Reunió d'aula 4t

of 27 /27
Escola Les Fonts Argentona 4t.Ed. Primària

Embed Size (px)

Transcript of Reunió d'aula 4t

 • 1. Escola Les Fonts Argentona 4t.Ed. Primria

2. HBITSESCOLARS

 • Un hbit s una acci que es fa de manera
 • automtica, sense pensar-la.

3. SUMARI

 • BENVINGUDA I PRESENTACI
 • OBJECTIUS
 • HBITSESCOLARS
 • RECURSOS HUMANS
 • ORGANITZACIHORRIA
 • SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT(SEP)
 • FILOSOFIA 3/18
 • LECTURA/COMPRENSI LECTORA
 • BIBLIOTECA ESCOLAR
 • ACOMPANYAMENT EN LES TASQUES ESCOLARS
 • PLANNING
 • SORTIDES I COLNIES
 • COSES A RECORDAR
 • RELACI FAMLIA ESCOLA
 • DELEGADES DAULA

4. Objectius

 • Els objectius, contingutsi criteris davaluaciaix com les competncies bsiques, estan definits de manera prescriptiva.
 • PRIORITZEM:
 • La lectura incidint en aspectes de ritme, entonaci, to, dicci i especialment la velocitat i la comprensi.
 • Expressi Escrita.
 • Presentaci i ortografia.
 • Resoluci de problemes.
 • RECURSOS : Sessi de problemes dins lhorari
 • Sessi de comprensi lectora dins lhorari
 • Us del diccionari
 • Mestres
 • Famlia/Llibreta del reporter

5.

 • HBITS PERSONALS(dhigiene, dactitud postural, de neteja)
 • HBITS PERSONALS (dequilibri emocional, de responsabilitat, dordre)
 • HBITS DE RELACI(dactitud social, de convivncia, de bon comportament personal per a que sigui efectiu el treball de grup)
 • HBITS DE TREBALL I ESTUDI
 • - Mirar la persona que parla. - Bona presentaci dels treballs. - Ser constant en lesfor. - Ser capa dorganitzar-se el temps. - Aconseguir autonomia de ladult. -

6. COM HO FEM? RECURSOS HUMANS

 • Tutores 4t A: Alba Gort
 • 4t B:Marina Navarro/Anna Alibs
 • Especialistes Ed. Fsica : Llus
 • Angls : Marc Ragull
 • Msica : Xavier Dangla
 • Ed. Especial : Samantha Oribes/Isabel Snchez
 • Altres mestres Castell : Alba Gort i Marina Navarro
 • Suport /Biblioteca : Gemma Carrau
 • Coneixement del Medi : Jordi Pags

7. ORGANITZACIHORRIA 8. ORGANITZACIHORRIA 9. SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT(SEP)

 • s un paquet dhores que preveu el Departament per atendre a lalumnat i la seva diversitat.
 • DESTINATARIS:
 • - Alumnat que presenta necessitat de suport .
 • FINALITAT:
 • - Afavorir ladquisici del procs de lectura, comprensi i escriptura.
 • - Afavorir ladquisici dhabilitats matemtiques.
 • - Afavorir ladquisici dhbits de treball, dorganitzaci i destudi.
 • MODALITATS:
 • - Ampliaci de lhorari lectiu pels alumnes de Primria.
 • - Intervenci de dos mestres dins laula per afavorir el seguiment de
 • tot lalumnat.

