Guia lectura mediacio

download Guia lectura mediacio

of 10

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Document issuu

Transcript of Guia lectura mediacio

 • CRAI Dret. Guia de lectura sobre mediaci - Gener 2015 1

  la mediaci el mediador mediaci familiar mediaci penal mediaci de consum mediaci laboral mediaci ambiental

  El 21 de gener es celebra el Dia Europeu de la Mediaci, que commemora el primer text legislatiu sobre mediaci familiar a Europa, la Recomanaci nm. 98 (I), que va ser aprovada pel Comit de Ministres del Consell d'Europa el 21 de gener de 1998.

  Guia de lectura sobre mediaci

 • CRAI Dret. Guia de lectura sobre mediaci - Gener 2015 2

  Munn Catarina, Frederic ; Vidal Teixid, Antoni La mediacin: resolucin pacfica de conflictos: rgimen jurdico y eficacia procesal Las Rozas: La Ley, 2013

  Pardo Iranzo, Virginia La ejecucin del acuerdo de mediacin Cizur Menor: Civitas Thomson Reuters, 2014

  Lauroba Lacasa, M Elena; Ortuo Mu-oz, Pascual (dirs.) Mediacin es justicia : el impacto de la Ley 5/2012, de mediacin civil y mercan-til : [actas del III simposio "Tribunales y mediacin". Madrid, septiembre 2013] Barcelona: GEMME : Huygens, 2014

  Casanovas, Pompeu; Magre, Jaume; Lauroba, M Elena (dirs.) Llibre Blanc de la mediaci a Catalunya Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departa-ment de Justcia, 2010

  McIlwrath, Michael; Savage, John International arbitration and mediation: a practical guide The Hague : Kluwer Law International, 2010

  La mediaci

  Larticle 3 de la Directiva 2008/52 del Parlament Europeu defineix la mediaci com un procediment estructurat en el qual dues o ms parts en un litigi intenten, voluntriament, aconseguir per si matei-xes un acord sobre la resoluci del seu litigi amb l'ajuda d'un medi-ador. Aquest procediment pot ser iniciat per les parts, suggerit o ordenat per un rgan jurisdiccional o prescrit pel Dret d'un Estat. En aquest sentit la Llei espanyola 5/2012, de 6 de juliol, de media-ci en assumptes civils i mercantils, qualifica la mediaci com a ins-trument efica per a la resoluci de controvrsies quan el conflicte jurdic afecta a drets subjectius de carcter disponible. Aix mateix, la defineix com a una instituci ordenada a la pau jurdica, que contribueix a concebre als tribunals de justcia, en el seu mbit da-plicaci, com un ltim remei, en cas que no sigui possible compon-dre la situaci per la mera voluntat de les parts. Per tant, pot ser un hbil coadjuvant per a la reducci de la crrega de treball d'a-quells, reduint la seva intervenci a aquells casos en qu les parts enfrontades no hagin estat capaces de posar fi, des de l'acord, a la situaci de controvrsia.

 • CRAI Dret. Guia de lectura sobre mediaci - Gener 2015 3

  Corsn Pereira, Francisco; Gutirrez Her-nanz, Eva Mediacin y teora Madrid: Dykinson, 2014

  Bonet Navarro, Jos Justicia de paz y alternativa Madrid: Dykinson, 2014

  Ramos Mndez, Francisco Arbitraje y litigios transfronterizos en un foro global Barcelona : Atelier, 2005

  Botana, Vanesa; Fernndez, Beatriz; Pe-reira, M. del Carmen La mediacin paso a paso: de la teora a la prctica Madrid: Dykinson, 2013

  Bercovitch, Jacob; Jackson, Richard Conflict resolution in the twenty-first cen-tury : principles, methods, and approaches University of Michigan Press, 2009

  Pardo Iranzo, Virginia La ejecucin del acuerdo de mediacin Cizur Menor: Civitas Thomson Reuters, 2014

 • CRAI Dret. Guia de lectura sobre mediaci - Gener 2015 4

  Tbar Belmonte, Lorenzo El perfil del profesor mediador : pedagoga de la mediacin Madrid : Santillana, 2003

  Fernndez Milln, Juan Manuel; Ortz Gmez, M. del Mar Los conflictos: cmo desarrollar habilidades como mediador Madrid : Pirmide, 2006

  Saz Rodrguez, Concepcin (Coord.) La mediacin familiar, la mediacin penal y penitenciaria, el estatuto del mediador: un programa para su regulacin Cizur Menor : Thomson Aranzadi, 2008

  Moreno, Eloy; Serrano, Roberto; Vernen-go, Nancy Carina Asesoramiento y habilidades profesiona-les del abogado : especial consideracin a la mediacin, arbitraje y conciliacin Barcelona : Bosch, 2014

  Frenkel, Douglas N.; Stark, James H. The practice of mediation New York : Wolters Kluwer Law & Business, 2008

  El mediador

  La Directiva 2008/52 qualifica com a mediador a tot tercer a qui es demani que dugui a terme una mediaci de forma efica, imparcial i competent, in-dependentment de la seva denominaci o professi i de la manera en qu hagi estat designat o se li hagi sollicitat que dugui a terme la mediaci. La persona mediadora ha de fer la seva tasca propiciant el mxim equilibri

  possible entre les parts, sense decantar-se per cap delles, sin afavorint i

  potenciant la participaci de les dues parts de manera igual.

