Projecte educatiu zer

of 78 /78
Projecte Educatiu ZER Mediterrània 1 PROJECTE EDUCATIU ZER MEDITERRÀNIA

Embed Size (px)

Transcript of Projecte educatiu zer

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  1

  PROJECTE EDUCATIU

  ZER MEDITERRNIA

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  2

  NDEX

  QU S EL PEZ?

  Que volem que sigui?

  1. INTRODUCCI

  A. Situaci i descripci del centres

  Escola Marjal. Les Cases dAlcanar.

  1. El poble

  1.1 Situaci

  1.2 Histria

  1.3 Poblaci

  1.4 Serveis, edificis i infraestructures

  2. LEscola Marjal

  2.1 Resum histric i trajectria educativa

  2.2 Situaci i descripci del centre

  Escola del Poble Nou del Delta. El Poble Nou del Delta

  1. El poble

  1.1 Histria

  1.2 Serveis

  1.3 Poblaci

  2. LEscola del Poble Nou del Delta

  Escola Setze de febrer. Els Muntells

  1. El poble. Situaci

  1.1 Poblaci

  2. Escola Setze de febrer

  2.1 Equipaments del centre

  B. Funcionament dels centres

  1. Alumnat

  2. Professorat

  3. Horari

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  3

  2. TRETS D'IDENTITAT

  2.1. Escola pblica

  2.2. Escola catalana

  2.3. El centre i l'entorn

  2.4. Comproms amb el medi natural i social

  2.5. Una escola per a tothom

  2.6. Educaci integral

  2.7. Coeducaci

  3. PRINCIPIS PEDAGGICS

  3.1. Objectius generals

  3.2. Bases psicopedaggiques

  3.3. Criteris dorganitzaci pedaggica en leducaci infantil

  3.4. Criteris dorganitzaci pedaggica en leducaci primria

  3.1. Estratgies metodolgiques

  3.2. Atenci a la diversitat

  3.6.1. Equip d'Assessorament psicopedaggic (EAP)

  3.6.2. Comissi d'Atenci a la Diversitat de la ZER (CAD)

  3.7. Aspectes generals d'utilitzaci de les noves tecnologies

  3.8. Tractament dels temes transversals

  3.9. El Currculum

  3.10. Capacitats i Competncies Bsiques

  3.11. Les programacions didctiques

  3.12. Aprenentatge de la lectoescriptura

  3.13 Avaluaci

  3.14. Funci docent

  4.- PRINCIPIS ORGANITZATIUS I DE GESTI.

  4.1. Objectius generals

  4.2. Estructura organitzativa i modalitat de gesti

  4.2.1. rgans collegiats: Consell Escolar i Claustre de Professors/es.

  4.2.2. rgans Unipersonals: directora, cap d'estudis i secretria.

  4.2.3. rgans de coordinaci

  4.2.4. Personal d'administraci i serveis dels centres.

  4.2.5. Institucions externes.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  4

  4.2.6. Eines i canals de difusi i comunicaci per a l'organitzaci i la relaci

  externa.

  5. PROJECTES DE LES ESCOLES

  6. HORARIS GENERALS DELS CENTRES

  6.1 Alumnat

  6.2 Professorat

  7. COORDINACIONS

  7.1 Informtica

  7.2 Riscos laborals

  7.3 Coordinaci primria secundria

  7.4 Coordinaci LIC

  8. REUNIONS DE ZER

  9. FESTES ESCOLARS

  10. ACTIVITATS COMPLEMENTRIES

  11. TROBADA DE LA ZER MEDITERRNIA

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  5

  QU S EL PEZ?

  Els centres disposen dautonomia per fixar objectius propis dacord amb el context on

  sinsereixen, els quals shan de reflectir en el seu projecte educatiu.

  Aquest projecte recull els valors, objectius i prioritats dactuaci dels centres, aix com els

  aspectes singulars que els identifiquen. Ha de tenir en compte les caracterstiques de

  lentorn social, cultural i sociolingstic de cada centre, fer pals el respecte als principis

  de no-discriminaci i dinclusi educativa com a valors fonamentals i establir els principis

  per a latenci a la diversitat, que inclouen les mesures organitzatives que cada centre

  adopti.

  Shan despecificar els principis bsics per al desenvolupament curricular, el tractament

  transversal de les rees de leducaci en valors, les mesures necessries per a la millora

  dels aprenentatges i els acords sobre avaluaci i promoci de lalumnat.

  El projecte educatiu tamb recull tots els plans i projectes prescriptius i daltres que

  estiguin portant a terme els centres, com sn el Pla de convivncia i el Projecte lingstic,

  que persegueixen fomentar les relacions positives i la resoluci pacifica dels conflictes en

  el si de cada centre i adaptar els principis generals i la normativa a la realitat

  sociolingstica de lentorn.

  s linstrument clau que ha dorientar la intervenci educativa dels centres, el projecte de

  referncia per justificar i legitimar qualsevol actuaci.

  Qu volem que sigui?

  Amb la seva elaboraci es pretn dotar cada centre dun marc de referncia global que

  permeti als diferents agents educatius actuar de manera coordinada i efica. Al mateix

  temps, t la intenci de contextualitzar tals accions en lentorn en el qual subica cada

  centre. En relaci a aquestes consideracions prvies, es planteja establir els objectius

  pedaggics bsics dels centres que guien les actuacions (tant didctiques com

  organitzatives) que es duen a terme. Finalment, el PEZ explicita tot aix esmentat, definint

  lestructura organitzativa i el funcionament dels centres.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  6

  El PEZ no s quelcom preescrit ni esttic, per tant la seva elaboraci ha de ser un procs

  en el qual participin activament i a travs del dileg els diferents estaments de la

  comunitat educativa a travs del temps incorporant progressivament aquells canvis que

  des de les qestions tractades es generin en la vida dels centres.

  Per elaborar el Projecte Educatiu hem tingut en compte els recursos personals, materials,

  temporals, les necessitats dels alumnes, dels centres i de l'entorn social concret que ser

  el que far possible que es dugui a terme.

  Aquest projecte educatiu s el de la ZER Mediterrnia, la qual t els seus orgens quan

  durant el curs escolar 1995-1996 el Departament dEducaci crea lAgrupaci Rural

  formada per lEscola dels Muntells, lEscola del Poble Nou del Delta i lEscola Marjal de

  Les Cases dAlcanar.

  El curs 1996-1997 sinicien els trmits per transformar aquesta Agrupaci Rural en una

  ZER (Zona Escolar Rural). Es presenta la documentaci pertinent i s durant el curs 1997-

  1998 quan s aprovada la nova ZER amb el nom de ZER Mediterrnia.

  Al DOGC nm. 777 a la resoluci d11 de juny de 1999 es constitueixen noves zones

  escolars rurals i es modifica la composici, la seu i la denominaci daltres de constitudes

  anteriorment. s en aquesta resoluci on queda constituda amb efectes de l1 de

  setembre de 1999 la ZER Mediterrnia amb codi 43009308, c. Hernan corts, s/n 43569

  de Les Cases dAlcanar integrada pels tres centres:

  - Escola Marjal de Les Cases dAlcanar (43005698)

  - Escola Setze de febrer dels Muntells (43005613)

  - Escola Poble Nou del Delta del Poble Nou del Delta (43009217)

  La Seu de la ZER Mediterrnia s lescola ms gran: LEscola Marjal.

  Els tres centres que formem la ZER Mediterrnia compartim 3 mestres itinerants de

  l'especialitat d'Educaci Fsica, Educaci Especial i Llengua Estrangera (angls). Pel que

  fa els mestres de religi, lEscola Marjal el comparteix amb lEscola lAssumpci de

  Deltebre, les altres dues escoles el comparteixen amb lEscola 21 dAbril i Escola Maria

  Garcia Cabanes de lAldea.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  7

  La coordinaci entre els i les mestres ha de ser prioritria, aix que s'establiran espais de

  temps per poder intercanviar experincies i planificar l'actuaci conjunta. Els claustres de

  ZER i les diferents coordinacions entre l'equip directiu de cada escola haur de ser una

  eina clau per poder tirar endavant el dia a dia i establir una major coordinaci entre els

  tres centres que formem la ZER Mediterrnia i d'esta manera gestionar els recursos per

  tal d'optimitzar-ne els resultats en tots els aspectes: pedaggics, socials, culturals,

  formatius...

  La ZER Mediterrnia disposa d'una auxiliar administrativa compartida amb la ZER

  Montsi i que t com a seu l'Escola Marjal, per tant, no s itinerant i ajuda a les direccions

  dels altres centres via telfon i internet.

  Esperem que sigui un document funcional i significatiu per a totes aquelles persones que

  el llegeixin.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  8

  1.- INTRODUCCI

  A. Situaci i descripci dels centres:

  Escola Marjal. Les Cases dAlcanar

  1. El poble

  1.1 Situaci

  A la provncia de Tarragona, dins de la comarca del Montsi a lextrem sud de Catalunya,

  es troba la poblaci dAlcanar, la ms meridional de les Terres de lEbre.

  El seu terme municipal est format per tres nuclis ben diferenciats: a linterior, la ciutat

  dAlcanar, principalment agrcola, i al litoral, Les Cases dAlcanar i Alcanar-Platja, que

  cobreixen bona part de la faana costanera (12 Km) de la comarca del Montsi.

  Les Cases dAlcanar, a 4 Km dAlcanar, s un pintoresc i tranquil nucli pesquer que

  conserva lencant i el sabor dels tpics pobles mariners, amb el seu port esportiu i pesquer.

  Cal destacar la seva cuina marinera tradicional de renom, la tranquilitat de les seves

  platges de suau codolar i el seu passeig martim a la seva banda meridional.

  Les vies de comunicaci ms importants que travessen el Montsi sn, lautopista A7 i la

  N-340 que la uneixen amb Barcelona, Tarragona i Valncia, i la carretera N-230 o eix de

  lebre que la conecta amb les terres de Lleida.

  Daltra banda, la comarca tamb est travessada per la lnia de ferrocarril de Barcelona-

  Valncia, amb lestaci ms propera la de lAldea (Baix Ebre).

  1.2 Histria

  Histricament, la principal activitat dels habitants de la poblaci (anomenats casencs i

  casenques) ha estat la pesca. Aquesta dedicaci es remunta possiblement als que, des

  de l'poca dels rabs, en podrien haver estat els primers pobladors: els bah'riiin ahl al-

  ndalus.

  El lloc ha estat conegut tamb pel nom de Punta de Benifallim, que Agust Bel cita com a

  corrupci de T'araf Beni H'lim. La Punta de Benifallim surt per primera vegada a la carta

  pobla d'Alcanar, de l'any 1239, com a lmit territorial. A l'any 1251, l'abat de Sant Cugat del

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  9

  Valls, senyor de la Rpita, cita un lloc anomenat La Punta, en el terme del castell de La

  Rpita; tradicionalment s'ha considerat que feia referncia a La Punta de Benifallim.

