Complements de Lloc. Ubi

download Complements de Lloc. Ubi

of 9

Embed Size (px)

Transcript of Complements de Lloc. Ubi

 • 7/31/2019 Complements de Lloc. Ubi

  1/9

  Ubi? On?

  El lloc s'expressa en ablatiu, amb o sense preposici, encara que normalment va amb lapreposici IN.

  a. IN + ablatiu: assenyala una localitzaci delimitada amb exclusi de tot moviment.S'empra amb noms comuns i amb els noms propis de lloc major (nacions, regions, illesgrans):

  Nom com.

  XXIV. Cicercula et Delphinus in mari sunt (Patufet i el dof sn al mar)

  Noms de lloc major.

  XXV. Cicercula in Aegypto est (Patufet s a lEgipte)

  Complements de lloc: Ubi?

  14

 • 7/31/2019 Complements de Lloc. Ubi

  2/9

  XXVI. Cicercula in Pascha est (Patufet s a l'illa de Pasqua)

  b. Ablatiu sense preposici: amb noms de ciutat de la tercera declinaci i els noms enplural de les restants declinacions:

  XXVII. Cicercula Athenis est (Patufet s a Atenes)

  Complements de lloc: Ubi?

  15

 • 7/31/2019 Complements de Lloc. Ubi

  3/9

  XXVIII. Cicercula Carthagine stat (Patufet est a Cartago)

  Tamb amb certs substantius la semntica t valor local: loco, parte, regione, litore, etc.

  XXIX. Navis Cicerculae litore est (La nau de Patufet s a la vora)

  Complements de lloc: Ubi?

  16

 • 7/31/2019 Complements de Lloc. Ubi

  4/9

  O amb substantius acompanyats d'adjectius com medius, summus, totus, imus, perexemple:

  XXX. Cicercula templum media urbe aedificat (Patufet construeix un temple al mig de laciutat)

  XXXI. Cicercula catinos et calices tota mensa habet (Patufet t plats i copes a tota lataula)

  Complements de lloc: Ubi?

  17

 • 7/31/2019 Complements de Lloc. Ubi

  5/9

  c. A banda d'IN s'utilitzen altres preposicions:

  sub + ablatiu:

  XXXII. Cicercula studio sub terra laborat (Patufet treballa afanyosament sota terra)

  ad + acusatiu:

  XXXIII. Cicercula ad ianuam est (Patufet s al costat de la porta)

  Complements de lloc: Ubi?

  18

 • 7/31/2019 Complements de Lloc. Ubi

  6/9

  apud + acusatiu:

  XXXIV. Cicercula apud porcos dormit (Patufet dorm entre els porcs)

  inter + acusatiu:

  XXXV. Pila arenata inter Cicerculam Titinumque est, sed Cicercula et Titinus inter hostessunt (La pilota de rugbi s entre Patufet i Tintn, per Patufet i Tintn sn entre elsenemics)

  Complements de lloc: Ubi?

  19

 • 7/31/2019 Complements de Lloc. Ubi

  7/9

  d. Amb cas locatiu, resta en la declinaci llatina d'un cas de l'antic indoeuropeu queindicava el lloc on (ubi?) succea l'acci verbal i tamb, per extensi (com a resultat d'unaconcepci espacial del temps), el temps en el qual esdev alguna cosa (quando?).

  A la primera i segona declinacions les desinncies de locatiu coincideixen formalment ambles de genitiu singular (-ae,-i).

  El locatiu s'utilitza en els noms propis de lloc menor de la primera i segona declinaciensingular:

  XXXVI. Cicercula Romae est (Patufet s a Roma)

  XXXVII. Cicercula Tarenti est (Patufet s a Trent)

  Complements de lloc: Ubi?

  20

 • 7/31/2019 Complements de Lloc. Ubi

  8/9

  En alguns noms comuns, com domus, rus, humus, apareix fossilitzat el locatiu:

  XXXVIII. Cicercula domi sedet (Patufet est assegut a casa)

  XXXIX. Cicercula et oves ruri manent (Patufet i les ovelles romanen en el camp)

  XL. Cicercula humi meridiat (Patufet fa la migdiada a terra)

  Complements de lloc: Ubi?

  21

 • 7/31/2019 Complements de Lloc. Ubi

  9/9

  e. Tamb es poden expressar aquestes circumstncies mitjanant adverbis de lloc:

  hic, aquistic, aquillic, allibi, all

  ibidem, all mateixalibi, en un altre llocubi, onubicumque, all onubicam, on, doncs?alicubi, en algun llocubique, en totes partnusquam, enlloc

  Complements de lloc: Ubi?

  22