Castellano...arkitektura garaikideko museo batean egotea-ren parekoa da. Arkitek-to...

of 10 /10
7 7 Castellano urbano días Euskara hirian barne egunekoa

Embed Size (px)

Transcript of Castellano...arkitektura garaikideko museo batean egotea-ren parekoa da. Arkitek-to...

 • 77

  Castellano

  urbano

  días

  Euskara

  hirian barne

  egunekoa

 • 31 23 12

  Bizkaia Urbana

  Bilbao ofrece al visitante un aspecto que armoniza tradición a la vez que modernidad

  Hiriko arkitekturaBilbo arkitekturaren eta diseinuaren museo bi-lakatu da, besteak beste, mundu osoan oihartzun handikoak diren Frank Gehry , César Pelli, Philli-pe Starck, Robert Stern, Santiago Calatrava edo Arata Isozakiren lanak hirian erakusgarri bai-taude.

  Arquitectura de la ciudadBilbao constituye ac-tualmente un museo de la arquitectura y el di-seño, en el que apreciar las obras de primeras fi-guras mundiales como Frank Gehry , César Pelli, Phillipe Starck, Robert Stern, Santiago Calatra-va o Arata Isozaki.

  Bilboko Arte Eder MuseoaEuropako hoberene-tarikoen artean dago. Eraikin zaharra, Fer-nando Urrutiaren lana, 1945ean inauguratu zen Laureano de Jado jau-nak dohaintzan eman-dako pintura zaharreko funtsekin.

  Museo de Bellas ArtesConsiderado uno de los mejores de Europa, el edificio antiguo, obra de Fernando Urrutia se in-auguró en 1.945 con los fondos de pintura anti-gua que donó D. Laurea-no de Jado.

  Guggenheim Bilbao Museoa Abangoardiazko disei-nua duen arte garaiki-deko museoa da, mun-du mailan ezagunak diren erakusketa behin betikoak eta aldi bate-rakoak antolatzen ditue-na. Derrigorrez bisitatu behar da, XXI. mendeko lehen eraikin handia den heinean.

  Museo Guggenheim Bilbao Museo de arte contem-poráneo, de diseño van-guardista, con exposi-ciones permanentes y temporales de primer nivel mundial.Visita obligada y esce-nario único, conocido como el primer gran edificio del siglo XXI.

  zer ikusiqué ver

  Bizkaiko Hirialdea

  Bilbok tradizioa eta modernotasuna uztartzen dituen hiria eskaintzen dio bisitariari.

 • 44

  66

  55

  Bilbao no es sólo la capital de Bizkaia, sino la mayor ciudad de Euskadi y el centro de un área metropolitana financiera y económica que aglutina entorno a 1.000.000 de habitantes. La regeneración urbana de la Villa, que sirve de ejemplo a otras ciudades en todo el mundo, se puede admirar recorriendo, incluso, sus conocidas Siete Calles en el Casco Viejo, una pequeña ciudad dentro de otra ciudad y donde esta nació. Un entorno siempre animado y donde lo comercial adquiere su principal protagonismo. Sus calles son referencia inexcusable de txikiteo y pintxos en toda la ciudad.

  La oferta cultural de los últimos años ha hecho que Bilbao haya cuadruplicado el flujo de visitantes.Bilbao, una ciudad de tamaño humano

  Alde ZaharraBilboko bihotzean inoiz baino taupada biziagoak antzematen dira, dendez, jai giroz eta hiribilduaren ohiko xarmaz beteriko kale labirintoan barre-na. Izan ere, Alde Zaha-rra gure hiriaren historia-ren isla da, Bilbok duen berezko airearen adie-razgarri ezin hobea.

  Casco ViejoEl corazón de Bilbao la-te con más fuerza que nunca en un laberinto de calles llenas de vi-talidad, comercios, am-biente festivo y sabor auténtico del Bilbao de siempre. Una cita con la historia y el sabor pro-pio de nuestra ciudad.

  AbandoibarraNerbioi ibaiertzean ze-harreko ibilbide honetan paseatzea aire zabaleko arkitektura garaikideko museo batean egotea-ren parekoa da. Arkitek-to nabarmengarrienek itzala utzi dute aisialdi-rako eta hiritarren go-zamenerako eraberri-tutako inguru honetan.

