2015 martxoa / marzo

download 2015 martxoa / marzo

of 48

 • date post

  07-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Donostia Kulturaren hilabeteko agenda. Agenda mensual de Donostia Kultura.

Transcript of 2015 martxoa / marzo

 • AGENDA mArtxoA marzo2015

  ANtZErKIA DANtZAmUSIKAZINEmA+KULtUrALItErAtUrAErAKUSKEtAKFEStAKHAUrrAK

 • SArrErENSALmENtAGUNE bErrIAINtErNEtEN

  orAIN %10EKo DESKoNtUA bAZKIDEENtZAt oNLINE EroSKEtANAhorA 10% de descuento pArA sociAs/os en lA comprA online

  www.DoNoStIAKULtUrA.com/SArrErAK

  nueVocAnAl de VentAde entrAdAsen internet

 • -3--3-

  mArtxoA 2015 mArZo

  ZINEmA

  24ANtZErKIATeaTro

  10

  ErAKUSKEtAKeXPoSICIoNeS

  37

  mUSIKA

  17

  FEStAK

  42HAUrrAKINFaNTIL

  42

  KULtUrA

  29DANtZA

  15

  01 mUJEr PortADorA DE LADrILLoS dorA sAlAZArSan telmo museoa. 12:00 castellano01, 06, 07, 08, 09 IbAEtAKo FEStAK / Ibaeta

  01 KAtHIE Y EL HIPoPtAmo pentAcinVictoria Eugenia. 20:00 castellano01 DIStANcIA SIEtE mINUtoS titZinA teAtreGazteszena (Egia). 20:00 castellano01 GALA DroPDabadaba. 20:30

  02-05 EmAKUmEEN xxx. AStEA XXX semAnA de lAs mujeresLarratxo K.E. 17:00

  02-06 EmAKUmEEN xVII. AStEA XXVii semAnA de lAs mujeresIntxaurrondo

  02-06, 09-22 ZUrEKIN, mAKINA bAt ProIEKtU proYectos trAnsFormAdores del AYuntAmiento de sAn seBAstin02-06, casares K.E. / 09-22, Lugaritz K.E.

  02 LA coNScIENcIA DEL tIEmPo mArA morAles cArsonokendo K.E. 19:00 castellano

  LItErAtUrA

  34

  AGENDAEGUNEZ EGUNDa a Da

  Kontsulta ezazu programazio osoa kultur etxeetako eta san telmo museoko hileko egitarauetanpodis consultar la programacin completa en los folletos mensuales de los centros culturales y del museo san telmo

 • -4--4-

  AGENDA EGUNEZ EGUN

  02 mAtAr A UN rUISEor (to KILL A mocKINGbIrD, 1962)Ernest Lluch K.E. 19:15 castellano02, 03, 05 cHANtAL AKErmAN ZIKLoAAntzoki Zaharra teatro principal. 20:00 Vos castellano02 PAUL SAN mArtN & romAIN GrAtALoNVictoria Eugenia club. 20:00

  03, 06, 07, 10, 13, 16 DoNoStIA sAn seBAstin 2016: AUrKEZPENAK presentAcionesDonostia san sebastin. 18:30

  03, 05 DEL txINDoKI AL HImALAYA AntXon iturriZASan telmo museoa. 19:00 castellano03 PASAIA, PASAIA GAZtE EtA IbAIErtZ AbESbAtZAK martuteneko eliza iglesia de martutene. 19:30

  03 PEmPtoUSIA / Frum Fnac. 19:30

  03 bIrIbILGUNE KAtiXA dolhAre-AldumBideLiburutegi Nagusia Biblioteca central (San Jeronimo). 19:30 euskara04, 11, 18, 25 IrAKUrrI bAINo LEHEN IrAKUrtZEN leer Antes de leerHaur Liburutegi Nagusia Biblioteca central infantil. 10:30-11:30

  04, 11, 18, 25 LIbUrU bAt, mUNDU bAt un liBro, un mundoAiete K.E. 17:00-18:00

  04 EL VIVo AnnA stAroVinetsEgia K.E. 18:30 castellano04 ImPrESIoNES DE UN tUrIStA NEcIo EN JAPN juAn jos lAhuertASan telmo museoa. 19:00 castellano04 rENAcImIENto pABlo milAnsVictoria Eugenia. 20:00 castellano04 HArLAN coUNtY (1975)Antzoki Zaharra teatro principal. 20:00 Vos castellano05-22 EUSKAL KULtUrArEN ILDotIKLoiola