  Hom ha cregut per ra del topnim que all hi havia un assentament islmic; aix ha estat

  corroborat per les troballes de cermica andalusina i per la documentaci de la donaci

  que el comte Ramon Berenguer III feu de La Rpita al monestir de Sant Cugat l'any 1097.

  En aquest document s'esmenten una trentena d'assentaments, la meitat de les quals

  comencen pel nom Beni. Es devia tractar d'un lloc agrari format per diverses alqueries

  disseminades pel barranc de Les Cases i possiblement per La Punta.

  Les restes de la Vila estan disseminades a un costat i a l'altre del barranc de Les Cases,

  al costat meridional del Mas d'en Serr es troben les restes d'una estructura de planta

  circular amb murs gruixuts d'obra de maoneria (obra feta per pedres o maons treballada

  amb cal) amb la coberta enrunada. A l'altra part del barranc hi ha les restes d'un gran

  mur.

  Aproximadament a uns 2Km de la poblaci, a on actualment hi ha un cmping, es trob

  unes sepultures que podrien ser una necrpolis de la Punta de Benifallim.

  L'acta de fundaci i establiment de la ciutat de San Felipe de l'any 1740 seria el primer

  document que podrem considerar com a formaci del nucli de Les Cases. En ell, el rei

  Felip V fa donaci del perms i terreny per a poblar.

  1.3 Poblaci

  El nucli de Les Cases l'any 1845 no sobrepassava la trentena d'edificis i habitatges, on

  residien 20 mariners i alguns pagesos. Els anys 1765, 1776, 1811 i 1829 hi ha constncia

  de garroferars i de snies a la partida de Les Cases i el 1832, d'un corral de la famlia

  Reverter.

  Si passem a dates ms actuals, a censos ms contemporanis observem que a l'any 1970

  hi havia 460 habitants i el 1981, 743.

  Al nomencltor de l'any 1986 a Les Cases hi havia 734 habitants, amb un total de 332

  homes i 402 dones, per si agafem la perifria del nucli, les urbanitzacions, hi ha un total

  de 1.756 persones censades que sumades a la poblaci anterior farien una suma total de

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  10

  2.490 habitants, amb 888 homes i 838 dones. La poblaci total del municipi d'Alcanar era

  de 8.023 habitants (a la ciutat 6.406 vens) de dret i 7.997 de fet, aix representa que la

  zona turstica de Les Cases i les urbanitzacions de la perifria del municipi constituien el

  31% del total de la poblaci.

  Les dades de l'any 1991 sn ms completes: el nucli estava format per un total de 764

  vens (398 dones i 366 homes), 794 habitatges, 249 de principals i 545 de no principals.

  Els habitants totals del municipi d'Alcanar l'any 1991 eren 7.848 (a la ciutat 6.212) de dret i

  de fet. La zona perifrica tenia un total de 1.690 habitants, dels quals 571 considerats

  "disseminats". Sumant la zona perifrica i Les Cases s'obt un total de 2.454 habitants,

  una prdua de poblaci de 36 vens.

  L'any 1996 el nucli de Les Cases comprenia 799 habitants (377 homes i 422 dones);

  ressalta al nomencltor de l'Institut d'Estadstica de Catalunya la xifra de 874 habitants al

  nucli de Les Cases (418 homes i 456 dones). Al municipi d'Alcanar hi havia 7.727

  persones censades (al nucli 6.624).

  Desprs de consultar el padr municipal les dades ms actuals sn:

  2003 .1204 habitants

  2004 .1289

  2005 . 1376

  2006 . 1417

  2007 . 1556

  2008 . 1526

  2009 . 1558

  2010 . 1551

  2011 . 1591

  Avui, Les Cases, amb mil cinc-cents noranta un habitants, sn un pintoresc i tranquil nucli

  mariner, amb un tram de passeig martim a la seva banda meridional -tot seguit del barri

  anomenat la Caravana, i a punt per enllaar amb el parc litoral del Marjal en construcci- i

  ptimes expectatives turstiques i de creixement.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  11

  1.4 Serveis, edificis i infraestructures

  Esglsia de Sant Pere Pescador

  Confraria de pescadors

  Port pesquer i esportiu

  Convent dels Josepets

  Oficina delegada de lAjuntament dAlcanar

  Oficina de Turisme

  Platges i passeig martim

  Centre de Salut de Les Cases dAlcanar

  Pistes poliesportives de Les Cases

  Biblioteca pblica de Les Cases dAlcanar

  Casal de jubilats de Les Cases dAlcanar

  Escola Marjal de Les Cases dAlcanar

  2. LEscola Marjal

  2.1 Resum histric i trajectria educativa

  Els inicis de lEscola Marjal es troben en una ESCOLA DORIENTACI MARTIMA

  PESQUERA.

  Aquestes escoles van ser creades en els nuclis mariners de la costa espanyola per tal de

  facilitar leducaci als fills i filles dels pescadors.

  Estaven regides i pertanyien a la COMANDANCIA DE MARINA, tot i que els mestres que

  hi treballaven formaven part de lescalaf nacional de MAESTROS NACIONALES

  designats pel MINISTERIO DE EDUCACIN.

  Al desaparixer les escoles dOMP cap als anys 70, aquesta escola passa a formar part

  de la xarxa descoles nacionals del Ministerio de Educacin.

  Fins als anys 90 en qu es construeix lescola actual, no disposa dinstallacions prpies.

  En un principi ocupa dos locals a ledifici del PSIT DE PESCADORS, funcionant una

  aula per a xiquets i una per xiquetes. Posteriorment, cap als anys 78-79, aproximadament,

  i degut al deteriorament daquests locals, ocupa uns espais (2 aules) dun edifici

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  12

  municipal, on es troba lOFICINA DELEGADA DE LAJUNTAMENT DALCANAR,

  conservant al mateix temps una aula al PSIT DE PESCADORS.

  Llavors ja funcionaven tres aules amb nois i noies conjuntament, i amb tres mestres,

  distributs amb tres grups:

  - Parvulari o preescolar

  - 1r i 2n dEGB

  - 3r, 4t i 5 dEGB

  En implantar-se lEGB, a lescola de Les Cases dAlcanar, anomenada Collegi Pblic

  Graduat els alumnes de lanomenada 2a etapa (6, 7 i 8), sn transportats a lescola

  Joan Baptista Serra dAlcanar.

  El curs 1980-81 la Generalitat de Catalunya dna la possibilitat a les escoles que ho

  solliciten, amb tot una srie de condicions qu havia de complir i una srie de trmits que

  shavien de realitzar, de transformar-se en ESCOLA CATALANA integrant-se a la nova

  xarxa dEscoles Catalanes que en aquell moment siniciava. Feta la sollicitud, aquesta s

  aprovada per la Generalitat, i des daquell moment el COLLEGI PBLIC GRADUAT DE

  LES CASES DALCANAR, passa a sser ESCOLA CATALANA xarxa a la que

  posteriorment sintegraran totes les escoles de CATALUNYA.

  Durant aquests anys 80 i per poder aconseguir que estiguin tots els alumnes junts, es

  negocia amb el COLLEGI SANT JOSEP de TORTOSA, la cessi duns locals de la seva

  propietat aqu a Les Cases dAlcanar, per poder-hi installar tota lescola. Aquests

  cedeixen una antiga granja que est en dess, que s condicionada per lAjuntament. A

  partir daleshores, lescola funciona amb totes les seves installacions juntes.

  Des del moment en qu sunifica lescola i lalumnat est tot junt, comencen a iniciar-se els

  trmits per qu els alumnes de Les Cases dAlcanar deixin danar a acabar lEGB a

  Alcanar, i vagin quedant-se progressivament, completant-se tota lEGB aqu a lescola de

  Les Cases dAlcanar.

  Llavors la plantilla de mestres sincrement, i es qued lescola distribuda en 5 grups i 5

  mestres:

  - Prvuls

  - 1r i 2n

  - 3r i 4t

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  13

  - 5 i 6

  - 7 i 8

  1. A partir daquesta poca lescola comena a participar en diversos projectes

  dinnovaci.

  Mentrestant durant tota la dcada dels 80 es reforcen les gestions per tal daconseguir la

  construcci dun nou edifici escolar amb un important suport de lAjuntament dAlcanar.

  A la fi, durant el curs 1991-92 es comena la construcci del nou edifici escolar que ser

  inaugurat durant el curs 1992-93 per lHonorable Conseller dEnsenyament, Sr. Joan

  Maria Pujals, amb el nom de COLLEGI PBLIC MARJAL de Les Cases dAlcanar.

  Durant el curs 2006-07 samplia el centre amb una nova aula dEducaci Infantil, degut a

  laugment important dalumnat.

  2.2 Situaci i descripci del centre

  LEscola Marjal es troba situada al carrer Hernn Corts, s/n de la localitat de Les Cases

  dAlcanar, al costat del Centre de Salut i del Convent dels Josepets.

  El centre es troba en una zona on hi predomina la poblaci que es dedica principalment al

  sector terciari (bsicament turisme) i amb una important presncia de poblaci immigrant,

  la qual cosa provoca una important inestabilitat de residncia amb els conseqents canvis

  dalumnat al llarg del curs.

  Ledifici s duna sola planta, de disseny modern i amb molta claror i espais verds que el

  fan acollidor i mediterrani. Les installacions sn de nova construcci i es troben en molt

  bon estat.

  Disposa de:

  - Entrada mplia i clara des de la qual saccedeix a totes les dependncies del centre.

  - 6 aules ordinries, on els alumnes passen la major part del temps i distribudes en 4

  dEducaci Primria i 2 dEducaci Infantil, on totes disposen duna pica i aigua corrent

  per a no tenir que sortir de laula quan es fan treballs de plstica i es volen rentar.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  14

  - Aula dinformtica-Laboratori, aquesta aula est dividida en dos espais: 1 per

  informtica i laltre per laboratori, encar que ls daquesta s prcticament sempre com a

  aula dinformtica. A principi de curs es fa un horari dutilitzaci per nivells. A ms dels

  ordinadors de laula dinformtica, el centre compta amb 1 ordinador a cada classe, nou

  ordinadors porttils i una pissarra digital a laula de Cicle superior. El centre es preocupa

  per introduir noves tecnologies a laula.

  - Biblioteca. El centre disposa duna biblioteca que tamb sutilitza com a aula dangls i

  per a desdoblaments quan conv.

