1 txosten ailaket_ok

download 1 txosten ailaket_ok

of 37

 • date post

  13-Apr-2017
 • Category

  Documents

 • view

  193
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of 1 txosten ailaket_ok

 • 1. Ai Laket!! Herrera 88, bajo 01001 Vitoria-Gasteiz (+34) 945 23 15 60 www.ailaket.com ailaket@ailaket.com

  AZTERUTAKO LAGINEN KONPOSAKETA

  2012

 • 2. Ai Laket!! Herrera 88, bajo 01001 Vitoria-Gasteiz (+34) 945 23 15 60 www.ailaket.com ailaket@ailaket.com

  AURKEZPENA 3

  1. SARRERA 3

  2. LEKUAN BERTAN AZTERTUTAKO SUBSTANTZIAK 3

  3. LABORATEGIRA BIDALITAKO LAGINAK 6

  4. SUBSTANTZIEN ANALISIEN EmAITZAK 9

  4.1 KALAmU TxOSTENA 9

  4.2 KOKAINA TxOSTENA 12

  4.3 ANfETAmINA TxOSTENA 18

  4.4 ESTASI TxOSTENA 24

  4.5 KETAmINA TxOSTENA 27

  4.6 BESTELAKO SUBSTANTZIEN TxOSTENA 29

  5. ONDORIOAK 35

 • 3. Ai Laket!! Herrera 88, bajo 01001 Vitoria-Gasteiz (+34) 945 23 15 60 www.ailaket.com ailaket@ailaket.com

  AURKEZPENA

  Lan hau EAEn Ai Laket!!-ek kudeatutako prebentzio programetan bildu eta aztertutako 1.189 substantziekin burutu da. Lagin hauek lekuan bertan teknika kualitatiboekin aztertzeaz gain (erreaktibo kolorimetrikoekin eta geruza meheko kromatografiarekin), analisi kuantitatiborako 337 lagin jaso dira. Azkenego hauek Erresonantzia Magne-tiko Nuklearraren bidez aztertuak dira.

  Txosten honek purutasunari, aizunketari eta toxikotasunari buruzko informazio zehatza eskaintzen du. Informa-zioak aisialdiko droga kontsumoarekin erlazionatutako arriskuak murrizteko balio handia du.

  1. SARRERA

  Drogen inguruko prebentziozko ikuspegitik objektibotasunez eta zehaztasunez aritzeko beharrezkoa da legez kanpoko drogen merkatuaren errealitatea ezagutzea. Substantzien salmenta eta banaketak jarraitzen duen bitar-tean merkatuaren osasun kontrol ezak erabiltzaileentzako arriskua suposatzen du.

  Zorionez duela 10 urtetik Euskal Herriko Unibertsitateko Erresonantzia Magnetiko Nuklearraren zerbitzua dugu, substantzia toxikoak garaiz aurkitzeko aukera ematen duena. Eusko Jaurlaritzaren Drogamendekotasun Zuzenda-ritza eta EHUaren arteko hitzarmenari esker analisi zerbitzu azkarra, kalitatezkoa eta eraginkorra dugu.

  EHUko laborategiko analisien emaitzak bildutako emaitzekin alderatzen dira, aizunketei buruz ohartarazteko eta estatuko eta europako dato ofizialekin konparatzeko.

  2. LEKUAN BERTAN AZTERTUTAKO SUBSTANTZIAK

  Substantzien konposaketari buruzko ikuspegi orokorra izateko eginiko analisi guztiak kontuan hartuko ditugu, hau baita egindako eskuhartze gehienen ardatza.

  Ondoko taulak 2012. urtean zehar analisi kualitatiboen bitartez lortutako emaitzak erakusten ditu:

 • 4. Ai Laket!! Herrera 88, bajo 01001 Vitoria-Gasteiz (+34) 945 23 15 60 www.ailaket.com ailaket@ailaket.com

  SUBSTANTZIAK EmAITZAK ZKIA. SUBSTANTZIAK EmAITZAK ZKIA.

