· Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada...

256
Biling. Xeralista Tipo Apdo. Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada Centro resulta 510600 0 15990027 - DEP Inspección de Ferrol (Ferrol) I 3 36990037 - DEP Inspección de Pontevedra (Pontevedra) 52,08 510600 DUARTE BLANCO, MARÍA MAGDALENA032426649 0 36990037 - DEP Inspección de Pontevedra (Pontevedra) 50,19 ARES CASAL, MARÍA DEL CARMEN 076492518 0 36990037 - DEP Inspección de Pontevedra (Pontevedra) 48,60 GARCÍA RODRÍGUEZ, MARÍA DEL CARMEN 033241371 0 36990037 - DEP Inspección de Pontevedra (Pontevedra) 39,36 GUERRA FERNÁNDEZ, MANUEL 033858240 Biling. Filosofía Tipo Apdo. Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada Centro resulta 590001 0 36019050 - IES de Beade (Vigo) 111,30 GUERRA LUIS, ANA MARÍA 016259813 0 15026030 - IES Terra de Xallas (Santa Comba) 108,25 LAMA GRANDE, MANUEL JESÚS 034929790 0 15027721 - IES de Ames (Ames) I 3 15010812 - IES Virxe do Mar (Noia) 107,97 590001 GAREA TRABA, ALICIA EVA 033255314 0 32016431 - IES San Mamede (Maceda) 100,80 BOUZA VÁZQUEZ, LILIAN MAGALY 034966411 0 36016127 - IES Aquis Celenis (Caldas de Reis) 97,50 VIDÁN ORTIZ, ISABEL 032768055 0 36019256 - IES de Vilalonga (Sanxenxo) 96,08 MATA HERMIDA, BERTA 033264072 0 15006730 - IES Sofía Casanova (Ferrol) I 3 15025657 - IES de Mugardos (Mugardos) 95,00 590001 MARTÍNEZ LÓPEZ, MARÍA JOSÉ 032635889 0 15012730 - IES Camilo José Cela (Padrón) 94,85 ALONSO RODRÍGUEZ, ANA MARÍA 034945616 Páxina de 256 1

Transcript of  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada...

Page 1:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Xeralista

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

510600

015990027 - DEP Inspección de Ferrol (Ferrol)

I3 36990037 - DEP Inspección de Pontevedra (Pontevedra)

52,08 510600DUARTE BLANCO, MARÍA MAGDALENA032426649

0 36990037 - DEP Inspección de Pontevedra (Pontevedra)

50,19ARES CASAL, MARÍA DEL CARMEN 076492518

0 36990037 - DEP Inspección de Pontevedra (Pontevedra)

48,60GARCÍA RODRÍGUEZ, MARÍA DEL CARMEN

033241371

0 36990037 - DEP Inspección de Pontevedra (Pontevedra)

39,36GUERRA FERNÁNDEZ, MANUEL 033858240

Biling.

Filosofía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590001

0 36019050 - IES de Beade (Vigo)111,30GUERRA LUIS, ANA MARÍA 016259813

0 15026030 - IES Terra de Xallas (Santa Comba)

108,25LAMA GRANDE, MANUEL JESÚS 034929790

015027721 - IES de Ames (Ames) I3 15010812 - IES Virxe do Mar (Noia)107,97 590001GAREA TRABA, ALICIA EVA 033255314

0 32016431 - IES San Mamede (Maceda)

100,80BOUZA VÁZQUEZ, LILIAN MAGALY 034966411

0 36016127 - IES Aquis Celenis (Caldas de Reis)

97,50VIDÁN ORTIZ, ISABEL 032768055

0 36019256 - IES de Vilalonga (Sanxenxo)

96,08MATA HERMIDA, BERTA 033264072

015006730 - IES Sofía Casanova (Ferrol)

I3 15025657 - IES de Mugardos (Mugardos)

95,00 590001MARTÍNEZ LÓPEZ, MARÍA JOSÉ 032635889

0 15012730 - IES Camilo José Cela (Padrón)

94,85ALONSO RODRÍGUEZ, ANA MARÍA 034945616

Páxina de 2561

Page 2:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Filosofía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590001

0 15023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

94,12LÓPEZ FORMOSO, MANUELA 032435597

0 27015891 - IES da Terra Chá, José Trapero Pardo (Castro de Rei)

91,70BERTÓLEZ CUE, SARA 034605911

0 36019751 - IES de Tomiño (Tomiño)85,30PÉREZ HERNÁNDEZ, BENITO 000120540

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)80,72SOLIÑO DÍEZ, SANTIAGO JOSÉ 035283049

0 32011330 - IES O Ribeiro (Ribadavia)

79,76GONZÁLEZ ÁLVAREZ, RICARDO 034928511

0 27006516 - IES Politécnico de Lugo (Lugo)

78,45PENA GIL, JUSTO MARÍA 076547430

0 36014544 - IES Francisco Sánchez (Tui)

78,00REDONDO ARAGUZ, M. ELENA 015980246

0 36019323 - IES Chano Piñeiro (Forcarei)

77,00CARRETERO PASIN, ÁNGEL ENRIQUE 033264651

0 15002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

72,56BALIÑAS PÉREZ, RAFAEL 033261515

0 32015050 - CIFP A Farixa (Ourense)71,50CARBALLO LORENZO, MARÍA CARMEN032428863

0 36013692 - IES Val do Tea (Ponteareas)

69,46FARIÑAS VASCO, MARÍA PILAR 032442131

0 15026388 - IES Fontexería (Muros)67,03MORENZA DOFORNO, EMILIANO 034951347

0 36014601 - IES Álvaro Cunqueiro (Vigo)

65,04LÓPEZ MATEOS, ISIDORO 007858363

0 15026121 - IES Xosé Neira Vilas (Oleiros)

64,00VIDAL MEIJÓN, FERNANDO 033250749

032001725 - IES Lauro Olmo (Barco de Valdeorras (O))

I3 32016637 - IES Cosme López Rodríguez (Rúa (A))

63,32 590001COBO RODRÍGUEZ, ANA MARÍA 076703038

0 15006754 - IES Marqués de Suanzes (Ferrol)

62,96ANEIROS LÓPEZ, MARÍA CARMEN 032640160

0 36020350 - IES Pintor Colmeiro (Silleda)

62,20FERNÁNDEZ SULLEIRO, JESÚS 034957091

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

61,89CUESTA GARCÍA, MARÍA BEATRIZ 032784161

Páxina de 2562

Page 3:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Filosofía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590001

0 36007011 - IES Pino Manso (Porriño(O))

58,22FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, MAXIMINO 036031568

0 15027952 - IES Miraflores (Oleiros)57,46LORENZO TOMÉ, JOSÉ 033216344

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

57,01LÓPEZ SOUTO, ÁFRICA BEATRIZ 032769689

0 36004137 - IES Ramón Mª Aller Ulloa (Lalín)

57,00BARRAL BLANCO, ROBERTO CONSTANTE

033272623

0 15026698 - IES Espiñeira (Boiro)56,70LOSADA VICENTE, JOSÉ RICARDO 076514178

0 27013648 - IES Vilar Ponte (Viveiro)56,64CARREIRAS BALSA, MARÍA ASUNCIÓN033853893

027016613 - IES Río Miño (Rábade) I3 27012048 - IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Sarria)

56,51 590001LÓPEZ GÓMEZ, BELÉN 033314584

0 27016303 - IES Pedregal de Irimia (Meira)

56,50LEGASPI DÍAZ, FRANCISCO XABIER 033309989

0 15027733 - IES de Arzúa (Arzúa)56,05VÁZQUEZ BOTANA, JAVIER 033264624

015010812 - IES Virxe do Mar (Noia) R3 36020386 - IES Marco do Camballó(Vila de Cruces)

55,82 590001CRESPO AMADO, FRANCISCO JAVIER 033248322

0 36019529 - IES Ribeira do Louro (Porriño (O))

51,62CALVIÑO BALTAR, MARÍA VIRGINIA 035432930

0 36004137 - IES Ramón Mª Aller Ulloa (Lalín)

51,02FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, XOSÉ M. 035246666

0 36013771 - IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa)

49,92MATO ESCALONA, FRANCISCO GINER 032633590

0 36018379 - IES A Xunqueira II (Pontevedra)

47,62GARCÍA MACÍA, TRINIDAD 009723639

0 27016248 - IES de Monterroso (Monterroso)

47,10CARBALLO CELA, MARÍA DEL MAR 032645009

0 27016200 - IES Poeta Díaz Castro (Guitiriz)

45,50AGUIAR ENRÍQUEZ, OLGA 032750482

0 15026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

45,00CANITROT TRILLO, MARÍA JOSÉ 032766728

0 15027654 - IES Agra de Leborís (Laracha (A))

44,62OTERO PARDO, MARÍA BELÉN 032635486

Páxina de 2563

Page 4:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Filosofía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590001

0 36019402 - IES Pazo da Mercé (Neves (As))

43,46GESTOSO ÁLVAREZ, MARUXA 036117397

0 36018380 - IES Miguel Ángel González Estévez (Vilagarcía de Arousa)

43,32OTERO BLANCO, ANA ISABEL 033280494

0 36004551 - IES Illa de Tambo (Marín)

42,58FAJUNDES LORENZO, LUIS 076861430

0 36000481 - IES Ramón Cabanillas (Cambados)

40,20RODRÍGUEZ PRIETO, MARÍA DEL PILAR

032633206

0 36007734 - IES Mendiño (Redondela)

40,19GONZÁLEZ ESCUDERO, M. ESPERANZA

036072656

050009592 R539,50 590001ARESTE SANCHO, MARTA 017715352

027016297 - IES Enrique Muruais (Pontenova (A))

R538,02 590001GARCIA MIRANDA, JESUS JOSE 033835199

027013636 - IES María Sarmiento (Viveiro)

R3 15021755 - IES Cabo Ortegal (Cariño)

36,72 590001GÓMEZ ESTÉVEZ, JOSÉ RAMÓN 076715523

015025657 - IES de Mugardos (Mugardos)

R533,30 590001MIRAGAIA DOLDAN, MANUEL 032429966

036012471 - IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)

I533,23 590001SILVELA COSTOYA, MARIA LUISA 033215395

0 27013934 - IES Perdouro (Burela)32,85BARCIA BOUZAS, JUAN CARLOS 076564403

0 36019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

31,47SIO CASTIÑEIRA, MARÍA ROCÍO 036067023

036018380 - IES Miguel Ángel González Estévez (Vilagarcía de Arousa)

I3 15003212 - IES Agra de Raíces (Cee)

27,91 590001MOURIÑO LÓPEZ, EVA MARÍA 035324319

0 32013612 - IES Xesús Taboada Chivite (Verín)

26,50MIRANDA GARROTE, FRANCISCO JAVIER

032836339

0 27015311 - IES A Pinguela (Monforte de Lemos)

25,32MOSQUERA LÓPEZ, MARÍA VICTORIA 032637567

0 27015189 - IES de Quiroga (Quiroga)

22,45GOMIS RODRÍGUEZ, JUAN FRANCISCO

032658423

Páxina de 2564

Page 5:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Filosofía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590001

027012048 - IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Sarria)

R3 27016297 - IES Enrique Muruais (Pontenova (A))

21,85 590001MENDAÑA PARDO, CARLOS 033852952

0 32008951 - IES Ramón Otero Pedrayo (Ourense)

21,60FIGUEROA RODRÍGUEZ, PATRICIA 036127216

0 32015876 - IES Xermán Ancochea Quevedo (Pobra de Trives (A))

21,30RIVEIRO GARCÍA, MARÍA MILAGROS 034972594

0 36015159 - IES Chan do Monte (Marín)

20,00GARRIDO COUCEIRO, XOÁN CARLOS 052470409

0 15026388 - IES Fontexería (Muros)19,83CABIDO PÉREZ, JOSÉ 076706507

015014556 - IES Coroso (Ribeira) I3 27013636 - IES María Sarmiento (Viveiro)

19,20 590001BLANCO FERNÁNDEZ, RUBÉN 076965388

0 15026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

17,25PENA LEIRA, MARÍA DEL CARMEN 032664766

0 32011330 - IES O Ribeiro (Ribadavia)

16,00CALO ÁLVAREZ, MARGARITA 078733265

036020386 - IES Marco do Camballón (Vila de Cruces)

R3 1600440614,00 590001HERVELLA GONZALEZ, ELOY 034957380

0 15026455 - IES Terra de Trasancos (Narón)

13,30BLANCO BLANCO, JOSÉ JAVIER 032778621

0 32003001 - IES Nº 1 (Carballiño (O))13,30CERVIÑO MATOS, SANTIAGO 033300929

015021755 - IES Cabo Ortegal (Cariño)

R511,05 590001MARÍN ESCUDERO, XOÁN LUÍS 032759559

015003212 - IES Agra de Raíces (Cee) R511,00 590001SOTO PRESAS, MARÍA AMALIA 035314907

032016637 - IES Cosme López Rodríguez (Rúa (A))

R510,50 590001CRESPO GONZÁLEZ, ROSA 011945688

09,50GARCÍA SEGURA, MARÍA GLORIA 076713494

09,48ALBERT PÉREZ, CLARA MARÍA 005358325

09,00VILLAMOR CANELAS, MARÍA PILAR 032642403

08,80LAGO LOURIDO, MARÍA DEL CARMEN 032781583

08,75FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MARGARITA 010870099

Páxina de 2565

Page 6:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Filosofía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590001

08,50MAYER GAREA, JUAN JESÚS FRANCISCO

033225872

08,40LÓPEZ SAMPEDRO, ANA MARÍA 076565361

08,00VIDAL GÓMEZ, JOSÉ LUIS 032633552

07,85SOBRADO CORREA, MARÍA PILAR 076573329

07,80GONZÁLEZ LÓPEZ, CARMEN 033845986

07,55CRUJEIRAS LUSTRES, MARÍA JOSÉ 052450747

07,35ÁLVAREZ ANGUEIRA, MANUEL LUIS 035441300

07,25FUENTES NORA, MARÍA MONTSERRAT

052482597

07,25MOREIRAS ARES, DAVID 033251384

07,25FERNÁNDEZ RIVAS, XESÚS MANUEL 033245347

07,00ARMESTO GURDIEL, AMPARO 033302016

07,00IGLESIAS LÓPEZ, ISABEL 036048632

06,75CARREÑO YÁÑEZ, ALEJANDRO 032611903

06,60BOUZA ÁLVAREZ, MARTÍN 032767417

06,00LÓPEZ FERNÁNDEZ, LUIS MIGUEL 076721839

05,35LATA PATIÑO, ALFREDO 076343182

04,80ARIAS NÚÑEZ, XOSÉ LUÍS 010055461

03,90CASTRO GONZÁLEZ, XOSÉ MANUEL 036572963

03,50ATANES BARCIELA, LOIS XACOBE 053171236

03,20ÁLVAREZ TEIXEIRA, ANA ISABEL 034940852

03,00CAROU REY, JOSÉ 033279698

00,00BURGOS DE DIOS, MARÍA DEL CARMEN

009282980

Páxina de 2566

Page 7:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Filosofía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590001

00,00GARCÍA GÓMEZ, MANUEL ÁNGEL 052434420

00,00VILAS LÓPEZ, BEATRIZ 036069732

00,00RUBAL SAAVEDRA, JOSÉ MANUEL 076569155

00,00PITA GONZÁLEZ, MARÍA BEGOÑA 032637673

00,00CASTELLANO CASTILLO, MARÍA ASUNCIÓN

022680872

00,00BARRIO SUÁREZ, MARÍA CRISTINA 034954721

00,00SUÁREZ BRIONES, JULIO 052491384

00,00REY TATO, JESÚS 032443321

00,00FREIRE VÁZQUEZ, MARGARITA JOSEFA

078783842

00,00GALOCHA SEIVANE, MARÍA DOS ANXOS

033853387

00,00MIRANDA GARCÍA, TOMÁS 032643293

00,00FRAGUELA DOCANTO, FRANCISCO JOSÉ

076403166

00,00GONZÁLEZ ARRIBAS, BRAIS 034975741

00,00VARELA CAMBEIRO, IRMA MONTSERRAT

033256606

00,00RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, MARÍA SOLEDAD

034935402

00,00CASTRO BAAMONDE, JESÚS ÁNGEL 033841176

00,00VILLAR GONZÁLEZ, MARÍA AMPARO 036018269

00,00ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO 032633797

00,00MIRA MARTÍNEZ, MANUEL 033245627

00,00MARIÑO LÓPEZ, ANXELA 036045405

Páxina de 2567

Page 8:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Filosofía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590001

00,00CASTRO PAZ, CEFERINO 035438370

00,00GARRIDO BURGO, M. ROSA DOS ANXOS

036026157

00,00SÁNCHEZ BLÁZQUEZ, MARÍA MILAGROS

006553648

00,00BESTEIRO FERNÁNDEZ, JOSÉ RAMÓN033853583

Biling.

Grego

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590002

0 32009190 - IES As Lagoas (Ourense)

144,06NEGREIRA GARCÍA, LAUDINO 033192306

0 15023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

141,98PROL JANEIRO, JOSÉ ANTONIO 075825269

0 15025645 - IES Ricardo Carballo Calero (Ferrol)

132,50DE PARTEARROYO DOMÍNGUEZ-, JULIA

000686845

0 15026121 - IES Xosé Neira Vilas (Oleiros)

130,30LÓPEZ PINAL, MONSERRAT 032447995

0 15026029 - IES Isaac Díaz Pardo (Sada)

120,00IGLESIA-CARUNCHO GARCÍA, EDUARDO DE LA

032420062

0 15027319 - IES de Sar (Santiago de Compostela)

111,00BLANCO ROO, JOSÉ MANUEL 033260161

0 15027782 - IES Nº 1 (Ordes)106,10ROSALES PARDAVILA, JORGE MANUEL

035289155

0 32011330 - IES O Ribeiro (Ribadavia)

106,00SEARA PAZO, MARGARITA 034944383

0 36018999 - IES As Barxas (Moaña)105,00GIL MAYORAL, JUAN LUIS 035299742

0 32016625 - IES de Celanova (Celanova)

102,67DOMARCO DOPAZO, GERARDO 034955659

Páxina de 2568

Page 9:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Grego

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590002

0 15008817 - IES de Melide (Melide)100,00LOSADA SOTO, SUSANA 034953421

0 32014801 - IES Cidade de Antioquía (Xinzo de Limia)

84,85RODRÍGUEZ ALONSO, ANA GLORIA 034958552

0 32015232 - IES Lagoa de Antela (Xinzo de Limia)

83,67SOTO FERNÁNDEZ, ÓSCAR 034951258

0 36012471 - IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)

75,96VILAR BERNÁRDEZ, GUADALUPE 052471726

0 27013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

67,54VIDAL SUÁREZ, ÁNGELES 010063862

0 15002591 - IES Monte Neme (Carballo)

67,00GARCÍA-POMBO FERNÁNDEZ, PABLO 032764123

0 15027733 - IES de Arzúa (Arzúa)63,71LORENZO FUENTES, CATALINA 033271301

036011567 - IES Castelao (Vigo) I512,00 590002CALAZA FERNÁNDEZ, JOSÉ FRANCISCO

076367273

036019463 - IES Johan Carballeira (Bueu)

I57,80 590002VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, MANUEL ÁNGEL

033261007

07,50MARTÍNEZ MARTÍNEZ, BALDOMERO 010070817

05,35FUENTES NOVO, JOSEFINA 035441337

03,85RODRÍGUEZ VILLAR, INMACULADA 033269586

03,35ALONSO SERRANO, CARMELO ANTONIO

011351543

00,00PEDRIDO LÓPEZ, ÓSCAR 036147559

00,00PÉREZ LOZAO RODRÍGUEZ, FERNANDO

036068016

00,00BOADO QUIJANO, MILAGROSA 032644509

00,00BERNÁRDEZ VICENTE, MARÍA FERNANDA

076906161

00,00LAGOA MARTÍNEZ, DANIEL 047350816

00,00RODRÍGUEZ LÓPEZ, MARÍA INÉS 034260693

Páxina de 2569

Page 10:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Grego

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590002

00,00ILLÁN ÁLVAREZ, MARÍA ELENA 033330304

Biling.

Latín

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590003

015026753 - IES A Pontepedriña (Santiago de Compostela)

I3 36013761 - IES A Xunqueira I (Pontevedra)

141,25 590003LIÑEIRA REBOREDO, JOSÉ MARÍA 033204684

0 15023466 - IES Lamas de Abade (Santiago de Compostela)

132,17GARCÍA PINTOS, SIRA M. CONCEPCIÓN

033231964

0 15023338 - IES Praia Barraña (Boiro)

118,80PAREDES RIVEIRO, JOSÉ F. 076469249

0 36018999 - IES As Barxas (Moaña)112,00ARES PORTELA, EMILIA 033830331

036013761 - IES A Xunqueira I (Pontevedra)

R3 36015159 - IES Chan do Monte (Marín)

110,29 590003MARTÍN SARACHO, MARÍA DEL MAR 035551283

0 36016127 - IES Aquis Celenis (Caldas de Reis)

108,25CASTRO CARIDAD, DOLORES 032443649

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

108,00ARAÚJO QUINTEIRO, PURIFICACIÓN E.

032748614

0 15012730 - IES Camilo José Cela (Padrón)

106,86SUÁREZ DE CENTI CARUNCHO, MARÍPALOMA

032756133

0 15006742 - IES Concepcion Arenal (Ferrol)

106,30SÁNCHEZ PEREIRO, MARÍA INÉS 034257125

0 15027733 - IES de Arzúa (Arzúa)100,82FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, SUSANA 052480256

0 36009901 - IES San Paio (Tui)100,60FARPON ÁLVAREZ, MANUEL 034255557

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)100,18BLANCO SOCAS, HORTENSIA G. 032640412

0 36019256 - IES de Vilalonga (Sanxenxo)

97,40DOPAZO BLANCO, JOSÉ 034952865

Páxina de 25610

Page 11:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Latín

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590003

046013098 I3 15026731 - IES Campo de San Alberto (Noia)

96,15 590003MIRANDA GONZÁLEZ, CARMEN 019884220

0 36011798 - IES Alexandre Bóveda (Vigo)

95,18NERGA PIÑEIRO, BENIGNO 073546567

0 15001148 - IES As Mariñas (Betanzos)

94,80LOBON LOSADA, MARÍA DOLORES 032402696

0 36012471 - IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)

93,00RIVEIRO ARJONES, BENIGNO EDUARDO

052470239

024014630 R3 32016637 - IES Cosme López Rodríguez (Rúa (A))

91,10 590003RODRÍGUEZ DÍEZ, LUIS MIGUEL 009759947

0 36019414 - IES A Basella (Vilanova de Arousa)

89,50SANZ VELÁZQUEZ, CARLOS 003443862

032009116 - IES 12 de Outubro (Ourense)

I3 27003151 - IES Lama das Quendas (Chantada)

88,94 590003SACO RIVERA, M. JOSÉ 034954074

0 15006742 - IES Concepcion Arenal (Ferrol)

88,90MARTÍNEZ CANEIRO, MARÍA DEL PILAR

032633032

0 15008817 - IES de Melide (Melide)87,00ALONSO SAN GREGORIO, MARÍA TERESA

076359530

0 15027903 - IES Eduardo Blanco Amor (Culleredo)

86,00REGUEIRA SÁNCHEZ, MARÍA DEL PILAR

009296116

0 15027654 - IES Agra de Leborís (Laracha (A))

81,50VICENTE MARTÍNEZ, SUSANA CRISTINA

032769573

0 36004551 - IES Illa de Tambo (Marín)

80,60BUDIÑO RODRÍGUEZ, LUISA BEATRIZ 035303226

0 36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo)

71,00CABEZAS TERAN, MARÍA ÁNGELES 012747483

0 36014520 - IES Pedra da Auga (Ponteareas)

68,79AVILA TERZI, MARÍA ISABEL 046118766

0 36020350 - IES Pintor Colmeiro (Silleda)

68,75GONZÁLEZ AGUIAR, MARÍA BELÉN 032788380

0 36013758 - IES Laxeiro (Lalín)68,00CANAL BOUZAS, M. JOSÉ 034954359

0 36011580 - IES San Tomé de Freixeiro (Vigo)

66,20LILLO REDONET, FERNANDO 036089514

Páxina de 25611

Page 12:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Latín

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590003

0 15026388 - IES Fontexería (Muros)65,32SANTALLA FELGUEIRAS, MERCEDES 032645275

015026731 - IES Campo de San Alberto (Noia)

R3 32016431 - IES San Mamede (Maceda)

64,44 590003COUTO VAAMONDE, MARÍA VICTORIA 033269674

0 36019402 - IES Pazo da Mercé (Neves (As))

62,78ABILLEIRA SANMARTÍN, XOSÉ 035298282

0 15025645 - IES Ricardo Carballo Calero (Ferrol)

60,50SIXTO VILASÁNCHEZ, MARÍA JOSEFA 032631793

0 15010812 - IES Virxe do Mar (Noia)59,60ALONSO RILO, NÉSTOR 032783133

032016431 - IES San Mamede (Maceda)

R3 32015876 - IES Xermán Ancochea Quevedo (Pobra de Trives (A))

59,32 590003BERNARDO FERNÁNDEZ, JOSÉ DOMINGO

034960443

0 36020386 - IES Marco do Camballó(Vila de Cruces)

58,50PUENTES VÁZQUEZ, LUCÍA 033308744

0 32015037 - IES Manuel Chamoso Lamas (Carballiño (O))

57,56PÉREZ GONZÁLEZ, MARÍA ISABEL 034945193

0 15026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

53,20MÉNDEZ NOVOA, MARÍA JESÚS 032777498

0 27012036 - IES Gregorio Fernández (Sarria)

53,16GORGOSO LÓPEZ, MARÍA DEL PILAR 033854990

0 27003175 - IES Val do Asma (Chantada)

52,29PORTO CARBALLO, MARÍA 052471114

0 15025682 - IES Fraga do Eume (Pontedeume)

52,14PÉREZ MONZÓN, ALEJANDRA 032636284

0 15027368 - IES Maximino Romero de Lema (Zas)

52,04LOSADA GONZÁLEZ, MARÍA JULIA 034253464

0 15020544 - IES de Ortigueira (Ortigueira)

46,71PÉREZ PRADO, RAMIRO 032659026

0 32016777 - IES Carlos Casares (Viana do Bolo)

46,02VARELA SÁNCHEZ, MARÍA DEL CARMEN

035320266

0 27016613 - IES Río Miño (Rábade)44,17RICO GÓMEZ, ANA MARÍA 033312861

0 27016303 - IES Pedregal de Irimia (Meira)

43,80ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, MARÍA DEL MAR

076363203

Páxina de 25612

Page 13:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Latín

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590003

0 15003224 - IES Fernando Blanco (Cee)

43,39NEIRA PÉREZ, JUAN FÉLIX 076778914

036015159 - IES Chan do Monte (Marín)

R3 27016315 - IES de Becerreá (Becerreá)

35,50 590003CADÓRNIGA DÍAZ, YOLANDA 034972829

0 15026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

35,34RÚA PEÓN, ANA MARÍA 032767666

027015891 - IES da Terra Chá, José Trapero Pardo (Castro de Rei)

I3 4170086525,29 590803FRAGA MONTERO, LORENZO 036115030

0 32016340 - IES Aquis Querquernis (Bande)

21,94SACO RIVERA, JUAN ANTONIO 034972186

032015876 - IES Xermán Ancochea Quevedo (Pobra de Trives (A))

R3 5100467118,00 590003PADRON SACO, LUIS 034981780

032016637 - IES Cosme López Rodríguez (Rúa (A))

R58,50 590003ARES GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL 076811186

00,00MON VÁZQUEZ, MARTA 036056655

00,00LORENZO GARCÍA, MARÍA JESÚS 032801729

00,00LÓPEZ PRADOS, MARÍA ISABEL 077592535

00,00GARCÍA GONZÁLEZ, HELENA 034972198

00,00RODRÍGUEZ ARIAS, CLARA 034257041

00,00FERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA CARMEN033992963

00,00MEIXUEIRO REI, MIGUEL ANXO 036127153

00,00ROURA JAVIER, MYRIAM 035566608

00,00SOTELINO MARTÍNEZ, ALBA 053174541

00,00BARREIRA REY, IRENE 076729080

027016315 - IES de Becerreá (Becerreá)

R50,00 590003REY RODRÍGUEZ, CATALINA 032638108

027013958 - IES Monte Castelo (Burela)

I50,00 590003CORTEGOSO CALVAR, MARÍA JESÚS 035310691

Páxina de 25613

Page 14:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua castelá e literatura

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590004

036011798 - IES Alexandre Bóveda (Vigo)

I3 36018461 - IES República Oriental do Uruguai (Vigo)

163,55 590004HUERTA ANTA, MANUEL 007778122

0 32015207 - IES O Couto (Ourense)141,32GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JOSÉ FRANCISCO

009689052

0 15015861 - IES Eduardo Pondal (Santiago de Compostela)

140,00RÍOS CREO, M. JESÚS 033206214

015015743 - IES Arcebispo Xelmírez I (Santiago de Compostela)

I2 15015767 - CIFP Politécnico de Santiago (Santiago de Compostela)

130,04 590004SEGADE GÓMEZ, JESÚS 033208030

015005233 - IES Agra do Orzán (Coruña (A))

I3 15023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

129,66 590004SOUTO BLANCO, JOSÉ RAMÓN 033777455

036011634 - IES Politécnico de Vigo (Vigo)

I3 36018173 - IES de Teis (Vigo)125,40 590004MONTAÑA LOUZAO, JOSÉ 033223970

0 15005002 - IES Ramón Otero Pedrayo (Coruña (A))

119,00LÓPEZ PLAZA, MANUEL 032351525

0 15010812 - IES Virxe do Mar (Noia)115,09LODEIRO ROEL, ROSA 032409321

015026029 - IES Isaac Díaz Pardo (Sada)

I3 15005397 - IES Fernando Wirtz Suárez (Coruña (A))

114,00 590004PIÑEIRO VÁZQUEZ, MARÍA PILAR 015909821

036011580 - IES San Tomé de Freixeiro (Vigo)

I3111,32 590004VILANOVA RODRÍGUEZ, MANUEL 034537086

0 15006742 - IES Concepcion Arenal (Ferrol)

110,40AGUADO BOUZA, MARÍA CONCEPCIÓN

032602683

015015743 - IES Arcebispo Xelmírez I (Santiago de Compostela)

I3 15027411 - IES de Cacheiras (Teo)110,33 590004FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, MARÍA JOSÉ 033191438

0 36004551 - IES Illa de Tambo (Marín)

108,00VARELA QUIÑONES, MARÍA JOSÉ 035277146

0 36002335 - IES Manuel García Barros (Estrada (A))

106,50BERMÚDEZ CASAIS, DOLORES 033218363

027006541 - IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes (Lugo)

I3 27012048 - IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Sarria)

106,00 590004GARCÍA MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO 010572075

015015861 - IES Eduardo Pondal (Santiago de Compostela)

I3 15026807 - IES Félix Muriel (Rianxo)106,00 590004CARRIL MIGUÉNS, XOÁN XAVIER 033263318

Páxina de 25614

Page 15:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua castelá e literatura

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590004

015015861 - IES Eduardo Pondal (Santiago de Compostela)

I3 15010812 - IES Virxe do Mar (Noia)105,54 590004GÓMEZ GONZÁLEZ, PAZ 033208422

0 15005002 - IES Ramón Otero Pedrayo (Coruña (A))

105,50VALDES RODRÍGUEZ, MARÍA BEGOÑA 050037203

027006541 - IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes (Lugo)

I3 27012048 - IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Sarria)

105,10 590004NOVO NOVO, MARÍA PILAR 076554411

0 15026807 - IES Félix Muriel (Rianxo)103,67ANTELO DONO, ESTHER 032753169

0 15027903 - IES Eduardo Blanco Amor (Culleredo)

102,50MARTÍN REY, MARÍA DEL CARMEN 012728461

015025611 - IES Monte das Moas (Coruña (A))

I3 15020556 - IES Breamo (Pontedeume)

102,24 590004ALONSO PICA, RAFAEL 032747936

0 32014801 - IES Cidade de Antioquía (Xinzo de Limia)

100,00FAMOS LÓPEZ, JOSÉ 011382544

0 15025530 - IES da Pobra do Caramiñal (Pobra do Caramiñal (A))

98,67INSUA PIÑEIRO, LUIS ALBERTO 052450972

024017734 I396,65 590004VALCÁRCEL MARTÍNEZ, SIMÓN 009735587

0 15027711 - IES Leliadoura (Ribeira)96,50MONTERO PARCERO, MÓNICA PAULA 033269705

027006553 - IES Xoán Montes (Lugo) I3 27016315 - IES de Becerreá (Becerreá)

96,50 590004SAN EMETERIO JARAMILLO, AURORA 013762590

015005397 - IES Fernando Wirtz Suárez (Coruña (A))

R3 15027691 - IES de Porto do Son (Porto do Son)

95,67 590004GARCÍA GUERRA, FRANCISCO LUIS 042763834

036016681 - IES Carlos Casares (Vigo)

R3 36017430 - IES Ricardo Mella (Vigo)95,00 590004CAMIÑA PÉREZ, MARÍA DOLORES 036053175

0 15020556 - IES Breamo (Pontedeume)

94,00GÓMEZ SAL, LUIS FERNANDO 008958414

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)92,50CARRIL MÍGUEZ, DOLORES 032751622

0 15002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

91,93LLORENS INGLES, GONZALO 051701762

0 15020556 - IES Breamo (Pontedeume)

91,00RODRÍGUEZ ANDREOLOTTI, MARÍA ISABEL

071629284

027015761 - IES Ánxel Fole (Lugo) I3 27013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

89,44 590004REDONDO VALIN, FELISA 033306126

Páxina de 25615

Page 16:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua castelá e literatura

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590004

024006049 I3 32016765 - IES Portovello (Ourense)88,00 590004FRANCISCO FERNÁNDEZ, MAITE DE 009720168

0 27016248 - IES de Monterroso (Monterroso)

86,12MARZO NOGUERAS, MARÍA FERNANDA

032410503

0 36019475 - IES de Rodeira (Cangas)

86,10FRESCO GONZÁLEZ, BEATRIZ M. 036003980

0 15027125 - IES de Viós (Abegondo)85,80MIRAMONTES OTERO, MARÍA JESÚS 032773772

015027411 - IES de Cacheiras (Teo) R3 36016127 - IES Aquis Celenis (Caldas de Reis)

84,50 590004CORTIZAS DÍAZ, MANUELA 032641627

0 15032081 - IES de Fene (Fene)83,40VILLAR PIÑEIRO, JOSÉ LUIS 032647290

0 15032145 - IES de Pastoriza (Arteixo)

82,40ZAPATA BABIO, MARÍA CARMEN 032401831

0 15006687 - IES de Catabois (Ferrol)82,20BERRIO MARTÍN RETORTILLO, PILAR 050818797

0 27015891 - IES da Terra Chá, José Trapero Pardo (Castro de Rei)

81,05CABADO CARBALLAL, CARMEN 033857593

036019670 - IES do Castro (Vigo) I3 36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo)

81,00 590004GONZÁLEZ DE DIOS, ANTONIA 015367646

0 15026029 - IES Isaac Díaz Pardo (Sada)

79,90VÁZQUEZ MOURÍN, ROSARIO 050699502

0 15027654 - IES Agra de Leborís (Laracha (A))

79,34GUNDÍN VÁZQUEZ, JOSÉ LUÍS 032779884

0 15003881 - CPI Alcalde Xosé Pichel (Coristanco)

79,29DE LA IGLESIA RAMOS, MARÍA ALEJANDRA

034888183

0 27016613 - IES Río Miño (Rábade)78,60MUÑOZ MAILLO, MARÍA CARMEN 030465861

0 15012730 - IES Camilo José Cela (Padrón)

77,00VÁZQUEZ PÉREZ, M. JESÚS 033252658

0 15027733 - IES de Arzúa (Arzúa)76,96MOSQUERA BARCIA, ANA MARÍA 032650232

049005994 I3 32016637 - IES Cosme López Rodríguez (Rúa (A))

76,50 590004PRIETO CHAMORRO, ANA MARÍA 007862160

0 15023405 - CPI A Xunqueira (Fene)76,36OTERO ROCA, BERTA 033313896

Páxina de 25616

Page 17:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua castelá e literatura

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590004

0 15002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

76,20FERNÁNDEZ DÍEZ, MARÍA SALVADORA032751643

024005355 I3 32001683 - IES Martaguisela (Barco de Valdeorras (O))

75,46 590004SERRANO SERRANO, MARÍA DEL PILAR

010179329

0 27016303 - IES Pedregal de Irimia (Meira)

75,00GÓMEZ CABANAS, MARÍA DE LA PAZ 033327268

0 27007247 - IES Francisco Daviña Rey (Monforte de Lemos)

73,12BARRIENTOS PÉREZ, MARÍA ROSARIO009732313

0 15027939 - IES Maruxa Mallo (Ordes)

73,05MACEIRAS MIÑÁN, ROSA MARÍA 032758598

015023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

R3 15021767 - IES Castro da Uz (Pontes de García Rodríguez (As))

71,55 590004CAMPOS SOUTO, MARÍA BEGOÑA 032801717

0 15027903 - IES Eduardo Blanco Amor (Culleredo)

71,25MENÉNDEZ VILLALVA, ALICIA 034942828

0 27004635 - CPI Dr. López Suárez (Friol)

69,91LÓPEZ FERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN

033851505

0 15019281 - CPI de Zas (Zas)69,86DE ANDRÉS ALONSO, MARÍA BELÉN 032783330

0 15003881 - CPI Alcalde Xosé Pichel (Coristanco)

69,67QUINTAS GARCÍA, MARÍA DEL MAR 032767379

0 15010058 - CPI do Feal (Narón)69,50GONZÁLEZ ALONSO, MARÍA OTILIA 014944854

0 15007621 - CPI Cabo da Area (Laxe)

68,32SALIDO GARCÍA, JOSÉ 032634351

0 15020854 - CPI de Xanceda (Mesía)68,00HURTADO BODELON, JESÚS 010072634

0 36013588 - CPI do Toural (Vilaboa)67,20PARDAVILA PAZOS, NATALIA 052491514

0 27013326 - IES Lois Peña Novo (Vilalba)

66,85PIZARRO BEDOYA, M. DEL CARMEN 036091876

0 15001926 - CPI As Revoltas (Cabana de Bergantiños)

66,77CHAS COUTO, ANA MARÍA 032762817

036006730 - IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra)

I3 36012471 - IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)

66,00 590004NÚÑEZ GARCÍA, MARÍA LUCÍA 035315641

0 36011580 - IES San Tomé de Freixeiro (Vigo)

65,25RIVERA SEOANE, CONSUELO 036025539

Páxina de 25617

Page 18:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua castelá e literatura

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590004

015020556 - IES Breamo (Pontedeume)

I3 15026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

64,85 590004VÁZQUEZ POUSADA, JUAN JOSÉ 032796341

0 15002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

64,74GENDE RIAL, EMILIA 032748541

0 15025657 - IES de Mugardos (Mugardos)

64,11CASTRO BARREIRO, MARÍA DEL PILAR032761330

027012048 - IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Sarria)

R3 27015189 - IES de Quiroga (Quiroga)

63,59 590004DURÁN PERNAS, ANA BELÉN 034259413

032016765 - IES Portovello (Ourense) R3 32016340 - IES Aquis Querquernis (Bande)

63,57 590004RODRÍGUEZ BARES, ELISA 007852866

024016225 R3 32001725 - IES Lauro Olmo (Barco de Valdeorras (O))

63,50 590004RODRÍGUEZ TRABADO, FERMÍN 010087694

0 36020386 - IES Marco do Camballó(Vila de Cruces)

63,17DE SOTO OTERO, MARÍA VICTORIA 076617309

0 15021317 - CPI Pecalama (Tordoia)62,82BALSEIRO BALSEIRO, MARÍA ÁNGELES

033861352

0 27016248 - IES de Monterroso (Monterroso)

62,50DÍAZ SÁNCHEZ, ARSILIA 033305099

0 15019301 - CPI de San Vicente (Baña (A))

62,32IGLESIAS FEIJOO, SUSANA 033272332

0 27012036 - IES Gregorio Fernández (Sarria)

61,96RODRÍGUEZ LÓPEZ, MARGARITA 033856270

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

61,96FERNÁNDEZ MORAÑA, CARLOS 032367688

0 27005913 - CPI Ramón Piñeiro (Láncara)

61,82GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MARÍA BELÉN

033853450

0 27012048 - IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Sarria)

61,12DOPAZO PÉREZ, ANA MARÍA 033309437

015026807 - IES Félix Muriel (Rianxo) R3 15027851 - IES A Cachada (Boiro)60,00 590004RILO NOGUEIRA, JUAN JOSÉ 032806350

0 36013758 - IES Laxeiro (Lalín)59,84BRUZOS LAMA, OLGA MARÍA 033310464

015020556 - IES Breamo (Pontedeume)

R3 15025694 - IES Moncho Valcarce (Pontes de García Rodríguez (As))

59,45 590004CASTRO CIVIDANES, MARTA 032774672

Páxina de 25618

Page 19:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua castelá e literatura

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590004

0 15026030 - IES Terra de Xallas (Santa Comba)

56,60HERMIDA RODRÍGUEZ, MARÍA GORETTI

032834510

0 36004137 - IES Ramón Mª Aller Ulloa (Lalín)

52,60MÍGUEZ MACHO, CARLOS 033295339

0 15008039 - CPI Cernadas de Castro (Lousame)

50,80GARCÍA GÓMEZ, MARÍA DEL PILAR 033299450

0 36019529 - IES Ribeira do Louro (Porriño (O))

48,65MÉNDEZ PÉREZ, MARÍA DOLORES 076710934

0 36013761 - IES A Xunqueira I (Pontevedra)

48,00HERRERO SINOVAS, MARÍA BELÉN 009291601

0 27012048 - IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Sarria)

47,70FERNÁNDEZ BANDE, MARÍA DEL CARMEN

033845940

0 27015189 - IES de Quiroga (Quiroga)

