Generalitat de Catalunya Benvolgudes famílies, Departament ... · • La família de l’alumnat...

of 12 /12
Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola La Bòbila Benvolgudes famílies, En primer lloc volem donar la més cordial benvinguda a totes les famílies i als seus fills/es que s’incorporen per primera vegada a la nostra escola. A la resta de famílies us saludem i agraïm la confiança que heu dipositat en la nostra escola fins ara. També donem la benvinguda al professorat, a l’equip de monitoratge, al personal d’administració i serveis i altre personal que continuen o s’incorporen de nou al centre. Aquest nou curs 2011-2012, és un curs molt especial per a nosaltres, ja que estrenem les noves i desitjades instal·lacions de l’escola. On compartirem amb tots vosaltres, els projectes començats en altres cursos anterior, i n’engegarem d’altres amb il·lusió de continuar la tasca educativa de la qual en formem tots i totes part. Entre tots continuarem construint una escola participativa, dinàmica i innovadora. Estem segurs de comptar amb la col·laboració de les famílies i la seva implicació, la qual es concretarà a la carta de compromís educatiu que us presentarem aquest curs. Així doncs podrem seguir tirant endavant la feina que ens ocupa: l’educació dels vostres fills i filles. Amb aquest dossier que us fem arribar, volem aconseguir que tingueu una informació general dels aspectes normatius, organitzatius i de funcionament més importants de la nostra escola. Tot plegat és un recull que seria aconsellable el guardéssiu a la vostra llar, doncs, de ben segur us podrà ser útil per a qualsevol consulta relacionada amb l’escola. També podreu trobar aquest dossier a la nostra pàgina web. L’Equip Directiu us desitja un bon començament de curs.

Embed Size (px)

Transcript of Generalitat de Catalunya Benvolgudes famílies, Departament ... · • La família de l’alumnat...

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola La Bòbila

  Benvolgudes famílies,

  En primer lloc volem donar la més cordial benvinguda a totes les

  famílies i als seus fills/es que s’incorporen per primera vegada a la

  nostra escola. A la resta de famílies us saludem i agraïm la

  confiança que heu dipositat en la nostra escola fins ara.

  També donem la benvinguda al professorat, a l’equip de

  monitoratge, al personal d’administració i serveis i altre personal

  que continuen o s’incorporen de nou al centre.

  Aquest nou curs 2011-2012, és un curs molt especial per a

  nosaltres, ja que estrenem les noves i desitjades instal·lacions de

  l’escola. On compartirem amb tots vosaltres, els projectes

  començats en altres cursos anterior, i n’engegarem d’altres amb

  il·lusió de continuar la tasca educativa de la qual en formem tots i

  totes part. Entre tots continuarem construint una escola

  participativa, dinàmica i innovadora.

  Estem segurs de comptar amb la col·laboració de les famílies i la

  seva implicació, la qual es concretarà a la carta de compromís

  educatiu que us presentarem aquest curs. Així doncs podrem

  seguir tirant endavant la feina que ens ocupa: l’educació dels

  vostres fills i filles.

  Amb aquest dossier que us fem arribar, volem aconseguir

  que tingueu una informació general dels aspectes

  normatius, organitzatius i de funcionament més importants

  de la nostra escola.

  Tot plegat és un recull que seria aconsellable el guardéssiu

  a la vostra llar, doncs, de ben segur us podrà ser útil per a

  qualsevol consulta relacionada amb l’escola. També podreu

  trobar aquest dossier a la nostra pàgina web.

  L’Equip Directiu us desitja un bon començament de curs.

