Plano Hondarribia

1
Foru kalea HENDAIA RIO BIDASOA IBAIA Iketxe Busti alde U r ia Harresia F r a x k u n e k o M u r. Saioa Salaberria Exenplonea Harre silan da k ale a 10 5 11 12 8 C C HONDARRIBIA HENDAI G 9 Min asoroeta kalea R C 4 G 5

description

 

Transcript of Plano Hondarribia

Page 1: Plano Hondarribia

For u

ka lea

HENDAIA

RI O

BI D

AS O

A I B

AI A

Iketxe

Busti alde

Uria Harresia

Fraxkuneko Mur.

Saioa

Salaberria

Exenplonea

Harresilandakalea

10

511

12

8

C

C

HONDARRIBIA

HENDAI

G9

Minasoroetakalea G

IPU

ZCOAKO BIDE

LAG

UN

TZA

ELKARTEA

RC

4

G

GIP

UZC

OAKO BIDE

LAG

UN

TZA

ELKARTEA

5