47,60CORTIÑAS RODRÍGUEZ, MARÍA FE 034258666

0 15027782 - IES Nº 1 (Ordes)46,96CARDESIN VÁZQUEZ, JOSEFA 032413894

0 15025657 - IES de Mugardos (Mugardos)

46,45GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ANA MARÍA 011920397

0 36004927 - CPI de Mondariz (Mondariz)

45,85POSADA DARRIBA, MARÍA FERNANDA 036097129

0 36007035 - CPI Domingo Fontán (Portas)

45,78IGLESIAS MORALES, GABRIEL 036098803

0 36020234 - IES de Barro (Barro)44,70GIL RODRÍGUEZ, ANA ISABEL 034995285

035002972 I3 15023429 - CPI Monte Caxado (Pontes de García Rodríguez (As))

44,32 590004VIDAL PRADO, MARÍA JOSÉ 032651994

0 36020131 - IES de Mos (Mos)43,04FERNÁNDEZ LANZA, ALMUDENA 033996135

036014568 - CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo)

R3 36020337 - IES de Salvaterra de Miño (Salvaterra de Miño)

42,15 590004MARIÑO BAAMONDE, MARÍA SOL 034254345

0 15032081 - IES de Fene (Fene)42,00FERNÁNDEZ BLANCO, MARÍA CRISTINA

032778971

0 32006929 - CPI de Maside (Maside)41,90RODRÍGUEZ BARREIRO, ANA 033339526

0 32016637 - IES Cosme López Rodríguez (Rúa (A))

41,70DÍEZ ARIAS, GONZALO 010071665

Páxina de 25619

Page 20:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua castelá e literatura

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590004

015010812 - IES Virxe do Mar (Noia) R3 0600155541,00 590004FRANCISCO VARELA, MARTA 034995436

0 36020337 - IES de Salvaterra de Miño (Salvaterra de Miño)

40,40ÁLVAREZ PÉREZ, JOSÉ LUIS 076998511

0 15008817 - IES de Melide (Melide)38,95ROSATO CARBALLIDO, LUCA VICENTE032827842

0 27016297 - IES Enrique Muruais (Pontenova (A))

38,94CANCIO VILLAMARÍN, ELBA 033338894

0 15027976 - IES Poeta Añón (Outes)38,15VIQUEIRA LIÑARES, MARÍA CLARA 033291264

0 15026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

37,95SALGADO FREIRE, EMILIO 076365581

0 15021767 - IES Castro da Uz (Pontes de García Rodríguez (As))

37,60IGLESIAS PEREIRA, JUAN 032781386

0 15010812 - IES Virxe do Mar (Noia)37,40MIRAGAYA RODRÍGUEZ, RAQUEL 076575390

015002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

I3 2400839337,00 590004SANTAMARIA LOPEZ, BEGOÑA 032810190

0 36019232 - IES Monte da Vila (Grove (O))

36,90PEDREIRA LATA, MARÍA DEL CARMEN 033298027

0 15020544 - IES de Ortigueira (Ortigueira)

35,50CAMPO VÁZQUEZ, MÓNICA 033330016

0 27006966 - IES San Rosendo (Mondoñedo)

34,50TORRES ARROJO, MARÍA AMPARO 033331673

036016127 - IES Aquis Celenis (Caldas de Reis)

R3 36015111 - CPI Aurelio Marcelino Rey García (Cuntis)

34,21 590004PEREIRA CASTAÑO, MARÍA JOSÉ 035465989

0 27016315 - IES de Becerreá (Becerreá)

34,05PIÑEIRO SOMOZA, PALOMA 033838871

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

33,77GARCÍA CASAL, JOSÉ MANUEL 032790159

036018173 - IES de Teis (Vigo) R3 1000689233,66 590004OSORIO MONTENEGRO, ENCARNACION

076710351

0 27007788 - CPI Doutor Daniel Monj(Navia de Suarna)

33,35SÁNCHEZ CABARCOS, MARGARITA 033328978

036015101 - IES da Cañiza (Cañiza (A))

I3 4500616532,50 590004GOMEZ CARDERO, MARIA JESUS 034985661

Páxina de 25620

Page 21:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua castelá e literatura

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590004

0 36004137 - IES Ramón Mª Aller Ulloa (Lalín)

32,50RIVERA ESTÉVEZ, MARÍA TERESA 034995492

015027851 - IES A Cachada (Boiro) R3 2401415032,50 590004DOSIL CASTRO, LIDIA 033285062

0 15010058 - CPI do Feal (Narón)32,30FERNÁNDEZ BRANDARIZ, MÓNICA 034887457

0 27003175 - IES Val do Asma (Chantada)

32,25HOMBREIRO CASTRO, MARÍA 033335264

032,25TORRE RODRÍGUEZ, RICARDO DE LA 035438121

0 27014811 - IES Fontem Albei (Fonsagrada (A))

32,16RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, NORMA 034265920

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

32,00SÁNCHEZ VILLAR, JOSÉ LUIS 032796487

0 15026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

31,50MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO

032810358

0 27013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

31,46ABUIN ABEL, LUCIA 033316666

0 15026376 - IES Punta Candieira (Cedeira)

31,40IGLESIAS TORRENTE, DANIEL 032658644

0 15025566 - IES Ferrol Vello (Ferrol)31,00GARCÍA PAREDES, ANA BELÉN 033323162

036018380 - IES Miguel Ángel González Estévez (Vilagarcía de Arousa)

I3 1000386630,70 590004DIOS BARREIRO, JULIANA 035467776

0 36019256 - IES de Vilalonga (Sanxenxo)

29,00DÍAZ REY, FRANCISCO CÉSAR 033322262

0 15020911 - CPI de Vedra (Vedra)29,00GARCÍA PENAS, AFONSO 033323963

035010543 I3 36016681 - IES Carlos Casares (Vigo)

28,74 590004GALLUR MANZANO, MARIA DOS ANXOS

036057585

0 36016681 - IES Carlos Casares (Vigo)

28,50PÉREZ CORREDOIRA, MARÍA LOURDES

036117447

0 15025694 - IES Moncho Valcarce (Pontes de García Rodríguez (As))

27,50VIÑA DÍAZ, SOFÍA 032829034

Páxina de 25621

Page 22:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua castelá e literatura

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590004

0 32016790 - IES Castro de Baronceli (Verín)

26,75RODRÍGUEZ GIL, ISRAEL 036072116

0 15027940 - IES As Insuas (Muros)26,50PARADA SERANTES, RAQUEL 032834578

0 36019323 - IES Chano Piñeiro (Forcarei)

26,00LAGO LOURIDO, VIRGINIA 032781582

0 15008817 - IES de Melide (Melide)25,30DOSIO RODRÍGUEZ, MABEL 033344552

033016372 I3 27013958 - IES Monte Castelo (Burela)

24,00 590004GARCÍA MIRANTES, SERGIO 009428053

0 36020349 - IES de Sanxenxo (Sanxenxo)

23,46GOLAN GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN 033264321

036014428 - IES Val Miñor (Nigrán) I3 1800846423,10 590004GUEDE OTERO, DAMIAN 044475707

036000247 - CPI de Cova Terreña (Baiona)

R3 1100666823,10 590004VEIGA TORRADO, JESUS ENRIQUE 036143907

015026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

R3 1400033123,10 590004CEA VIÑA, JORGE 033344726

036001148 - CPI da Cañiza (Cañiza (A))

I3 0600100222,00 590004LOPEZ DE LETONA SANCHEZ, PABLO MANUEL

008856665

015027691 - IES de Porto do Son (Porto do Son)

R3 1170105122,00 590004LOUZAO VIEITES, BEGOÑA 076866877

036019751 - IES de Tomiño (Tomiño) I3 36000247 - CPI de Cova Terreña (Baiona)

21,80 590004NOVOA NIETO, ISABEL M 036122926

0 36024203 - IES Faro das Lúas (Vilanova de Arousa)

21,55RÍO CONDE, ELISA 014591179

036012471 - IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)

R3 2900069421,50 590004LAMPON HERMO, SILVIA MARIA 052933052

036015111 - CPI Aurelio Marcelino Rey García (Cuntis)

R3 1100779121,50 590004VIDAL MARIÑO, MARIA LUISA 033283102

0 36008155 - CPI de Rodeiro (Rodeiro)

21,50LÓPEZ SUTILO, ROSARIO 034264575

036019414 - IES A Basella (Vilanova de Arousa)

R3 2100416921,36 590004GOMEZ GONZALEZ, PAULA 044077258

Páxina de 25622

Page 23:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua castelá e literatura

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590004

015025694 - IES Moncho Valcarce (Pontes de García Rodríguez (As))

R3 27013636 - IES María Sarmiento (Viveiro)

21,00 590004RAMOS ANSEDES, MARTA 033857671

032016340 - IES Aquis Querquernis (Bande)

R3 36015111 - CPI Aurelio Marcelino Rey García (Cuntis)

20,52 590004DIÉGUEZ ÁLVAREZ, CONCEPCIÓN 076715878

027013636 - IES María Sarmiento (Viveiro)

R3 1000839620,33 590004QUINTELA DIAZ, SUSANA 033339320

0 32014801 - IES Cidade de Antioquía (Xinzo de Limia)

20,30FIDALGO GONZÁLEZ, ANA MARÍA 034987659

0 32013612 - IES Xesús Taboada Chivite (Verín)

19,70VÁZQUEZ PORTELA, ALEJANDRO 034999149

015026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

R3 15003224 - IES Fernando Blanco (Cee)

19,00 590004SANJURJO MARTÍNEZ, MARÍA DEL CARMEN

076364714

018700323 R3 15026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

19,00 590004HERRERA INSUA, VERÓNICA 046904328

0 27015967 - CPI Uxío Novoneira (Pedrafita do Cebreiro)

18,82PEDROUZO REGUEIRO, MARÍA 033321876

0 15026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

18,50PICO DELGADO, MARÍA JESÚS 032794924

0 15027927 - IES Ramón Caamaño (Muxía)

18,45NOGAREDA MARZOA, MARÍA 034889898

036015111 - CPI Aurelio Marcelino Rey García (Cuntis)

R3 36019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

18,34 590004OCAMPO FERREIRO, MARÍA 032671919

0 27002353 - CPI de Cervantes (Cervantes)

18,34LIÑARES DA COSTA, MARÍA DE LA CONCEPCI

032799194

015023429 - CPI Monte Caxado (Pontes de García Rodríguez (As))

R518,20 590004RODRÍGUEZ YÁÑEZ, YAGO JESÚS 033535460

0 36001252 - CPI de Progreso (Catoira)

17,80RÍO REY, BLANCA 033293879

0 15021755 - IES Cabo Ortegal (Cariño)

17,32GONZÁLEZ DÍAZ, MARÍA CARMEN 032815344

0 36018999 - IES As Barxas (Moaña)17,13REY SIERRA, ANA MARÍA 034897821

0 36019751 - IES de Tomiño (Tomiño)16,84DEL VALLE GONZÁLEZ, EVA 044078818

Páxina de 25623

Page 24:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua castelá e literatura

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590004

0 15007621 - CPI Cabo da Area (Laxe)

16,65LEIRA RIVAS, LUZ MARÍA 032672816

0 15027711 - IES Leliadoura (Ribeira)16,60OTERO ENJO, BEATRIZ 033300297

0 27012450 - CPI Dr. López Suárez (Saviñao (O))

16,13ALONSO VERAS, MARTA MARÍA 033340450

0 27013648 - IES Vilar Ponte (Viveiro)16,00TATO ÁLVAREZ, ANA MARÍA 032810271

0 15008714 - CPI da Picota (Mazaricos)

16,00CANDAL BOCIJA, MONTSERRAT 046896827

0 15003212 - IES Agra de Raíces (Cee)

15,60GÓMEZ PADILLA, MARÍA MILAGROS 034889062

0 32005305 - CPI Laureano Prieto (Gudiña (A))

15,00NAVAZA BLANCO, MARÍA JOSÉ 076623423

0 15027861 - IES Pedra da Aguia (Camariñas)

14,80GÓMEZ AVILÉS, MARÍA LUZ 032769927

0 15023338 - IES Praia Barraña (Boiro)

14,75BANET SERANTES, IRMA 032840462

0 36019463 - IES Johan Carballeira (Bueu)

14,70FONTELA FERNÁNDEZ, MARÍA JESÚS 032818568

033024071 R3 15026388 - IES Fontexería (Muros)14,45 590004ÁLVAREZ CUEVA, IRENE 011437041

0 15027940 - IES As Insuas (Muros)14,23TARACIDO TRUNK, MARCOS HUGO 035310780

033023522 I3 36019414 - IES A Basella (Vilanova de Arousa)

14,15 590004GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, PABLO 071878843

0 36014520 - IES Pedra da Auga (Ponteareas)

14,00ARINES GAGO, RAFAEL 035467277

036020337 - IES de Salvaterra de Miño(Salvaterra de Miño)

R513,80 590004MONTEAGUDO CABALEIRO, MARÍA TERESA

036091491

036019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

R513,75 590004DÍAZ PERNAS, CARMEN 036174327

0 27013636 - IES María Sarmiento (Viveiro)

13,45GARCÍA RIVAS, EMMA 032808638

015003224 - IES Fernando Blanco (Cee)

R3 4500615313,30 590004LOPEZ RODRIGUEZ, GLORIA DEL PINO

053162699

Páxina de 25624

Page 25:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua castelá e literatura

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590004

015026388 - IES Fontexería (Muros) R513,25 590004GARCÍA LENZA, ANA MARÍA 033323449

0 27013648 - IES Vilar Ponte (Viveiro)13,10GARCÍA OCHOA, MARÍA DEL PILAR 034998875

0 15014556 - IES Coroso (Ribeira)13,05RAMA PICO, MARÍA DOLORES 052433911

0 15026388 - IES Fontexería (Muros)12,99MÍGUEZ VIQUEIRA, MARÍA SOCORRO 033280888

0 36018999 - IES As Barxas (Moaña)12,95RODRÍGUEZ MARTICORENA, VERÓNICA

035320482

032001683 - IES Martaguisela (Barco de Valdeorras (O))

R512,80 590004FUENTES RÍOS, ARÁNZAZU 053171852

0 15003224 - IES Fernando Blanco (Cee)

12,45FREIRE NOVO, MARÍA DEL PILAR 079311025

0 15027915 - IES Fin do Camiño (Fisterra)

12,25DOMÍNGUEZ CARREIRO, SANDRA 076716122

032016637 - IES Cosme López Rodríguez (Rúa (A))

R512,20 590004ARADAS BLANCO, DIANA 046896822

0 32015876 - IES Xermán Ancochea Quevedo (Pobra de Trives (A))

12,20ROCAMONDE IGLESIAS, MARÍA ESPERANZA

078791859

032001725 - IES Lauro Olmo (Barco de Valdeorras (O))

R512,00 590004RODRÍGUEZ PAREDES, ANA AURORA 032829318

0 27013636 - IES María Sarmiento (Viveiro)

12,00SANMARTÍN FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS

034894356

011,75GÓMEZ CHEDA, MARÍA TERESA 032650357

011,60RODRÍGUEZ PENA, BERTA MARÍA 046788837

011,50BAO RODRÍGUEZ, MARÍA JOSEFA 076622192

0 36013576 - CPI Manuel Suárez Marquier (Rosal (O))

11,50RODRÍGUEZ PAZOS, MARÍA ISABEL 036125644

011,15RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, ROSARIO 076573152

011,00LEMA PORTEIRO, LOURDES 076368099

010,90AMENEDO GONZÁLEZ, MARÍA BELÉN 034887516

Páxina de 25625

Page 26:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua castelá e literatura

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590004

010,55CARRICOBA MARÍN, MARÍA DOLORES 033329347

0 15027861 - IES Pedra da Aguia (Camariñas)

10,20PRIETO RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL 014597997

010,20CARO CASTRO, INMACULADA 007960914

010,05VALDERRAMA BOTANA, MARTA 044844033

010,00COBO FERNÁNDEZ, ÁNGELA MARÍA 032662949

09,80GARCÍA FREIRE, ANA MARÍA 032832161

09,70SANTOS BARROSO, MONTSERRAT 036117738

09,40CHAPELA ROZAS, MARÍA DOLORES 033268289

09,10REY MÉNDEZ, SONIA 033997849

09,00LÓPEZ FERNÁNDEZ, LAURA 077596093

08,90PRADA PRADA, MARÍA JOSÉ 034997101

08,65COIRA IGLESIAS, MARÍA ANA 076937817

08,60TIZÓN ZAS, EVA 046904805

08,50MACHO DUQUE, ROSA ISABEL 012742527

08,50DEL RIO SURRIBAS, JUAN MANUEL 044473301

08,40ALBO GARCÍA, MARÍA LORETO 034262659

0 32016790 - IES Castro de Baronceli (Verín)

8,30FERNÁNDEZ FRANCO, YOANA 053166994

08,20LÓPEZ RIVERA, DULCE MARÍA 076407580

08,20PAZ RICO, ROSA MARÍA 077592632

08,05MENDOZA MÉNDEZ, MARÍA CARMEN 033856083

08,00PAZ RODRÍGUEZ, RAQUEL 032674456

08,00REGO MÉNDEZ, MARÍA ELENA 033853888

Páxina de 25626

Page 27:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua castelá e literatura

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590004

08,00LUGILDE RODRÍGUEZ, ISABEL 032648598

07,95MARTÍNEZ MATO, MÓNICA 032806115

07,95SÁNCHEZ BOQUETE, FÉLIX 078792156

07,95CAPÓN GARCÍA, JOSÉ LUIS 045486363

07,70BLANCO MÉNDEZ, MARÍA CARMEN 071871741

07,60BARREIRO SANMIGUEL, MARÍA GEMA 035458163

07,35FREIRE PRADO, MARÍA 032445186

07,35GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MARÍA BEGOÑA

033826159

07,10NÚÑEZ VIEITO, PURIFICACIÓN 033262146

07,00GÓMEZ LÓPEZ, FERNANDO 032634818

06,85ERES RIGUEIRA, LUCÍA 076577277

06,80MOSTEIRO AGRAFOJO, MARÍA DEL CARMEN

033252788

06,75RODRÍGUEZ CAYETANO, MARGARITA 034980304

06,70LÓPEZ CRESPO, SANTIAGO ANTONIO 033338175

06,40GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, INÉS CLEMENTINA

076565310

06,30GARCÍA MENÉNDEZ, BENJAMÍN 011403920

06,00ALBERTUZ CARNEIRO, FRANCISCO JOSÉ

036081611

05,20FRESCO BARREIRA, ANA 036132598

04,55SOUTO DIÉGUEZ, CRISTINA 047358040

04,45TOBA QUINTANS, PURIFICACIÓN 032750230

04,00RODRÍGUEZ MÉNDEZ, AÍDA 010888518

Páxina de 25627

Page 28:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua castelá e literatura

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590004

03,85MOURELO BARREIRO, MARÍA CRISTINA

053164576

03,80FERNÁNDEZ MIGUÉLEZ, EVA MARÍA 010090128

03,45VEIGA TORRE, EMILIA 032668001

03,35EIMIL PAZ, ELISA 032794717

03,35PRADO BORES, MARÍA DEL CAMINO 076861869

03,20DIÉGUEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES

034729134

03,20MAÑO LOJO, JOSÉ ANTONIO 052455174

03,20FERNÁNDEZ VALES, SANDRA MARÍA 079317983

03,20GARCÍA VÁZQUEZ, BEATRIZ 076575322

03,00IGLESIAS FERVENZA, MARÍA LUCÍA 076811955

03,00LAGES PADÍN, MARÍA DEL CARMEN 035461258

03,00ANTEPAZO BRUN, OLAYA 073241564

00,00VÁZQUEZ PACHO, MARÍA DEL CARMEN

044075189

00,00CASAR EDREIRA, SONIA 036100806

00,00BARREIRA GARCÍA, RAQUEL 077596685

00,00VARELA CAMBEIRO, ANA MARÍA 033289455

00,00GARCÍA MENÉNDEZ, MARÍA ANTONIA 011399398

00,00VILLAR VILLARINO, ANA MARÍA 032799466

00,00TEIJEIRO SUÁREZ, EVA MARÍA 033334750

00,00LAGO FERNÁNDEZ, LAURA 076779337

00,00OGORODNIKOVA OGORODNIKOVA, NATALIA

032715245

Páxina de 25628

Page 29:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua castelá e literatura

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590004

00,00SOUTO ESPASANDÍN, MÓNICA 076862013

00,00ZEA ÁLVAREZ, FRANCISCO 032833596

00,00ALVARIÑO ALVARIÑO, MARÍA DEL PILAR

032663720

00,00COLLANTES LAMAS, IRIA 047352051

00,00ROMERO VILA, ROSA MARÍA 036059931

00,00FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, RUTH 033329034

00,00TOMÉ ORTEGA, FELISA 036066787

00,00CARRO MOREIRA, LUCÍA 047357992

00,00VIDAL MARCOTE, MARIA BELEN 032664094

00,00ALDAZÁBAL ELÍAS, OLALLA 053178370

00,00CAMPO LÓPEZ, ANA MARÍA 034262988

00,00PAMPANO BENITO, MARTA 006256801

00,00GIL CASTRO, MARÍA JESÚS 033334834

00,00BLANCO DE SARACHO, TERESA 039451703

00,00VILARIÑO PÉREZ, MARÍA ROSARIO 053166135

00,00ARIAS RAMÓN, ANA BELÉN 011446168

00,00TELLE RODRÍGUEZ, SONIA MARÍA 044468237

00,00CHAMADOIRA FORTES, SONIA 076826719

00,00SUÁREZ FERNÁNDEZ, PILAR EUGENIA009403990

00,00CALVO LOSADA, MARÍA ÁNGELES 032669356

00,00LOJO ABEIJÓN, MARÍA JOSEFA 052457249

00,00GARCÍA NEIRA, CARMEN 077591989

Páxina de 25629

Page 30:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua castelá e literatura

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590004

00,00CLEMENTE RODRÍGUEZ, MARÍA 032837750

00,00FERNÁNDEZ DA PIEDADE, MARÍA KATIA

052494516

00,00VILLARINO CID, DOLORES EMMA 034597979

00,00RONCERO MARTÍN, MARÍA ANTONIA 011952376

00,00MÍGUEZ SOTO, SONIA 076723104

00,00CAMPAÑÓ FARALDO, LUCÍA REYES 047360215

00,00VIDAL SALOMÓN, MARTA 076821348

00,00LÓPEZ DÍAZ, MARÍA LORENA 033540785

00,00CORGO RIVEIRO, MARCOS 034896979

00,00PÉREZ VALCÁRCEL, LAURA 032840296

00,00AMBROA MELLA, MARÍA VIRGINIA 032819470

00,00PIÑEIRO PIÑEIRO, LILIANA 047354433

00,00TOMÁS BOTELLA, MARÍA DO CARMEN 032429394

00,00ÁLVAREZ TABOADA, ANA 033348196

00,00FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA

033319709

00,00RODRÍGUEZ PINAL, MARÍA DOLORES 034971110

00,00RODRÍGUEZ LORENZO, MARÍA TERESA

035464361

00,00LÓPEZ NÚÑEZ, MARÍA ISABEL 033302809

00,00TABOADA CONDE, LUISA 076897053

00,00RAMA MORALES, FRANCISCO 034898062

00,00SAN LUIS LORENZO, ROSA MONTSERRAT

035311376

Páxina de 25630

Page 31:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua castelá e literatura

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590004

00,00REY LÓPEZ, MARÍA JOSÉ 033333751

00,00RIEIRO PAZOS, HERMINIA 033211252

00,00ESPINOSA SUÁREZ, PAULA MARÍA 036124837

00,00GONZÁLEZ DE HEREDIA GÓMEZ, ANDREA ELENA

047353223

00,00HERRERO PÉREZ, ANDREA 036115094

00,00TASENDE CRIADO, MARTA 034898886

00,00DE AZEVEDO PINTO, MARGARITA 047365888

00,00SOUSA DOPAZO, EVA MARÍA 079322464

00,00MAROÑO CARRERA, PAMELA 036174044

00,00BUSTA VARELA, CARMELA 044841463

00,00INFANTE RUIZ, MARÍA DEL MAR 053167382

00,00LOJO SEBIO, INÉS 036155411

00,00VEGA MADROÑERO, MARÍA DE LA FE 032788561

00,00RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ZELTIA 032687084

00,00MARIÑO MOURE, MARÍA ELENA 076343039

00,00FERNANDEZ FERNANDEZ, EVA 034636043

00,00SANS BOGA, MERCEDES 044840313

00,00RODRIGUEZ QUEIRUGA, MARIA LUISA 076967254

00,00MANEIRO VIDAL, MANUEL 032818066

00,00BENITO CANTERO, ANA 034635629

00,00ISASI FREIRE, ALICIA 044817199

00,00CANOSA TRILLO, MARÍA JESÚS 079318554

Páxina de 25631

Page 32:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua castelá e literatura

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590004

00,00NÚÑEZ FERNÁNDEZ, REBECA 071507402

00,00CABANELAS POUSA, ANA BELEN 044833840

Biling.

Xeografía e historia

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590005

032009190 - IES As Lagoas (Ourense) I3 08033985163,06 590005CANDAU CHACON, MARIA-JESUS 028353555

015015755 - IES Rosalía de Castro (Santiago de Compostela)

I3 15025530 - IES da Pobra do Caramiñal (Pobra do Caramiñal (A))

143,35 590005BRAVO CORES, DANIEL 033220602

0 32016273 - IES Xesús Ferro Couselo (Ourense)

143,25CABERO JUÁREZ, ISIDRO 010173610

0 36007734 - IES Mendiño (Redondela)

121,00VILABOA VÁZQUEZ, NÉLIDA 033811851

015005257 - IES Ramón Menéndez Pidal (Coruña (A))

I3 15026029 - IES Isaac Díaz Pardo (Sada)

118,06 590005PARADELA TRIGO, JOSEFA 032389940

0 15023405 - CPI A Xunqueira (Fene)113,55AGULLO LEAL, RICARDO 032619278

015015755 - IES Rosalía de Castro (Santiago de Compostela)

I3 36002359 - IES Antón Losada Diéguez (Estrada (A))

111,98 590005BUJÁN SACO, MARÍA CARMEN 033819471

027016704 - IES Leiras Pulpeiro (Lugo)

I3 27006516 - IES Politécnico de Lugo (Lugo)

111,70 590005BOUZA BETRIU, MARÍA DOLORES 033825622

0 36020295 - IES Mestre Landín (Marín)

110,30PALLIN JUSTO, JOSÉ L. 034719062

015015755 - IES Rosalía de Castro (Santiago de Compostela)

I3 15027733 - IES de Arzúa (Arzúa)109,30 590005ALBELA CARAMES, CRISTINA 033252198

037004698 R3 32013612 - IES Xesús Taboada Chivite (Verín)

106,00 590005MARTÍN SERNA, EMILIO VICENTE 007824792

0 15026704 - IES David Buján (Cambre)

105,75GRANADOS LOUREDA, JUAN ANTONIO

032747544

Páxina de 25632

Page 33:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Xeografía e historia

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590005

0 32016455 - IES Julio Prieto Nespereira (Ourense)

105,40VILA ARNOSA, JUAN CARLOS 032606098

015025712 - IES Antonio Fraguas Fraguas (Santiago de Compostela)

I3 15026807 - IES Félix Muriel (Rianxo)105,00 590005BONINO IGLESIAS, MARÍA VICTORIA 033268743

0 15026704 - IES David Buján (Cambre)

105,00BLANCO BLANCO, JOSÉ MARÍA 032750294

036019475 - IES de Rodeira (Cangas) I3 36004745 - IES A Paralaia (Moaña)104,00 590005DAVILA RODRÍGUEZ, RAMÓN J. 036035524

0 36017430 - IES Ricardo Mella (Vigo)103,16GIRÁLDEZ LOMBA, ANTONIO 036055396

0 15026807 - IES Félix Muriel (Rianxo)102,40SANTIAGO PAZ, MARGARITA 033236533

015025712 - IES Antonio Fraguas Fraguas (Santiago de Compostela)

I3 15027782 - IES Nº 1 (Ordes)101,02 590005GÓMEZ AGUERRE, MARÍA ENGRACIA 033751592

0 15027782 - IES Nº 1 (Ordes)100,20GARCÍA VIAÑO, MARÍA NIEVES 033253954

0 15027782 - IES Nº 1 (Ordes)100,15SANTOS VAAMONDE, ANA MARÍA 033268513

0 15027733 - IES de Arzúa (Arzúa)100,00NEIRO RAMOS, XOSÉ 033259178

0 15025657 - IES de Mugardos (Mugardos)

99,08CARNEIRO REY, JUAN ANTONIO 032612737

024002160 I3 32001683 - IES Martaguisela (Barco de Valdeorras (O))

98,73 590005SAN ROMÁN RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA

011940003

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)98,66CORRAL COIRA, ÁNGEL MARÍA 032403715

015027411 - IES de Cacheiras (Teo) I3 15026807 - IES Félix Muriel (Rianxo)98,50 590005MOURE LEMA, MARÍA DOLORES 033250738

0 15025682 - IES Fraga do Eume (Pontedeume)

98,00VÁZQUEZ GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ 032764938

0 36009901 - IES San Paio (Tui)97,25LANCHAS CARRASCO, SOFÍA 001078914

0 15025301 - IES Arcebispo Xelmírez II (Santiago de Compostela)

97,10TRAVIESO MOUGÁN, JAVIER 033230771

015027721 - IES de Ames (Ames) I3 15023338 - IES Praia Barraña (Boiro)

96,87 590005TOBAR QUINTANAR, MARÍA DEL PILAR033270715

0 15027939 - IES Maruxa Mallo (Ordes)

94,50FERNÁNDEZ GASALLA, LEOPOLDO 032762714

Páxina de 25633

Page 34:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Xeografía e historia

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590005

0 15027411 - IES de Cacheiras (Teo)94,49LASTRES RUBINOS, INÉS 033215723

015023466 - IES Lamas de Abade (Santiago de Compostela)

I1 15023466 - IES Lamas de Abade (Santiago de Compostela)

94,35 590005SARRILLE FERNÁNDEZ, XOSÉ MANUEL

033832806

0 15027654 - IES Agra de Leborís (Laracha (A))

93,56CORREA FERNÁNDEZ DE CAR, M. TERESA

033814306

0 15026731 - IES Campo de San Alberto (Noia)

93,20DE LA SOTILLA VARELA, JUAN L. 005218083

0 15023090 - IES Macías o Namorado (Padrón)

93,00ABRIL BANET, MARÍA CARMEN 033248241

0 32011330 - IES O Ribeiro (Ribadavia)

92,58MONTERO PÉREZ, OLGA 034911559

0 15026731 - IES Campo de San Alberto (Noia)

91,75LÓPEZ SUÁREZ, MARÍA NIEVES 076705751

0 32016340 - IES Aquis Querquernis (Bande)

90,27FERNÁNDEZ CASAL, MIGUEL ÁNGEL 034956048

0 15027782 - IES Nº 1 (Ordes)90,00RODRÍGUEZ-MOLDES VÁZQUEZ, MARÍA ELENA

033255435

036019268 - IES Gonzalo Torrente Ballester (Pontevedra)

I3 36020313 - IES de Ponte Caldelas (Ponte Caldelas)

90,00 590005OGANDO DÍAZ, CRISTINA 001818589

036019463 - IES Johan Carballeira (Bueu)

I3 15027711 - IES Leliadoura (Ribeira)89,60 590005CARRAL CORBACHO, MARÍA DEL CARMEN

035300818

0 15006791 - IES Saturnino Montojo (Ferrol)

88,50LORENZO SANTOS, MANUEL 033235628

0 36020313 - IES de Ponte Caldelas (Ponte Caldelas)

87,25MARTÍNEZ GARGAMALA, HUMBERTO 052490352

0 15010812 - IES Virxe do Mar (Noia)86,91SABUCEDO ÁLVAREZ, CONCEPCIÓN 035553720

0 15027976 - IES Poeta Añón (Outes)86,59MARTÍNEZ FERREIRO, ROSA MARÍA LUCÍA

076327254

0 15020994 - CPI de Viaño Pequeno (Trazo)

84,22VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, ANSELMO 036022546

0 15032145 - IES de Pastoriza (Arteixo)

84,10MATO MARTÍNEZ, INMACULADA 033255610

Páxina de 25634

Page 35:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Xeografía e historia

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590005

0 15008039 - CPI Cernadas de Castro (Lousame)

83,70RODRÍGUEZ NÚÑEZ, CLARA CRISTELA033861234

0 36020261 - IES Terra de Turonio (Gondomar)

82,46ALONSO GARCÉS, NURIA 036027210

0 15019301 - CPI de San Vicente (Baña (A))

82,00ÁLVAREZ RAMOS, MARÍA JESÚS 033229469

027016315 - IES de Becerreá (Becerreá)

I3 4801197481,74 590005LOPEZ BLANCO, CARLOS ENRIQUE 033829967

0 15003005 - CPI Vicente Otero Valcárcel (Carral)

80,32GARCÍA SÁNCHEZ, DANIEL EMILIO 032430113

036002359 - IES Antón Losada Diéguez (Estrada (A))

R3 36001252 - CPI de Progreso (Catoira)

80,27 590005CENDÁN SECO, JESÚS 032450453

0 15027125 - IES de Viós (Abegondo)79,17LÓPEZ FORMOSO, ANA 032776541

0 15027691 - IES de Porto do Son (Porto do Son)

78,23LOBATO GARCÍA, MARGARITA 035448176

0 15014738 - CPI dos Dices (Rois)78,00DE CASTRO DOCAMPO, MARÍA PILAR 036024654

0 36020350 - IES Pintor Colmeiro (Silleda)

77,50POCH GUTIÉRREZ, FRANCISCO JAVIER

032437685

0 36014520 - IES Pedra da Auga (Ponteareas)

77,25DÍAZ RODRÍGUEZ, MANUEL 034729103

027016455 - IES Sanxillao (Lugo) I3 27002997 - CPI Virxe do Monte (Cospeito)

76,20 590005GARABAL REY, MARÍA DEL CARMEN 032785288

036011634 - IES Politécnico de Vigo (Vigo)

I3 36015241 - CPI Celso Emilio Ferreiro (Vigo)

76,10 590005GARCÍA GIMÉNEZ, MARGARITA 035434382

0 15020854 - CPI de Xanceda (Mesía)75,98GARCÍA GÓMEZ, DOLORES ENCARNACIÓN

033276819

0 36015111 - CPI Aurelio Marcelino Rey García (Cuntis)

75,77FERNÁNDEZ MANSO, ELADIO ÁNGEL 034729215

0 27020562 - IES de Foz (Foz)74,96BORRAS PEREIRA, RAFAEL ANTÓN 032747807

0 15003376 - CPI O Cruce (Cerceda)74,54MARTÍNEZ CANZOBRE, MARÍA YOLANDA

032420588

Páxina de 25635

Page 36:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Xeografía e historia

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590005

036020313 - IES de Ponte Caldelas (Ponte Caldelas)

R3 36013771 - IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa)

73,40 590005TRIGO ARCOS, SUSANA 036056290

0 15002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

73,00ALVARELLOS FONDO, EMMA PRUDENCIA

032451270

015027125 - IES de Viós (Abegondo) I3 3801131569,94 590005MONTESINO VENTURA, BALDUINO 042065657

0 32012103 - CPI Virxe da Saleta (SaCristovo de Cea)

66,75RODRÍGUEZ BOUZA, JOSÉ MANUEL 034947354

0 15027952 - IES Miraflores (Oleiros)65,50GONZÁLEZ DÍAZ, ELISA 032419608

0 15027851 - IES A Cachada (Boiro)65,15LINARES FERNÁNDEZ, ROSA 033858804

0 15001239 - CPI Armando Cotarelo Valledor (Boimorto)

63,95PÉREZ ARENAS, ÁNGEL 033992078

0 15023429 - CPI Monte Caxado (Pontes de García Rodríguez (As))

63,10PENA PENA, MARÍA DO ROCÍO 076410839

0 36004745 - IES A Paralaia (Moaña)62,69GARCÍA GARCÍA, MARÍA MAGDALENA 036068437

015026029 - IES Isaac Díaz Pardo (Sada)

R3 15026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

62,32 590005RÍOS CAMACHO, XOSÉ CARLOS 032765806

0 15023399 - CPI Eusebio Lorenzo Baleirón (Dodro)

61,00DOCANTO LAVIÑA, M. ELENA 076409848

036007621 - CPI de Pontecesures (Pontecesures)

R3 27003655 - CPI de Seoane (Folgoso do Courel)

59,32 590005RIVAS REY, XOSÉ 033263752

035009139 I3 27016625 - IES Illa de Sarón (Xove)59,29 590005CONDE NÚÑEZ, XESÚS EDUARDO 033831584

0 36000247 - CPI de Cova Terreña (Baiona)

57,50MULET PÉREZ, DANIEL ÁNGEL 035445197

0 15023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

57,40GONZÁLEZ LÓPEZ, PABLO 032748232

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

57,37GROMAZ DE LOS SANTOS, MARÍA 032442592

0 15019281 - CPI de Zas (Zas)57,32RODRÍGUEZ SANJURJO, FÉLIX 032792323

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

57,32SEGADE MATO, JOSÉ MANUEL 033208404

Páxina de 25636

Page 37:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Xeografía e historia

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590005

0 27016200 - IES Poeta Díaz Castro (Guitiriz)

57,17CALLE LÓPEZ, JORGE CARLOS 032761850

0 27016200 - IES Poeta Díaz Castro (Guitiriz)

56,46FERNÁNDEZ GALLEGO, MARÍA JOSÉ 033858425

033017972 I3 27016649 - IES Alfoz - Valadouro (Alfoz)

56,32 590005ALONSO GONZÁLEZ, TOMÁS 010051653

0 36020374 - IES Valadares (Vigo)55,00PEREZ FERNANDEZ, FRANCISCO 036078315

0 15021317 - CPI Pecalama (Tordoia)54,62PÉREZ OTERO, FRANCISCO ANTONIO 033268843

036006730 - IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra)

I3 36019669 - IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

54,34 590005GONZÁLEZ PÉREZ, CRISTINA 035320529

0 36007035 - CPI Domingo Fontán (Portas)

52,42DÍAZ TIE, MARTA 032637853

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

52,15MARTÍNEZ ARENAS, JOSÉ LUIS 032778872

0 36002335 - IES Manuel García Barros (Estrada (A))

52,10MERA PÉREZ, BEATRIZ 032642161

0 15005579 - IES Elviña (Coruña (A))50,50RODRÍGUEZ BERJA, MARIANO 009268029

031008293 I3 32015037 - IES Manuel Chamoso Lamas (Carballiño (O))

50,36 590058RODRÍGUEZ CAYETANO, LUISA 034977091

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

50,04FACHADO ESTÉVEZ, ALBERTO 032772613

015027654 - IES Agra de Leborís (Laracha (A))

I3 15003212 - IES Agra de Raíces (Cee)

49,47 590005CARBALLAL DURÁN, FRANCISCO JAVIER

032786968

0 15026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

49,19CASTRO LÓPEZ, INMACULADA 032448717

0 15027903 - IES Eduardo Blanco Amor (Culleredo)

48,96FERNÁNDEZ MAROÑO, ABEL 032774655

036001252 - CPI de Progreso (Catoira) R3 15027915 - IES Fin do Camiño (Fisterra)

46,85 590005MALLO BLANCO, MERCEDES 033224081

0 36019751 - IES de Tomiño (Tomiño)46,81SANZ GONZÁLEZ, MARGARITA 036048103

0 27015967 - CPI Uxío Novoneira (Pedrafita do Cebreiro)

45,10REY SOUTO, JAVIER ANTONIO 033294611

Páxina de 25637

Page 38:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Xeografía e historia

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590005

0 36020271 - IES As Bizocas (Grove (O))

43,32LAGO VILLAVERDE, MANUEL ALBERTO

036054099

0 15003881 - CPI Alcalde Xosé Pichel (Coristanco)

41,32MARTÍNEZ ABEIJÓN, MARÍA CONCEPCIÓN

033264921

0 36019256 - IES de Vilalonga (Sanxenxo)

39,56VILAR PÉREZ, MARÍA LUISA 035241794

0 36020143 - IES de Poio (Poio)39,24FARIÑA BUSTO, MARÍA EMILIA 032400818

0 36013692 - IES Val do Tea (Ponteareas)

37,84PENÍN HERMIDA, MARÍA LORETO 034727823

0 36020374 - IES Valadares (Vigo)37,00ALONSO BARROS, MARÍA ISABEL 036046205

036019396 - IES Francisco Asorey (Cambados)

I3 36012471 - IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)

36,76 590005ESCUDERO ÁLVAREZ, MARÍA GLORIA 044076990

0 36019232 - IES Monte da Vila (Grove (O))

35,77HERNÁNDEZ CASTRO, MARÍA LUZ 008105232

0 36013692 - IES Val do Tea (Ponteareas)

34,57PASCUAL HERMIDA, GUSTAVO 036091128

0 36013692 - IES Val do Tea (Ponteareas)

34,32GÓMEZ ALÉN, ENRIQUE CARLOS 035977992

0 36019751 - IES de Tomiño (Tomiño)33,82FERNÁNDEZ FREIRE, MARÍA DEL CARMEN

036025900

015027782 - IES Nº 1 (Ordes) R3 15027861 - IES Pedra da Aguia (Camariñas)

30,45 590005GARCÍA ACUÑA, MARÍA LUISA 033276019

0 15027368 - IES Maximino Romero de Lema (Zas)

30,13OTERO FERNÁNDEZ, ARACELI 032784969

015027733 - IES de Arzúa (Arzúa) R3 36007621 - CPI de Pontecesures (Pontecesures)

28,65 590005RODRÍGUEZ OTERO, ANTONIO 033294290

0 15027940 - IES As Insuas (Muros)28,50VÁZQUEZ VILANOVA, JOSÉ ANTONIO 033289252

0 15003881 - CPI Alcalde Xosé Pichel (Coristanco)

27,00IGLESIAS ESTEPA, RAQUEL 044809486

0 36020246 - IES Illa de Ons (Bueu)24,27GRAÑA CURRÁS, SONIA 078738905

0 15008714 - CPI da Picota (Mazaricos)