 • ÍNDEX

  CALENDARI

  HORARI GENERAL DEL CENTRE

  CONSELL ESCOLAR

  EQUIP DIRECTIU

  MESTRES TUTORS/ES

  MESTRES ESPECIALISTES

  PERSONAL DE SERVEIS EDUCATIUS

  PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

  NORMES DE FUNCIONAMENT

  MATERIAL

  SALUT

  HIGIENE

  INDUMENTÀRIA

  NORMES DE CONVIVÈNCIA

  SORTIDES I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

  NOTES ADREÇADES AL PROFESSORAT

  CANALS DE COMUNICACIÓ

  INFORMES

  INFORMACIÓ D’INTERÈS

  APARCAMENT DE BICICLETES

  AMPA MENJADOR ESCOLAR

  INFORMACIÓ D’INTERÈS

  CALENDARI Començament de classes:

  12 de setembre de 2011 Acabament de classes:

  22 de juny de 2011 Vacances de Nadal:

  Del 23 de desembre de 2011 al 8 de gener de 2012, ambdós inclosos.

  Vacances de Setmana Santa: Del 2 al 9 d’abril 2012, ambdós inclosos.

  Festes: 1R TRIMESTRE 3R TRIMESTRE

  8 de setembre de 2011 (festa local) 12 d’octubre de 2011 (Hispanitat) 1 de novembre de 2011 (Tots Sants) 6 de desembre de 2011 (Constitució) 8 de desembre de 2011 (Immaculada)

  1 de maig de 2012 (festa del treball) 29 de juny (festa local)

  Festes de Lliure Disposició: 1R TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE

  31 d’octubre de 2011 9 de desembre de 2011

  20 de febrer de 2012

  30 d’abril de 2012 2 de maig de 2012

  HORARI GENERAL DEL CENTRE Horari Educació Infantil i Primària Sessió de matí: de 9h. a 12:30h. Sessió de tarda: de 15h. a 16:30h. Horari Jornada Intensiva De l’11 al 22 de juny - sessió de matí: de 9h. a 13h. Horari tutoria famílies: Ed. Infantil: de 15h. a 16h. Dilluns:P4A/Dimarts:P3C/Dimecres:P4B/Dijous:P3A,P5B/ Divendres: P3B,P5A

  Ed. Primària: Dimecres de 10h. a 11h:1rA i 1rB Divendres de 12:30h a 13:30h: 2n, 3r, 4t,5è i 6è.

  Horari Equip Directiu: atenció a les famílies Secretaria: Dimarts de 9h a 10h i dijous de 15h a 15:45h. Cap d’Estudis: Dimecres de 11:30h a 12:30h. Demanar hora a secretaria. Directora: Dimarts de 9h a 10h i Dimecres de 11:30h a 12:30h. Demanar hora a secretaria.

 • CONSELL ESCOLAR El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat

  educativa en el govern del centre, i l’òrgan de programació,

  seguiment i avaluació general de les seves activitats. En ell

  interaccionen, alhora, l’Equip Directiu, el claustre del professorat,

  l’AMPA, les famílies, el personal d’administració i serveis i els

  representants del municipi.

  Presidenta ESTER BARCELÓ PALLARÈS

  Cap d’estudis BREZO BAÑOS VILLACORTA

  Representants del professorat

  ROSA JAUME CLÀRIA ANNA GUASCH GIRONA CRISTINA FERNÀNDEZ CURRUBÍ MARINA VIVES ESPELTA TERE SÁNCHEZ MORENO CRISTINA GIL RIPOLL

