Plano Hondarribia

of 1 /1
Foru kalea HENDAIA RIO BIDASOA IBAIA Iketxe Busti alde U r ia Harresia F r a x k u n e k o M u r. Saioa Salaberria Exenplonea Harre silan da k ale a 10 5 11 12 8 C C HONDARRIBIA HENDAI G 9 Min asoroeta kalea R C 4 G 5

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Plano Hondarribia

 • For u

  ka lea

  HENDAIA

  RI O

  BI D

  AS O

  A I B

  AI A

  Iketxe

  Busti alde

  Uria Harresia

  Fraxkuneko Mur.

  Saioa

  Salaberria

  Exenplonea

  Harresilandakalea

  10

  511

  12

  8

  C

  C

  HONDARRIBIA

  HENDAI

  G9

  Minasoroetakalea G IPUZCOAKO BIDE LAGUNTZ

  A

  ELKARTEA

  RC

  4

  G

  GIPUZC

  OAKO BIDE

  LAGUNTZA

  ELKARTEA

  5