  HAXIXA ANALIZATUTAKO LAGINAK 258 mArIHUANA ANALIZATUTAKO LAGINAK 339

  PSIKOAKTIBITATE HAUNDIA 150 PSIKOAKTIBITATE HAUNDIA 244

  PSIKOAKTIBITATE ERTAINA 102 PSIKOAKTIBITATE ERTAINA 72

  PSIKOAKTIBITATE BAXUA 6 PSIKOAKTIBITATE BAXUA 23

  KOKAINA ANALIZATUTAKO LAGINAK 141 ANfeTAmINA ANALIZATUTAKO LAGINAK 296

  KOKAINA 56 ANFETAMINA 55

  KOKAINA + LEBAMISOLA 9 ANFETAMINA + KAFEINA 156

  KOKAINA + ANESTESIKOA 5 ANFETAMINA + BESTE BATZUK 71

  KOKAINA + ANALGESIKOA 2 ANFETAMINA NEGATIBOA 14

  KOKAINA + BESTE BATZUK 66

  KOKAINAN NEGATIBOA 3

  mDmA ANALIZATUTAKO LAGINAK 79 KeTAmINA ANALIZATUTAKO LAGINAK 43

  MDMA 72 KETAMINA 36

  MDMA + BESTE BATZUK 3 KETAMINA + BESTE BATZUK 4

  MDMA NEGATIBOA 4 KETAMINA NEGATIBOA 3

  OTrAs ANALIZATUTAKO LAGINAK 33

  METANFETAMINA 1

  HEROINA 5

  RC-ak 4

  BESTE BATZUK 23

  1. Taula: LeKUAN BerTAN ANALIsIeN emAITZAK

 • 5. Ai Laket!! Herrera 88, bajo 01001 Vitoria-Gasteiz (+34) 945 23 15 60 www.ailaket.com ailaket@ailaket.com

  1. Grafikoa: 2012AN KUALITATIBOKI ANALIZATUTAKO LAGIN KOPUrUA eTA mOTA

  Marihuana Haxixa Anfetamina Kokaina Estasia Ketamina Beste batzuk

 • 6. Ai Laket!! Herrera 88, bajo 01001 Vitoria-Gasteiz (+34) 945 23 15 60 www.ailaket.com ailaket@ailaket.com

  3. LABORATEGIRA BIDALITAKO LAGINAK

  Erresonantzia Magnetiko Nuklear zerbitzura bidalitako lagin kopuru totala 337koa izan da anfetamina izanik gehien aztertutako substantzia mota 179 analisirekin. Bestalde, 82 kokaina lagin analizatu dira, 30 estasi lagin eta 22 lagin ketamina. Baita ere, heroina, opio, metanfetamina, research chemicals, legal highs edo mongiak bezalako subs-tantzien 24 analisi egin dira.

  2. Grafikoa: LABOrATeGIrA BIDALITAKO LAGIN KOPUrUA eTA mOTA

  2. grafikoak analisi kuantitatiboa egiteko laborategira bidalitako lagin kopurua eta mota isladatzen du. Hau kalean kontsumitzen diren substantzien kalitatearen inguruko argazkia litzateke.

  KokainaAnfetamina Estasia Ketamina Beste batzuk

 • 7. Ai Laket!! Herrera 88, bajo 01001 Vitoria-Gasteiz (+34) 945 23 15 60 www.ailaket.com ailaket@ailaket.com

  12 substantzia berri aurkitu dira beste urteetako zerrendari erantsi direnak, eta esan daiteke datu base zabal eta osoa dugula. Hauetako substantzia batzuk printzipio aktiboak dira, beste batzuk aizuntzaileak, diluitzaileak edo erreakzio ezpurutasunak. Jarraian laburki aurkezten ditugu:

  2012AN AURKITUTAKO SUBSTANTZIA BERRIEN ZERRENDA:

  Printzipio aktiboak:

  2-CP (2,5-dimetoxi-4-(n)-propilfenetilamina): Psikodelikoen 2C familiako konposaturik indartsuenetarikoa da eta bere eraginak haluzinatzaileak, psikodelikoak eta enteogenoak dira, ikusmen esperientzia indartsuak eduki daitezkelarik.

  Kamfetamina (N-metil-3-fenil-norbornan-2-amina): Gosea kentzen duen estimulatzailea da eta diseinu droga gisa saltzen da fenkanfamina bere analogoa bezala. Antza denez azken hau baino eragin estimulatzaile handiagoak ditu, dopaminergikoa da eta hartzaile opioideen gain eragiten du eragin analgesiko eta narkotiko haundia sortuz.

  2-CI: Iraupen ertaineko fenetilamina psikodelikoa da.

 • 8. Ai Laket!! Herrera 88, bajo 01001 Vitoria-Gasteiz (+34) 945 23 15 60 www.ailaket.com ailaket@ailaket.com

  Aizuntzaileak:

  Pirazetam: Adinarekin lotutako atentzio eta memori asaldurentzat aholkatutako botika da.