 • CRAI Dret. Guia de lectura sobre mediaci - Gener 2015 5

  Dupl Marn, Maria Teresa (coord.) El rgimen jurdico de la mediacin familiar en Espaa : anlisis de la normativa autonmica Santiago de Compostela : Andavira, 2012

  Ripol-Millet, Aleix Estrategias de mediacin en asuntos fa-miliares Madrid : Reus, 2011

  Soria, Miguel ngel; Villagrasa, Carlos; Armadans, Immaculada Mediacin familiar: conflictos: tcnicas, mtodos y recursos Barcelona : Bosch, 2008

  Souto Galvn, Esther (dir.) Mediacin familiar Madrid : Dykinson, 2012

  Mediaci familiar La Llei catalana 15/2009 de 22 de juliol de mediaci en lmbit del dret pri-vat entn per mediaci el procediment no jurisdiccional de carcter volun-tari i confidencial que s'adrea a facilitar la comunicaci entre les persones, per tal que gestionin per elles mateixes una soluci dels conflictes que els afecten, amb l'assistncia d'una persona mediadora que actua d'una mane-ra imparcial i neutral. A larticle 2 es fixen matries que poden ser objecte de mediaci, s una

  llista oberta i, entre daltres, cita les matries regulades pel Codi civil de

  Catalunya que, en situacions de nullitat matrimonial, separaci o divorci,

  hagin d'sser acordades en el corresponent conveni regulador; els acords a

  assolir per les parelles estables en trencar-se la convivncia; la liquidaci

  dels rgims econmics matrimonials; els elements de naturalesa dispositiva

  en matria de filiaci, adopci i acolliment, i tamb les situacions que sor-

  geixin entre la persona adoptada i la seva famlia biolgica o entre els pares

  biolgics i els adoptants, com a conseqncia d'haver exercit el dret a

  conixer les dades biolgiques; els conflictes derivats de l'exercici de la po-

  testat parental i del rgim i la forma d'exercici de la custdia dels fills, etc.

 • CRAI Dret. Guia de lectura sobre mediaci - Gener 2015 6

  Sez Valcrcel, Ramn; Ortuo Muoz, Pascual (dirs.) Alternativas a la judicializacin de los conflictos: la mediacin Madrid : Consejo General del Poder Judicial. Centro de Documentacin Judicial, 2007

  Ros, Julin Carlos; Pascual, Esther; Bi-biano, Alfonso La mediacin penal y penitenciaria: experiencias de dilogo en el sistema penal para la reduccin de la violencia y el sufrimiento humano Madrid : COLEX, 2006

  Gordillo Santana, Luis F. La justicia restaurativa y la mediacin penal Madrid : Iustel, 2007

  Fernndez Nieto, Josefa; Sol Ramn, Anna Mara El impacto de la mediacin en los casos de violencia de gnero: un enfoque actual prctico Valladolid : Lex Nova, 2011

  Mediaci penal

  Segons la Recomanaci R(99) 19, del Comit de Ministres del Consell d'Europa, de setembre de 1999, la mediaci penal s tot procs que permet a la vctima i al delinqent participar activa-ment, si ho consenten lliurement, en la soluci de les dificultats resultants del delicte, amb l'ajuda d'un tercer independent, el mediador. s un procediment de dileg i comunicaci voluntari que t per objecte la reparaci i compensaci de les conseqncies del fet delictiu mitjanant una prestaci voluntria de l'autor a favor de l'ofs o la vctima i quan no sigui possible realitzar-ho davant l'o-fs, es far per a la comunitat. La mediaci penal s considerada com la forma ms innovadora

  d'abordar els problemes lligats a cert tipus de criminalitat: la re-

  paraci, la restituci i la reconciliaci s'erigeixen en valors com-

  plementaris de l'acci penal.

 • CRAI Dret. Guia de lectura sobre mediaci - Gener 2015 7

  Barral Vials, Immaculada La mediacin y el arbitraje de consumo: explorando sistemas de ODR IDP. Revista de Internet, Derecho y Poltica, nm.11, 2010

  Gonzlez Pillado, Esther (coord.)Resolucin de conflictos en materia de consumo: proceso y arbitraje Madrid : Tecnos, 2010

  Gonzlez Pillado, Esther (coord.) Arbitraje y mediacin en materia de consumo Madrid : Tecnos, 2012

  Vilalta Nicuesa, Aura Esther Las reclamaciones de consumo en Catalua y el sistema de mediacin institucional.Anlisis del Decreto 98/2014, de 8 de julio, sobre el procedimiento de mediacin en las relaciones de consumo, a la luz de la normativa comuni-taria y estatal. Indret: Revista para el Anlisis del Derecho, nm. 4, 2014

  Mediaci de consum

  Larticle 2 del Decret 98/2014 de la Generalitat de Catalunya de 8 de juliol, sobre el procediment de mediaci en les relacions de consum, estableix que aquesta s un procediment voluntari de resoluci extrajudicial de conflictes mitjanant el qual les perso-nes consumidores i els empresaris o empresries promouen lob-tenci duna soluci consensuada a un conflicte, amb la inter-venci duna persona mediadora formada en mediaci que actua de manera imparcial, experta i neutral. Disposa, aix mateix, que el procediment de mediaci de consum

  sinicia a petici de la persona consumidora amb la presentaci

  dun full oficial de queixa, reclamaci i denncia on es manifesti

  la voluntat diniciar el procediment de mediaci; o b am