Urteko Programazioa

download Urteko Programazioa

of 21

 • date post

  22-Apr-2015
 • Category

  Documents

 • view

  366
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of Urteko Programazioa

URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA EGITEKOAURKIBIDEA 1- SARRERA (justifikazioa) eta PROGRAMAZIOAREN KOKAPENA (Testuingurua) 2- GAITASUNAK 3- HELBURUAK 4- EDUKIAK 5- EBALUATZEKO IRIZPIDEAK 6- METODOLOGIA 7- ANIZTASUNARI ARRETA 8- UNITATE DIDAKTIKOAK

AURKIBIDEA

1. SARRERA ETA KOKAPENASarrera: *Programazioaren ezaugarriak: arloka eta ikasmailaka. *Erreferentziak curriculum berriari: programazioaren oinarriak eta Curriculum ofizialarekiko lotura. Irakurri curriculumaren arloaren sarrera Kokapena: * Ikastetxearen ezaugarriak Kokapena: hiria, herria Tamaina: zenbat talde, zenbat ikasle, zenbat irakasle Eskuartean daramazkien erronkak: Prestakuntza-, Berrikuntzazein bestelako proiektuak (Elkarbizitza-, Kulturartekotasuna-, Normalkuntza, XXI agenda, IKTBen erabilera) Erronka horiek irakasgaiaren programazioan duten eragina Inguru Soziokulturala * Ikastaldea: zenbat ikasle, Ikasleen lehen hizkuntza, ezaugarriak. Hezkuntza premia bereziak dituztenak ba al dira?

2. Oinarrizko Gaitasunak1. Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna 2. Ikasten ikasteko gaitasuna 3. Matematikarako gaitasuna 4. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna 5. Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna 6. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna 7. Giza eta arte-kulturarako gaitasuna 8. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna

Oinarrizko Hezkuntzaren xedeak Hezkuntza-gaitasun orokorrak.

Oinarrizko Gaitasunak1 2 3 4 5 6 7 8

Natura gizarte eta kultura Hizkuntza ingurunearen ezaguera

Matematikak

Gorputz Hezkuntza Herritartasunerako eta Giza eskubideetarako Hezkuntza.

Arte Hezkuntza

a) Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna. b) Ikasten ikasteko gaitasuna c) Matematikarako gaitasuna d) Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna e) Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna f ) Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna g) Giza eta arte-kulturarako gaitasuna h) Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna

3. HELBURUAKPROGRAMAZIO OSORAKO HELBURUAK Orokorrak dira, erreferentzia egiten diote arlo osoari.

Zein aprendizai espezifikoak lortu behar dituen (ZER)

Zein plangintza den egokiena helburu horiek lortzeko (NOLA) Ikasle bakoitzak bere garapen pertsonalerako zein aspektu landu (ZERTARAKO) behar dituen.

EGITURA: ZER, NOLA ETA ZERTARAKO

Helburuak

Zer Kontzeptuzko Aditza

Nola Prozedurazko Aditza

Zertarako Gaitasun bati erreferentzia egin

Kontzeptuala

Prozedurazkoa

Prozedurazko Aditza

Prozedurazko Aditza

Gaitasun bati erreferentzia egin

Jarrerazkoa

Jarrerazko Aditza

Prozedurazko Aditza

Gaitasun bati erreferentzia egin

Helburuak izatez ez dira kontzeptuzkoak, prozedurazkoak edota jarrerazkoak Baina badute orientabide edo izaera bat.

4. EDUKIAK Ahal den heinean sustantiboak erabiltzen dira formulatzeko Curriculum ofizialean agindutakoak izan behar dira Oreka bilatu behar da proposatzen diren eduki eta eduki multzoen artean, hiru eduki mota agertu behar dira (sailkatu gabe)Eduki motak: kontzeptuzkoak Prozedurazkoak Jarrerazkoak

Testuinguru eta ikasleen interesa eta esperientzietara egokituta egon behar dira: funtzionalitatea bilatu.