  - Sala dusos mltiples. Majoritriament utilitzada com a aula de msica ja que disposa

  dun piano i tot el material i instruments musicals. Tamb disposa de prou cadires per

  realitzar-hi reunions, projecci de pellcules amb la televisi i DVD etc

  - Pati interior. Espai verd per poder-hi celebrar festes populars i activitats diverses.

  - Pati exterior. Sutilitza per a les entrades i sortides de lalumnat, aix com per a

  lesbarjo, i classes dEducaci Fsica, ja que disposa dunes porteries de bsquet i futbol,

  cedides per lAMPA de lEscola.

  Al pati tamb hi ha els tobogans i lhort escolar, que ja s el segon curs que est en

  funcionament, i en el qu hi participen tots/es els/les alumnes del centre.

  - Sala de professors, direcci i secretaria.

  - Lavabos, WC, dutxes i vestidors. Compta amb els lavabos, dutxes i vestidors que la

  normativa requereix, un per a nens i laltre per a nenes.

  - Sala de material. Al construir-se lescola es va fer aquest espai per a cuina, per, al no

  tenir el centre menjador escolar, i tampoc disposar dun lloc per emmagatzemar el material

  de tot tipus (esportiu, didctic,) sha convertit en la sala de material.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  15

  Escola del Poble Nou del Delta. El Poble Nou del De lta

  1. El Poble

  1.1 Histria

  El Poble Nou del Delta est situat a 8 km de Sant Carles de la Rpita, a 7 km de la Platja

  del Trabucador i a 14 km dAmposta i est envoltat de llacunes (El Clot, lEncanyissada i la

  Tancada), platges, canals i arrossars i on es concentren les ms variades espcies d'aus,

  tant aqutiques com terrestres.

  El Poble Nou del Delta a l'hemidelta sud s una pedania d'Amposta. Fou creat per lInstitut

  Nacional de Colonitzaci l'any 1956, amb lobjectiu de donar residncia i un tros de jornal

  als agricultors/es que treballaven els arrossars de tota aquella rea que ocupava una part

  dels termes municipals de Sant Carles de la Rpita i dAmposta.

  Es va repartir entre 97 famlies de colons i el poble va ser batejat amb el nom de

  Villafranco del Delta, que la Generalitat de Catalunya, ja en democrcia l'any 2003, va

  canviar per Poble Nou del Delta, a pesar de l'oposici d'algunes de les persones que

  preferien el nom original.

  Les notcies ms antigues de l'rea on s'ubica el poble fan referncia a la recollecci de la

  sal i la pesca. Al llarg dels segles XVI XVII es desenvolupaven altres activitats com

  l'aprofitament de sosa i les pastures. La Comandncia de Marina va autoritzar la posada

  en conreu de petites extensions en la zona martimo-terrestre compresa entre la Rpita i

  la pantena de l'Encanyissada. Desta manera, l'ampliaci de terres cultivades per part dels

  colons era constant. Estes zones eren espais on hi havia o b muntanyes d'arena o gorgs

  (una forma de pou) o galatxos (una forma de canal erosionat pel mar quan pujava i

  baixava la marea). Llavors, la gent que va comenar a habitar estos terrenys, van haver

  de transformar-los en pla. Esta tasca va comportar molt d'esfor i molt de temps. A

  mesura que passava el temps, augmentava el nombre de famlies que vivien disperses en

  barraques que havien construt als seus propis terrenys.

  El 16 de juny de 1991 Hctor Pitarchvo va demanar que les terres annexes a les cases

  del Poble Nou poguessin dividir-se a l'hora de donar-les en herncia, ja que en aquell

  moment el patrimoni era indivisible i, per tant, un propietari no podia repartir-les entre els

  fills/es o familiars que possiblement havien ajudat a conrear-les i fer-les productives.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  16

  El poble es caracteritza per l'entorn natural que l'envolta, els seus carrers enjardinats, les

  cases tpiques amb un pati interior i la gastronomia del Delta que ofereixen els seus

  restaurants.

  1.2. Serveis

  El poble disposa de molts serveis dirigits al turisme, com cases rurals, cases de colnies,

  1 alberg i restaurants. Tamb t farmcia que obre cada dia durant 2 hores, 1 esglsia a

  la qual el capell baixa cada 15 dies a fer missa i les ocasions que cal per fer els

  sagraments, 1 pista poliesportiva coberta del sostre i per dos laterals, 1 piscina que

  noms funciona els mesos d'estiu, ja que no est coberta, 1 camp de futbol del qual en

  fan s els pocs xiquets i xiquetes que hi ha al poble i durant els dies de festes majors.

  Cal destacar que a partir del mes de mar del 2009 el poble, per primera vegada a la

  histria, va disposar de transport pblic. Cada dia un autobs realitza una parada a les 9

  del mat i una a la 13:00 amb connexi a les localitats de Sant Carles de la Rpita i a

  Amposta. A ms a ms un dia a la setmana, durant dues hores una furgoneta fa el servei

  de taxi a qui ho necessiti.

  L'Ajuntament s un petit edifici que es troba enfront de l'esglsia. L'alcaldessa,

  representant del Poble Nou a l'Ajuntament d'Amposta, desprs d'inaugurar-lo a principis

  del curs 2007 - 2008, est 1 dia a la setmana per atendre als i les ciutadans. La resta de

  dies l'Ajuntament est tancat i s'utilitza com a local d's social: el cercle de caadors i

  l'Associaci de vens. Al mateix edifici, una de les sales s'ha convertit amb la biblioteca del

  poble, la qual est oberta de 16:00 a 18:00 els dissabtes, l'encarregada de la qual s la

  mestra i antiga directora de lEscola, jubilada el curs 2006/2007. La biblioteca porta en

  funcionament des de l'estiu del 2007. Aix mateix, l'alcaldessa va donar perms a les

  mestres de l'escola per poder fer-ne s quan ho necessitessin.

  Actualment hi ha diferents entitats que representen la gent del Poble Nou del Delta:

  l'Associaci de Vens i Venes del Poble Nou, la Comunitat de Regants, la Societat de

  Caadors, la Comissi de Festes Majors, la Comissi de Sant Antoni i l'Associaci

  Municipal d'Empresaris.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  17

  1.3. La poblaci

  La poblaci t un nivell socioeconmic mitj, tot i que cal a dir que en el moment de la

  redacci d'aquest PEZ de 12 famlies, la meitat es troben en situaci d'atur. El centre es

  troba en una zona rural on la gent es dedica tant al sector secundari (conreu de larrs),

  com el terciari (bsicament turisme). L'evoluci de l'agricultura ha canviat molt l'economia

  del poble, que actualment es dedica majoritriament al turisme rural relacionat amb el

  Parc Natural del Delta de l'Ebre. El nivell cultural de la poblaci s mitj- baix. La mitjana

  d'edat de la poblaci sn 40-45 anys.

  Actualment hi viuen els fills/es o familiars ms llunyans dels antics colons. s un poble

  rural amb un cens de 100 habitants; amb un augment de la poblaci durant els caps de

  setmana i en poques festives com Setmana Santa, ponts i els mesos destiu. L'any 2003

  es va fer una ampliaci del poble, on es van edificar 50 habitatges unifamiliars.

  2. L'Escola del Poble Nou del Delta

  L'Escola del Poble Nou del Delta s una escola rural pblica, catalana, arrelada i

  compromesa amb lentorn, tant natural com social; es defineix com un centre on la

  coeducaci s fonamental i on poden tenir cabuda tots els xiquets/es, aix com les seves

  famlies. Un centre que atribueix a leducaci una funci social compartida dirigida cap al

  desenvolupament personal de tots els membres de la comunitat educativa, principalment,

  els xiquets i les xiquetes, per a la comprensi i participaci reflexiva i crtica en la realitat, i

  per la dignitat de tots i totes. (adaptar amb les CB).

  A l'Escola assisteix alumnat del poble. Noms 1 cop en gaireb 50 anys el centre ha tingut

  un alumne d'un altre pas (alumne Saharau acollit per una famlia). Per tant, com que al

  Poble no hi ha immigraci, a l'escola tampoc tenim alumnat.

  El centre ofereix educaci infantil i primria i, per tant, lalumnat t entre 3 i 12 anys.

  L'escola s d'organitzaci cclica. En total hi ha 2 aules i l'organitzaci i distribuci de

  l'alumnat est en funci del nombre i nivells en qu ens puguem trobar en iniciar cada

  curs escolar. Actualment, donat que estem fent la 6na hora som 2 mestres i 1/2 jornada,

  ms els tres especialistes que compartim amb la ZER. Comptem tamb amb el servei de

  l'EAP, Assistent Social, coordinadora LIC (Llengua i Cohesi Social), el Centre de

  Recursos, Assessorament Escoles Verdes...

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  18

  L'escola compta amb les segents dependncies: a lentrada del centre hi ha un petit

  rebedor, amb prestatgeries on es recullen llibres i materials de consulta per al professorat:

  guies didctiques, dossiers i material elaborat, llibres de consulta, llibres de text, revistes...

  Dins de cada classe hi ha la biblioteca d'aula de cada un dels nivells que es troben all.

  A ms de les dues aules, trobem una sala dusos mltiples convertida en laula

  d'informtica, la sala del professorat, i el menjador... s en definitiva l'espai que el

  professorat t fora de les classes. Dins d'este espai hi ha una petita habitaci on hi ha el

  despatx de la directora.

  Pel que fa a l'equipament TIC hi ha set ordenadors fixes i quatre porttils. Un escner,

  dues impressores, un can, un projector, una vidiocmera, una fotocopiadora i connexi a

  Internet. Des del curs 2010-2011, disposem de pissarra digital a laula de primria.

  A l'altra entrada del centre, a ms a ms del rebedor hi ha una sala on es guarda material

  divers i una altra aula amb el material d'educaci fsica. Tamb comptem amb un gran pati

  amb grans pins, un hort ecolgic, plantes aromtiques, plantes amb flor i arbres fruiters:

  un mananer, un taronger i una olivera. Tamb tenim una pista de ciment i dues

  porteries.

  El centre no compleix la normativa pel que fa a leliminaci de barreres arquitectniques,

  ja que mai s'ha donat el cas en qu hagus dassistir algun alumne/a amb necessitats

  motrius. En el cas que fos necessari es traurien. Les barreres que hi ha sn d'accs al

  centre, ja que per poder entrar hi ha dos esglaons i per poder sortir al pati tamb nhi ha

  dos.

  Com a recursos educatius interns destacaria la gran quantitat de materials que disposem

  en relaci a la gent que forma el centre, com per exemple lequipament TIC, el material de

  cincies o lextens fons bibliotecari.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  19

  Escola Setze de febrer. Els Muntells

  1. El poble. Situaci

  LEscola Setze de Febrer s una escola rural . Est situada al municipi dels Muntells al

  carrer Major 219. Envoltada duna riquesa paisatgstica al bell mig del cor del Delta de

  lEbre, a 3 km don lEbre abraa el mar.