23,50MOSQUERA AGRELO, MANUEL 035453654

Páxina de 25638

Page 39:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Xeografía e historia

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590005

0 15025530 - IES da Pobra do Caramiñal (Pobra do Caramiñal (A))

22,75RODIÑO CARAMES, CLAUDIO 035318408

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)21,05BRIÓN CALO, MARÍA CRISTINA 033295789

0 36013758 - IES Laxeiro (Lalín)20,75MILMANDA CAJARAVILLE, MARÍA SOLEDAD

033282955

032015037 - IES Manuel Chamoso Lamas (Carballiño (O))

R3 4500580120,70 590005GARCIA OCHOA, SANTIAGO 034998876

0 15032145 - IES de Pastoriza (Arteixo)

20,65DO PORTO TIE, ALEJANDRO JACOBO 032790944

0 27012048 - IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Sarria)

20,15NOCHE FRAGA, RAMÓN 033336068

0 15025657 - IES de Mugardos (Mugardos)

19,90POUSA CASTELO, MANUEL RAMÓN 032818264

036015241 - CPI Celso Emilio Ferreiro (Vigo)

R3 32005305 - CPI Laureano Prieto (Gudiña (A))

19,20 590005GARCÍA VEIGA, SUSANA 036104416

0 27016716 - IES Fonmiñá (Pastoriza (A))

19,00RAMOS MARFUL, MARÍA NOELIA 077593240

015002591 - IES Monte Neme (Carballo)

I519,00 590005LÓPEZ PÉREZ, MARÍA CATALINA 034262952

036004745 - IES A Paralaia (Moaña) R3 27013958 - IES Monte Castelo (Burela)

18,85 590005RODRÍGUEZ CID, ÁLVARO 036150201

0 15026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

18,68MARIÑO CALLEJO, MÓNICA 052430485

015026807 - IES Félix Muriel (Rianxo) R518,50 590005FREIRE LESTÓN, XOSÉ VICENZO 076518560

0 27013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

17,75RODRÍGUEZ BARRERA, JUAN CARLOS033852537

0 15010058 - CPI do Feal (Narón)17,70SANTAMARÍA LÓPEZ, CRISTINA 032810191

0 36007813 - CPI Julia Becerra Malva(Ribadumia)

17,30LONGUEIRA FAFIAN, FÉLIX 046902559

0 15007621 - CPI Cabo da Area (Laxe)

17,15IGLESIAS DIÉGUEZ, ALFREDO 036076179

Páxina de 25639

Page 40:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Xeografía e historia

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590005

015020544 - IES de Ortigueira (Ortigueira)

R516,90 590005SANTALLA LÓPEZ, MANUELA 032626213

0 32015177 - CPI de Padrenda-Crespos (Padrenda)

16,45VILA ÁLVAREZ, JORGE ABRAHAM 044452885

032013612 - IES Xesús Taboada Chivite (Verín)

R3 27013958 - IES Monte Castelo (Burela)

15,60 590005LORENZO VALDIVIESO, DANIEL 044469353

036019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

R3 1200565915,60 590005ALONSO REY, CARLOS 036074393

0 36007813 - CPI Julia Becerra Malva(Ribadumia)

15,55LÓPEZ NODAR, MARÍA INÉS 052471172

0 32015232 - IES Lagoa de Antela (Xinzo de Limia)

15,50GRANDE RODRÍGUEZ, MANUEL 034975624

0 36019751 - IES de Tomiño (Tomiño)15,00RODRÍGUEZ PAZ, MONTSERRAT 036069584

015023338 - IES Praia Barraña (Boiro) R514,60 590005COBAS FERNÁNDEZ, MARÍA ISABEL 036108766

015026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

R514,30 590005MONTES VARELA, JORGE JAVIER 033281006

0 15027861 - IES Pedra da Aguia (Camariñas)

14,10TEIXEIRA FERREÑO, MANUEL JAVIER 035300058

015026807 - IES Félix Muriel (Rianxo) R514,00 590005CARBALLO PÉREZ, CAROLINA ELVIRA 032769328

0 15014957 - CPI de San Sadurniño (San Sadurniño)

13,60VARELA PARDO, MARÍA DEL ROSARIO MATILD

052432328

015027711 - IES Leliadoura (Ribeira) R513,50 590005BELLAS MENDEZ, MARIA TERESA 032820464

027013958 - IES Monte Castelo (Burela)

R513,25 590005PERNAS OROZA, HERMINIA 033310247

0 15021755 - IES Cabo Ortegal (Cariño)

13,10LOUREIRO SOUTO, EVA MARÍA 046898902

036012471 - IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)

R3 4500532113,00 590005GOMEZ CALVIÑO, ESMERALDA JERUSA

035304623

036012471 - IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)

I3 1300346412,85 590005COSTAS SUAREZ, VICTORIANO 036099864

036019669 - IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

R3 36019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

12,55 590005AHIJADO FLORES, MARÍA LUISA 003830049

Páxina de 25640

Page 41:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Xeografía e historia

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590005

032001683 - IES Martaguisela (Barco de Valdeorras (O))

R512,50 590005RIVAS DÍAZ, MARÍA JOSÉ 032777446

0 27013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

12,40LÓPEZ RIVAS, JOSEFA 033315823

0 32015876 - IES Xermán Ancochea Quevedo (Pobra de Trives (A))

12,30GARCÍA SÁNCHEZ, FRANCISCO 044475097

0 15020544 - IES de Ortigueira (Ortigueira)

11,95DANS LÓPEZ, MARÍA MERCEDES 032802983

015025530 - IES da Pobra do Caramiñal (Pobra do Caramiñal (A))

I3 15020544 - IES de Ortigueira (Ortigueira)

11,90 590005FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ

052457841

036013771 - IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa)

R511,40 590005GARCIA MOREIRA, Mª ANA 033837695

015025530 - IES da Pobra do Caramiñal (Pobra do Caramiñal (A))

R511,30 590005PAREDES MIRÁS, MARÍA DEL PILAR 033272698

027002997 - CPI Virxe do Monte (Cospeito)

R510,70 590005PRIETO SEIJAS, LUCÍA 032666590

032005305 - CPI Laureano Prieto (Gudiña (A))

R510,70 590005RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, DELFINA 076710418

0 36001148 - CPI da Cañiza (Cañiza (A))

10,60SABARÍS ESCUDERO, SUSANA 076871013

015003212 - IES Agra de Raíces (Cee) R510,25 590005RIVERA SÁNCHEZ, MARÍA ESPERANZA

010068845

0 27013958 - IES Monte Castelo (Burela)

9,65ALONSO DE VEGA, PABLO 077402935

015027861 - IES Pedra da Aguia (Camariñas)

R59,30 590005SANTOS SOLLA, JACOBO BENJAMÍN 035307573

0 27015189 - IES de Quiroga (Quiroga)

9,12COLLARTE PÉREZ, ÁNGEL 076725082

027016625 - IES Illa de Sarón (Xove) R59,05 590005LORENZO FERNÁNDEZ, ANSELMO 076413381

015027915 - IES Fin do Camiño (Fisterra)

R59,00 590005DÍAZ GÓMEZ, ANA ISABEL 034956869

027003655 - CPI de Seoane (Folgoso do Courel)

R58,45 590005ALDREY TORRES, MARÍA DOLORES 033259797

Páxina de 25641

Page 42:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Xeografía e historia

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590005

08,35MÉNDEZ VARELA, FERNANDO 032652604

08,35HERMIDA CARNEIRO, MARÍA ISABEL 032603226

0 36019232 - IES Monte da Vila (Grove (O))

8,30MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, JOSÉ ANTONIO

033296340

08,10GARCÍA ROMERO, VICENTE MARTÍN 076865581

08,05LÓPEZ SABIO, MARÍA TERESA 032440894

08,00FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, EDUARDO 076575675

08,00MONTOYA PÉREZ, VIRTUDES MARÍA 032398204

08,00RAYA GONZÁLEZ, MARÍA LORETO 036126302

08,00QUINTELA CAAMAÑO, LETICIA 046908906

08,00ÁLVAREZ MONTESERÍN, SEVERINO 076620021

08,00PEÑA BARREIRO, JUAN RAMÓN 078784983

07,80NOGUEIRA MONDELO, MARÍA LOURDES

076616694

07,70GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DEL CARMEN

036106496

07,65FERREÑO FEAL, MARÍA CARMEN 033803823

07,55RODRÍGUEZ SERANTES, MARÍA ROSA 032624172

07,45GÓMEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ EMILIO 036082130

07,40LOUREIRO FRAGA, VÍCTOR MANUEL 032636329

07,35GARCÍA CASLA, AGUSTÍN MIGUEL 034951195

07,30RODRÍGUEZ MIRAS, DOLORES 033270929

07,20GUTIÉRREZ DE SALVADOR, ÁNGEL ANTONIO

034939229

07,20MONTES BALSA, JESUS CARLOS 012736539

Páxina de 25642

Page 43:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Xeografía e historia

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590005

07,20SÁNCHEZ CACHAZA, MARÍA ISABEL 032617067

07,15DEL RÍO COSTAS, ROSA DE LOS ÁNGELES

036123106

07,05AGRELO TUBÍO, ROBERTO CARLOS 076969158

07,00ROSÓN GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN

034608183

07,00VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ, ELISA 034902591

07,00SILVA FERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN

033831236

07,00GARCÍA SALGADO, MARÍA VISITACIÓN033815280

07,00DÍAZ PÉREZ, CARMEN 076710447

07,00RIVERA CELA, MARGARITA 033811909

07,00OTERO GONZÁLEZ, MARÍA ISABEL 033236120

06,80MORADO ACUÑA, MARÍA CELIA 035449409

06,70BUSSIERES VALCARCE, FRANCISCO 010055618

06,55CASTRO PLATAS, FÁTIMA 032842198

06,30GABEIRAS VÉREZ, XOÁN 076402337

06,20POL VALIÑO, RUBÉN 033313617

06,10VALIELA PÉREZ, MARÍA ISABEL 032838720

05,70CEPEDA FANDIÑO, ANTONIO 033273022

05,60RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ALFONSO 033849649

04,60PÉREZ FERNÁNDEZ, MARÍA DEL MAR 032430243

03,90NÚÑEZ CASTRO, CRISTINA 033322952

03,85BLANCO DE LA FUENTE, MARÍA JOSÉ 032804370

03,60VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, JOSEFA 034258920

Páxina de 25643

Page 44:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Xeografía e historia

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590005

03,60CAROU GARCÍA, MARÍA AMELIA 033268311

03,20NIETO FONTAÍÑA, LAURA 032605871

03,05CARRICOBA ARMESTO, MIGUEL ÁNGEL

033304054

03,00FERNÁNDEZ LÓPEZ, ALEJANDRO DANIEL

077597537

03,00RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL

034979966

03,00RUBINOS FERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ 033813847

03,00PLATERO FERNÁNDEZ, MIGUEL 035321325

00,00CUÑARRO MOURE, MARÍA ELENA 015384060

00,00ALONSO GÜEMES, ALBERTO 012369846

00,00FARIÑA PÉREZ, MARTÍN FEDERICO 033255781

00,00BERNÁRDEZ SOBREIRA, ANTONIO 036066021

00,00BARREIRO BOUZAS, ROSA MARÍA 035312585

00,00ROZADOS FERNÁNDEZ, MARÍA ÁNGELES

015242997

00,00MARTINEZ GARCIA, JOSE MANUEL 035281500

00,00FERNÁNDEZ POCH, PATRICIA 033036300

00,00RODRÍGUEZ GARCÍA, ÓSCAR 044462719

00,00FIGUEIRA TENREIRO, SABELA 046901749

00,00GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MARÍA NIEVES

078792939

00,00CAMPOS VIÑAS, ANTONIO 035456225

00,00PAZ PATIÑO, LUISA MARÍA 032783453

00,00PEÓN MOSQUERA, MARÍA JESÚS 032809538

Páxina de 25644

Page 45:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Xeografía e historia

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590005

00,00CAMPOS SEIJO, FRANCISCO BORJA 034960665

00,00OUTEIRIÑO CALLE, MARÍA PÍA 043792254

00,00NÉCEGA RODRÍGUEZ, MARÍA TERESA 033861619

00,00MONTIEL REYERO, CAROLINA 071502247

00,00FREIRE AGRAFOJO, MARÍA NURIA 036111928

00,00LÓPEZ SANJURJO, ROSA MARÍA 032431081

00,00CAPOTE HERNÁNDEZ, LEONEL 045870329

00,00FERNÁNDEZ AGRASAR, PAULA 078790506

00,00SEOANE TARRÍO, BEATRIZ 033273096

00,00FIGUEROA PAZ, ADELA CLORINDA 033540931

00,00PÉREZ BOO, FRANCISCO JAVIER 025420582

00,00GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, CRISTINA 034988015

00,00FIALLEGA GÓMEZ, MÓNICA 077593558

00,00VAZQUEZ FERNANDEZ, ANA Mª 033803043

00,00NOVOA DOMÍNGUEZ, NATALIA 034999809

00,00VIVERO LÓPEZ, JOSÉ 077595480

00,00PÉREZ-LOZAO RODRÍGUEZ, MARÍA REMEDIOS

036096782

00,00LOIMIL GONZÁLEZ, DAVID 044837263

00,00CABANA OUTEIRO, ALEXANDRA 033338698

00,00MATO NIETO, MÓNICA 033295590

00,00ROMERO CASTRO, JOSÉ JAVIER 034954570

00,00IGLESIAS LORENZO, CRISTIAN 034963396

Páxina de 25645

Page 46:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Xeografía e historia

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590005

00,00FERNÁNDEZ ALONSO, RAFAEL 076821533

00,00MENOR PARRA, MARÍA CARMEN 032658803

00,00GONZÁLEZ GARCÍA, MARÍA 034261359

00,00TORO CABALEIRO, MARÍA DOLORES 035554049

00,00MARTÍNEZ MILLAN, DAVID 032688997

00,00MENÉNDEZ LLORENTE, ADRIANGELA 034979100

00,00CASTRO TORAL, PATRICIA 044458960

00,00MORENO LAMARCA, ANDREA 036170450

00,00LLORENTE GUTIEZ, REBECA 044908871

00,00FERNÁNDEZ PIÑEIRO, ESTEFANÍA 053303246

00,00RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, TERESA 034725262

00,00PENA BARREIRO, AFONSO 044808091

00,00VILLANUEVA CALVO, INÉS 035239877

00,00FRANCO ÁLVAREZ, MARGARITA 036092434

00,00ALONSO MENLLE, ANTONIO RICARDO 033256195

00,00LAMAS GONZÁLEZ, MANUEL 076619588

00,00DEL REAL PAVÓN, ANTONIO 076710477

00,00GARRIDO ALONSO, ALEJANDRO 036119470

00,00HERVES SAYAR, ENRIQUE 033260852

00,00HERMIDA DE CASTRO GARCÍA, MANUEL

000368669

00,00FERNÁNDEZ CORRAL, MARÍA DEL MAR

032791026

00,00GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, DAMIAN 076994656

Páxina de 25646

Page 47:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Xeografía e historia

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590005

00,00CANOURA QUINTANA, FRANCISCO 033994703

00,00DE LA TORRE ROCAFORT, ANDREA 036171764

00,00MAZORRA RODRÍGUEZ, VERÓNICA 034263810

00,00PÉREZ CANCELAS, ÁLVARO 053119134

00,00ÁLVAREZ MARTÍNEZ, SUSANA 077004982

00,00SAUTUA LÓPEZ, JOSÉ IGNACIO 032646085

00,00VÁZQUEZ MARTÍN, CARLOS JULIÁN 007940610

00,00PETEIRO CRUZ, FRANCISCO JAVIER 047361187

00,00CORIA BLANCO, MARTA 033340783

00,00DEL REAL PAVÓN, CARMEN MARÍA 076710476

00,00CABARCOS FERNÁNDEZ, IGNACIO 033332080

00,00LLORENTE DE MATA, LUIS MARIA 034926662

00,00GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, JAVIER 053162004

00,00CARRERA FORTES, ANA MARIA 034951568

00,00DEL RÍO MONTERO, MARÍA DOLORES 032423053

00,00PENEDO FERNÁNDEZ, JOSÉ 036123278

00,00BARREIRO VIÑAS, ADRIÁN 077007575

00,00COLLAZO GARCÍA, SILVIA 076814302

00,00ABRAIRA PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL 076992621

00,00CORREA PIÑEIRO, DUARTE 036070176

00,00VILLARES DÍAZ, MARÍA DEL MAR 032646912

00,00DEL CASTILLO FONDEVILA, MARÍA ESTHER

035291056

Páxina de 25647

Page 48:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Xeografía e historia

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590005

00,00RODRIGUEZ PAZ, FRANCISCO JAVIER 036069289

00,00IGLESIAS VILLAVERDE, TERESA 053113539

00,00BARCÓN PAJÓN, ANA MARÍA 032652084

00,00PITA SANTALLA, VANESSA 032689369

00,00OROL HERMIDA, XOSÉ ANTÓN 077594638

Biling.

Matemáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590006

036006717 - IES Sánchez Cantón (Pontevedra)

I3 36004551 - IES Illa de Tambo (Marín)

155,79 590006CASTRO PERALTA, EDUARDO JAIME 035241065

0 36019268 - IES Gonzalo Torrente Ballester (Pontevedra)

148,33GARCÍA AMOR, JOSÉ MANUEL 033820185

015005221 - IES Eusebio da Guarda (Coruña (A))

I3 15023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

136,38 590006MEANA GONZÁLEZ, OLGA JOSEFA 032377514

015023466 - IES Lamas de Abade (Santiago de Compostela)

I2 15015767 - CIFP Politécnico de Santiago (Santiago de Compostela)

133,64 590006LAÑA CASTRO, JOSÉ 032603840

036002335 - IES Manuel García Barros(Estrada (A))

I3 15015767 - CIFP Politécnico de Santiago (Santiago de Compostela)

127,32 590006ÁLVAREZ ESCUDERO, FRANCISCO JAVIER

034607444

0 15027058 - IES As Fontiñas (Santiago de Compostela)

113,65FORJÁN VIEITO, MARÍA JESÚS 033218971

0 15027733 - IES de Arzúa (Arzúa)112,15BERRIOCHOA ESNAOLA, JOSÉ ALBERTO

033210183

0111,14PUEYO LOSA, MIGUEL ÁNGEL 033192161

0 15026704 - IES David Buján (Cambre)

110,50TRIGAS VERDINI, MANUEL 032445857

0 15023090 - IES Macías o Namorado (Padrón)

110,18LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA VICTORIA 033152830

Páxina de 25648

Page 49:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Matemáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590006

0 15026731 - IES Campo de San Alberto (Noia)

110,00CASTRO RODRÍGUEZ, FERNANDO 033228967

0 15027733 - IES de Arzúa (Arzúa)108,34CANDA GONZÁLEZ, ALBINO VICENTE 035243051

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)107,01ZAS VIEIRA, MARÍA JOSEFA 033843625

0 15026030 - IES Terra de Xallas (Santa Comba)

106,12CASTRO PAZ, TERESA 011727672

0 27012036 - IES Gregorio Fernández (Sarria)

106,02NÚÑEZ PAÑOS, CARMEN 033844923

0 27013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

105,18LÓPEZ ARIAS, MARÍA LUISA 033827022

036011580 - IES San Tomé de Freixeiro (Vigo)

I3 36011567 - IES Castelao (Vigo)104,45 590006MARTÍNEZ ARNAIZ, MARÍA ELISA 036036799

0 15026030 - IES Terra de Xallas (Santa Comba)

104,20ADÁN ARIAS, SENÉN 036058948

0 36018677 - IES Luís Seoane (Pontevedra)

104,00PACIOS ÁLVAREZ, FRANCISCO 010051311

0 27016352 - IES de Palas de Rei (Palas de Rei)

104,00VÁZQUEZ GARCÍA, ANDRÉS 033837906

036011798 - IES Alexandre Bóveda (Vigo)

I3 36019566 - IES de Chapela (Redondela)

103,50 590006FERNÁNDEZ OTERO, ANA ROSALÍA 036056502

0 15026807 - IES Félix Muriel (Rianxo)103,15CANABAL CARREÑO, MANUEL 076517308

0 27016200 - IES Poeta Díaz Castro (Guitiriz)

102,50POLLAN FERNÁNDEZ, VICTORINO 033828363

032009190 - IES As Lagoas (Ourense) I3 32016431 - IES San Mamede (Maceda)

101,85 590006RODRÍGUEZ MURGA, MARÍA ANTONIA 034953144

0 15006742 - IES Concepcion Arenal (Ferrol)

101,10MAGARIÑOS ALLEGUE, MARÍA DEL CARMEN

076405714

0 36002335 - IES Manuel García Barros (Estrada (A))

101,10RODRÍGUEZ GARCÍA, VIRGILIO 032748269

0 15001136 - IES Francisco Aguiar (Betanzos)

101,08PÉREZ BLANCO, MARISOL 033835410

Páxina de 25649

Page 50:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Matemáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590006

0 36016656 - IES Pedro Floriani (Redondela)

100,14ARMESTO FERNÁNDEZ, ROSA 036038361

036014428 - IES Val Miñor (Nigrán) I3 36019426 - IES Coruxo (Vigo)100,00 590006VÁZQUEZ GÓMEZ, CONCEPCIÓN 034252296

0 36018677 - IES Luís Seoane (Pontevedra)

100,00BARBOSA CORREA, ROGELIO 035991849

0 15026388 - IES Fontexería (Muros)100,00MAYO CAAMAÑO, JOSÉ ANTONIO 033267188

0 15023405 - CPI A Xunqueira (Fene)99,65HERMIDA RODRÍGUEZ, MARÍA ISABEL 032641299

0 36019463 - IES Johan Carballeira (Bueu)

99,25ALONSO ENCINAS, MARÍA DEL CARMEN

009682965

0 36016127 - IES Aquis Celenis (Caldas de Reis)

99,00VIDAL MARTÍNEZ, HILDA 035287722

0 27016303 - IES Pedregal de Irimia (Meira)

99,00CAÑEDO BERMEJO, JUAN MARTÍN 033835860

0 27015311 - IES A Pinguela (Monforte de Lemos)

98,00VIDAL GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN

076351177

0 15012730 - IES Camilo José Cela (Padrón)

97,85CASTRO PIÑEIRO, MANUELA 032615013

0 36019220 - IES Auga da Laxe (Gondomar)

96,94PAZ DÍAZ, SUSANA 076706880

0 15023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

96,16VAREA CASCALLAR, M. JESÚS 032449346

0 36020258 - IES Nº 1 (Estrada (A))96,00MONTES SOMOZA, MERCEDES 033849324

0 27012048 - IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Sarria)

95,25CORTIZO FERNÁNDEZ, MARÍA MERCEDES

033841238

0 36019220 - IES Auga da Laxe (Gondomar)

95,00SANMARTÍN LUACES, AURORA 032636451

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)94,80FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, CARLOS 032760893

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)94,00SUÁREZ RODRÍGUEZ, MARÍA FERNANDA

032419813

0 15026698 - IES Espiñeira (Boiro)93,15FABEIRO SIAGE, MATILDE 033261224

Páxina de 25650

Page 51:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Matemáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590006

036013758 - IES Laxeiro (Lalín) I492,32 590006FACAL ABELEDO, JOSÉ MARÍA 035241573

036004551 - IES Illa de Tambo (Marín) I3 36018999 - IES As Barxas (Moaña)92,00 590006SUÁREZ MARTÍNEZ, MANUEL 035257000

0 15026455 - IES Terra de Trasancos (Narón)

91,88PEÑAMARÍA RAMÓN, CARMEN 033813907

0 15027964 - IES de Oroso (Oroso)91,80SÁEZ ABUIN, LUIS MATEO 033855482

0 15001136 - IES Francisco Aguiar (Betanzos)

91,28ESCARIZ GARCÍA, CONCEPCIÓN 032449820

0 36020349 - IES de Sanxenxo (Sanxenxo)

91,20PIÑEIRO SARILLE, FLAVIO J. 033860397

0 27013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

90,92ARIAS LÓPEZ, JOSÉ RAMÓN 033830669

0 15027654 - IES Agra de Leborís (Laracha (A))

90,92PARADELA LÓPEZ, MARÍA PILAR 032412451

0 36020337 - IES de Salvaterra de Miño (Salvaterra de Miño)

89,50GONZÁLEZ TRONCOSO, ALEJANDRO J.

036053859

0 36013771 - IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa)

89,40IGLESIAS PEREIRA, M. ÁNGELES 035241587

0 36014489 - IES A Xunqueira (Pontevedra)

89,10GIMÉNEZ ESCRIBANO, MANUEL E. 033803189

0 36020143 - IES de Poio (Poio)88,80PINTOS LAMOSO, BENIGNO C. 035251306

0 27016315 - IES de Becerreá (Becerreá)

88,50GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN

034869882

0 15027125 - IES de Viós (Abegondo)87,85MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL

032445123

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

87,60PÉREZ ALVARIÑO, MARÍA JESÚS 032760681

0 15026455 - IES Terra de Trasancos (Narón)

87,30CASTRO VÁZQUEZ, CONSUELO 032444144

0 27013934 - IES Perdouro (Burela)87,00SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL033307059

0 27016248 - IES de Monterroso (Monterroso)

86,45VALIN ABUIN, M. LUZDIVINA 033857560

Páxina de 25651

Page 52:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Matemáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590006

0 36019323 - IES Chano Piñeiro (Forcarei)

86,00CENDAL DOMÍNGUEZ, SUSANA 033272828

015001148 - IES As Mariñas (Betanzos)

I3 15027873 - IES Afonso X O Sabio (Cambre)

85,95 590006ROCA VILLAR, JOSÉ 032367543

0 36020350 - IES Pintor Colmeiro (Silleda)

85,89MARTÍNEZ RIVAS, GUADALUPE 034248434

0 27016613 - IES Río Miño (Rábade)85,00LÓPEZ CASTRO, SAÚL 033850127

036011567 - IES Castelao (Vigo) I3 36020131 - IES de Mos (Mos)84,80 590006MEJUTO COUCE, ROSA ANA 032639525

0 27014008 - CPI Tino Grandío (Guntín)

84,02FERNÁNDEZ LÓPEZ, MARÍA DEL ROSARIO

033818208

0 15001070 - CPI de Cruz do Sar (Bergondo)

83,75RÍOS FACHAL, MATILDE 076348931

0 15002591 - IES Monte Neme (Carballo)

83,20VÁZQUEZ CANCELO, MARÍA JOSÉ 032753563

0 27012036 - IES Gregorio Fernández (Sarria)

83,00CORTES LAGARES, ANA MARÍA 033855761

0 27013326 - IES Lois Peña Novo (Vilalba)

82,95GÓMEZ LÓPEZ, ANA ISABEL 033859080

0 15026704 - IES David Buján (Cambre)

82,45BARBA GONZÁLEZ, FRANCISCO 032437136

0 27016352 - IES de Palas de Rei (Palas de Rei)

82,00VÁZQUEZ VÁZQUEZ, XOSÉ MIGUEL 033853188

0 36004708 - CPI de Mosteiro-Meis (Meis)

81,50QUIREZA RAMOS, MARÍA CARMEN 033256188

0 27002249 - CPI de Castroverde (Castroverde)

81,45SAMPAYO RUIZ, MARCELINO 033303011

0 36020295 - IES Mestre Landín (Marín)

80,45SECO FERNÁNDEZ, CÉSAR CARLOS 033226238

0 15003881 - CPI Alcalde Xosé Pichel (Coristanco)

80,14FRAGA COUSELO, ANA ISABEL 032779228

0 15023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

80,10PAZ CRESPO, CARMEN 033853783

Páxina de 25652

Page 53:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Matemáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590006

0 27003175 - IES Val do Asma (Chantada)

79,95ALVARELLOS CASAS, CECILIA 033850314

079,01PICHEL COSME, JOSÉ MANUEL 035235682

0 15019347 - CPI Camiño de Santiago(Pino (O))

78,98SIEIRO VERDURA, MARÍA CONCEPCIÓN

052470187

036011798 - IES Alexandre Bóveda (Vigo)

I3 36017430 - IES Ricardo Mella (Vigo)78,50 590006SANTORUM PAZ, FRANCISCO LUIS 035434901

015023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

R3 15026030 - IES Terra de Xallas (Santa Comba)

78,50 590006GARROTE HERAS, PILAR 032397916

0 36020234 - IES de Barro (Barro)77,50LÓPEZ BARREDO, MARÍA ISABEL 034258253

0 27016716 - IES Fonmiñá (Pastoriza (A))

77,50RODRÍGUEZ EXPÓSITO, ANA ISABEL 033861618

0 27016200 - IES Poeta Díaz Castro (Guitiriz)

77,00OTERO YÁÑEZ, MARÍA CONSUELO 033804293

0 15023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

76,95GÓMEZ DUASO, MIGUEL 032769895

0 15001239 - CPI Armando Cotarelo Valledor (Boimorto)

76,95VILLAR NEIRA, MARÍA AMPARO 033830517

0 27002997 - CPI Virxe do Monte (Cospeito)

76,70GONZÁLEZ ARIAS, ÓSCAR 033850046

0 36004745 - IES A Paralaia (Moaña)76,32MENÉNDEZ LOBATO, JOSÉ MARÍA 028347227

0 36007621 - CPI de Pontecesures (Pontecesures)

76,00CEPEDA ROMERO, ÓSCAR 033256341

0 15003376 - CPI O Cruce (Cerceda)76,00RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, LUIS JAVIER 034956708

0 27002353 - CPI de Cervantes (Cervantes)

74,96NEIRA DEVESA, ANA MARÍA 033854602

0 15026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

74,96CARRACEDO VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO

076359594

0 36020283 - IES da Illa de Arousa (Illa de Arousa (A))

74,76MATO SÁNCHEZ, ISABEL 078784055

015027873 - IES Afonso X O Sabio (Cambre)

R3 15002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

74,58 590006GARCÍA RODRÍGUEZ, M. JOSÉ 032770898

Páxina de 25653

Page 54:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Matemáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590006

0 15027654 - IES Agra de Leborís (Laracha (A))

73,02VÁZQUEZ PARCERO, ALFONSO 032647960

073,00GONZÁLEZ ÁLVAREZ, INMACULADA 034952631

0 15027851 - IES A Cachada (Boiro)72,96RODRÍGUEZ ALDEMUNDE, MARÍA DEL CARMEN

033237127

0 15032145 - IES de Pastoriza (Arteixo)

72,42MARTÍN ALAEZ, PEDRO BENJAMÍN 032779081

0 15002591 - IES Monte Neme (Carballo)

72,35IGLESIAS LAUDA, ANA BELÉN 032792632

0 15025694 - IES Moncho Valcarce (Pontes de García Rodríguez (As))

72,34PAZ FUENTES, MARÍA ANTONIA 033858026

0 36001252 - CPI de Progreso (Catoira)

72,07DÍAZ GONZÁLEZ, MARÍA EMILIA 033992262

0 32015037 - IES Manuel Chamoso Lamas (Carballiño (O))

72,00ÁLVAREZ ARIAS, JESÚS 033315825

0 15002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

71,98LABORA CASTRO, AURORA 032778779

0 15020854 - CPI de Xanceda (Mesía)71,65YUBERO LAS CUEVAS, MARÍA DEL PILAR

016804751

0 27007788 - CPI Doutor Daniel Monj(Navia de Suarna)

70,92VÁZQUEZ TORRÓN, MARÍA DOLORES 033852581

0 27012504 - CPI San Tomé do Carballo (Taboada)

70,37RODRÍGUEZ PARCERO, CRISTINA 033313592

036014601 - IES Álvaro Cunqueiro (Vigo)

I3 36016681 - IES Carlos Casares (Vigo)

70,06 590006VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA 050799991

0 15003881 - CPI Alcalde Xosé Pichel (Coristanco)

69,96ANEIROS PÉREZ, CARMEN 076410418

0 15009241 - CPI Virxe da Cela (Monfero)

69,96GARCÍA ESTÉVEZ, PEDRO JOSÉ 032770482

0 15032145 - IES de Pastoriza (Arteixo)

69,82VILA VILARIÑO, JUAN CARLOS 032643245

0 15017880 - CPI de Fonte-Díaz (Touro)

69,71RAMA LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO 033226771

Páxina de 25654

Page 55:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Matemáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590006

0 15027873 - IES Afonso X O Sabio (Cambre)

69,65COBO LÓPEZ, MARÍA FÁTIMA 033850348

0 36006730 - IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra)

68,44LEIS PEDROSA, DOMINGO ANTONIO 033198525

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

68,39GARCÍA FERREIRO, MARÍA FLORA 033267449

015021470 - IES Canido (Ferrol) I3 15032081 - IES de Fene (Fene)68,32 590006MEJUTO COUCE, MARÍA ELENA 032632947

0 15020544 - IES de Ortigueira (Ortigueira)

68,32PITA REY, JULIO ALFONSO 032647211

0 15019347 - CPI Camiño de Santiago(Pino (O))

67,55GARCÍA FONDO, AGUSTÍN 032398878

0 15027711 - IES Leliadoura (Ribeira)67,46MÉNDEZ BARREIRO, ANA 033316583

0 27012048 - IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Sarria)

67,45CASTRO LÓPEZ, MARÍA JESÚS 033325752

0 32016431 - IES San Mamede (Maceda)

67,06DAVILA PADRÓN, MARÍA DEL PILAR 076701546

0 32015037 - IES Manuel Chamoso Lamas (Carballiño (O))

67,05MACÍA BALDONEDO, MARÍA JOSÉ 034259698

0 15001926 - CPI As Revoltas (Cabana de Bergantiños)

66,82VIDAL GALLEGO, DULCE NOMBRE DE MARI

032444216

0 32001725 - IES Lauro Olmo (Barco de Valdeorras (O))

66,77RODRÍGUEZ PÉREZ, MARÍA DEL PILAR009363411

0 27016625 - IES Illa de Sarón (Xove)66,75RODRÍGUEZ-GIGIREY PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL

034968202

0 15003005 - CPI Vicente Otero Valcárcel (Carral)

65,59NAVARRO OTERO, PAULA MARÍA 033311651

0 32016625 - IES de Celanova (Celanova)

65,35PENA VÁZQUEZ, SARA 046041597

036019426 - IES Coruxo (Vigo) R3 36015101 - IES da Cañiza (Cañiza (A))

65,32 590006DORADO NÚÑEZ, SERAFÍN 035809967

015020556 - IES Breamo (Pontedeume)

I3 15023429 - CPI Monte Caxado (Pontes de García Rodríguez (As))

65,32 590006CREGO ALONSO, EDUARDO 032644343

Páxina de 25655

Page 56:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Matemáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590006

0 15002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

65,27DÍAZ MARZOA, DIGNA MARÍA 034960671

0 27012048 - IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Sarria)

65,11ASCARIZ FERREIRA, MARÍA NAZARETH

033854604

0 36015241 - CPI Celso Emilio Ferreiro (Vigo)

64,92PAZOS PEREIRA, VERÍSIMO FERNANDO

035313483

0 36000481 - IES Ramón Cabanillas (Cambados)

64,44CHOUZA NOAL, JUAN JOSÉ 052453018

0 32011305 - CPI Tomás de Lemos (Ribadavia)

64,05SESTO PÉREZ, JOSÉ MANUEL 035249547

0 36019323 - IES Chano Piñeiro (Forcarei)

63,51PEINADOR VEIRA, MARÍA VICTORIA 032775603

0 15006687 - IES de Catabois (Ferrol)63,40VILLAR LÓPEZ, CONSUELO 033826352

0 27012048 - IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Sarria)

63,00OVALLE NEIRA, MARÍA BEATRIZ 010068006

0 27014811 - IES Fontem Albei (Fonsagrada (A))

62,67REGUEIRO ÁLVAREZ, MANUEL 033815544

0 27012450 - CPI Dr. López Suárez (Saviñao (O))

62,57ANDRADE EXPÓSITO, MARÍA JESÚS 033312907

0 27014811 - IES Fontem Albei (Fonsagrada (A))

62,32LABANDEIRA REDONDO, ROSA MARÍA033853636

0 32015876 - IES Xermán Ancochea Quevedo (Pobra de Trives (A))

62,32GÓMEZ LÓPEZ, JOSÉ MANUEL 033314621

0 15027964 - IES de Oroso (Oroso)62,00COIRADAS TOBA, ANA 033222533

0 32011330 - IES O Ribeiro (Ribadavia)

61,64FERNÁNDEZ VARELA, LUIS ALFONSO 034256039

0 36019232 - IES Monte da Vila (Grove (O))

60,77GÓMEZ CERDEIRA, ROSA MARÍA 036069524

0 32016637 - IES Cosme López Rodríguez (Rúa (A))

60,52PINAL FARIÑAS, ROSA MARÍA 034970505

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

60,50PEREIRA PÉREZ, LUCÍA 034967190

Páxina de 25656

Page 57:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Matemáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590006

0 15008301 - IES Urbano Lugrís (Malpica de Bergantiños)

60,27GUSANO RODRÍGUEZ, MARÍA TERESA010063171

0 36020349 - IES de Sanxenxo (Sanxenxo)

60,07NEIRA MARTIÑO, MARÍA DEL CARMEN 033268680

0 15019281 - CPI de Zas (Zas)60,05CASTRO TETUA, MARÍA DEL ROSARIO033833823

0 15026376 - IES Punta Candieira (Cedeira)

59,21RODRÍGUEZ RIOTORTO, JOSÉ MARIO 032451398

0 27005913 - CPI Ramón Piñeiro (Láncara)

59,00FLORES CORREDOIRA, MIGUEL ÁNGEL

033326197

0 36018380 - IES Miguel Ángel González Estévez (Vilagarcía de Arousa)

58,21FERREIRO CASTRO, MERCEDES 033268599

036011567 - IES Castelao (Vigo) R3 36013692 - IES Val do Tea (Ponteareas)

58,16 590006FUENTES MORA, MERCEDES 022693422

0 15025694 - IES Moncho Valcarce (Pontes de García Rodríguez (As))

56,96GÓMEZ PENAS, MÓNICA 034888124

0 36019396 - IES Francisco Asorey (Cambados)

56,82PRIETO CENDÁN, MARÍA LUISA 033312640

0 36020350 - IES Pintor Colmeiro (Silleda)

56,71ARXIBAI QUEIRUGA, CIBRÁN MANUEL 052453523

0 36000481 - IES Ramón Cabanillas (Cambados)

56,41BUA ARES, JOSÉ BENITO 035307587

0 15014556 - IES Coroso (Ribeira)56,30VEIGA FERNÁNDEZ, RAMÓN MANUEL 033274852

0 15008817 - IES de Melide (Melide)55,20MIGUÉLEZ POSE, ISABEL MARÍA 032413849

0 27007958 - CPI Luís Díaz Moreno (Baralla)

55,02FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, LIDIA 033306010

0 36020337 - IES de Salvaterra de Miño (Salvaterra de Miño)

55,00PÉREZ FERNÁNDEZ, ESTHER 036113554

0 36020258 - IES Nº 1 (Estrada (A))53,46RODRÍGUEZ LOUZAO, MARÍA ISABEL 033277450

0 27014811 - IES Fontem Albei (Fonsagrada (A))

52,82FERNÁNDEZ SIMÓN, MARÍA CARMEN 033857754

Páxina de 25657

Page 58:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Matemáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590006

0 32015232 - IES Lagoa de Antela (Xinzo de Limia)

52,74GARCÍA EXPÓSITO, MARÍA LUISA 033314524

0 15026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

52,08MARTA FERREIRO, MERCEDES 032773113

0 32016340 - IES Aquis Querquernis (Bande)

52,00ASTRAY VILLAR, MANUEL 033858813

0 15027939 - IES Maruxa Mallo (Ordes)

51,91PADÍN BASCUAS, MARÍA DOLORES 035308149

0 32013612 - IES Xesús Taboada Chivite (Verín)

51,44VILA VILARIÑO, ANTONIO 032647750

0 32002781 - CPI Tomás Terrón Mendaña (Carballeda de Valdeorras)

51,42SÁNCHEZ BELZA, JULIO 007553220

0 36019669 - IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

51,00VILLAR NIETO, MARÍA 034975266

0 32016625 - IES de Celanova (Celanova)

50,97ÁLVAREZ NOGUEIRAS, ROSA MARÍA 034964856

0 36015111 - CPI Aurelio Marcelino Rey García (Cuntis)

50,60FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, XOSÉ RAMÓN 033230221

0 15021767 - IES Castro da Uz (Pontes de García Rodríguez (As))

50,47RODRÍGUEZ FOCIÑOS, MARÍA CELIA 033287118

0 36020234 - IES de Barro (Barro)49,47MARTÍNEZ CEDEIRA, MARÍA ANTONIA 076988552

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

49,17VALIÑA MIÑONES, MARÍA DEL ROSARIO

032759573

0 15001148 - IES As Mariñas (Betanzos)

49,08LÓPEZ GONZÁLEZ, EMILIA MARÍA 032752005

0 27015967 - CPI Uxío Novoneira (Pedrafita do Cebreiro)

48,95PARRONDO MUÍÑOS, PABLO 036057181

015026030 - IES Terra de Xallas (Santa Comba)

R3 15027927 - IES Ramón Caamaño (Muxía)

48,50 590006ÁLVAREZ NORIEGA, NATALIA 011422538

0 32014801 - IES Cidade de Antioquía (Xinzo de Limia)

48,32GARCÍA GONZÁLEZ, MARÍA CARMEN 034953744

0 36013692 - IES Val do Tea (Ponteareas)

48,32BERTÓLEZ RUIZ, FEDERICO 013922507

Páxina de 25658

Page 59:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Matemáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590006

015002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

R3 36020386 - IES Marco do Camballó(Vila de Cruces)

47,90 590006MARIÑO CHAO, JAVIER 033994980

036017430 - IES Ricardo Mella (Vigo) R3 36007035 - CPI Domingo Fontán (Portas)

47,72 590006GONZÁLEZ RIVAS, SARA 078787598

0 36020131 - IES de Mos (Mos)47,50DA VILA ALONSO, JOSÉ LUIS 036085540

0 36013758 - IES Laxeiro (Lalín)47,00BARCA LÓPEZ, JOSÉ MARÍA 044806127

0 15027861 - IES Pedra da Aguia (Camariñas)

