IRAULTZA INDUSTRIALA ABIATU industriala.p¢  IRAULTZA INDUSTRIALA ABIATU EZINIK Euskal...

download IRAULTZA INDUSTRIALA ABIATU industriala.p¢  IRAULTZA INDUSTRIALA ABIATU EZINIK Euskal Herriko ekonomiaren

If you can't read please download the document

 • date post

  13-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of IRAULTZA INDUSTRIALA ABIATU industriala.p¢  IRAULTZA INDUSTRIALA ABIATU EZINIK Euskal...

 • IRAULTZA INDUSTRIALA ABIATU EZINIK

  EUSKAL HERRIKO EKONOMIAREN GORA· BEHERAK LEGE ZAHARRAREN KINKAN

  (1778-1880)

  Joseba Agirreazkuenaga

 • Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga (Bilbo, 1953). 1976.ean Historian lizentziatua. Lizentziaturaren gradurako tesia aurkeztu zuen 1980.ean eta 1985.ean doktoratu zen. Irakas1e Eskolako irakasle izan da, orain Gizarte eta Informazio Zientzien Fakultatean Gaur Egungo Euskal Herriko Historiaren irakasle titularra de1arik. 1989-90 ikasturtean Basque Visiting Fellow izan da Oxfordeko S1. Anthony's College-ean eta 1993.ean Visiting Fellow Florentziako European University Institute delakoan. Eusko Ikaskuntzako Historia Saileko buru izan da, 1991an bertako lehendakariordea aukeratua izan dela. Zenbait ikerketa- programaren buru da, Lege Zaharraren XIX. mendeko krisialdia izanik bere ikerketaren ardatz nagusi. Liburu ugari argitaratu ditu, "Vizcaya en el S. XIX: Las finanzas públicas de un Estado emergente", "Bizkaiko Errepidegintza. Hazkunde ekonomikorako azpiegitura lanak (1818-1876)", besteak beste.

 • IRAULTZA INDUSTRIALA ABIATU

  EZINIK Euskal Herriko ekonomiaren gora- beherak Lege Zaharraren kinkan

  (1778-1880)

  (GAUR EGUNEKO EUSKALDUNON GIZARTEAREN OINARRIA 11)

 • IRAULTZA INDUSTRIALA ABIATU

  EZINIK Euskal Herriko ekonomiaren gora- beherak Lege Zaharraren kinkan

  (1778-1880)

  Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga

  GAIAK

 • Testugilea: Joseba Agirreazkuenaga

  Copyright: . Joseba Agirreazkuenaga . GAIAK ARGITALDARIA San Bartolome, 36 Behea 20007 DONOSTIA Tfnoa.: (943) 471304

  I.S.B.N.: 84-8720344-2 84-8720342-6 (obra osoa)

  Legezko Gordailua: BI-1709-93

  Fotokonposizioa eta maketazioa: GAIAK Argitaldariaren talde teknikoa

  Inprimategia: RONTEGUI S.A.L.

  Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailakonetsia (1993-7-22)

 • AURKIBIDEA

  1. Euskal Herriko egitura ekonomikoak Lege Zaharraren amaieran......... 13 1.1 Ekonomia arautu eta libera1izatuaren artean............................................ 18 1.2 1778: Euskal Herriko industria eta merkataritzaren kinka....................... 22 1.3 Hazkunde ekonomikorako gizarte baliabideak........................................ 27 1.4 Kapitalismoaren egituraketaren zaba1kundea........................ 32

  2. Nekazalzibilizazioaren gorengo gradua eta bere zabalkundearen ezina...... 37

  2.1. Baserria, mendialdeko euskallaborantzaren oinarria.......................... .... 39 2.2 Herri-ondasunen amaiera eta ohizko baserri-1aborantzaren kinka........... 44 2.3 Lur-jabetzaren egitura............................ 53 2.4 Nekazal Produkzioak...................................... 57 2.5 Abelazkuntza............................................................................................ 65 2.6 Berrikuntza teknikoa................................................ 68

  3. Arrantza......................................................................................................... 73

  4. Meategiak....................................................................................................... 87

  5. Protoindustriatik Iraultza Industrialaren abiada arakatzen eta urratzen (1789-1876).................................................................................... 101 5.1 Industri iraultzaren abiada Espainian....................................................... 103 5.2 ühizko industrigintzaren XIX. mendeko kinka 1arria................... 11O 5.3 1830-1865 bitarteko industrigintzaren bilakaera, produkzioaren

  antolakunde soziala, aukerabide desberdinak eta gatazkak..................... 130 5.4 Gizarte-arazoen ikuspegi orokorra eta zenbait ondorio........................... 152 5.5 Iparraldeko porrota................................................................................... 159

  6. Merkataritzaren gainbehera eta komunikabideetarako azpiegitura....... 171

  7. Erakundeen eragina ekonomi arloan.......................................................... 187

  7.1 Zerga-boterearen egituraketa euska11urraldeetan.................................... 190 7.2 Zorrak zerga-sistema sistema fiskal propioaren eragi1e.......................... 192 7.3 Foru Ogasunaren egituraketa eta bilakaera............................................. 193 7.4 Erresuma absolutista eta Estatu liberalaren baitako harremanak............. 194 7.5 Foru ogasunen egitura: diru-sarrerak...................................................... 198 7.6 Gastuak: hazkunde ekonomikoaren garapenari begira...................... ..... 200

  ONDORIO GISA.................................................................................. 204

 • 1. Euskal Herriko egitura ekono· mikoak Lege Zaharraren aDlaieran

  13

 • Euskal Herriko giza komunitateak, azken 1000 urtetan,

  produkzio ekonomikoaren antolaketa desberdinak

  ezagutu ditu. Ekonomi iharduerak, sail bakoitzean eta

  abagadune bakoitzean, modu desberdinez erantzun duo

  Orohar ikus daiteke mendialdean edo laborantza hedatu

  den lekuetan ekonomi ihardueraren antolaketa soziala

  desberdina izan dela. Ez da berdin, artzantzan jarraitzea

  edo laborantzan.

