2015eko Ebaluazio Diagnostikoa (ISEI-IVEI) hezkuntzako 4. maila txosten exekutiboa 20155 ed 3...

download 2015eko Ebaluazio Diagnostikoa (ISEI-IVEI) hezkuntzako 4. maila txosten exekutiboa 20155 ed 3 aurkibidea hezkuntza, hizkuntza politika eta kultura sailburuaren aurkezpena ...

of 116

 • date post

  06-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of 2015eko Ebaluazio Diagnostikoa (ISEI-IVEI) hezkuntzako 4. maila txosten exekutiboa 20155 ed 3...

 • EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA

  TXOSTEN EXEKUTIBOA

  LEHEN HEZKUNTZAKO 4. MAILA

  ed 2015

 • Lehen Hezkuntzako 4. maila TXOSTEN EXEKUTIBOA 20155 ed

  2

  Egilea: Irakas Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea (ISEI-IVEI)

  2015eko otsaila

 • Lehen Hezkuntzako 4. maila TXOSTEN EXEKUTIBOA 20155 ed

  3

  AURKIBIDEA

  HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILBURUAREN

  AURKEZPENA. ................................................................................................................ 5

  1. 2015EKO APLIKAZIOAREN EZAUGARRIAK ETA DATUAK. ............................ 9

  1.1. 2015EKO EBALUAZIOAREN EZAUGARRIAK. ................................................................... 11

  1.1.1. Aplikazio-prozesua. ...................................................................................................................... 12

  1.2. EBALUATUTAKO POPULAZIOAREN DESKRIBAPENA. ................................................. 13

  1.2.1. Ebaluazio Diagnostikoan geruza bakoitzak ordezkatzen duen ikasleen ehunekoen bilakaera. ................................................................................................................. 15

  1.2.2. Ebaluatutako populazioaren azterketa geruzen eta ISEK indizearen arabera. ............................................................................................................................................. 16

  1.3. EMAITZEN AURKEZPENA. ....................................................................................................... 19

  1.4. KONTUAN IZAN BEHARREKO ZENBAIT IRIZPIDE. ...................................................... 20

  2. EMAITZAK OINARRIZKO KONPETENTZIEN ARABERA. ............................... 21

  2.1. EUSKARAZKO HIZKUNTZA KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIA. ................. 27

  2.1.1. Emaitza orokorren bilakaera. ................................................................................................. 27 2.1.2. Ikasleen banaketaren bilakaera errendimendu-mailen arabera. .......................... 28 2.1.3. Emaitzak geruzen arabera: hizkuntza-eredua eta hezkuntza-sarea. ................. 28 2.1.4. Emaitzak familia-hizkuntzaren arabera. ........................................................................... 32 2.1.5. Emaitzak dimentsioen arabera: Entzumena eta Irakurmena. ................................... 33 2.1.6. Emaitzak Idazmenean. ................................................................................................................. 34

  2.2. GAZTELANIAZKO HIZKUNTZA KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIA. ......... 37

  2.2.1. Emaitza orokorren bilakaera. ................................................................................................. 37 2.2.2. Ikasleen banaketaren bilakaera errendimendu-mailen arabera. .......................... 38 2.2.3. Emaitzak geruzen arabera: hizkuntza-eredua eta hezkuntza-sarea. ................. 38 2.2.4. Emaitzak familia-hizkuntzaren arabera. ........................................................................... 42 2.2.5. Emaitzak dimentsioen arabera: Entzumena eta Irakurmena. ................................... 42 2.2.6. Emaitzak idazmenean. ............................................................................................................... 43

  2.3. INGELESEZKO HIZKUNTZA KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIA. ................. 45

  2.3.1. Emaitza orokorren bilakaera .................................................................................................. 45 2.3.2. Ikasleen banaketaren bilakaera errendimendu-mailen arabera. .......................... 46 2.3.3. Emaitzak geruzen arabera: hizkuntza-eredua eta hezkuntza-sarea. ................. 46 2.3.4. Emaitzak familia-hizkuntza arabera. .................................................................................. 50 2.3.5. Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako emaitzen eta

  ingelesezko eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzearen bilakaera. .......... 50 2.3.6. Emaitzak dimentsioen arabera: entzumena eta irakurmena. ............................... 55 2.3.7. Emaitzak idazmenean ................................................................................................................. 55 2.3.8. Ingelesaren ezagutzaren bilakaera, euskararen eta gaztelaniaren

  ezagutzaren arabera .................................................................................................................. 57

  2.4. MATEMATIKARAKO KONPETENTZIA. ............................................................................... 61

 • Lehen Hezkuntzako 4. maila TXOSTEN EXEKUTIBOA 20155 ed

  4

  2.4.1. Emaitza orokorren bilakaera. ................................................................................................. 61 2.4.2. Ikasleen banaketaren bilakaera errendimendu-mailen arabera. .......................... 61 2.4.3. Emaitzak geruzen arabera: hizkuntza-eredua eta hezkuntza-sarea. ................. 62

