HONDARRIBIA i HONDARRIBIA IRUN€¦ · T.: 943 02 07 32 HONDARRIBIA Arma Plaza, 9 T.: 943 64 36 77...

of 1 /1
F o r u k a l e a GUADALUPE JAIZKIBEL HENDAI RIO BIDASOA IBAIA Postigu Artizarra Haritzpe Santiago Ermita Iketxe Txenduneabe Azpi Maidanea A i rep o r t ua - Ae ro p u er t o N-638 Busti aldeberri Busti alde N-1 Donostia / Vitoria-Gasteiz GI-3440 GI-3440 Javier Ugarte plaza Denda Kalea Iparkalea Sabin Arana Goiri kalea Hendaia kalea Puntalea San Markos kalea Lapurdi kalea Lonja k. Gaskoinen kalea Irun kalea Zuberoa Bittoriano Juaristi Harategi Ubilla k. Eguzki k. Arma Plaza Bretxa Pampinot k. Karlos k. Uria Harresia Bordari Apezpiku plaza Javier Ugarte kalea B i d a s o a p a s e a l e k u a Markos Deunaren Plaza S a bin Ar a n a Go i r i k a l e a R. mendiburu Fraxkunek o Mur . Satarka Gernikako Arbola Plaza Etxenagusia margolaria Murrua Gipuzkoa Plaza Olerkarien Plaza Miramar Axular Zuloaga kalea San Pedro kalea Butron pasealekua Belez M. Irailak Z. Almirante Alonso kalea Itsasargi kalea Madalen k. Arrantzale Auzoa Lezo Plaza Soroeta Gain Guadalupeko Ama Soroeta Berri Eguzkilore Soroeta kalea Haizeleku kalea Giriz kalea Masti Sokoa Pedro Errenteria Mantxinenea J. Ignazio Iztueta k. Olabide Ikastola Instituto Errazkinenea L a b r e d e r k a l e a T o r r e k o A l d a p a Ats e d e n k. Torrea G a b r i e l A r e s t i k a l e a D o m i n g o t x o n e a k a l e a Aintziondo kalea A s p u n e a k a l e a Loraitz Bi Loraitz Bat Goizut Oliden H i g e r b i d e a R a m o n I r i b a r r e n p a s e a l e k u a E r r i b e r a B e h e r a Zezen plaza Saindua Iterlimen H i g e r b i d e a R a m o n I r i b a r r e n p a s e a l e k u a H i g e r b i d e a Campo de tiro Lerinenea Nabarrenea Iturralde Arzac Magan Minunenea Etxeberri Lekuona Perukenea (ruinas) Muixenea (ruinas) Kornutz Saraberde Legia Garaikoetxea Lujunea Gainza Eguzki Alde Alkartasuna Gure Borda Itsas Ertz Arbasoena Bordaberritxixi Lasalde Minaseka Etxetxuri Antxanborda Planta Erromeronea Blankenea Danboki Planta Aizalde Txanikenea Gurutze Tomasartsunea Txapelingoi Txapelin Errandonea Zar Txorrotagain Palazio Iparragirre Deposito Aranburu Argineneaberri Escalante Santzenea Miserebe Lesakanea Ttopara Zubi Eder Etxanea Azpi Saioa Mugarrieta Salaberria Txakarrenea Astigarraganea Moskenea Galtzadaburu Txendoaneabe Exenplonea Abeha Azpi Txiplaoaundi Gontzalonea Marikinea Endanea Pinonea Olitenea Matutenea Txorinea Zigarronea Takenea Botika Tudelenea Txomorronea Muliate Zuloagaundi Markosenea Bekoborda Danbolinenea Mirandanea Kamentorena Txiplao kalea G a b a r r a r i k a l e a Bernat E tx e pare S a n t i a g o ka l e a N e s t o r B a s t e r r e t x e a k a l e a H ar r e s il a n d a D o n o s t i a k a l e a P a s a i a k a l e a B e r a k a l e a J . O l a i z ol a k a l e a L o r e A r t e a n k a l e a Har re s i l an d a k a l e a Leiba Jeneralaren Biteri kalea Tximista Kalea Tximista Kalea Saindu Kalea Jamotenea Kondonea Kanposantua Borda Berri Caberri Errekabea Arroyoenea Artzu Montañenea Higeralde 1 14 1 6 15 3 5 2 8 13 HENDAIA Boulevar de la Mer Avenue des Mimosas Arbousiers Rue Oliviers nges Port de Plaisance Sokoburu Puerto Pesquero Kai Berria M a r i n e l e n I t s a s b i d e a Goiznabar Molla ibilbidea 12 7 6 5 Art & Relax G Goiko Errota Natur Gunea