46,30MIRÓN BLANCO, ROSA ANA 076967561

036015159 - IES Chan do Monte (Marín)

I1 36015159 - IES Chan do Monte (Marín)

45,95 590006VIDAL ACUÑA, MARTA 035309635

0 32016273 - IES Xesús Ferro Couselo (Ourense)

45,50GÓMEZ MESEJO, ANA MARÍA 032746431

0 15025694 - IES Moncho Valcarce (Pontes de García Rodríguez (As))

45,00GARCÍA LOSA Y RODRÍGUEZ, COVADONGA

033325956

0 36001148 - CPI da Cañiza (Cañiza (A))

45,00FERNÁNDEZ CARBALLO, SILVIA 044453115

015025268 - IES As Telleiras (Narón) I3 15018148 - CPI de Atios (Valdoviño)44,50 590006VÁZQUEZ MONTERO, JOSÉ CARLOS 032656047

0 36004137 - IES Ramón Mª Aller Ulloa (Lalín)

44,08PRESAS PANADEIROS, SUSANA 076813872

036015101 - IES da Cañiza (Cañiza (A))

R3 4900753143,82 590006FERNANDEZ-ARRUTY FERRO, M. CRISTINA

035306746

0 27016649 - IES Alfoz - Valadouro (Alfoz)

43,65DÍAZ EIMIL, MARÍA JESÚS 033309368

0 15026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

43,50CASTRO OUTEIRIÑO, EVA 044080557

0 27015189 - IES de Quiroga (Quiroga)

43,50RELLÁN ÁLVAREZ, MARÍA MARTA 033314890

0 15007621 - CPI Cabo da Area (Laxe)

43,30POU DE LOS MOZOS, NATALIA MARÍA 002887425

0 32015876 - IES Xermán Ancochea Quevedo (Pobra de Trives (A))

43,00LOIS MARTÍNEZ, MARÍA JESÚS 076724696

Páxina de 25659

Page 60:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Matemáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590006

0 36019402 - IES Pazo da Mercé (Neves (As))

43,00LÓPEZ VÁZQUEZ, ROCÍO 034261383

0 15002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

42,72SUÁREZ RODRÍGUEZ, OLGA MARÍA 035301233

0 15026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

42,50RODRÍGUEZ FERRO, INMACULADA 034996287

0 36004745 - IES A Paralaia (Moaña)42,00SÁNCHEZ GONZÁLEZ, MARÍA ISABEL 035323546

0 15006687 - IES de Catabois (Ferrol)41,12ÁLVAREZ PÉREZ, ANA EMILIA 029081883

0 15025657 - IES de Mugardos (Mugardos)

40,10FERNÁNDEZ GARCÍA, JUANA MARÍA 032772430

0 27007259 - IES Río Cabe (Monforte de Lemos)

39,87CASTRO DAPENA, MANUEL ÁNGEL 033313472

0 32006929 - CPI de Maside (Maside)39,76PAZ RAMOS, MARÍA AURORA 034978582

0 15032081 - IES de Fene (Fene)39,32RODRÍGUEZ SEOANE, CESÁREO 032642247

0 15027861 - IES Pedra da Aguia (Camariñas)

37,95GÓMEZ CORRAL, JESÚS JAVIER 032661648

0 32001725 - IES Lauro Olmo (Barco de Valdeorras (O))

37,00ÁLVAREZ SÁNCHEZ, ISABEL 044450490

0 15021755 - IES Cabo Ortegal (Cariño)

36,94FERRO JOVE, PATRICIA 032645253

0 36020386 - IES Marco do Camballó(Vila de Cruces)

36,72SACO RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ 033337519

0 36014520 - IES Pedra da Auga (Ponteareas)

36,50GÓMEZ GÓMEZ, MARÍA ROSA 034984579

0 15026807 - IES Félix Muriel (Rianxo)35,81PORTEIRO LAGO, ANTONIO 036003667

036018999 - IES As Barxas (Moaña) R3 36018501 - IES Monte Carrasco (Cangas)

35,40 590006PAZOS SILVA, JOSÉ EUGENIO 035996637

0 15025694 - IES Moncho Valcarce (Pontes de García Rodríguez (As))

35,02DOCANTO VÁZQUEZ, CÉSAR 076414343

0 15027368 - IES Maximino Romero de Lema (Zas)

34,75BARBEITO MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO 032792812

Páxina de 25660

Page 61:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Matemáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590006

0 15010058 - CPI do Feal (Narón)33,44SEIJAS PARDO, MARÍA CONCEPCIÓN 032651422

0 15027691 - IES de Porto do Son (Porto do Son)

33,32LÓPEZ FERNÁNDEZ, SANTIAGO 033268787

0 15027927 - IES Ramón Caamaño (Muxía)

32,90ACCION PENAS, ANTONIO 034890565

0 32015177 - CPI de Padrenda-Crespos (Padrenda)

32,60PÉREZ ROUCO, VERÓNICA 033994653

0 36020295 - IES Mestre Landín (Marín)

32,37OTERO BARGOS, JOSÉ 033310457

0 15000338 - CPI Conde de Fenosa (Ares)

30,87SEGURA TORRES, MARIA DEL ROSARIO

045584117

0 15026376 - IES Punta Candieira (Cedeira)

30,80MARTÍNEZ BALSEIRO, FRANCISCO JOSÉ

076412267

015025530 - IES da Pobra do Caramiñal (Pobra do Caramiñal (A))

I3 36017685 - CPI da Ribeira (Porriño (O))

30,53 590006LOPEZ ALVAREZ, SARA MARIA 078735123

015018148 - CPI de Atios (Valdoviño) R3 3501406830,50 590006HINOJO SANCHEZ, IVAN 033338068

015026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

I3 15003212 - IES Agra de Raíces (Cee)

30,32 590006REGUEIRA VILLAR, CLARA ISABEL 079315419

0 36019232 - IES Monte da Vila (Grove (O))

30,05ANCA TARDAGUILA, SUSANA 044805206

0 15001239 - CPI Armando Cotarelo Valledor (Boimorto)

29,83LÓPEZ SUÁREZ, MANUEL VICENTE 052450943

0 15018148 - CPI de Atios (Valdoviño)29,10ORIZALES TEIJEIRO, MARÍA PILAR 076415837

036020271 - IES As Bizocas (Grove (O))

R3 0803034029,10 590006GONZALEZ REGAL, LUCÍA 034993662

036004551 - IES Illa de Tambo (Marín) R3 36020301 - IES de Meaño (Meaño)29,00 590006PELIQUÍN TESTA, ARIELA 044455141

0 36007011 - IES Pino Manso (Porriño(O))

28,95RANDULFE SILVARREY, JOSÉ EUGENIO

033339146

036007035 - CPI Domingo Fontán (Portas)

R3 36013576 - CPI Manuel Suárez Marquier (Rosal (O))

28,85 590006BUGALLO SILVA, MANUEL XOSÉ 035312315

0 36019669 - IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

28,65LÓPEZ PENA, ANA MARÍA 034983320

Páxina de 25661

Page 62:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Matemáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590006

0 15027940 - IES As Insuas (Muros)28,58RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ANA MARÍA 076621390

036020131 - IES de Mos (Mos) R3 3500983828,10 590006REGUEIRA GÓMEZ, BEATRIZ 076965599

0 15007621 - CPI Cabo da Area (Laxe)

28,00LAMAS CASARIEGO, JAIME 033992385

0 15014556 - IES Coroso (Ribeira)27,50HERMO FIGUEIRA, SUSANA M. 076967861

027007259 - IES Río Cabe (Monforte de Lemos)

R3 32005305 - CPI Laureano Prieto (Gudiña (A))

27,41 590006BARRIENTOS FERNÁNDEZ, PATRICIA MARÍA

034261394

0 27007259 - IES Río Cabe (Monforte de Lemos)

27,00EXPÓSITO GARCÍA, CRISTINA 032807936

015008817 - IES de Melide (Melide) I3 15027915 - IES Fin do Camiño (Fisterra)

26,70 590006RUIZ SOTO, ANA MARÍA 033393081

036020386 - IES Marco do Camballón (Vila de Cruces)

R3 36020271 - IES As Bizocas (Grove (O))

26,11 590006RIAL SANTOS, SUSANA 044810369

0 36020325 - IES Illa de San Simón (Redondela)

26,02FERNÁNDEZ ALONSO, XOSÉ ANXO 076869253

0 36018501 - IES Monte Carrasco (Cangas)

26,00MÉNDEZ PORTO, PAULA MARÍA 032648518

036019566 - IES de Chapela (Redondela)

R3 1600406626,00 590006DE LA CONCEPCION BLANCO, JOSEFDE LA

076711303

0 36019669 - IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

25,70PAZ CASTAÑAL, FÉLIX 033315667

033017972 I3 27007259 - IES Río Cabe (Monforte de Lemos)

25,55 590006SOTO SERRANO, JUAN 075018161

0 15003224 - IES Fernando Blanco (Cee)

25,51IGLESIAS DOMÍNGUEZ, JOSÉ MANUEL033299606

0 36004708 - CPI de Mosteiro-Meis (Meis)

25,50CASTIÑEIRAS SUEIRO, RITA 033277971

0 32003643 - CPI Virxe dos Remedios (Castro Caldelas)

25,40GARCÍA NIMO, SILVIA 078789738

0 36000247 - CPI de Cova Terreña (Baiona)

24,10DÍAZ PRIETO, ANDRÉS MANUEL 032661980

Páxina de 25662

Page 63:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Matemáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590006

0 36024628 - IES Pedras Rubias (Salceda de Caselas)

23,80CARNERO ÁLVAREZ, NATALIA 073241803

036024203 - IES Faro das Lúas (Vilanova de Arousa)

I3 36019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

23,40 590006RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, ANA MARÍA 033297636

036020301 - IES de Meaño (Meaño) I3 32016777 - IES Carlos Casares (Viana do Bolo)

22,20 590006MIRAS CALVO, DAVID 033297960

036020301 - IES de Meaño (Meaño) R3 1000821921,70 590006GARCIA RAMIREZ, IAGO 076931441

036018501 - IES Monte Carrasco (Cangas)

R3 0600671121,55 590006REY PAZOS, M.DEL CARMEN 078788764

015023429 - CPI Monte Caxado (Pontes de García Rodríguez (As))

R3 0600742921,50 590006MARTIN ALAEZ, ADRIAN 032843026

0 36019402 - IES Pazo da Mercé (Neves (As))

21,00GARCÍA CASTRO, LAURA 044087437

027007247 - IES Francisco Daviña Rey(Monforte de Lemos)

I3 0600652820,00 590006PAZOS PRESAS, ANGEL LUIS 044821619

0 36020271 - IES As Bizocas (Grove (O))

19,75SOLLA RODRÍGUEZ, ANTONIO 036087594

032016431 - IES San Mamede (Maceda)

R3 1000857817,00 590006ARIAS ARIAS, OSCAR MANUEL 033335858

036017685 - CPI da Ribeira (Porriño (O))

R517,00 590006QUINTANA MARTÍNEZ, CATARINA 076828378

036019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

R3 1100486616,50 590006MUIÑO MALLO, MANUEL 052435042

015003212 - IES Agra de Raíces (Cee) R514,40 590006MANIN GUTIÉRREZ, ROBERTO 010888086

015027927 - IES Ramón Caamaño (Muxía)

R514,00 590006SALGUEIRO FANEGO, BRUNO 033997504

015003212 - IES Agra de Raíces (Cee) I513,94 590006VILA BALEATO, FRANCISCO 033297352

015027915 - IES Fin do Camiño (Fisterra)

R513,90 590006SEISDEDOS HERMO, RAQUEL 032826053

036013576 - CPI Manuel Suárez Marquier (Rosal (O))

R513,50 590006TEIJEIRO COUCE, BERTA MARÍA 032664050

Páxina de 25663

Page 64:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Matemáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590006

032005305 - CPI Laureano Prieto (Gudiña (A))

R513,40 590006ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, ICIA 032677267

032016777 - IES Carlos Casares (Viana do Bolo)

R513,32 590006RODRÍGUEZ ALONSO, JOSÉ LUIS 035303330

013,25GONZÁLEZ CALVAR, JOSÉ MANUEL 078739304

013,05VÁZQUEZ GUEDE, AMELIA 034979461

012,95GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, EMILIA 034979728

012,65CRUZ ARAÚJO, MARÍA REMEDIOS 034953482

012,50TORRES RIVAS, MARÍA JESÚS 044076299

012,20PAZO NÚÑEZ, EMILIO 035570500

011,80INSUA HERMO, MANUEL AVELINO 076778790

011,60PLATERO VILABOA, MARÍA DEL MAR 077006252

011,35COBAS CAJUSO, PILAR 033286510

011,30CORTES AYASO, ALEXANDRE ANDRÉS

052935925

011,10PÉREZ AGRA, MARÍA CARMEN 032822230

011,00LÓPEZ DÍAZ, MERCEDES 076623989

011,00LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ISABEL 044460288

010,85OUBIÑA LODEIRO, MERCEDES 035460647

010,55VILARIÑO FREIRE, MANUEL 033329834

010,50SOTELO ARMESTO, ANTONIO 034266733

010,40PIÑEIRO ALVAREZ, ANDREA 036154678

010,25BUGALLO LOPE, MARÍA AURORA 033285084

010,20PENSADO LOUZAO, ANA 078793877

010,00CALVIÑO LOUZAO, ESTEBAN 044090017

Páxina de 25664

Page 65:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Matemáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590006

09,85DE LAS CASAS HENRÍQUEZ, CARMEN MARÍA

042178781

09,85GARCÍA BARRO, JOSÉ CARLOS 034635179

09,85GARCÍA SÁNCHEZ, HUGO 032882651

09,70FIGUEROA RODRÍGUEZ, MARCO ANTONIO

076993904

09,60PADERNE CEBEY, BEATRIZ 044810389

09,40BALTAR GONZÁLEZ, CRISTINA 034970070

09,35SOTO FRANCO, MARÍA CRISTINA 034261538

09,30SUÁREZ SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER

032821193

09,25DOMÍNGUEZ PÉREZ, ÓSCAR 034967264

09,00CALO PIÑEIRO, FRANCISCO 052457275

09,00LORENZO VÁZQUEZ, FERNANDO JOSÉ

044828221

08,65GARCÍA GARCÍA, JOSÉ ÁNGEL 033328279

08,55BARRO DÍAZ, MARÍA JOSÉ 076577129

08,35DÍAZ LODEIRO, ANA 033313397

08,25GONZÁLEZ LOSADA, ALICIA 076722849

08,20LIÑAYO ANTELO, JOSÉ IGNACIO 052931379

08,00GARCÍA LAGE, LAURA 033350137

08,00PEÑA CRECENTE, MARÍA DEL MAR 033318580

08,00LEMA NEGREIRA, SUSANA 052434689

08,00DE LA FUENTE COBELA, MARÍA ENCINA

044456094

08,00BESADA PEREIRA, ROCÍO 035320391

Páxina de 25665

Page 66:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Matemáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590006

08,00PONTE MARTÍNEZ, MARÍA MERCEDES 032807719

08,00VARELA ABELENDA, MARÍA TERESA 052431884

08,00MÉNDEZ DÍAZ, AIDA ISABEL 010068230

08,00SOMOZA LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN 036125774

08,00DÍAZ LÓPEZ, MARÍA DOLORES 076572752

07,87FERREÑO COELLO, MARÍA JOSÉ 044451345

07,85BALSEIRO VISPO, MARÍA JESÚS 033306397

07,80VÁZQUEZ CUQUEJO, BERTA 078786602

07,70PASTUR GARCIA, MARIA PALOMA 033316400

07,70CUESTA MARTÍN, MARÍA DOLORES 002858420

07,60FERNÁNDEZ COMBO, JUAN JOSÉ 033321061

07,60GUERREIRO PAZ, SUSANA 032669131

07,60FERNÁNDEZ ANLLO, MARÍA DEL CARMEN

076572758

07,60SECO ALEJOS, MONTSERRAT 077596098

07,55LÓPEZ LÓPEZ, JULIA MARÍA 034260220

07,50GONZÁLEZ JOVE, LUIS 032645544

07,50COUSIDO PIÑEIRO, MARÍA DOLORES 076812089

07,50IGLESIAS MARTÍNEZ, ISABEL 033268024

07,40GARCÍA CONDE, FRANCISCO ALFONSO

076618857

07,40LÓPEZ TERRÓN, ÓSCAR 010069005

07,35FERNÁNDEZ LÓPEZ, MARÍA JOSÉ 033319563

07,30FERNÁNDEZ PEÑA, CAROLINA 044812530

Páxina de 25666

Page 67:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Matemáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590006

07,30FERREIRO FERNÁNDEZ, XOSÉ 033307083

07,30GARCÍA DÍAZ, MARÍA BELÉN 033336815

07,25DE ARRIBA PASTOR, RAQUEL 052344730

07,25CANEIRO RAMOS, ANTONIA 034961741

07,25LÓPEZ BUGEIRO, SONIA BELÉN 079310661

07,20PEREIRO CARBAJO, DEBORA 078738290

07,20CASTELAO IGLESIAS, MARÍA JESÚS 052472060

07,20RODRÍGUEZ ALONSO, MARÍA ELENA 035306044

07,20PAMPÍN GONZÁLEZ, MARÍA LUISA 035298365

07,15RUBINOS BASANTA, MARÍA DE LOS ÁNGELES

033317973

07,15GARCÍA OZORES, MARÍA JESÚS 035319591

07,10LÓPEZ RODRÍGUEZ, PILAR 034263739

07,10CORTIÑAS DARRIBA, MARÍA JOSÉ 033312219

07,05GESTEIRA LOSADA, MARÍA ESPERANZA

035441001

07,00MANTEIGA SANJURJO, JESÚS MANUEL

032791629

07,00ARIAS MIGUÉLEZ, AMALIA MARÍA 032765847

06,85FRAGA LAMAS, VERÓNICA 032694841

06,85VARELA LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL 033311459

06,70ÁLVAREZ SILVA, RUBÉN 044461157

06,60PEREIRA IGLESIAS, MARÍA ISABEL 044810432

06,35ORONS GARCÍA, DIVINA 079310904

06,25VILAR AGUIÑO, MARÍA DOLORES 076860658

Páxina de 25667

Page 68:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Matemáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590006

06,25BESADA PORTO, JOSÉ MIGUEL 076867061

06,20FERNÁNDEZ NIETO, MARÍA JESÚS 079319295

06,20NÚÑEZ QUIROGA, MARÍA TERESA 033858260

06,00FERNÁNDEZ CASTRO, ROBERTO 076825988

06,00SOTO NAVAZA, MARÍA DEL CARMEN 076817155

06,00JIMÉNEZ GARCÍA, ALFONSO ÁNGEL 033298261

05,85CELA PÉREZ, MARÍA SUSANA 077594762

05,70DOVAL PÉREZ, MARÍA DE LOS REYES 034986279

05,70GONZÁLEZ MEIJIDE, SEVERINO 035446487

05,65FERREIRO ROZAS, ANTONIO JOSÉ 033860138

05,35DE VICENTE MATO, MARGARITA 033316672

05,20RODRÍGUEZ ROGINA, MARÍA JOSÉ 036063592

04,60IGLESIAS GARCÍA, ANA 077593120

04,60LUACES SÁNCHEZ, MARÍA DEL MAR 034952441

04,60ALFONSO TORRES, MARÍA JOSÉ 033271013

04,55SAMBADE NIETO, SANDRA 046908953

04,10FERNÁNDEZ DOPAZO, MARÍA BELÉN 034968024

03,70CHAPEL GÓMEZ, MARIANO 033851692

03,65FERNÁNDEZ DÍAZ, CARMEN MARÍA 033335337

03,60OTERO PONTE, PATRICIA 034888081

03,55GARCÍA GESTOSO, ANA ISABEL 076861799

03,50SANTIAGO PAZOS, MARGARITA 035299546

03,45MUÍÑO FERNÁNDEZ, CAROLINA 046903415

Páxina de 25668

Page 69:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Matemáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590006

03,40FERNÁNDEZ PÉREZ, JOSÉ MARÍA 008959691

03,40IGLESIAS NÚÑEZ, BEATRIZ 036090229

03,40FERNÁNDEZ RAMOS, MONTSERRAT 033286363

03,30RODRÍGUEZ RAPOSO, ANA BELÉN 033344482

03,30QUIROGA CASTRO, JOSÉ FRANCISCO 032791578

03,30MARZOA TARRÍO, LAURA 033301626

03,25APARISI MIRALLES, AMALIA FILOMENA019974669

03,20SOUTO MARTÍNEZ, FE 034259989

03,20CAMBA SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL 034964409

03,20CARNICERO GONZÁLEZ, LUIS 007872216

03,20PINTOS COUTO, MARÍA TERESA 035317593

03,20CORDEIRO IGLESIAS, PATRICIA 035312436

03,20MORILLAS CASAS, MARÍA JOSEFA 025992202

03,20GÓMEZ BAÑO, AMARA 033994234

03,20FUCIÑOS ASOREY, PAULA 076821536

03,00CAMAÑO PIÑEIRO, ANA MARÍA 035314280

03,00ROMERO BALEIRÓN, MARÍA CARMEN 033288130

03,00CASAL SEGADE, ANA MARÍA 032651878

03,00GÓMEZ JUNQUERA, JULITA MARÍA 035310845

03,00LOMBA MARTÍNEZ, NIEVES 076894436

03,00ANDIÓN HERMIDA, CARLOS 033320261

03,00DÍEZ BAAMONDE, YOLANDA 044085908

03,00JUL RIVAS, SARA 033994646

Páxina de 25669

Page 70:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Matemáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590006

03,00FARIÑA CORES, MANUEL RAMÓN 033268902

03,00TUÑAS RODRÍGUEZ, ANALIA 032802911

03,00DORREGO LÓPEZ, EDUARDO 047352285

03,00VILAS MARTÍNEZ, MERCEDES 076811771

03,00LORENZO ESTÉVEZ, MARÍA ESPERANZA

035315468

03,00GONZÁLEZ OTERO, MERCEDES 033319568

00,00MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ANGEL033860108

00,00ANTELO PAZOS, MANUEL 052432258

00,00VIDAL LAMPÓN, MARÍA VICTORIA 078786916

00,00BARRERA CERNADAS, INÉS 078795915

00,00CABANAS OUBIÑA, MARÍA CONCEPCIÓN

076569209

00,00OTERO RODRÍGUEZ, MANUEL 076413048

00,00TORRENTE BOADO, MARÍA DEL PILAR 032651059

00,00VÁZQUEZ MILLÁN, MARÍA BEGOÑA 033287717

00,00VALEIRAS GONZÁLEZ, MARÍA SIRA 076711482

00,00GÓMEZ DOMÍNGUEZ, ALBERTO LUIS 076360829

00,00LÓPEZ BASANTA, MARÍA FE ASUNCIÓN

033186706

00,00SÁNCHEZ PÉREZ, MARÍA PILAR 034909174

00,00QUINTAS QUINTAS, MANUEL 044465727

00,00IGLESIAS GARCÍA, ANA BELÉN 034988917

00,00BOÁN FERNÁNDEZ, BEATRIZ 076623013

00,00MONTERO ANEIROS, CRISTINA 076418596

Páxina de 25670

Page 71:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Matemáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590006

00,00FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JOSÉ FRANCISCO

033996046

00,00VILLA MARTÍNEZ, JORGE 076897934

00,00NAZ FERNÁNDEZ, XOSÉ ALFREDO 036118405

00,00LORENZO VÁZQUEZ, MERCEDES 033323933

00,00ÁLVAREZ GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL 076991429

00,00GARCÍA MARTÍNEZ, MARÍA DOLORES 032790594

00,00DEL CAMPO FEIJOO, ÁLVARO 033296258

00,00CARBALLAS PÉREZ, ANA ISABEL 033322276

00,00VEIGA ÁLVAREZ, MARCO 033314066

00,00FERNÁNDEZ DE LA VEGA FERNÁNDEZ, SABELA

032835662

00,00VIDAL FERNÁNDEZ, CAROLINA 078789967

00,00PARDAL VARELA, MARINA 076369478

00,00TESTA FERREIRO, MARÍA MONTSERRAT

076576124

00,00RODRÍGUEZ AMIL, DAVID 036147594

00,00VIDAL COSTAS, MARÍA 076998988

00,00FERNÁNDEZ OTERO, ALFONSO MANUEL

044808450

00,00PÉREZ CALVO, ANA MARÍA 032697112

00,00ACHA PAZ, ANA MARÍA 076861016

00,00GÓMEZ PARDO, MARÍA ROSA 034976848

00,00RODRÍGUEZ GALLEGO, MARÍA ELIA 033320858

00,00FERNÁNDEZ CASADO, RAFAEL 044847288

Páxina de 25671

Page 72:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Matemáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590006

00,00CALVO MALLÓN, JESÚS 044811156

00,00MARIÑO PÉREZ, ANA BELÉN 078791196

00,00VIDAL REGUEIRO, MARÍA 032831510

00,00COUTO VIÑEGLAS, OSCAR 076862949

00,00VILLAR MOSQUERA, JOSÉ MANUEL 033294195

00,00TRIGO TRIGO, SANDRA MARÍA 035457038

00,00PIVIDA VÁZQUEZ, MARTA 076747404

00,00LAMOSA TORRES, MARÍA NOELIA 053111733

00,00CEÑAL GUTÍERREZ, MARÍA TERESA 010883072

00,00FERNÁNDEZ BARROS, ANA MARÍA 076819213

00,00RODRÍGUEZ ABAD, RICARDO 076776457

00,00NOCHE AGRAS, JOSÉ 076575052

00,00GARCÍA RODRÍGUEZ, REBECA 035473831

00,00VÁZQUEZ TENREIRO, MARÍA DEL MAR032785230

00,00FUENTES GARCÍA, ALBERTO JOSÉ 032701136

00,00MONTES GÓMEZ, PILAR 034974282

00,00VILANOVA DÍAZ, MARÍA LUISA 035249082

00,00FRAGA GRUEIRO, LIBERTAD 033995139

00,00GUEDE VILA, MARÍA CARMEN 044453813

00,00VEIGA SALGADO, SILVIA 034896131

00,00MAÑANA PRESEDO, RAQUEL 079320860

00,00BLANCO POSE, JESÚS 032811042

00,00ARIAS FUENTES, RAFAEL 033309159

Páxina de 25672

Page 73:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Matemáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590006

00,00MEITÍN SANTAMARÍA, CRISTINA 032679369

00,00GUTIÉRREZ CARBALLUDE, ELENA OLGA

035249158

00,00GÓMEZ ZAMORA, MARÍA 044471440

00,00VALIÑO RODRÍGUEZ, MARÍA CRUZ 078787434

00,00CONDE ESTÉVEZ, LUISA 077400523

00,00DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, MARÍA VIRGINIA

078794800

00,00MARTÍNEZ MORALES, ANA MARÍA 076778960

00,00GONZÁLEZ GARCÍA, ALICIA 044076853

00,00PICÁNS VILLAR, MATILDE 076872730

00,00GARCÍA GONZÁLEZ, MARÍA DOLORES 034922859

00,00RODRÍGUEZ TABOADA, MARTA 044819689

00,00STOCKHEIM , MICHAEL 0X0749023

Biling.

Física e química

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590007

0 36013761 - IES A Xunqueira I (Pontevedra)

173,50VILANOVA SOMOZA, JESÚS 035230941

0 36011567 - IES Castelao (Vigo)163,82RAJO FERNÁNDEZ, LIDIA 010031560

0 36014489 - IES A Xunqueira (Pontevedra)

141,48DAPENA MÁRQUEZ, JOSÉ MANUEL 035302271

0 36019050 - IES de Beade (Vigo)135,22DÍEZ GARCÍA, ESTRELLA 002093178

Páxina de 25673

Page 74:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Física e química

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590007

0 15005397 - IES Fernando Wirtz Suárez (Coruña (A))

123,05PALAU GARCÍA, ROBERTO 032404486

015005579 - IES Elviña (Coruña (A)) I3 15021469 - IES Leixa (Ferrol)112,98 590007SECO LAGO, HERVILIA MARÍA 032630872

0 36019220 - IES Auga da Laxe (Gondomar)

112,00ESTÉVEZ ÁLVAREZ, FILOMENA 034601396

015026753 - IES A Pontepedriña (Santiago de Compostela)

I3 15023466 - IES Lamas de Abade (Santiago de Compostela)

110,50 590007VIAÑO LÓPEZ, ÁNGEL 033190295

0 36004745 - IES A Paralaia (Moaña)110,00EIJO BLANCO, RAMÓN 076502469

0 36018999 - IES As Barxas (Moaña)109,00EGIDO PORTELA, MARÍA DEL CARMEN036047811

027006541 - IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes (Lugo)

I3 27016303 - IES Pedregal de Irimia (Meira)

108,57 590007PÉREZ HERRAIZ, PALOMA MARÍA 033842591

0 15001136 - IES Francisco Aguiar (Betanzos)

108,25RODRÍGUEZ PORCA, PEDRO LUIS 032425987

015027721 - IES de Ames (Ames) I3 15026030 - IES Terra de Xallas (Santa Comba)

108,00 590007BOO FEIJOO, MARÍA JESÚS 033234420

0 15023338 - IES Praia Barraña (Boiro)

107,02CASAL PEREIRA, MARÍA DORES 033244676

0 15014568 - IES Nº 1 (Ribeira)105,12SARASQUETE REIRIZ, DEMETRIO 033219725

0 15012730 - IES Camilo José Cela (Padrón)

105,00LOURIDO FERNÁNDEZ, MARÍA ISABEL 033236868

0 27016248 - IES de Monterroso (Monterroso)

103,00TRASTOY REGO, MARÍA DEL CARMEN 034252468

0 15008817 - IES de Melide (Melide)102,30FLORES CABANA, MANUEL JESÚS 033844040

0 15010812 - IES Virxe do Mar (Noia)101,45FERNÁNDEZ AREÁN, PLÁCIDO 034245201

0 27013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

100,15LÓPEZ PIÑEIRO, ANA MARÍA 033854607

0 15001148 - IES As Mariñas (Betanzos)

100,06FERNÁNDEZ GRAÑA, CRUZ 032426704

0 15023338 - IES Praia Barraña (Boiro)

99,95MARTÍNEZ CAO, ANDRÉS 032630249

Páxina de 25674

Page 75:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Física e química

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590007

032015207 - IES O Couto (Ourense) I3 27007259 - IES Río Cabe (Monforte de Lemos)

97,80 590007CAMPOS ÁLVAREZ, CARLOS 034929183

015026716 - IES Adormideras (Coruña (A))

I3 15025657 - IES de Mugardos (Mugardos)

97,71 590007HERNÁNDEZ MARTÍN, MARÍA CONCEPCIÓN

012697316

0 36020131 - IES de Mos (Mos)97,32MARTÍN LORENZO, GLORIA 036042991

0 27016352 - IES de Palas de Rei (Palas de Rei)

96,50CASTRO DUARTE, MARÍA DOLORES 033845811

0 15023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

96,18MARTÍNEZ RUBAL, BEATRIZ 032448209

032009131 - IES Universidade Laboral (Ourense)

I3 32015232 - IES Lagoa de Antela (Xinzo de Limia)

95,97 590007GARCÍA MARTÍN, MARÍA ISABEL 034942711

0 15032081 - IES de Fene (Fene)95,50SUÁREZ CAÍNZOS, MARGARITA 032635961

0 15027873 - IES Afonso X O Sabio (Cambre)

95,25FORNEAS DÍAZ, MARÍA JESÚS 033839423

0 15003881 - CPI Alcalde Xosé Pichel (Coristanco)

94,56DÍAZ BLANCO, JESÚS 032403771

032009116 - IES 12 de Outubro (Ourense)

I3 32016273 - IES Xesús Ferro Couselo (Ourense)

94,54 590007RODRÍGUEZ ALONSO, MARÍA ISABEL 034904835

0 36019529 - IES Ribeira do Louro (Porriño (O))

93,65LUCAS DOMÍNGUEZ, MARÍA DEL ROSARIO

033220578

036011567 - IES Castelao (Vigo) I3 36019566 - IES de Chapela (Redondela)

93,64 590007GÓMEZ QUINTANA, JOSEFA 034903818

0 15026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

93,40BLANCO ALLER, JORGE RAMÓN 032763430

0 36014520 - IES Pedra da Auga (Ponteareas)

92,75CORRAL BLANCO, MANUEL 034599325

0 15002591 - IES Monte Neme (Carballo)

91,00NORES SOLIÑO, CLAUDINA 035278357

0 15027216 - IES Fernando Esquío (Neda)

91,00MONTES RODRÍGUEZ, RODRIGO 034948458

0 15026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

90,82PRADO VIQUEIRA, ELENA 032424656

Páxina de 25675

Page 76:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Física e química

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590007

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

90,05VARELA GARCÍA, M. ÁNGELES 032443044

0 15027228 - IES María Casares (Oleiros)

90,00PÉREZ FONTANA, F. JAVIER 032422800

0 15025694 - IES Moncho Valcarce (Pontes de García Rodríguez (As))

89,50REBOREDO MIRAGAYA, JOSÉ DANIEL 032353658

0 15025682 - IES Fraga do Eume (Pontedeume)

89,50DOVAL VALES, GERARDO 032442293

015023466 - IES Lamas de Abade (Santiago de Compostela)

R3 15026731 - IES Campo de San Alberto (Noia)

89,08 590007FACAL DÍAZ, JOSÉ MANUEL 076345811

032008941 - IES Eduardo Blanco Amor(Ourense)

I3 32015876 - IES Xermán Ancochea Quevedo (Pobra de Trives (A))

88,03 590007GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, SIRA 034961371

0 15026731 - IES Campo de San Alberto (Noia)

87,50RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, DOLORES 076401303

0 36019669 - IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

87,25RAPOSO CASTRO, FELISA 033211442

0 32015232 - IES Lagoa de Antela (Xinzo de Limia)

86,80SARRIA SÁNCHEZ, ANA MARÍA 034916257

0 15027654 - IES Agra de Leborís (Laracha (A))

86,20CORDAL RODRÍGUEZ, CARMEN CRISTINA

032753986

0 32011330 - IES O Ribeiro (Ribadavia)

86,20LAMAS GULÍAS, FRANCISCO 034913690

0 36019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

86,00DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, MARÍA CONCEPCIÓN

034598894

0 27013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

86,00MEILÁN GARRIDO, MARÍA DEL CARMEN

033838040

0 15020854 - CPI de Xanceda (Mesía)85,00PÉREZ LÓPEZ, MARÍA CARMEN 033830188

0 15027721 - IES de Ames (Ames)84,96COLINAS RODRÍGUEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES

035993639

027016303 - IES Pedregal de Irimia (Meira)

R3 27016297 - IES Enrique Muruais (Pontenova (A))

84,57 590007RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MARÍA DEL MAR

033831495

0 15010812 - IES Virxe do Mar (Noia)84,44GARCÍA CARRERA, JOSÉ 034623374

Páxina de 25676

Page 77:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Física e química

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590007

0 15025657 - IES de Mugardos (Mugardos)

84,32RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MARÍA TERESA

033216523

0 32014801 - IES Cidade de Antioquía (Xinzo de Limia)

83,10DOMARCO DOPAZO, MARÍA DEL CARMEN

034951485

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)83,00FANDIÑO DA TORRE, JUAN CARLOS 033228121

0 27016613 - IES Río Miño (Rábade)82,44GONZÁLEZ GÓMEZ, JOSÉ LUIS GUMERSINDO

036012481

0 15027903 - IES Eduardo Blanco Amor (Culleredo)

82,00MOUZO FUENTES, JOSÉ MANUEL 032429824

0 36019256 - IES de Vilalonga (Sanxenxo)

82,00CASTRO POCEIRO, JOAQUÍN MANUEL 035258530

0 27004635 - CPI Dr. López Suárez (Friol)

81,85LÓPEZ FRANCO, MARÍA ASUNCIÓN 033827828

0 32015232 - IES Lagoa de Antela (Xinzo de Limia)

81,50LLANO FERNÁNDEZ, MARÍA CARMEN 034935085

0 15027782 - IES Nº 1 (Ordes)80,99LIÑARES CANDAL, MANUEL 032413190

0 36020261 - IES Terra de Turonio (Gondomar)

80,61RIVERA CARBALLO, MARÍA DOLORES 036037810

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)80,00GARCÍA ESTÉVEZ, MARÍA ISABEL 032448369

036013448 - IES Manuel Antonio (Vigo)

I2 36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo)

79,96 590007ARES RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS 033844337

0 36019402 - IES Pazo da Mercé (Neves (As))

79,46GARCIA PARADA, EDUARDO 032759818

0 15027721 - IES de Ames (Ames)79,12NEIRA GONZÁLEZ, MERCEDES 076805337

0 32016340 - IES Aquis Querquernis (Bande)

78,50LÓPEZ FERNÁNDEZ, ELVIRA 034911088

0 27014811 - IES Fontem Albei (Fonsagrada (A))

78,17FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, BEATRIZ 033837663

0 27002997 - CPI Virxe do Monte (Cospeito)

78,00OTERO RODRÍGUEZ, ESTHER 033311468

0 15019347 - CPI Camiño de Santiago(Pino (O))

77,74VÁZQUEZ DIZ, M. JOSEFA 034906003

Páxina de 25677

Page 78:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Física e química

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590007

0 27015773 - IES A Piringalla (Lugo)77,70BOUZAS GOYANES, JOSÉ LUIS 010048376

0 32004118 - CPI Antonio Faílde (Coles)

77,37LLANO FERNÁNDEZ, JUAN IGNACIO 034910110

0 36019566 - IES de Chapela (Redondela)

76,03VEIGUELA FUENTES, MARCELINO JOSÉ

009372366

0 36020362 - IES de Valga (Valga)75,42REINO CALVO, MARÍA DEL CARMEN 033230294

0 15027721 - IES de Ames (Ames)75,41FIDALGO FERNÁNDEZ, JESÚS 034934372

0 15026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

75,07SUÁREZ DEBEN, MARÍA MERCEDES 032416033

0 27013326 - IES Lois Peña Novo (Vilalba)

74,96FOLGUEIRAS ALONSO, MARÍA ESTHER

033812129

0 36009172 - CPI Manuel Padín Truiteiro (Soutomaior)

74,85PABLOS NIETO, FERNANDO DE 003428111

0 15027976 - IES Poeta Añón (Outes)74,72LOSADA ANDREU, DANIEL 035284939

0 15006754 - IES Marqués de Suanzes (Ferrol)

74,60VILASÁNCHEZ SEOANE, JOSÉ EUGENIO

032639740

0 15020911 - CPI de Vedra (Vedra)74,50LUACES NOCHE, MARÍA LOURDES 032642635

015025657 - IES de Mugardos (Mugardos)

R3 15027927 - IES Ramón Caamaño (Muxía)

72,76 590007BERNABEU GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN

032443694

0 15023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

72,44FERRÁNDEZ CASTELEIRO, MARÍA DOLORES

032439803

0 36020261 - IES Terra de Turonio (Gondomar)

71,22CARRERA VÁZQUEZ, CANDIDO 036058547

036007011 - IES Pino Manso (Porriño (O))

I3 36013576 - CPI Manuel Suárez Marquier (Rosal (O))

70,97 590007RIAL ZUECO, JUANA MARÍA 014251227

0 27013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

70,01ANAYA GONZÁLEZ, JOSÉ GABRIEL 033852711

0 15000338 - CPI Conde de Fenosa (Ares)

70,00CORTIZAS GÓMEZ, MARÍA BLANCA 076405753

0 15027368 - IES Maximino Romero de Lema (Zas)

69,96BARRIENTOS MARTÍNEZ, JOSÉ 033212416

Páxina de 25678

Page 79:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Física e química

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590007

0 15027368 - IES Maximino Romero de Lema (Zas)

69,92PAN VEIRA, JOSÉ MANUEL 032424127

0 15006687 - IES de Catabois (Ferrol)69,91GOLPE MÉNDEZ, EDUARDO 032602011

0 15007400 - CPI de Ponte Carreira (Frades)

69,02ROMAR LEMA, ÁNGEL 032750748

0 32016431 - IES San Mamede (Maceda)

69,02RODRÍGUEZ ROBLES, MARÍA DEL CAMINO

034956516

0 15006687 - IES de Catabois (Ferrol)68,57RODRÍGUEZ ARMESTO, MARÍA ROSA 032399592

0 36020295 - IES Mestre Landín (Marín)

68,47DIAS SILVA, ARMANDO 035284591

0 36013758 - IES Laxeiro (Lalín)68,46MATO OLIVEIRA, ROSA MARÍA 052470392

0 15026807 - IES Félix Muriel (Rianxo)67,67FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, GUILLERMO

034946918

0 36005142 - CPI Santa Lucía (Moraña)

67,00GEY PÉREZ, DOLORES SONIA 033256400

0 36020362 - IES de Valga (Valga)66,76CAMPOS NÚÑEZ, MANUEL 036023441

0 27006966 - IES San Rosendo (Mondoñedo)

66,32PÉREZ CASTIÑEIRA, MARÍA 033856547

0 36004927 - CPI de Mondariz (Mondariz)

66,32VALDES ÁLVAREZ, MARÍA DEL CARMEN

036063548

0 15008039 - CPI Cernadas de Castro (Lousame)

66,00ENRÍQUEZ LÓPEZ, MARÍA JESÚS 033993761

0 15020911 - CPI de Vedra (Vedra)65,94SUÁREZ ALÉN, LAURA 033224137

0 27015967 - CPI Uxío Novoneira (Pedrafita do Cebreiro)

65,68VILA CASTRO, M. JOSÉ 033845747

0 15002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

65,59ÁLVAREZ FLÓREZ, JOSÉ CARLOS 076617276

0 15021767 - IES Castro da Uz (Pontes de García Rodríguez (As))

65,52RUIZ FERNÁNDEZ, MARÍA AURORA 011043526

0 15019301 - CPI de San Vicente (Baña (A))

65,32GÓMEZ FERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN

033828198

Páxina de 25679

Page 80:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Física e química

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590007

0 36000247 - CPI de Cova Terreña (Baiona)

64,72TOMÉ SANMARTÍN, MARÍA JOSÉ 036035288

032015232 - IES Lagoa de Antela (Xinzo de Limia)

