ALFIN en España: Lecciones aprendidas

30
Biblioteca Álvaro Mutis Alfin en España: Lecciones aprendidas İspanya’da Bilgi Okuryazarlığı: Öğrenilen konular 31 Marzo / Mart 2010 İstanbul Cervantes Enstitüsü, Türkiye Cristóbal Pasadas Ureña Biblioteca. Facultad de Psicología Universidad de Granada [email protected]

Transcript of ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Page 1: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Alfin en España: Lecciones aprendidas

İspanya’da Bilgi Okuryazarlığı:

Öğrenilen konular31 Marzo / Mart 2010

İstanbul Cervantes Enstitüsü, Türkiye

Cristóbal Pasadas UreñaBiblioteca. Facultad de Psicología

Universidad de [email protected]

Page 2: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Competencia clave para el aprendizaje a lo largo de la vida

Marco teórico en continua revisión y actualización (cambian las tecnologías, los planteamientos pedagógicos, los grupos “target”...

Objetivo prioritario de UNESCO e IFLA

Page 3: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Hayat boyu öğrenim için gerekli yeterlilikTeori kapsamının sürekli gözlemlenmesi ve yenilenmesi (teknolojiler, pedagojik planlamalar ve hedef gruplarında değişiklik) UNESCO ve IFLA (Bilgi Okuryazarlığı) ‘nın öncelikli amacı

İspanya’da Bilgi Okuryazarlığı: Öğrenilen konular

Page 4: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Fuentes de información y ayuda sobre Alfin

Bilgi Okuryazarlığı Hakkında Bilgi Kaynakları ve Yardım

UNESCOUNESCO InfolitGlobalInfolitGlobal (UNESCO/IFLA) (UNESCO/IFLA)NationalNational Forum Forum onon InformationInformation LiteracyLiteracy (NFIL-USA) (NFIL-USA) InformationInformation LiteracyLiteracy WebsiteWebsite (CILIP) (CILIP)ANZIILANZIILCAUL- AustraliaCAUL- AustraliaACRL - ACRL - InformationInformation LiteracyLiteracy

Page 5: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Fuentes de información y ayuda sobre Alfin

Bilgi Okuryazarlığı Hakkında Bilgi Kaynakları ve Yardım

FORMIST (Francia)FORMIST (Francia)NORDINFOLITNORDINFOLIT INFORMATION LITERACY WIKI (LIASA-SA)INFORMATION LITERACY WIKI (LIASA-SA)ENIL – ENIL – EuropeEuropeWeblog de Sheila WebberWeblog de Sheila Webber

Page 6: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Principales sitios web/documentos sobre ALFIN en España

Traducciones de documentos internacionales sobre ALFIN (fundamentalmente ámbito anglosajón)

Actualmente, en España

- hay más profesionales que trabajan en temas ALFIN (bibliotecarios, educadores, académicos...)

- ALFIN es parte fija de los congresos profesionales

- Congresos específicos dedicados a ALFIN: Toledo (2006), Vilanova i la Geltrù (2009)

Page 7: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Bilgi Okuryazarlığı hakkında uluslararası platformda hazırlanmış (temel olarak Anglosakson ülkelerinde) dökümanların çevrilmesi Günümüz İspanya’sından örnekler - Bilgi Okuryazarlığı birden fazla meslek grubunun çalışmasını kapsar (kütüphaneciler, eğitimciler, akademisyenler…) - Bilgi Okuryazarlığı profesyonel kongrelerin değişmez bir bölümüdür - Bilgi Okuryazalığı üzerine düzenlenmiş kongreler: Toledo (2006), Vilanova i la Geltru (2009)

İspanya’da Bilgi Okuryazarlığı hakkında önemli Internet siteleri ve dökümanlar

Page 8: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Alfin en España y Latinoamérica

Ispanya’da ve Latin Amerika’da Bilgi Okuryazarlığı

AlfaRedAlfaRedTRAVESIATRAVESIA Informe 2009 Grupo BP Consejo CBInforme 2009 Grupo BP Consejo CBBiblioteca Escolar (Gloria Durban)Biblioteca Escolar (Gloria Durban)AlfinAlfin Colombia Colombia

Page 9: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Cooperación y planificación estratégica

Alianza natural entre bibliotecas y el entorno educativo ALFIN depende de políticas educativas en que

intervienen diferentes instituciones, organismos, profesionales

Necesidad de cooperación y de planificación entre diferentes instituciones

Punto de partida en cada biblioteca: planificación estratégica de actividades, en función de nuestros recursos, hasta conseguir alianzas y colaboración