Ermita de Sta. Engracia Ermita Saindua 4 Arotzenea Mi n as o roe ta k alea Kale Nagusia S. Nikolas Juan Labord a Kalea kalea 10 S. Compostela San Kristobal Plaza Matxin Artzu kalea D. Egia 7 k. K a t t a l i n E r a u s o k a l ea Oskarbi kal ea Ta r r a t e n e a k a l e a J a i z k i b e l B a s e r r i t a r eto r b id e a H o n d a r t z a P l a y a Bidasoa pasealekua Molla ibilbidea Molla ibilbidea San Juan de Dios Plaza S a n t a E n g r a z i a k a l e a Nafarroa B ehera kalea 11 G Camino de Santiago / Done Jakue Bidea / Chemin de Saint-Jacques / Way to SantiagoAeropuerto / Aireportua / Aéroport / Airport Servicio de Salud / Osasun Zerbitzua / Service de Santé / Health Service DYA Iglesia / Eliza / Eglise / Church Parking / Aparkalekua / Parking Duchas / Dutxak / Douches / Showers Taxi Parada de Bus / Bus Geltokia / Arrêt d´autobus / Bus stop Baños publicos / WC publikoak / WC publiques / Public WC Ayuntamiento / Udaletxea / Mairie / Town Hall Museo Arma Plaza / Arma Plaza Museoa / Arma Plaza Musée Arma Plaza Museum Policia / Polizia / Police Gasolinera / Gasolindegia / Station Service / Petrol Station Polideportivo / Polikiroldegia / Salle Omnisport / Sport Center Skate park Correos / Poste / La Poste / Post Office Puerto deportivo / Kirol portua / Leisure port / Port de plaisance Puerto pesquero / Kaia / Port de Pêche / Fishing Harbour Información turística / Informazio turistikoa / Information touristique / Tourist Information Telf.: 943 64 54 58 Goiko Errota Natur Gunea Ascensor a Casco Histórico / Alde Zaharrerako Igogailua Ascenseur au Quartier Historique / Elevator to the Old Town Escaleras mecánicas / Eskailera mekanikoak Escaliers mécaniques/ Mechanic stairs Pictogramas | Piktogramak | Pictogrammes | Pictograms SAC/BAZ Servicio Atención al Ciudadano / Bezeroaren Arretarako Zerbitzua Biblioteca / Liburutegia / Bibliothèque / Library Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de la Asunción y del Manzano Auditorio Itsas Etxea / Itsas Etxea Auditoriuma / Itsas Etxea Auditorium Fronton Jostaldi / Jostaldi frontoia Santuario de Guadalupe / Jaizkibel Marismas de Jaitzubia / Jaitzubiako padurak / Marais de Jaitzubia / Jaitzubia's marshes Camping Jaizkibel Camping Faro de Higer Agroturismos / Nekazaritza-turismoa / Fermes Auberges / Farms Camino de la Bahía / Badiako bidea / Chemin de la Baie / Way of the Bay Casas Rurales / Landa etxeak / Gites ruraux / Rural homes 1 2 3 4 5 6 7 Parador Turismo **** Hotel Jaizkibel **** Hotel Rio Bidasoa **** Hotel Villa Magalean**** Hotel Jauregui *** Hotel Obispo *** Hotel San Nikolas ** Hotel Bista Eder * Hotel Onyarbi * Hotel Palacete * Apartamentos Edificio Cofradía Apartamentos Jauregui Albergue Juan Sebastian Elkano Pensión Txoko Goxoa Pensión Zaragoza 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 9 3 2 HONDARRIBIA Arrobigain 4 9 TURISMO DEPARTAMENTUA DEPARTAMENTO DE TURISMO Hendaia, 8 Palacio Ducoureau 20301 Irun T.: 943 645458 TURISMO BULEGOAK OFICINAS DE TURISMO IRUN Plaza Luis Mariano, 3 20302 Irun T.: 943 02 07 32 HONDARRIBIA Arma Plaza, 9 T.: 943 64 36 77 Matxin de Artzu (01/07-30/09) 20280 Hondarribia www.bidasoaturismo.com [email protected] • www.visithondarribiairun.eus HONDARRIBIA IRUN PLANO TURISTIKOA PLANO TURÍSTICO PLAN TOURISTIQUE TOURIST MAP i

