ELKARRIZKETA: JOSEBA AZKARRAGA • EKARPENAK: SAREAN · PDF file 2017-06-23 ·...

Click here to load reader

 • date post

  03-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ELKARRIZKETA: JOSEBA AZKARRAGA • EKARPENAK: SAREAN · PDF file 2017-06-23 ·...

 • hh ELKARRIZKETA: JOSEBA AZKARRAGA • EKARPENAK: SAREAN ELKARTEA • EKARPENAK: KONTSEILUA • GALDEIDAZUE: IÑAKI MARTINEZ URMENETA • ORBELA ETA ARANTZA ATERPETXEAK • ATZEKO ATETIK: LIERNI ALTUBE

  154hik hasi 4 EURO • 2011KO URTARRILA EUSKAL HEZIKETARAKO ALDIZKARIA

  Palestina Okupazioa haurren begietatik

  GAIA

 • aurkibidea 8 gaia

  PALESTINA Palestinako hainbat erakunde sozial, politiko eta sindikalek adierazpen israeldar-sionista guztiei, batik bat kulturalei eta akademikoei, boikot solidarioa egiteko deia egin zuten. Haien artean zeuden Unibertsitate Irakasle eta Langileen Palestinar Federazioa eta Maisu eta Maistren Federazioa.

  15 elkarrizketa

  JOSEBA AZKARRAGA Hezkuntza, gizartea eta eraldaketa kooperatiboa liburuaren egilea da. XXI. mendeari begira gogoeta estrategikoa egin zuen Gizabidea Fundazioak, hezkuntzaren alorrean orain arteko lan ildoari jarraitu edo beste bide berri batzuk ireki erabakitzeko.

  Argitaratzailea: XANGORIN Errekalde hiribidea, 59. Aguila eraikina, 1. solairua. 20018 DONOSTIA GIPUZKOA. Tel: 943/ 371 408 ; www.hikhasi.com; Posta Elektronikoa: [email protected]; Lege Gordailua: SS-1001/95. ISSN: 1135-4690. Erredakzioa: Joxe Mari Auzmendi, Ainhoa Azpiroz eta Arantxa Urbe. Erredakzio batzordea: Nerea Agirre, Miren Guilló, Mari Karmen Irastorza, Pello Jauregi, Aritz Larreta, Josi Oiarbide, Maite Saenz, Xabier Sarasua. Aholkulkariak: Nerea Alzola,Abel Ariznabarreta, Felix Basurko, Begoña Bilbao, Mariam Bilbatua, Aines Dufau, Luis Mari Elizalde, Lore Erriondo, Guillermo Etxeberria, Gurutze Ezkurdia, Idoia Fernandez, Xabier Isasi, Irene Lopez-Goñi, Izaskun Madariaga, Karmele Perez Urraza, Amaia Vazquez,Lontxo Oihartzabal,Fito Rodriguez eta Matilde Sainz. Administrazioa:Arantxa Goiburu. Diseinua:Graf!k. Maketazioa: Xangorin. Inprimategia: ANtzA S.A.L. Azaleko eta gaia ataleko irudiak: Ainara Gorostitzu eta Iasone Parada. Hezkuntza,Unibertsitate eta Ikerketa Sailak onetsia (2010-12-16). Kopurua:3.600 ale.

  hik hasiko artikuluez edonon eta edonoiz balia zaitezke. Kasu horietan iturria aipatzea eskertuko genizuke. hik hasik ez ditu bere gain hartzen bertan plazaratutako iritziak ezta bat etorri ere derrigorki haiekin.

  5 editoriala 6 kronika 8 gaia PALESTINA OKUPAZIOA HAURREN BEGIETATIK

  16 elkarrizketa JOSEBA AZKARRAGA

  26 ekarpenak Hizkuntzen garapena eskola errealitatean. Sarean elkartearen hausnarketa

  28 esperientziak Euskararen Kontseilua. Euskararen ezagutza berma dadin, ikasgai guztietan lantzea

  32 galdeidazue Erotu egiten al ditugu gure seme-alabak eskolaz kanpoko ekintzekin? Iñaki Martinez Urmeneta

  35 berriak 40 nora joango gara? Arantza eta Orbela aterpetxeak

  42 Atzeko atetik Lierni Altube

  www.hikhasi.com

 • Euskarak merezi du, hezitzaileentzat ona da eta HIK HASIk behar du.

