IKT Sintesiak

Click here to load reader

download IKT Sintesiak

of 22

 • date post

  06-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  153
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of IKT Sintesiak

 • 1. LEHENENGO GAIA : Eskola eta IKTak Introduccin a la tecnologa educativa Egungo gizarte gero eta globalizatuagoan, IKTak (Informazio eta komunikaziorako teknologiak)gero eta garrantzia handiagoa hartzen ari dira eta aurretik aipatutako globalizazio horrenaurrerapenaren errua ere beraien da zati handi batean.Teknologia hainbat eremutan erabiltzen da gaur egun:egunerokotasunean, eskolan etab.Izenakadierazten duen moduan, informazioa eta komunikazioa errazten ditu eta eskuragarriagobihurtu.Munduko edozein lekutan argitaratutako informazioa eskura dezakegu eta bertakojendearekin komunikatu hainbat plataforma edo kanalen bidez.Beraz, esan dezakegu hainbat oztopobertan behera utzi dituela. Eskolan ere paper garrantzitsua dute IKTek.Hauen erabilera esponentzialki hazten doanez,ikasleak hauek erabiltzera eta menderatzera bultzatu behar ditugu. Marco estratgico de Euskadi ante la Sociedad de la Informacin en la Escuela Informazioa ulertzeko eta maneiatzeko modu berria dela eta, gure gizartea iraultza digitalasortu dela esan daiteke. Iraultza honek, hainbat erakunde hartzen ditu bere barnean eta eskola ere,iraultza horren parte da. Iraultza honek ekar ditzakeen onurak kontutan hartuta, hainbat proiektu eta plan atera zirenaurrera. Europatik hasita, Hezkuntza Sistemaren etorkizuneko helburuak izeneko idatzia daaipagarrienetakoa. Bertan, etorkizun batean lortu nahiko ziren helburuak agertzen dira, beti ere IKT-ei eta hauek suposatuko dituzten aldaketei lotuta. Espainiari dagokionean, hainbat iniziatiba, plan instituzional eta politiko jarri dira martxanEuropar Batasunarekin bat egiten dutenak. Euskal Autonomo Erkidegoari dagokionean ere, hainbat plan daude abian. Ikastetxeetanaldaketa hau gertatzeko informazio eta komunikaziorako teknologiak sartzetik hasita, hezkuntzasistema edota metodologia aldatzea espero da. Gainera metodologia berri honekin haurren parte-

