Maquetaci£³n 1 - Peri£²dic del Camp de T£›ria de parques...

download Maquetaci£³n 1 - Peri£²dic del Camp de T£›ria de parques empresariales de la Comunitat Valenciana. Las

of 32

 • date post

  24-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Maquetaci£³n 1 - Peri£²dic del Camp de T£›ria de parques...

 • BENAGUASIL BENISSANÓ BÉTERA CASINOS DOMEÑO GÁTOVA L’ELIANA LLÍRIA LA POBLA DE VALLBONA LORIGUILLA MARINES NÀQUERA OLOCAU RIBA-ROJA DE TÚRIA SAN ANTONIO DE BENAGÉBER SERRA VILAMARXANT

  L’alcalde de la Pobla, Josep Vicent Garcia, afronta la segona legislatura amb un nou quadripartit liderat per Compromís amb PSPV, CUPO y Contigo.

 • #10anysInfoTúria

  Renovar-se o morir. Una dita que cobra més sentit que mai per a In- foTúria. Cadascun dels esportistes que lluiten per estar en l'elit de les seues respectives disciplines me- reix el major dels reconeixements: Són aquests, els esportistes -els adults però, sobretot, els més joves - els que mantenen viva la il·lusió d'arribar al més alt en l'esport.

  I és per a aquest esportista, pen- sant en ell, per a qui aquest mitjà de comunicació de referència a la co- marca inicia ara una nova etapa, amb més ganes que mai de ser la seua plataforma, el seu aparador, el seu punt de suport.

  Els ‘doctrinalismes’ de poc ser- veixen en aquests temps en què tot suport pràctic és poc. Des d'aquest periòdic fugim del risc de caure en el teoricisme per a convertir-nos, més que mai, en una eina mera- ment pràctica gràcies a InfoEs- ports. Un nou espai dedicat a tot el que esdevé en l'esport de la comar- ca i, sobretot, a l'esport base.

  Donar suport a l'esportista, rela- cionar-lo amb les administracions, poder comunicar al món els seus assoliments... Aquest és l'objectiu d'aquest mitjà i no un altre. Per ai- xò, des d'aquestes pàgines, ens sembla essencial poder estar del costat de l'esportista.

  InfoTúria s'aferma com un vehi- cle de comunicació en el més extens sentit de la paraula. Una ajuda més als ‘herois’ que ens fan gaudir cada dia amb el seu esforç i dedicació.

  InfoTúria: amb més ganes

  que mai

  P. S. | Coincidint amb el seu desé aniversari, InfoTúria aposta per un nou espai dedi- cat a l'esport: InfoEsports, que arribarà als nostres lectors a partir de gener de 2020 junta- ment amb el periòdic gratuït cada mes.

  Com a mitjà de comunicació referent en informació i ser- veis, aquest periòdic vol donar major protagonisme a una no- va i puixant generació d'espor- tistes, locals i forans que, amb les seues especialitats, estan canviant la comarca de Camp de Túria.

  En aquest escenari, InfoTú- ria, de la mà de la secció d'Es- ports, posarà en marxa una do- ble aposta. D'una banda, en forma de secció específica en la web, amb presència en la por- tada (www.infoturia.com). Per l'altre, amb el llançament del suplement en paper.

  En tots dos casos es donarà importància a les novetats de les diferents especialitats es- portives posant l'accent en l'es- port base amb la publicació de les últimes notícies, temes d'actualitat, entrevistes, opinió, ressenyes de jornades, actes i altres continguts.

  L'objectiu del nou espai es- portiu no sols és informar l'àm- plia comunitat que comprén la comarca, sinó també posar en coneixement d'aquesta societat la puixança de nous joves ta- lents en el món de l'esport.

  El suplement serà una eina imprescindible per a directius i professionals i les diferents ad- ministracions tant locals com

  provincials i autonòmiques. A més inclourà informació d'inte- rés per a pares i fills implicats en l’esport.

  Per a InfoTúria, veure com cada vegada més els nostres lectors confien en nosaltres és una espenta per a continuar creixent i oferir a tots una in- formació de qualitat, alhora que difonem els èxits dels es-

  portistes que s'esforcen per a aconseguir les seues metes.

  Destacar que la pràctica de l'esport és una activitat saluda- ble. Al costat d'una dieta equi- librada i a uns bons hàbits de vida, l'exercici físic redunda en benefici de la nostra salut. In- foEsports aposta per això i aportarà el seu granet d'arena per aquest bé comú.

  InfoEsports, la nostra aposta per a donar suport a l'esport, començarà a publicar-se amb InfoTúria a gener ”

 • #10anysInfoTúria

 • En l'acte s'han concedit la Creu Blava i la Creu Roja als policies locals i guàrdies civils per les seues actuacions i s'ha reconegut la labor dels agents jubilats del cos, als voluntaris de Protecció Civil, l'à- rea d'Inclusió i Drets Socials, al personal del centre de salut i a col·legis i instituts públics.

  #10anysInfoTúria

  REDACCIÓ | La Generalitat pondrá en marcha un progra- ma piloto de lanzaderas de transporte que conectará la ciudad de València con siete polígonos y parques industria- les del área metropolitana, en- tre ellos La Reva y Oliveral de Riba-roja de Túria. Los auto- buses se pondrán en circula- ción durante 2020 y darán ser- vicio a 34.500 usuarios.

