IKT sintesiak

Click here to load reader

 • date post

  27-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  3

Embed Size (px)

description

IKT sintesiak

Transcript of IKT sintesiak

 • 2012-2013

  DONOSTIAKO IRAKASLEEN UNIBERTSITATE ESKOLA

  IKTak Lehen Hezkuntzan - Sintesiak

  Miranda Herreros, Saioa

  Morn Lasa, Ainhoa

  Muriel Ters, Marta

  Navais Bereziartu, Marina

 • IKTak Lehen Hezkuntzan - Sintesiak 2012-2013

  2

  AURKIBIDEA

  1. Eskola eta IKT-ak ............................................................................ 3

  2. Konpetentzia Digitalak ................................................................. 10

  3. Lankidetza Ikaskuntza................................................................... 12

  4. Gela eta IKT-ak ............................................................................. 17

 • IKTak Lehen Hezkuntzan - Sintesiak 2012-2013

  3

  1. Eskola eta IKT-ak Zer dira eta zertarako balio dute Informazio eta Komunikazio Teknologiek eskola testuinguruan?

  1. INFORMAZIOAREN, TEKNOLOGIEN ETA HEZKUNTZAREN GIZARTEA

  1.1.Gizarte informalari buruzko diskurtsoak

  XX.mendeko azken laurdenean, ordenagailuak agertzeak, eguneroko zerbitzuen

  eskaera zabaltzeak, errekurtso naturalen galtzearen kontzientziatzeak eta informazioa

  zabaltzeko modu berrien agerpenak, besteak beste, 3. iraultza industriala ekarri zuten

  herrialde garatuetan. Informazioaren digitalizazioa, egungo iraultza handia dela esan

  liteke, prozesu soziologiko, politiko, ekonomiko eta kulturaletan oinarritzen dena,

  globalizazioan eta mundializazioan.

  Informazio gizartea zertan datzan ulertu ahal izateko, ematen diren diskurtsoak asko

  dira: merkantilista, kritiko-politikoa, teknozentrista eta apokaliptikoa

  1.2.Informazioaren eta komunikazioaren teknologiek gizartean eta kulturan dituzten

  efektu positiboak eta negatiboak

  Teknologia digitalen efektu positiboak:

  Komunikazioa erraztea

  Zerbitzuen eraginkortasuna eta kalitatea hobetzea

  Informazioa eskuragarriago bihurtzea

  Aktibitate produktiboa erraztea: kultura eta talde sozial ezberdinen arteko harremana bultzatzen da.

  Teknologia digitalen efektu negatiboak:

  Teknologiarekiko menpekotasuna

  Ebakidura digitala ematen da, izan ere, ezberdintasun kulturalen eta ekonomikoen nagusitzea; izan ere, lurralde guztiek ez dituzte ez garapen ez aukera berdinak.

  Pribatutasunaren galera eta kontrolaren areagotzea

  1.3.Omnipresentzia teknologikoa dela eta, hezkuntzaren alorrean sortu diren

  arazoak

 • IKTak Lehen Hezkuntzan - Sintesiak 2012-2013

  4

  Gaur egun, alfabetizazio teknologikoa beharrezkoa da, gizarte esparru guztietan

  baitago teknologia. Horrek, imigrante digitalei, hau da, teknologia digitalak jaio eta

  gero ezagutu dituztenei, esfortzu gehigarri bat eginaraztea eskatzen die eta alor

  honetan formazioa eza nabari da.

  1.4.Hezkuntzak teknologia digitalaren agerpenaren aurrean dituen erronkak.

  Teknologia berrien integrazioa eskola eta kultura sistemetan

  Irakaskuntza helburuak eta metodoak berregituratzea eta ikasle eta

  irakasleentzat rol berriak

  Formazio-prozesuen garapena izango da garrantzitsuena, edonork ikasten

  ikasteko, jasoko duen informazioa sailkatzeko, lan prestakuntza eta gure

  gizartean teknologia berrien presentziaren kontzientzia hartzeko gai izan dadin.