  Abagadune bakoitzean eta herri- edo eskualde-

  -esparruan, iharduera bat izan da nagusi, beste guztien

  ardatz. Jende gehien enplegatu zuen iharduera ez zen,

  derrigorrez, etekin ekonomiko oparoenak ekartzen

  zituena: adibidez, ohizko burdinolen bidez lortutako

  etekinak laborantzan eskura zitezkeenak baino

  ugariagoak ziren, hainbat eskualdetan. Bestalde, ez da

  ahaztu behar, Lege zaharreko gizartean, populazioaren

  zati inportantea, urtearoaren arabera, lan ezberdinetan

  aritzen zela: laborantzan, egurrikatzaren produkzioan,

  garraioan eta, kostaldean, laborantza eta arrantza

  konbinatuz.

  Euskal Herrian, bi lurralde handi bereiz genitzake :

  batetik, itsasaldeko lurraldeak, Bizkaia, Gipuzkoa,

  mendialdeko Nafarroa eta Lapurdi; bestetik,

  barrualdea, Gasteiz eta lruñeatik hegoalderantz.

  15

 • Itsasaldeko eskualdetan, bestalde, goiherri eta beterriko

  iharduerak ezberdinak ziren. J. Caro Barojakl ondoko

  marrazkian ederki adierazten ditu itsasaldeko edozein

  bailaran edo mendialdean Xv. mendetik XIX. mende

  bitartean errotu ziren iharduerak: mendian,

  burdinmearen erauzketan ari dira batzuk; besteak, aldiz,

  egurikatza egiten basoan. Parean artzaina dugu. Basotik

  egurra ere ateratzen da. Esparru bakoitzean sortu eta

  landutako produktuetaz baliaturik, industri lanak eragin

  ziren : artila gero ehuna ateratzeko, itsasuntzigintza,

  burdingintza. Mendiaren erdialdean, baserriak ageri

  ziren eta, XVII. mendeaz geroztik, laborantza gero eta

  gehiago hedatu zen mendiko maldetan eta bailaretan;

  artzantzan ari zirenekin borroka franko sortu ziren

  ondorioz. Artoa jarri zen sagastien partez, ohizko

  laboreek (garia eta garagarra) bere hartan jarraitu

  zutela. Baserrien ondoan, bailarako bidean, errotak

  zeuden, nekazal produktuak elikagai bihurtzeko eta,

  aldi berean ere, laborantz komunitateen merkatal

  gunearen zereginak betetzeko. Bailaretan, hiriak hasi

  ziren garatzen eta, artisauekin batera, salerosketan

  aritzen zirenak bertaratu ziren, bitartekaritzako lanak

  eginez, eskualde mailan eta Europako eskualde

  nagusien artean. Azkenik, itsasbazterrean kokatu ziren

  hirigune garrantzitsuak, bertan arrantzaleak eta

  itsasgizonak merkatariz inguraturik agertzen

  zaizkigularik. Hauxe dugu euskal zibilizazio

  16

 • materialaren gutxi gorabeherako eskema, xv. mendetik XIX. mendera garatu zena eta euskal zibilizazioaren

  adierazbide gertatuko zena. Giza talde bakoitza bere

  erritmo historiko propioan bizi zen eta, jakina, batak

  bestea menperatzen saiatu zenean, tirabirak sortu ziren.

  Zibilizazio honen gainbehera eta desagerpenarekin

  batera euskal izate-modu baten desagerpena ere gertatu

  zen eta, askoren ustez, XIX. mendearen bukaerako

  iraultza industrialaren abiadak Euskal Herriaren

  desagerpena ekarri zuen berekin.

  Barrualdean, laborantz iharduera mediterraniarraren

  dinamikari jarraituz, Erdi Aroan Euskal Herriko

  lurralde aberatsena zena, Xv. mendeaz geroztik,

  pixkanaka indar ekonomikoa galtzen joan zen. Atlantiar

  isurialdean, aldiz, erroak sendo botatzen ari zen beste

  ekonomi eredua, industri eta merkatal ihardueretan

  oinarritzen zena, gero eta indartsuago agertzen zen. Bi

  zonaldeek, hala ere, bien artean osagarri ziren

  iharduerak betetzen zituzten XVIII. mendean, nahiz eta

  esan behar den, erritmo historikoari begiraturik,

  ekonomia dual baten aurrean gaudela, alegia, dinamika

  ezberdinez mugitzen ziren bi ekonomi munduen

  aurrean. Ez baita berdin pentsatzen eta asmatzen

  mendiaren maldetan eta lantegiaren zurrunbilo eta

  teknikaren erdian, ezta ere merkatura begira

  produzitzen zutenen eta euren eskualde txikiari

  atxekiturik zeudenen artean.

  17

 • 1.1 Ekonomia arautu eta libe- ralizatuaren artean

  Ezin da ahaztu, beraz, egiturei dagokienez, gizakiak eta

  giza taldeak batzuk besteei loturik daudela. Azken

  batez, giza taldeen arteko tirabirek eta elkartasunek

  erabakitzen dute, denboraren poterioz, ekonomiaren

  antolakuntza.

  Euskal gizartean ezberdintasun ekonomikoa

  nab