  El proyecto piloto, que tiene previsto una duración de doce meses, permitirá obtener datos sobre la demanda del servicio y los desplazamientos entre el domicilio y el lugar de trabajo, de cara a su futura implanta- ción definitiva.

  En esta fase inicial, cuyos iti- nerarios se han establecido conjuntamente con las direc- ciones de los polígonos, se in- cluyen el Parque Tecnológico, los polígonos de L’Andana, Fuente del Jarro y Táctica, en Paterna, La Reva y Oliveral en Riba-roja de Túria y sus adya-

  centes y el polígono de Almus- safes.

  Con la idea de reducir el uso del vehículo privado, el plan quiere potenciar la movilidad sostenible en las zonas indus- triales y está prevista su exten- sión a otras áreas del territorio valenciano, según anunció el president del Consell, Ximo Puig, en el Congreso de Áreas Industriales de la Comunitat, organizado por la Federación de Polígonos Industriales.

  Puig ha asegurado que los presupuestos del Consell para

  2020 son “un incentivo impor- tante” y, junto al apoyo de los ayuntamientos, va a hacer po- sible “una nueva generación” de parques empresariales de la Comunitat Valenciana.

  Las cuentas recogen una in- versión de 163 millones de eu- ros en política industrial, 34,5 millones en acciones estratégi- cas enmarcadas en la tercera fase del plan estratégico de la industria valenciana, 5 millo- nes en la mejora de la eficien- cia energética y 27,2 millones de ayuda a la industrialización.

  Ximo Puig en el acto de la Federación de Polígonos.

  El PSOE de Riba-roja ha tro- bat un document que revela l'o- rigen i la fundació de l'agrupa- ció local que va quedar conformada l'1 de març de 1936. Els papers recuperats per les netes de José Navarro a través de la Fundació Pablo Iglesias han revelat el nom dels mem- bres de la primera executiva constituïda per Antonio Miguel Enguídanos (president); Ángel Policarpo (vicepresident); Nico- lás Álvarez (secretari); José Coll (sotssecretari); José Navarro (tresorer); Balbisso Navarro (comptador); Lucio Soriano (bi- bliotecari); i Luis Canto, Fran- cisco Alanz, Juan Bodí i Miguel Martí (vocals). Nicolás Álvarez i José Navarro van ser assassi- nats a finals de 1939.

  Cada afiliat havia de satisfer una quota de 0’50 pessetes, en- cara que estaven exempts els malalts, els aturats i els absents durant més de tres mesos. Una carta remesa a Madrid per a la seua legalització definitiva constata que a 26 de juny de 1936 existien 20 afiliats. La seu es va fixar al carrer República, 26 i després a Francisco Largo Caballero.

  El reglament subratlla com a missió “inculcar les idees socia- listes, recomanar als seus afi- liats la celebració d'actes civils, treballar perquè els seus afiliats actuen disciplinàriament dins de les seues societats, fer acréi- xer els lectors de la premsa so- cialista i contribuir a crear esco- les laiques i cooperatives”.

  Els Premis Cacau d’Or han premiat per cinqué any conse- cutiu els millors locals de la Co- munitat Valenciana en els quals se serveix el tradicional esmor- zaret, entre els quals figura el Bar l’Institut de Riba-roja de Túria que s'ha guanyat la nomi- nació per ser un dels locals que més han potenciat en els últims anys La Cultura de l'Esmorzar.

  El bar prepara una gran va- rietat d'esmorzars fins al punt d'haver celebrat enguany un de

  les trobades d'esmorzar valen- cià amb més repercussió.

  Els guardonats al millor es- morzaret triats pels membres de la comunitat digital Cultura De l'Esmorzar són: Porta de la Mar, Casa Montes i Bar Mesta- lla, a València; Casa Sanchis, La Tulipa i Don Color a Gandia; Avinguda 2.0 a Massamagrell; l'Ateneu d’Alaquàs; Bar el Mer- cat de Xàbia; l’Institut de Riba- roja de Túria; i Els Planes al Grau de Castelló.

 • Puesto que la forma de enve- jecer ha cambiado en los últimos años, se plantea la necesidad, también desde la psicología, de pensar de nuevo en la vejez, en el proceso de envejecimiento, y en los distintos aspectos que lo envuelven. Dentro de estos as- pectos o factores están, por ejemplo, los recursos personales o fortalezas del carácter de cada persona, y entre estos recursos personales encontramos la espi- ritualidad.

  La espiritualidad puede en- tenderse como un conjunto de sentimientos, creencias y accio- nes que suponen una búsqueda de lo trascendente, lo sagrado o divino. Es una dimensión diná- mica de la persona, referida a una experiencia subjetiva e indi- vidual que se expresa como bús- queda de sentido, propósito y trascendencia, y que se orienta a conectarse con uno mismo, con la inmediatez, con otros, con la naturaleza y con lo significativo o lo sagrado (Nolan y cols 2011).

  La concepción que las perso- nas tengan acerca de lo sagrado, de lo que haya más allá de la muerte, o las respuestas que se hayan dado a ciertas pregunta