  AbandoibarraPasear por esta nueva arteria a lo largo de la orilla del Nervión es ca-minar por un museo de la arquitectura contem-poránea al aire libre. Los mejores arquitectos han dejado su huella en un espacio de ocio y dis-frute de carácter cos-mopolita.

  Arriaga AntzokiaXIX. mende amaierako eraiki neobarrokoa da, Juan Crisóstomo de Arriaga musikagile bilbotarraren omenez egina. Maila handiko kultur eskaintza zaba-la eskaintzen du, arte eszenikoetako dizipli-na guztietan.

  Teatro ArriagaEdificio neo-barroco de finales del siglo XIX, dedicado al compositor bilbaíno Juan Crisósto-mo Arriaga, en el que se programa una amplia y elevada oferta cultural que comprende todas las disciplinas de las ar-tes escénicas.

  Bilbo Bizkaiko hiriburua baino askoz gehiago da. Euskadiko hiri handiena eta ekonomia- eta finantza-eremu metropolitar bateko erdigunea ere bada, gutxi gorabehera 1.000.000 bizilagun dituena.Hiribilduaren birsortzea munduko beste hiri batzuentzako eredugarri da. Agerikoa da itxura-berritze hori Bilbon barrena ibiltze soilaz, esaterako, Alde Zaharreko Zazpi Kaleetan edo, beste modu batera esanda, hiri barruan dagoen beste hiri txiki hori zeharkatuz. Izan ere, Zazpi Kaleetan sortu baitzen gaur egungo Bilboko hiria. Bazterrak bizi-bizi azaldu ohi dira dendak nagusi diren inguru hauetan. Kale hauek gainera, txikiteoan edo pintxotan ibiltzeko hiriko toki aproposena dira.

  Azken urteetako eskaintza kulturalari esker, Bilbora etorritako bisitarien kopurua lau aldiz biderkatu da.Bilbo, pertsonen neurrira egindako hiria.

 • 97 89 78

  Artea kaleanEl arte en la calle

  BaldosaHiriaren ikurra da, 1930eko hamarka-dakoa. Gaur egun, txokolatezko baldo-sak daude salgai Bil-boko gozo-denda hainbatetan.

  La baldosaData de los años 30 y es un símbolo de la ciudad. Actualmente se pueden adquirir baldosas de choco-late en las pastele-rías bilbaínas.

  Bizkaia Zubiranzko bidean Bilboko metropoliak gaztea-gotzen jarraitzen du, burdinaz-ko begiralea bailitzan Nerbioi itsasadarraren ahotik itsasora irekitzen den monumenturantz aurrera eginez, alegia.Edonola ere, Bilboko zahar-berritzearen ikurrik badago, Guggenheim Museoa da, dudarik gabe. Titaniozko azala duen eraikin honek kolorea aldatzen du eguneko orduen joanarekin.Horrez gain, metropoliak le-hen mailako beste museo eta kulturgune batzuk ditu, Frank Gehryk eraikitako ikurraren itzalpean geratu ez eta hiriari berezko argitasuna ematen dietenak.

  Y así, sigue la metrópolis rejuveneciédose en dirección al Puente de Bizkaia, que le-vantado como vigía de hierro, se abre al mar en la desembo-cadura de la ría del Nervión.No obstante la figura más emblemática de esa renova-ción es, sin lugar a dudas, el Museo Guggenheim Bilbao, un edificio con piel de Titanio que cambia de color conforme van avanzando las horas del día.Pero la metrópolis bilbaína cuenta con otros museos y recintos culturales de primer orden que, en ningún caso, quedan eclipsados a la sombre del edificio de Frank Gehry, sino que irradian luz propia.

  Bizkaiko Arkeologi MuseoaBilboko Mallonako Bida-rrietan dago, Lezamako tren-geltoki ohian. Mu-seoak Bizkaiko historia ezagutzera ematea du xede, indusketa arkeo-logikoetan aurkitu diren materialen aztarnak oi-narritzat hartuz.

  Museo Arqueológico de BizkaiaUbicado en las Calzadas de Mallona de Bilbao, en la antigua Estación de Lezama, el Museo tie-ne por objeto dar a conocer la Historia de Bizkaia a partir de los restos materiales recu-perados en excavacio-nes arqueológicas.