Edukiak:Kontzeptuala Aditzik gabe: Biluzik Zenbaki naturalak

Prozedurazkoa Jarrerazkoa

Zenbaki naturalen erabilpena Zenbaki naturalen balorazioa

5. EBALUAZIO IRIZPIDEAK

-EBALUAZIO PROZESUA GIDATZEKO ERABILI BEHAR DIRA -ARLOKO HELBURUEI LOTUTA, gaitasunen ebaluazioa ahalbidetzeko

EGITURA:

ZER NOLA

Helburu, ebaluazio irizpide eta ebaluazio adierazleen arteko erlazioa HelburuaJolasetan parte hartzea, sentimenduak eta emozioak gero eta hobeto erregulatuz, elkarren arteko erlazioak bultzatzeko.

Ebaluazio IrizpideaJolasetan parte hartzea, sentimenduak eta emozioak gero eta hobeto erregulatuz.Urteko programazio batean ez da derrigorrezkoa ebaluazio adierazleak agertzea... Esplizitzen badira, orokorrak izan beharko lirateke.

Ebaluazio Adierazleak Ea jolasetan modu aktiboan parte hartzen duen. Ea jolas erraz batzuk zuzentzen dituzten arauak onartzen eta betetzen dituen. Ea laguntzazko eta elkarlanerako jarrerarik baduen. Ea norberaren sentimenduak eta emozioak identifikatzen dituen eta gero eta hobeto bereizten dituen. Ea laguntzarik eskatzen duen beharrak edo nahiak betetzeko, eta ea hitzik gabeko baliabideak erabiltzen dituen, behar duenean, ingurukoek uler diezaioten. Era bateko edo besteko hizkuntzak erabiliz, ea adierazten dituen sentsazioak, emozioak eta bizipenak. Ea gero eta hobeto lotzen dituen gogo-aldarteak eta horien arrazoiak eta ondorioak.

6. METODOLOGIA Oinarrizko printzipio metodologikoak sartu arloari egokituak Berritzegune Nagusiak honakoak aipatzen ditu konpetentziak garatu ahal izateko.ESTRATEGIAS METODOLGICAS (Declogo bsico) 1.- Generar un ambiente propicio en el aula. 2.- Facilitar el aprendizaje activo. 3.- Motivar hacia el objeto de aprendizaje. 4.- Favorecer la autonoma del aprendizaje. 5.- Favorecer el uso integrado y significativo de las TIC. 6.- Favorecer el uso de fuentes de informacin diversas. 7.- Favorecer la comunicacin oral o escrita de lo aprendido. 8.- Impulsar la evaluacin formativa. 9.- Favocer la utilizacin de organizacines diferentes del espacio y del tiempo. 10.-Impulsar la funcionalidad de lo aprendido fuera del mbito escolar.

Printzipio metodologikoak Afektibotasun-printzipioa Bakoizte-printzipioa Sozializazio-printzipioa Irakaskuntza kolektiboa Globalizazio-printzipioa Aktibotasun-printzipioa Sormen-printzipioa Transferentzia-printzipioa

Metodologian beste atal hauek ere aipatu daitezke

Ikas-jardueren oinarriak Esanguratsuak izan daitezen Prozedurazko izaerari erantzun Era desberdinetako edukiei erantzun diete; kontzeptuzkoak, prozedurazkoak, jarrerazkoak

Taldekatzeko moduak eta horiek baliatzeko irizpideak Talde handia: azalpen orokorrak, lanen aurkezpenak, adostea Talde txikia (Heterogenoak): lan kooperatiboa, parte hartzaileen lana banatu Bikoteko lana: lan kooperatiboa Bakarkako lana: Ikasitakoa bereganatzeko, ondorioak atera Jarduera motak eta irizpideak Espazioen erabilera