R3 32016790 - IES Castro de Baronceli (Verín)

64,72 590007YEBRA FERRO, MIGUEL ÁNGEL 034938239

0 15020994 - CPI de Viaño Pequeno (Trazo)

64,71GONZÁLEZ QUINTELA, MARÍA ÁNGELES

032768084

0 15026388 - IES Fontexería (Muros)64,70CHENLO MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL 035431011

0 27012048 - IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Sarria)

63,40DÍAZ LÓPEZ, MARÍA RUTH 034256307

0 15025530 - IES da Pobra do Caramiñal (Pobra do Caramiñal (A))

62,90MIGUÉNS CRISTOBO, MARÍA DE LOS ÁNGELES

033268793

0 32011330 - IES O Ribeiro (Ribadavia)

61,87LÓPEZ PEREIRA, M. JESÚS 034251545

0 27016248 - IES de Monterroso (Monterroso)

61,57VARELA LATAS, MARÍA DOLORES 033841700

0 36024203 - IES Faro das Lúas (Vilanova de Arousa)

61,49FERNÁNDEZ OCAMPO, MARÍA DEL CARMEN

032638729

0 15027216 - IES Fernando Esquío (Neda)

60,82IGLESIAS MERA, SANTIAGO 032773830

0 36020131 - IES de Mos (Mos)59,92ÁLVAREZ LEAL, MARÍA DEL CARMEN 036007638

0 15020544 - IES de Ortigueira (Ortigueira)

59,50GARCÍA GARCÍA, MARÍA ÁNGELES 052620688

0 15008714 - CPI da Picota (Mazaricos)

58,52FREIRE CAMINO, DOLORES DORINDA 033238317

0 15008301 - IES Urbano Lugrís (Malpica de Bergantiños)

58,14BLANCO VIEITES, MARÍA DOLORES 032782736

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

57,66ROMERO PENA, MARÍA DEL PILAR 032429377

0 27012450 - CPI Dr. López Suárez (Saviñao (O))

56,80GONZÁLEZ PERAITA, M. JOSÉ 034957881

0 32002781 - CPI Tomás Terrón Mendaña (Carballeda de Valdeorras)

55,82MARTÍNEZ QUINTANA, ROBERTO JOSÉ

032406112

Páxina de 25680

Page 81:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Física e química

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590007

0 36019751 - IES de Tomiño (Tomiño)55,00SERRANO JAÉN, MERCEDES 025987867

0 36019256 - IES de Vilalonga (Sanxenxo)

54,40ÁLVAREZ TORRES, TOMÁS AGUSTÍN 035445353

0 27013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

53,96LÓPEZ SOMOZA, MARÍA DOLORES 034246453

0 32015475 - IES Abrente (Ribadavia)53,82RAMOS MÉNDEZ, MARÍA DE LA CONCEPCIÓN

034906178

0 27012048 - IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Sarria)

52,32DOMÍNGUEZ GERPE, XULIO 032448871

0 15010058 - CPI do Feal (Narón)52,12RODRÍGUEZ LÓPEZ, MANUEL JOAQUÍN

032635589

0 32016625 - IES de Celanova (Celanova)

51,46MIGUEL GUTIÉRREZ, MARÍA ÁNGELES012740189

0 36020386 - IES Marco do Camballó(Vila de Cruces)

50,47ARES RIVAS, MARÍA JOSÉ 032627362

0 27013648 - IES Vilar Ponte (Viveiro)49,37REAL VILARIÑO, MARÍA DEL CARMEN 033315635

0 15027861 - IES Pedra da Aguia (Camariñas)

49,03COELLO TORRES, ADELA 034952082

0 15025268 - IES As Telleiras (Narón)48,00MATEOS SANTAMARÍA, MANUEL 034957708

0 36004745 - IES A Paralaia (Moaña)45,97AROZARENA LLOPIS, BLANCA 050305729

0 36017685 - CPI da Ribeira (Porriño (O))

44,32MATEOS SANTAMARÍA, CARMEN 034969920

0 36020350 - IES Pintor Colmeiro (Silleda)

42,74TEIRA ROIS, JESÚS MARÍA 033259866

0 15008039 - CPI Cernadas de Castro (Lousame)

42,58LÓPEZ GONZÁLEZ, MARÍA BELÉN 036094071

0 36008155 - CPI de Rodeiro (Rodeiro)

42,52GÓMEZ CARDERO, LIDIA 034968737

0 32005305 - CPI Laureano Prieto (Gudiña (A))

41,04VÁZQUEZ MONTES, MARÍA TERESA 044445751

0 27003151 - IES Lama das Quendas (Chantada)

40,96LÓPEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ MIGUEL 034945280

Páxina de 25681

Page 82:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Física e química

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590007

036019463 - IES Johan Carballeira (Bueu)

I3 27006966 - IES San Rosendo (Mondoñedo)

39,92 590007RÍOS VÁZQUEZ, SONIA 036138805

0 27016297 - IES Enrique Muruais (Pontenova (A))

37,57PERNAS DÍAZ, JUAN CARLOS 033319151

0 36013758 - IES Laxeiro (Lalín)33,42MESEGO PAZOS, ANA ISABEL 035456321

0 15014957 - CPI de San Sadurniño (San Sadurniño)

32,50GUILLÍN FRAGA, JUAN JOSÉ 079312026

0 15025530 - IES da Pobra do Caramiñal (Pobra do Caramiñal (A))

32,50BUSSIERES FERREIRA, CARLOS 032817997

0 15021755 - IES Cabo Ortegal (Cariño)

30,54DÍAZ GÓMEZ, ANIANA MARÍA 032815596

0 36007621 - CPI de Pontecesures (Pontecesures)

28,30SUÁREZ BOTANA, RAQUEL 079316482

032016790 - IES Castro de Baronceli (Verín)

R3 36020271 - IES As Bizocas (Grove (O))

28,06 590007GÓMEZ RODRÍGUEZ, MARÍA LOURDES044454342

0 27007247 - IES Francisco Daviña Rey (Monforte de Lemos)

28,03DOMARCO LÓPEZ, YOLANDA 034971636

0 27013648 - IES Vilar Ponte (Viveiro)28,00IGLESIAS RIVERA, MARÍA MONTSERRAT

032666009

0 27016509 - IES Marqués de Sargadelos (Cervo)

28,00MOURIZ LAMAS, LUIS ANTONIO 033320780

015026388 - IES Fontexería (Muros) R528,00 590007NIETO CAMPOS, DOLORES DELFINA 034921005

036019396 - IES Francisco Asorey (Cambados)

I3 15014556 - IES Coroso (Ribeira)27,91 590007CASADO GUERRA, JOSÉ LUIS 039176517

0 15003224 - IES Fernando Blanco (Cee)

27,10VÁZQUEZ ROCA, ANA 034895185

015026030 - IES Terra de Xallas (Santa Comba)

R3 15026388 - IES Fontexería (Muros)26,65 590007RAMOS RIVAS, MARÍA ÁNGELES 034892146

0 15027691 - IES de Porto do Son (Porto do Son)

26,40MARIÑO DOMÍNGUEZ, FRANCISCO 078781717

0 15027711 - IES Leliadoura (Ribeira)23,90SANMARTÍN VARELA, LUIS ÁNGEL 076817540

Páxina de 25682

Page 83:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Física e química

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590007

015027927 - IES Ramón Caamaño (Muxía)

R521,30 590007MAZAS BRANDARIZ, DIEGO 032830187

036020271 - IES As Bizocas (Grove (O))

R520,90 590007REY GOBERNA, LISARDO 036012307

036013576 - CPI Manuel Suárez Marquier (Rosal (O))

R519,10 590007CASTELLS CIVIDANES, MÓNICA 035323935

015027940 - IES As Insuas (Muros) I518,74 590007REGUEIRO FUENTES, MARÍA ISABEL 046904218

015014556 - IES Coroso (Ribeira) R518,54 590007GONZÁLEZ AVIÓN, XOSÉ CARLOS 076900239

027006966 - IES San Rosendo (Mondoñedo)

R518,00 590007IGLESIAS VÁZQUEZ, MARÍA BEATRIZ 033332045

032015876 - IES Xermán Ancochea Quevedo (Pobra de Trives (A))

R517,94 590007GRAÑA FERNÁNDEZ, MARÍA PAULA 032679929

032001725 - IES Lauro Olmo (Barco de Valdeorras (O))

I517,60 590007BRUZOS HIGUERO, DAVID 034999610

017,50RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, VIRGINIA 035567987

017,44DÍAZ LISTA, MARÍA DE LA PAZ 052432093

017,20GAUTE RIVAS, MARÍA JOSÉ 033322745

0 32016777 - IES Carlos Casares (Viana do Bolo)

17,00GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MARÍA INÉS 035323248

017,00RODRÍGUEZ BEIRO, MANUELA 076361215

016,80BASCUAS DOMÍNGUEZ, ELENA 046904316

015,00RODRÍGUEZ PORTELA, RICARDO 032815786

013,30LÓPEZ LÓPEZ, RICARDO 076618906

013,10GÓMEZ RAPOSO, EDUARDO MANUEL 033289024

012,65COSTAS COSTAS, UGO 036119527

012,60LÓPEZ FONTÁN, JOSÉ LUIS 033277410

012,00ALMEIDA FREIRE, LAURA 032682369

Páxina de 25683

Page 84:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Física e química

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590007

011,65SUÁREZ FILLOY, MARÍA JOSÉ 052482730

011,50LÓPEZ RODRÍGUEZ, NURIA 044472215

010,95FREIRE PÉREZ DE JUAN, LUIS 032434987

010,85FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, CÁNDIDO 076705079

09,99DELGADO RODRÍGUEZ, Mª NIEVES 032784074

09,65PRADO ESPIÑEIRA, ROBERTO 032816418

09,38MEDINA FILGUEIRA, CARLOS MANUEL035305303

09,05QUINTANILLA GAYOSO, MARÍA TERESA

032637523

09,00GONZÁLEZ GERVASI, MARÍA DEL ROSARIO

033254917

08,75LORENZO EIRÍN, MARÍA DEL PILAR 032636707

08,00FLÓREZ GONZÁLEZ, ANA ROSA 009405279

07,80LÓPEZ GONZÁLEZ, MARINA 033303769

07,40PÉREZ FERNÁNDEZ, MARÍA PALOMA 076936197

07,25FERNÁNDEZ NIETO, MARÍA JOSEFA 076569184

06,80SOTELO PARDOS, ALEJANDRO 033287285

06,75GONZÁLEZ PAZ, JUAN CARLOS 076408601

06,60FERNÁNDEZ GARCÍA, NURIA ISABEL 010203204

06,55FERNÁNDEZ VILLARINO, LAURA 032815933

06,45MASSO SALGUEIRO, FÉLIX 032794635

06,40FÉLIX CHAMOSA, MARÍA PAZ 035296032

04,35FERNANDEZ REGO, FERNANDO 032692945

04,30REY TOJA, MARÍA DEL CARMEN 033276033

Páxina de 25684

Page 85:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Física e química

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590007

04,25DÍAZ IGLESIAS, GLADYS 034927405

04,05BESTEIRO QUINTELA, FERNANDO 024403986

03,85SERANTES POMBO, ISIDORO 035451644

03,75LATA BLANCO, DARIO 033285562

03,70ROMÁN FERNÁNDEZ, BENEDICTO 034918770

03,70CORONA ARISTU, FRANCISCO JAVIER032781270

03,60FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA DEL PILAR

071871098

03,50DÍAZ SEOANE, MARÍA RAQUEL 032654319

03,50VILLAR PIÑÓN, JOSÉ ANTONIO 076410412

03,45RODRÍGUEZ PUGA, OLGA 076715856

03,30BARREIRO CORREA, ROSA 035417661

03,10FERNÁNDEZ LÓPEZ, GUMERSINDO 034989669

03,00CASTRO PIÑEIRO, ROSA MARÍA 076405155

03,00VÁZQUEZ MONTERO, CRISTINA 036078915

00,00SISTO EDREIRA, RAFAEL CARLOS 033252651

00,00FERREIRO SANMIGUEL, JOSÉ LUIS 034939029

00,00CLARO IGLESIAS, ANA MARÍA 033849624

00,00FERNÁNDEZ RIÁDIGOS, MARÍA JESÚS 035309571

00,00RODRÍGUEZ RIVERO, MARÍA CARMEN 033318139

00,00CURROS LÓPEZ, JESÚS ANTONIO 034889609

00,00GUERRERO REY, MARÍA DOLORES 035445566

00,00AMADO SERANTES, SEVERINO 035318371

Páxina de 25685

Page 86:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Física e química

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590007

00,00TEIJIDO LÓPEZ, MARÍA ALICIA 033260921

00,00LAGO NÚÑEZ, SARA 036098115

00,00SÁNCHEZ PALLAS, MARÍA BEGOÑA 032782376

00,00GOSENDE BRAGAÑA, MARÍA BELÉN 033290403

00,00PIÑEIRO ARIAS, ROSA ANA 034257222

00,00MACIÑEIRAS NÚÑEZ, ÁNGEL MANUEL 032783776

00,00GUERREIRO PAZ, ISABEL 032652613

00,00VÁZQUEZ VÁZQUEZ, RITA 033213745

00,00OVIEDO BRAÑA, JAIME MANUEL 034991133

00,00FERNÁNDEZ QUINTÁS, EVA 034896108

00,00LÓPEZ PÉREZ, JOSÉ ANTONIO 035310910

00,00SIEIRA RIVAS, MARÍA VICENTA 052452649

00,00RIVEIRA EDREIRA, MARÍA SARA 033278023

00,00CAMPOS GONZÁLEZ, MARÍA JESÚS 034968739

00,00IGLESIAS NOVOA, JULIA 034937701

00,00COBAS PAZ, CRISTINA 077401365

00,00FRANCO GÓMEZ, ELISA EMILIA 034966775

00,00GONZÁLEZ PADRÓN, BENITA 034950320

00,00DOMÍNGUEZ OTERO, MARÍA DEL CARMEN

036070132

00,00VILAMEÁ DIÉGUEZ, DOSINDA NÉLIDA 033815005

00,00CALVEIRO LÓPEZ, MATILDE 033275103

00,00LEIRA MARTÍNEZ, MARÍA MERCEDES 032637270

Páxina de 25686

Page 87:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Física e química

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590007

00,00LOSADA LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN 034982505

00,00GARCÍA RODRÍGUEZ, MIGUEL 032823663

00,00DA SILVA SÁNCHEZ, IVÁN 033994858

Biling.

Bioloxía e xeoloxía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590008

0 15014568 - IES Nº 1 (Ribeira)155,00RODRÍGUEZ RUIBAL, MARÍA MERCEDES

033219336

015026753 - IES A Pontepedriña (Santiago de Compostela)

I1 15021482 - IES San Clemente (Santiago de Compostela)

129,53 590008LUCAS DOMÍNGUEZ, NICOLÁS 033246115

0 15026753 - IES A Pontepedriña (Santiago de Compostela)

122,32VÁZQUEZ VÁZQUEZ, ADELA 032408357

015015861 - IES Eduardo Pondal (Santiago de Compostela)

I2 15016000 - CIFP Compostela (Santiago de Compostela)

115,23 590008LÓPEZ GARCÍA, EULALIA 033809150

0 15001136 - IES Francisco Aguiar (Betanzos)

112,50CRUZ CRUZ, MARÍA TERESA 009704603

0 15008817 - IES de Melide (Melide)107,98FERNÁNDEZ NOVOA, CONCEPCIÓN 076617192

0 15001148 - IES As Mariñas (Betanzos)

106,54SÁNCHEZ GRANDE, MARÍA LUISA 033849396

0 36007011 - IES Pino Manso (Porriño(O))

105,85COBAS FLÓREZ, MARÍA VICTORIA 036026518

0 15026704 - IES David Buján (Cambre)

105,00LÓPEZ SAAVEDRA, EDMUNDO 032607686

0 36007011 - IES Pino Manso (Porriño(O))

104,00CHAO GONZÁLEZ, MARÍA BELÉN 036041972

0 36018999 - IES As Barxas (Moaña)103,34LÓPEZ BERMÚDEZ, FRANCISCO JAVIER

002507222

Páxina de 25687

Page 88:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Bioloxía e xeoloxía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590008

015027411 - IES de Cacheiras (Teo) I3 36002335 - IES Manuel García Barros (Estrada (A))

103,10 590008GIL NECIGA, MIGUEL 035994164

0 32011330 - IES O Ribeiro (Ribadavia)

99,00TAPIA GIL, MARÍA JESÚS 034911627

0 15027411 - IES de Cacheiras (Teo)98,78PEREIRAS LÓPEZ, JESÚS 033848140

0 36007734 - IES Mendiño (Redondela)

97,50FERNÁNDEZ PÉREZ, CELIA 034627243

015015861 - IES Eduardo Pondal (Santiago de Compostela)

I3 15027721 - IES de Ames (Ames)96,50 590008SMYTH CHAMOSA, MARGARITA 035283361

0 15027873 - IES Afonso X O Sabio (Cambre)

96,18CRUZ AÑÓN, MARÍA CARMEN 032770439

015025301 - IES Arcebispo Xelmírez II (Santiago de Compostela)

I3 36016127 - IES Aquis Celenis (Caldas de Reis)

95,00 590008VÁZQUEZ FROJÁN, MARÍA DOLORES 035436063

0 15027654 - IES Agra de Leborís (Laracha (A))

94,96LÓPEZ GONZÁLEZ, CARLOS 034245673

0 15023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

94,80CERVIÑO DEBEN, GUMERSINDO M. 032427485

0 15025611 - IES Monte das Moas (Coruña (A))

94,30FERNÁNDEZ MUNÍN, MARÍA CONCEPCIÓN

033257522

0 15027782 - IES Nº 1 (Ordes)94,19SÁNCHEZ FUENTES, MANUELA 032756429

0 15020556 - IES Breamo (Pontedeume)

91,86JIMÉNEZ LÓPEZ, ALMUDENA 006553360

0 15002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

91,80VEIRA TEJERO, MARÍA DEL CARMEN 032772148

0 32011330 - IES O Ribeiro (Ribadavia)

91,79PÉREZ RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ 034938346

0 15005269 - IES Urbano Lugrís (Coruña (A))

91,50DELGADO MARTÍNEZ, MARÍA DEL CARMEN

032749255

0 27013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

90,85MARRONDO PRIETO, MARÍA ASUNCIÓN

033811017

0 27003151 - IES Lama das Quendas (Chantada)

90,50PRADO BÓVEDA, GLADYS 034953905

Páxina de 25688

Page 89:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Bioloxía e xeoloxía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590008

036019670 - IES do Castro (Vigo) I3 36019566 - IES de Chapela (Redondela)

90,12 590008ARIAS MARTÍNEZ, ANA MARÍA 010050393

0 27016200 - IES Poeta Díaz Castro (Guitiriz)

90,00FERNÁNDEZ SEGURA, JOSÉ MARÍA 033303518

0 15020556 - IES Breamo (Pontedeume)

89,94SEQUEIROS NOGUEIRA, JUAN CARLOS

034925860

0 15003224 - IES Fernando Blanco (Cee)

89,80FACAL MARTÍNEZ, JOSEFA 076350690

0 15002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

89,63VÁZQUEZ SUÁREZ, M. ROSARIO 032397004

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

89,60MOSQUERA SANTE, M. JOSÉ 032446422

0 15025657 - IES de Mugardos (Mugardos)

89,00RICOY RIEGO, MARÍA OLGA 032382517

0 36018677 - IES Luís Seoane (Pontevedra)

87,00VILLAVERDE FONTÁN, JUAN ANTONIO035289787

0 36019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

86,58BARCIELA VARELA, EDUARDO 036045159

0 27013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

82,54REVILLA LÓPEZ, MARÍA TERESA 033834619

024000990 R3 32001683 - IES Martaguisela (Barco de Valdeorras (O))

80,26 590008ARIAS FERNÁNDEZ, MARÍA DE LA MERCED

010066390

0 15027733 - IES de Arzúa (Arzúa)80,22LIÑARES GIRAUT, MARÍA CARMEN 076507837

036019426 - IES Coruxo (Vigo) I3 36007734 - IES Mendiño (Redondela)

78,50 590008PÉREZ PÉREZ, TOMÁS 036050957

0 15027125 - IES de Viós (Abegondo)78,35LORENZO VIDAL, CARLOS 032417590

0 27012048 - IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Sarria)

77,40DÍAZ CASTRO, MONTSERRAT 033853672

0 15019301 - CPI de San Vicente (Baña (A))

77,15FRAGA CABADO, JUAN ANTONIO 033228958

0 27012048 - IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Sarria)

76,60DE VEGA RODRÍGUEZ, MARÍA DEL PILAR

033822185

Páxina de 25689

Page 90:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Bioloxía e xeoloxía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590008

0 36019463 - IES Johan Carballeira (Bueu)

76,07FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA BEGOÑA

034941283

0 36020362 - IES de Valga (Valga)76,02GARCÍA BERNADAL, MARÍA IRENE 033243148

0 36020131 - IES de Mos (Mos)74,50MÉNDEZ PAZÓ, RAQUEL ALEJANDRA 036061899

0 32014801 - IES Cidade de Antioquía (Xinzo de Limia)

73,50SUÁREZ CANAL, MARÍA ROSA 034606309

0 15021317 - CPI Pecalama (Tordoia)72,97LÓPEZ RODRÍGUEZ, MERCEDES 035289927

036019566 - IES de Chapela (Redondela)

R3 36020131 - IES de Mos (Mos)71,94 590008CASAL MÁRQUEZ, MARCO ANTONIO 043662625

0 15003376 - CPI O Cruce (Cerceda)71,50COUCEIRO GONZÁLEZ, MARÍA PILAR 034896204

0 15020994 - CPI de Viaño Pequeno (Trazo)

69,86BRAÑAS ABAD, MARÍA ISABEL 033859308

0 15009241 - CPI Virxe da Cela (Monfero)

68,94FANDIÑO RÍO, MARÍA JOSÉ 032775306

036011634 - IES Politécnico de Vigo (Vigo)

I3 32016790 - IES Castro de Baronceli (Verín)

68,50 590008FERNÁNDEZ CORTES, MARÍA DEL CARMEN

034946161

0 15023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

67,00ARIAS IBÁÑEZ, M. JESÚS 032604135

0 15021767 - IES Castro da Uz (Pontes de García Rodríguez (As))

66,72CASANOVA SÁNCHEZ, MARÍA DEL PILAR

032787156

015019347 - CPI Camiño de Santiago (Pino (O))

I3 15014556 - IES Coroso (Ribeira)66,20 590008LÓPEZ GROMAZ, JESÚS MARÍA 033266119

0 15027368 - IES Maximino Romero de Lema (Zas)

66,02CASTIÑEIRA GARCÍA, MARÍA LUISA 032755555

0 36019323 - IES Chano Piñeiro (Forcarei)

65,86SUÁREZ BERMÚDEZ, MARTA 036032007

0 32015475 - IES Abrente (Ribadavia)64,82CERDEIRA AMARO, MARÍA TERESA 034935964

0 15027976 - IES Poeta Añón (Outes)64,43LAMAS OTERO, MERCEDES 033218454

0 15007621 - CPI Cabo da Area (Laxe)

64,14DÍAZ RAMA, ELISEO 052432400

Páxina de 25690

Page 91:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Bioloxía e xeoloxía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590008

0 15014568 - IES Nº 1 (Ribeira)64,00TROITIÑO BARROS, RAQUEL TRINIDAD

052480734

0 15027368 - IES Maximino Romero de Lema (Zas)

64,00MARTÍNEZ SAN LUIS, ANA MARÍA 033261320

0 15003005 - CPI Vicente Otero Valcárcel (Carral)

63,83MULET PÉREZ, NURIA 035449689

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

63,50VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, ANA LUZ 033304558

036011579 - IES A Guía (Vigo) I3 36018999 - IES As Barxas (Moaña)62,85 590008BLANCO MAUDES, CARLOS 036067715

0 36020261 - IES Terra de Turonio (Gondomar)

61,82BERMÚDEZ BARGO, OFELIA 033303556

0 36020350 - IES Pintor Colmeiro (Silleda)

61,20RIBALLO RIBALLO, MARÍA INMACULADA

033233175

0 15015767 - CIFP Politécnico de Santiago (Santiago de Compostela)

61,00VARELA GONZÁLEZ, MILVIA 001094323

0 36019751 - IES de Tomiño (Tomiño)60,44GONZÁLEZ MARTÍNEZ, A. PURIFICACIÓN

036032184

0 15018203 - CPI de Bembibre (Val dDubra)

60,37ASOREY CARBAJAL, MARÍA TERESA 076506444

036002335 - IES Manuel García Barros(Estrada (A))

R3 15026388 - IES Fontexería (Muros)60,32 590008BARREIRO PONTE, MAGALY 033276873

0 15002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

59,41AGROMAYOR MIRA, JOSÉ MANUEL 032424098

0 36020386 - IES Marco do Camballó(Vila de Cruces)

58,32SOUTO BASADRE, MARÍA DEL CARMEN

033263742

0 36009901 - IES San Paio (Tui)58,05CALVO GERMALES, MARÍA LUISA 076351407

0 36014520 - IES Pedra da Auga (Ponteareas)

57,54GROBA CASAL, ÁLVARO 036077199

0 15026376 - IES Punta Candieira (Cedeira)

57,50VÁZQUEZ QUINDIMIL, M. RAQUEL 032811107

0 15026388 - IES Fontexería (Muros)57,12FREIRÍA TATO, JUAN CARLOS 076357495

Páxina de 25691

Page 92:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Bioloxía e xeoloxía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590008

015032662 - IES O Mosteirón (Sada) I3 15001926 - CPI As Revoltas (Cabana de Bergantiños)

56,47 590008ROMERO RODRÍGUEZ, CATALINA 032774220

0 27013934 - IES Perdouro (Burela)55,35RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, MARÍA DEL PILAR

032423128

0 15006687 - IES de Catabois (Ferrol)55,08CASTRO CHAO, MARÍA ANTONIA 032392810

0 36009172 - CPI Manuel Padín Truiteiro (Soutomaior)

54,99LAGO ÁLVAREZ, MARCOS 036120270

0 27003175 - IES Val do Asma (Chantada)

54,84RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, MARÍA DEL PILAR

034956274

0 15020911 - CPI de Vedra (Vedra)54,62PALACIO PERULERO, XOSÉ 005251430

0 15026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

53,26OROSA GARCÍA, MIGUEL 034892877

215027721 - IES de Ames (Ames) R3 36005142 - CPI Santa Lucía (Moraña)

52,44 590008PEÑA VILLAMIDE, MARÍA DE LA PAZ 033305081

0 36019323 - IES Chano Piñeiro (Forcarei)

52,07QUINTAS SÁNCHEZ, MARÍA ROSA 034590638

0 36014520 - IES Pedra da Auga (Ponteareas)

51,17PÉREZ GONZÁLEZ, MARÍA TERESA 036012859

0 15023405 - CPI A Xunqueira (Fene)50,71REY EIBE, MARÍA ASCENSIÓN 032639599

036007734 - IES Mendiño (Redondela) R3 36004745 - IES A Paralaia (Moaña)50,69 590008LORENZO ALONSO, MARÍA CONSUELO

036042979

0 32005305 - CPI Laureano Prieto (Gudiña (A))

50,34CASARES GUZMÁN, ARTURO 034961321

033023534 R3 27013958 - IES Monte Castelo (Burela)

49,65 590008VECINO VARELA, ESTRELLA 033858352

0 15027216 - IES Fernando Esquío (Neda)

49,32LISTA GONZÁLEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES

032750995

0 36000247 - CPI de Cova Terreña (Baiona)

49,32ALCALDE GARRIDO, MARÍA ESPERANZA

035252449

0 27013934 - IES Perdouro (Burela)49,12BARCENA DEBEN, MARÍA COVADONGA

032751767

Páxina de 25692

Page 93:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Bioloxía e xeoloxía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590008

036016127 - IES Aquis Celenis (Caldas de Reis)

R3 36019669 - IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

48,82 590008GARCÍA CASTRO, MARGARITA CAROLINA

033243564

0 15026376 - IES Punta Candieira (Cedeira)

48,54RODRÍGUEZ CALVO, LOIS ANXO 032665954

0 15027711 - IES Leliadoura (Ribeira)48,50REGO BALSA, MARÍA DOLORES 033308613

0 15008039 - CPI Cernadas de Castro (Lousame)

48,44SOUTO DE LA TORRE, MARÍA JESÚS 032751425

0 15027368 - IES Maximino Romero de Lema (Zas)

48,32VILA POMBO, LAUREANO MANUEL 076350065

0 15027733 - IES de Arzúa (Arzúa)48,02NIETO LIÑARES, MARÍA DOLORES 033223917

0 36012471 - IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)

44,50TORRES RIVAS, BEGOÑA 044076260

0 32016431 - IES San Mamede (Maceda)

43,82ROMERO SUANCES, MARÍA FRANCISCA

034945522

0 32013582 - IES García-Barbón (Verín)

43,69LÓPEZ SALGADO, MARCOS 036091373

0 36020143 - IES de Poio (Poio)43,32OTERO LÓPEZ, MARÍA ISABEL 076617009

0 15027861 - IES Pedra da Aguia (Camariñas)

42,50QUINTELA SENDE, ROSA PERLA 033290746

0 36019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

42,32FERNÁNDEZ REGO, LUCINAIDE 036056474

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

42,32CARUNCHO CEA, FRANCISCO XABIER 032413572

0 15027216 - IES Fernando Esquío (Neda)

42,00MOSQUERA RIVAS, MARTA 032806425

0 15014957 - CPI de San Sadurniño (San Sadurniño)

41,80ERIAS VILAS, RAMÓN 076363252

0 36013692 - IES Val do Tea (Ponteareas)

40,89PÉREZ PINTOS, RODRIGO 036044902

0 15014568 - IES Nº 1 (Ribeira)39,72QUINTANS RIAL, JUAN 033263910

0 15025530 - IES da Pobra do Caramiñal (Pobra do Caramiñal (A))

37,94BLANCO VEIGA, ROSA MARÍA 033297943

Páxina de 25693

Page 94:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Bioloxía e xeoloxía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590008

0 36019669 - IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

37,00DOVAL CARAMES, M. JESÚS 035307173

0 36019414 - IES A Basella (Vilanova de Arousa)

36,00LORES BUEZAS, MARÍA LUZ 035313741

0 15014556 - IES Coroso (Ribeira)36,00IGLESIAS CASAL, MARÍA TERESA 033262706

0 27003151 - IES Lama das Quendas (Chantada)

34,89PUENTE NOVOA, JOSÉ MANUEL 052471632

0 27016200 - IES Poeta Díaz Castro (Guitiriz)

34,82LÓPEZ MARTÍNEZ, ANA MARÍA 032774620

034,15PEÑA RODRÍGUEZ, LUIS ANTONIO 032407051

0 15025694 - IES Moncho Valcarce (Pontes de García Rodríguez (As))

34,00DAVILA FERRACES, FRANCISCO JOSÉ033250754

0 15025530 - IES da Pobra do Caramiñal (Pobra do Caramiñal (A))

33,12BUENO LEMA, ANA MARÍA 033270132

036020295 - IES Mestre Landín (Marín)

I3 36019232 - IES Monte da Vila (Grove (O))

33,12 590008DE PAZ MUCIENTES, MARÍA DE LA O 032657227

0 36020301 - IES de Meaño (Meaño)33,00LÓPEZ RODRÍGUEZ, ÁNGELA 036109931

0 15025694 - IES Moncho Valcarce (Pontes de García Rodríguez (As))

31,00DUQUE RODRÍGUEZ, EMILIO 032764780

015017880 - CPI de Fonte-Díaz (Touro)

I3 15018148 - CPI de Atios (Valdoviño)28,60 590008SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, MANUEL 033259702

0 15027851 - IES A Cachada (Boiro)28,01AGRA BARREIRO, AGUSTÍN ÁNGEL 033269445

0 36004708 - CPI de Mosteiro-Meis (Meis)

27,99HERMIDA LAGO, JUAN JOSÉ 076990386

0 36019414 - IES A Basella (Vilanova de Arousa)

26,00BAÑOS IGLESIAS, RAQUEL 044817868

0 15021755 - IES Cabo Ortegal (Cariño)

22,00CORTES QUINTEIRO, MARTA MARÍA 032776253

0 36001148 - CPI da Cañiza (Cañiza (A))

21,00TRABA DÍAZ, IRENE 044452375

0 15021755 - IES Cabo Ortegal (Cariño)

18,30SANTOS REGUEIRO, JOSEFA MARGARITA

032757576

Páxina de 25694

Page 95:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Bioloxía e xeoloxía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590008

036020131 - IES de Mos (Mos) R3 27013648 - IES Vilar Ponte (Viveiro)18,25 590008MATILDE GONZÁLEZ, MARÍA AZUCENA036091632

032016790 - IES Castro de Baronceli (Verín)

R3 27002249 - CPI de Castroverde (Castroverde)

18,00 590008FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, ALEJANDRO 032677103

015026388 - IES Fontexería (Muros) R3 27003655 - CPI de Seoane (Folgoso do Courel)

17,95 590008PORTOS CORTIZO, PATRICIA 076828920

0 36020337 - IES de Salvaterra de Miño (Salvaterra de Miño)

17,75PARADA NOGUEIRAS, SANDRA 040979100

0 32015876 - IES Xermán Ancochea Quevedo (Pobra de Trives (A))

16,80ESTÉVEZ ÁLVAREZ, MARTA 034958825

0 36020271 - IES As Bizocas (Grove (O))

16,15VARELA LÓPEZ, MARÍA ISABEL 032788637

036005142 - CPI Santa Lucía (Moraña) R515,62 590008FOUCES DÍAZ, MARÍA DEL CARMEN 036073701

015001926 - CPI As Revoltas (Cabana de Bergantiños)

R3 27002353 - CPI de Cervantes (Cervantes)

15,02 590008CASADO BRAVO, DAVID 034888215

036004745 - IES A Paralaia (Moaña) R515,00 590008MONTES CAMPO, MARÍA MERCEDES 036123455

015018148 - CPI de Atios (Valdoviño) R3 27005913 - CPI Ramón Piñeiro (Láncara)

14,45 590008EIROA OUVIÑA, DAVID 034889283

0 36019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

14,10GIRÁLDEZ RAMALLO, IRIA MARÍA 036146182

036019669 - IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

R513,25 590008FIGUEIRA FIGUEROA, MARÍA JOSÉ 052458018

036019232 - IES Monte da Vila (Grove (O))

R512,25 590008FERNÁNDEZ HOJAS, ROBERTO 011911502

015014568 - IES Nº 1 (Ribeira) I512,07 590008DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL

077325976

015026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

I511,00 590008VILAS RODRÍGUEZ, MARÍA NIEVES 032783101

036024203 - IES Faro das Lúas (Vilanova de Arousa)

I510,90 590008SOLIÑO PÉREZ, ANA MARÍA 078733439

032001683 - IES Martaguisela (Barco de Valdeorras (O))

R510,00 590008FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA MILAGROS

034924839

Páxina de 25695

Page 96:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Bioloxía e xeoloxía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590008

027002249 - CPI de Castroverde (Castroverde)

R510,00 590008LÓPEZ PÉREZ, MARÍA ISABEL 032646721

036007813 - CPI Julia Becerra Malvar (Ribadumia)

I59,80 590008MOLEDO CASTRO, ENCARNACION 032774199

015014556 - IES Coroso (Ribeira) R59,80 590008DACOSTA HERBELLO, MARÍA JOSEFA 035292945

027005913 - CPI Ramón Piñeiro (Láncara)

R59,39 590008GONZÁLEZ GARCÍA, RAQUEL 076821543

027013958 - IES Monte Castelo (Burela)

R58,80 590008PARDO IGLESIAS, JUANA MARÍA 032672013

032001725 - IES Lauro Olmo (Barco de Valdeorras (O))

I58,70 590008SANTOS COSTA, XOÁN XOSÉ 036150892

027002353 - CPI de Cervantes (Cervantes)

R58,50 590008GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ 033268888

027003655 - CPI de Seoane (Folgoso do Courel)

R58,08 590008BERMÚDEZ CASTRO, ROSA MARÍA LOURDES

035246935

08,00PÉREZ RODRÍGUEZ, MARÍA ÁNGEL 076569809

08,00PENA GÓMEZ, MARÍA MERCEDES 033305420

08,00DOSIL DOSIL, ROSA MARÍA 033264297

08,00PUIME MONTERO, BELÉN MARÍA 036111127

07,95DE URZAIZ GUTIÉRREZ DE TERÁN, MARÍA

034867809

07,90RAMIL BLANCO, REGINA FRANCISCA 076403035

07,60ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, ELISA 076712593

07,60RODRÍGUEZ VEREA, MARÍA DEL CARMEN

032437789

07,60RODRÍGUEZ FACAL, MARÍA ESTRELLA033235443

07,50GÓMEZ POVEDA, ANA ISABEL 007967378

07,50TOBÍO RECAREY, MARGARITA 032764880

Páxina de 25696

Page 97:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Bioloxía e xeoloxía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590008

07,40DOMÍNGUEZ MARIÑO, RAMÓN 076777609

07,35GARABATOS PARDO, MARÍA DOLORES

035984654

07,30FERNÁNDEZ RIVERA, CRISTINA 036115406

07,30SAN MARTÍN OUTEIRAL, DAVID ABDON

036120787

07,30NOVO RODRÍGUEZ, GERARDO 033860651

06,80MADARNAS RODRÍGUEZ, MARÍA 034914829

06,55FERNÁNDEZ ZAPATA, PABLO MARÍA 035324030

06,30RODRÍGUEZ GARRIDO, MARÍA TERESA

034958894

05,55FREIRE TARRIDA, MONTSERRAT 052496712

04,10BOENTE CIMA, MARÍA CONCEPCIÓN 035562705

03,90CAEIRO CAMINO, ALEJANDRO JOSÉ 033269367

03,70MOREIRA ARINCON, JOSÉ RAMÓN 033232123

03,30LÓPEZ AIRA, MARÍA DEL PILAR 034261261

03,20GIGIREY SUÁREZ, ANTONIO 033290595

03,20LASTRA POZO, BEATRIZ 036067485

03,20OTERO MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER

033280706

03,15VEIGA SÁNCHEZ, EVA ELSA 033275763

03,00LABANDEIRA LÓPEZ, CONSUELO 033207861

03,00FONTENLA GONZÁLEZ, ANTONIO MANUEL

032626306

00,00GONZÁLEZ PALMOU, OLGA 076809643

00,00LENCE CORTIÑAS, MARÍA JESÚS 033822351

Páxina de 25697

Page 98:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Bioloxía e xeoloxía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590008

00,00BLANCO FERNÁNDEZ, MARÍA LUZ 034988985

00,00GONZÁLEZ SERODIO, MARÍA CARMEN034960340

00,00DE LA TORRE GAREL, RAQUEL 052499011

00,00MARIÑO VILLA, MARÍA ENCARNACIÓN 052450363

00,00DE LA IGLESIA GARCÍA, MARÍA LUZ 078788932

00,00CRESPO CEREZUELA, JOSÉ RAMÓN 053177954

00,00RAMOS VILLAR, MARÍA DEL CARMEN 036058676

00,00FERREIRO MUÍÑO, MARÍA CONCEPCIÓN

076352956

00,00BÉRTOA NAYA, MARÍA ESTHER 052433729

00,00PAVÓN FREIRE, MIGUEL 034948138

00,00RODRÍGUEZ SANMARTÍN, MARÍA DEL PILAR

052482704

00,00ACUÑA MIGUÉNS, LOURDES 035465781

00,00LORENZO ARENAL, MARÍA BELÉN 032830517

00,00CAPELO LAGO, JOSÉ CARLOS 036008443

00,00RANCAÑO HERRÁN, MARÍA 033335716

00,00GONZÁLEZ MUÑOZ, MARÍA GORETTI 034872646

00,00GAGO CALVO, ÁNGEL 034897103

00,00DIOS GONZALEZ, ANA MARIA 044080747

00,00ÁLVAREZ LEAL, MARÍA CONCEPCIÓN 035998778

00,00FLORES GREGORIO, MARÍA LUZ 035456035

00,00FERNÁNDEZ CASTAÑO, CELIA 033847145

00,00TEMES CASAS, MARIA 034897602

Páxina de 25698

Page 99:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Bioloxía e xeoloxía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590008

00,00VIDAL VARELA, LEONOR 033854664

00,00PIÑEIRO SUSAVILA, MARÍA DOLORES 033275867

00,00JUSTO LÓPEZ, MARÍA SOLEDAD 076777891

00,00LUENGO CASTAÑO, AROA ISABEL 046904252

00,00VALCÁRCEL LÓPEZ, FÁTIMA 034942591

00,00ABAL VIDAL, EVA 076996789

00,00CARBALLEIRA CASCUDO, MARÍA JESÚS

076554352

00,00ENJO MALLOU, MARÍA DEL CARMEN 033293775

00,00PANDELO LORENZO, MARÍA ÁNGELES033262229

00,00GONZÁLEZ BESADA, SANDRA 076931613

00,00PAZOS MALVIDO, EVA MARÍA 036164649

00,00GUITIÁN ASTRAY, LUIS 044843631

00,00PÉREZ GONZÁLEZ, LUIS MIGUEL 036089846

00,00JUIZ RÍO, SANDRA MARÍA 044806558

00,00PARADA SANTORO, MARÍA JOSÉ 036042823

00,00HERMIDA RIVAS, BERNARDO 035293529

Biling.