Embed Size (px)

Transcript of HONDARRIBIA i HONDARRIBIA IRUN€¦ · T.: 943 02 07 32 HONDARRIBIA Arma Plaza, 9 T.: 943 64 36 77...

 • F or u

  ka l

  e a

  GUADALUPEJAIZKIBEL

  HENDAI

  R I O B I D

  AS O

  A I B A

  I A

  Postigu

  ArtizarraHaritzpe

  SantiagoErmita

  Iketxe

  Txenduneabe AzpiMaidanea

  Ai r

  ep

  or

  t ua

  - Ae

  ro

  pu

  er

  t o

  N-638

  Busti aldeberriBusti alde

  N-1 Donostia /Vitoria-Gasteiz

  GI-3440

  GI-344

  0

  Javier Ugarte plaza

  Den

  da K

  alea

  Iparkalea

  S ab i

  n A

  r an a

  Go i

  r i k

  a le a

  Hendaia kalea

  Puntalea

  San Markos

  kalea

  Lapurdi kalea

  Lonja k.

  Gaskoinen kalea

  Irun kalea

  Zuberoa

  Bitt

  oria

  no Ju

  aris

  ti

  Harategi

  Ubilla k.Eguzki k.

  Arma Plaza

  Bret

  xa

  Pampinot k. Kar

  los

  k.

  Uria Harresia

  Bord

  ari

  Apezpikuplaza Jav

  ier U

  garte

  kalea

  Bi d

  a s

  oa

  p as e

  a le k

  u a

  Markos Deunaren Plaza

  S a b i n A r a n a G o i r i k a l e a

  R. m

  endi

  buru

  Fraxkuneko Mur.

  Sata

  rka

  Ger

  nika

  ko

  Arb

  ola

  Plaz

  aEt

  xena

  gusia

  mar

  gola

  ria

  Mur

  rua

  Gipuzkoa Plaza

  Olerkarien Plaza

  Miramar

  Axu

  lar

  Z u l o a ga k a l e a

  S a n P ed r o k a

  l e a

  B u t ro n p

  a s e al e k u

  a

  Belez M.

  Irailak Z.

  Almirante

  Alonso kale

  a

  Itsasargi kalea

  Madalen k.

  A r r a n t z a l e A u z o a

  Lezo Plaza

  S o r o e t a G a i n

  G u a d a l u p e k o A m a

  S o r o e t a B e r r i

  E g u z k i l o r e

  Soroeta kalea

  Haizeleku kalea

  Gi r

  i z k

  a le

  a

  M a s t i

  S o k o a

  Pedro

  Errenteria

  M a n t x i n e n e a

  J. Ignazio Iztueta k.

  O l a b i d e

  I k a s t o l a

  I n s t i t u t o

  Errazkinenea

  L a b r e d e r k a l e a

  T o r r ek o

  A l da p a A

  tseden k.

