Cat cert 2

of 10 /10
1 Principals problemes plantejats amb els usuaris Freqüència d’ús: Recordar la paraula de pas Oblit de l’existència de l’OVAC Idioma USUARIS INTERNS Resistència al canvi Por 12% comença a fer la mitja 18% nascuts fora espanya fr eq üè nc ia Valo r afeg it Obligat orietat / gratuït at

Embed Size (px)

description

Ponència Jornades Signatura electrònica 10/2010

Transcript of Cat cert 2

 • 1. Principals problemes plantejats amb els usuaris
  • Freqncia ds:
   • Recordar la paraula de pas
   • Oblit de lexistncia de lOVAC
   • Idioma
  • USUARIS INTERNS
   • Resistncia al canvi
   • Por
  • 12% comena a fer la mitja
  • 18% nascuts fora espanya
  freqncia Valor afegit Obligatorietat/gratutat
 • 2.
  • Manuel baena
  • Tramit opos
  • Contracte farida
  • Factures boerner
  • Factures xinos
 • 3.
  • . No percepci de necessitat
  • Les OAC, el millor aliat :
  • . Pblic potencial
  • . Necessitat inmediata
  • . Cua?
  • . Perode de maduraci molt llarg per catalanets
 • 4.
  • Motivaci del ciutad per Idcat:
  • . Informe de vida laboral
  • . Passava per aqu i mho han dit a lOAC
 • 5. Principals problemes plantejats amb els usuaris
  • Cal donar seguretat a lusuari . Mxima informaci
  • Problemes/dificultats d'installaci per diferents navegadors :
   • JA solucionat al web catcert -> difusi entre OVACs
  • Problemes/dificultats d'installaci amb determinats sistemes operatius:
   • dem
  • Desconeixement per poder exportar/importar el certificat digital d'un dispositiu a un altre.
  • Mrqueting:
   • Perseguir lusuari que no lha descarregat via mailing
   • Millorar la instrucci de descrrega de lidcat : Pas !, PAS 2, Multiidioma,
 • 6.
 • 7. Principals problemes plantejats amb els usuaris
  • Dificultat per entrendre el passos installaci, s poc visual.
  • S'hauria de resaltar l'importncia d'installar les dues claus pbliques a l'ordinador abans de fer res ms.
  • Possibilitat de posar les instruccions en altres idiomes, molts dels usuaris sn estrangers (francs, angls).
  • Percepci de no necessitat/no utilitat per part del ciutad
 • 8. Necessitats a cobrir a mig i llarg termini
  • A mig :
   • incrementar oferta de serveis pel ciutad via productes AOC
   • Productes amb molt alt valor afegit o alta freqncia : padr i tributria
   • Ser contundent en lobligatorietat ds del certificat digital. Cobrar per tramitar personalment.
   • Compartir casos dxit
   • Simplificar el llenguatge. Unificar les denominacions (certificat digital)
   • Facilitar a la ciutadania eines per signar, que donin valor afegit a lIdcat
   • . Facilitar ms la conducci de lusuari cap a lobtenci de lidcat
   • A llarg
   • Les generacions futures ja ho porten incorporat. Les OAC seguiran existint.
   • Simplificaci
   • Serem prou bons perqu si ho provo mhi quedo? gesti de lexpectativa
 • 9. Que pot fer CATCert per vosaltres i els vostres usuaris
  • Donar a conixer les utilitats i avantages del certificat digital de forma massiva. Utilitzar les BD dusuaris per anar informant-los peridicament (renda, calendari fiscal municipal, consulta del cens electoral,)
  • Prioritzar freqncia ds versus quantitats dexpedicions.Estrangers,
  • Si fem Idcat per persones fsiques i ja existeix FNMT perqu no certificat de persona jurdica?
  • Prioritzar instal.laci versus expedici
  • El boca orella funcionar per lutilitat, no per leina en si.
 • 10. Que pot fer CATCert per vosaltres i els vostres usuaris
  • Mrqueting
  • La ciutadania t un desconeixement total (qu s? com funciona?)
  • Com anomenem el certificat digital
  • DNI ha de guanyar pels experts. No fer guerra
  • Seguir millorant loferta de serveis per incrementar percepci de necessitat
  • Campanya desde biblioteques per implantar lectors de dnie
  • Campanyes de mrqueting massiu tipus mediamarkt+bancs
  • Eines fcils com eina per signar -> formaci entitats de registre
  • Forar a utilitzar CD per trmits massius