  Telekomunikazioa

  Teknologia digitalak inposatutako eskakizun soziolaboralak errebisatzea eta

  birplantzeatzea: Langileak teknologia berrien erabilerarako prestatu, sare

  telematikoen sorrera)

  Hezkuntza ez-formalerako ekintzak gauzatzea: alfabetazio teknologikoa

  garapen sozial eta erkidegorako

  2. HEZKUNTZA-TEKNOLOGIAREN ERAIKUNTZA DISZIPLINA PEDAGOGIKO GISA,

  XX.MENDEAN ZEHAR

  2.1.Hezkuntza-teknologiaren eraikuntza disziplina pedagogiko gisa XX.mendean

  zehar

  Disziplina gisa ezagutzen den hezkuntza teknologiaren garapena ageri da ondorengo

  koadro honetan:

  Disziplinaren sustraiak Iparramerikako formazio militarra 40ko hamarkadan.

  50ko eta 60ko hamarkadak Audiobisualen eta konduktismoaren eragina

  70eko hamarkada Irakaskuntzaren diseinu eta ebaluaketarako ikuskera tekno-arrazionala

  80ko eta 90eko hamarkadak Irakaskuntzaren inguruko perspektiba teknokrataren krisia eta teknologia digitalen aplikazioen interesa

  XXI.mendearen hasiera Eklektizismo teorikoa eta tesi postmodernoen eragina

 • IKTak Lehen Hezkuntzan - Sintesiak 2012-2013

  5

  2.2.Irakaskuntza teknologiaren birkontzeptualizazioa, gizarte-zientzien

  multidisziplinan eta kritikan oinarrituz

  Hezkuntza teknologiaren eremuan erlazioa eta inter-erlazioa dira

  informazioaren teknologia, komunikazioa eta hezkuntzaren arteko harremanak.

  Hezkuntza Teknologia espazio intelektual pedagokiko gisa birkontzeptualizatu

  behar da. Ikerketa helburuak lau izango dira: informazio eta komunikazio teknologiak.

  ,baita ezagutzara eta kulturara sarbidea irakaskuntza kontestuetan (eskolaritatea,

  irakaskuntza ez formala, informala, bertaratze beharrik ez duen irakaskuntza eta goi-

  mailako irakaskuntza)

  2.3.Irakaskuntza Teknologia Espainian. Iturria eta garapena

  Espainiara Ley General de Educacin-ekin (1979) iritsi zen teknologia

  hezkuntzara. Garai berean, UNED sortu zen (Universidad Nacional de Educacin a

  Distancia). 80ko hamarkadan, Atenea eta Mercurio izeneko irakaskuntza programak

  sortu ziren non ordenagailuak erabiltzen hasten dira hezkuntzan.

  Hainbat eta hainbat dira hezkuntza teknologien inguruan burutzen ari diren

  lanak, horien artean, formazio saioak, Canpus Birtualak eta Internet irakaskuntza

  presentzialean.

  3. MARCO ESTRATGICO DE EUSKADI ANTE LA SOCIEDAD DE LA

  INFORMACIN EN LA ESCUELA.

  Daniel Losada Iglesias. Didctica y Organizacin Escolar. Escuela Universitaria de

  Magisterio de Donostia-San Sebastian.

  XX. mendetik hona, gizartean aldaketa asko izan dira, bain,a azken urteotan,

  aldaketa horiek bereziki nabarmenak izan dira, nagusiena informazio eta komunikazio

  teknologiek hartu duten balorea izanik.

  Aipatutako baliabideak, eskola ingurunean sartzeko abiapuntua Europan hasi

  zen 1994an Bangemann informearekin eta ordutik Europa mailan hainbat ekimen jarri

 • IKTak Lehen Hezkuntzan - Sintesiak 2012-2013

  6

  dira martxan: Europa la vanguardia de la comunicacin (1996); Estrategia Lisboa

  (1999); eEurope (2000); Elearning eContenidos (2000); eta Iniciativa 2010 (2005).