10. FILOSOFIA 3/18 FINALITATS: Es tracta dun projecte queconcreta el desig general densenyar a pensar i pretndesenvolupar les habilitats cognitivesdels estudiants, tot ajudant-los a comprendre les matries destudi, a fer-los ms conscients de la riquesa del bagatge intellectual heretat i a preparar-los en la raonabilitat per a la participaci en un mn democrtic.COM TREBALLAREM: Les activitats pensades per a desenvolupar el projecte seran activitats de grup ( 12 nens aprox .) ACTIVITATS: Es duran a termeen rotllanaintentant fomentar un ambient clid i tranquil per a pensar i per a qu els infants puguin expressar el que volen dir. 11. LECTURA/COMPRENSI LECTORA 12. RECURSOS:Hora setmanaldins lhorari lectiu Corre, corre que matrapes Biblioteca descola Lectura sistemtica 13. BIBLIOTECA ESCOLAR

 • Objectius:
 • -Fomentar el gust per la lectura amb activitats orientades a desvetllar la curiositat pels llibres i oferir novetats (Ex: rac de les fades, els pirates, la biblio-por, els avis, visites dautors,...)
 • -Servei de prstec (a partir de 3r)
 • -Formaci dusuaris (normes, espais, catalogaci, recerca,...)
 • Horaris:
 • Dins horari escolar:hores lectivescontemplades
 • dins lhorari de cada grup i les estones desbarjo.
 • Altres:Dilluns, dimecres i divendres ( 8:30h a 9:00h)

14.

 • QU FAREM?
 • Organitzar unsistema rotatiude tallers.
 • QU PRETENEM?
 • Adquirir la capacitat dinterpretar i representar el mn: percebre, produir i entendre.
 • Promoure la iniciativa personal, la imaginaci i la creativitat.
 • COM HO FAREM?
 • Treballarem ambgrups redutsi amb alumnes barrejats de tot el cicle.
 • QU TREBALLAREM?
   • Volum (amb material reciclat)
   • Dibuix
   • L impressionisme i postimpressionisme; Monet, Degas Renoir, Morisot, Van Gogh
   • Audiovisuals (fotografia- cmic)
   • Teatre
   • Habilitat motrius (trenat, costura, pom-pons...)

15. REMARCAR

 • IMPLICACI DE LES FAMLIES I ACOMPANYAMENT EN LES TASQUES ESCOLARS:
 • Vetllar per laPRESENTACI CORRECTA : bona lletra, claredat, full net, amb marge i sense taques, amb nom i cognoms i data llarga a llenges i data curta a les altres rees.
 • DemanemQUE ELS PARES I MARES VETLLIN EN LA REALITZACIDELS DEURES :mirar el que han fet, per veure si han acabat, fer les correccions davant dels vostres fills, si sescaui mirar com est la presentaci.
 • Disposar dunESPAI DE TREBALLon pugui estar tranquil/la,
 • ben illuminat i amb els estris necessaris per realitzar-los
 • (1 tcnica destudi).

16. ORIENTACIONS A LES FAMLIES PER FER LACOMPANYAMENT: PREPARACI I CORRECCI DE DICTATS: s molt important que aquesta tascano la facin sols i que lestudin amb molta atenci. NOTA :Us lliurarem unes pautes que us orientaran per fer el treball previ de preparaci del dictataix com daltres matries. FALTES NOTA 0 Excellent 1-2 Molt b 3 B 4-5 Suficient 6 Insuficient 17. Lhbit de deures fa els nens i les nenes responsables de repassar els aprenentatges a casa. Durant tot el curs realitzaran sistemticament tres operacions de clcul. Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Mat Dictat Porten i senduen deures de catal Porten i senduen deures de matemtiques Porten i senduen deures de catal Porten i senduen deures de matemtiques Porten i senduen la llibreta del reporter. 18. PLANNINGDE DEURES(4t B) Lhbit de deures fa els nens i les nenes responsables de repassar els aprenentatges a casa. Duran tot el curs realitzaran sistemticament tres operacions de clcul. Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Mat Dictat Porten i senduen deures de catal Porten i senduen deures de matemtiques Porten i senduen deures de catal Porten i senduen deures de matemtiques Porten i senduen la llibreta del reporter. 19. Colnies

 • Lloc : Camp daprenentatge Pau Casals El Vendrell
 • Dates :16, 17 i 18 de maig
 • Activitats:
   • Himne de la pau
   • La volta al mn amb dos violoncels
   • Vivim Pau Casals
   • Estudi de grabaci

. 20.