  Representants de pares i mares

  JUANA JUNI CIURANA LLUÍS ROVIRA GÜELL SEFA GARSOT SAVALL ASUNCIÓN MULLERAT FUGARDO AINHOA SANTAMARIA MARTÍN

  Representant AMPA ALEJANDRO FERNÁNDEZ DEDUY

  Representant sector PAS CARLOS MARÍN MILLAN

  Regidora Ajuntament CARMEN QUINTANA ESTEFANIA

  EQUIP DIRECTIU

  Directora ESTER BARCELÓ PALLARÈS

  Cap d’Estudis BREZO BAÑOS VILLACORTA

  Secretària CLÀUDIA MESTRE FRANCH

  MESTRES TUTORS/ES

  P3A – Ed. Infantil MÒNICA GALBE ESPINÓS

  P3B – Ed. Infantil TERESA SÁNCHEZ MORENO

  P3C – Ed. Infantil BEATRIZ SUÑER SANCHO

  P4A – Ed. Infantil NEUS FENOLLAR GIL

  P4B – Ed. Infantil CRISTINA GIL RIPOLL

  P5A – Ed. Infantil GEMA MASDEU GÜELL

  P5B – Ed. Infantil JOANA IBAÑEZ MASIP

  1rA - CI. Ed.Primària MARINA VIVES ESPELTA

  1rB - CI. Ed.Primària ELISABETH BOSCH CARBÓ

  2nA - CI. Ed.Primària ARANZAZU ALVAREZ MORENO

  3rA - CM. Ed.Primària INMACULADA CRUELLES REVERTÉ

  4tA - CM. Ed.Primària ELISA ARMENGOL SEGÚ

  5èA - CS. Ed.Primària CRISTINA LÓPEZ VALVERDE

  6èA - CS. Ed.Primària MARC GIL BOTÉ

  Aula acollida ANNA GUASCH GIRONA

  MESTRES ESPECIALISTES

  Especialista Ed. Física ROSA JAUME CLÀRIA

  Especialista Ed. Musical DAVID DEMPERE PÉREZ

  Especialista Llengua Anglesa CRISTINA FERNÀNDEZ CURRUBÍ

  Especialista Ed. Especial LAURA GAY DE ANTONIO

  Suport EI RAQUEL SÁNCHEZ LÓPEZ

  Especialista Religió ELISABETH ALBENTOSA FERRER

 • PERSONAL DE SERVEIS EDUCATIUS

  Psicopedagoga EAP Mª JESÚS LAPLACE ENGUÍDANOS

  Treballadora Social-EAP HELENA LLABERIA BEGUÉ

  Logopeda CREDA CRISTINA GISPERT GUINJOAN

  Assessora LIC ALEXANDRA CASTELLS GUASCH

  Assessora Teatre JORDINA ROS GOU

  Assessor Plàstica PERE ESTADELLA HELLIN

  PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

  Conserges CARLOS MARÍN MILLÁN JULIO BONILLO JIMÉNEZ

  Auxiliar Administrativa FÀTIMA BRETÓ FERNÀNDEZ

  NORMES DE FUNCIONAMENT

  Entrades i sortides

  • L’alumnat d’Educació infantil entrarà per

  la porta principal del centre, i l’alumnat d’Educació primària

  per la porta d’accés a la pista.

  • L’alumnat entrarà amb el/la seu/seva tutor/a o

  especialista a classe en fileres i les famílies s’abstindran

  d’acompanyar-los.

  • Les portes es tancaran 5 minuts més tard de les hores

  d’entrada.

  • L’alumnat de P3 i P4 es recollirà a les sortides (12:30h i

  16:30h) a les seves classes, per l’accés al pati D’Ed. Infantil.

  • L’alumnat de P5 i d’Educació Primària sortirà en fileres

  amb el mestre/a tutor/a o especialista.

  • L’entrada i recollida de l’alumnat a l’escola s’ha de fer amb

  puntualitat.

  • Per motius de seguretat, en cas que hagi de venir alguna

  persona diferent a la recollir el vostre fill/a, us preguem que

  aviseu amb antelació al mestre/a tutor/a i que tingueu

  l’autorització corresponent signada.

  • Si convé que algun alumne/a surti del centre en hores

  lectives, el pare, mare i/o tutor haurà de signar l’autorització

  corresponent a consergeria.

  • No és permesa l’entrada de les famílies a les aules en

  hores escolars.

  • L’alumnat no podrà marxar sol a casa, ni acompanyat per

  germans més grans. Cal que sigui recollit per una persona

  major d’edat.