  hik hasiren harpidedun izan nahi dut, urtean 10 ale eta atera daitezkeen ale bereziak etxean jasoz

  Izena 1. Deitura

  Telefonoa

  Posta Kodea

  2. Deitura

  Helbidea

  Herria Herrialdea

  Lantokiaren herriaLantokia

  IFZ-NAN

  Entitatea Sukurtsala K.D. Zenbakia

  Sinadura

  hik hasi Euskal heziketarako aldizkaria Errekalde hiribidea, 59 Aguila eraikina, 1. solairua

  20018 DONOSTIA. GIPUZKOA Tel: 943/37 14 08 Faxa: 943/37 21 54

  HARPIDETZA SARIAK (BEZ barne) 50 euro

  Prezio horren barruan 10 aldizkari, ale monografikoak eta Euskal Herriko baliabide pedagogikoen gida. Horrez gain, prezio bereziak Udako Topaketetan eta argitararatzen ditugun gainontzeko materialetan

  hik hasik zure parte-hartzea ezinbestekoa du, harpide zaitez! 50 euro urtean

  Posta elektronikoa

  Harpidet u eta

  HIK HAS I egitasm

  oa

  bermatu

 • 154. zenbakia. 2010eko urtarrila • hik hasi • 5

  e d i t o r i a l a u r t a r r i l a

  PPIISSAA ffrrooggeenn hhaammaaiikkaa iirraakkuurrkkeettaa

  Urtearen hondarrean PISA emai- tzak iritsi ziren. PISA 2009 frogak, mate- matikan, irakurketan eta zientzietan 4. DBHko ikasleek zuten maila neurtu zuen. Froga hori, ELGEko (Ekonomi Lankidetza eta Garapeneko Erakun- dea) 45 herrialdetan egin zen.

  Aurreko beste bi frogen emaitzak –PISA 2003 eta PISA 2006– argitaratu zi- renean gertatu zen gisan, oraingoan ere zeresan handia eman dute.

  Emaitzak emaitza, aitortu beharko litzaioke edozein kanpo neurketak hausnarketarako eskaintzen duen au- kera. Ez da ahaztu behar, eta emaitzen pare jarri beharko litzateke gainera, PISAk ikasleen errendimendua neur- tzeaz gain, ikasleengan ikaskuntza- irakaskuntza prozesuaren inguruan gertatzen diren baldintzen gaineko azterketa egin nahi duela.

  Emaitzen jendarteratzeari iritzi eta gogoeta andanak jarraitu dio. Datuek gure ikasleek zientzien arloan duten

  herrialdeetan, gehiago arduratzen omen dira irakasteko era hobetzeaz es- kaintzen dituzten edukiak aldatzeaz baino.

  Badira hainbat datu zer pentsatua ematen dutenak. Esaterako, frogara aurkeztutako Araba, Bizkaia eta Gipuz- koako 4.768 ikasleetatik % 20 inguru ez zela ari bere adinari zegokion ikastur- tea egiten, errepikatzailea zen.

  PISA 2009 frogan Hego Korea izan da emaitzik altuenak lortu dituena. Izu- garrizko progresioa izan omen du, gai- nera. Ispiluaren beste aldean, ikasleak dauden aldean, ordea, beste datu batzuk daude. Emaitza onek talka egi- ten dute egunean hamaika orduz esko- lara joatea behartuta dauden ikasleen estres eta atsekabe mailarekin. Hego Korearrak, ELGEko ikaslerik onenak izateaz gain, estres maila altuena eta zoriontasun gutxiena sentitzen dute- nak dira. Ez gara gu hori diogunak, emaitzek diote!

  gabezia argitan utzi dute. Eta segidan e- torri dira espekulazioak. Haien artean, bada, besteak beste, gure heziguneen irakasteko erari erreparatu dionik. Gu- re irakasteko era memoristikoa eta teo- rikoa da kasurik gehienean. Alta, PISA- ren aztertzeko modua gehiago koka- tzen da tauletatik, datuetatik eta grafi- koetatik abiatuz problemen ebazpene- an. Beraz, litekeena da zientzien irakas- penen gaineko arazoa ez izatea eskain- tzen zaion ordu kopurua baizik eta ira- kasteko era.