Debuxo

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590009

036018380 - IES Miguel Ángel González Estévez (Vilagarcía de Arousa)

I3 28040741135,70 590009ARTIAGA BARREIRA, JOSE 033831978

Páxina de 25699

Page 100:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Debuxo

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590009

015005257 - IES Ramón Menéndez Pidal (Coruña (A))

I3 15023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

116,86 590009ROSALES NOVES, JOSÉ M. 035255496

0 15006754 - IES Marqués de Suanzes (Ferrol)

114,00OCA BEN, FRANCISCO 032607077

004004620 I3 15027952 - IES Miraflores (Oleiros)106,55 590009DOMINGO PÉREZ-UGENA, MARÍA JOSÉ

019445231

0 27016455 - IES Sanxillao (Lugo)102,98NÚÑEZ RODRÍGUEZ, JUAN M. 033840793

015027952 - IES Miraflores (Oleiros) R3 15005579 - IES Elviña (Coruña (A))99,50 590009FERNÁNDEZ QUIROGA, JOSÉ ANTONIO

010040032

027006541 - IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes (Lugo)

I1 27016704 - IES Leiras Pulpeiro (Lugo)

98,10 590009MENDAÑA JUSTO, MATEO 033797185

0 15026376 - IES Punta Candieira (Cedeira)

91,55FRAGA YÁÑEZ, ALBERTO 032636907

0 15026029 - IES Isaac Díaz Pardo (Sada)

88,50PERNAS PRIETO, CELIA 032415605

0 36019669 - IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

83,94PÉREZ GIPPINI, FRANCISCO J. 033228037

015005257 - IES Ramón Menéndez Pidal (Coruña (A))

I3 15027654 - IES Agra de Leborís (Laracha (A))

83,93 590009RUIZ TARTAS, EMILIA 000389786

036019220 - IES Auga da Laxe (Gondomar)

I3 5001155082,75 590009CABO MARTINEZ, FRANCISCO 015359651

027006528 - IES As Mercedes (Lugo) I3 27016248 - IES de Monterroso (Monterroso)

80,41 590009SUÁREZ LÓPEZ, LUIS 033302671

015001148 - IES As Mariñas (Betanzos)

I3 15027873 - IES Afonso X O Sabio (Cambre)

79,00 590009PAZ LÓPEZ, XESÚS 032428189

0 27016200 - IES Poeta Díaz Castro (Guitiriz)

79,00LLAMAS BLANCO, MERCEDES MONTSERRAT

032804737

0 27003151 - IES Lama das Quendas (Chantada)

78,55MÍGUEZ GONZÁLEZ, AURA MARINA 046897472

015005579 - IES Elviña (Coruña (A)) R3 15002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

77,04 590009NOVAS FERNÁNDEZ, MARÍA ÁNGELES032433359

0 15027125 - IES de Viós (Abegondo)76,90DÍAZ LÓPEZ, MARÍA ESTHER 033306379

Páxina de 256100

Page 101:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Debuxo

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590009

0 15002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

73,83BLAS BLAS, LUIS MANUEL 032403229

0 15000338 - CPI Conde de Fenosa (Ares)

71,26AREAL VILA, MARÍA LUISA 032637344

0 15002591 - IES Monte Neme (Carballo)

70,75MACHO EIRAS, JAVIER 032647746

0 36020301 - IES de Meaño (Meaño)70,28CAAMAÑO RIVAS, CARLOS 035444524

0 15027721 - IES de Ames (Ames)69,15GONZÁLEZ OTERO, MARÍA CARMEN 050837821

0 15027885 - IES Lamas de Castelo (Carnota)

68,07ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, MARÍA 032780689

036004551 - IES Illa de Tambo (Marín) R3 36020349 - IES de Sanxenxo (Sanxenxo)

67,66 590009CENDÁN FERNÁNDEZ, ITALO 032645846

0 27012048 - IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Sarria)

65,42SANTISO GÓMEZ, MARÍA JOSÉ 033857140

015027782 - IES Nº 1 (Ordes) R3 2804077565,40 590009LANZOS NOVOA, JOSE BENITO 034907249

0 15025682 - IES Fraga do Eume (Pontedeume)

65,36COLLAZO TRIGO, SANTIAGO 032785639

0 15008301 - IES Urbano Lugrís (Malpica de Bergantiños)

65,32DÍAZ SALGUEIRO, MIGUEL ÁNGEL 032755294

0 15027711 - IES Leliadoura (Ribeira)65,22VILLAR MARTÍNEZ, PURIFICACIÓN 032653930

015023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

R3 15009241 - CPI Virxe da Cela (Monfero)

65,16 590009RISUEÑO LÓPEZ, JESÚS MARÍA 002602077

015026807 - IES Félix Muriel (Rianxo) R3 36020337 - IES de Salvaterra de Miño (Salvaterra de Miño)

63,82 590009BRIÓN AGEITOS, XOHÁN FRANCISCO 033269092

0 15003881 - CPI Alcalde Xosé Pichel (Coristanco)

63,55YEBRA FERNÁNDEZ, RUTH 034264328

0 15027851 - IES A Cachada (Boiro)62,50MORALES LEYVA, JOAQUÍN JOSÉ 035322106

0 15027976 - IES Poeta Añón (Outes)60,50HERRAIZ MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL 004554088

010008670 R3 32006929 - CPI de Maside (Maside)60,50 590009GUTIÉRREZ ZON, NATIVIDAD 007521508

Páxina de 256101

Page 102:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Debuxo

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590009

0 15023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

59,46MINGOTE RODRÍGUEZ, FERNANDO 032758836

0 15008817 - IES de Melide (Melide)58,65VAL GUERREIRO, NATALIA 032822033

027016704 - IES Leiras Pulpeiro (Lugo)

R3 27013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

58,62 590009SOMOZA CASTRO, ANA BELÉN 033312401

0 15017880 - CPI de Fonte-Díaz (Touro)

57,10CASAS GIL, MARIANO 035317613

015027873 - IES Afonso X O Sabio (Cambre)

R3 15008039 - CPI Cernadas de Castro (Lousame)

57,05 590009MOREIRA GARCÍA, MARTA 032799182

0 27007259 - IES Río Cabe (Monforte de Lemos)

56,32SÁNCHEZ SECO, MANUEL 034966725

036020374 - IES Valadares (Vigo) I3 1100193255,68 590009GARCIA LUIS, JULIAN 007780948

015027654 - IES Agra de Leborís (Laracha (A))

R3 15027733 - IES de Arzúa (Arzúa)55,15 590009VEREZ COTELO, EVA MARÍA 052500049

0 15025694 - IES Moncho Valcarce (Pontes de García Rodríguez (As))

55,07NIETO BARBEITO, ANDRÉS GERARDO 032635982

036018461 - IES República Oriental do Uruguai (Vigo)

I554,82 590009YUNTA RODRÍGUEZ, CARMEN 035018517

0 27016716 - IES Fonmiñá (Pastoriza (A))

54,32ARRIZADO YÁÑEZ, MATILDE ELENA 033310397

0 15007400 - CPI de Ponte Carreira (Frades)

53,50CILLEROS CEMBELLIN, GEMA 002238383

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)53,49COLINA BEJAR, JUAN DE LA 032778690

0 32016637 - IES Cosme López Rodríguez (Rúa (A))

52,95ALBARES ARIAS, JUAN JOSÉ 010080600

0 15021767 - IES Castro da Uz (Pontes de García Rodríguez (As))

52,68ALVES FERREIRA, MARÍA CRISTINA 032670497

0 15010058 - CPI do Feal (Narón)52,00LANZA LÓPEZ, MARÍA JOSÉ 032659034

0 15026030 - IES Terra de Xallas (Santa Comba)

51,62CAO ABAD, JORGE JUAN 032807948

0 15026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

49,70MÉNDEZ BAAMONDE, IGNACIO 032803672

Páxina de 256102

Page 103:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Debuxo

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590009

0 36007734 - IES Mendiño (Redondela)

49,00VICENTE ÁLVAREZ, JOSÉ IGNACIO 036040751

0 15023429 - CPI Monte Caxado (Pontes de García Rodríguez (As))

48,00RODRÍGUEZ SAAVEDRA, VÍCTOR MANUEL

032651487

0 15001239 - CPI Armando Cotarelo Valledor (Boimorto)

46,12ARREDONDO VIQUEIRA, AMPARO 032788330

0 32012103 - CPI Virxe da Saleta (SaCristovo de Cea)

45,63OTERO JANEIRO, FRANCISCO 034967517

0 36012471 - IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)

41,38MENE PAZOS, ALEJANDRO 035558076

0 15001926 - CPI As Revoltas (Cabana de Bergantiños)

40,46BREGUA LÓPEZ, JOSÉ MARÍA 032443154

0 36002335 - IES Manuel García Barros (Estrada (A))

38,59PÉREZ VIÉITEZ, XOÁN XOSÉ 044077029

018007046 R3 15027782 - IES Nº 1 (Ordes)38,25 590009ROJAS GUERRERO, FERNANDO 024232428

0 36020325 - IES Illa de San Simón (Redondela)

37,83GONZÁLEZ MIGUÉNS, MÓNICA 036103228

018700736 I3 15026807 - IES Félix Muriel (Rianxo)37,05 590009LÓPEZ CARMONA, MARÍA 074644496

015009241 - CPI Virxe da Cela (Monfero)

R3 2806039737,00 590009NOVO BARREIRO, MARTA 033316986

032006929 - CPI de Maside (Maside) R536,66 590009CEPEDA VICENTE, LUIS 000783362

030005338 R3 36004551 - IES Illa de Tambo (Marín)

35,74 590009MONROY CASTRO, SANDRA 036082636

015026376 - IES Punta Candieira (Cedeira)

R3 15021755 - IES Cabo Ortegal (Cariño)

33,45 590009BENITO GONZÁLEZ, CONSUELO HERMINIA

005406756

015018148 - CPI de Atios (Valdoviño) I3 15026376 - IES Punta Candieira (Cedeira)

33,00 590009GONZÁLEZ ALONSO, MARÍA ALICIA 014250051

0 36004745 - IES A Paralaia (Moaña)32,65MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, PABLO JOSÉ 036142185

0 36020131 - IES de Mos (Mos)31,40GONZÁLEZ CRESPAN, BLANCA MARÍA 036100407

036001252 - CPI de Progreso (Catoira) I3 4900039130,00 590009ALONSO PALLAS, JOSE ANTONIO 079313321

Páxina de 256103

Page 104:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Debuxo

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590009

0 15023466 - IES Lamas de Abade (Santiago de Compostela)

29,80MARTÍN ROMALDE, MARÍA ISABEL 032675414

036012471 - IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)

I3 27006966 - IES San Rosendo (Mondoñedo)

28,89 590009VILAVERDE ABOAL, SANTIAGO 044080241

036020349 - IES de Sanxenxo (Sanxenxo)

R3 15027927 - IES Ramón Caamaño (Muxía)

28,10 590009MÁLVAREZ GARCÍA, LAURA 044809986

0 32013582 - IES García-Barbón (Verín)

27,52MATOS BUGALLO, JOSÉ CARLOS 033276554

0 15003212 - IES Agra de Raíces (Cee)

26,37SÁNCHEZ MATA, RAQUEL 047350365

0 27015189 - IES de Quiroga (Quiroga)

26,32ÁLVAREZ GOYANES, ANA ISABEL 034263702

0 36018501 - IES Monte Carrasco (Cangas)

26,05GARCÍA PEREIRA, ANTONIO 035324806

0 15026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

26,00MOLTO ROIBAL, MARÍA FERNANDA 034893680

0 15026388 - IES Fontexería (Muros)25,80CASTREÑO SALMERÓN, DANIEL 000821570

0 32016790 - IES Castro de Baronceli (Verín)

25,40ÁLVAREZ PAZOS, MARÍA BASILISA 034965279

0 15019281 - CPI de Zas (Zas)22,20PASCUAL VÁZQUEZ, IGNACIO JOSÉ 034992344

0 15027861 - IES Pedra da Aguia (Camariñas)

21,15BREY FERREIRO, FRANCISCO JAVIER 033295798

0 36024203 - IES Faro das Lúas (Vilanova de Arousa)

19,03ACUÑA FERRADANES, SEILA 044087071

027013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

R3 4501185917,00 590009ARIAS VEIGA, MARIA BEGOÑA 033313714

0 36019529 - IES Ribeira do Louro (Porriño (O))

16,40OMIL EXPÓSITO, SONIA 035320744

0 15023405 - CPI A Xunqueira (Fene)16,07SESTO PORTO, LUCÍA 032842703

0 27013934 - IES Perdouro (Burela)15,50DURÁN ARUFE, CRISTINA 078793830

036020337 - IES de Salvaterra de Miño(Salvaterra de Miño)

R315,40 590009YUSTY CAMPO, EVA 033300096

Páxina de 256104

Page 105:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Debuxo

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590009

0 15027861 - IES Pedra da Aguia (Camariñas)

14,00MOLINA MARTÍNEZ RISCO, LAURA MARÍA

007227169

015021755 - IES Cabo Ortegal (Cariño)

R3 27016509 - IES Marqués de Sargadelos (Cervo)

13,00 590009ROMERO PÉREZ, MANUEL AMABLE 032660837

015027733 - IES de Arzúa (Arzúa) R3 27010945 - IES Porta da Auga (Ribadeo)

11,50 590009VILLANUEVA OTERO, ÓSCAR 033297597

036013771 - IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa)

I510,45 590009LOJO COSTA, ÁGUEDA 044081707

015027927 - IES Ramón Caamaño (Muxía)

R59,27 590009GARCÍA SAN LEÓN, OLALLA 044809795

032016340 - IES Aquis Querquernis (Bande)

I58,95 590009ALLER ARENAS, MARÍA ISABEL 009790578

027016248 - IES de Monterroso (Monterroso)

R58,50 590009DE PAZ URUEÑA, GABRIEL 009786206

027006966 - IES San Rosendo (Mondoñedo)

R58,40 590009BERMÚDEZ GONZÁLEZ, AMPARO 032685272

015008039 - CPI Cernadas de Castro (Lousame)

R58,06 590009BARCIA DOPAZO, ADOLFO 076995169

027016509 - IES Marqués de Sargadelos (Cervo)

R58,00 590009GUEIMUNDE GONZÁLEZ, MARÍA CARMEN

033993563

08,00FORTE VILLANUEVA, GRACIELA ELENA

032826410

08,00DUARTE SUÁREZ, PATRICIA 076992142

07,30LÓPEZ SÁNCHEZ, ADELA ISABEL 007871369

06,75FERNÁNDEZ FULGENCIO, MARÍA PAULINA

033331892

06,75GARRIDO PÉREZ, MANUEL 076718328

06,10FERRADAS OTERO, SUSANA 035322174

06,10PENA FIGUERUELO, NURIA 033336601

04,41ARENAZ BUA, FERNANDO 076861048

Páxina de 256105

Page 106:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Debuxo

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590009

04,40RIVAS FERNÁNDEZ, JUAN 044083231

03,45SUÁREZ VILLANUEVA, JOSÉ LUIS 036109446

03,00CAL VÁZQUEZ, DAVID ALONSO 077593590

00,00VECINO VARELA, MARÍA JOSÉ 033310298

00,00BARROS FORTES, INÉS 035306842

00,00TABARES DOMÍNGUEZ, MARÍA DEL PILAR

034978572

00,00OTERO GARCÍA, TATIANA 044082404

00,00COLMENERO TORRES, MARÍA JESÚS 076713503

00,00GONZÁLEZ FÍRVIDA, MARÍA ESTHER 044460315

00,00FERRÍN IGLESIAS, MARÍA XESÚS 036121855

00,00VÁZQUEZ LORENZETTI, ELSA LILIANA 053173643

00,00JIMÉNEZ AMBEL, RAFAEL 019839708

00,00CORTES HERNÁNDEZ, EVA 007867954

00,00ARGIZ ROMANI, TEBA 053164206

00,00HERRERA HERNÁNDEZ, MARÍA ANTONIETA

042074649

00,00TÉLLEZ GONZÁLEZ, ELISA 032838647

00,00RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, CRISTINA 035568032

00,00REY GARCÍA, MANUEL 033301347

00,00FERNÁNDEZ LÓPEZ, GONZALO JAIME 033831680

00,00IGLESIAS PEREIRA, PATRICIA 076368187

00,00DAVILA SOUTO, JOSÉ LUIS 052491904

00,00MARÍN RODRÍGUEZ, MANUEL ÁNGEL 032650400

Páxina de 256106

Page 107:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Debuxo

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590009

00,00SÁNCHEZ CORRAL, PABLO 033314977

00,00PENA RODRÍGUEZ, MANUEL 035289754

00,00SÁNCHEZ BRIZ, MARÍA ELENA 045684031

00,00YÁÑEZ CID, DÉBORA 044083952

00,00IGLESIAS CARRERA, MARÍA 036142000

00,00GARCÍA BREA, LAURA MARÍA 053161428

00,00GONZÁLEZ TELLA, TANIA 033349950

00,00GONZÁLEZ BUSTOS, MARÍA CRISTINA 007954337

00,00FERNÁNDEZ BRAVO, MARÍA CRISTINA032703918

00,00FIDALGO DE LEMOS, MARÍA HELENA 032821790

00,00GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, SONIA 052862091

00,00PRIETO CARRASCO, CARMEN MARTA 000668907

00,00LÓPEZ PALLARES, ÁNGEL 028453363

00,00HERMIDA TRASTOY, FRANCISCO JOSÉ

033846311

00,00ROIBAS FRAGA, TOMÁS 032748334

00,00DÍAZ MOSCOSO, JOSÉ FRANCISCO 033270617

00,00ARMADA RODRÍGUEZ, MARÍA DEL CARMEN

032694581

Biling.

Francés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590010

Páxina de 256107

Page 108:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Francés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590010

015015743 - IES Arcebispo Xelmírez I (Santiago de Compostela)

I3 15005257 - IES Ramón Menéndez Pidal (Coruña (A))

144,82 590010ALBERTE VÁZQUEZ, MARÍA TERESA 032367024

0 15027411 - IES de Cacheiras (Teo)134,49BRAVO CRIADO, JOSÉ ANTONIO 035227602

0 15023338 - IES Praia Barraña (Boiro)

134,48PIMENTEL NOVO, MANUELA 033234609

0 15027782 - IES Nº 1 (Ordes)115,65VIVERO PÉREZ, MARÍA ELIA 033790269

027006541 - IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes (Lugo)

I3 27013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

107,50 590010PÉREZ CALDERÓN, FÁTIMA 033829679

027006531 - IES Lucus Augusti (Lugo) I3 27016613 - IES Río Miño (Rábade)104,00 590010VEIGA ARES, M. JESÚS 033836807

0 15027903 - IES Eduardo Blanco Amor (Culleredo)

98,00CAMBA PARDO, ESTRELLA 035810667

0 27016315 - IES de Becerreá (Becerreá)

95,42UZQUIANO RUIZ, ANA MARÍA 033858463

0 27016352 - IES de Palas de Rei (Palas de Rei)

95,00ULLOA GONZÁLEZ, MARÍA TERESA 033307620

0 36002335 - IES Manuel García Barros (Estrada (A))

92,13MARIL SÁNCHEZ, MARÍA CARMEN 034920415

036011580 - IES San Tomé de Freixeiro (Vigo)

I3 36019751 - IES de Tomiño (Tomiño)87,96 590010GARCÍA MONASTERIO, ANXOS 033849919

015027411 - IES de Cacheiras (Teo) I3 36016127 - IES Aquis Celenis (Caldas de Reis)

85,25 590010CABIDO PÉREZ, PURIFICACIÓN 034968521

0 27007247 - IES Francisco Daviña Rey (Monforte de Lemos)

83,13CUMBRAOS ÁLVAREZ, MIGUEL 035306060

0 15027939 - IES Maruxa Mallo (Ordes)

81,94FERNÁNDEZ SOUTO, SARA 033251351

015005257 - IES Ramón Menéndez Pidal (Coruña (A))

R3 15002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

81,28 590010ÁLVAREZ CASTRO, MARÍA ANUNCIA 032429644

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)79,44LÓPEZ GARCÍA, JOSÉ EMILIO 009357898

033001393 R3 27010945 - IES Porta da Auga (Ribadeo)

77,96 590010GALLEGO RODRÍGUEZ, JULIA 011403062

0 15002591 - IES Monte Neme (Carballo)

77,50MÉNDEZ AVILA, JUAN CARLOS 032750631

Páxina de 256108

Page 109:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Francés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590010

0 27012048 - IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Sarria)

77,13GONZÁLEZ LOPO, MARÍA 036080220

0 15026029 - IES Isaac Díaz Pardo (Sada)

76,45FARIÑA GRELA, MARÍA 032779076

0 32009360 - CPI José García García (Ourense)

75,57GUERRA HOYOS, MARÍA CONCEPCIÓN

012737734

0 15027733 - IES de Arzúa (Arzúa)74,06DIZ ÁLVAREZ, MARÍA JOSÉ 076892024

0 15002591 - IES Monte Neme (Carballo)

73,92VERDES BOCELO, DOLORES EMILIA 032436232

0 27007958 - CPI Luís Díaz Moreno (Baralla)

73,70FERNÁNDEZ BERMÚDEZ, ROBERTO 033313994

0 15027654 - IES Agra de Leborís (Laracha (A))

67,82RODRÍGUEZ MUÑOZ, ESTHER 035307213

0 36020350 - IES Pintor Colmeiro (Silleda)

67,75DÍAZ CASTRO, MARÍA LUISA 034259918

032009131 - IES Universidade Laboral (Ourense)

I3 36020386 - IES Marco do Camballó(Vila de Cruces)

67,32 590010ANIDO MOREIRA, MARÍA 033237608

027016613 - IES Río Miño (Rábade) R3 27014811 - IES Fontem Albei (Fonsagrada (A))

64,80 590010GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL033860939

0 27015189 - IES de Quiroga (Quiroga)

64,54CALDAS GALLEGO, ANTONIA MARÍA 033816337

0 15001239 - CPI Armando Cotarelo Valledor (Boimorto)

63,20CERNADAS CAMPOS, MARÍA CONSUELO

034887695

0 36012471 - IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)

62,84CASTELLANOS MERAYO, MARÍA SOLEDAD

010047940

0 15003376 - CPI O Cruce (Cerceda)62,50BARREIRO SEOANE, MARÍA JOSÉ 032787452

0 15014738 - CPI dos Dices (Rois)61,70BENMESSAOUD LAREO, CELINE IZABEL ANNA

0X1056313

0 27015967 - CPI Uxío Novoneira (Pedrafita do Cebreiro)

61,50ORDÓÑEZ GARCÍA, MARÍA JOSEFA 020028790

0 27014008 - CPI Tino Grandío (Guntín)

59,50RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, MARTA 033326414

Páxina de 256109

Page 110:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Francés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590010

031008293 I3 15000338 - CPI Conde de Fenosa (Ares)

58,73 590010DÍAZ PARDEIRO, JOSEFINA 033762809

040003654 I3 15026376 - IES Punta Candieira (Cedeira)

58,50 590010REVENGA DE LA RICA, FRANCISCO 045418163

0 36007621 - CPI de Pontecesures (Pontecesures)

58,06RON FERNÁNDEZ, JOSÉ JAVIER 032656790

0 15025682 - IES Fraga do Eume (Pontedeume)

56,75RODRÍGUEZ FERREIRO, MARÍA TERESA

032749490

0 15027976 - IES Poeta Añón (Outes)54,90PAUZAT , VALERIE STEPHANIE 0X2743120

0 32016273 - IES Xesús Ferro Couselo (Ourense)

53,49RODRÍGUEZ VIDAL, MARÍA PILAR 034255609

0 15025530 - IES da Pobra do Caramiñal (Pobra do Caramiñal (A))

52,00GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, AGUSTÍN 007874305

0 15026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

50,90VARELA FACAL, ANA BELÉN 032782032

033023534 I3 27010933 - IES Dionisio Gamallo Fierros (Ribadeo)

50,75 590010VECINO GURRUCHAGA, MÓNICA ISABEL

015980031

0 36016656 - IES Pedro Floriani (Redondela)

47,00ÁLVAREZ VAZ, GEMMA 044468365

036018461 - IES República Oriental do Uruguai (Vigo)

I3 36013692 - IES Val do Tea (Ponteareas)

46,95 590010PASCUAL MALVAR, MARÍA DEL HENAR036142235

0 15010812 - IES Virxe do Mar (Noia)46,50SOUTO SESTO, SUSANA 033264904

015001148 - IES As Mariñas (Betanzos)

I3 15020854 - CPI de Xanceda (Mesía)43,30 590010LUNA FERNÁNDEZ, MARÍA CARMEN 033325159

0 32015232 - IES Lagoa de Antela (Xinzo de Limia)

41,40MONBOISSE , SOPHIE THERESE MARIE

0X0565568

027013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

R3 27006966 - IES San Rosendo (Mondoñedo)

41,00 590010PEÑA MÉNDEZ, AURORA 033344876

0 32015037 - IES Manuel Chamoso Lamas (Carballiño (O))

40,50BALADRÓN ZEEH, MARÍA MAGALI FRANCIS

044445157

0 27012504 - CPI San Tomé do Carballo (Taboada)

40,40VARELA FERNÁNDEZ, MARÍA TERESA 034257733

Páxina de 256110

Page 111:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Francés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590010

0 15027915 - IES Fin do Camiño (Fisterra)

40,02CASTRO MÁRQUEZ, ANA BELÉN 047351541

0 15027940 - IES As Insuas (Muros)40,00SÁNCHEZ CASTRO, SANDRINA 052935426

0 15019347 - CPI Camiño de Santiago(Pino (O))

39,79VIÑA REAL, PILAR 033845425

0 15008817 - IES de Melide (Melide)39,50GONZÁLEZ MARI, ANNABEL 032662717

0 36019232 - IES Monte da Vila (Grove (O))

39,10GONZÁLEZ SÁEZ, SONIA BELÉN 035324816

0 15023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

38,42VIÑA REAL, MARÍA DEL CARMEN 033840106

0 15027861 - IES Pedra da Aguia (Camariñas)

38,40LIÑARES MIRAS, MARÍA JOSÉ 046906464

0 36004708 - CPI de Mosteiro-Meis (Meis)

38,20BASANTE ALONSO, MARTA 036133191

0 15001926 - CPI As Revoltas (Cabana de Bergantiños)

38,10TORRANO VICENTE, DOLORES 048417329

0 36020283 - IES da Illa de Arousa (Illa de Arousa (A))

38,00PENELAS GRELA, MARÍA CARLOTA 034976828

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

37,95FREIRE VARELA, MARÍA DE LAS NIEVES

032763946

0 15006742 - IES Concepcion Arenal (Ferrol)

37,50PÉREZ CANCELA, ROBERTO MICHEL 0X2427878

036016127 - IES Aquis Celenis (Caldas de Reis)

R3 36012471 - IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)

37,00 590010SANGIAO TERCEIRO, ROSA MARÍA 076862019

0 15023338 - IES Praia Barraña (Boiro)

36,80TABOADA VALIN, ANA MARÍA 033304786

0 15032081 - IES de Fene (Fene)34,50ORJALES LÓPEZ, MARÍA MONTSERRAT

076414930

0 36004137 - IES Ramón Mª Aller Ulloa (Lalín)

34,33FAÍLDE DELGADO, RAMÓN 034260400

0 27016625 - IES Illa de Sarón (Xove)33,00AGUADO PELÁEZ, ALBERTO 010863714

Páxina de 256111

Page 112:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Francés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590010

0 32015232 - IES Lagoa de Antela (Xinzo de Limia)

32,94ÁLVAREZ ÁLVAREZ, REBECA 044445197

0 15003881 - CPI Alcalde Xosé Pichel (Coristanco)

31,50DE BLAS FERNÁNDEZ, BEGOÑA 071504303

0 15003212 - IES Agra de Raíces (Cee)

30,50MARTÍNEZ BAUTISTA, MARÍA ELENA 034985567

0 15026376 - IES Punta Candieira (Cedeira)

29,95SARCEDA RODRÍGUEZ, JOSEFA 033345480

015002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

R3 36000481 - IES Ramón Cabanillas (Cambados)

29,95 590010LÓPEZ CANCELA, MARÍA DEL CARMEN

033296371

0 15008714 - CPI da Picota (Mazaricos)

29,40SEOANE BALLESTER, MARÍA ISABEL 044825198

036019220 - IES Auga da Laxe (Gondomar)

R3 36016681 - IES Carlos Casares (Vigo)

29,00 590010DIZ ÁLVAREZ, CATHERINE 044492699

0 32013612 - IES Xesús Taboada Chivite (Verín)

28,50RODRÍGUEZ CENTENO, DAVID 071009353

0 15027368 - IES Maximino Romero de Lema (Zas)

28,00LÓPEZ PALLARES, MARÍA LUZ 032790600

036009901 - IES San Paio (Tui) I3 36019220 - IES Auga da Laxe (Gondomar)

27,80 590010LEMOS DAVILA, CRISTINA 036143010

036012471 - IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)

R3 36020349 - IES de Sanxenxo (Sanxenxo)

26,65 590010GAVIEIRO GAVIEIRO, MARÍA ISABEL 035426128

0 36001148 - CPI da Cañiza (Cañiza (A))

25,70FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, PILAR 034975883

0 36000405 - CPI Alfonso VII (Caldas de Reis)

23,50RODRÍGUEZ NIETO, SANDRA 047369230

015014556 - IES Coroso (Ribeira) I3 15003224 - IES Fernando Blanco (Cee)

22,93 590010SÁNCHEZ RAMOS, MARÍA LUZ 033860385

0 36013448 - IES Manuel Antonio (Vigo)

22,90RODRÍGUEZ GARCÍA, MARÍA 035322809

032001725 - IES Lauro Olmo (Barco de Valdeorras (O))

R3 27007788 - CPI Doutor Daniel Monj(Navia de Suarna)

22,65 590010BELLO PRADA, MARÍA ISABEL 044451538

Páxina de 256112

Page 113:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Francés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590010

0 36019657 - IES Primeiro de Marzo (Baiona)

22,50REY CRIADO, MARÍA 034898673

0 27016716 - IES Fonmiñá (Pastoriza (A))

22,15CAMPOS REY, ANA 034899476

0 32001683 - IES Martaguisela (Barco de Valdeorras (O))

22,00MOLEIRO BALBÁS, DELIA 036156478

0 36017685 - CPI da Ribeira (Porriño (O))

19,90CUBA TABOADA, MAR 033343823

0 15027861 - IES Pedra da Aguia (Camariñas)

19,50PARCERO SOUTO, EVA MARÍA 046899030

0 32016637 - IES Cosme López Rodríguez (Rúa (A))

19,00FERNÁNDEZ SEOANE, ELENA 033813583

015000338 - CPI Conde de Fenosa (Ares)

R3 15027927 - IES Ramón Caamaño (Muxía)

18,85 590010CHANS MIÑONES, EVA 053165232

0 15026388 - IES Fontexería (Muros)18,75VIGO VALES, MARÍA DEL CARMEN 044821047

036000481 - IES Ramón Cabanillas (Cambados)

R518,00 590010OTERO DÍAZ, MARÍA PAZ IOLANDA 034247426

0 36020271 - IES As Bizocas (Grove (O))

17,90GONZÁLEZ LÓPEZ, PAULA 035319205

0 32005305 - CPI Laureano Prieto (Gudiña (A))

17,80GONZÁLEZ COSTOYA, MARTA 044447162

0 27013648 - IES Vilar Ponte (Viveiro)17,64LÓPEZ LÓPEZ, SANDRA 032682657

0 36024628 - IES Pedras Rubias (Salceda de Caselas)

16,45FERNÁNDEZ CALVO, MATILDE MARÍA 035446377

0 36019529 - IES Ribeira do Louro (Porriño (O))

16,45MENCÍA CASTRO, SARA ISOLINA 036067138

036019751 - IES de Tomiño (Tomiño) R513,50 590010CARIDE RIVAS, PATRICIA 078738075

036020386 - IES Marco do Camballón (Vila de Cruces)

R3 32001725 - IES Lauro Olmo (Barco de Valdeorras (O))

13,50 590010FORMOSO REMESAR, ANA MARÍA 076866878

036019402 - IES Pazo da Mercé (Neves (As))

I512,60 590010PÉREZ ÁLVAREZ, ROSA 034966001

Páxina de 256113

Page 114:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Francés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590010

036020349 - IES de Sanxenxo (Sanxenxo)

R512,10 590010TOCCI GONZÁLEZ, MÓNICA 036123857

015003224 - IES Fernando Blanco (Cee)

R512,05 590010CANEDO FONTENLA, MARÍA DEL CARMEN

032799003

027006966 - IES San Rosendo (Mondoñedo)

R512,00 590010SÁNCHEZ BERES, MARÍA CARMEN 033314362

015020854 - CPI de Xanceda (Mesía) R512,00 590010LOURIDO NOVAS, ANA MARÍA 036141357

027007788 - CPI Doutor Daniel Monje (Navia de Suarna)

R511,75 590010VIDAL ALVAREZ, ETELVINA 010074673

015027927 - IES Ramón Caamaño (Muxía)

R511,00 590010ESTÉVEZ GONZÁLEZ, JOSEFINA 035562256

015026376 - IES Punta Candieira (Cedeira)

R510,50 590010LISTE RODRÍGUEZ, VERÓNICA 044846647

027014811 - IES Fontem Albei (Fonsagrada (A))

R510,40 590010PÉREZ FUENTES, CONSUELO 034945615

027013648 - IES Vilar Ponte (Viveiro) I510,10 590010TASENDE SOUTO, MÓNICA 044079716

010,00VALES MACEIRA, MARÍA FRANCISCA 076356979

010,00MONTERO LOBO, SANTAS 003427760

010,00ESCUDERO PEDRERO, MARÍA CRISTINA

011955861

09,75FUEYO SIMAL, MARTA 010903679

09,55RODRÍGUEZ PUGA, ANABELA 034260181

09,25SÁNCHEZ OTERO, FRANCINE 035455715

09,25DIGON GARCIA, INES 033552584

09,00BLANCO LAMOSA, MARÍA SOL 076892955

08,60MARIÑO ABUIN, JUAN BAUTISTA 033276365

08,00SÁNCHEZ GONZÁLEZ, ANTONIA 076992849

08,00ROMAY ROA, CONCEPCIÓN MINIA 033228547

Páxina de 256114

Page 115:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Francés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590010

07,90CADAVID PÉREZ, SUSANA 034983024

07,65POTI FERREIRA, SANDRA 034957373

07,00VEIGA LÓPEZ, MARÍA JOSÉ 033311609

06,50LORES CASALDERREY, CARMEN 035294384

05,80CEREIJIDO LÓPEZ, MARÍA LAURA 034255512

03,65NEO VÁZQUEZ, BIENVENIDO 033292128

03,20RODRÍGUEZ MOLDES, ROSA MARÍA 035245955

03,20PÉREZ ÁLVAREZ, LUCÍA 033296528

03,00GRANDE FERNÁNDEZ, ELBA 076619739

03,00OTERO BLANCO, MARÍA DEL CARMEN 033247702

03,00PIÑEIRO BARROS, JOSEFA 035552616

00,00VILLAR SEARA, MARÍA 034903964

00,00ARGIZ PÉREZ, ANA 036128980

00,00FERNÁNDEZ DÍAZ, AMALIA 033856678

00,00VILLAMAYOR PÉREZ, LUCÍA 076810850

00,00MARRONDO MONTERO, MARÍA CARMEN

039012121

00,00ENRÍQUEZ VILANOVA, LUCÍA 035323966

00,00MÉNDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA ELENA 011414810

00,00PÉREZ ROMERO, LUCÍA 078787512

00,00MUÍÑOS FRAGA, MARÍA SONIA 032681194

00,00VALLINA PASCUAL, NOELIA 032873487

00,00SÁNCHEZ GIGIREY, MARÍA CARINA 044820917

Páxina de 256115

Page 116:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Francés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590010

00,00NEIRA LAMAS, ROSA MARÍA 033222021

00,00HUERGA SUÁREZ, GLORIA 032674236

00,00BALLESTEROS ANDRADE, PAULA 077592829

00,00PORTO REY, MARÍA JESÚS 052470975

00,00PÉREZ INÉS, MARÍA ELENA 010897022

00,00FONSECA ROQUE, UXÍA 076932645

00,00VEIGA LEVRAY, MARÍA ISABEL 033997306

00,00GÓMEZ LAGO, DAVID 046913691

00,00REY CONDE, MARÍA DEL PILAR 044817095

00,00TRILLO TRILLO, MARIA MILAGROS 076367149

00,00PINTOS ANDRÉS, MARÍA DEL CARMEN036026988

00,00GARCÍA MOLEDO, CLEMENTINA 035309232

00,00PÉREZ ARIAS, MILAGROS 071507882

00,00TOVAL PORTA, ALEJANDRO 032696452

00,00VÁZQUEZ GÓMEZ, SONIA 044462859

00,00MAUGAN , GAELLE AIMEE MARIE 0X3363163

00,00VICENTE ÁLVAREZ, MARINA 036053817

00,00DUMESNIL --, SARAH 0X2080266

00,00ARDARIZ GARCÍA, ANA SOFÍA 077402873

00,00RODRÍGUEZ MOURIZ, SILVIA 032700300

00,00LEGAZPI BUIDE, MERCEDES 051887188

00,00SÁNCHEZ PARADA, SANDRA 076933229

00,00RUIBAL ORDÓÑEZ, JUAN 035316789

Páxina de 256116

Page 117:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Francés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590010

00,00GUERRA SOTELO, MARÍA TERESA 033205589

00,00FERREIRO FIGUEIRAS, BALTASARA 078791234

00,00PASTORIZA FACAL, ISABEL 076350582

00,00PIBERNE , SABRINA KARINE 0X5236572

00,00CORBAL VIDAL, SUSANA 044087722

00,00TOJEIRO LUACES, ISABEL 032698732

00,00GÓMEZ GÓMEZ, MARÍA CONCEPCIÓN 033210121

00,00BARCÓN PAJUELO, MARTA 036133292

00,00NOVOA GARCÍA, LAURA 044482635

00,00MARTÍNEZ FUENTEVILLA, MARÍA PILAR

013709648

00,00RÍOS QUINTAS, MARÍA DEL PILAR 033271259

00,00VÁZQUEZ DUARTE, VERÓNICA 052937050

00,00CAGIAO RODRÍGUEZ, MARÍA DEL CARMEN

032612718

00,00ODET , ISABELLE 0X3316919

00,00VARELA LIÑARES, MARÍA JOSÉ 033293720

00,00PIÑEIRO FERREIRA, JOSÉ LUIS 034986331

00,00REY SOUTO, MARÍA DOLORES 076342029

00,00FRAGA PÉREZ, ALFONSO 033856105

00,00FERNÁNDEZ NOGUEIRO, MARÍA SOL 034949126

00,00ROMERO CES, ROCÍO 078793657

00,00DOMÍNGUEZ MUÍÑOS, ROSALINA 035301038

00,00TRONCOSO RODRÍGUEZ, ASUNCIÓN 076893047

Páxina de 256117

Page 118:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Francés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590010

00,00NOVO PÉREZ, MARÍA 033275983

00,00CRESPO ÁLVAREZ, MARÍA DE LOS MILAGRO

034992663

00,00NUÑEZ SIOTA, MANUEL 040455765

00,00GARCÍA FERNÁNDEZ, MARÍA LUZ 076578466

00,00CARBALLO ALONSO, MARÍA JOSÉ 077008459

00,00FERNÁNDEZ LLAMAS, PATRICIA 047365858

00,00URCEIRA GARRIDO, ADELAIDA 035578468

00,00GASPAR GARCÍA, SILVIA 071123535

00,00TÁBOAS ALONSO, MARÍA DOLORES 035550920

00,00TORREIRA OTERO, ROSA MARÍA 044833833

Biling.