  • La família de l’alumnat de cicle mitjà (3r i 4t curs) que

  vulgui que el seu fill/a marxi sol/a a casa, haurà de signar la

  corresponent autorització i lliurar-la al tutor/a. A partir de

  cicle superior (5è i 6è curs) l’alumnat sortirà sol.

  Respecteu al màxim l’horari de recollida dels vostre

  fills/es.

  Respecteu l’horari de treball del personal de l’escola.

 • Assistència i retards

  • La família ha de justificar totes les faltes d’assistència de

  l’alumne/a per escrit.

  • La família d’aquell alumnat que arribi més tard de l’horari

  escolar establert, haurà de justificar el retard per escrit a

  consergeria.

  • Quan el retard sigui per causa d’una visita mèdica, caldrà

  portar el justificant del metge i lliurar-lo al tutor/a.

  • A partir de l’acabament de les classes (migdia - tarda), la

  permanència d’alumnat dins el recinte escolar només

  s’autoritza si es queden al menjador, a les activitats

  extraescolars o quan algun/a mestre/a ho requereix.

  • Segons la Normativa del Departament d’Ensenyament

  quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en

  la recollida de l’alumnat un cop acabat l’horari escolar, es

  procurarà contactar amb la família i/o els tutors/es legals de

  l’alumne/a. Un cop esgotats sense efecte els intents de

  comunicació amb la família o amb els tutors/es legals, i

  transcorregut un marge de temps prudencial, es comunicarà

  telefònicament la situació a la policia local de Cambrils i

  s’acordarà la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia.

  MATERIAL

  • El material que s’utilitza a les

  classes és socialitzat, això afavoreix

  l’hàbit del respecte i la conservació

  del material que és de tots/es i, a la

  vegada, s’aprèn a saber-lo

  compartir.

  • La quota de material és en concepte del material fungible i

  didàctic que l’alumnat utilitzarà i necessitarà al llarg de tot

  el curs escolar. També s’inclou tot el material necessari per

  la realització de festes i activitats complementàries així com

  l’agenda escolar personalitzada a tot l’alumnat d’ed.

  Primària.

  Quota de material: Ed. Infantil 60 €

  Ed. Primària 55 €

  • Tots els materials del centre són d’ús públic per a tot

  l’alumnat de l’escola, per aquest motiu tots els nens/es

  hauran de tenir cura i respectar-los en tot moment.

  • Si es trenca o s’espatlla el mobiliari, material escolar,

  instal·lacions, etc. per un ús inadequat o per negligència, la

  repressió o reposició anirà a càrrec dels responsable/s.

 • SALUT

  • És convenient que l’alumne/a esmorzi bé a casa abans de

  venir a l’escola. L’esmorzar per l’hora d’esbarjo ha de ser

  saludable: entrepà, fruita...

  • A la classe evitarem portar llaminadures, xiclets...

  • Si algun nen/a és al·lèrgic/a o té algun problema de salut,

  és molt important comunicar-ho al/la tutor/a i a la secretaria

  del centre.

  • Quan un alumne/a es trobi malalt (febre, mareig...)

  s’avisarà als pares/mares o familiars.

  • En cas de malaltia infecciosa (conjuntivitis, xarampió,

  varicel·la...) l’alumne/a no podrà assistir a l’escola fins que

  es recuperi.

  • En cas d’existència de paràsits (polls), caldrà que es faci el

  tractament necessari i que l’alumnat no assisteixi al centre

  per tal de no transmetre’ls als companys/es. Alhora es

  comunicarà a l’escola perquè es prenguin les mesures

  preventives i correctives adequades.

  • Llevat d’excepcions, a l’escola no s’administraran

  medicaments. Segons la Normativa del Departament

  d’Ensenyament, per administrar medicaments a l’alumnat,

  cal que el pare, mare o el tutor/a legal, porti una recepta del

  metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i

  el nom del medicament que ha de prendre. Alhora, haurà de

  firmar l’autorització pertinent. Sempre que sigui

  imprescindible la seva administració en horari lectiu.