  2.5. ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA OSASUN KULTURARAKO KONPETENTZIA ....... 67

  2.5.1. Emaitza orokorren bilakaera. ................................................................................................. 67 2.5.2. Ikasleen banaketaren bilakaera errendimendu-mailen arabera. .......................... 67 2.5.3. Emaitzak geruzen arabera: hizkuntza-eredua eta hezkuntza-sarea. ................. 68

  3. EMAITZAK ZENBAIT ALDAGAIREN ARABERA ............................................... 73

  3.1. EMAITZAK IKASLEEN SEXUAREN ARABERA. ................................................................... 77

  3.1.1. Sexuaren araberako emaitza orokorren bilakaera..................................................................... 77 3.1.2. Errendimendu-mailetan sexuen araberako ikasleen banaketaren bilakaera. ....................... 79

  3.2. IKASMAILAN ADIN EGOKITASUNEKO EGOERA. ........................................................... 85

  3.2.1. Konpetentzietako emaitza orokorrak, ikasleen adin-egokitasuneko egoeraren

  arabera. ............................................................................................................................................. 85 3.2.2. Emaitza orokorren bilakaera, ikasleen adin-egokitasuneko egoeraren

  arabera. ............................................................................................................................................. 86

  3.3. IKASTETXEKO ISEK INDIZEAREN ARABERAKO EMAITZAK. ..................................... 89

  3.3.1. Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako emaitzak. ........................ 89 3.3.2. Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako emaitzak. ................ 90 3.3.3. Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako emaitzak. ........................ 90 3.3.4. Matematikarako konpetentziako emaitzak. ....................................................................... 91 3.3.5. Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentziako emaitzak. ............. 92

  4. EMAITZEN ALDAKORTASUNAREN ANALISIA: IKASTETXEEN ARTEKO

  BARIANTZA. ................................................................................................................. 93

  4.1. EUSKARAZKO HIZKUNTZA KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIAKO

  EMAITZEN ALDAKORTASUNAREN ANALISIA. ............................................................... 99

  4.1.1. Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako emaitzetan modu independentean aztertutako aldagaien eragina. ...................................................................................................... 100

  4.1.2. Emaitzetan gertatzen diren desberdintasunak azaltzen dituen eredua (baterako eredua edo elkarrekintzan dauden aldagaien eredua) ..................... 102

  4.2. MATEMATIKARAKO KONPETENTZIAKO EMAITZEN

  ALDAKORTASUNAREN ANALISIA .......................................................................... 105

  4.2.1. Matematikarako konpetentziako emaitzetan modu independentean aztertutako aldagaien eragina. ........................................................................................... 106

  4.2.2. Emaitzetan gertatzen diren desberdintasunak azaltzen dituen eredua (baterako eredua edo elkarrekintzan dauden aldagaien eredua) ..................... 107

  5. EMAITZAREN PUNTUAZIOAK IZANDAKO IGOERAREN EDO

  JAITSIERAREN BILAKAERAREN ANALISIA .......................................................... 111

 • Lehen Hezkuntzako 4. maila TXOSTEN EXEKUTIBOA 20155 ed

  5

  HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA

  KULTURA SAILBURUAREN AURKEZPENA.

 • Lehen Hezkuntzako 4. maila TXOSTEN EXEKUTIBOA 20155 ed

  6

 • Lehen Hezkuntzako 4. maila TXOSTEN EXEKUTIBOA 20155 ed

  7

  Herritarren garapen pertsonala eta profesionala eta lehiakortasuna hezkuntza mailaren

  araberakoa da neurri handi batean. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak kalitateko hezkuntza-

  sistemaren alde lan egiten du, integratu eta plurala, eraginkorra, hizkuntza aniztuna eta

  berritzailea izan dadin, XXI. mendeko erronkei berme guztiekin aurrera egiteko gai izan

  dadin.

  Hori lortzeko, hezkuntza-sistemaren etengabeko hobekuntza-politikaren bidez,

  beharrezkoa da ikasleen eskumen mailak ebaluatzea, baita hezkuntza-prozesua osatzen

  duten elementu guztiena ere, ezin baita kalitateko hezkuntza-sistemarik eraiki haren

  ebaluazioa egin gabe.

  Horrekin lotuta, euskal hezkuntza-sistema hobetzeko erronka garrantzitsuenetako bat, orain arte garatutako ildoari jarraituz, Heziberri 2020 Planaren heziketa pedagogikoaren ereduarekin koherentea izango den ikasleen ebaluaziorako sistema propioa bultzatzea izango da. Ebaluazio Diagnostikoa gakoa izan da