Baliabideak o IKTen erabilera Informazioa lantzeko Emaitzak argitaratzeko komunikatzeko Harremetan jarduteko o Informazio iturri ugari Idatziak: testu-liburuak, ezagutza-liburuak, testu sozialak dibulgazioargitalpen espezializatuak, aldiroko prentsa orokorraren atal espezializatuak Ikus-entzunezkoak: Audio Bideo grabazio komerzialak, Hedabideetatik Hartutakoak Euskarri informatikokoak: CD eta DVD-Romak, Internetekoak

7. ANIZTASUNAREN TRATAERA.

Irakurri curriculumak proposatzen duena arreta berezia eskatzen duten ikasleentzako (dekretuaren IV kapitulua) Egin erreferentzia zuzena ikasleen ezaugarriei, eta saiatu bultzatzen ikasleen integrazioa eskola inklusiboak proposatzen duen ildotik. Aniztsun horren barruan ikasle heldu.berriak (etorkinak) egon daitezke.

8. UNITATE DIDAKTIKOAK (PROGRAMAZIO OROKORREAN)Azpititulua Unitatearen ardatza

(IZENBURUA)

HELBURU DIDAKTIKOAK

1.2.3.-

ERANSKINA

Helburu kontzeptualak / JakinKONTZEPTUZKO AZPIKATEGORIA EZAGUTZA DEFINICIN Capacidad para acordar y memorizar hechos, principios y conceptos (evocar, repetir, reconocer, nombrar, citar, definir, describiremos enumerar, identificar,) Capacidad de organizar hechos de tal manera que tengan sentido (describir, explicar, definir, clasificar, contrastar, descubrir, interpretar, justificar, relacionar, seleccionar,) Capacidad de aplicar los conceptos o los principios aprendidos para resolver problemas nuevos o nuevas situaciones (resolver, aplicar, interpretar, buscar, calcular, categorizar, comparar, evidenciar,) Capacidad de analizar los elmentos constituyentes de un todo. Expresa la capacidad de examinar un concepto y deshacerlo en sus elementos constituyentes (analizar, asociar, combinar, concebir, escribir, esquematizar, planificar, resumir,) Capacidad de sintetizar o proponer nuevas maneras de valorar la informacin. Capacidad de unir las partes en un todo (argumentar, combinar, componer, concluir, ordenar, recopilar, relatar, resumir, sintetizar, teorizar,) Capacidad de emitir juicios crticos sabiendo aplicar los conocimientos en situaciones especficas (aconsejar, apreciar, convencer, priorizar, reconocer, resolver, sopesar,)

ULERMENA

APLIKAZIOA

AZTERKETA

SINTESIA

EBALUAZIOA

Prozedurazko Helburuak / Egiten Jakin)PROZEDURAZKO AZPIKATEGORIA HAUTEMATEA DEFINICIN Capacidad de percibir por medio de los sentidos: observar objetos, calidades o relaciones (describir, diferenciar, distinguir, identificar,descubrir, elegir, aislar) Capacidad para tener predisposicin para algn tipo de accin o experiencia de naturaleza fsica, mental o emocional (afirmar, explicar, mostrar, proceder, mover, exhibir, encentar, reaccionar) Capacidad de poner en prctica algunas destrezas complejas bajo la direccin de alguien (copiar, reaccionar, reproducir, responder, seguir, trazar) Capacidad de convertir respuestas aprendidas en hbitos (arreglar, asegurar, construir, calibrar, manipular, mostrar, medir) Capacidad de hacer una actividad compleja a partir de un patrn (adaptar, alterar, cambiar, reestructurar, reorganizar, revisar, variar) Capacidad de utilizar varias respuestas previamente desarrolladas para aplicarlas en situaciones nuevas (colocar, construir, combinar, componer, crear, disear, iniciar, hacer originar) KREAZIOA Capacidad de crear comportamientos nuevos para hacer cosas (combinar, componer, construir, crear, designar, disponer, fabricar, originar, producir, suscitar)

BORONDATEA

ERANTZUN GIDATUA

MEKANISMO

ERANTZUN KONPLEXUA

EGOKITZAPENA

Jar