  Bilboko Artelan Berreginen MuseoaMariaren Bihotza Eli-zak erakustoki aparta eskaintzen die hainbat museotan erakusgarri dauden artelanen kopia zehatzei: Louvre, Museo Britainiarra, Vatikanoko Museoak, Berlineko Arte Museoa…

  Museo de Reproduccio-nes ArtísticasLa Iglesia del Corazón de María es el espacio expositivo donde con-templar reproducciones exactas de obras proce-dentes del Louvre, Mu-seo Británico, Museos Vaticanos, o del Museo de Arte de Berlín, entre otros.

  Euskal MuseoaBilboko Alde Zaharreko eraikin barroko batean kokatuta dago. Bizkaiko gizartearen bilakaera historikoa eta kultura-la zabaltzeko eta berori bereizgarri egiten duten ezaugarriak nabarmen-tzeko sortu zen.

  Museo VascoEnclavado en un edificio de estilo barroco en el Casco Viejo de Bilbao, tiene por objeto mostrar la evolución histórica y cultural de la sociedad vizcaína, destacando aquellas característi-cas que la hacen única y singular.

  zer ikusiqué ver

 • 10 111210 11 12

  zer eginHiria ikuspuntu anitzetik ezagutzea esperientzia apartekoa da: itsasadarra ontziz zeharkatuz, erdigunea tranbiaz igaroz, Artxandako ikuspegiaz gozatzeko funikularra hartuz, bus turistikoz ibiliz, ezin modernoagoa den metroan joanez, bizikleta bat alokatuz edo, besterik gabe, pausoz pauso aurrera eginez, xehetasun oro eta bertokoen harrera beroa hurbil-hurbiletik ezagutzeko.

  Kultur bisitaldi gidatuak Castillo AmaiurTel. 94 421 42 75 www.castilloamaiur.com STITel. 94 607 17 07 • 902 54 01 44 www.stipaisvasco.com

  Pintxoen ibilbidea Castillo AmaiurTel. 94 421 42 75 www.castilloamaiur.com

  Sukaldaritza ikastaroa ROMOTURTel. 94 443 34 63www.5sens.es

  Merkatura bisitaROMOTURTel. 94 443 34 63 www.5sens.es

  Lorategi eta parkeakHiri barneko giroan sartu-ta egonda ere, aisiarako eremu zabalak ez dira fal-ta atsedenalditxoa egiteko zein hiriak arnasa hartze-ko baliatzen dituen lora-tegi eta parkeetako landa-reak behatu eta miresteko.

  Eskulturak Eskulturak nonahi aurki dai-tezke Bilboko kaleetan, his-toriaz eta misterioz beteak denak. Estatuez gain, Je-susen Bihotzaren eskultu-ra, Miguel de Unamunore-na edo Juan Crisóstomo de Arriagarena erakusgai dau-de, baita Jorge Oteizak egin-dako “Esferaren desokupa-zioaren aldaera oboidea” ere.

  qué hacerDescubrir la ciudad desde diferentes puntos de vista es una grata experiencia: paseando en barco desde la ría, atravesando el centro con el tranvía, cogiendo el funicular apreciando las vistas desde Artxanda, montando en el bus turístico, utilizando el moderno metro, alquilando una bicicleta o simplemente andando para no perder detalle ni el calor de su gente.

  Visitas guiadas culturales Castillo AmaiurTfno. 94 421 42 75 www.castilloamaiur.com STITfno. 94 607 17 07 • 902 54 01 44 www.stipaisvasco.com

  Ruta de pintxos Castillo AmaiurTfno. 94 421 42 75 www.castilloamaiur.com

  Clases de cocina ROMOTURTfno. 94 443 34 63www.5sens.es

  Visita al mercadoROMOTURTfno. 94 443 34 63 www.5sens.es

  Jardines y parquesA pesar de encontrarnos en un ambiente urbano y de ciudad, no faltan lu-gares de esparcimiento donde poder descansar y admirar una vegetación que, sin duda, ejerce de pulmón de la ciudad.

  Esculturas Infinidad de esculturas for-man parte del entorno ur-bano y todas ellas están llenas de historia y miste-rio. Desde las estatuas al Sagrado Corazón de Je-sús, Miguel de Unamuno o Juan Crisóstomo Arriaga, hasta la “Variante ovoide de la desocupación de la esfera” de Jorge Oteiza.

  Euskalduna Jauregia53.000 m2 hartzen di-tuen erabilera ani-tzeko eraikin erraldoi honek Euskalduna on-tziola zaharretan eraiki zen azken ontzia gogora dakar. Bilbo erdi-erdian dago. Kontsultatu kultu-ra egitaraua.

