Search results for EAEko Azterketa

Explore all categories to find your favorite topic

Elikadura- burujabetzarako politika publikoak. EAEko azterketa Emaús Gizarte Fundazioa Gurutzegi, 16 (Pol. Belartza) 20018 Donostia-San Sebastián Tel.: 943 36 75 34…

- DATU PERTSONALEN BABESA : FITXATEGIEN ARDURADUNEN IRITZI AZTERKETA EAEKO ADMINISTRAZIO ETA ERAKUNDE PUBLIKOETAN 2011KO OTSAILA Datu pertsonalen babesa: Fitxategien arduradunen…

- DATU PERTSONALEN BABESA: FITXATEGIEN ARDURADUNEN IRITZI AZTERKETA EAEKO ADMINISTRAZIO ETA ERAKUNDE PUBLIKOETAN 2011KO OTSAILA Datu pertsonalen babesa: Fitxategien arduradunen…

44 EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA INSTITUTO VASCO DE LA MUJER EMAKUNDE Eusko Jaurlaritzako erakunde autonomiaduna Organismo Autónomo del Gobierno Vasco EMAKUMEEK EAEKO HEDABIDEETAN…

Vitoria-Gasteiz 2010 EAEKO GOI-MAILAKO EMAKUMEZKO KIROLARIENEAEKO GOI-MAILAKO EMAKUMEZKO KIROLARIEN EGOERAREN AZTERKETA GENERO IKUSPUNTUTIKEGOERAREN AZTERKETA GENERO IKUSPUNTUTIK…

EAEko HEOak- EEOOII CAPV EAEko HEOak EUSKARA AZTERKETA EREDUA C1 MAILA 1 DOKUMENTUA: ATAZAK 1 GARRANTZITSUA: Informazio gehiago daukazu Proben deskribapenean https:wwweuskadieusinformazioahizkuntza-eskola-ofizialakweb01-a3hheoieu…

63 soziometroarekin lotutako azterketa kualitatiboa Emaitzen txostena 2017ko apirila 2 0 A u r k i b i d e a 1 Testuinguruan kokatzea 3 2-Herritarren jarrera Eusko Jaurlaritza…

2010ko iraila Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Bigarren Plan Orokorraren Berrikuspenaren Aurrerakina Ingurumen eraginaren baterako ebaluazioaren azterketa EAE-KO BIGARREN…

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO GURASO BAKARREKO FAMILIENTZAKO UZTARTZE PROGRAMEN AZTERKETA 2010eko abendua EAEko guraso bakarreko familientzako uztartze-programen azterketa…

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO GURASO BAKARREKO FAMILIENTZAKO UZTARTZE PROGRAMEN AZTERKETA 2010eko abendua EAEko guraso bakarreko familientzako uztartze-programen azterketa…

C o lecció n E stu d io s e In fo rm e s A zt e rl a n e ta t xo st e n e n B ild um a 7 El Desarrollo Sostenible Reto de las Políticas Públicas 7 Estudio Comparado para…

Eusko Jaurlaritzako Erakunde Autonomiaduna Organismo Autónomo del Gobierno Vasco EAEko erakundeen erantzuna emakumeen kontrako etxeko tratu txarren aurka Gizarte Zerbitzuen…

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO GURASO BAKARREKO FAMILIENTZAKO UZTARTZE PROGRAMEN AZTERKETA 2010eko abendua EAEko guraso bakarreko familientzako uztartze-programen azterketa…

EAEko HEOak EUSKARA AZTERKETA EREDUA B1 MAILA 1 DOKUMENTUA: ARIKETAK GARRANTZITSUA: Informazio gehiago daukazu Proben deskribapenean https:wwweuskadieusinformazioahizkuntza-eskola-ofizialakweb01-a3hheoieu…

observatorio vasco de la vivienda- Informe sobre la vivienda vacía en la CAE 1 EAEko etxebizitza hutsei buruzko txostena eta udal-mailako mobilizazio-programen azterketa…

PAROTIDITISA ZAINTZA EPIDEMIOLOGIKOAREN SARE NAZIONALEKO ZESN PROTOKOLOEN EGOKITZAPENA ZA IN TZ A E P ID EM IO LO G IK O K O P R O TO K O LO A K 2019ko urtarrilakk 10 Parotiditisaren…

EUSKARA AZTERKETA EREDUA EAEko HEOak TARTEKO MAILA B1 1 DOKUMENTUA: ATAZAK 2 IRAKURRIAREN ULERMENA 20 puntu 1 ARIKETA 6 puntu JAVI VILCHES AGUR PRAKTIKANTEARI GALDERAK: A…

HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ADIMEN-GAITASUN HANDIKO IKASLEEI HEZKUNTZA-ARRETA EMATEKO PLANA 2019-2022 Talde eragile bat aritu da Plan hau egiten eta talde…

EAEko HEOak EUSKARA AZTERKETA EREDUA B2 MAILA 1. DOKUMENTUA: ATAZAK 1 GARRANTZITSUA: Informazio gehiago daukazu Proben deskribapenean https:www.euskadi.eusinformazioahizkuntza-eskola-ofizialakweb01-a3hheoieu…

EAEko HEOak EUSKARA AZTERKETA EREDUA MAILA AURRERATUA B2 1 DOKUMENTUA: ATAZAK IRAKURRIAREN ULERMENA 30 puntu gutxienez: 20 puntu 1 ARIKETA Irakurri hurrengo testua eta erabaki…