  Ildo berean, ELGEko analista den Pedró-nen arabera, nazioarteko ebi- dentziek diote udalek parte hartzen duten beste gobernu ereduarekin eta zentroen autonomia maila handiagoa duen testuinguru batean, emaitzak hobetuko liratekeela. Zer irakatsi eta nola ebaluatu erabakitzeko autonomia handiagoa duten lekuetan emaitzak hobeak direla, alegia.

  Antza, emaitzetan gora egin duten

  Emaitza hobeak lortu dituzten herrialdeek ahalegin handiagoak egiten dituzte irakasteko erak hobetzen eskaintzen diren edukiak aldatzen baino.

 • 6 • hik hasi • 154. zenbakia. 2010eko urtarrila

  EAEtik kanpoko eskolak diruz ez laguntzeko eskatu du

  Legebiltzarrak. Jaurlaritzak eutsi egingo dio, ordea, Seaskarekin datozen hiru urteetarako zuen

  hitzarmenari, 2012 arte. Arabatik, Bizkaitik eta

  Gipuzkoatik kanpo dauden “ikastetxe pribatuekin” inolako

  laguntza ekonomikorik ez hitzartzeko eskatu dio

  Legebiltzarrak Jaurlaritzari. Dena den, EAEtik kanpo euskara

  sustatzeko bestelako ekimenak garatzeko aukera ez du ukatzen,

  betiere tokiko erakunde publikoekin egindako akordioen

  bitartez. PSE-EEk eta PPk bat egin zuten ekimen hori aurrera eramateko. Gainerako taldeek

  aurka bozkatu zuten, UPyD izan ezik, abstenitu egin baitzen.

  Nafarroan, berriz, PSNren ustez, Euskararen Legea ongi

  dago, eta ez da lehentasunezko gaia. Ohar baten bidez jakinarazi

  duenez, “NaBai eta Batasuna euskara inposatzeko

  norgehiagoka ari dira”.

  kronika

  2008-2009 ikasturtea izan da aztertu den azkena. Datu horien arabera, ikas- le gutxiagok errepikatu behar izan dute ikasturtea. Hala ere, ikasle hauek guz- tiek errepikatu behar izan dute: 1. DBHn (12 -13 urte) % 11,4; 2. DBHn % 13,1; 3.ean %13,7 eta 4.ean % 8,9. Ho- rrek, zera adierazten du, nafar ikasleen % 40k Derrigorrezko Bigarren Hezkun- tza, derrigorrezko ikasketa izanda, errepikatzen duela.

  Datu horiek ikasketa prozesuaren porrotaren erakusgarri badira ere, ba- daude beste hainbat datu porrota iku- sarazten laguntzen dutenak. Izan ere, errepikatzen ez dutenek, ikasturtea gainditzen dute, baina asko ikasgairen bat edo beste gainditu gabe hasten dira hurrengo ikasturtean. Datuetan, horre-

  la litzateke: 1. DBHko ikasleen % 20,8k maila gainditu arren, ikasgairen bat gainditu gabe uzten dute. 2. DBHn % 23,6k uzten dute ikasgairen bat, 3.ean 25,3k eta 4.ean % 25,5ek.

  Azken urteko emaitzetara joz, hau da, 4. DBHko datuetara, % 65,7k soilik gainditzen ditu ikasgai guztiak. Horre- kin, aurreko ikasturteak kontuan hartu gabe, azken ikasturtean ikasleen 2/3 ere ez da pasatzen guztia gaindituta.

  Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. maila- koek arbela digitala izango dute

  Nafarroa osoan, Lehen Hezkuntza- ko 5. mailako (10-11 urte) 445 ikasgeletan arbela digitalak jarriak dau- de, jada. 6. mailako geletan, berriz, aur- tengo ikasturtea amaitu aurretik jartze- ko asmoa du Nafarroako Gobernuak.

  Integra TIC programa 2009an hasi zen 19 ikastetxetan ordenagailu era- mangarriak jarriz. Ordenagailu horie- kin ikasgelan egoten diren denboraren % 25 aritzen dira lanean. Edozein ikas- gai lantzeko erabil litezke ordenagailu horiek, hala nola, Euskara, Atzerriko hizkuntza, Matematika, Gizartea, Zien- tzia, Gaztelania, Plastika, eta abar.

  Aurtengo ikasturtean, ordenagailu digitalak banatu beharrean, arbela di- gitala ari da banatzen Nafar Gobernua.

  Nafarroako ikasle

  gehiagok gainditu du

  4. DBH

 • 154. zenbakia. 2010eko urtarrila • hik hasi •