2. hartzea ere aldatu egingo da, modu honetan, iniziatiba gehiagorekin jokatu beharko dute , hau da,beren kabuzko erabakiak hartu eta informazioa bilatu, aukeratu eta sailkatzeko kapaz izan beharkodute.Aldaketa abian bada ere, oraindik ez da nabari plan edota proiektu hauek izan beharkoluketen eragina. Beraz, denbora gehiago beharko da aldaketa honek izango dituen ondorioak ustebezain onak izango diren edo ez jakiteko.IKT-en erabilera egokiari buruzko Europar PolitikakPolitikak hauek bezala, ordenagailuen zabalkuntza ere orain dela gutxiko gauza da.Informazioa prozesatzeko aldaketa eta hezkuntza arloak eskatzen dituen proposamenen areagotzeaekarri zuen ordenagailuaren sorrerak 1980. urtean. IKT-ak eskoletan jartzeko lehen saiakera EstatuBatuetan egin zuten 1980an eta Espainian ikerketa programa bat sortzen da 1986an.Arazoa ez da teknologiak geletara eramatea, baizik aldaketa garrantzitsuena antolaketa etametodologia aldetik etorriko da. Hasiera batean, aurrera eraman nahi zena txikitatik IKT-enganakohurbiltasuna zen, geroago bretxa digitala gainditzea, hau da, internet-era sartzeko aukera duteneta ez dutenen arteko desberdintasuna gainditzea, eta gaitasunak eskuratzea. Politiken bestehelburuetako bat eskola, lana eta etxea banaketa ekiditea zen eta honekin ezberdintasunak gutxitzeaahal den neurrian.Hezkuntza politika hauek behar sozialak asetzen ahalegindu behar dira, hau da, hezkuntzapolitikak bere lurralde eta biztanleko helburuei begira, lortu nahi duenaren arabera irakaskuntzahoberena ematen ahaleginduko da. Eskoletan IKT-en erabilera egokiari buruzko politiken ikerketarako hainbat galdera egiten dira,hona hemen: Herrialde ezberdinek nola lantzen dituzte IKT-en barneraketak hezkuntzan, zeinek partehartzen duten, ze eduki lantzen diren eta zein irizpide erabiltzen diren prozedura edoemaitzak ebaluatzeko. Zein faktorek eragiten duten politika hauek arrakasta izan dezaten. 3. Erabiltzaileari bideratutako zein berrikuntza burutzen dira IKT-ei dagokienez, eta hezkuntza sistemak nola erreakzionatzen duen hauen aurrean. IKT-ak eskolan sartzeari buruko Europar politikak. Hezkuntza politiketan hainbat kezka egondira baina, hala ere, faktore aipagarrienetakoa irakaslegoaren garapen profesionalari dagokionalderdia da, bai pertsonalki eta bai eskola testuinguruan burutu behar duen aldaketa dela eta. De tecnologias de la informacin y la comunicacin a recursos educativos IKT-eek gure gizartean izan duten eragina ikaragarria izan da eta hiru modutan eragiten duguregan. Alde batetik interesen, hau da, pentsatzen dugun gauzan inguruan eragiten du. Bestetik,sinboloetan, hau da, pentsatzeko erabiltzen ditugun horietan. IKT-en etorrerarekin sinbolo hauenkopurua pila bat hazi baita. Azkenik, pentsamendua garatzen den area edo zona aldatu egin da IKThauei esker edo erruz. Beste behin ere informazio eta komunikazio teknologien eragina nabarmen gelditu da.Lurralde pobreenek ere, nahiz eta argirik edota ur edangarririk ez izan, IKT hauen eragina jasandute eta zer esanik ez enpresa handiek. Hala ere, mundu teknologikoan bizi izateak eta ordenagailu baten jabe izateak ez du esannahi horretarako abilezia dutenik, ezta hau jakintza bilakatzeko gai izango direnik ere. Horregatik,hezkuntzaren aldetik kontu handia izan behar da, teknologia hauek ez baitira inola ere neutralak,herriaren interesen arabera garatuak eta erabiliak dira eta beraz ikasleei hauek erabiltzen erakutsibehar zaie. Ikasle hauek, teknologia berri hauen munduan hazi dira txiki txikitatik eta beraz, beraiensozializazio eremua gurasoenen oso desberdina da. Betidanik ordenagailu, zine, telebista, mugikor,bideojokoen artean ibili izan dira eta ez parkean edota soka batekin jolasean. Gero eta munduinteraktiboago batean bizi gara eta horregatik, hezkuntza hobetzeko erreminta bezala ikusi dituzte IKT-ak aditu askok. Erreminta hau hezkuntzan txertatzerako orduan hainbat zailtasun aurki ditzakegu. Metodologia 4. tradizionala dago alde batetik, hau da, irakaslean zentratutako metodologia. Irakasle hauek gainera, ezdituzte IKT-ak kontrolatzen