TXOSTEN EXEKUTIBOA - Berrigasteiz Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila TXOSTEN EXEKUTIBOA...

download TXOSTEN EXEKUTIBOA - Berrigasteiz Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila TXOSTEN EXEKUTIBOA 2015

If you can't read please download the document

 • date post

  17-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TXOSTEN EXEKUTIBOA - Berrigasteiz Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila TXOSTEN EXEKUTIBOA...

 • EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA

  TXOSTEN EXEKUTIBOA

  DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAKO 2. MAILA

 • Egilea: Irakaskuntza Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea

  (ISEI-IVEI)

  2015eko otsaila

 • 2º Educación Secundaria Obligatoria INFORME EJECUTIVO 2015 ed

  3

  AURKIBIDEA

  HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILBURUAREN SARRERA. ................................................................................................ 7

  1. 2015EKO APLIKAZIOAREN EZAUGARRIAK ETA DATUAK. ..... 11

  1.1. 2015EKO EBALUAZIOAREN EZAUGARRIAK. .............................................................. 13

  1.1.1. Aplikazio-prozesua. ................................................................................................................14

  1.2. EBALUATUTAKO POPULAZIOAREN DESKRIBAPENA. ......................................... 15

  1.2.1. Ebaluazio Diagnostikoan geruza bakoitzak ordezkatzen duen ikasleen ehunekoen bilakaera. .............................................................................................................17

  1.2.2. Geruzen araberako ebaluatutako populazioaren azterketa, ISEKen arabera. ....17

  1.3. EMAITZEN AURKEZPENA. ........................................................................................................ 21

  1.4. KONTUAN IZAN BEHARREKO ZENBAIT IRIZPIDE. ................................................ 22

  2. EMAITZAK, OINARRIZKO KONPETENTZIEN ARABERA. ........... 23

  2.1. EUSKARAZKO HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIA. ......................... 29

  2.1.1. Emaitza orokorren bilakaera...............................................................................................29 2.1.2. Ikasleen banaketaren bilakaera errendimendu mailen arabera. ...............................30 2.1.3. Emaitzak geruzen arabera: hizkuntza-eredua eta hezkuntza-sarea. .......................31 2.1.4. Emaitzak familia-hizkuntzaren arabera. ............................................................................35 2.1.5. Emaitzak dimentsioen arabera: Entzumena eta Irakurmena. ......................................36 2.1.6. Emaitzak Idazmenean. ............................................................................................................37

  2.2. GAZTELANIAZKO HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIA. .................. 41

  2.2.1. Emaitza orokorren bilakaera...............................................................................................41 2.2.2. Ikasleen banaketaren bilakaera errendimendu mailen arabera. ...............................42 2.2.3. Emaitzak geruzen arabera: hizkuntza-eredua eta hezkuntza-sarea. .......................42 2.2.4. Emaitzak familia-hizkuntzaren arabera. ............................................................................46 2.2.5. Emaitzak dimentsioen arabera: Entzumena eta Irakurmena. ......................................47 2.2.6. Emaitzak Idazmenean. ............................................................................................................48

  2.3. INGELESEZKO HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIA. .................... 51

  2.3.1. Emaitza orokorren bilakaera...............................................................................................51 2.3.2. Ikasleen banaketaren bilakaera errendimendu mailen arabera. ...............................52 2.3.3. Emaitzak geruzen arabera: hizkuntza-eredua eta hezkuntza-sarea. .......................52 2.3.4. Emaitzak familia-hizkuntza arabera. ..................................................................................57

 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila TXOSTEN EXEKUTIBOA 2015 ed

  4

  2.3.5. Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren emaitzak eta ingelesezko eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzea. ..........................................58

  2.3.6. Emaitzak dimentsioen arabera: Entzumena eta Irakurmena. ......................................62 2.3.7. Emaitzak Idazmenean. ............................................................................................................63 2.3.8. Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren ezagutzaren bilakaera

  Euskarazko eta Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzietako

  ezagutzaren arabera. ..............................................................................................................65