  Europa mailan, eEuropa (2000) proiektua zegoela Espainian Plan Info XXI (2000)

  proiektua jarri zen martxan. Ondoren, beste ekimen batzuk sortu ziren, baina, Espainia

  mailan, Comision Soto (2003); Educacin.es (2004); [email protected] (2005); LOE (2006);

  [email protected]; eta Eskola 2.0 (2009-2013)-rekin egin zen aurrera.

  Europa zein Espainia mailan informazio eta komunikazio gizartea eraikitzen ari

  zirenez, Euskadin ere horrelako gizartea eraikitzeko beharra zegoen. Horretarako,

  ondorengo proiektuak sortu ziren: Iniciativa 2000 tres (1999); Plan premia (2000-

  2004); PESI (2002); Plan premia II (2004tik aurrera); Dekretua 175/2007 (2007); Premia

  III (2009); PESI II (2010); Modelo de madurez tecnolgica de centro educativo (2010);

  ESKOLA 2.0 (2010) eta Garatu plana (2010).

  Proiektu guztien funtsa IKT-ak hezkuntza eremuan sartzea da, hau da, tresna

  berri hauek eskolan sartu eta ikasteko eta irakasteko baliabide bihurtzea.

  4. Escuela 2.0: algo ms que una etiqueta? Notas para una discusin educativa.

  Juana M Sancho Gil. Universidad de Barcelona

  XX. mendetik, hezkuntza tresna desberdinez hornitzeko saiakera egin da, baina,

  ez dute espero zen arrakasta izan, izan ere, hezkuntzak autonomia, politika, ekonomia

  eta teknologia falta du. Hutsune horiek, hezkuntzaren garapena oztopatzen dute,

  eskaini zitezkeen alderdi sinboliko eta antolatzaile egokiak lortzea eragozten delarik.

  2.0 mundua, informazioaren mundua da. Izan ere, informazioa eskuratzea

  edo sartzea, hau da, informazioa besteei eskaintzea oso erreza da eta erabiltzaile

  bakoitzak bere informazioarekiko kontrol osoa du. Gainera informazioa hau eraldatzen

  joaten da. 2.0 munduarekin hertsiki dago lotua Eskola 2.0 plana.

  Hezkuntzaren aldaketa ekarriko duten baliabide hauen garrantziaz jabetuta,

  politikari askok beren diskurtsoak apaintzeko erabili dute Eskola 2.0ren plana. Dena

  dela, diskurtso horietan plan horren kanpoko itxura soilik aipatu da, planaren oinarriak

  lantzea alde batera utziz: zer eduki landu, irakasleak nola prestatu

 • IKTak Lehen Hezkuntzan - Sintesiak 2012-2013

  7

  5. DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN A RECURSOS

  EDUCATIVOS (Juana M Sancho Gil)

  IKT-ak ezinbesteko hezkuntza baliabideak bihurtu dira azken urteotan.

  Ondorioz, interesen egituraren, sinboloen esanahien eta komunitatearen berezko

  izatearen aldaketa gertatu da. Teknologia hauek bizitzako alderdi asko eraldatu

  dituztela bistakoa da, baina aldaketa hauek ez dira beti onerako izan.

  Aldaketa hauek hezkuntza ere izan dute eraginik. IKT-ak arlo honetan

  sartzearen zailtasun nagusiena irakaskuntza motan aurkitzen da, hau da,

  irakaslearengan zentraturiko irakaskuntzan. Arazo honetatik abiatuz, nazioarteko

  organismo ezberdinek, ikasleria ezagutzen gizarterako hezi behar dela adierazi dute,

  horretarako irakasle, prestatu eta osatuak egon behar direla azpimarratuz.

  Prestakuntza honen beharrak IKT-en inguruan hutsune pedagogikoa egotea

  ekarri du, izan ere, irakasle askok ez dituzte behar bezala erabiltzen