  Pertany a la ZER Mediterrnia , en total som 3 escoles de la ZER: escola El Marjal (Les

  Cases dAlcanar), Poble Nou del Delta (Poble Nou) i Setze de Febrer (Els Muntells).

  1.1 Poblaci

  Els Muntells s una petita poblaci duns 550 habitants aproximadament, situada a la

  comarca del Montsi. El Centre es troba en una Zona Rural on la gent es dedica en gran

  part al sector secundari (conreu de l'arrs) .

  Els habitants del poble es dediquen tamb a lagricultura i la construcci, avui dia aquest

  sector en crisis. Als mesos dhivern, la feina agrcola es concentra als hivernacles i

  recollida de ctrics. Quan sinicia la primavera, sinicia la preparaci dels camps darrs.

  Els Muntells no t immigraci, la gent que habita el poble, els nostres alumnes, sn vens

  de sempre.

  s una EMD Entitat Municipal Descentralitzada depenent en algunes qestions

  administratives de ST. Jaume dEnveja per la qual cosa hi ha ajuntament amb les

  regidores corresponents. Lescola forma un eix vertebrador important en la poblaci, a

  nivell social.

  2. Escola Setze de febrer

  2.1 Equipaments del centre

  1 aula dEducaci Infantil.

  2 aules deducaci primria.

  1 aula de msica, plstica i angls.

  1 aula d'informtica.

  Biblioteca.

  Gimns.

  Pati.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  20

  A totes les aules trobem un ordinador de sobretaula com a mnim, amb connexi a

  Internet. Tamb hi ha connexi wi-fi a tota lescola.

  Una de les aules de primria est dotada amb una pissarra digital, formada per un can,

  una pantalla i un ordenador.

  - Utilitzaci de lespai per al professorat.

  Cada mestre-tutor t assignada una classe. Els/les mestres especialistes tenen tamb els

  seus espais assignats per poder realitzar la seva tasca docent.

  Hi ha espais comuns com la sala dordinadors on hi ha una graella per poder reservar-lo

  en horari no destinat a un grup-classe. Lhora setmanal per poder-ne fer s.

  Laula dinformtica t un espai reservat per penjar el full dincidncies.

  B. FUNCIONAMENT DELS CENTRES. CURS 2012-2013

  1. Alumnat

  Els tres centres que integren la ZER Mediterrnia estan formats per:

  P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5 6 Total

  Escola Marjal 7 6 4 7 7 9 3 10 12 65

  Escola Setze de Febrer 3 2 3 2 3 5 6 2 3 29

  Escola del Poble Nou del Delta 1 2 2 0 2 1 1 1 2 12

  2. Professorat

  P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5 6 Rel Ms Ref. Total

  Escola Marjal 1 1 1 1 1 0,25 0,5 1 6,75

  Escola Setze de Febrer 1 1 1 0,25 0,5 3,75

  Escola del Poble Nou del Delta 1 1 0,25 0,5 2,75

  Els tres centres de la ZER Mediterrnia comparteixen els mestres itinerants que tenen les

  especialitats de:

  - Educaci Fsica

  - Educaci Especial

  - Llengua estrangera (angls)

  La seu de la ZER Mediterrnia s lEscola Marjal per la qual cosa els mestres itinerants

  sincorporen i segueixen el calendari escolar daquest centre.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  21

  3. Horari general dels centres

  Els centres seguiran les normes del Calendari Escolar aprovat amb carcter general per

  a cada curs i publicat en el DOGC.

  Aquest curs escolar 2012-2013 continuen la sisena hora a lEscola Setze de Febrer dels

  Muntells i lEscola del Poble Nou del Delta. A lEscola Marjal de Les Cases dAlcanar no

  simparteix la sisena hora per si el Suport Escolar Personalitzat (SEP), per la qual cosa

  lhorari dels alumnes ser:

  Escola Setze de Febrer dels Muntells i lEscola del Poble Nou del Delta:

  - De 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores: Alumnes dEducaci Primria.

  - De 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores: Alumnes dEducaci Infantil.

  Escola Marjal de Les Cases dAlcanar:

  - De 9 a 12 hores i de 15 a 17 hores: Alumnes dEducaci Infantil i Educaci Primria

  - Dimarts i dijous de 12 a 13 hores: SEP Alumnes dEducaci Primria

  - El tercer dijous de cada mes els alumnes no tindran classe per la tarda de 15:00 a

  17:00 hores, a lefecte de poder realitzar en aquesta franja horria els claustres de ZER,

  tal com indica la normativa del Departament dEnsenyament.

  - A lefecte de recuperar les hores del claustre de ZER, tots els alumnes tindran la

  sessi del dilluns a la tarda de 15:00 a 17:30 hores, menys al Poble Nou del Delta que

  aquestes hores les recuperaran tots els dilluns de 08:30 a 09:00 hores.

  Cada mat els alumnes tenen mitja hora d'esbarjo de 10:30 a 11:00, perode en el qual els

  i les mestres vigilen els alumnes i aprofiten per comentar les incidncies puntuals que es

  puguin produir.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  22

  2. TRETS D'IDENTITAT

  2. TRETS DIDENTITAT

  2.1. Escola pblica

  Les escoles de la ZER, com la resta descoles pbliques catalanes, estan administrades i

  gestionades pel Departament dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya, i a qui

  correspon, per tant, la titularitat dels centres.

  Entenem l'escola com un servei pblic a lalumnat, a les famlies i a la comunitat en

  general i intentem comptar amb el mxim nombre de recursos humans i materials per

  garantir les millors eines educatives.

  Som una escola compromesa amb lavan qualitatiu i leficcia i, per tant, treballem per fer

  evidents els trets que ens identifiquen. Proposem uns objectius de qualitat i eficcia i els

  intentem complir a partir de lautoexigncia.

  Vetllem per atendre la diversitat en la composici del nostre alumnat (diversitat en l'edat

  cronolgica, cultural, social, cognitiva, de handicaps...) perqu aix possibilita un espai ric

  de desenvolupament i aprenentatge i un coneixement de lmplia realitat social que ens

  envolta.

  Aquest desenvolupament i aprenentatge en el si del context escolar t caracterstiques

  prpies que el diferencien daltres contextos: nombre de persones que intervenen,

  existncia de professionals, tipologia de continguts daprenentatge, etc. Per tant, lescola

  pblica s un dret per a tots els xiquets i les xiquetes que permet vehicular el deure dels

  pares i mares deducar als seus fills/es.

  Lexistncia de caracterstiques prpies de lespai escolar no vol dir que aquest espai sigui

  lnic ni el millor per aprendre. Cal que es complementi amb altres contextos tan

  importants com la famlia i lentorn proper. Tots hem de compartir la responsabilitat en

  lesmentat desenvolupament dels xiquets/es.

  La ZER Mediterrnia com a escola pblica, es declara laica i aconfessional, en tant que,

  tot i respectar la llibertat ideolgica i religiosa de totes i tots els membres de la comunitat,

  l'escola i aquells qui la representen no prendran cap tipus de posicionament religis o

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  23

  ateu, del qual sen pugui realitzar cap tipus dadoctrinament, proselitisme o sectarisme que

  discrimini a algun dels membres de la comunitat per aquestes qestions. Lescola ha de

  tendir, per contra, a respectar i aprofitar esta diversitat cultural (ideolgica i religiosa) per a

  lenriquiment de la comunitat.

  2.2. Escola catalana

  La ZER Mediterrnia es defineix com escola catalana perqu:

  Lingsticament:

  1. El catal s la llengua daprenentatge de lalumnat (sintrodueix lensenyament del

  castell oral i escrit a cicle inicial, per garantir el coneixement de les dues llenges en

  finalitzar leducaci primria. Langls, com a llengua estrangera i donat les hores que

  tenim l'especialista als centres sinicia a P3.

  2. El catal s la llengua vehicular de cada centre: administraci, reunions, avisos i

  comunicats.

  Culturalment:

  3. Els centres treballen i donen a conixer els elements que caracteritzen i identifiquen

  Catalunya: festes, tradicions, folklore...

  4. Garanteixen la incorporaci tardana a aquells alumnes que no sincorporen a lescola

  a linici de lescolaritat (P3) i que provenen de pasos amb idiomes diferents al catal,

  rebent una atenci especfica i puntual que els permeti assolir les diferents competncies,

  per sobretot, la competncia oral.

  5. Els centres vetllen per tal que cap membre de la comunitat educativa pugui ser

  discriminat per la seva llengua, donat que la tolerncia s un dels valors que orienten les

  relacions interpersonals en el s de cada centre. I alhora, intentar que aquests elements

  de diversitat cultural esdevinguin un recurs per a lenriquiment de la comunitat i els seus

  membres.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  24

  2.3. Els centres i lentorn

  La ZER Mediterrnia porta endavant la seva tasca a travs del seu mxim rgan de

  gesti: el Consell Escolar. Els seus estaments (direcci, secretaria, cap destudis,

  professorat, Ajuntaments, famlies, AMPA i personal no docent) treballen de manera

  compartida i creuen en la comunitat educativa com a principal motor de lactivitat dels

  centres.

  Les escoles aposten per continuar treballant el seu arrelament al medi i tenen una clara

  voluntat dobrir-se a les famlies i a lentorn proper amb aportacions en els dos sentits o

  direccions, que es dirigeixin cap a una presa de responsabilitats compartida respecte

  leducaci dels xiquets i xiquetes de les escoles, intentant trobar les millors frmules de

  participaci de tots els membres de la comunitat per a fer-ho efectiu.

  Es potencia la relaci de les FAMLIES amb:

  1. Tutoria: reunions daula i etapes, entrades i sortides de les escoles, entrevistes orals,

  informes escrits, l'agenda escolar de l'alumnat i les notes informatives.

  2. La participaci en activitats sistemtiques i quotidianes de laula: tallers, sortides, festes,

  activitats puntuals...

  A nivell SOCIAL :

  1. Protocol dentrada (famlies i llars dinfants) i sortida (IES corresponents) de lalumnat.

  2. Celebraci de les festes obertes.

  3. Sortides durant el curs escolar i colnies infantil-primria al llarg de cada curs escolar.

  4. Utilitzaci de mitjans de comunicaci interns (fulls informatius per a les famlies).

  5. Els centres tamb estableix relacions de collaboraci amb la URV de les Terres de

  lEbre amb el conveni dacolliment destudiants amb prctiques o amb lICE pel que fa a la

  participaci en projectes de recerca o activitats de formaci diverses.