  El full d’autorització el podeu demanar al/la tutor/a.

 • HIGIENE

  • Cal assistir a l’escola net i vestit correctament.

  • Cal mantenir net i ordenat el lloc de treball, el material

  comú i els llocs utilitzats per tots: pati, lavabos...

  • Cal fer ús sempre de les papereres i utilitzar correctament

  els contenidors per a reciclar.

  • Cal utilitzar els lavabos correctament.

  • Cada inici de curs l’alumnat d’Educació Infantil i Cicle

  Inicial aportarà els materials de neteja personal que es

  descriuen al llistat de material d’higiene personal.

  INDUMENTÀRIA

  Bates

  L’ús de la bata és obligatori a Educació

  infantil i primària, a partir de l’1

  d’octubre fins al 31 de maig. És

  imprescindible que les bates vagin marcades amb el nom i

  cognoms de l’alumne/a.

  Equipament esportiu

  • L’alumnat d’Educació infantil haurà de portar el xandall

  de l’escola i sabates esportives sense cordons i amb

  velcro, els dies que en el seu horari de classe es faci

  psicomotricitat.

  • L’alumnat d’Educació primària haurà de portar el

  xandall de l’escola per realitzar les classes d’Educació

  física: xandall, samarreta, mitjons i sabates

  d’esport.

  També haurà de portar un necesser amb els

  estris de neteja personal: pinta, sabó i

  tovallola petita o tovalloletes humides i

  samarreta de recanvi.

  • És important marcar amb el nom i cognoms de l’alumne/a

  totes les peces de roba i altres estris que es puguin perdre

  o intercanviar involuntàriament (xandalls, motxilles,

  bosses d’esmorzar...) a fi i efecte de no perdre’s. En cas

  de no ser així, l’escola no se’n pot fer responsable.

  • En cas de pèrdua d’alguna peça de roba poseu-vos en

  contacte amb consergeria.

 • NORMES DE CONVIVÈNCIA

  Les normes de convivència són bàsiques per a poder

  conviure en qualsevol societat. Les nostres neixen de les

  necessitats de relacionar-nos i poder realitzar les activitats

  que s’han de dur a terme a l’escola.

  Cal que les transmetem als nens i nenes perquè aquestes es

  converteixin en un hàbit.

  És en aquesta tasca on creiem imprescindible la complicitat

  de la família.

  Les normes de convivència de la nostra escola es bases en: Afavorir el tracte respectuós entre les persones

  • Tenir cura de la higiene i l’aspecte personal: vestir-se

  adequadament, dutxar-se,...

  • Utilitzar un vocabulari i un to correctes.

  • Dirigir-se correctament a tothom: salutació, comiat, donar

  les gràcies, demanar bé les coses, disculpar-se.

  • Respectar i fer un bon ús de les instal·lacions i materials

  que s’utilitzen al centre.

  Afavorir el respecte de l’ambient de treball a la classe,

  a l’escola, a casa...:

  • Mantenir l’ordre adequat a cada activitat.

  • Treballar en silenci.

  • Presentar els treballs d’acord a les pautes que doni el

  mestre/a.

  • Escoltar i respectar les intervencions dels/de les altres en

  una conversa i demanar el torn de paraula.

  • Respectar l’espai físic de cadascú per treballar i guardar

  les seves coses.

  • Acostar-se a les persones amb qui es vol parlar en lloc de

  cridar.

  • Assistir a l’escola, ser puntual quan s’arriba a l’escola,

  quan se surt de l’escola i a l’hora del pati. Justificar les faltes

  d’assistència i retard.

  • Entrar i sortir de la classe i de l’escola de forma ordenada,

  sense córrer ni cridar.

  • Abans d’entrar en una classe trucar a la porta i saludar.