  Palacio EuskaldunaSimboliza el último bu-que construido en el antiguo astillero Eus-kalduna y se configura como un enorme com-plejo multifuncional de 53.000 m2. Está ubicado en el centro de la ciu-dad de Bilbao. Consultar agenda cultural.

  Eleiz MuseoaXVI. mende hasierako Gi-zakundearen komentua izandako eraikin gotikoa zaharberritu zen Bilboko elizaren ondare handia gordetzeko. Besteak bes-te, genealogia-ezkutuak dituzten hilobiak aurki ditzakegu bertan.

  Museo Diocesano de Arte SacroEl antiguo convento de la Encarnación, de estilo gótico de inicios del siglo XVI, fue rehabilitado pa-ra dar cabida al rico pa-trimonio de la diócesis de Bilbao. En su interior encontraremos varios nichos sepulcrales con escudos genealógicos.

  Santiagoko katedralaEraikin gotiko hau XIV. mende amaieran erai-kin zuten eta, 1643tik aurrera Bilboko zainda-ri ofiziala den apostoluari eskainia dago. 1949an Ka-tedralaren maila eskuratu zuen. Estilo neogotikoko dorrea eta aurrealde na-gusia 1887an amaitu zi-ren, Severino de Achúca-rroren lanari esker.

  Catedral de SantiagoConstruida a finales del siglo XIV en estilo gó-tico, está dedicada al apóstol que es patrón oficial de Bilbao desde 1643. Adquirió rango de Catedral en 1949. Su to-rre y fachada principal, terminadas en 1887, son obra neogótica de Seve-rino de Achúcarro.

 • 15141315 14 13San MamesLehen estadioa 1913an inauguratu zen, Athletic Club de Bilbao kluba sor-tu eta hamabost urte-ra. San Mames ibarraren lursailean eraiki zuten. Gaur egungoa 1952. ur-tean amaitu zuten, arki-tekto bat baino gehiago-ren esku hartzearekin. 1982ko Munduko Txa-

  San MamésEl primer estadio se inauguró en 1.913, a los quince años de la fun-dación del Athletic Club de Bilbao, en los terre-nos de la vega de San Mamés. El actual es de 1.952 y en él intervinie-ron varios arquitectos. Fue remodelado para los Mundiales del año 1.982.

  Zezen MuseoaBilboko eta Bizkaiko zezenketaren histo-riaren bilduma ikusgai dago museo honetan. Hainbat dokumentu gra-fiko gordetzen du, baita jantzi eta tresnak ere, edota Bilbon egindako zezen-ferietako kartelen bilduma bikaina.

  Museo TaurinoEs la recopilación de la historia de la Tauroma-quia en Bilbao y Bizkaia a través de documentos gráficos. Junto a trajes y útiles taurinos, sobresa-le la colección de carte-les de ferias celebradas en Bilbao.

  Bilboko Itsasadarra Itsas MuseoaEuskalduna ontziola ohiak hartzen zuen tokian dago. Bitan bana daiteke; batetik, barrualdeko instalazioak (erakusketak, mediateka, entzungela, denda, kafe-tegia, etab.), eta bestetik, kanpoko erakusketa-eremua. Kanpoan, besteak beste, hiru dike daude, zenbait itsasontzi erakusgai dituztenak.

  Museo Marítimo Ría de BilbaoUbicado en la zona de los antiguos astilleros Euskalduna. Se distri-buyen en zona interior (exposiciones, mediate-ca, auditorio, tienda, ca-fetería, etc.) y en zona expositiva exterior, con los tres diques y diver-sos barcos en ellos.

  Aste Nagusia Abuztu erdian ospatzen dira hiriko

  zaindariaren jaiak, Bilboko Aste Na-gusia izenaz ezagutzen direnak.

  Egun horietan, kaleak hainbat ikus-kizunen oholtza bihurtzen dira: mu-sika, antzerkia, herri kirolen erakus-taldiak, gastronomia, umeentzako parkeak eta beste ekitaldi asko. Hi-

  riko zoko guztiak jai giro apartaz gainezka egoten dira.

  Aste Nagusia “Semana Grande” en castellano.

  A mediados del mes de agosto se celebran las fiestas patrona-les de Bilbao. Las calles se con-

  vierten en pequeños escenarios donde podemos encontrar mú-sica, teatro, exhibiciones de de-porte rural, gastronomía, par-ques infantiles y un ambiente

  embriagador.