 • 1r Trimestre:
 • Aiges del Maresme ( Sant Pol i Palafolls)
 • Auditori de Barcelona
 • Boscos d Argentona- Burriac.
 • 2n Trimestre:
 • Ruta Puig i Cadafalh
 • Rua Carnestoltes
 • 3r Trimestre:
 • Visita al Port d Arenys
 • Colnies
 • El curs del riu Tordera
 • Visita a una botiga del poble ( mat)

21.

 • MEDICAMENTS:
 • Els pares han daportar al centre unaRECEPTA O INFORME MDIC on consti el nom de lalumne/a, la dosi i el nom del medicament a prendre.
 • Els pares han de portar un escrit o sautoritzi al personal del centre perqu administri la medicaci prescrita al fill/a, sempre queSIGUI IMPRESCINDIBLEla seva administraci sigui en horari escolar.

MOLT IMPORTANT : Des de l'escola no podem administrarcap mena de medicament sense la cpia de la recepta mdica i l'autoritzaci de la famlia. 22. En el cas de que detecteupolls al capus preguem que ho comuniqueu a lescola, inicieu rpidament el tractament i tingueu el nen/a a casa fins que shagi solucionat el problema. Lescola lliurar una circular orientadora del tractament a seguir i de la previsi necessria. Els nens sn molt susceptibles a les infeccions i a encomanar-se fcilment daquelles malalties que poden tenir els seus companys. s per aix queno podem acceptar a lescola nens/es amb febre o qualsevol altra circumstncia que pugui suposar linici o el desenvolupament duna malaltia. 23. La puntualitat s un valor de respecte vers els altres que treballem des de l'escola i per al qual us demanem la vostra collaboraci. I per tant, preguemPUNTUALITATen les entrades i sortides de l'escola. RETARDS : S'hauran de justificaramb una nota escrita i signada pel pare, mare o tutor legal de l'alumne. s molt important ser puntuals per no interferir el funcionament de les classes. 24. Qualsevol incidncia caldr comunicar-la a la mestra tutora a travs de lagenda o b a la secretaria de l'escola al telfon. No es poden portarjoguinesa lescola, ja que poden interrompre el normal funcionament de les activitats, si es dna el cas seran retirats per part del mestre /a. Nomspoden portar cromosi sempre sota la responsabilitat del nen/a. 25. RELACI FAMLIA-ESCOLA 1. Comunicaci davisos i eventualitat: Preguem que tots els avisos es facin per mitj duna nota escrita a travs de lagenda. 2. Entrevistes amb els tutors o tutores: Es fa, com a mnim, una entrevista anual per fer el seguiment del procs evolutiu i daprenentatge del vostre fill/a i una altra en acabar el curs per lliurar linforme de final de curs. 3. Horaris dentrevistes: 4t A:Alba : Dijous de 15:45 a 16:30h 4t B:Marina/Anna: Dijous de 15:00 a 15:45h*Abans de marxar, recordeu mirar la data que us proposem. 26.

 • Es lliurar un informe en acabar cada trimestre.
 • s molt important que els retorneu signats tan aviat com pogueu i conserveu el sobre.
 • 5. AMPA:
 • Collabora en lacompra de llibres socialitzats .
 • Subvenciona partdalgunes activitats comangls i domini del teclat.

4. Informes : 27. DELEGATS/DES

 • Objectius
 • -Una millor comunicaci entre les famlies, l'AMPA i lEscola.
 • - Poder actuar ms rpidament i collectivament.
 • - Cohesionar els collectius de lescola.

Tasques Aquests representants tenen la funci de potenciar la comunicaci escola-famlia ies reuneixen amb lEquip Directiu per tractar aspectes de la vida escolar(ex: festes i celebracions escolars).Necessitem : Dues famlies de cada grup dalumnes que sofereixin coma representants i que exerceixin les funcions de delegat o delegada de curs. Moltes grcies.