ED.3. Nahitaezko gizarte segurantza.

EF Azpiatala: Posta eta telekomunikazioak EF.1. Posta. EF.2. Telekomunikazioak. Jendeari jaramon egiteko bulegoak.

EG Azpiatala: Hezkuntza EG azpiataleko sail guztiak baimenduko dira.

EH Azpiatala: Osasuna EH.1.1. Osasun arloko jarduerak. EH.1.2. Medikuntza jarduerak. EH.1.3. Odontologi jarduerak. EH.1.4. Osasun arloko beste jarduera batzuk. EH.2. Albaitaritza jarduerak.

EI Azpiatala: Gizarte zerbitzuak EI.2. Gizarte arloko zerbitzugintza ostaturik gabe.

EJ Azpiatala: Elkartegintza jarduerak Sail guztiak.

EK Azpiatala: Josteta eta kultura Sail guztiak, hauek izan ezik: EK.3.4, EK.3.5, EK.4.3, EK.6.2 eta EK.6.3. taldeak eta EK.3.6. taldeko EK.3.6.2. mota.

EL Azpiatala: Kirolak EL.1.1.2. Gimnasialekuak. EL.1.1.4. Igerilekuak. EL.2. Kirol klubak eta eskolak.

EM Azpiatala: Josteta eta zabalaldia zerupean EM.1. Josteta eta zabalaldirako zerupeko jarduerak hirian.

EN Azpiatala: Ostalaritza EN.1. Ostalaritza establezimenduak EN.7. Turismokoak ez diren bestelako ostatu bereziak EN.8. Jatetxeak EN.9. Edaritegiak EN.10. Talde-jantokiak

EO Azpiatala: Norbanakoentzako zerbitzuak

Page 32: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

EO.1. Ehunezko eta larruzko janzkien garbiketa, lisaketa eta tindaketa.

EO.2. Ileapainketa eta beste apainketa batzuk EO.4.2. Gorputzaren mantenimendurako beste jarduera batzuk EO.5. Norbanakoentzako beste zerbitzu batzuk

EP Azpiatala: Ikerkuntza eta garapena Sail guztiak.

EQ Azpiatala: Erkidegoaren beste ekipamendu batzuk EQ.1. Argazkigintza jarduerak. EQ.2. Saiakuntza eta analisi teknikoak. EQ.4. Publizitatearen euskarriak.

F Atala: Bulegoak

Azpiatal guztiak, bi kategorietan.

G Atala: Ur eta energi zuzkidura

Eraikinak eta urbanizazioa urez eta energiaz hornitzeko beharrezkoak direnak.

I Atala: Garraioak eta komunikazioak

IA.1.2.4. Kaleak. IA.3.3. Txirrindularientzako bideak. Bidegorriak. IA.3.4. Bidezidorrak. IA.3.5. Oinezkoen ibilbideak eta pasealekuak. IE.1. Telekomunikazioak.

2. Goian aipaturiko erabilerez gainera, alde honetan lehendik dauden toki sistemen eta taxutu behar direnen jardunbiderako beharrezkoak diren beste erabilera guztiak baimenduko dira.

3. Erabilera nagusia B erabilera da (manufakturen industria).

2.1.2.4. artikulua.—Aldeko erabilera nagusiaren izaera kontuan hartzea

Oraingo Artikuluaren Idazketa:

1. Erabilera bat alde bateko erabilera nagusitzat jotzeak esan nahi du plangintzaren betearazpenean eta, zehatzago esateko, lizentziak ematerakoan, bermatu egin beharko dela alde baten azalera osoaren %50a gutxienez erabilera nagusi hori egiteko izango dela.

2. Industri lurzoruan gutxieneko munta horren kopuruaren kalkulua industri hiri lurzoru eta saihesbidearen eta trenbidearen artean dagoen eta burutzen ari den urbanizagarri osoaren azalera zenbatuz egin daiteke.

3. Ezarri den %50eko gutxieneko munta hori betetzea ezin da familientzako etxebizitzen egoitzazko aldeetan, hirugarren arloko aldeetan eta ekipamenduetarako alde pribatuetan aplikatu.

Aldatutako Artikuluaren Idazketa:

1. Erabilera bat alde bateko erabilera nagusitzat jotzeak esan nahi du plangintzaren betearazpenean eta, zehatzago esateko, lizentziak ematerakoan, bermatu egin

Page 33: 14. ALDAKETA PUNTUALA GERNIKA-LUMOKO HAPO-AREN … · norberaren gauzak eta etxeko tresnak konpontzea Froga daitekenez, EA.1.1, EA.2, EA.3 (partzialki) eta EA.6 erabilerak ez-onargarri

14. Aldaketa Puntuala, Gernika-Lumoko HAPO-aren Hasierako Onarpenerako Agiria

Lurzoru industrialean txikizkako salerosketaren 2017ko Ekaina

erabilera erregulatzeko

beharko dela alde baten azalera osoaren %50a gutxienez erabilera nagusi hori egiteko izango dela.

2. Lurzoru industrialean, kantita minimo horren zenbaketa, hiri-lurzoru industrial guztia eta burutzen ari den lurzoru urbanizagarri industrial guztia kontuan hartuz egin ahal izango da.

3. Ezarri den %50eko gutxieneko munta hori betetzea ezin da familientzako etxebizitzen egoitzazko aldeetan, hirugarren arloko aldeetan eta ekipamenduetarako alde pribatuetan aplikatu.