Tema6 2010

Click here to load reader

 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  1.434
 • download

  5

Embed Size (px)

description

A prosa entre 1936 e 1976: os renovadores da prosa (Fole, Blanco Amor, Cunqueiro e Neira Vilas).

Transcript of Tema6 2010

 • 1. A prosa entre 1936 e 1976:os renovadores da prosa(Fole, Blanco Amor, Cunqueiro e Neira Vilas).

2. A guerra civil pon fin a etapa poltica e cultural mis brillantes da historia galega. A represin afectou a mbitos da cultura, producindo ata mortes (Alexandre Bveda e nxel Casal) ou o exilio (Lus Seoane, Daz Pardo, Blanco Amor, Cunqueiro) Desaparece a producin literaria en galego por completo. Pero boa parte da cultura resistiu enBos Aires. 3. Foi a partir de mediados dos anos50cando se comezou a producir unha lenta pero progresiva recuperacin. 4. Lias temticas Narrativa dos 50 Narrativa dos 60 Realismo popular Realismo Social Realismo fantstico Mundo Rural (Neira Vilas) NNG (seguinte tema) Continuadores da Xeracin Ns 5. OS CONTINUADORES

 • Otero Pedrayo e Carballo Calero
 • Tcnica narrativa : incorporacin paulatina das tcnicas narrativas do momento:
  • introspeccin, monlogo interior,
  • ruptura da secuencia temporal

6. A xente da Barreira( 1959 ), , deCarballo Calero : a primeira obra narrativa publicada na posguerra,na que se reconstre ahistoria da degradacin dunha familia fidalgadesde os tempos da Restauracin. 7. Otero Pedrayo : a)Entre a vendima e a castaeira(1957), vinte relatos breves . b)O seorito da ReboiranaPublicada por vez primeira en 1960, narra a vida do fidalgo don Xon Manuel Pereira de Castro, un singular personaxe que d orixe a unha documentada novela de humor e aventuras que parodia o mundo da fidalgua.: Aventuras. Realismo. Parodia e humorismo. 8. Reproducin literaria e culta do conto popular sen se afastar das caractersticas propias do relato oral. REALISMO POPULAR

 • Ambientacin rural
 • dialectalismo
 • sinxeleza argumental
 • humorismo

Caractersticas 9. Anxel Fole lus do Candil Terra Brava Contos da nboa Historias que ningun cre 10. ( Lugo, 1903-1986) o representante deste ncleo temtico. 2.Posguerra : a) Vai para oCourel , onde ten unha grande influencia dapaisaxe . b) Nos anos corenta colabora nafundacindeGalaxia . 1.Preguerra : a) Participa doncleo lugusdasegunda metadedosculo XX : ConRamn PieiroePimentel . Actividades coma a revistaYunque . b) Derepublicano socialistaasecretariodoPartido Galeguista . c) En1935publicarelatos lricos brevesenNs . 11. TRAZOS DA SA OBRA 1.Naturalismo lingstico : a) Oralidade. b) Dialectalismos. c) Vulgarismos. d) Arcasmos. 2.Conto oralcomo reflexo dacultura popular . 3.Realismo narrativo , poisxustifica razoadamenteoselementos fantsticos . 4.Orixinalidade estticaetcnica , pois afirma que neses trazos onde fica a personalidadedo autor. 5.Compromiso moral coaterrae o seutempo . 6.Paisaxe coma elemento diferenciador daliteratura galega . 12.

 • lus do candil ( 1953)
 • Prlogo Terra do Caurel , introducin dos contos dicindo que os estn a contar arredor dachemineanaTorre de Abrantes .
 • 2. Oautor unonteetranscritor dos contos.

13. 3. Influencia datransmisin oral ,relatos populareselendas , mais x ustificadas razoadamente : a)Lobos . b)Aparecidos . c)Meigallos . d)Premonicins ... 4.Etnografareforzada poladescricin : a)Xeogrfica . b)Antropolxica . c) Lingstica 14.

 • 5. Caractersticas danarracin :
 • a)Narrador :
 • Enprimeira persoa( referencias ao eu narrador).
 • Contacontos , pois refrese a un auditorio prximo.
 • Testemuados feitos.
 • b)Inconcrecin temporal .
 • c)Interpolacindedetalles :
 • Secundarios .
 • Sobreentendidos .

15. REALISMO FANTSTICO Concepto co que se define a narrativa deCunqueiro , na que se recreanmundos mticos e fantsticosde orixe rabe, nrdica, mesturados conelementos popularesda realidade coti. 16. Cunqueiro:Se o vello Simbad volvese s illas. Merln e familia. As crnicas do Sochantre. Escola de mencieiros, Os outros feirantes e Xente de aqu e acol. 17. 18.

 • Seupaiera boticario e na sa botica coece, debido seu carcter extravertido e conversador, personaxes que despois plasmar na sa obra (mencieiros).
 • Sanaiera moi fantasiosa e durante a sa infancia relatballe historias ao seu fillo. Ela contribuu a fomentar a imaxinacin do escritor.
 • Durante a sa infancia (infludo polas lecturas de Bfalo Bill) escribiu unhanovela do oeste na que os indios falaban galego e os americanos casteln.

