EAEko erakundeen erantzuna emakumeen kontrako ... Txostenak bost zati ditu. Lehenengo zatiaren...

Click here to load reader

 • date post

  13-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of EAEko erakundeen erantzuna emakumeen kontrako ... Txostenak bost zati ditu. Lehenengo zatiaren...

 • Eusko Jaurlaritzako Erakunde Autonomiaduna Organismo Autónomo del Gobierno Vasco

  EAEko erakundeen erantzuna emakumeen kontrako etxeko tratu txarren aurka Gizarte Zerbitzuen alorrean, 2006:

  Sarbidea

  Emakumeen kontrako etxeko tratu txarren arloko gizarte- zerbitzuen ebaluazioa

  Iraila 2007

 • Emakumeen kontrako etxeko tratu txarren arloko gizarte-zerbitzuen ebaluazioa

  EMAKUNDE / Instituto Vasco de la Mujer 2

  AURKEZPENA.....................................................................................................................7

  I. ZATIA: KONTZEPTUAK MUGATZEA ...................................................................................9

  1. SARRERA........................................................................................................................................ 9 Aurrekariak ..................................................................................................................................... 12 Ebaluazioaren helburuak................................................................................................................... 13 Ebaluazio-eredua ............................................................................................................................. 14 Ebaluazioaren metodologia ............................................................................................................... 17

  2. EAEko GIZARTE ZERBITZUEN SISTEMA PUBLIKOA ............................................................ 24 Gizarte Zerbitzuak: sarrera................................................................................................................ 24 Aurrekari historikoak ....................................................................................................................... 24 Oinarrizko zerbitzuak eta zerbitzu espezializatuak. ............................................................................. 24 EAEko Gizarte Zerbitzuen lege-esparrua ........................................................................................... 25 EAEko eskumenen esparrua Gizarte Zerbitzuen arloan........................................................................ 27 EAEko Gizarte Zerbitzuen Sistemaren egitura .................................................................................... 30 Emakumeen aurkako indarkeria EAEko Gizarte Zerbitzuetan .............................................................. 32 Tratu txarren biktima diren emakumeei arreta emateko sistemaren lurralde-antolamendua ..................... 36

  3. EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA GIZARTEAREN ARAZO GISA .............................. 50 Kontzeptua eta terminologia ............................................................................................................. 50 EAEko lege-esparrua emakumeen aurkako indarkeriaren arloan .......................................................... 51

  II. ZATIA: ERAKUNDEEN ERANTZUN SISTEMA AZTERTZEA...............................................54

  1. GENERO INDARKERIAREN KONTZEPTUA............................................................................. 54 Etxeko tratu txarrak: kontzeptua eta motak......................................................................................... 54 Gogoeta egiteko beharra ................................................................................................................... 55 Erantzukizun partekatua ................................................................................................................... 56 Kontzeptuen oinarri ideologikoa........................................................................................................ 56 Arlo judiziala................................................................................................................................... 57 Hainbat kontzeptu izatearen ondorioak .............................................................................................. 57 Biktimaren kontzeptua...................................................................................................................... 57

 • Emakumeen kontrako etxeko tratu txarren arloko gizarte-zerbitzuen ebaluazioa

  EMAKUNDE / Instituto Vasco de la Mujer 3

  2. POLITIKA ETA ESTRATEGIA.................................................................................................... 58 EAEko lurraldeen arteko desberdintasunak etxeko tratu txarren alorreko arretan ................................... 58 Helburuak ezartzea........................................................................................................................... 59 Eskumenen banaketa ........................................................................................................................ 60 Araubidea........................................................................................................................................ 60 Beste erronka batzuk ........................................................................................................................ 61 Programen arteko harmonizazio-ildoak.............................................................................................. 62 Etxeko tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako arreta-zerbitzuen izaera: balioaniztasuna versus

  espezializazioa................................................................................................................................. 63 Plangintza ....................................................................................................................................... 65

  3. GIDARITZA .................................................................................................................................. 66 Konpromisoa ................................................................................................................................... 67 Zerbitzua kudeatzeko moduak........................................................................................................... 68 Lehentasunak ezartzea eta beharrei erantzutea .................................................................................... 69

  4. ALIANTZAK ................................................................................................................................. 70 Erakunde arteko koordinazioa ........................................................................................................... 71 Erakunde barneko koordinazioa ........................................................................................................ 72 Sareak............................................................................................................................................. 73

  III. ZATIA: ESKU HARTZE PROZESUAREN EBALUAZIOA ...........................................75

  A. TESTUINGURUKO DATUAK ................................................................................................ 76

  B. ESKU HARTZE PROZESUAREN KALITATEA ................................................................. 79

  1. Etxeko tratu txarrak prebenitzeko prozesua............................................................................ 80

  2. Etxeko tratu txarrei antzemateko prozesua ............................................................................. 81

  3. Gizarte-arretako prozesua etxeko tratu txarren alorrean: Fases y Plazos............................ 83

  4. Gizarte-arretako prozesua etxeko tratu txarren alorrean: Harrera-fasea............................ 85

  5. Gizarte-arretako prozesua etxeko tratu txarren alorrean: Diagnostiko-fasea...................... 87

  6. Gizarte-arretako prozesua tratu txarren alorrean: Banakako Arreta Plana diseinatzea.... 88

 • Emakumeen kontrako etxeko tratu txarren arloko gizarte-zerbitzuen ebaluazioa

  EMAKUNDE / Instituto Vasco de la Mujer 4

  7. Gizarte-arretako prozesua tratu txarren alorrean: Emakume erabiltzaileen parte-hartzea

  ........................................................................................................................................................... 90

  8. Gizarte-arretako prozesua tratu txarren alorrean: Arreta-prozesuaren kalitatea .............. 91

  9. Bideratze-prozesua eta baliabideak koordinatzea: zerbitzura heltzeko bideak.................... 93

  10. Bideratze-prozesua eta baliabideak koordinatzea: bideratze moduak eta haien

  erabilgarritasuna............................................................................................................................. 94

  11. Bideratze-prozesua eta baliabideak koordinatzea: Koordinazio-protokoloak.................... 97

  12. Etxeko tratu txarren biktima diren emakumeak gizartekotzeko prozesua......................... 99

  C. ESKU HARTZE PROZESUAREN KALITATEA INFORMAZIOA KUDEATZEKO

  PROZESUA................................................................................................................................... 100

  1. Erregistro-lanetan ematen den denbora ................................................................................. 101

  2. Lan-tresnak eta informazioa biltzeko tresnak ezartzea......................................................... 102

  3. Sortutako dokumentazio motak............................................................................................... 104

  4. Informazioa biltzeko euskarri motak..............................................................