Inglés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590011

015027228 - IES María Casares (Oleiros)

I3 15026029 - IES Isaac Díaz Pardo (Sada)

137,50 590011LÓPEZ LOSADA, MARÍA JOSÉ 032442287

0 15027319 - IES de Sar (Santiago de Compostela)

129,00MOURE LEMA, MARÍA TERESA 033239502

0 32015876 - IES Xermán Ancochea Quevedo (Pobra de Trives (A))

123,85DOPAZO CID, LUIS 034595942

0 15027319 - IES de Sar (Santiago de Compostela)

122,14VILLAMOR FOLGUERAL, MARÍA ENCINA

033201720

036006717 - IES Sánchez Cantón (Pontevedra)

I3 36018677 - IES Luís Seoane (Pontevedra)

116,45 590011PITA RASILLA, MERCEDES 035243248

Páxina de 256118

Page 119:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Inglés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590011

015005579 - IES Elviña (Coruña (A)) I3 15026029 - IES Isaac Díaz Pardo (Sada)

112,00 590011FERNÁNDEZ ORDAS, SONIA MARÍA 032450462

015015743 - IES Arcebispo Xelmírez I (Santiago de Compostela)

I3 15012730 - IES Camilo José Cela (Padrón)

111,36 590011SANDE SENANDE, MARÍA CARMEN 033249341

0 32016625 - IES de Celanova (Celanova)

110,30OGANDO VÁZQUEZ, CAMILO 033235468

015005397 - IES Fernando Wirtz Suárez (Coruña (A))

I3 15023314 - IES de Sabón (Arteixo)109,75 590011CASTIÑEIRA RODRÍGUEZ, MARÍA EUGENIA

032410279

0 15023090 - IES Macías o Namorado (Padrón)

109,50VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, MANUEL 034927557

0 15026704 - IES David Buján (Cambre)

106,86SENDINO CANOSA, MARÍA DEL MAR 032448527

0 15001070 - CPI de Cruz do Sar (Bergondo)

105,54VÁZQUEZ POZO, LUZ 032449392

0 15012730 - IES Camilo José Cela (Padrón)

105,50TEMPRANO Y AFONSO, MARÍA EUGENIA

032448336

0 15006687 - IES de Catabois (Ferrol)104,00PORTELA SAAVEDRA, JUAN CARLOS 032749822

015025712 - IES Antonio Fraguas Fraguas (Santiago de Compostela)

I3 15026391 - IES Xulián Magariños (Negreira)

103,85 590011FERNÁNDEZ SOMOZA, MARÍA CARMEN

033253949

0 15027782 - IES Nº 1 (Ordes)103,50SANJURJO BERMÚDEZ, MARÍA DEL PILAR

032596970

0 15027873 - IES Afonso X O Sabio (Cambre)

103,43LUMBRERAS KRAUEL, MARÍA 025049941

036012471 - IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)

R3 36019566 - IES de Chapela (Redondela)

103,00 590011FERRÍN MATA, EUGENIO 033242395

0 15001136 - IES Francisco Aguiar (Betanzos)

102,00ALLONES ARAMBURU, VICTORIA 032435332

015032662 - IES O Mosteirón (Sada) I3 15006791 - IES Saturnino Montojo (Ferrol)

102,00 590011PURRIÑOS MARTÍNEZ, MARÍA JUDITH 009356339

015027228 - IES María Casares (Oleiros)

I3 27016200 - IES Poeta Díaz Castro (Guitiriz)

100,50 590011CONLES ESTRADA, MARÍA LUISA 032393747

0 15001148 - IES As Mariñas (Betanzos)

99,09AGUILERA CARRASCO, JOSÉ MARÍA 006524632

Páxina de 256119

Page 120:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Inglés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590011

0 36018173 - IES de Teis (Vigo)99,00CURRAS RÚA, FLOR MARÍA 036050935

036011567 - IES Castelao (Vigo) I3 36019220 - IES Auga da Laxe (Gondomar)

98,68 590011MARIÑAS GUIMERÁNS, MARÍA EUGENIA

036025522

0 15000338 - CPI Conde de Fenosa (Ares)

98,65ARAMBILLET SALVADOR, ESPERANZA032760926

0 15026807 - IES Félix Muriel (Rianxo)98,50PÉREZ SANTAMARINA, PURIFICACIÓN034253836

0 15026807 - IES Félix Muriel (Rianxo)98,50SÁNCHEZ BARREIRO, ANA MARÍA 033261020

0 15015861 - IES Eduardo Pondal (Santiago de Compostela)

97,25CURROS NOVO, MARÍA ISABEL 033199505

0 36009901 - IES San Paio (Tui)97,00PRIETO ESTÉVEZ, MARÍA JOSÉ 036058404

0 15002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

97,00SÁNCHEZ CRESTAR, CARLOS 032444720

0 15012730 - IES Camilo José Cela (Padrón)

96,20NOVOA VEGA, CÉSAR 034940883

015026352 - IES Brión (Brión) I3 15027733 - IES de Arzúa (Arzúa)96,00 590011FINN KIERAN, BERNICE 021509079

0 15032081 - IES de Fene (Fene)95,76BOTAS DÍAZ, BEATRIZ 032414605

015026029 - IES Isaac Díaz Pardo (Sada)

R3 15006687 - IES de Catabois (Ferrol)95,50 590011PRIETO GONZÁLEZ, MARÍA OFELIA 033855949

036006717 - IES Sánchez Cantón (Pontevedra)

I295,40 590011CABALLERO JAVIERRE, ANTONIO 035259581

015023314 - IES de Sabón (Arteixo) R3 15026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

95,36 590011FERNÁNDEZ-COUTO TELLA, PAULA ELISA

032636778

0 15027939 - IES Maruxa Mallo (Ordes)

95,22ROUCO PENABAD, LUCÍA 032769138

0 36014520 - IES Pedra da Auga (Ponteareas)

94,66LÓPEZ PONTE, MARÍA JOSEFA 033272882

0 15025682 - IES Fraga do Eume (Pontedeume)

94,10FERNÁNDEZ SEVILLANO, MARÍA TERESA

011713187

0 36020131 - IES de Mos (Mos)93,55MARTÍN SUÁREZ, JULIA 036047964

Páxina de 256120

Page 121:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Inglés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590011

015020556 - IES Breamo (Pontedeume)

R3 15021767 - IES Castro da Uz (Pontes de García Rodríguez (As))

93,00 590011CORTIZAS LÓPEZ, PURIFICACIÓN 076406711

0 36009901 - IES San Paio (Tui)92,70LÓPEZ PRIETO, PURIFICACIÓN 036045552

0 15026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

92,50PUGA VIDAL, NOEMÍ 032772829

036011634 - IES Politécnico de Vigo (Vigo)

I3 36014520 - IES Pedra da Auga (Ponteareas)

92,40 590011GARCÍA PORTAS, ANTONIA 036043028

0 27006528 - IES As Mercedes (Lugo)92,10MATA GAYOSO, BLANCA NIEVES 033853912

0 36014544 - IES Francisco Sánchez (Tui)

91,95BENEITEZ SANTOS, MªAMPARO 071007472

0 15026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

91,80PICADO CORTES, ADELA 032838603

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)91,10FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ESTHER

076514279

0 36013692 - IES Val do Tea (Ponteareas)

91,00ÁLVAREZ REINALDO, MARÍA ALEJANDRA

036048945

0 15003212 - IES Agra de Raíces (Cee)

90,00SOTO REGO, FELISA 032771314

0 15008301 - IES Urbano Lugrís (Malpica de Bergantiños)

89,85GARCÍA BUÑO, MARÍA DEL CARMEN 076319843

015002591 - IES Monte Neme (Carballo)

I3 2804209789,75 590011ALCALA NAVARRO, ANA MARIA 032623707

015026029 - IES Isaac Díaz Pardo (Sada)

R3 15020556 - IES Breamo (Pontedeume)

89,00 590011SÁNCHEZ MUÍÑOS, MARY CRUZ 032757359

0 15014556 - IES Coroso (Ribeira)88,50GONZÁLEZ DÍAZ, ANA 034972391

0 15027654 - IES Agra de Leborís (Laracha (A))

88,43OTERO SÁNCHEZ, MARÍA AMPARO 032754910

0 15009071 - CPI Castro Baxoi (Miño)88,20ARAMBILLET SALVADOR, SARA 032761123

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

87,05GARCÍA CALVO, ANA MARIA 032764193

0 15026030 - IES Terra de Xallas (Santa Comba)

87,00CHARLÍN CARRACEDO, ELVIRA 032800528

Páxina de 256121

Page 122:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Inglés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590011

0 15021470 - IES Canido (Ferrol)87,00MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DOLORES

032641826

0 36019751 - IES de Tomiño (Tomiño)86,25VILLALON GARCÍA, BEGOÑA 036044192

0 36024197 - IES de Cotobade (Cotobade)

85,86TORRES ABOAL, MARÍA JOSÉ 035300499

036018677 - IES Luís Seoane (Pontevedra)

R3 3801201085,82 590011TRONCOSO MARTÍNEZ, ISABEL 035970494

0 15003881 - CPI Alcalde Xosé Pichel (Coristanco)

85,50FERNÁNDEZ REINANTE, MARÍA JOSÉ 032435494

027016509 - IES Marqués de Sargadelos (Cervo)

I3 27016625 - IES Illa de Sarón (Xove)84,25 590011PAZ CANALEJO, MARÍA MILAGROS C. 032407305

0 36009172 - CPI Manuel Padín Truiteiro (Soutomaior)

84,00PEREIRA RODRÍGUEZ, MARÍA ASUNCIÓN

036068206

0 15020854 - CPI de Xanceda (Mesía)83,05CARBALLO AMBRUÑEIRAS, BEGOÑA 033276030

0 15027873 - IES Afonso X O Sabio (Cambre)

83,00VELASCO PAZOS, AMELIA 035282994

0 36020283 - IES da Illa de Arousa (Illa de Arousa (A))

82,51PÉREZ PANISSE, JULIANA CARMEN 035303918

015026455 - IES Terra de Trasancos (Narón)

I3 27013648 - IES Vilar Ponte (Viveiro)82,30 590011SOTO PERMUY, MARÍA LUZ 032624349

0 36016127 - IES Aquis Celenis (Caldas de Reis)

81,90LIÑARES SIXTO, PILAR HERMINDA 033244840

0 15021755 - IES Cabo Ortegal (Cariño)

81,68FERNÁNDEZ MOURENTE, AMELIA BEATRIZ

032644679

0 15003005 - CPI Vicente Otero Valcárcel (Carral)

81,50VILA SAN CLAUDIO, HELENA 032775488

027006541 - IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes (Lugo)

I3 27013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

81,50 590011RODRÍGUEZ LÓPEZ, ANA MARÍA 076406611

0 27016716 - IES Fonmiñá (Pastoriza (A))

81,50IGLESIAS ROIS, INÉS MARÍA 033306137

0 27015891 - IES da Terra Chá, José Trapero Pardo (Castro de Rei)

81,35AMADO FUENTES, JULIA 033311537

Páxina de 256122

Page 123:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Inglés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590011

0 36004745 - IES A Paralaia (Moaña)81,10BOUZADA FERNÁNDEZ, CLARA ISABEL

036051275

0 15020556 - IES Breamo (Pontedeume)

80,45RIVEIRA FARALDO, MARÍA CRISTINA 032755680

0 15027939 - IES Maruxa Mallo (Ordes)

80,22MATO TORRES, MARÍA ISABEL 033243651

0 27013326 - IES Lois Peña Novo (Vilalba)

80,20PAINO RODRÍGUEZ, PURIFICACIÓN 032772958

0 15023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

80,11PEÑA YÁÑEZ, MARÍA CARMEN 032448908

0 15032081 - IES de Fene (Fene)80,00PATIÑO GARCÍA, JUAN PABLO 032772068

0 15007400 - CPI de Ponte Carreira (Frades)

79,75PADÍN VIAÑO, OLGA CRISTINA 032755759

0 15009241 - CPI Virxe da Cela (Monfero)

79,52GANCEDO HERRERAS, MARÍA CARMEN

010060168

0 15027368 - IES Maximino Romero de Lema (Zas)

79,35OTERO QUINTELA, MARÍA DEL PILAR 032773104

009007696 R3 36020246 - IES Illa de Ons (Bueu)79,00 590011SANCHO RAMOS, CLARA 012766252

0 15026030 - IES Terra de Xallas (Santa Comba)

78,94RIVAS ROMERO, JUAN ANTONIO 032635213

0 15003881 - CPI Alcalde Xosé Pichel (Coristanco)

78,90BARBA DE LA RIVA, FRANCISCO JAVIER

032753726

0 15019281 - CPI de Zas (Zas)78,78VARELA VARELA, MARÍA CARMEN 032637205

0 15007621 - CPI Cabo da Area (Laxe)

78,45LÓPEZ VÁZQUEZ, M. TERESA 032783782

0 32001683 - IES Martaguisela (Barco de Valdeorras (O))

77,90LAGO MORATINOS, MARÍA MILAGROS 012739959

0 36020261 - IES Terra de Turonio (Gondomar)

77,70ABUIN HERNÁNDEZ, MARÍA ASUNCIÓN

036047937

0 36013692 - IES Val do Tea (Ponteareas)

77,60GIL GUERRERO, ISABEL 008098787

Páxina de 256123

Page 124:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Inglés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590011

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

77,45BLANCO GALLEGO, SUSANA 032770843

0 36020337 - IES de Salvaterra de Miño (Salvaterra de Miño)

77,35GONZÁLEZ VÁZQUEZ, MARINA 036035078

0 15027654 - IES Agra de Leborís (Laracha (A))

77,35SEIJO GARCÍA, MARÍA JOSÉ 032770567

0 15005749 - IES Cruceiro Baleares (Culleredo)

77,06RAMA LÓPEZ, JOSÉ R. 032415451

0 15001239 - CPI Armando Cotarelo Valledor (Boimorto)

77,01BABIO DANS, MARÍA BEGOÑA 032766864

0 27002997 - CPI Virxe do Monte (Cospeito)

76,76SALGADO IGLESIAS, MARÍA ÁNGELES 033327165

0 36018677 - IES Luís Seoane (Pontevedra)

76,64GIPPINI JOURDAN, ISABEL A. 033244125

0 27002249 - CPI de Castroverde (Castroverde)

76,43NÚÑEZ REAL, SUSANA 032791027

0 15001926 - CPI As Revoltas (Cabana de Bergantiños)

76,31VECINO CHAVERT, ESTHER 032764897

033019804 I3 27013958 - IES Monte Castelo (Burela)

76,21 590011DÍAZ DÍAZ, JOSÉ LUIS 032870269

0 15018203 - CPI de Bembibre (Val dDubra)

75,62OULEGO PRADO, ANA ISABEL 013299513

0 27015311 - IES A Pinguela (Monforte de Lemos)

75,46LÓPEZ RODRÍGUEZ, ANA ISABEL 010071826

0 36019323 - IES Chano Piñeiro (Forcarei)

74,96ZORRILLA APELLÁNIZ, PILAR 014709632

0 15017880 - CPI de Fonte-Díaz (Touro)

74,73SOUTO GRANDAL, MARÍA ELVIRA 032643759

030002428 I3 36004927 - CPI de Mondariz (Mondariz)

74,71 590011TUDOR MORALES, MARÍA DOLORES 050057529

0 32003643 - CPI Virxe dos Remedios (Castro Caldelas)

74,36LORENZO PÉREZ, MARCIAL JESÚS 009709390

Páxina de 256124

Page 125:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Inglés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590011

0 15026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

74,34SERRANO PITA, JOSÉ RAMÓN 034888590

0 15026030 - IES Terra de Xallas (Santa Comba)

74,00RIVEIRO CURRAIS, MARÍA DOLORES 033245097

0 15008714 - CPI da Picota (Mazaricos)

74,00GRELA RUMBO, MARÍA ELENA 032775871

0 36019669 - IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

73,50JUSTO ACEVEDO, TERESA 035310703

0 15021767 - IES Castro da Uz (Pontes de García Rodríguez (As))

72,96COUTO VILA, ANA MARÍA 032643172

0 15032145 - IES de Pastoriza (Arteixo)

72,86PATRICIO COUTO, MARÍA BEGOÑA 032750643

0 36001252 - CPI de Progreso (Catoira)

72,46CERNADAS IGLESIAS, ANA MARÍA 032760899

036018173 - IES de Teis (Vigo) I3 36007813 - CPI Julia Becerra Malva(Ribadumia)

72,40 590011GUNDÍN OZORES, ÁNGELES 036089898

0 32016637 - IES Cosme López Rodríguez (Rúa (A))

72,25MANCHÓN GUTIÉRREZ, MARÍA JOSÉ 012745573

0 36004137 - IES Ramón Mª Aller Ulloa (Lalín)

72,00RODRÍGUEZ BLANCO, M. GUADALUPE 035315946

0 15026388 - IES Fontexería (Muros)71,32RODRÍGUEZ MARIÑO, ADELINA 052434058

0 15010058 - CPI do Feal (Narón)70,54PORTO PRADO, MARÍA ÁNGELES 033284650

0 27013958 - IES Monte Castelo (Burela)

70,50RODRÍGUEZ FUGAROLAS, MARÍA LUISA

033310488

0 27016613 - IES Río Miño (Rábade)70,50LOSADA MUÍÑA, MARGARITA 010860977

0 27005913 - CPI Ramón Piñeiro (Láncara)

70,41QUIROS NÚÑEZ, INMACULADA 009727350

0 15003212 - IES Agra de Raíces (Cee)

70,00GONDELL DELGADO, EVA MARÍA 034891463

0 27013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

69,98SANMARTÍN MARTÍNEZ, MARÍA TERESA

033306095

Páxina de 256125

Page 126:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Inglés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590011

0 15027939 - IES Maruxa Mallo (Ordes)

69,50LISTE NOYA, MARISOL 033268619

0 15021755 - IES Cabo Ortegal (Cariño)

69,32REY VÁZQUEZ, MARÍA BEATRIZ 032644212

0 27003175 - IES Val do Asma (Chantada)

69,10OTERO CAMPOS, MARÍA BEGOÑA 033313987

0 32011305 - CPI Tomás de Lemos (Ribadavia)

68,86OLEA TEIJEIRO, FLORENCIO ANTONIO036050976

036019220 - IES Auga da Laxe (Gondomar)

R3 36012471 - IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)

67,96 590011TOJEIRO REGO, ANA MARÍA 032642190

0 15023429 - CPI Monte Caxado (Pontes de García Rodríguez (As))

67,79CARDONA OCARRANZA, ÁNGELA 032632135

0 36019463 - IES Johan Carballeira (Bueu)

67,40PAZOS FREITAS, MARÍA HERMELINDA 052492107

033017972 R3 27016297 - IES Enrique Muruais (Pontenova (A))

66,00 590011GARCÍA SÁNCHEZ, LUISA MARÍA 045430612

0 15008817 - IES de Melide (Melide)65,46COUTO SÁNCHEZ, JAIME 032451792

0 32013612 - IES Xesús Taboada Chivite (Verín)

65,00COTA MUÑIZ, ISABEL 035321150

015026391 - IES Xulián Magariños (Negreira)

R3 15023338 - IES Praia Barraña (Boiro)

64,21 590011SIERRA FUENTES, MÓNICA 033861465

0 36020271 - IES As Bizocas (Grove (O))

64,00LALÍN GARCÍA, OLGA MARÍA 076993914

0 32011305 - CPI Tomás de Lemos (Ribadavia)

63,82FERNÁNDEZ DÍAZ, ALBERTO 032644652

0 27013934 - IES Perdouro (Burela)63,50PRIETO GONZÁLEZ, MARÍA DOLORES NÉLIDA

033855948

0 15023405 - CPI A Xunqueira (Fene)62,72PORTEIRO FERNÁNDEZ, MARÍA CRISTINA

032810668

0 15010058 - CPI do Feal (Narón)62,50LÓPEZ ANDRADE, CONCEPCIÓN 032755750

0 15027964 - IES de Oroso (Oroso)62,50PÉREZ BARROS, MERCEDES 033260600

Páxina de 256126

Page 127:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Inglés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590011

0 27016248 - IES de Monterroso (Monterroso)

62,05VILLAR RODIL, MARÍA DEL MAR 009400040

0 36002335 - IES Manuel García Barros (Estrada (A))

61,89CABEZAS AMIGO, RITA 033273749

0 27012048 - IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Sarria)

61,62PRIETO DÍEZ, NURIA 009777598

0 15027861 - IES Pedra da Aguia (Camariñas)

61,07MIRANDA VIGO, MARÍA MONTSERRAT 032651872

0 36019232 - IES Monte da Vila (Grove (O))

60,77SAN ISIDRO AGRELO, FRANCISCO XABIER

033286872

0 27014811 - IES Fontem Albei (Fonsagrada (A))

60,36MORADO VÁZQUEZ, MARÍA DIVINA 032653434

0 27014811 - IES Fontem Albei (Fonsagrada (A))

60,02LEIRA PAZ, YOLANDA MARÍA 032771086

033027527 I3 27003151 - IES Lama das Quendas (Chantada)

59,30 590011GARCÍA PÉREZ, MARÍA JOSÉ 045427598

0 15025694 - IES Moncho Valcarce (Pontes de García Rodríguez (As))

58,96OTERO RIVERA, MONTSERRAT 032639315

0 15026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

58,75MUÍÑOS REY, ROSA 032794062

0 27015967 - CPI Uxío Novoneira (Pedrafita do Cebreiro)

58,40LÓPEZ RODRÍGUEZ, FÉLIX 012373690

0 15019347 - CPI Camiño de Santiago(Pino (O))

58,15RAÑÓN PIMENTEL, MARÍA ENCARNACIÓN

033307616

015023338 - IES Praia Barraña (Boiro) R3 15027711 - IES Leliadoura (Ribeira)57,62 590011MARTÍNEZ MUÑIZ, MARÍA LUISA 052453875

0 27007788 - CPI Doutor Daniel Monj(Navia de Suarna)

57,32DE LA FUENTE DE LA CUADRA, VICENTA

003811172

0 32002781 - CPI Tomás Terrón Mendaña (Carballeda de Valdeorras)

57,12SERRANO RODRÍGUEZ, MARÍA DE LOS MILAGROS

032756481

0 36005142 - CPI Santa Lucía (Moraña)

55,60FERNÁNDEZ IGLESIAS, JESÚS 036077155

0 15020544 - IES de Ortigueira (Ortigueira)

55,46FORMOSO VILASUSO, MARÍA FLORA 076405207

Páxina de 256127

Page 128:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Inglés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590011

0 36020337 - IES de Salvaterra de Miño (Salvaterra de Miño)

54,79CLEARY , MARY THERESA 0X0331441

036007813 - CPI Julia Becerra Malvar (Ribadumia)

R3 15027733 - IES de Arzúa (Arzúa)54,68 590011BLANCO BARREIRO, AGUSTÍN ÁNGEL 076517460

015026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

I3 36019414 - IES A Basella (Vilanova de Arousa)

54,50 590011ZAERA GONZÁLEZ, LOURDES 032442876

0 36019475 - IES de Rodeira (Cangas)

53,86COMESAÑA GARCÍA, TERESA DE JESÚS

036053406

0 36019751 - IES de Tomiño (Tomiño)53,12FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, MARÍA CRISTINA

036036458

027013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

R3 32014801 - IES Cidade de Antioquía (Xinzo de Limia)

53,09 590011ALLEGUE BUJIA, MARÍA DOLORES 032631187

050,99RÍOS VILA, MARISOL 011956829

027016352 - IES de Palas de Rei (Palas de Rei)

I3 32005305 - CPI Laureano Prieto (Gudiña (A))

50,17 590011RUBINOS FERNÁNDEZ, ISABEL 033820834

0 36004137 - IES Ramón Mª Aller Ulloa (Lalín)

50,14BREA CASTRO, JOSEFINA 035469853

0 32016339 - IES de Allariz (Allariz)48,82ÁLVAREZ TORRES, MARÍA DE LA CONCEPCIÓN

034958917

036019414 - IES A Basella (Vilanova de Arousa)

R3 1200366348,60 590011HERNANDEZ OTERO, Mª DEL MAR 035302455

036020246 - IES Illa de Ons (Bueu) R3 27003655 - CPI de Seoane (Folgoso do Courel)

48,59 590011FONTÁN DOMÍNGUEZ, MARÍA CRISTINA

035970175

0 36018501 - IES Monte Carrasco (Cangas)

48,46VÁZQUEZ ÁLVAREZ, MARÍA BELÉN 033859211

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

46,50MÉNDEZ PIÑEIRO, SUSANA 032768097

0 15025657 - IES de Mugardos (Mugardos)

46,20PARDO OROSA, MARÍA LUZ 032782763

032015876 - IES Xermán Ancochea Quevedo (Pobra de Trives (A))

R3 3500739845,60 590011DIEGUEZ PÉREZ, ESTRELLA 076721096

0 15008817 - IES de Melide (Melide)45,18PASCUAL RUBÍN, MERCEDES 034968111

Páxina de 256128

Page 129:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Inglés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590011

0 15026388 - IES Fontexería (Muros)42,32CAMPOS HERMO, BERNARDO JOSÉ 033274447

0 27016248 - IES de Monterroso (Monterroso)

42,07MESEJO NOGUEIRA, EVA MARÍA 032451618

0 36024203 - IES Faro das Lúas (Vilanova de Arousa)

41,82CARRERA RODRÍGUEZ, MARÍA VICTORIA

035295438

0 27012048 - IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Sarria)

41,72NOVO POLLAN, MARÍA ROSA 033856057

0 36017685 - CPI da Ribeira (Porriño (O))

41,71MONTENEGRO FERNÁNDEZ, INÉS MARÍA

036077974

015026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

R3 1600440641,40 590011PATIÑO EIRIN, MARIA DEL ROSARIO 034891538

0 15027861 - IES Pedra da Aguia (Camariñas)

41,32GROMAZ MARTÍN, OLGA 032746911

0 27002353 - CPI de Cervantes (Cervantes)

41,32GASALLA RODRÍGUEZ, MARÍA GLORIA033826055

015014556 - IES Coroso (Ribeira) I3 36020386 - IES Marco do Camballó(Vila de Cruces)

41,32 590011ESCURIS FIGUEIRA, VICENTE 076509486

0 27006966 - IES San Rosendo (Mondoñedo)

41,05LÓPEZ PÉREZ, ANA BELÉN 033309537

027003151 - IES Lama das Quendas (Chantada)

R3 1300100541,00 590011ESCUDERO ALFONSO, M.BELEN 034986487

015003212 - IES Agra de Raíces (Cee) I3 4500073440,45 590011GARCIA CARBALLIDO, XOSE LOIS 032672607

0 27013934 - IES Perdouro (Burela)40,32GARCÍA CASAL, FERNANDO 032655033

015027733 - IES de Arzúa (Arzúa) R3 15026388 - IES Fontexería (Muros)40,17 590011FEIJOO JUARROS, BEGOÑA 033253474

0 15027691 - IES de Porto do Son (Porto do Son)

39,86FABREGAS VALCARCE, ANA ELENA 033253713

015008817 - IES de Melide (Melide) I3 27003151 - IES Lama das Quendas (Chantada)

39,82 590011VIÑA VILAS, MARÍA ISABEL 032797388

0 32013582 - IES García-Barbón (Verín)

39,71FRAIZ VÁZQUEZ, JOSÉ LUIS 033854507

036001148 - CPI da Cañiza (Cañiza (A))

I3 32016777 - IES Carlos Casares (Viana do Bolo)

39,42 590011GARCÍA FIGUEROA, MARÍA PILAR 035996490

Páxina de 256129

Page 130:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Inglés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590011

015027711 - IES Leliadoura (Ribeira) R3 32016777 - IES Carlos Casares (Viana do Bolo)

39,32 590011FERNÁNDEZ CASTRO CANCELA, IGNACIO JAVIER

032650309

0 27007259 - IES Río Cabe (Monforte de Lemos)

38,77FERNÁNDEZ GÓMEZ, MARÍA CONCEPCIÓN

076399817

0 36019751 - IES de Tomiño (Tomiño)38,59GONZÁLEZ SARDON, MIGUEL ÁNGEL 036070897

0 27013958 - IES Monte Castelo (Burela)

38,51BAYÓN GONZÁLEZ, MARÍA SUSANA 011070954

0 32006929 - CPI de Maside (Maside)38,32NAVEIRA MOLLON, MÓNICA 032768247

036024203 - IES Faro das Lúas (Vilanova de Arousa)

I3 32013612 - IES Xesús Taboada Chivite (Verín)

38,32 590011VELOSO BATANERO, MARÍA DEL ROSARIO

035435205

036015111 - CPI Aurelio Marcelino Rey García (Cuntis)

I3 32015876 - IES Xermán Ancochea Quevedo (Pobra de Trives (A))

38,22 590011GARRIDO PADÍN, ANA MARÍA 076860302

0 36013758 - IES Laxeiro (Lalín)37,47PICALLO CASTRO, MARÍA DOLORES 032777891

0 36019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

37,32GARCÍA CASTIÑEIRA, SUSANA PATRICIA

036078718

0 36009901 - IES San Paio (Tui)37,22VERDEJO RODRÍGUEZ, MARTÍN 035300170

0 36013692 - IES Val do Tea (Ponteareas)

35,32GRANDAL GONZÁLEZ, LAURA 034870804

036004927 - CPI de Mondariz (Mondariz)

R3 0600182835,02 590011RODRIGUEZ OTERO, MARIA BEGOÑA 036145242

0 32009360 - CPI José García García (Ourense)

33,44ANIDO SILVOSA, MARÍA JESÚS 033316673

0 32016431 - IES San Mamede (Maceda)

33,32GONZÁLEZ GARCÍA, AGUSTÍN 009741383

036015101 - IES da Cañiza (Cañiza (A))

I3 36001148 - CPI da Cañiza (Cañiza (A))

33,00 590011ALONSO FERNÁNDEZ, EVA MARÍA 034982946

036001148 - CPI da Cañiza (Cañiza (A))

R3 0804205631,90 590011PIÑEIRO PEREZ, MARCOS 033326299

027016297 - IES Enrique Muruais (Pontenova (A))

R3 1300468730,00 590011DACAL OTERO, MARTA BELEN 033317704

015027733 - IES de Arzúa (Arzúa) R3 4500607429,82 590011ARES FERNANDEZ, M.CARMEN 033321651

Páxina de 256130

Page 131:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Inglés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590011

015026388 - IES Fontexería (Muros) R3 1900340128,90 590011CASTRO FERNANDEZ, ELENA 032815945

032014801 - IES Cidade de Antioquía (Xinzo de Limia)

R3 4500566528,50 590011PEREZ ALONSO, ANIA 036162731

036020386 - IES Marco do Camballón (Vila de Cruces)

R3 4500073428,00 590011RODRIGUEZ BARCA, M ENCARNACION079321484

032013612 - IES Xesús Taboada Chivite (Verín)

R3 4500473926,00 590011OLVEIRA LEMA, M.JOSE 076966272

027013958 - IES Monte Castelo (Burela)

R3 1300446823,50 590011GARCIA BASANTA, MANUELA 033346705

032005305 - CPI Laureano Prieto (Gudiña (A))

R523,25 590011MUÑOZ GONZÁLEZ, ANA ISABEL 034997277

032016777 - IES Carlos Casares (Viana do Bolo)

R520,60 590011CARRACEDO FONTENLA, MARÍA DE LA O

035310735

032016777 - IES Carlos Casares (Viana do Bolo)

R518,80 590011MONTERO LOPEZ, MARIA JESUS 077592600

018,75BLANCO GARCIA, MARIA JOSE 033992367

017,75BONGIORNO GARCÍA, GENOVEFFA MINIA

045847106

017,40LAVANDEIRA ROJO, SONIA 032840909

017,00ROMERO CRUGEIRAS, MARÍA VISITACIÓN

076511764

016,05RODRÍGUEZ BUGÍA, JUANA MARÍA 032694107

015,50GARCÍA REY, SANTIAGO 033273752

015,35LOSADA PÉREZ, ANA MARÍA 034992900

014,75PEDROSA RODRÍGUEZ, MARÍA CONSUELO

032762167

014,40GARCÍA GIRÁLDEZ, ANA BELÉN 076990253

014,25GÓMEZ FERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN

033319596

014,00GONZÁLEZ AMOEDO, MARÍA BELÉN 035318257

Páxina de 256131

Page 132:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Inglés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590011

013,90FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA 076827734

013,60RODRÍGUEZ CALO, MARÍA DOLORES 033295509

013,55VÁZQUEZ VÁZQUEZ, XOSÉ MANUEL 032788071

013,50DIAZ QUINTELA, ANA MARIA 036088175

013,00RODRÍGUEZ GALARRAGA, ANA LUZ 011423846

013,00RODRÍGUEZ CORDO, ANA MARÍA 044078923

013,00CEDEIRA DAMIL, AMPARO 032764180

012,90CODINA BLASCO, SANDRA MARÍA 036119440

012,80ILLANES PUENTE, MARÍA TERESA 036104563

012,80CRESPO UBIERNA, MARÍA ÁNGELES 036095338

012,20GIAO SÁNCHEZ, ROSA 033287193

012,00RODRÍGUEZ LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO 032753772

012,00PÉREZ TORRES, JESUSA 045430691

011,90CALVO IGLESIAS, LARA MARÍA 053112059

011,70CAMPAÑA ABUÍN, ROXER 033271269

011,65ANTORRENA FERNÁNDEZ, PABLO 033301209

011,50BELLO COSTAL, CONSTANTINO DONILO

036087135

011,10GÓMEZ RIAL, LUCÍA MARÍA 076969361

010,70BARRERA FERNÁNDEZ, LORENA 033329047

010,20PARDO CORRAL, MINIA 032764253

010,00GÓMEZ FERNÁNDEZ, ALEJANDRO 053164917

010,00QUIZA VARELA, TERESA 032659448

Páxina de 256132

Page 133:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Inglés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590011

010,00CASTRO DOPACIO, MARÍA JESÚS 076573574

010,00IGLESIAS ROMERO, SALOMÉ 076777251

010,00CAMAÑO RIAL, CARLOS 036079129

09,85GARCÍA GARCÍA, MARÍA 033262685

09,75ATANES LÓPEZ, MARÍA LUISA 034963518

09,50VILLAVERDE VÁZQUEZ, JULIO 033266354

09,45VIZOSO BLANCO, ANDRÉS JUAN 032641218

09,15GOLDAR PAZOS, SOCORRO 035442809

09,10RODRÍGUEZ GREGORES, JESÚS 035555710

09,00DEL VALLE CORTIÑAS, MARÍA ASUNCIÓN

032763587

08,90ALVELO SALGUEIRO, BELÉN 076409258

08,55IGLESIAS FALQUE, MARÍA DEL CARMEN

036067634

08,45GARCÍA GONZÁLEZ, MARÍA LUCÍA 052613930

08,40GONZÁLEZ VINAGRE, CARMEN MARÍA 052451491

08,35FRADE LLOBET, PATRICIA 036083618

08,00GARCÍA BARRIO, MARÍA DOLORES 033307551

08,00RODRÍGUEZ NÚÑEZ, TERESA 036074079

07,85GONDELL DELGADO, MARÍA YOLANDA032765133

07,70VÁZQUEZ NÚÑEZ, MARÍA JOSÉ 034259905

07,60GONZÁLEZ DE CASTRO, MARÍA CONSUELO

036042072

07,25VARELA VÁZQUEZ, MARÍA OLGA 032772045

07,05RÚA BARCIA, MARÍA DOLORES 033257154

Páxina de 256133

Page 134:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Inglés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590011

07,00PÉREZ PELEGRÍN, MARÍA ROSARIO 077592669

06,00FERNÁNDEZ MÉNDEZ, MARÍA MÓNICA032797200

06,00ARNOSO FERNÁNDEZ, ANA RUTH 052457191

05,70VALLEDOR NÚÑEZ, MARÍA ISABEL 033850795

05,35COTO RODRÍGUEZ, MARÍA RAQUEL 035544641

04,96IGLESIAS TORRES, ANA MARÍA 036047956

04,45MIRÓN BLANCO, MARÍA PILAR 044831808

04,44IGLESIAS ATANES, MARÍA CARMEN 033257675

04,20SIEIRO PÉREZ, ROSA ANA 035319017

03,95IZQUIERDO CASTRO, MARÍA JOSÉ 036055029

03,50GONZÁLEZ PRIETO, ROSA MARÍA NIEVES

035279553

03,50GÓMEZ NEIRA, ASUNCIÓN 076619191

03,50GÓMEZ RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ 033336985

03,35FERNÁNDEZ VARGAS, MARTA MARÍA 032654994

03,25GARCÍA PÉREZ, CRISTINA 036069201

03,20PÉREZ FERNÁNDEZ, MARÍA JESÚS 036063977

03,20SAMPAYO FERNÁNDEZ, MARÍA DE LA PAZ

033303554

03,20LAGOA FREIRE, ELENA MARÍA 079310515

03,20BARROS PÉREZ, JOSÉ CARLOS 036063039

03,20LÓPEZ NOVO, ANA ISABEL 076863694

03,20SANDE BLANCO, ANA ISABEL 033274957

03,20MARTÍNEZ DIOS, ANA PILAR 036072657

Páxina de 256134

Page 135:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Inglés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590011

03,10AMEDO FOUCE, MARÍA DEL CARMEN 072256069

03,00DEL RÍO CAAMAÑO, MARÍA ALICIA 034951308

03,00LORENZO FONTENLA, ESTHER MARÍA 035309349

03,00DIOS SUÁREZ, MANUELA 035445698

03,00LÓPEZ CAAMAÑO, DOMINGO 032764596

03,00BARROS CERVIÑO, SILVIA 033296255

03,00FERNÁNDEZ MÉNDEZ, SORAYA 032449418

03,00LIÑARES VILLARDEFRANCOS, SUSANA

076928264

03,00GATO OTERO, MARÍA DEL PILAR 033263054

00,00DAPORTA SANTIAGO, MARÍA ROSA 035463050

00,00ANEIROS LÓPEZ, ANTONIO 032647345

00,00MARTÍNEZ BECERRA, SONIA MARÍA 033298421

00,00SAN SEGUNDO FERNÁNDEZ, Mª LUISA035294442

00,00SACEDÓN SÁNCHEZ, MARÍA ÁNGELES032800613

00,00GALDO LÓPEZ, ANTONIO 032680151

00,00SÁNCHEZ LÓPEZ, MARÍA MERCEDES 076622352

00,00MATO DE LAS HERAS, SUSANA 032841794

00,00CARIDE OGANDO, MANUEL 034934705

00,00LOROÑO PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN 033225779

00,00CALVIÑO RIVEIRA, ELENA MARÍA 076872759

00,00VÁZQUEZ HERMIDA, MARÍA CARMEN 052455046

00,00ALONSO GASALLA, IRENE ANGELA 076934525

Páxina de 256135

Page 136:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Inglés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590011

00,00RODRÍGUEZ MANSO, LAURA 053165862

00,00LÓPEZ GONZÁLEZ, MARÍA DE LAS NIEVES

076546620

00,00RIVAS CASTRO, OLGA 033291309

00,00GARCÍA FERNÁNDEZ, CAROLINA 034994149

00,00GARCIA ARIAS, MARIA JESUS 036163334

00,00GARCÍA PRIETO, MARÍA BEGOÑA 076617956

00,00MATO BANEIRA, AURORA 033257200

00,00VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ, BEGOÑA 036117927

00,00GÓMEZ FERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN

036045002

00,00VALEIRAS LORENZO, ANDREA 034994065

00,00MORENO RODRÍGUEZ, ANA MARÍA 075750945

00,00SOUTO MOURE, ALEJANDRA INMACULADA

036112001

00,00GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, CONSUELO 034956497

00,00ANIDO CANEDO, JULIO 032787694

00,00FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, CARMEN MARÍA

034897092

00,00SEIJAS MILLARES, JUAN JOSÉ 032802641

00,00GARCÍA OTERO, TANIA 032832841

00,00PÉREZ ALONSO, ROSALÍA 033263685

00,00DOMÍNGUEZ ARUFE, MARÍA CRISTINA 078782598

00,00VILLAMOR CANELAS, MARIA ADORACION

032645090

00,00PÉREZ FARIÑA, BENEDICTO 052450991

Páxina de 256136

Page 137:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Inglés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590011

00,00FERNÁNDEZ PRIETO, CONCEPCIÓN 032772064

00,00LISTA RODRÍGUEZ, CARMEN 032444557

00,00CASTRO BARRAL, MERCEDES 034890567

00,00PÉREZ AGULLA, SABELA 044086392

00,00MÉNDEZ LÓPEZ, VANESA 033351243

00,00LÓPEZ PALLAS, MARÍA AMABLE 032438946

00,00PÉREZ TUBÍO, MARÍA PEREGRINA 076517557

00,00CAZORLA TORRADO, LUISA 053170604

00,00ABALO OZORES, ELBA 077403289

00,00LUACES ENSÁ, CRISTINA 046911725

00,00BARRY MURPHY, DEIRDRE 0X6045762

00,00FERNÁNDEZ CARRIL, RAQUEL 078796981

00,00RÚA IGLESIAS, LUCÍA 034872290

00,00VÁZQUEZ FENTE, MARÍA CRISTINA 034894507

00,00GONZÁLEZ COMESAÑA, MARGARITA 036061387

00,00LÓPEZ RÍO, MARINA 032708155

00,00ABELEDO PENAS, SUSANA MARÍA 032764916

00,00MASEDA FRANCOS, MARÍA CRUZ 033852985

00,00MANTEIGA GÓMEZ, MARÍA DOLORES 032808697

00,00DE SALVADOR AGRA, XABIER XOSÉ 044810140

00,00BOUZA LÓPEZ, SILVIA 032666195

00,00FRAGA VICENTE, MARÍA ELENA 035466226

00,00GÓMEZ QUEIZÁN, LAURA 033342459

Páxina de 256137

Page 138:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Inglés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590011

00,00CORVEIRAS OTERO, MARTA 076573424

00,00MARTÍNEZ GARCÍA, MARÍA 036079695

00,00PAZOS VAZQUEZ, PAULA MARIA 047364553

00,00OTERO MARIÑAS, MARÍA DOLORES 032657760

00,00PENA BONOME, MARÍA ISABEL 032639294

00,00PARDO BUSTO, MARÍA ISABEL 076353945

00,00GONZÁLEZ MARTÍN, PATRICIA 052498287

00,00GOMEZ LORENZO, RAUL 034960917

00,00ANDRÉS CASAL, AMELIA 078794408

00,00DOMÍNGUEZ PEIXOTO, CESÁREO 036059474

00,00ÁLVAREZ PAZ, EVA 034972967

00,00RAMA MARTINEZ, MARÍA DEL MAR 033294795

Biling.