  T o r r e a

  Ga

  b

  r i e l Ar est i k

  ale

  a

  D om i

  n g o tx

  on

  ea

  ka l e a

  Aintziondo kalea

  Asp

  un

  ea

  ka

  l e a

  L o r a i t z B i

  L o r a i t z B a t

  G o i z u t

  O l i d e n

  Hi g

  er

  bi d

  ea

  R a m on I

  r i ba r r

  e n p a s e a l e k

  u a

  Er

  ri b

  er

  a B

  eh

  er

  a

  Zezen p laza

  S a i n d u a

  I t e r l i m e n

  H i g e r b i d e a

  R a m o n I r i b a r r e n p a s e a l e k u a

  Hi g

  er b i d e a

  Campo de tiro

  Lerinenea

  Nabarrenea

  Iturralde

  Arzac

  Magan

  Minunenea

  Etxeberri

  Lekuona

  Perukenea(ruinas)

  Muixenea(ruinas) Kornutz

  Saraberde

  Legia

  Garaikoetxea

  Lujunea

  Gainza

  Eguzki Alde

  Alkartasuna

  Gure Borda

  Itsas Ertz

  Arbasoena Bordaberritxixi

  Lasalde

  Minaseka

  Etxetxuri

  Antxanborda

  Planta

  Erromeronea

  Blankenea

  Danboki

  Planta

  Aizalde

  Txanikenea

  Gurutze

  Tomasartsunea

  Txapelingoi

  Txapelin

  Errandonea Zar

  Txorrotagain

  Palazio

  Iparragirre Deposito

  Aranburu

  Argineneaberri

  Escalante

  Santzenea

  Miserebe

  Lesakanea

  Ttopara

  Zubi Eder

  Etxanea Azpi

  Saioa

  Mugarrieta

  Salaberria

  Txakarrenea

  Astigarraganea

  Moskenea Galtzadaburu

  Txendoaneabe

  Exenplonea

  Abeha Azpi

  Txiplaoaundi

  Gontzalonea

  Marikinea

  Endanea Pinonea Olitenea

  Matutenea

  Txorinea

  Zigarronea Takenea

  Botika

  Tudelenea

  Txomorronea

  Muliate

  Zuloagaundi

  Markosenea

  Bekoborda

  Danbolinenea

  Mirandanea

  Kamentorena

  Tx

  i pl a

  o k

  al e

  a

  G a b a r r a r i k a l e a

  Bernat

  Etxepare

  S an t i

  a g o k a l e a

  Ne

  st

  or

  Ba

  s t e r r e t x e a k a l e a

  Harresilanda

  Do

  no

  s ti a

  k a l e a

  P a s a i a k a l e a

  Be

  r a ka l e

  a

  J. Olaizo

  la kale

  a

  Lo

  re Arte

  an

  k a l e a

  Har

  resi

  land

  a ka

  lea

  Leiba Jeneralaren

  Bi t

  er

  i k

  al e

  a

  Tximista Kalea

  Tximista Kalea

  Saindu Kalea

  Jamotenea

  Kondonea

  K an p

  o sa n

  t ua

  Borda Berri

  Caberri

  E r r e k a b e a

  Arroyoenea

  Artzu

  Montañenea

  Higeralde

  1

  14

  1615

  3

  5

  2

  8

  13

  H E N D A I A

  Bo

  ul

  ev

  ar

  d

  e

  la

  M

  er

  Av

  en

  ue

  d

  es

  M

  im

  os

  as

  Arbous

  iers

  R u e O l

  i v i er s

  R u e d e

  s Or a n

  g e s

  Po r t d e P l a i s a n c e S o k o b u r u

  P u e r t o Pe s q u e r o K a i B e r r i a

  M a r i n e l e n I t s a s b i d e a

  Goiznabar

  Mo l l a i b i l b i d e a

  12

  7

  6

  5

  Art & Relax

  GGoiko Errota Natur Gunea

  Ermita de Sta. Engracia

  Ermita Saindua

  4

  Arotzenea

  Min

  asor

  oeta

  kal

  ea

  Kale Nagusia

  S. N

  ikol

  as

  Juan Laborda Kalea

  kale

  a10 S. Compostela

  San Kristobal Plaza

  M a t x in A r t z

  u k a l ea

  D. Egia

  7

  k.