  05 NArrAtZAILEEN txoKoA el tXoKo del nArrAdorErnest Lluch K.E. 18:30 euskara + castellano

 • -5--5-

  MARTXOA 2015 MARZO

  05 LoS brAcco / bully (Aiete). 19:30

  05 mALDAtASKULL / Altxerri. 20:30

  05 KoNPotA dXusturi teAtroAImanol Larzabal (Lugaritz). 20:30 euskara06 HIStorIAS DE LA AVENIDASan telmo museoa. 19:30 castellano06 UNA A trES olAtZ BeoBide & AmAiA liZArrAldeErnest Lluch K.E. 20:00 castellano07 ArtE ErromANIKoArI bUrUZKo VI. JArDUNALDIAVi jornAdA soBre Arte romnicoSan telmo museoa. 10:00-12:40 castellano07, 14 KoNPoSt EroAK ZiriKA ZirKus07, Ibaetako Frontoia. 12:00; / 14, okendo K.E. 17:30 euskara07, 14, 21, 28 SAN tELmo mUSEoKo ErAKUSKEtAK: bISItA GIDAtUAK VisitAs GuiAdAs A lAs eXposiciones del museo sAn telmoSan telmo museoa. 12:30 euskara; 17:30 castellano07, 14, 21, 28 FAmILIENtZAKo JArDUErAK ActiVidAdes FAmiliAresSan telmo museoa. 17:00 euskara07 ArQUEtIPoS DE mUJEr: UNA bSQUEDA juAnA lorokendo K.E. 19:00 castellano07 VErDE ESmErALDA theAtrolA AntZerKi tAldeAKontadores (bidebieta). 19:00 elebiduna/bilinge07-08 GAU ArAbIArrA / Gazteszena (Egia). 20:00 euskara07 mISS octUbrE / Doka. 20:00

  07 SEAN rowE / Intxaurrondo K.E. 21:00

  08 UNA NIA lA rous teAtroImanol Larzabal (Lugaritz). 18:00

  09-12 dFErIA / Donostia san sebastin

  09 LArrEmotZEtIK hAsier lArretXeA / Lugaritz K.E. 17:00 euskara

 • -6--6-

  AGENDA EGUNEZ EGUN

  09 cELEbrAcIN (FEStEN, 1998)Ernest Lluch K.E. 19:15 castellano09 NEw YorK eduArd rutherFurdLiburutegi Nagusia Biblioteca central (San Jeronimo). 19:45 english10 AxPI / Intxaurrondo K.E. 19:00 euskara10, 17, 24 IDEIA bErrIAK bEtIKo AUZoENtZAtnueVAs ideAs pArA los BArrios de siempreErnest Lluch K.E. 19:30 castellano11 LAS LUNAS DE JPItEr Alice munroErnest Lluch K.E. 18:30 castellano12 LA HoGUErA DE LAS VANIDADES tom WolFeAiete K.E. 19:00 castellano12 EL boSQUE DEL oDIo romAin GArYIntxaurrondo K.E. 19:00 castellano12 mENDIEKIN KoNtU KoNtArI ZiGor iturrietAokendo K.E. 19:30 euskara13 xVII. ANtroPoLoGIA JArDUNALDIAXVii jornAdA de AntropoloGASan telmo museoa

  13 IrAKUrKEtA DIGItALArEN KLUbA mAddi pirAtAHaur Liburutegi Nagusia Biblioteca central infantil. 18:30-19:30 euskara13 UNA HIStorIA VErDADErA (tHE StrAIGHt StorY, 1999)Aiete K.E. 18:45 Vos castellano13 LA NocHE INtErmINAbLE NIEbLA EN tEmPELHoF (1962 1963)okendo K.E. 19:00. Vos castellano13 SHow cooKING: JAPoNIAr SUKALDArItZA comidA jAponesA San telmo museoa (bokado). 20:00 castellano13 cLUStEr (2014) / Antzoki Zaharra teatro principal. 20:30

  13 rADIocAStEr / Santa bar bara (Altza). 20:30

  14 IrAKUrKEtA KLUbAHaur Liburutegi Nagusia Biblioteca central infantil. 11:00-12:30 euskara

 • -7--7-

  MARTXOA 2015 MARZO

  14 NEw orLEANSKo cYrANo VAiVn produccionesAntzoki Zaharra teatro principal. 17:30 euskara

  14 KIxotE mArKelie / Gazteszena (Egia). 18:00 euskara14-29 mUSIKA SAKrAtUArEN xxVI. ZIKLoA XXVi ciclo de msicA sAcrADonostia san sebastin

  15 LA boDA DE LoS PEQUEoS bUrGUESES mArAsmo teAtroAntzoki Zaharra teatro principal. 20:00 castellano16 ANA FrANK, SU VIDA mAriAn hoeFnAGelLiburutegi Nagusia Biblioteca central (San Jeronimo). 11:00 castellano16 LoS DEScENDIENtES (2011) / Ernest Lluch K.E. 19:15 castellano17 UP (2009) / Lugaritz K.E. 18:00 castellano17 GArtxot (2011) / Egia K.E. 19:00 euskara17 UNItY / Victoria Eugenia club. 20:00

  18 EN LA cASA (DANS LA mAISoN, 2010). Egia K.E. 19:15 castellano18 ALEJANDro GoNZLEZ DEL cErro / Victoria Eugenia club. 20:00