eta beraz, formakuntza beharrean aurkitzen dira.Irakasleekin batera, eskolen ekipamendua ere berritu beharrean aurkitzen da. Hau egiteko ordeadirua behar da eta gaur egungo egoera ikusita, oztoporik handiena hau dela esan daiteke.Bi hitzetan esanda, IKT-ak hezkuntzan behar bezala txertatzeko bidea luzea da, hainbat faktorekoztopatzen baitute. Hala ere, irakasleen esku dago zatirik handiena, hauek beraien rola aldatuz hasibeharko baitu benetako aldaketa horrek.La tecnologa educativa en un mundo tecnologizado Gaur egun, denok dakigunez eguneroko bizitzan gero eta garrantzi gehiago hartze ari dira IKTak etahau hezkuntzan bertan islatzen ari da. Hainbat tresna eta aplikazio desberdin dituzte eta nahi adina informazio eskuratzeko plataforma ezinhobeak dira.Honek ikasleak eraginkorrago eta aktiboago bihurtzen ditu.Gainera, beste hainbat aukerenartean (moldatu, berridatzi...) informazio hau partekatzeko aukera ere eskaintzen dute, kolektibotasunaeta talde lana sustatuz.Organizacin educativa de los medios y recursos tecnolgicoHezkuntza sistema modernoek, IKT-en integrazioa eskolan metodologia aldaketa batenabiapuntu bezala ikusten dute, aldaketa ekarriko duen bide bezala. Aldaketa hori gerta dadin ordea,behar beharrezkoa da eskolek beraien antolakuntza aldatzea.Hezkuntzaren informazio eta komunikazio teknologiaren modelo antolatzaileak hiru dira:Hartze teknologikoaren modeloa: ikastetxe mota hauetan praktika pedagogikoak eratradizionalean eramaten dira aurrera metodologia espositiboan eta pentsamendu induktiboanoinarrituz.Integrazio katalitikoaren modeloa: ikastetxe mota hauetan informazio eta komunikazioteknologiaren eta hezkuntza proiektuaren arteko lotura bultzatzen duen lider bat bilatzen dute. 5. Integrazio kulturalaren modeloa: ikastetxe mota hauetan harreman handia dute IKT-ekin etanabaritzen da irakasleak prestaturik daudela.Komunitatea sortzeko IKT-en paperari dagokionean, lau lidergo mota aurki ditzakegu:lidergo instruktiboa, lidergo transformatzailea, lidergo integratzailea eta azkenik lidergokooperatiboa.Ikastetxe guztiek bermatu beharko lukete IKT-en integrazioa hiru eremutara zuzenduz: IKT-ak baliabide didaktiko bezala, ikastetxeko curriculum proiektuan agertzen denarekinlotuz. IKT-ak komunikabide bezala, hezkuntza komunitateko kide desberdinen artean. IKT-ak ikastetxeko antolakuntza, gestio eta administrazioko baliabide bezala.Horretarako, behar beharrezkoa da ikastetxeak teknologikoki behar den bezala egokitutaegotea, kasu bat baino gehiagotan ez baitzaio behar adinako garrantzia ematen alor honi.Egokitzapen edo antolakuntza hori, talde-lanean eraman behar da aurrera eta horrek ikastetxeareninplikazioa eskatzen du, berak erabakiko baitu ze indar eman die IKT-ei.IKT-en integrazioa garatu behar duten ikastetxeek hainbat lege izan behar dituzte kontutan: Egungo arazoak atzoko irtenbideez baldintzatzen dira. Zenbat eta presio gehiago, orduan eta gehiago presionatzen du sistemak. Portaerak onera egiten du txarrera baino lehen. Bide errazak toki berdinera darama. Gaixotzea baino okerragoa izan daiteke sendabidea. Azkarrena mantsoena da. Kausa eta efektua ez daude gertu ez denboran ez espazioan. Aldaketa txikiek emaitza handiak ekar ditzakete, baina sarritan arazoa handienak diragutxien ikusten direnak. Itxuraz aurkariak diren bi meta lor daitezke. 6. Elefante handi bat erditik zatitzeak ez du esan nahi bi elefante txiki lortuko dituzunik. Ez dago errurik.Ezagutzaren gestioari ikaskuntzaren gizartean dagokionean, ikastetxeak sare telematikoen bidezharremanetan jartzeak, instituzioen eta profesionalen arteko formakuntza erraztea dakar. Irakasleenarteko barne mailako sareak badaude eta baita kanpo mailako sareak ere, beste irakasleekinharremantzeko. Horrek pila bat erraztuko du elkarren arteko komunikazioa.IKT-en bidezko formakuntzarako hezkuntza eremuen gestiori dagokionean berriz, nahiz etaIKT-ek duten indarra nabarmena izan, aldaketak ez dira jazoko eskoletan antolakuntza etaformakuntza aldaketak gertatzen ez badira. Horretarako, ikasgeletan hainbat ezaugarri iza