  2.4. MATEMATIKARAKO KONPETENTZIA. ....................................................................................... 69

  2.4.1. Emaitza orokorren bilakaera. .................................................................... 69 2.4.2. Ikasleen banaketaren bilakaera errendimendu mailen arabera.. ..............................70 2.4.3. Emaitzak geruzen arabera: hizkuntza-eredua eta hezkuntza-sarea. .......................70

  2.5. ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA. ............. 75

  2.5.1. Emaitza orokorren bilakaera...............................................................................................75 2.5.2. Ikasleen banaketaren bilakaera errendimendu mailen arabera. ...............................76 2.5.3. Emaitza orokorrak geruzen arabera: hizkuntza-eredua eta hezkuntza-sarea. ....77

  3. EMAITZAK ZENBAIT ALDAGAIREN ARABERA. ..................................... 81

  3.1. EMAITZAK IKASLEAREN SEXUAREN ARABERA. ........................................................ 85

  3.1.1. Emaitza orokorren bilakaera sexuaren arabera. ..........................................................85 3.1.2. Ikasleen banaketaren bilakaera sexuaren arabera errendimendu mailetan.. .......87

  3.2. DAGOKION IRAKASMAILAN EGOTEA. .......................................................................... 93

  3.2.1. Konpetentzietako emaitza orokorrak, ikasleen adin-egokitasun egoeraren arabera. ......................................................................................................................................93

  3.2.2. Emaitza orokorren bilakaera, ikasleen adin-egokitasun egoeraren arabera. .......94

  3.3. EMAITZAK IKASTETXEAREN ISEK MAILEN ARABERA. .......................................... 97

  3.3.1. Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako emaitzak. ............................97 3.3.2. Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako emaitzak.........................98 3.3.3. Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako emaitzak..............................98 3.3.4. Matematikarako konpetentziako emaitzak. .......................................................................99 3.3.5. Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentziako emaitzak

  ikastetxeko ISEKen arabera. ............................................................................................ 100

  4. EMAITZEN ALDAKORTASUNAREN AZTERKETA:

  IKASTETXEEN ARTEKO BARIANTZA. ........................................................... 103

  4.1. EUSKARAZKO HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIAKO

  EMAITZEN ALDAKORTASUNAREN AZTERKETA. ................................................. 109

  4.1.1. Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako emaitzetan modu independentean aztertutako aldagaien eragina. ......................................................... 110

  4.1.2. Emaitzetako aldearen azalpen-eredua (eredu bateratua edo elkarrekintzan dauden aldagaiena). ............................................................................................................. 111

 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila TXOSTEN EXEKUTIBOA 2015 ed

  5

  4.2. MATEMATIKARAKO KONPETENTZIAKO EMAITZEN ALDAKORTASUNAREN

  AZTERKETA. ................................................................................................................................... 115

  4.2.1. Matematikarako konpetentziako emaitzetan modu independentean aztertutako aldagaien eragina. ................................................................................................................. 116

  4.2.2. Emaitzetako aldearen azalpen-eredua (eredu bateratua edo elkarrekintzan dauden aldagaiena). ............................................................................................................. 118

  5. EMAITZEN IGOERAREN ETA JAITSIERAREN BILAKAERA

  AZTERKETA. .................................................................................................................................. 121

 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila TXOSTEN EXEKUTIBOA 2015 ed

  6

 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila TXOSTEN EXEKUTIBOA 2015 ed

  7

  HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA

  ETA KULTURA SAILBURUAREN

  SARRERA.

 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila TXOSTEN EXEKUTIBOA 2015 ed

  8

 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila TXOSTEN EXEKUTIBOA 2015 ed

  9

  Herritarren garapen pertsonala eta profesionala eta lehiakortasuna hezkuntza mailaren

  araberakoa da neurri handi batean. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak kalitateko hezkuntza-

  sistemaren alde lan egiten du, integratu eta plurala, eraginkorra, hizku