  18 LANGILE-KLASEA PArADISUrA DoA (1972)Antzoki Zaharra teatro principal. 20:00 jBA euskara

  19 txo, mIKmAK txIKIA pirritX, porrotX etA mArimototsVictoria Eugenia. 16:30 + 19:00 euskara19 LA GUAcHAFItA / Victoria Eugenia club. 20:30

  20-31 USANDIZAGA 100 / Donostia san sebastin

  20-22 DoNoStIA HIrIA xIx. PIANo LEHIAKEtAVictoria Eugenia, Antzoki Zaharra t. principal

  20 PoESA HISPANoAmErIcANA Y GUItArrA/ okendo K.E. 18:00

  20 EZ DA KASUALItAtEA / Le bukoswki (Egia). 20:00 euskara

  20-21 VI. moJo worKIN r & b / Gazteszena (Egia). 22:00

 • -8--8-

  AGENDA EGUNEZ EGUN

  20 VINILA / Intxaurrondo K.E. 22:00

  21 txIPLI txAPLA tomAxEN AbENtUrAKAiete K.E. 17:30 euskara21-22 rUZ / brcENAS teAtro del BArrioImanol Larzabal (Lugaritz). 21, 20:00; 22, 19:30 castellano23-26 EKoLoGIA JArDUNALDIAK jornAdAs de ecoloGAokendo K.E. 18:30 castellano23 mArGot Y LA boDA (mArGot At tHE wEDDING, 2007)tomasene K.E. 18:30 castellano23 LoS tENENbAUmS (tHE roYAL tENENbAUmS, 2008)Ernest Lluch K.E. 19:15 castellano24-25 GIZArtEArEN ErAIKUNtZAN HEZKUNtZA ErEDUEN GArrANtZIASan telmo museoa. euskara + castellano24 oLErKArIEN txoKoA rincn del poetAIntxaurrondo K.E. 18:30 castellano24 EL coLor QUE cAY DEL cIELo (2014)Antzoki Zaharra teatro principal. 19:00 castellano24, 26 mENDIA24, San telmo museoa. 19:00 euskara26, Antzoki Zaharra teatro principal. 19:00 castellano25 LA PAtAGoNIA rEbELDE (1974)Antzoki Zaharra teatro principal. 20:00 Vos castellano25 LA LLAmADA ismAel serrAnoVictoria Eugenia. 20:00

  26, 28 EL PErcUSIoNIStA GorsY ed Victoria Eugenia club castellano26 GIVE mE FIVE / Altxerri. 20:30

  27 NIEVES ALVArEZ, HASIEr LArrEtxEALiburutegi Nagusia Biblioteca central (San Jeronimo). 19:30 euskara + castellano

  27 PEPItArEN LIbUrU mAGIKoALarrotxene K.E. 18:00 euskara

 • -9--9-

  MARTXOA 2015 MARZO

  27 ocHo APELLIDoS VAScoS (2014)Aiete K.E. 18:30 castellano27 mUJEr Y tIcA FEmINIStA EN LA UNIN EUroPEASan telmo museoa. 19:00 castellano27 xV. DoNoStIA ANtZErKI SArIAVictoria Eugenia. 20:00 euskara27 KoLAPSo soFie duBs & el conccertinoErnest Lluch K.E. 20:00 euskara

  28 EmoZIoEN mAGIA eriZ mAGoAErnest Lluch K.E. 17:30 euskara28 ALADDIN GorAKAdALarratxo K.E. 18:00 euskara28 K-otIcA ZiomArA hormAetXeKontadores (bidebieta). 19:30

  28 bANG! bANG! ZINEmAAntzoki Zaharra teatro principal. 19:30 Vos castellano28 ItZAL GALDUA Gero AXulAr Kultur elKArteAVictoria Eugenia. 20:00

  28 bUZZcocKS+ tHE LooKErS Intxaurrondo K.E. 22:00

  29 ZErU HorrEN INFErNUAKjoXAn GoiKoetXeAVictoria Eugenia. 19:00

  29 VAIVN comPAA Antonio ruZGazteszena (Egia). 19:30

  30 LoS INcrEbLES (tHE INcrEDIbLES, 2004)Ernest Lluch K.E. 19:15 castellano30 DYNAmIc trIo / Frum Fnac. 19:30

  31 PrImErA mEmorIA AnA mArA mAtuteLiburutegi Nagusia Biblioteca central (San Jeronimo). 19:30 castellano

  31 EUSKArArEN GUtxIENEKoAK doKumentAlAren estreinAldiAAntzoki Zaharra teatro principal. 19:30 euskara

 • -10-

  AGENDA: ANTZERKIA TEATRO

  ANtZErKIAteAtro

  otsaila 28 Febrero martxoa 01 marzo

  KAtHIE Y EL HIPoPtAmopentAcinVictoria Eugenia. 20:00. 24 , 18 , 6 castellano

  Kathiek, limako goi-gizarteko emakume batek, unibertsitate-irakasle bat kontratatzen du, santiago Zavala, liburu bat idatz dezan emakumeak Asian eta Afrikan zehar egindako bidaiari buruz. Gogoeta bat dugu obra hau, kontakizunen j