19. Realismo Fantstico Concepto co que se define as novelas de lvaro Cunqueiro,mestura de elementos culturalistas e populares , cun p na realidade coti e outro na fantasa desbordada. 20. Non hai tales illas Sinbad! Dixo Adal que sul non haba nada! Hai, hai! Estn as illas Cotovas coma sete laranxas!

 • Mundo mtico de Cunqueiro
 • Mestura e sntese de realismo e fantasa, do mundo cotin e o mundo lendario.
 • Incorporacin nosa literatura, dun xeito case ldico, de mitos doutras tradicins (clsica, oriental...)
 • A paisaxe con funcin simblica positiva. o espazo da presenza humana, das fantasas, das viaxes...

21.

 • 1. Mestura realidade e fantasa : conviven personaxes e feitos fantsticos con outros da vida coti.

22.

 • 2. Personaxes:
 • Proceden de vellos mitos doutras culturas:

23.

 • 3. Humor
 • Aparece, sobre todo, nos tres ltimos libros de relatos breves:
  • Escola de mencieiros(1960)
  • Xente de aqu e acol(1971)
  • Os outros feirantes(1979)
 • Ofrece a visin das crenzas e do xeito de entender o mundo da xente do rural galego.

24. Estilo

 • Tendencia a disgregacin da novela
 • Predomina a oralidade no escrito
 • Mestura o extraordinario e marabilloso co cotin

345 25. As novelas :Merln e familia ,Crnicas do SochantreeSe o vello Simbad volvese s illas .Son obras en que existe undbil fo argumentalarredor do cal se van inserindo unha serie de historias fantsticas. Nestas obras, o interese est mis nas historias que contan os personaxes que crea (ou recrea, ou parodia) o propio Cunqueiro. 26. Merln e familia construda a partir da organizacin dun grupo de relatos contados polo paxe que serve sabio Merln no tempo en que este estivo en Galicia. 27. Aestruturados relatos adoita ser sempre a mesma:visita do mago,exposicin do problema e resolucin do mesmo. Na novela destaca a perfecta conxuncin entre omundo lendarioda materia de Bretaa, que pertence o sabio Merln e os seus visitantes, e omundo da realidade , representado polo propio narrador e polo espazo coecido de Galiza: A terra de Miranda 28. Felipe de Amancia e Turpn : paxe de don Merln, a quen comezou a servir con nove anos cumpridos. Debeca por Manuelia de Carlos e de maior foi barqueiro en Pacios.Dona Xenebra : raa da Bretaa e moi nobre seora que Merln lle tia moito respecto e cortesa. Prenda algo na fala e pasaba o tempo bordando no saln, cun algo de tristura nos ollos.Condesias de Folgar : Vivan no pazo de Belvs, preto de Miranda. Gostaban do requeixo e das fitas de Pars e tian un cadelo que asubiaba unha alborada, como lle ensinara don Merln. 29. As crnicas do Sochantre , situada na Bretaa do Sculo XVIII, presenta as peripecias que un Sochantre (msico de capela) vivir nunha viaxe de tres anos, acompaado de varios personaxes de ultratumba. 30. Se o vello Simbad volvese s illasentrelaza as historias lendarias de Simbad o marieiro deAs mil e unha noitese a tradicin marieira galega coa que todos nos identificamos. 31. Os libros de relatos:Escola de mencieiros ,xente de aqu e de acoleOs outros feirantes . Son retratos ou semblanzas de personaxes, maioritariamente, que Cunqueiro nos presenta, cunha deliberada confusin, como froito da sa imaxinacin ou tomados da realidade.Sonpersonaxesapegados realidade, inseparbeis do seu marco espacial e temporal (aGalicia ruralde mediados de sculo). Sen embargo, a capacidade de ensoacin, tanto do narrador como dos personaxes creados, transprtanos simultaneamente aun mundo de misterio e de ensoacin , cheo de historias fantsticas en que podemos encontrarnos mesmo con animais que falan ou cunha muller que pon ovos. 32. Cunqueiro pretende inserir estes relatos como unha continuacin datradicin oralque el coeca tan ben. Os personaxes son todos galegos e s abandonan o pas cando marchan emigracin ou ao servizo militar. De ambos lugares traen un grande tesouro: historias que logo contan aos seus vecios. 33. Eduardo Blanco Amor REALISMO SOCIAL Blanco Amor ( Ourense, 1897-Vigo, 1979)publicou tres obras narrativas, das novelas,A esmorga (1959) e Xente ao lonxe ( 1972)e un libro de relatos,Os biosbardos (1962). Centrado na vida das clases populares e no espazo urbano. Uso de novos recursos narrativos ( o interrogatorio, o perspectivismo...) 34. 1959

 • Escrita enBos Airestras unhaviaxeGaliza .
 • 2.Madurezadquirida polaaprendizaxee polaasimilacinde novastcnicasda renovacin da narrativa do sculo XX:
 • a) Xeracin Perdidanorteamericana , ( Faulkner, Hemingway).
 • b)Literatura latinoamericana( Borges, Sbato).
 • c)Neorrealismoeexistencialismo europeos( Camus, Sartre).
 • 3.Precedentedanarrativa galega moderna .

35. 4. Dousnarradoreslimitados : a) O da Documentacininicial e oeplogo . b) Outro enprimeira persoaque narra oncleoda historia. 5.Distanciamento queproducenestesnarradores : a)Dbidadaveracidadedo que se conta. b