  • Penjar bé la roba als penjadors.

  • Respectar al/a la mestre/a, atendre a les seves

  explicacions i realitzar les tasques que se li encomanen,

  deures.

  • Respectar l’estudi dels companys/es.

  • Evitar jocs violents.

  • Evitar agressions i baralles.

 • • Col·laborar i ajudar als/a les altres alumnes.

  • Respectar les pertinences dels altres.

  • Utilitzar el diàleg per solucionar qualsevol conflicte.

  • No discriminar a cap company/a, ni cap altre membre de

  la comunitat educativa per qualsevol circumstància personal

  o social.

  • Col·laborar en la solució dels problemes que afectin al

  conjunt de la classe, del cicle o de l’escola, manifestant el

  propi punt de vista en les actuacions de debat.

  Referents als materials

  • Utilitzar només el material que calgui sense fer despeses

  innecessàries.

  • Emprar els fulls correctament sense fer-ne mal ús.

  • Tenir cura del material fent-ne un bon ús.

  • Tractar els llibres amb cura: a casa, a classe, a la

  biblioteca,... tant si són propis com de préstec.

  • Conservar el material fungible fins que s’acati (llapis,

  goma, colors,...).

  • No menjar en temps de classe. L’alumnat d’Educació

  Infantil i Cicle Inicial podrà esmorzar dins l’aula per treballar

  hàbits d’alimentació i higiene.

  • No portar joguines de casa, jocs electrònics o objectes

  molt valuosos.

  • A l’Educació primària s’ha d’utilitzar l’agenda escolar per

  les comunicacions amb el/la tutor/a.

  • Presentar el material i estris d’ús personal ben identificats

  (amb el nom i cognoms, llibres folrats,...)

  • Per fer Psicomotricitat i Educació Física cal portar l’equip

  adequat i els estris de neteja personal, tal i com s’indica a la

  normativa d’inici de curs.

  • Desplaçar-se en els espais tancats caminant i utilitzant un

  to de veu adequat.

  • Preparar els materials necessaris per començar la feina.

  • L’alumnat d’Educació Primària evitarà anar al lavabo en

  hores de classe.

  • No sortir de la classe, ni del recinte escolar sense el

  permís corresponent.

  • No fer ús de telèfons mòbils a l’escola.

  • Per a la realització de les activitats programades fora del

  centre caldrà que l’alumnat porti la corresponent

  autorització signada pel pare, mare i/o tutor/a legal, i si

  s’escau, el rebut del pagament de l’activitat.

  • Llençar papers i deixalles als contenidors corresponents,

  afavorint el reciclatge.

  • Deixar els lavabos i wàters nets.

  • Ser curiós amb l’entorn i mantenir-lo net.

 • SORTIDES I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES Durant el curs escolar els diferents nivells

  educatius programen tot un seguit d’activitats

  complementàries i de sortides que

  complementen l’activitat educativa.

  Aquestes activitats tenen un caràcter

  pedagògic i d’ampliació o d’aplicació dels continguts que es

  treballen a l’aula.

  Normalment són sortides de mig dia o dia sencer per visitar

  museus, realitzar activitats relacionades amb la natura, anar

  al teatre...

  L’Escola també programa sortides de més d’un dia, que

  implica pernoctar (colònies). En aquestes sortides també es

  treballen continguts de convivència.

  Quan sigui oportú, per realitzar les sortides escolars caldrà

  l’autorització dels pares/mares o tutor/a legal respectant les

  dates.

  NOTES ADREÇADES AL PROFESSORAT • Si algun pare/mare de l’alumnat d’Educació infantil ha

  de fer alguna comunicació al professorat la poden fer

  arribar per escrit a través de l’alumne/a; és una

  manera de responsabilitzar-lo. No s’ha de

  comunicar al tutor/a a l’hora d’entrar a la filera

  per no interferir les entrades i la puntualitat.