Necesidad de implicar al personal de las bibliotecas y a las autoridades de quienes depende la biblioteca

Instrumentos para la planificación (bibliotecas públicas: PULLS, TUNE; bibliotecas universitarias: ACRL-ALA

Page 10: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Kütüphaneler ve eğitim dünyası ittifakları Bilgi Okuryazarlığı değişik enstitü, organizma ve meslek gruplarından farklı kişilerin sorumluluk sahibi olduğu eğitim politikalarına bağlıdır Farklı enstitüler arasında işbirliği ve planlama ihtiyacı Her kütüphanenin çıkış noktası: etkinlikler hakkında stratejik planlama, kaynakların incelenmesi, ittifak ve işbirliklerinin oluşturulması Kütüphanelerde görev alan personel ve kütüphanenin bağlı olduğu otoriteler tarafından uygulanması gerekenler Planlama için gerekli enstrümanlar (halk kütüphaneleri: PULLS, TUNE; üniversite kütüphaneleri: ACRL-ALA)

İşbirliği ve stratejik planlama

Page 11: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Normas, Marcos y Planes de Alfin

Bilgi Okuryazarlığı prensipleri, amaç ve planları

PULLSPULLSTUNETUNEBiblioteca Pública Provincial de HuelvaBiblioteca Pública Provincial de HuelvaDocumentos CAUL traducidos al españolDocumentos CAUL traducidos al españolNormas ACRL en españolNormas ACRL en españolDirectrices sobre buenas prácticas Planes Directrices sobre buenas prácticas Planes AlfinAlfin

Page 12: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Ejemplos ALFIN: cursos, materiales, tutoriales

Dificultad para la ALFIN: falta de formación de los bibliotecarios en pedagogía

Sin embargo, se han desarrollado cursos, materiales (en sitios web, cursos en plataformas de enseñanza virtual...)

Page 13: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Bilgi Okuryazarlığı Örnekleri: kurslar, materyaller ve tutorialler

Bilgi Okuryazarlığı’nın zorluğu:kütüphanecilerin pedagojik formasyona sahip olmaması

Buna rağmen değişik kurslar ve materyaller geliştirildi (internet siteleri ve sanal ortamdan eğitim kursları)

Page 14: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Cursos, materiales, tutoriales

Kurslar, materyaller ve tutorialler

INTUTEINTUTEResultados PULLSResultados PULLSPRIMO (Modelos de tutoriales)PRIMO (Modelos de tutoriales)Materiales DAMI (identificación = Materiales DAMI (identificación = unescodamiunescodami

; contraseña = ; contraseña = unescodamiunescodami))Plataforma de enseñanza virtual de la Biblioteca UGRPlataforma de enseñanza virtual de la Biblioteca UGRSitio Sitio AlfinAlfin de la Biblioteca Complutense de la Biblioteca ComplutenseCursos CILIPCursos CILIP

Page 15: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Evaluación

Valoración de resultados (certificación): pendiente a nivel internacional Programas: existen instrumentos de evaluación que permiten

- medir niveles institucionales de conciencia ALFIN

- controlar el proceso de planificación Convencer a las autoridades

Page 16: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Değerlendirme

Sonuçların değerlendirilmesi (sertifika): uluslararası seviyeye taşınması üzerine çalışılıyor

Programlar: değerlendirme için kullanılacak enstrümanlar mevcuttur

-Enstitüsel seviyede Bilgi Okuryazarlığı düzeyinin ölçülmesi

-Planlama sürecinin kontrol edilmesi Otoritelerin ikna edilmesi

Page 17: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Guías de evaluación de políticas Alfin

Bilgi Okuryazarlığı Politikaları Gelişim Rehberi

Universidad Alfabetizada en Información (Webber/Johnston)Universidad Alfabetizada en Información (Webber/Johnston)SelfSelf--assessmentassessment toolkittoolkit EnglandEnglandAssessmentAssessment Matrix Matrix MuseumsMuseums, , LibrariesLibraries (USA) (USA)

InspiringInspiring learninglearning forfor allall (UK) (UK)

Page 18: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Valoración/certificación de resultados

Sonuçların Değerlendirilmesi ve Onayı

IL IL AssessmentAssessment Tools ( Tools (InfolitGlobalInfolitGlobal)) InformationInformation LiteracyLiteracy IndicatorsIndicators (UNESCO) (UNESCO)Project SAILSProject SAILSETS iCritical Thinking Certification (antes iSkills Test)ETS iCritical Thinking Certification (antes iSkills Test)CIL3-2(2009): Focus on assessmentCIL3-2(2009): Focus on assessment