  A nivell INSTITUCIONAL :

  Ajuntaments

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  25

  Els tres centres tamb estableixen relaci amb altres institucions pbliques a part dels

  Ajuntaments, com poden ser, el Consell Comarcal del Montsi i el Consell Esportiu per

  gestionar les activitats relacionades amb el PCEE.

  AMPA: gesti dactivitats extraescolars i en la collaboraci en les festes populars i

  algunes activitats complementries.

  Funcionament del Consell Escolar amb implicaci real de tots els estaments.

  2.4. Comproms amb el medi natural i social

  La ZER Mediterrnia es compromet a contribuir i a vetllar per participar en el manteniment

  i desenvolupament de la sostenibilitat natural i social. Tamb vetllar perqu la comunitat

  educativa interioritzi i es sensibilitzi cada vegada ms vers aquest manteniment, i

  possibilitar la manifestaci reflexiva i crtica en el cas de produir-se determinades

  agressions relacionades amb ell: desastres ecolgics, conflictes culturals...

  Pel que fa als aspectes relacionats amb el manteniment del medi ambient, posem

  especial atenci a fets com:

  - Reducci del consum daigua i llum.

  - Reutilitzaci de materials: papers, llibres, plstics...

  - Tallers, racons, sortides, etc.

  - Cadena de reciclatge a lescola.

  - Treball amb institucions: Escola del Parc Natural del Delta, Parc Natural dels Ports,

  Agents rurals, Consorci de Residus del Montsi

  - Manteniment dels arbres dels patis de les escoles i treball i manteniment de l'hort

  escolar ecolgic de les escoles que en tenen.

  - Coneixement de desastres ecolgics.

  Cal reforar la idea que tots i totes podem contribuir a aquest objectiu; tothom pot fer

  alguna cosa ms per protegir el medi natural i social.

  2.5. Una escola per a tothom

  A les escoles, professionals, alumnat i famlies som, per sort, diferents els uns dels altres.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  26

  Potenciem una atenci a la diversitat inclusiva, no segregadora, en el marc de lescola

  comprensiva. Oferim un ensenyament al mxim de personalitzat possible per garantir la

  igualtat doportunitats i esdevenir una escola democrtica.

  Els factors de diversitat sn molts (gnere, capacitats intellectuals, afectives, procedncia

  social, cultural, etc.) i aquests no han de ser el criteri per etiquetar, classificar, segregar i

  separar grups, sin un factor denriquiment. Aix implica:

  - Cognitivament : Busquem maneres efectives per proporcionar un currculum com que

  consideri la diversitat i doni respostes a les diferncies, als interessos, als ritmes

  daprenentatge, etc. Atenem a lalumnat individualment dins de laula ordinria.

  - Culturalment: Aprofitar situacions per conixer, comprendre i valorar les diferncies

  culturals i tniques, evitant discriminacions i mostrant actituds de respecte per la diversitat

  dexperincies.

  - Socialment: Oferim un centre aconfessional i plural ideolgicament on el nivell

  socioeconmic no sigui un factor de segregaci i on safavoreixi la compensaci de les

  possibles diferncies.

  Les actituds que es potencien sn:

  1. Vers les altres persones: tolerncia, participaci, solidaritat i vivncia del lloc de laltre.

  2. Vers la prpia persona: autonomia, coneixement de les prpies possibilitats, inters

  per superar-se, esperit crtic i reflexiu, creativitat.

  3. Vers el medi: respecte i gaudiment de la riquesa natural i ambiental, aix com de la

  riquesa dels recursos socioculturals.

  Les actuacions concretes per portar a terme aquest plantejament sn:

  1. Admetre tot lalumnat dels municipis.

  2. Incloure l'especialista deducaci especial dins de laula.

  3. Programar la individualitzaci segons la programaci general del grup-classe.

  4. Revisar els casos de necessitats educatives especfiques que segueixen una

  programaci diferent a la de laula ordinria.

  5. Avaluar qu, quan, com...de les intervencions.

  6. Compartir amb les famlies les actuacions generals i individuals.

  7. Distribuir el professorat segons les necessitats dels centres.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  27

  Els recursos necessaris sn:

  1. Assessorament psicopedaggic.

  2. Materials especfics.

  3. Formaci del professorat.

  4. Coordinaci a les reunions de claustre, nivell, etapa, entrevistes.

  5. Arribar a la decisi del criteri a travs del consens.

  6. Demanar els recursos econmics necessaris.

  2.6. Educaci integral

  Entenem leducaci com aquell procs que ha de permetre als individus el

  desenvolupament de la seva persona en tots els seus mbits o dimensions (cognitiu,

  socioemocional, fsic, motriu...), sense reduir-nos de manera exclusiva a cap daquestes.

  No noms, com aquell procs de transmissi i acumulaci de coneixements a nivell

  racional.

  Tot i la dedicaci de la instituci escolar tradicional, a laspecte cognitiu, i la progressiva

  ocupaci sobre qestions socials i emocionals en lescola actual, no volem obviar els

  aspectes relacionats amb la salut fsica dels xiquets i xiquetes, posant especial mfasi en

  la higiene corporal i lalimentaci dels infants, entre daltres (com el descans o el temps

  lliure). Tenint en compte els dficits que presenta la societat actual en general en les

  qestions relacionades amb la salut, i ms concretament, amb lalimentaci, lescola

  vetllar per leducaci en els hbits alimentaris (pats diaris i dietes equilibrades per

  mantenir-se actiu en les activitats bsiques, i saludable en la vida en general, aix com

  hbits socials i dhigiene relacionats amb lalimentaci). Al mateix temps, i considerant,

  tamb, que s una necessitat fonamental de totes les persones, entenem que lescola ha

  doferir moments, no noms dactivitat formativa, sin tamb de temps lliure, esbarjo i

  descans dels xiquets i xiquetes.

  s, per tant, responsabilitat dels agents educatius (entre ells lescola, com la famlia, els

  espais de lleure, ladministraci...) intentar assegurar aquells recursos per atendre les

  necessitats dels xiquets/es, en especial, per tamb, de la resta de membres de la

  comunitat, en totes les dimensions citades, i per no atemptar contra alguna daquestes,

  ser previsors davant laparici de possibles riscos.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  28

  Lescola sofereix a collaborar amb les famlies, prestant assessorament, orientaci (en

  cas que es solliciti o es consideri necessari) sobre l'educaci en algun dels anteriors

  aspectes.

  2.7. Coeducaci

  Una escola que potencia el desenvolupament integral de les persones no s possible si

  no aporta la diversitat denfocaments que enriquexin les alternatives educatives. Que

  lescola intenti oferir aquest tractament equitatiu respecte de les diferncies, no significa

  que ignori els dficits discriminatoris que sn presents en la societat actual i que poden

  tenir incidncia en el centre. Significa que en pren conscincia per actuar de manera ms

  justa amb aquells i/o aquelles que no siguin tractats aix (justament) pel sistema social.

  La comunitat educativa vetllar perqu els continguts, les propostes dactivitats, els hbits,

  les destreses, les imatges i el llenguatge del material didctic no tingui estereotips sexistes

  que dificultin la veritable educaci, basada en les aptituds de les persones. Shan de

  corregir, tot reflexionant, els elements (presents en la societat i que puguin tenir una

  incidncia en lescola) que encara siguin discriminatoris, ja que lanlisi de la realitat sha

  de fonamentar en una reflexi personal i collectiva.

  Mesures dactuaci positiva:

  - Promoure lelaboraci de models dactuaci dins de cada escola i incidint dins de cada

  classe inspirats en criteris deducaci no sexista.

  - Elaborar materials didctics igualitaris.

  - Promoure mecanismes que afavoreixin la igualtat real doportunitats dins de lmbit

  educatiu.

  - Participar en programes de formaci permanent del professorat per afavorir la

  coeducaci dins de la prctica docent.

  - Organitzar activitats orientades a modificar els estereotips discriminatoris.

  - Minimitzar al mxim des de lacci educativa els desequilibris generats al voltant de la

  discriminaci sexual en la societat actual.

  - Promoure per igual la participaci dels xiquets i xiquetes en tot tipus dactivitats, posant

  especial mfasi en aquelles que tradicionalment han estat carregades delements ms

  discriminatoris (activitat fsica, tasques de la llar, per exemple), per minimitzar-los, i oferir a

  tothom les mateixes possibilitats per realitzar-les.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  29

  - Aconseguir el desenvolupament de les capacitats afectives i dautonomia dels

  xiquets/es.

  - Estimular als xiquets/es a fer s de joguines i de jocs per desenvolupar el major nombre

  dhabilitats i que no reforcin estereotips.

  - Fomentar el joc cooperatiu.

  - Procurar, sempre que sigui possible, equilibrar el nombre de xiquets/es en la formaci

  dequips de treball.

  - Collaboraci amb les famlies.

  - Aprofitar el treball per projectes, racons, tallers per introduir aquests objectius o criteris.

  Amb tot aix volem aconseguir la coexistncia real dels dos models culturals amb

  igual valor i potenciar la seva integraci.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  30

  3. PRINCIPIS PEDAGGICS

  Els objectius que a continuaci detallem estant ntimament relacionats amb l'objectiu

  prioritari del Servei d'Ensenyament de Catalunya, que s desenvolupar al mxim les

  capacitats de tots i cadascun dels i les alumnes, com a principi fonamentador de l'equitat i

  garantia, alhora, de la cohesi social. Llei deducaci i el Decret dautonomia

  3.1. Objectius generals

  1. Desenvolupar ladquisici de les competncies bsiques, que han de contribuir al

  desenvolupament personal de l'alumne/a. En especial, lassoliment d'un bon nivell

  dexpressi i comprensi orals, dexpressi escrita i de comprensi lectora, dhabilitats

  matemtiques bsiques i d'autonomia en l'aprenentatge. Aix mateix, la consolidaci d'un

  hbit de lectura independent, diria i reflexiva, que formi lectors capaos daccedir al

  contingut de qualsevol text.

  2. Establir la competncia lectora com a eix vertebrador de laprenentatge.

  3. Aconseguir, en acabar l'escolaritat obligatria, que l'alumnat entengui, parli i escrigui en

  catal, castell i a un altre nivell, angls.

  4. Potenciar el coneixement de la cultura, histria, geografia, economia i realitat

  sociopoltica de Catalunya, aix com el coneixement i la utilitzaci de la llengua catalana

  com a vehicle de comunicaci i aprenentatge.

  5. Celebrar les festes populars i realitzar les sortides i colnies escolars com a manera de

  conixer i arrelar-se al medi.

  6. Desenvolupar unes habilitats en l'alumnat mitjanant la utilitzaci de procediments i

  tcniques que no noms comportin una aplicaci d'aquestes davant una situaci, sin una

  elecci per donar la millor resposta, una presa de decisions de l'individu, s a dir, l's

  d'estratgies.