  • En el cas que el nen/a hagi de sortir abans de l’escola

  (anar al metge..) cal que el pare o mare ho informi per

  escrit a la tutora (ed. infantil: fent una nota/ ed.

  primària: usant l’agenda)

  Qualsevol informació que afecti a l’alumne/a ha

  de ser comunicat per escrit al tutor/a.

  CANALS DE COMUNICACIÓ Les circulars informatives a les famílies comuniquen aspectes de funcionament del curs i de l’escola. Són convocatòries, notificacions de sortides i/o activitats, informació d’interès general... Aquests comunicats s’envien mitjançant els vostres fill/es. Recordeu-los que us lliurin aquestes informacions! En el cas de famílies que tinguin matriculat en el centre més d’un fill/a, es repartiran les circulars al fill/a més gran. Taulers d’anuncis. Podeu trobar diferents tipus d’informacions del vostre interès en el taulers d’anuncis exteriors al costat de les portes d’entrada principal i d’accés a la pista poliesportiva. Web: http://www.escolalabobila.cat Bloc: http://blocs.xtec.cat/labobila/

 • INFORMES

  Educació Infantil

  Es lliuren dos informes d’avaluació: desembre i juny.

  Educació Primària

  Es lliuren tres informes d’avaluació: desembre, abril i

  juny.

  MODIFICACIÓ DE DADES DE L’ALUMNAT

  És molt important que qualsevol canvi de domicili, situació

  familiar, telèfon, etc. el feu saber a secretaria, per tal de

  mantenir actualitzat l’arxiu de dades de l’alumnat.

  APARCAMENT DE BICICLETES

  L’alumnat de l’escola pot utilitzar l’aparcament de bicicletes

  exterior al centre. Recordeu lligar-les amb cadenat. L’escola

  no es fa responsable dels possibles danys.

  AMPA

  Composició de la Junta Directiva

  President ALEJANDRO FERNÁNDEZ DEDUY

  Secretària SEFA GARSOT SAVALL

  Tresorer LLUÍS ROVIRA GÜELL

  Vocal MAYKA MIRALLES DOMÍNGUEZ

  Vocal JANINA JUNI CIURANA

  Vocal ASUNCIÓN MULLERAT FUGARDO

  Vocal MARC FALCETO GARCIA

  Vocal ELISABET CERRATO GURI

  Dades de l’associació

  Raó social: Associació de Mares i Pares d’Alumnes de

  l’escola La Bòbila.

  Domicili: C/ Pla de l’Estany 5-7 Telèfon: 685253743

  e-mail: [email protected] web: http://www.ampalalabobila.com

  Activitats que ofereix i gestiona l’Ampa

  Acollida matinal (de dilluns a divendres de 8 a 9h), activitats

  extraescolars (de dilluns a divendres de 16:30 a 17:30h),

  venda de bates i equipament esportiu i venda de llibres text

  i material escolar complementari.

  Atenció a les famílies

  “Dimarts i dimecres de 16:30h a 17:30h”

 • MENJADOR ESCOLAR

  Cuina i Gestió, és l’ empresa

  responsable de la gestió i servei del

  menjador escolar durant aquest curs.

  Horari menjador: de 12:30h a 15h.

  Organització del menjador: 2 torns de menjador:

  12:30h - 13:30h Ed. Infantil

  13:30h - 14:30h Ed. Primària

  Equip de monitoratge: Al menjador escolar hi treballen

  la coordinadora, les monitores i les cuineres.

  Coordinadora menjador: MARIA MORELL.

  Atenció a les famílies: De dilluns a divendres de 9:00h 9:15h.

  Telèfon del mejador: 650 229 888.

  INFORMACIÓ D’INTERÈS

  Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

  Escola La Bòbila

  Adreça: C/ Pla de l’Estany 5-7

  Telèfon: 977361815

  Fax: 977365255

  e-mail:[email protected]

  web: http://www.escolalabobila.cat

  a