  ZubiakNerbioi ibaiak Bilbo zeharkatzen duenez, hiriko paisaia bi bazterrak lotzen dituzten hainbat zubik eder-tzen dute.

  Los puentesAl atravesar el Nervión la ciudad de Bilbao, los puentes que unen sus dos orillas se suman al espec-tacular paisaje urbano de la villa.

  zer ikusiqué ver

 • 1717

  1616

  zer egin

  Elkarte gastronomikoak ROMOTURTel. 94 443 34 63 www.5sens.es

  Gastronomia, sukaldaritza eta uztartze ikastaroak STI Tel. 94 607 17 07 • 902 54 01 44 www.stipaisvasco.com

  Pilota ikuskizunak zuzenean Bilbao Jai Alai Tel. 94 400 2012 www.bilbaojaialai.biz

  Bilboko UdaletxeaKapiteldun eraikin do-tore honen erdiko atal nagusia balkoi eta zu-tabediek edertzen du-te. Barrualdean, Arabiar Aretoa nabarmentzeko modukoa da; José del Solar arkitektoaren la-na da, eta gelaren apain-durari esker, ezkontza zibilak ospatzeko ere erabiltzen da.

  Begoñako Andra Mariren Basilika Bizkaitarren erlijio-ten-plu kuttunenetakoa da. Urtero pertsona asko joaten da erromes “Be-goñako Amatxu” ikuste-ra, halaxe esaten baitio-te bilbotarrek debozio handiz.

  ArkitekturaAbandoibarrak 348.500 m2 hartzen ditu erdigunean. Gaur egun, eremu hau aire zabaleko arkitektu-ra museotzat jo daiteke, mundu osoan oihartzun handikoak diren Frank Ge-hry, César Pelli, Javier López Chollet, Arata Isozaki, Robert Stern, Luis Peña Ganchegui edo Ricardo Legorreta beza-lako arkitektoen lanak bertan erakusgarri baitaude.

  pelketarako birmolda-tu zuten.San Mames “Futbolaren Katedrala” izenaz eza-gutzen da eta bertan jokatzen dute San Ma-meseko “lehoiek”. Bisi-tak egin daitezke zelaira eta Klubaren Museora.

  qué hacer

  Sociedades gastronómicas ROMOTUR Tfno. 94 443 34 63 www.5sens.es

  Gastronomía, cursos de cocina y maridaje STI Tfno. 94 607 17 07 • 902 54 01 44 www.stipaisvasco.com

  Espectáculos de pelota en directo Bilbao Jai Alai Tfno. 94 400 2012 www.bilbaojaialai.biz

  Ayuntamiento de BilbaoEdificio elegante con chapitel que descansa sobre un cuerpo central destacado con balcones y columnata. Del interior sobresale su Salón Ara-be, obra de José del So-lar con decoración muy lograda, donde se cele-bran las bodas civiles.

  Basílica de Nuestra Señora de Begoña Es uno de los templos religiosos más querido por los vizcaínos. Anual-mente se realiza una pe-regrinación a la “Amatxu de Begoña”, como la de-nominan los bilbaínos, que ha gozado siempre de gran devoción.

  ArquitecturaLa zona de Abandoiba-rra en Bilbao cuenta con 348.500 m2 situados en el corazón de la ciudad, y constituye actualmente un museo de arquitectura al aire libre, con la colabo-ración de primeras figuras de la arquitectura mundial como Frank Gehry, César Pelli , Javier López Cho-llet, Arata Isozaki, Robert Stern, Luis Peña Ganche-gui o Ricardo Legorreta.

  Es conocido popular-mente como “la Cate-dral del Fútbol”, donde juegan “los Leones” de San Mamés. Se realizan visitas y alberga el Mu-seo del Club.

 • 20191820 19 18Aldundiko JauregiaPlaza Barrian zegoen erakundea lekualdatu eta gaur egun dagoen tokian inauguratu zen jauregia 1900eko uztai-laren 31n. Eraikin trinkoa eta dotorea da oso: au-rrealdean kuxindurak ageri dira, leihoetan frontoiak, eta balkoi korritu luzea du sarre-ra nagusiaren gainean.