  7. Treballar la seqncia planificaci-realitzaci-avaluaci a l'hora de realitzar les tasques

  o activitats.

  8. Aprofitar la qesti i l'error com a font d'aprenentatge.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  31

  9. Afavorir una motivaci de l'alumne/a intrnseca a l'activitat utilitzant diferents recursos

  que facilitin l'aprenentatge.

  10. Aprofundir en la relaci humana i en les tcniques de comunicaci en el grup classe

  evitant les relacions de poder, per tal d'afavorir l'autonomia de l'alumnat (criteri i capacitat

  d'elecci) i el progrs del grup.

  11. Afavorir el mxim desenvolupament de tot l'alumnat partint de les caracterstiques i

  possibilitats de cadasc.

  12. Identificar precoment els trastorns de laprenentatge, de la comunicaci i el

  llenguatge i de la conducta, i prendre mesures d'atenci metodolgica i personalitzada,

  amb el benents que l'atenci educativa de tots els i les alumnes es regeix pel principi

  descola inclusiva.

  13. Atendre de manera especfica a l'alumnat amb altes capacitats, perqu puguin, dins

  del marc curricular establert, desenvolupar al mxim el seu talent, en benefici dells

  mateixos i dels seus companys/es.

  14. Vetllar per l'equilibri fsic-emocional de l'alumnat: acceptaci d'un mateix, autoestima,

  resoluci de problemes de la vida.

  15. Treballar per la salut dels xiquets/es, potenciant uns coneixements i uns hbits

  saludables per al seu cos i la collectivitat.

  16. Fomentar la prctica de lactivitat fsica i esportiva.

  17. Estimular la convivncia democrtica a les aules, partint de valors com la llibertat, la

  solidaritat, la tolerncia i la defensa dels drets humans i dels infants.

  18. Ajudar els i les alumnes a establir relacions positives i a esdevenir capaos de

  participar en la vida dels grups.

  19. Evitar qualsevol tipus de discriminaci per raons socioculturals, de gnere, tnia,

  creences, dificultats fsiques o psquiques, etc., veient estes diferncies com a factors

  d'enriquiment.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  32

  20. Potenciar la reflexi individual i compartida (amb el grup i amb el tutor/a) davant dun

  comportament conflictiu, evitant lautoritarisme i els cstigs).

  21. Fomentar actituds cooperatives a l'escola, i ser conscients que est ubicada en una

  societat fora competitiva.

  22. Utilitzar les TIC i els recursos digitals per afavorir la millora dels processos

  d'ensenyament i aprenentatge i dels resultats escolars, aix com per donar suport a

  l'atenci a les necessitats educatives especfiques i a la diversitat de l'alumnat. Els i les

  alumnes han de desenvolupar la competncia digital en tots els nivells educatius.

  23. Facilitar i promoure la implicaci de la famlia en el seguiment de levoluci acadmica

  i personal de lalumne/a.

  3.2. Bases psicopedaggiques

  En aquest apartat ens referim al conjunt daspectes que fan que un aprenentatge sigui

  reeixit, s a dir, ms i millor, a partir de les capacitats personals de cada xiquet/a.

  LEducaci integral

  LEscola ofereix un conjunt dactivitats intencionades i organitzades, destinades a afavorir

  el desenvolupament global de linfant (fsic, psquic, emocional, afectiu, social i cognitiu).

  La construcci dels aprenentatges

  Entenem que lalumne/a s qui construeix, enriqueix, modifica, coordina i diversifica els

  seus esquemes; ell/a s el veritable artfex del seu procs daprenentatge i dell/a depn la

  construcci del coneixement. El professorat t un paper mediador, entre lalumnat i el

  contingut, fomentant la negociaci com a motor per prendre decisions. Fomentem

  lautorregulaci entre l'alumnat i el grup per tal dassolir els objectius fixats.

  Aprenentatge funcional

  s aquell que busca la utilitat i el sentit de les activitats, el que parteix dels interessos de

  l'alumnat. Desta manera el component afectiu de les persones es veu potenciat, aspecte

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  33

  molt important per aconseguir un aprenentatge ms reeixit. Aix el mestre/a pot partir de la

  motivaci intrnseca, com a base de les activitats, sense oblidar que tamb hi ha dhaver

  moments per la motivaci extrnseca.

  Laprenentatge significatiu

  s el que estableix un marc de relacions i connexions necessries per tal de fer avanar a

  cadasc el mxim possible a partir dels coneixements i idees prvies. El professorat vetlla

  per evitar la desmotivaci per manca de repte i el bloqueig per una demanda massa

  allunyada de les possibilitats.

  Diversitat

  Les situacions daprenentatge, tenint en compte les diferncies existents a les aules, han

  de ser obertes, flexibles i personalitzades, de manera que assolir-ne els objectius no

  impliqui necessriament lobligatorietat, per part de l'alumnat, de seguir processos

  idntics, arribar a idntics finals, realitzar el mateix tipus de treball. Shan de valorar els

  resultats de laprenentatge no tan sols en funci de lerror i lencert, sin respecte al punt

  de partida i ressaltant tamb la importncia del procs emprat en la seva consecuci.

  Interacci social

  Tot aprenentatge s producte de la interacci social. La interacci del grup s molt

  important, ja que moltes vegades s lautorregulador de lactivitat educativa. El paper del

  mestre/a s potenciar la discussi i la reflexi del grup sobre dificultats, problemes,

  presentaci de propostes i suggeriments, lintent de superaci de conflictes i errors. Tot

  aix per tal dafavorir laprenentatge.

  Lactivitat

  Una condici bsica de tot aprenentatge s la prpia activitat de lalumne/a, entenent per

  activitat no tan sols lactivitat sensomotora (manipulaci dobjectes), sin tamb la ms

  estrictament cognitiva i abstracta com la selecci de fonts dinformaci, la formulaci

  dhiptesis o la presa de decisions, aspectes del tot necessaris per a la reestructuraci de

  coneixements. Les fases de tota activitat haurien de ser tres: anticipaci o planificaci,

  desenvolupament de la prpia activitat i presa de conscincia posterior.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  34

  Lexpressi i els llenguatges

  Per comunicar-se s necessria lexpressi i els llenguatges. Aquests, en totes les seves

  formes (verbal, matemtic, corporal, visual i plstic, musical), fan capaos a l'alumnat de

  relacionar-se amb les persones i amb els objectes, els enriqueix i els ajuda a formar la

  seva personalitat.

  3.3. Criteris dorganitzaci pedaggica en leducaci in fantil

  En el marc del que estableix larticle 77 (Llei 12/2009, del 10 de juliol, deducaci), els

  elements organitzatius que hem adoptat contribueixen especficament a:

  a) Reconixer, facilitar i fer efectiu el comproms de les famlies en el procs educatiu de

  llurs fills.

  b) Garantir per a cada infant que les situacions daprenentatge mantenen viva i estimulen

  la seva curiositat per tot el que lenvolta.

  c) Garantir als infants lestabilitat i la regularitat necessries per a facilitar-los

  laprenentatge, i tamb lautoestima amb relaci a tot el que aprenen.

  d) Assegurar el seguiment sistemtic de les activitats i els projectes de grup, i documentar

  els processos individuals o de grup per compartir-los amb els infants i les famlies.

  e) Escoltar els infants, atendre al que diuen i al que fan, i facilitar-los la participaci en el

  que els afecta, per desenvolupar-ne lautonomia responsable.

  Lorganitzaci de l'etapa garanteix la relaci quotidiana amb la famlia de cada infant i

  lintercanvi dinformaci sobre el seu progrs.

  Latenci docent l'organitzem tenint en compte criteris de globalitat i de no-especialitzaci,

  excepte en el cas dels aprenentatges i les activitats que requereixin una atenci docent

  especialitzada.

  3.4. Criteris dorganitzaci pedaggica en leducaci pr imria.

  En el marc del que estableix larticle 77 (Llei 12/2009, del 10 de juliol, deducaci), els

  elements organitzatius que hem adoptat contribueixen especficament a:

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  35

  a) Reconixer, facilitar i fer efectiu el comproms de les famlies en el procs educatiu.

  b) Educar en el deure de lestudi, de manera que esdevingui un hbit.

  c) Adequar la funci del professorat i dels professionals datenci educativa, com a agents

  del procs educatiu, a les caracterstiques i les necessitats educatives de cada edat, nivell

  i context sociocultural del grup i dels individus que lintegren.

  d) Fer possible una avaluaci objectiva del rendiment escolar que delimiti els resultats i els

  efectes de lavaluaci dels processos densenyament i daprenentatge i els resultats de

  lavaluaci del progrs assolit individualment per cada alumne o alumna.

  e) Educar l'alumnat en la responsabilitat dexercir la ciutadania activa per mitj de la

  participaci en els afers de la comunitat.

  Establirem mecanismes necessaris per garantir, sota la responsabilitat de les direccions, i

  per mitj de les actuacions de tutoria necessries, la comunicaci entre els centres

  educatius i les famlies a propsit del progrs personal de llurs fills/es.

  3.5. Estratgies metodolgiques

  El currculum t com a principal novetat el fet de considerar com a eix del procs educatiu

  les competncies bsiques que lalumnat necessitar per desenvolupar les seves funcions

  en la societat, en la seva futura vida laboral, aix com per resoldre problemes i situacions

  amb qu es trobar al llarg de la seva vida. En conseqncia seleccionem les estratgies

  necessries, perqu lalumnat aprengui a utilitzar els recursos necessaris, els

  coneixements, les habilitats i les actituds, duna manera flexible, adequada i en tota la

  seva complexitat, en contextos i situacions canviants i diversos.

  Per, si es vol que lalumnat desenvolupi aquestes competncies, caldr una coordinaci

  efica, que superi la simple informaci sobre els continguts de les diferents rees i que

  faci possible que lalumnat relacioni els aprenentatges proposats en les diferents rees

  curriculars. Aquesta coordinaci exigeix:

  Posar-se dacord en la metodologia que entre tots i totes es treballar (molt

  especialment en all que fa referncia a les estratgies daprenentatge);

  Treballar articuladament les diferents estratgies i tcniques daprenentatge, les

  habilitats comunicatives, i els diferents tipus de text i les habilitats cognitivo-

  lingstiques (descriure, explicar, argumentar);

  Acordar lavaluaci que es far i com es tindran en compte els aspectes

  transversals.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  36

  Entenem que ls, principalment, dels tipus dorganitzaci segents far possible el

  conjunt destratgies metodolgiques abans citades:

  Els projectes de treball : Treballar per projectes suposa que els xiquets/es trien un

  tema, com un espai de coneixement a construir, i aquest saborda a partir de les

  seves idees prvies amb lorganitzaci conjunta de professionals, alumnat i

  famlies. En el desenvolupament del treball, sutilitzen diversos recursos materials i

  humans per tal de desenvolupar estratgies que permetin als infants entendre,

  interpretar i comunicar la realitat.