  PmA (4-metoxi-anfetamina): Molekula anfetaminikoa da intoxikazio larriak egotzi zaizkionak (heriotza batzuk barne). Izaera haluzinatzailea du eta gorputzaren tenperaturaren igoera edo goragalea bezalako eraginak.

  eszipienteak:

  Leucina: Proteinak sintetizatzeko zelulek erabilitako 20 aminoazidoetako bat da.

  Azido glutamikoa: Proteinen parte den aminoazidoa. Elikagaien industrian zaporea emateko erabilia da.

  sorbitola: Azukre polialkohola da elikagai dietetikoetan edulkoratzaile bezala erabilia.

  mioinositola (Hexahidroxiciclohexano): Inositolaren aktibitate biologiko haundiena duen iso-meroa da. Babarrunetan, ilarretan, arroza arrean, gari zahian, intxaurretan, barazkietan, okelan, esnean eta legamietan aurkitzen da.

 • 9. Ai Laket!! Herrera 88, bajo 01001 Vitoria-Gasteiz (+34) 945 23 15 60 www.ailaket.com ailaket@ailaket.com

  4. SUBSTANTZIEN ANALISIEN EmAITZAK

  sintesi ezpurutasunak:

  DPIA (Di--fenilisopropil-amina): Anfetaminaren sintesitik eratorritako substantzia da. Ez da bere eragin eta toxiko-tasuna ezagutzen.

  4-fenil-2-butilamina: Soilik kafeinaz osatutako lagin batean aurkitu da.

  3-mmC (3-metilmetkatinona): Mefedrona (4MMK) prestaketen ezpurutasunatzat hartzen da.

  KALAmUA

  Egindako haxix eta marihuana analisiak kanabinoide garrantzitsuenen nagusitasuna antzematen du (THC, CBN eta CBD). THC-ak potentzia psikoaktibo handiena izanik kalamuaren psikoaktibotasuna kalkulatzean kontuan hartu behar da kanabidiolarekin (CBD) eta kanabinolarekin (CBN) duen elkarrekintza, hauen agerpenaren arabera THC-aren eraginak modulatzen direlako THC-aren potentzia handituz edo txikituz.

 • 10. Ai Laket!! Herrera 88, bajo 01001 Vitoria-Gasteiz (+34) 945 23 15 60 www.ailaket.com ailaket@ailaket.com

  Grfico 3. N y tipo de anlisis cannbicos 2010, 2011 y 2012

  GLOBAL 2010 GLOBAL 2011 GLOBAL 2012

  3. Grafikoa: 2010, 2011 eTA 2012KO ANALIsI KANABIKOeN KOPUrU eTA mOTA

  Kalamua da gehien kontsumitzen den legez kanpoko substantzia eta baita analizatuena ere. Ondoko grafikoan azken hiru urteetan egindako analisi kopuru eta moten konparaketa egiten du:

  Aztertutako marihuana lagin kopuruak haxix kopuruarekiko igoera bat dutela ikusten jarraitzen dugu, 2012an ma-rihuana portzentaia haxixarena baino handiagoa izatera heltzeraino, 2010ean gertatzen ez zen bezala. Marihuana laginen igoera baliteke autolandaketara jotzen duen pertsonen igoerarekin lotuta egotea.

  GLOBALA 2010 GLOBALA 2011 GLOBALA 2012

  HAXIXA mArIHUANA

 • 11. Ai Laket!! Herrera 88, bajo 01001 Vitoria-Gasteiz (+34) 945 23 15 60 www.ailaket.com ailaket@ailaket.com

  258 haxix laginen inguruan aurkeztutako lagin guztiek kanabinoide nagusien agerpena zutela azpimarratu behar da. Eginiko analisien emaitzei erreparatuta haxix eta marihuana laginetan behatutako psikoaktibitate maila ikus daiteke eta 4. grafikoan aurreko bi urteekin alderatu ere.

  4. Grafikoa: 2010, 2011 eTA 2012KO KALAmU LAGINeN PsIKOAKTIBITATeA

  118 143

  42

  151 91 11

  150 102

  6

  162 46

  44

  169

  62

  11

  244

  72

  23

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  450

  Alta Media Baja Alta Media Baja Alta Media Baja

  2010 2011 2012

  Altua Altua AltuaErtaina Ertaina ErtainaBaxua Baxua Baxua

  HAXIXA mArIHUANA

 • 12. Ai Laket!! Herrera 88, bajo 01001 Vitoria-Gasteiz (+34) 945 23 15 60 www.ailaket.com ailaket@ailaket.com

  Ondorioztatu dezakegu kalamuaren psikoaktibitatea orokorrean handituz doala nahiz eta erabilitako analisi kolori-metrikoen muga teknikoak izan. Honi dagokio