  Palacio de DiputaciónInstitución trasladada desde la Plaza Nueva, el palacio actual se inauguró el 31 de Ju-lio de 1900. Se trata de un edificio compacto y elegante con fachadas almohadilladas, venta-nas con frontón y gran balconada sobre la en-trada principal

  Zubi-Zuri zubiaMundu osoan arkitektura modernoaren erreferen-tziazko hiria den heinean, Bilbok ere Santiago Cala-travaren artelan bat behar zuen. Oraingo honetan, bela zuridun ontzi baten formako zubi bat da, kris-talezko zorua duena eta itsasadarraren bi bazte-rrak arku oker handi bate-kin lotzen dituena.

  Puente Zubi-ZuriEn Bilbao, referente mun-dial de la arquitectura moderna como es, no podía faltar una obra de Santiago Calatrava, esta vez en forma de barco de vela blanca con suelo de cristal, que une las dos orillas de la ría mediante un gran arco inclinado.

  San Anton elizaXV. mende amaierako estilo gotikoko tenplu katolikoa da. Historia-ren eta kokapenaren aldetik Bilboko tenplu ezagunena da, itsasa-darraren bazterrean dago-eta. Hain da Bil-botarrentzat garran-tzitsua non hiribildua-ren ezkutuan agertzen baita.

  Iglesia de San AntónTemplo católico de esti-lo gótico de finales del siglo XV. Su historia y ubicación, a orillas de la Ría de Bilbao, le con-vierten en el más po-pular templo bilbaíno, hasta el punto de que aparece retratado en el escudo de la villa.

  Tendencias y modernidad Bilbao la Vieja

  Aunque la transformación de Bilbao, distinguida ésta recientemente con el Lee Kuan Yew World City Prize, un premio conocido como el Nobel de las ciudades, se aprecia en toda la Villa, es quizá en el barrio de Bilbao la Vieja donde la vanguardia parece respirarse más pie de calle. La que fuera una de las zonas más degradadas y deprimidas de la ciudad es hoy en un emplazamiento ideal para galerías de arte, estudios, librerías o tiendas de jóvenes diseñadores. Esta zona, inquieta, dinámica y aten-ta a las tendencias, esconde espacios tan agradables como el muelle de Marzana desde donde se obtienen unas vistas magníficas de la ría y del Casco Viejo. El barrio, que cuenta con una interesante oferta hos-telera, tiene otro de sus atractivos en la iglesia de la Merced, ahora con-vertida en el Bilborock, una sala dedicada a los conciertos y a las artes escénicas. Bilbao la Vieja, que no ha perdido su carácter ni olvidado su pasado, sorprende con su desenfado a cada esquina.

  Joerak eta modernotasuna Bilbo Zaharra

  Bilbon izandako eraldaketa Hiribildu osoan nabaritu da, zalantzarik gabe. Hala be-rretsi du oraintsu Lee Kuan Yew World City Prize sariak, hirientzako Nobel saria litzatekeena. Edonola ere, Bilbo Zaharrean ikus daitezke abangoardiaren aldeko mugimendurik agerikoenak. Bazterkeria eta axolagabekeria gehien sufritu du-ten hiriko auzoetako bat izan da beti, baina orain, arte-galerietarako, lokaletarako, liburu-dendetarako eta diseinatzaile gazteentzako leku aproposa da. Azken joerei arreta egiten dien eremu dinamiko eta bizia bilakatu da. Horren erakusgarri dira han-hemenka auzoan zehar aurki daitezkeen zoko zeharo atseginak, Martzanako kaiaren kasu. Bertatik, itsasadarraren eta Alde Zaharraren ikuspegi ederra dago. Auzoko ostalaritzako eskaintza ere benetan interesgarria da. Gainera, Mesedee-tako eliza ohia, egun Bilborock ekimenaren egoitza eta kontzertu eta arte esze-nikoetara zuzendutako aretoa dena, bertako topagune erakargarrienetarikoa da jadanik. Bilbo Zaharrak ez du bere nortasuna ezta iraganeko izaera ere ahaztu; hori egin beharrean, harrigarria bada ere, ozartasunez josi ditu auzoko txoko guztiak.

  zer ikusiqué ver

 • 2121

  2222

  2323

  Musika jaialdiakBilbo musika jaialdien erreferentzia bilakatu da azken urteotan Euro-pa mailan. Uztailean egiten den BBK Live Festival deritzona, adibidez, munduko musika talde eta bakarlari hoberenak batzeagatik jaialdi ga-rrantzitsuenen artean dago jada. BEC!-en ere Bizkaia Arena dago, per-tsona kopuru handiak hartzeko kontzertuetarako areto apartekoa dena. Bestetik, Euskalduna Jauregiak musika ikuskizunak antolatzen ditu hiri barruan bertan. Argi dago Bilbo gaur egungo erritmoetara mugitzen ari dela eta, horri esker, hiri honetan, edonork du musika gustukoena eskueran izateko aukera urte osoan zehar.

