GRAMÀTICA CATALANA - · PDF fileinstitut d’estudis catalans biblioteca...

Click here to load reader

 • date post

  24-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GRAMÀTICA CATALANA - · PDF fileinstitut d’estudis catalans biblioteca...

 • GRAMÀTICA CATALANA

 • INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS BIBLIOTECA FILOLÒGICA, XII

  POMPEU FABRA

  GRAMÀTICA CATALANA

  BARCELONA 2006

 • Biblioteca de Catalunya. Dades CIP

  © 2006, Institut d’Estudis Catalans Editat per l’Institut d’Estudis Catalans Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona

  Facsímil de la setena edició: octubre de 1995 Primera reimpressió del facsímil de la setena edició: març de 2000 Segona reimpressió del facsímil de la setena edició: desembre de 2004 Tercera reimpressió del facsímil de la setena edició: març de 2006 Tiratge: 200 exemplars

  Imprès a fotocomposició gama, s. l. Carrer d’Arístides Maillol, 9-11. 08028 Barcelona

  ISBN: 84-7283-290-2 Dipòsit Legal: B. 7078-2006

  Són rigorosament prohibides, sense l’autorització escrita dels titulars del copyright, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment i suport, incloent-hi la reprografia i el tractament infor- màtic, la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec comercial, la inclusió total o parcial en bases de dades i la consulta a través de xarxa telemàtica o d’Internet. Les infraccions d’aquests drets estan sotme- ses a les sancions establertes per les lleis.

  Fabra, Pompeu Gramàtica catalana Facsímil de la 7a ed., Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1933 ISBN 84-7283-290-2 I. Institut d’Estudis Catalans. II. Títol III. Col.lecció 1. Català — Gramàtica 804.99-5