  K a t t a l i n E r a u s o k

  al e

  a

  Oskarbi kale

  a

  Ta r r a t e n e a k a l e a

  J ai z

  k i be l

  B a

  s e

  r ri t

  a r

  e t o r b i d e a

  Ho

  nd

  ar

  tz

  a

  Pl

  ay

  a

  Bida

  soa

  pase

  alek

  ua

  Mo

  l l a i b

  i l bi d

  ea

  Mo

  l l a i b

  i l bi d

  ea

  San Juan de Dios

  Plaza

  Santa Engraz ia ka l e a

  GIP

  UZCO

  A KO B IDE LAGUNTZA ELKARTEA

  Naf

  arro

  a B

  eher

  a kale

  a

  11

  G

  Camino de Santiago / Done Jakue Bidea / Chemin de Saint-Jacques / Way to SantiagoAeropuerto / Aireportua / Aéroport / AirportServicio de Salud / Osasun Zerbitzua / Service de Santé / Health ServiceDYAIglesia / Eliza / Eglise / ChurchParking / Aparkalekua / ParkingDuchas / Dutxak / Douches / ShowersTaxiParada de Bus / Bus Geltokia / Arrêt d´autobus / Bus stopBaños publicos / WC publikoak / WC publiques / Public WCAyuntamiento / Udaletxea / Mairie / Town HallMuseo Arma Plaza / Arma Plaza Museoa / Arma Plaza Musée Arma Plaza MuseumPolicia / Polizia / PoliceGasolinera / Gasolindegia / Station Service / Petrol StationPolideportivo / Polikiroldegia / Salle Omnisport / Sport CenterSkate parkCorreos / Poste / La Poste / Post OfficePuerto deportivo / Kirol portua / Leisure port / Port de plaisancePuerto pesquero / Kaia / Port de Pêche / Fishing Harbour Información turística / Informazio turistikoa / Information touristique / Tourist Information Telf.: 943 64 54 58Goiko Errota Natur Gunea Ascensor a Casco Histórico / Alde Zaharrerako Igogailua Ascenseur au Quartier Historique / Elevator to the Old Town Escaleras mecánicas / Eskailera mekanikoakEscaliers mécaniques/ Mechanic stairs

  Pictogramas | Piktogramak | Pictogrammes | Pictograms

  SAC/BAZ Servicio Atención al Ciudadano / Bezeroaren Arretarako ZerbitzuaBiblioteca / Liburutegia / Bibliothèque / LibraryIglesia Parroquial Ntra. Sra. de la Asunción y del Manzano Auditorio Itsas Etxea / Itsas Etxea Auditoriuma / Itsas Etxea AuditoriumFronton Jostaldi / Jostaldi frontoiaSantuario de Guadalupe / Jaizkibel Marismas de Jaitzubia / Jaitzubiako padurak / Marais de Jaitzubia / Jaitzubia's marshesCamping JaizkibelCamping Faro de HigerAgroturismos / Nekazaritza-turismoa / Fermes Auberges / FarmsCamino de la Bahía / Badiako bidea / Chemin de la Baie / Way of the BayCasas Rurales / Landa etxeak / Gites ruraux / Rural homes

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Parador Turismo ****Hotel Jaizkibel ****Hotel Rio Bidasoa ****Hotel Villa Magalean****Hotel Jauregui ***Hotel Obispo ***Hotel San Nikolas **Hotel Bista Eder *

  Hotel Onyarbi *Hotel Palacete *Apartamentos Edificio CofradíaApartamentos JaureguiAlbergue Juan Sebastian ElkanoPensión Txoko GoxoaPensión Zaragoza

  10

  11

  12

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  13

  14

  15

  93

  2

  HONDARRIBIA

  Arrobigain

  4

  9

  TURISMODEPARTAMENTUADEPARTAMENTODE TURISMO

  Hendaia, 8Palacio Ducoureau20301 IrunT.: 943 645458

  TURISMOBULEGOAKOFICINASDE TURISMO

  IRUNPlaza Luis Mariano, 320302 IrunT.: 943 02 07 32

  HONDARRIBIAArma Plaza, 9T.: 943 64 36 77Matxin de Artzu(01/07-30/09)20280 Hondarribia

  [email protected] • www.visithondarribiairun.eus

  HONDARRIBIAIRUNPLANO TURISTIKOA PLANO TURÍSTICOPLAN TOURISTIQUETOURIST MAP

  i