  Festivales musicalesBilbao se ha convertido en los últimos años en una de las referencias eu-ropeas de festivales musicales entre los que descata el BBK Live Festival que se desarrolla durante el mes de Julio y que cuenta con las mejores bandas y solistas del panorama musical mundial. El BEC! cuenta con un espacio único para el desarrollo de conciertos llamado el Bizkaia Arena con capacidad para grandes aforos y el Palacio Euskalduna también al-berga actuaciones musicales en pleno corazón de la ciudad. Bilbao se mueve con los ritmos de actualidad y en cualquier época del año pue-des disfrutar de la música que más te va.

  Aste Santuko Pausoen MuseoaKulturgune hau Bilboko Aste Santuaren historia zabaltzeko eta bertako ondare artistiko eta erli-jiozkoa ezagutarazteko xedearekin eratu zen.

  Museo de Pasos de Semana SantaEste espacio fue creado con el objetivo de difun-dir la historia de la Se-mana Santa de Bilbao y dar a conocer el pa-trimonio artístico y re-ligioso que posee.

  AlhóndigaBilboko alondegi ohia ai-sialdirako, kulturarako eta kirolerako gune bilakatu da. Philippe Starck disei-natzaile frantziarrak mai-sutasunez eraldatutako esparru honetan zinemak, entzungela, erakusketa-gela, liburutegia, gimna-sioa eta beste hainbat zer-bitzurentzako tokia dago.

  La AlhondigaLa antigua Alhóndiga de Bilbao se ha convertido en un centro de ocio, cultu-ra y deporte. Este espa-cio magníficamente trans-formado por el diseñador francés Philippe Starck da cabida a cines, auditorio, sala de exposiciones, bi-blioteca, gimnasio, y otros muchos servicios.

  Deustuko UnibertsitateaDeustuko unibertsita-tean Espainiako elite ekonomiko eta juri-dikoaren hainbat izen nabarmenek ikasi du. Gaur egun, liburutegi berri bat dago Deustuko Unibertsitate Literarioa eta Komertziala izenez ezagutzen diren eraiki-nen aurrean.

  Universidad de DeustoEn la universidad de Deusto se ha formado buena parte de la élite económica y jurídica española. En la actua-lidad frente a los edi-ficios principales de la Universidad Literaria y la Comercial, podemos ver la nueva bibliotéca.

 • 1

  2

  4

  5

  6

  7

  9

  10

  1213

  14

  15

  8

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  23

  22

  11

  1. Guggenheim Bilbao Museoa2. Bilboko Arte Eder Museoa3. Hiriko arkitektura4. Alde Zaharra5. Abandoibarra6. Arriaga Antzokia7. Euskal Museoa8. Bizkaiko Arkeologi Museoa9. Artelan Berreginen Museoa10. Eleiz Museoa11. Santiagoko katedrala12. Euskalduna Jauregia

  1. Museo Guggenheim Bilbao2. Museo de Bellas Artes3. Arquitectura de la ciudad4. Casco Viejo5. Abandoibarra6. Teatro Arriaga7. Museo Vasco8. Museo Arqueológico de Bizkaia9. Museo de Reproducciones Artísticas10. Museo Diocesano de Arte Sacro11. Catedral de Santiago12. Palacio Euskalduna

  13. Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa14. Zezen Museoa15. San Mames16. Bilboko Udaletxea.17. Begoñako Andra Mariren Basilika18. San Anton eliza19. Zubi-Zuri zubia20. Aldundiko Jauregia21. Deustuko Unibertsitatea22. Aste Santuko Pausoen Museoa23. Alhóndiga

  13. Museo Marítimo Ría de Bilbao14. Museo Taurino15. San Mamés16. Ayuntamiento de Bilbao.17. Basílica de Nuestra Señora de Begoña18. Iglesia de San Antón19. Puente Zubi-Zuri20. Palacio de Diputación21. Universidad de Deusto22. Museo de Pasos de Semana Santa23. La Alhondiga