Page 19: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Formación de formadores

Necesidad de cursos ALFIN para bibliotecarios Unanimidad

- instituciones

- autoridades bibliotecarias locales, regionales, nacionales

- asociaciones profesionales

Page 20: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Eğitmenlerin eğitimi

Kütüphaneciler için Bilgi Okuryazarlığı kursları ihtiyacı Birliktelik

- enstitüler

- yerel, bölgesel ve ulusal kütüphanecilik otoriteleri

- profesyonel kurumlar

Page 21: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Formación de formadores

Eğitmenlerin eğitimi

Taller UNESCO Formación de Formadores (Granada)Taller UNESCO Formación de Formadores (Granada)Servicios Educativos de la Biblioteca Universitaria de GranadaServicios Educativos de la Biblioteca Universitaria de GranadaHandbook for IL Teaching (Cardiff)Handbook for IL Teaching (Cardiff)Teaching resources (IL website Cilip)Teaching resources (IL website Cilip)

Page 22: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Recursos de promoción y marketing

Autoridades de quienes depende la bibliotecaOtras bibliotecas del entorno localOtras autoridades y entidadesAgentes sociales y público en general

Page 23: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Tanıtım ve marketing kaynakları

Kütüphanenin bağımlı olduğu otoriteler Yerel çevredeki diğer kütüphaneler Diğer otoriteler ve kuruluşlar Sosyal kuruluşlar ve genel anlamıyla halk

Page 24: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Guías de promoción y márketing

Tanıtım ve marketing kaynakları

Características de un buen servicio de bibliotecas públicas (CILIP)Características de un buen servicio de bibliotecas públicas (CILIP)Documentos clave UK sobre Bibliotecas PúblicasDocumentos clave UK sobre Bibliotecas PúblicasManual de marketing Manual de marketing AlfinAlfin ( (LauLau/Cortés)/Cortés)HortonHorton InformationInformation LiteracyLiteracy Primer PrimerSayersSayers AwarenessAwareness--raisingraising forfor InformationInformation LiteracyLiteracy IL IL advocacyadvocacy kitkit ALIA (Australia) ALIA (Australia) IL Marketing CILIP (UK)IL Marketing CILIP (UK)

Page 25: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Cooperación

Cooperación entre bibliotecas (bibliotecas como sistema local, regional, nacional

Colaboración entre bibliotecas e instituciones educativas y culturales

Page 26: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

İşbirliği

Kütüphaneler arası işbirliği (yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde kütüphaneler)

Eğitim ve kültür enstitüleri ile kütüphaneler arasında işbirliği

Page 27: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Cooperación

İşbirliği

Bibliotecas del Aljarafe (BIMA)Bibliotecas del Aljarafe (BIMA)Formación FAMP-Universidad de GranadaFormación FAMP-Universidad de GranadaDesarrollo de Desarrollo de tutorialtutorial

en colaboración de universitaria y pública (Bradford-UK) en colaboración de universitaria y pública (Bradford-UK) Informe IFLA sobre cooperación entre bibliotecas, archivos y museosInforme IFLA sobre cooperación entre bibliotecas, archivos y museosJoint-use Joint-use librarieslibraries

Page 28: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Foros y agencias nacionales y regionales

Articulación a nivel local, regional y nacional para

- planificación de actividades (niveles educativos)

- elaboración de normas y directrices

- buenas prácticas y recomendaciones

Page 29: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Forumlar, ulusal ve bölgesel kurumlar

Yerel, bölgesel ve ulusal toplanma:

- etkinliklerin planlanması (eğitim seviyelerinde)

- norm ve yönetmeliklerin ayrıntılandırılması

- iyi tecrübeler ve öneriler

Page 30: ALFIN en España: Lecciones aprendidas

Biblioteca Álvaro Mutis

Foros y Agendas nacionales

Forumlar, ulusal ve bölgesel kurumlar

Marco escocés de Marco escocés de AlfinAlfinPortal Alfin (Rusia)Portal Alfin (Rusia)Competencia informacional en BrasilCompetencia informacional en Brasil Informe de Alfin en AlemaniaInforme de Alfin en AlemaniaAlfin en ArgentinaAlfin en ArgentinaAlfin en salud en CubaAlfin en salud en Cuba