  Creiem en el treball per projectes i compartim i defensem el que el Departament exposa al

  decret 142/2007, de 26 de juny pel qual sestableix lordenaci dels ensenyaments de

  leducaci primria.

  El treball per projectes s una metodologia que exemplifica els plantejaments exposats

  en relaci amb ladquisici de les competncies bsiques, ats que:

  Parteix dun tema, problema o centre dinters negociat amb lalumnat.

  Fa protagonista lalumnat en la construcci del propi coneixement perqu focalitza

  el desig de saber coses noves, la formulaci de preguntes, la reflexi sobre el propi

  saber, la recerca de nous coneixements i la reflexi sobre el propi procs

  daprenentatge.

  Dna gran rellevncia al treball cooperatiu. Selaboren preguntes o hiptesis, es

  prenen decisions sobre el repartiment de tasques i es posa en com el resultat de

  les tasques individuals i selabora collectivament el resultat.

  Incentiva processos dinvestigaci que suposen cercar, seleccionar i interpretar

  informaci a travs de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i

  establir relacions amb altres problemes.

  Es transfereixen estratgies per aprendre: es representa el procs de construcci

  de coneixement, savalua el que sha aprs i com sha aprs.

  Sactiva la comunicaci, el dileg i la discussi en petit i en gran grup per construir

  coneixement de forma compartida.

  - Els racons : Els racons sn un espai on les activitats sn globals i obertes i es poden

  realitzar individualment, en grup, o en parella. El paper de ladult s de mediador entre

  lalumne/a i la seva activitat, i els sabers i continguts que shi fan presents. Es barreja

  alumnat en diferents activitats dels racons proposats: construccions, expressi, jocs de

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  37

  taula, matemtic, experimentaci i exploraci que es poden relacionar amb les diferents

  rees de coneixement que ens proposa el currculum dinfantil i primria.

  - Els tallers : En gran part sn un espai relacionat amb els esdeveniments ms

  importants per a la comunitat educativa. Per exemple, poden servir per planificar i

  organitzar les festes ms importants duna manera compartida amb les famlies, poble,

  etc., per tamb lhort, etc. Tant infantil com primria faran les propostes i distribuiran les

  tasques a fer a la resta del centre: decoraci, planificaci, activitats, actuacions... implicant

  tant a professionals com a alumnes i famlies. Els/les tutors/es seran el fil conductor que

  relligar en ltim terme totes les propostes i aportar la visi organitzativa ms general,

  fent denlla entre els tallers que es realitzaran.

  Les unitats didctiques especfiques: festes i tradicions, teatre, sortides, activitats

  complementries.

  Setmanes culturals dels centres que les celebren.

  Agrupament de lalumnat

  Una estratgia metodolgica per afavorir el procs d'ensenyament-aprenentatge s la

  diversificaci del tipus d'agrupament de l'alumnat. A l'Escola vetllem per programar tant

  activitats individuals, en gran petit grup o en parella. Prestem una especial atenci al

  treball en petit grup, ja des de les primeres edats i, en concret, al treball cooperatiu com

  una de les seves variants; aquest ens possibilita un aprenentatge ms significatiu i

  laugment de lautoestima i motivaci, elements fonamentals per a laprenentatge. Tamb

  considerem important el treball en parelles i, en concret, el de tutories entre iguals. En el

  treball en gran grup cal tenir present la distribuci de poder i que aquest no es concentri

  en la figura del mestre/a; el rol docent ha d'anar encaminat a animar la participaci de la

  majoria dels xiquets/es i fer de guia en el cam dels aprenentatges.

  El temps i lespai

  Aquests sn elements indispensables a tenir en compte per a garantir una bona

  programaci de les activitats, per aix contemplem l'organitzaci del temps i de l'espai

  com una estratgia metodolgica. Cal tenir present la flexibilitat del temps per adequar-

  nos a les necessitats de l'alumnat. Pel que fa a lespai pensem en la seva distribuci tant

  interior com exterior.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  38

  Optimitzaci de recursos materials i humans

  Les escoles disposa d'uns recursos materials i humans que tot i que pensem que en tenim

  suficients i varis, en ocasions, no sn del tot suficients. Per aix considerem l'optimitzaci

  d'aquests recursos com una estratgia metodolgica, per tal de treure'n el mxim profit en

  funci dels nostres objectius.

  Recursos materials com llibres, murals, fulls de treball i espais a dins de les aules:

  biblioteca, laboratori i l'aula d'informtica.

  Humans: tutors/es, especialistes, serveis socials, EAP (Equip dAtenci Psicopedaggica)

  i personal no docent.

  L'entorn no noms com a objecte destudi, sin com a font de recursos.

  Tipologia de les activitats

  Les activitats que es duen a terme a cada Escola poden ser de diferents caracterstiques;

  si en potenciem d'un tipus o d'un altre estarem definint una metodologia o una altra.

  Aquestes poden ser activitats teriques o prctiques. Potenciem, a travs daquestes

  activitats, capacitats com lobservaci, lexploraci i la descoberta. En les activitats, a ms

  de la seva prpia realitzaci, tenim en compte lespai de planificaci anterior i dexpressi

  posterior. Proposem activitats inicials, de desenvolupament i sntesi.

  3.6. Atenci a la diversitat.

  Partint de la idea que tots els xiquets/es en algun moment tenen necessitats educatives

  que requereixen situacions densenyament-aprenentatge que els permetin avanar en el

  desenvolupament de les seves capacitats intellectuals, de relaci o afectives, la diversitat

  datenci, destratgies i dactivitats multinivell sempre estar present en totes les

  situacions que es plantegin per realitzar la proposta de treball.

  Cal veure la diversitat entre les persones com un valor a potenciar, que implica un

  aprenentatge de vida en una societat plural i democrtica. s important no veure les

  dificultats que pot presentar un infant en un moment determinat com a esttiques i

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  39

  inamovibles. Cal tenir confiana i valorar als xiquets/es per les seves habilitats i no per les

  seves necessitats.

  Les caracterstiques prpies del centre: entorn rural, nombre dalumnat i caracterstiques

  dels mateixos, entre daltres aspectes, permeten realitzar una intervenci educativa que

  es regeix pel principi d'atenci a la diversitat, base d'una escola inclusiva.

  Els mecanismes que es posen en prctica per fer-la efectiva sn organitzatius, curriculars

  i metodolgics. Entre aquests mecanismes, hem de considerar les adaptacions del

  currculum, el suport en el grup ordinari, el treball en petit grup, les tutories entre iguals i

  els agrupaments flexibles.

  Entenem per agrupaments flexibles la modificaci dels nivells de laula per adaptar-nos a

  les necessitats particulars de l'alumnat, aix com daltres de carcter curricular.

  Una altra mesura datenci ser el refor individual o en petit grup que un mestre/a del

  claustre pugui realitzar dins de laula ordinria. Daquesta manera safavoreix latenci

  individualitzada i permet respectar millor les caracterstiques prpies del nivell de

  lalumne/a que ha de compartir aula amb alumnat de nivells superiors i/o inferiors.

  En el cas que sigui necessari, amb els i les alumnes que requereixin necessitats

  educatives especfiques, es realitzar un Pla Individualitzat, amb la finalitat de facilitar-li

  l'adquisici del currculum. La tutora s la responsable de realitzar el PI, per ser

  aconsellada per lEAP i el/la mestra dEE.

  Els PI sefectuaran per aconseguir el mxim desenvolupament de les competncies

  bsiques i es revisaran a linici de cada curs escolar en coordinaci del tutor/a, el/la

  mestre/a deducaci especial i la directora. L'avaluaci i la promoci de l'alumnat amb

  aquestes adaptacions prenen com a referent els objectius i criteris d'avaluaci fixats en les

  programacions adaptades.

  En el cas que durant el curs sincorpori alumnat procedent daltres pasos, tindrem en

  compte que sha de portar a terme un procs dadaptaci escolar i daprenentatge de la

  llengua. Les condicions escolars de lalumne i socioeconmiques de la famlia poden ser

  molt diverses, per en tot cas es planteja necessriament un procs d'adaptaci que es

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  40

  pot facilitar mitjanant unes actuacions dacollida, recollides en el document del centre

  Pla d'Acollida de la ZER Mediterrnia.

  Daltra banda, podem trobar-nos amb infants que requereixen una atenci especial,

  perqu mostren unes capacitats superiors a la majoria de xiquets/es de la seva edat. Per

  a tots aquests alumnes caldr que tinguem previstes actuacions que els permetin

  participar en la vida de l aula.

  En resum, podria dir que la nostra actuaci educativa anir encaminada:

  - A portar a terme mesures densenyament adaptat, on els objectius i continguts, es

  mantenen constants, mentre que la manera en com els i les alumnes sapropen a

  ladquisici dels mateixos, s el que es diversifica: atendre a la necessitat tant per

  dficit com per excs.

  - Proposar activitats de diferent dificultat i diferents per a cada alumne/a o grup en

  funci de les seves capacitats, destreses, interessos i motivacions.

  - Establir, per a determinats alumnes, propostes curriculars que suposin una

  adaptaci al ritme dels seus aprenentatges dacord amb DECRET 299/1997, de 25

  de novembre, sobre l'atenci educativa a l'alumnat amb necessitats educatives

  especfiques.

  - Portar a terme una acci pedaggica diferent, dirigida a l'alumnat que adquireixi els

  objectius i continguts en moments distints del temps.

  - Portar a terme activitats grupals i agrupacions flexibles. Coordinaci amb els

  professionals de suport a lacci educativa del centre a fi doferir una proposta

  curricular que doni resposta a les necessitats de lalumnat.

  3.6.1 Equip dassessorament psicopedaggic (EAP)

  Objectius prioritaris:

  1. Donar suport i coordinar activitats adreades a lalumnat del centre

  2. Assessorar en estratgies organitzatives i metodolgiques

  3. Collaborar i donar suport en latenci a la diversitat

  4. Dinamitzar els projectes de centre

  5. Assessorar en la utilitzaci de recursos didctics

  6. Gestionar la formaci de centre.

  7. Dinamitzar els projectes del centre.

  8. Assessorar en la utilitzaci de recursos didctics.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  41

  Funcions:

  Identificaci i avaluaci psicopedaggica i social de necessitats educatives de

  lalumnat.

  Assessorament al professorat en la planificaci de la resposta educativa.

  Collaboraci en lelaboraci de les adaptacions curriculars per a l'alumnat amb

  N.E.E.

  Seguiment de les adaptacions curriculars.

  Seguiment dels i les alumnes en qu sha intervingut.

  Informaci, a travs de lequip directiu, de les valoracions que pot fer lEAP.

  Recollida de les demandes dels centres.

  Informaci als pares i mares de les valoracions realitzades.

  Orientaci a les famlies sobre serveis i recursos del sector.

  Derivaci als serveis externs implicats i suspensi daquests.

  Coordinaci amb el/la mestre/a de suport per a lEducaci Especial de la ZER.

  3.6.2 Comissi d'Atenci a la Diversitat de la ZER (CAD).

  Per afavorir el seguiment i cohesi en les actuacions que es duen a terme per atendre a la

  diversitat a nivell de la ZER sobretot de lalumnat que presenta necessitats educatives

  especfiques sha constitut la comissi datenci a la diversitat integrada per:

  - Psicopedagog/a de lEAP.

  - Mestre/a especialista deducaci especial.

  - Coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesi social de la ZER.

  - Director/a de la ZER.

  La comissi datenci a la diversitat haur de determinar els criteris per a latenci a la

  diversitat de necessitats educatives de l'alumnat, els procediments que sempraran per

  determinar aquestes necessitats educatives i per formular les adaptacions que

  correspongui, aix com els trets bsics de les formes organitzatives i dels criteris

  metodolgics que, en el context dels diferents centres que integren la ZER, es consideren

  ms idonis per atendre la diversitat de lalumnat.

  3.7 Aspectes generals dutilitzaci de les noves te cnologies

  - Les tecnologies de la informaci i la comunicaci (TIC).

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  42

  - Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC)

  Creiem i partim de la base de qu les tecnologies de la informaci i la comunicaci (TIC)

  ofereixen mltiples recursos per a lacci didctica i per a laprenentatge de l'alumnat

  esdevenen un element de motivaci i de dinamitzaci per a l'adquisici de les

  competncies bsiques i, en especial, de la competncia digital, i de canvi i millora en els

  processos densenyament i daprenentatge, s a dir, esdevenen tecnologies per a

  laprenentatge i el coneixement (TAC).

  La ZER disposa d'un Pla TAC, basat en el document Orientacions per al

  desenvolupament educatiu de les TIC. Senumeren, a ttol orientatiu, les funcions

  bsiques que s'han d'exercir en el marc de la coordinaci TAC i la planificaci daccions

  per promoure i garantir l's de la tecnologia per a l'aprenentatge.

  A continuaci, definim les frmules que considerem ms adequades per garantir la

  coordinaci ptima dels usos de les tecnologies en tots els seus vessants -organitzatius,

  pedaggics o tcnics-.

  A l'Educaci infantil , seguint la proposta curricular del Departament que t en compte el

  llenguatge audiovisual dins de l'rea de comunicaci i llenguatges, pensem que cal educar

  tant en el seu s com en la seva comprensi. Promourem lalfabetitzaci tamb en aquest

  llenguatge i el desenvolupament dhabilitats i actituds que permetin interpretar-lo, fent-ne

  un s crtic i constructiu. Per aix, en la intervenci preveurem quins mitjans audiovisuals

  es posaran a labast i de quina manera sutilitzaran.

  La integraci de les tecnologies de la informaci i de la comunicaci que mostra el

  currculum en els aprenentatges de les diferents rees, servir com a mitj per organitzar,

  aplicar, presentar la informaci en diferents formats, per part del professorat per tamb

  diniciaci amb lalumnat, en el segon cicle de leducaci infantil, per aprendre a llegir i a

  escriure de forma individual i collectiva, per comunicar-se, i per publicar les informacions i

  les creacions.

  Es treballar amb els recursos ms adients per a laprenentatge, de forma globalitzada i

  amb metodologies i estratgies adequades, valorant la incidncia de les noves modalitats

  de comunicaci, producci i cerca dinformaci que aporta Internet.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  43

  Aquestes tecnologies tamb les tindrem en compte com a instruments de recull de treballs

  de classe i de comunicaci amb les famlies (Internet i els entorns virtuals, com per

  exemple els blocs). Els infants, ja de ben petits, poden interactuar amb l'ordinador. L'xit

  de la situaci dependr de la complexitat de la tasca i de l'entorn de treball que se'ls

  proposi. Cal tenir present, per, que els xiquets/es hauran de realitzar uns certs

  aprenentatges i que seguiran les pautes habituals d'aquestes edats.

  El treball amb ordinador els haur de familiaritzar amb una eina que cada dia ser ms

  important. Hauran de crear una base de control motriu i d'habilitats tcniques i

  experincies enriquidores que ser el fonament de futurs aprenentatges.

  A Primria l's de les TIC i les TAC sn una competncia a desenvolupar: la competncia

  del Tractament de la informaci i competncia digital que ens porta al treball de la cerca,

  captaci, selecci, registre i processament de la informaci, amb l's de tcniques i

  estratgies diverses segons la font i els suports que s'utilitzin (oral, escrit, audiovisual,

  digital) amb una actitud crtica i reflexiva. Requereix el domini de llenguatges especfics

  bsics (textual, numric, icnic, visual, grfic i sonor).

  Les noves tecnologies sn presents cada vegada ms en lentorn dels infants. De la

  mateixa manera que sempre sha considerat necessari alfabetitzar les noves generacions

  dacord amb el llenguatge oral i escrit de cada societat i amb la cultura com a instrument

  de desenvolupament psicoevolutiu, intellectual i social, lalfabetitzaci audiovisual s una

  exigncia de la societat en qu vivim caracteritzada per la universalitat de la informaci i

  de la comunicaci.

  Des de lescola ens plantegem el treball dels mitjans audiovisuals i les noves tecnologies

  com a recurs didctic que permet millorar la prctica docent i facilitar el procs

  densenyament aprenentatge. Uns dels objectius ms importants s aconseguir que tots

  els i les alumnes es familiaritzin amb els procediments i tcniques elementals de maneig,

  compensant les possibles desigualtats que puguin provocar el fet de no tenir aquesta eina

  a casa seva. El treball amb lordinador queda incls com a contingut de treball dintre de la

  programaci de cada cicle. A cada nivell, a ms a ms, de treballar lordinador com a

  recurs multimdia, de dinamitzaci de diferents vies perceptives, de possibilitat dassaig i

  refor per atendre a distints ritmes daprenentatge... es treballar el programa Word com a

  editor de textos. La comissi dinformtica ha elaborat una proposta dactivitats per

  treballar les eines del programa adaptades per a cada nivell, des dInfantil fins a Primria.

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  44

  Utilitzarem laula dinformtica quan sigui necessari, per de manera sistemtica ho farem

  1 cop a la setmana amb el/la mestre/a tutor/a o el mestre que doni aquest ensenyament.

  Les estones del dia a dia ens portaran a qu aprofitem laula dinformtica per treballar el

  programa Word, fent activitats relacionades amb la unitat didctica que estiguem

  treballant, per exemple: escriurem el nom de tots els nens/es per fer la capsa dels noms;

  escriurem el nom de les paraules que surtin a les unitats didctiques, per exemple, el nom

  dels fruits de la tardor, per enganxar-los al mural que haurem fet; escriure la dita del mes;

  copiarem un petit text relacionat amb el tema de treball; escriurem receptes, per exemple

  la recepta dels panellets i de la coca de Sant Joan; escriurem notes informatives a les

  famlies; escriurem paraules dun mateix camp semntic Un vaixell carregat de...;

  escriurem frases sobre el tema que sest treballant, llegir-les i trobar disbarats Frases

  possibles i frases amb disbarats; endevinalles; poesies; notcies, contes i altres coses

  que sens acudeixin mentre portem a terme les unitats didctiques, buscarem informaci...

  Tamb dedicarem estones a fer activitats multimdia, tamb relacionades amb el tema

  que sestigue treballant, per exemple: activitats del portal edu365. En aquest portal trobem

  les activitats Clic, que sn mltiples activitats interactives plantejades per a cada matria

  prpia de les diferents rees.

  3.8. Tractament dels temes transversals.

  En establir els principis de qualitat del sistema educatiu, es fa menci a la importncia que

  t lassumpci dels valors personals i socials per part de lescola a fi de transmetrels a

  l'alumnat a travs de la prpia acci educativa. Dins daquests valors personals i socials

  cobren especial rellevncia el tractament dels tradicionalment anomenats temes

  transversals.

  Els temes transversals sn temes molt demanats per la societat actual i estan carregats

  dactituds, valors i normes i a ms a ms, han dimpregnar la totalitat de la tasca

  educativa. A nivell legal, lOrdre del Conseller de 20 de desembre de 1994 estableix la

  forma i la obligatorietat de treballar aquests temes tant des del PEC fins a la Programaci

  daula.

  Aix doncs, leducaci vial, leducaci per a la salut, per a la igualtat entre sexes,

  leducaci per a la pau, leducaci ambiental, del consumidor, leducaci moral, leducaci

  sexual i leducaci en la interculturalitat, sn valors que transversalitzen el procs

 • Projecte Educatiu ZER Mediterrnia

  45

  densenyament-aprenentatge i es tindran en compte tant en el Projecte Educatiu com en

  les Programacions didctiques. El professorat haur de tenir en compte en la planificaci

  de la Programaci Didctica aquests temes transversals que estableixen continguts

  vinculats al currculum, que no estan organitzats en rees, per que estan immersos en el

  quefer quotidi. Per exemple, des de lEscola Marjal fomentarem el treball del Taller de

  cuina, on cada setmana els infants deducaci infantil no porten esmorzar de casa ja que

  el preparen a laula intervenint els pares i mares que ho desitgin o les mateixes tutores.

  Les altres dues escoles fomenten el treball de La roda dels esmorzars on cada dia els

  infants, prviament acordat amb els pares i mares, hauran de portar aliments diferents per

  esmorzar: fruita, entrep, galetes i/o cereals, lctics i derivats, sucs, fruits secs i torrades

  amb mantega i melmelada.

  3.9.- El Currculum.

  1. El currculum comprn, per a cadascuna de les etapes i cadascun dels ensenyaments

  del sistema educatiu, els objectius, els continguts, els mtodes pedaggics i els criteris

  davaluaci. En els nivells bsics, el currculum inclou tamb les competncies bsiques.

  El currculum guia les activitats educatives escolars, en concreta les intencions i

  proporciona guies dacci adequades al professorat, que t la responsabilitat ltima a

  lhora de concretar-ne laplicaci.

  2. El currculum sorienta, entre altres finalitats, a la consecuci dels objectius segents:

  a) Desenvolupar la personalitat, les aptituds i les capacitats generals de l'alumnat

  perqu adquireixin les competncies i assoleixin el domini dels continguts que es

  determinin.

  b) Capacitar els i les alumnes per comprendre llur entorn i per a relacionar-shi

  duna manera activa, crtica, cooperativ