Alemán

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590012

029009958 I3 36006729 - IES Valle-Inclán (Pontevedra)

24,05 590012HERNÁN MARTÍNEZ, ANA MARÍA 032639692

036006729 - IES Valle-Inclán (Pontevedra)

R3 3500988720,00 590012YÁÑEZ PURRIÑOS, MARÍA NIEVES 032796786

05,65CORREA FOLGAR, MARÍA DEL CARMEN

076821129

Páxina de 256138

Page 139:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Música

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590016

0 27010945 - IES Porta da Auga (Ribadeo)

74,44MARTÍNEZ LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL 011390849

0 36019566 - IES de Chapela (Redondela)

72,45AGUADO FERNÁNDEZ, EVANGELINA 011426432

0 15027654 - IES Agra de Leborís (Laracha (A))

70,55CEA CABANELAS, JULIA 032813002

0 32016765 - IES Portovello (Ourense)67,86REY OLLEROS, MANUEL 034939008

0 15009071 - CPI Castro Baxoi (Miño)65,00CUBILLO SÁNCHEZ, PATRICIA 010884260

0 36019232 - IES Monte da Vila (Grove (O))

64,00DE LA SOTA GÓMEZ, MARÍA ÁNGELES011955393

0 36019475 - IES de Rodeira (Cangas)

62,62CUETO ÁLVAREZ, CECILIA 010873670

0 36019463 - IES Johan Carballeira (Bueu)

62,20IRISO DELICADO, ANA 009780073

0 36015241 - CPI Celso Emilio Ferreiro (Vigo)

61,10VÁZQUEZ MARTÍNEZ, DAVID 036106966

0 15021470 - IES Canido (Ferrol)61,08GARCÍA DÍEZ, MARÍA DE LOS REYES 009410893

0 36019751 - IES de Tomiño (Tomiño)61,00ARIAS VOCES, PATRICIA B. 010085412

0 15003881 - CPI Alcalde Xosé Pichel (Coristanco)

59,98ESPIDO LATA, MARÍA PILAR 046901647

0 36019268 - IES Gonzalo Torrente Ballester (Pontevedra)

59,48ABREU FERNÁNDEZ, PABLO 034871180

0 27016625 - IES Illa de Sarón (Xove)59,15SORDO PATO, SUSANA 011443584

0 36007011 - IES Pino Manso (Porriño(O))

58,72PEÑA PEROJO, PATRICIA MARÍA 013939347

0 27015773 - IES A Piringalla (Lugo)58,70ABASCAL BORRAJO, MARÍA MILAGROSA

009406228

0 15023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

57,80PÉREZ TORRES, RUTH 076937786

0 15027654 - IES Agra de Leborís (Laracha (A))

57,55GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ANDRÉS 034958963

Páxina de 256139

Page 140:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Música

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590016

0 15027733 - IES de Arzúa (Arzúa)57,06LÓPEZ CAMPO, PABLO 032655937

0 15032145 - IES de Pastoriza (Arteixo)

56,99MÉNDEZ GARCÍA, TERESA ELVIRA 032767655

0 15006687 - IES de Catabois (Ferrol)56,90GARCÍA VELASCO, MARÍA MÓNICA 011419743

0 36009901 - IES San Paio (Tui)56,50SEOANE RIOBÓ, ROSA MARÍA 036049204

015023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

I3 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

56,48 590016FERNÁNDEZ SUÁREZ, DIANA MARÍA 011445621

0 36018999 - IES As Barxas (Moaña)55,60SOUTULLO GARCÍA, EDUARDO 036084267

0 15003376 - CPI O Cruce (Cerceda)55,01GARCÍA DE LA FUENTE, BEATRIZ 010885512

0 27015891 - IES da Terra Chá, José Trapero Pardo (Castro de Rei)

55,00RODRÍGUEZ YÁÑEZ, EVA MARÍA CAROLINA

033332924

0 36018379 - IES A Xunqueira II (Pontevedra)

54,02PÉREZ MESTRE, JUAN CARLOS 044758486

0 15027733 - IES de Arzúa (Arzúa)54,00RIERA MENÉNDEZ, HUGO 009406827

0 15020854 - CPI de Xanceda (Mesía)53,12LÓPEZ RODRÍGUEZ, JAVIER MARÍA 033315793

0 27013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

53,07MAOXU QUINTELA, MARCOS 032876862

0 27013958 - IES Monte Castelo (Burela)

52,75RIVERO LESTÓN, MARÍA 011430233

0 15025645 - IES Ricardo Carballo Calero (Ferrol)

52,50MEDIAVILLA DEL RÍO, ÁNGEL LUIS 010880558

0 32015037 - IES Manuel Chamoso Lamas (Carballiño (O))

52,08PERIANES GUITIÁN, ILDUARA 034992275

0 36017430 - IES Ricardo Mella (Vigo)51,06RODRÍGUEZ BELLO, LUZ MARÍA 034971186

036012471 - IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)

R3 15010058 - CPI do Feal (Narón)50,83 590016GARCÍA GARCÍA, PALOMA 032799508

0 27016352 - IES de Palas de Rei (Palas de Rei)

50,50PÉREZ CASTRO, JOSÉ JAVIER 033308540

0 27013934 - IES Perdouro (Burela)49,90OTERO RODRÍGUEZ, MARÍA DOLORES033994722

Páxina de 256140

Page 141:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Música

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590016

0 32011330 - IES O Ribeiro (Ribadavia)

49,50NÚÑEZ DEZA, OLALLA 044455488

033001381 R3 27013648 - IES Vilar Ponte (Viveiro)47,76 590005PEINADO ÁLVAREZ, IRENE 011441564

0 32001725 - IES Lauro Olmo (Barco de Valdeorras (O))

47,45FERNÁNDEZ DELGADO, ELENA MARÍA009797075

0 36019414 - IES A Basella (Vilanova de Arousa)

47,05DÍAZ MÉNDEZ, JOAQUÍN 009351635

0 36020374 - IES Valadares (Vigo)42,41POLO CAL, ROSALÍA 036142419

027015189 - IES de Quiroga (Quiroga) R3 36012471 - IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)

41,39 590016LATAS ESPIÑO, RAMÓN ROMÁN 035307419

0 32014801 - IES Cidade de Antioquía (Xinzo de Limia)

41,22MOSQUERA SEOANE, MARÍA JOSEFA 044447718

0 27016509 - IES Marqués de Sargadelos (Cervo)

40,80ARIAS MAOJO, CECILIA 032876863

0 15023429 - CPI Monte Caxado (Pontes de García Rodríguez (As))

40,26VEIGA GONZÁLEZ, OLGA 071503145

0 27016297 - IES Enrique Muruais (Pontenova (A))

40,00ALLER GONZÁLEZ, ELENA MARÍA 011378828

0 32016637 - IES Cosme López Rodríguez (Rúa (A))

39,22GARCÍA AGUIRRE, MARINA 010079486

0 36019323 - IES Chano Piñeiro (Forcarei)

39,10GARCÍA PASARIN, MARÍA ISABEL 044085680

0 15002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

38,80SANZ DIÉGUEZ, DAVID 076713339

0 27020562 - IES de Foz (Foz)38,58ALLEN FRAGA, FERNANDO 009790317

0 36013576 - CPI Manuel Suárez Marquier (Rosal (O))

37,99SEQUEIROS GÓMEZ, FERNANDO 036127482

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)37,90RODRÍGUEZ CAMINO, MARÍA DE LOS REMEDIOS

032798154

036017685 - CPI da Ribeira (Porriño (O))

I3 32006929 - CPI de Maside (Maside)37,72 590016ÁLVAREZ OUTERELO, MARÍA ÁFRICA 036115739

0 36020131 - IES de Mos (Mos)36,45VIDAL GÁNDARA, ANA 036114539

Páxina de 256141

Page 142:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Música

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590016

0 15026376 - IES Punta Candieira (Cedeira)

36,45FRA GÁLVEZ, MARÍA ENCINA 032682158

0 36020386 - IES Marco do Camballó(Vila de Cruces)

36,25NOGUEROL GÓMEZ, RUBÉN 033294507

0 36020271 - IES As Bizocas (Grove (O))

36,12DURÁN GRAÑA, JOSÉ MANUEL 052493675

0 32016777 - IES Carlos Casares (Viana do Bolo)

35,84DE ABAJO FERNÁNDEZ, MARÍA LOURDES

010201510

0 36004927 - CPI de Mondariz (Mondariz)

35,80NORES FERNÁNDEZ, LUCÍA 078736830

0 27013958 - IES Monte Castelo (Burela)

35,50FERNÁNDEZ SALAS, PATRICIA INÉS 053525496

0 36020261 - IES Terra de Turonio (Gondomar)

33,50ÁLVAREZ LLORENTE, ANA 036136423

015027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

R3 15007621 - CPI Cabo da Area (Laxe)

32,68 590016MONTES FERNÁNDEZ, MARÍA ANTONIA

032767965

0 36019657 - IES Primeiro de Marzo (Baiona)

32,18GALENDE GARCÍA, ÓSCAR 011965133

0 36004745 - IES A Paralaia (Moaña)31,50PÉREZ CORTES, MÓNICA 036144220

0 15002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

30,07AÑÓN LIJO, IRENE 053163258

0 32016340 - IES Aquis Querquernis (Bande)

29,95BLANCO SANTOS, JOSÉ MANUEL 034936820

0 27016315 - IES de Becerreá (Becerreá)

29,85MAYA TRUJILLO, MARÍA NAZARETH 011775776

0 15027861 - IES Pedra da Aguia (Camariñas)

28,83MOSQUERA FERNÁNDEZ, ALMUDENA 044475051

0 36004137 - IES Ramón Mª Aller Ulloa (Lalín)

28,45CASALDERREY CONDE, SEVERIANO 076929033

034001054 R3 27015189 - IES de Quiroga (Quiroga)

28,24 590016MANSILLA ÁLVAREZ, JOSÉ RAMÓN 044431812

015017880 - CPI de Fonte-Díaz (Touro)

I3 15027915 - IES Fin do Camiño (Fisterra)

28,18 590016LAPEÑA OTERO, MIRYAM 036073430

Páxina de 256142

Page 143:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Música

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590016

0 32013612 - IES Xesús Taboada Chivite (Verín)

27,60RODRÍGUEZ RIVADA, DAVID 036164311

0 36019669 - IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

27,13PUMAR ARMADA, JOSÉ 078734675

0 15008039 - CPI Cernadas de Castro (Lousame)

26,37MATO COLLAZO, PABLO 078792615

0 27007259 - IES Río Cabe (Monforte de Lemos)

26,35DIOS GONZÁLEZ, EVA 012771005

0 15014568 - IES Nº 1 (Ribeira)26,00RUBIO MORATILLA, ANA 002544408

0 15027851 - IES A Cachada (Boiro)26,00FERNÁNDEZ MARQUES, MARÍA AURORA

011440648

0 32003643 - CPI Virxe dos Remedios (Castro Caldelas)

25,50SESTELO LONGUEIRA, RAQUEL OFELIA

034871674

0 15007400 - CPI de Ponte Carreira (Frades)

24,40FERNÁNDEZ GUZMÁN, JORGE MANUEL

076821265

0 15027368 - IES Maximino Romero de Lema (Zas)

24,10MASEDA DEAN, MANUEL 033992637

0 27014008 - CPI Tino Grandío (Guntín)

24,05DIEZ HUERGA, MARIA AURELIA 009414625

0 32015177 - CPI de Padrenda-Crespos (Padrenda)

23,32ESTÉVEZ DOMÍNGUEZ, MÓNICA CARMEN

035565876

0 15027885 - IES Lamas de Castelo (Carnota)

22,85HERNÁNDEZ ABAD, CAROLINA 036166588

0 15019281 - CPI de Zas (Zas)22,50CHAO TOUCEDA, CRISTINA 052471088

0 15027711 - IES Leliadoura (Ribeira)22,25BARROS DOPORTO, ALADINO CONSTANTINO

035314998

0 15027940 - IES As Insuas (Muros)22,00FERNÁNDEZ GARCÍA, PATRICIA 009782985

0 27012450 - CPI Dr. López Suárez (Saviñao (O))

21,80VÁZQUEZ DE LA FUENTE, FEDERICO RAMÓN

033349592

0 36020283 - IES da Illa de Arousa (Illa de Arousa (A))

21,50MALVIDO PIÑEIRO, ALFONSO 078735910

Páxina de 256143

Page 144:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Música

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590016

0 27013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

21,30MEDEL IGLESIAS, LUCINIO 034995570

0 36004708 - CPI de Mosteiro-Meis (Meis)

21,00QUINTANS RUIDO, CELIA MARIA 035460053

0 15021755 - IES Cabo Ortegal (Cariño)

20,95JULIAS PIÑEIRO, MÓNICA 032675866

0 27012504 - CPI San Tomé do Carballo (Taboada)

20,30VIDAL VARELA, ALMUDENA 076570107

0 36001252 - CPI de Progreso (Catoira)

20,15LEÓN GARCÍA, EVA MARÍA 032883225

050010284 I3 27007259 - IES Río Cabe (Monforte de Lemos)

19,50 590016GÓMEZ GAGO, VANESSA 044426380

0 15026388 - IES Fontexería (Muros)19,25MARTÍNEZ PORTAS, RITA MARÍA 035475092

0 27020562 - IES de Foz (Foz)19,10CARRERA GUTIERREZ, ANA 071642300

0 27014811 - IES Fontem Albei (Fonsagrada (A))

19,00RON CANCIO, MARÍA JOSÉ 076938171

0 32016790 - IES Castro de Baronceli (Verín)

18,20FERNÁNDEZ VILLANUEVA, PABLO 034967339

015027915 - IES Fin do Camiño (Fisterra)

R3 1300476613,40 590016ALONSO SAENZ DE MIERA, M. AURORA

036101889

015010058 - CPI do Feal (Narón) R513,30 590016MEJÍA GALLEGO, ANA 036084235

015007621 - CPI Cabo da Area (Laxe) R3 0600772713,05 590016LAGE FERRIN, PATRICIA 044079864

032006929 - CPI de Maside (Maside) R3 0600757011,77 590016DOMINGUEZ PEREZ, RAQUEL 044454347

011,40REGUEIRO FERNÁNDEZ, DAVID 044471127

010,25FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, EVA 044452321

09,80ALONSO COMESAÑA, JUDIT 036172041

09,50TRASTOY CUBA, MARÍA JESÚS 033344132

09,12VEGAS VIÑA, ANA ISABEL 011442936

Páxina de 256144

Page 145:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Música

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590016

08,20ÁLVAREZ SANTIAGO, MARÍA 053531675

04,20JUSTO HERRERO, ANA 036131403

04,00GEY PIÑEIRO, RAQUEL 076970362

03,40DA CRUZ ABRIL, NATALIA 036108564

03,20VIGIL TOUZA, IRIA 044078366

00,00PENA PAZ, JOSÉ LUIS 035313926

00,00PINO BAÑÓN, CLARA EUGENIA 036116069

00,00BARREIRO IGLESIAS, MARTA 036127360

00,00RODRÍGUEZ GOBERNA, MARÍA JOSÉ 076995276

00,00JORGE CASTRO, TERESA 035440453

00,00CARRO CABALEIRO, MARÍA LUISA 076566091

00,00LÓPEZ VIGO, OLGA 032670097

00,00GÓMEZ BRAVO, MONSERRAT 034966580

00,00UREÑA LARA, ROSARIO 050708773

00,00TIZÓN DAVILA, SONIA 032668683

00,00HERNÁNDEZ GARCÍA, ALBA MARÍA 011079533

00,00FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ASTRID JULIA 076813768

00,00DOMÍNGUEZ DAPONTE, MARÍA JESÚS 011079678

00,00COMESAÑA DOPESO, ÁNGEL 036124032

00,00FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DAVID 052932123

00,00ÁLVAREZ VIDAL, MARTA 044429408

00,00SUSTAETA FERNÁNDEZ, MARÍA VICENTA

071875235

Páxina de 256145

Page 146:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Música

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590016

00,00VALLE TORRES, MARÍA ISABEL 035464808

00,00LABRAÑA GONZÁLEZ, ZELTIA 032688047

00,00RAMIL FERREIRO, VERÓNICA 032693427

00,00PORTELA LÓPEZ, EVA MARÍA 033279939

00,00IRISO DELICADO, MARÍA TERESA 009739079

00,00LAGE DOMÍNGUEZ, AGUSTÍN 043799448

00,00ALONSO PÉREZ-ÁVILA, BEATRIZ 044479009

00,00CAO GARCÍA, MARÍA PALOMA 009423138

00,00RODRÍGUEZ MALGA, OFELIA 036115298

00,00DE ANDRÉS IGLESIAS, ROBERTO 034999224

00,00RAMIL FERREIRO, MARTA 032683509

00,00VILLAVERDE ABOAL, MANUEL 035311821

00,00GONZÁLEZ FRANCO, CRISTINA 071430442

00,00SUÁREZ NÚÑEZ, CLARA MARÍA 033279215

00,00LÓPEZ HEVIA, CRISTINA 076412884

00,00MUÑOZ OSORIO, BEATRIZ 034999313

00,00SIERRA VALES, MARÍA DEL CARMEN 032807267

00,00MARTÍNEZ IGLESIAS, CECILIA 034971244

00,00BLANCO APARICIO, LIDIA 044430724

00,00ÁLVAREZ GONZÁLEZ, MARÍA EMILIA 076898362

00,00FERNÁNDEZ VILLANUEVA, MARÍA DOLORES

034967338

00,00SEIJO GRUEIRO, ROSALÍA MARÍA 032650390

Páxina de 256146

Page 147:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Música

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590016

00,00LUACES TORRE, ILDA 032702402

Biling.

Educación física

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590017

0 15016000 - CIFP Compostela (Santiago de Compostela)

116,44FERNÁNDEZ LÓPEZ, MARÍA ELENA 033208351

0 15015861 - IES Eduardo Pondal (Santiago de Compostela)

107,14FRAIZ VÁZQUEZ, DOLORES ROSA CELIA

076486440

015027228 - IES María Casares (Oleiros)

I3 15005257 - IES Ramón Menéndez Pidal (Coruña (A))

106,73 590017LAMAS SÁNCHEZ, EDUARDO 032419898

0 36016127 - IES Aquis Celenis (Caldas de Reis)

104,50SANMARTÍN ENRÍQUEZ, JAVIER 052470225

0 36014428 - IES Val Miñor (Nigrán)101,72JAUDENES ANGOITIA, MONTSERRAT 035289192

0 36020258 - IES Nº 1 (Estrada (A))97,76VIÑA VÁZQUEZ, MARÍA CARMEN 033250918

0 36019463 - IES Johan Carballeira (Bueu)

85,50CARBAJO ESTEBAN, JOSÉ IGNACIO 016248384

0 36020295 - IES Mestre Landín (Marín)

81,00PÉREZ CARRAL, FRANCISCO 035286465

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)80,96MOAR GAYOSO, MARÍA ISABEL 032783404

0 15012730 - IES Camilo José Cela (Padrón)

80,96CASTRO CORES, JOSÉ ANTONIO 015248274

0 15005257 - IES Ramón Menéndez Pidal (Coruña (A))

76,25MARTÍNEZ RIVERA, ANA M. 032657987

033027527 I3 27015189 - IES de Quiroga (Quiroga)

75,61 590017GARCÍA GONZÁLEZ, AGUSTÍN 010590442

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

75,46IGLESIAS BOTIA, BELÉN 032754856

Páxina de 256147

Page 148:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Educación física

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590017

0 15027964 - IES de Oroso (Oroso)74,90AGUIN TRELLES, ANTONIO 035447033

0 36020313 - IES de Ponte Caldelas (Ponte Caldelas)

74,00GÓMEZ GARCÍA, ÁNGEL MANUEL 035313163

027006541 - IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes (Lugo)

I3 27016704 - IES Leiras Pulpeiro (Lugo)

73,02 590017MARCOS FERREIRO, ROBERTO 033302814

015027733 - IES de Arzúa (Arzúa) R3 36019475 - IES de Rodeira (Cangas)

72,66 590017PURON TUDELA, FRANCISCO JAVIER 016551016

0 36020261 - IES Terra de Turonio (Gondomar)

72,05GIRÁLDEZ GARCÍA, ANTONIO 036079171

0 15027939 - IES Maruxa Mallo (Ordes)

70,56GÓMEZ PAREDES, ÓSCAR 033322498

0 15027782 - IES Nº 1 (Ordes)70,00FERNÁNDEZ PORTO, JUAN JESÚS 032648137

0 15001239 - CPI Armando Cotarelo Valledor (Boimorto)

69,15SUÁREZ VÁZQUEZ, JOSÉ CARLOS 008982184

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)69,10GÓMEZ LÓPEZ, MARÍA EMILIA 032794289

0 27014008 - CPI Tino Grandío (Guntín)

68,20FERNÁNDEZ LÓPEZ, MARTA ARACELI 033309430

0 27007958 - CPI Luís Díaz Moreno (Baralla)

68,08FELPETO GONZÁLEZ, MARÍA LUISA 033329663

0 15026030 - IES Terra de Xallas (Santa Comba)

68,00GARCÍA MENÉNDEZ, ROBERTO SELIN 010852247

0 27002249 - CPI de Castroverde (Castroverde)

67,31NEIRA PENA, MIGUEL ÁNGEL 033313563

0 27004635 - CPI Dr. López Suárez (Friol)

67,00ROSADO SAAVEDRA, RICARDO JOSÉ 033322736

0 15007400 - CPI de Ponte Carreira (Frades)

66,60ROCA MORO, MARÍA 053160287

0 15026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

66,32ABAD VÁZQUEZ, ISABEL MARÍA 053160702

0 15018148 - CPI de Atios (Valdoviño)65,75ALLEGUE IGLESIAS, JUAN LUIS 032664889

0 15001665 - CPI Antonio Orza Couto (Boqueixón)

65,57PAZ GAGO, MARÍA 033237204

Páxina de 256148

Page 149:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Educación física

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590017

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

65,50PORTOS MATO, JOSÉ ANTONIO 034091269

0 15020911 - CPI de Vedra (Vedra)65,32FACAL MÉNDEZ, MARÍA VICTORIA 033257162

0 15019347 - CPI Camiño de Santiago(Pino (O))

65,32TROITIÑO LÓPEZ, MARÍA JOSÉ 035305163

0 15007621 - CPI Cabo da Area (Laxe)

65,00IGLESIA RODRÍGUEZ, PAULA 033331916

0 36019751 - IES de Tomiño (Tomiño)63,89ABEAL FILGUEIRA, RAQUEL MARÍA 032666691

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

63,45IGLESIAS FERNÁNDEZ, ÓSCAR 034889579

0 15025657 - IES de Mugardos (Mugardos)

63,44ARNOTT FERNÁNDEZ, JUAN IGNACIO 032759401

0 27016297 - IES Enrique Muruais (Pontenova (A))

62,58LEIVAS BASANTA, JACINTO RAMÓN 033322450

0 15017880 - CPI de Fonte-Díaz (Touro)

62,56PENA GÓMEZ, SONIA 076779887

0 27006966 - IES San Rosendo (Mondoñedo)

61,75GUERREIRO MUÑOZ, EMILIO ALBERTO

033322783

0 15027976 - IES Poeta Añón (Outes)61,00MOSQUERA ESCUDERO, LAURA MARÍA

032833112

0 32015037 - IES Manuel Chamoso Lamas (Carballiño (O))

60,53RODRÍGUEZ COUGIL, SUSANA 034985095

0 32011330 - IES O Ribeiro (Ribadavia)

59,94DÍAZ PROL, CONCEPCIÓN 034994736

0 27012048 - IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Sarria)

59,60SÁNCHEZ OURO, BERNARDO 033328197

0 15021317 - CPI Pecalama (Tordoia)59,50RASCADO SHEDDEN, JORGE 032825291

0 15008301 - IES Urbano Lugrís (Malpica de Bergantiños)

59,50RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, EMILIO 009386557

0 27012504 - CPI San Tomé do Carballo (Taboada)

59,08ÓNEGA MÉNDEZ, ANA BELÉN 033321699

Páxina de 256149

Page 150:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Educación física

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590017

0 27015967 - CPI Uxío Novoneira (Pedrafita do Cebreiro)

58,76FERNÁNDEZ PEDRAZA, NOEMÍ 033333102

015006791 - IES Saturnino Montojo (Ferrol)

I3 15021767 - IES Castro da Uz (Pontes de García Rodríguez (As))

57,85 590017FREIRE LÓPEZ, FEDERICO 032656258

0 15019281 - CPI de Zas (Zas)57,50VILLANUEVA LÓPEZ, VIRGINIA 032810286

0 27016716 - IES Fonmiñá (Pastoriza (A))

57,00MORENO CASTRO, JORGE 033334263

0 15027368 - IES Maximino Romero de Lema (Zas)

56,50LAMELA LOUZÁN, MARCO ANTONIO 079311779

0 15027940 - IES As Insuas (Muros)56,00DOMÍNGUEZ PORTAS, ANTONIO 052494565

0 15027368 - IES Maximino Romero de Lema (Zas)

55,61DÍAZ VÁZQUEZ, JUAN MIGUEL 032450478

0 15027851 - IES A Cachada (Boiro)55,50NAVAS ARANDA, JOSÉ 032790462

0 36020350 - IES Pintor Colmeiro (Silleda)

54,99ROJO GARRIDO, DIEGO 034888397

0 27006966 - IES San Rosendo (Mondoñedo)

53,86ÁLVAREZ CARBALLEIRA, DIEGO 033327304

0 27013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

53,52LÓPEZ CORREDOIRA, MARCOS 033318117

0 15018203 - CPI de Bembibre (Val dDubra)

52,40ABARCA RIBAS, MIGUEL ÁNGEL 035080126

0 32015232 - IES Lagoa de Antela (Xinzo de Limia)

51,33CARVAJALES REY, JOSÉ ANTONIO 034960767

036007734 - IES Mendiño (Redondela) I3 36001252 - CPI de Progreso (Catoira)

51,10 590017NARCISO BARREIRO, ROGELIO MANUEL

036091343

036007011 - IES Pino Manso (Porriño (O))

I3 15026388 - IES Fontexería (Muros)51,00 590017SANGIAO NOVO, SUSANA 033335803

0 32016431 - IES San Mamede (Maceda)

50,00LORENZO ÁLVAREZ, JOSÉ ROBERTO 034997539

0 15005211 - IES Salvador de Madariaga (Coruña (A))

49,28RIVEIRO RODRÍGUEZ, JUAN EMILIO 034888038

Páxina de 256150

Page 151:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Educación física

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590017

0 36019463 - IES Johan Carballeira (Bueu)

44,40AYÁN PÉREZ, CARLOS 044075312

033028167 I3 27013648 - IES Vilar Ponte (Viveiro)41,50 590017MOIRÓN ÁLVAREZ, JORGE 009792717

036012471 - IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)

I3 36002359 - IES Antón Losada Diéguez (Estrada (A))

41,00 590017BANDERA RODRÍGUEZ, MARGARITA 009777566

0 15027654 - IES Agra de Leborís (Laracha (A))

40,54SELAS DÍAZ, SEBASTIÁN 032833994

0 36004927 - CPI de Mondariz (Mondariz)

40,01LEMOS JORGE, MÓNICA 035309828

0 27005913 - CPI Ramón Piñeiro (Láncara)

39,17CARBALLO SIEIRO, CARLOS 033328692

0 15008039 - CPI Cernadas de Castro (Lousame)

39,00PÉREZ VIDAL, GERMÁN DELFÍN 078785115

0 27003655 - CPI de Seoane (Folgoso do Courel)

38,52EIJO CASAL, JORGE 046900932

0 36018380 - IES Miguel Ángel González Estévez (Vilagarcía de Arousa)

38,35PAREDES COYA, LUIS ALBERTO 078736649

0 15003005 - CPI Vicente Otero Valcárcel (Carral)

38,10VARELA LORENZO, FRANCISCO 033856118

024018222 I3 27002353 - CPI de Cervantes (Cervantes)

36,75 590017GARCÍA GARCÍA, GUMERSINDO 010082741

0 27007247 - IES Francisco Daviña Rey (Monforte de Lemos)

36,36PÉREZ GONZÁLEZ, MANUEL 034989476

0 15025694 - IES Moncho Valcarce (Pontes de García Rodríguez (As))

34,90MARTÍNEZ PÉREZ, ALFREDO LUIS 032814257

0 36002335 - IES Manuel García Barros (Estrada (A))

34,35VÁZQUEZ VAAMONDE, RICARDO 076817337

0 15019301 - CPI de San Vicente (Baña (A))

33,30GONZÁLEZ ZAS, IGNACIO 032791757

036000481 - IES Ramón Cabanillas (Cambados)

I3 15027733 - IES de Arzúa (Arzúa)32,98 590017VARELA LORENZO, RAÚL 033846062

Páxina de 256151

Page 152:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Educación física

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590017

0 15021755 - IES Cabo Ortegal (Cariño)

32,00RODRÍGUEZ VILARIÑO, PAULA 076369326

0 36007621 - CPI de Pontecesures (Pontecesures)

31,35BUCETA FERNÁNDEZ, FELIPE 044075023

0 27016352 - IES de Palas de Rei (Palas de Rei)

31,00FRANCO FERNÁNDEZ, ÓSCAR 033341232

027013648 - IES Vilar Ponte (Viveiro) R3 27007247 - IES Francisco Daviña Rey (Monforte de Lemos)

31,00 590017DÍAZ VARELA, ISMAEL 032672182

0 36013576 - CPI Manuel Suárez Marquier (Rosal (O))

30,00SANTANO GÓMEZ, JUAN DAMIÁN 036134195

0 36024203 - IES Faro das Lúas (Vilanova de Arousa)

29,69MEDRAÑO FREIRE, MARÍA JOSÉ 052496316

036001252 - CPI de Progreso (Catoira) R3 3801085228,20 590017BESADA RICO, CARLOS 035322823

0 27003175 - IES Val do Asma (Chantada)

28,15CALVIÑO FERNÁNDEZ, DIEGO 032842612

0 15026030 - IES Terra de Xallas (Santa Comba)

26,52DÍEZ RECHOU, RITA MARÍA 033258675

0 15026698 - IES Espiñeira (Boiro)25,00VÉLEZ TENA, MÓNICA 034977952

0 27003151 - IES Lama das Quendas (Chantada)

24,05MARTÍNEZ PEREIRA, MARÍA DEL PILAR

036120049

0 15020544 - IES de Ortigueira (Ortigueira)

23,01LEIRA LUACES, UXÍO 032673292

015021767 - IES Castro da Uz (Pontes de García Rodríguez (As))

R3 3001283520,60 590017HERNANDEZ ROS, MARIA ELENA 022992376

0 32016790 - IES Castro de Baronceli (Verín)

20,00SEIJO SOUTO, DORINDA 036160520

0 27013934 - IES Perdouro (Burela)19,30FERNÁNDEZ CARBAJALES, MARÍA JOSÉ

076936513

0 27012450 - CPI Dr. López Suárez (Saviñao (O))

18,94GESTEIRO RODRÍGUEZ, JAVIER 036126564

0 15014556 - IES Coroso (Ribeira)18,90FONTELA PIÑÓN, VICENTE OVIDIO 032655685

Páxina de 256152

Page 153:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Educación física

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590017

0 15008714 - CPI da Picota (Mazaricos)

18,40RUSO GONZÁLEZ, ALFONSO 036112024

036002359 - IES Antón Losada Diéguez (Estrada (A))

R518,28 590017PIMENTEL GONZÁLEZ, MANUEL 052457323

027007247 - IES Francisco Daviña Rey(Monforte de Lemos)

R3 3000786418,00 590017GANDON BERNARDEZ, GEMA 078733122

0 15003224 - IES Fernando Blanco (Cee)

18,00PULIDO MUÍÑO, MANUEL ÁNGEL 032651706

0 27016625 - IES Illa de Sarón (Xove)17,60ETCHEVERRY CIANCIO, GABRIELA 033295476

0 32005305 - CPI Laureano Prieto (Gudiña (A))

17,50LÓPEZ CRUZ, ANA MARÍA 034990284

015026388 - IES Fontexería (Muros) R513,12 590017RAMOS ASENSIO, LUIS JAVIER 009331386

027002353 - CPI de Cervantes (Cervantes)

R512,25 590017LÓPEZ GRAÑA, M. DEL PILAR 052492882

027015189 - IES de Quiroga (Quiroga) R511,00 590017GARCÍA TURNES, SABELA 044808484

010,70CAMPOS CASTRO, MODESTO 036092194

010,00SEOANE CASANOVA, BERTA 033319286

09,40VIEITES CASTRO, MARÍA LAURA 076871469

09,00DE PRADA CREO, CRISTINA 032778321

09,00LÓPEZ LEITÓN RAMOS, MARÍA JESÚS 077594758

09,00FRANCO PARGUIÑA, MARÍA DE LA MERCED

032783299

08,80GARCÍA GARCÍA, JUAN JOSÉ 032773736

08,61TUDELA DE LA FUENTE, IGNACIO 034955098

08,50PIÑEIRO TEIJEIRO, SUSANA 036082873

08,50BARREIRO PARDO, JAVIER 033319142

08,50LÓPEZ FERNÁNDEZ, GUSTAVO ADRIÁN

076967137

Páxina de 256153

Page 154:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Educación física

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590017

08,50LIZ DÍAZ, JAVIER 033325683

08,50PÍA CASTIÑEIRA, PABLO ANTONIO 076411378

08,35TABOADA LESTA, DIEGO 032831303

08,15ANDÚJAR CASAIS, MIGUEL ÁNGEL 079315456

08,00FERREIRA SOMOZA, MONTSERRAT 044077655

08,00MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ JORGE 035306413

07,55TOURIÑO CAMPELO, EMILIA 052497867

07,45FERREIROS PEREIRA, MONSERRAT 036103241

07,40DÍAZ SANTOS, PAULA MARÍA 032825097

07,35MÍGUEZ AMIL, JOSÉ 076711059

07,30PRIETO OLLERO, PILAR 032628487

07,20PÉREZ CAAVEIRO, ALEJANDRA MARÍA032676566

07,00CUERVO MARTINEZ, PABLO 035466692

07,00CARRIL COMESAÑA, JOAQUÍN 036040626

06,75DOMÍNGUEZ MONTIEL, ANA CRISTINA 032794892

06,50SAMPEDRO SAMPEDRO, DOMINGO 052456054

05,75LORENZO FERNÁNDEZ, CRISTIAN 034997174

05,60UREÑA FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS 034976845

03,50REGUEIRA BALDOMIR, MARÍA CARMEN

079310615

03,45GAIERA GAMBOA, JULIA FABIANA 032706317

03,45DOCE CARUNCHO, JOSÉ ANTONIO 032664271

03,30LOPEZ RODRIGUEZ, JESUS 076815792

Páxina de 256154

Page 155:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Educación física

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590017

03,20HERRERO VERDURA, MANUEL ADOLFO

032827520

03,00BOUZA CRIADO, XABIER 032663757

00,00ZULUAGA DÍAZ, ROBERTO 033329929

00,00REGO SANMARTÍN, RAMÓN 033313633

00,00ALONSO NUÑEZ, GENARO 034995872

00,00PIÑEIRO PEREIRA, LEONARDO 032824091

00,00MEANA PEREIRO, MIGUEL 032791307

00,00FERNÁNDEZ DÍAZ, JESÚS 076572417

00,00PERMUY FRAGA, JOSÉ 032654228

00,00NÚÑEZ MÉNDEZ, RICARDO 033334762

00,00FAYA CERQUEIRO, ROBERTO 079317998

00,00GUTIÉRREZ VILORIA, BEATRIZ 009381323

00,00DE ANDRÉS VÁZQUEZ, JESÚS 033328915

00,00TABOADA SOLLA, MARTA 035321837

00,00CASÁS CHEDA, DOMINGO 076414293

00,00TORRES NEIRA, MATEO 035310587

00,00SERTUCHA LISTA, ENEKO 032822250

00,00REY RODRÍGUEZ, ENRIQUE 076934321

00,00CASTAÑEDA CID, ARTURO 034980688

00,00ALFARO BALSA, ANTONIO 010067553

00,00SUANZES PEÑA, MARÍA JOSÉ 032648242

00,00OJEA ALONSO, MARTA 033332302

Páxina de 256155

Page 156:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Educación física

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590017

00,00PÉREZ RODRÍGUEZ, PABLO 032871757

00,00VARELA MORALES, FERNANDO 035454129

00,00PERMUY BRAGE, ÓSCAR 032672768

00,00GONZÁLEZ LÓPEZ, OLALLA 052937001

00,00MORLAN VITES, MARÍA JOSÉ 033279516

00,00SACO RODRIGUEZ, MARCOS 033348602

00,00BELÓN FERNÁNDEZ, LAURA 076623125

00,00CASTELAO BUGARÍN, NURIA 077002939

00,00FIGUEIRA RODRÍGUEZ, XABIER 033280338

00,00RUIZ BLANCO, MARTA 034954635

00,00REAL VEIGA, BRUNO 033313752

00,00GARCÍA ÁLVAREZ, ALVARO JAVIER 005270259

00,00IGLESIAS MAILLO, JOSE ANTONIO 011419923

Biling.

Orientación educativa

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590018

032016777 - IES Carlos Casares (Viana do Bolo)

R3 32001683 - IES Martaguisela (Barco de Valdeorras (O))

121,41 590018BLANCO BEMBIBRE, PLÁCIDO 071542967

015015755 - IES Rosalía de Castro (Santiago de Compostela)

I3 15015743 - IES Arcebispo Xelmírez (Santiago de Compostela)

96,50 590018RODRÍGUEZ RUIBAL, MARÍA DEL CARMEN

033227652

015026421 - IES Rafael Dieste (Coruña (A))

I3 15023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

95,60 590018TORRES COLLAZO, MANUEL 032449143

0 15008301 - IES Urbano Lugrís (Malpica de Bergantiños)

92,23VERDIA ARMADA, MARÍA TERESA 035989507

Páxina de 256156

Page 157:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Orientación educativa

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590018

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)79,01LÓPEZ SANTOS, JOSEFINA 032413994

0 15014957 - CPI de San Sadurniño (San Sadurniño)

76,38MONTERO SANJURJO, MARÍA DEL CARMEN

032610149

015027319 - IES de Sar (Santiago de Compostela)

I3 36020258 - IES Nº 1 (Estrada (A))75,48 590018GARCÍA VILLAMISAR, JESÚS 033227241

015015743 - IES Arcebispo Xelmírez I (Santiago de Compostela)

R3 15027733 - IES de Arzúa (Arzúa)74,61 590018BARREIRO FERRO, MANUEL 035430925

0 15001665 - CPI Antonio Orza Couto (Boqueixón)

74,41PRESAS LÓPEZ, MARÍA CRUZ 076800839

036015159 - IES Chan do Monte (Marín)

I3 36020246 - IES Illa de Ons (Bueu)70,25 590018SÁNCHEZ CIDRAS, MARÍA JOSÉ 035255950

0 27012450 - CPI Dr. López Suárez (Saviñao (O))

69,81VÁZQUEZ VÁZQUEZ, MARÍA MERCEDES

034246616

0 15005397 - IES Fernando Wirtz Suárez (Coruña (A))

69,00GARCÍA SÁNCHEZ, CONCEPCIÓN 032429451

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

66,50OTERO RODRÍGUEZ, LOURDES 033303854

0 36019402 - IES Pazo da Mercé (Neves (As))

65,28MARTÍN FERNÁNDEZ, ROSA MARÍA 036093595

032016455 - IES Julio Prieto Nespereira (Ourense)

I3 27012504 - CPI San Tomé do Carballo (Taboada)

64,50 590018BENCHIMOL AUDAY, MERCEDES LIDIA044479592

015032583 - CIFP de Fene (Fene) I3 15025566 - IES Ferrol Vello (Ferrol)64,50 590018PITA ANCA, SUSANA 076412853

027015891 - IES da Terra Chá, José Trapero Pardo (Castro de Rei)

I3 27002997 - CPI Virxe do Monte (Cospeito)

64,00 590018MUNDIÑA BASANTA, BEATRIZ 033303007

0 15027851 - IES A Cachada (Boiro)63,50CASTRO GONZÁLEZ, MARÍA ISABEL 076508891

036016681 - IES Carlos Casares (Vigo)

I3 36014520 - IES Pedra da Auga (Ponteareas)

61,50 590018GONZÁLEZ BENDAÑA, MARÍA TERESA 036059024

0 15026807 - IES Félix Muriel (Rianxo)61,17CARNOTA CARNEIRO, MARÍA DEL PILAR

076363585

027015761 - IES Ánxel Fole (Lugo) I3 36013758 - IES Laxeiro (Lalín)60,75 590018GARCÍA RODICIO, JUAN JOSÉ 034977459

0 27016716 - IES Fonmiñá (Pastoriza (A))

60,71VILA PÉREZ, CRISTINA 033311910

Páxina de 256157

Page 158:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Orientación educativa

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590018

0 15020556 - IES Breamo (Pontedeume)

60,50GARCÍA GONZÁLEZ, NILA 034246131

0 32014801 - IES Cidade de Antioquía (Xinzo de Limia)

60,07BARREIRA ARIAS, ALBERTO JOSÉ 034950834

015023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

R3 15025694 - IES Moncho Valcarce (Pontes de García Rodríguez (As))

59,00 590018DEBEN ALFONSO, MARÍA DEL PILAR 032756135

0 36007552 - CIFP A Granxa (Ponteareas)

58,58FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, MARÍA ÁNGELES

036015028

0 15023338 - IES Praia Barraña (Boiro)

58,50SAA RAMOS, MIGUEL ÁNGEL 077594942

0 27002249 - CPI de Castroverde (Castroverde)

58,50AMIEIRO LÓPEZ, ALEJANDRO 033843888

0 15021317 - CPI Pecalama (Tordoia)58,50DANS LAGOA, SANDRA MARÍA 032808368

0 27003151 - IES Lama das Quendas (Chantada)

58,02ARIAS MUÑOZ, PATRICIA 033324902

0 36004708 - CPI de Mosteiro-Meis (Meis)

57,70IGLESIAS CAMIÑA, MARÍA CRISTINA 035321221

0 36020362 - IES de Valga (Valga)57,50DE LORENZO AIRA, ANA 034995260

0 15018148 - CPI de Atios (Valdoviño)57,40MARTÍNEZ ROMERO, CRISTINA 032669777

0 36019669 - IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

57,00LAMELAS FARIÑA, EMILIA ESPERANZA076862559

0 36020349 - IES de Sanxenxo (Sanxenxo)

55,79NOVELLE VEA, MARÍA IDALIA 034904516

036020283 - IES da Illa de Arousa (Illa de Arousa (A))

R3 3800431154,85 590018GORIS MAYÁN, CRISTINA 020172055

0 36019256 - IES de Vilalonga (Sanxenxo)

54,40GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARÍA BEGOÑA

034978978

0 27016315 - IES de Becerreá (Becerreá)

53,00CARBALLO AMBRUÑEIRAS, MÓNICA VICTORIA

033298244

036020246 - IES Illa de Ons (Bueu) R3 36007813 - CPI Julia Becerra Malva(Ribadumia)

52,85 590018PAZ PENA, MARÍA SILVIA 078736708

Páxina de 256158

Page 159:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Orientación educativa

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590018

0 15007400 - CPI de Ponte Carreira (Frades)

52,65LOSADA LAGE, LUISA IRENE 034922582

015027654 - IES Agra de Leborís (Laracha (A))

I3 15007621 - CPI Cabo da Area (Laxe)

52,65 590018PORTA LAGE, MARÍA PURIFICACIÓN 032446661

0 15026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

52,50DIZ BESADA, MÓNICA 076898533

0 36000922 - IES María Soliño (Cangas)

46,43VIDAL GUTIÉRREZ, CAMILA JUANA RAMONA

076805320

0 32006929 - CPI de Maside (Maside)45,00PINAL PÉREZ, MERCEDES MARÍA 034952414

027013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

R3 27006966 - IES San Rosendo (Mondoñedo)

45,00 590018PIÑEIRO PRIETO, ISAURA 076573755

0 36016656 - IES Pedro Floriani (Redondela)

44,75PAZO FERREIRO, MARÍA CONCEPCIÓN

036033142

0 15002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

44,25SEOANE SÁNCHEZ, MARÍA JOSÉ 034891598

0 15008039 - CPI Cernadas de Castro (Lousame)

43,00MATO BALBIS, ANA GLORIA 079317164

036014520 - IES Pedra da Auga (Ponteareas)

R3 32016455 - IES Julio Prieto Nespereira (Ourense)

42,25 590018TORREIRO SEBASTIÁN, MARTA 044466487

0 15023090 - IES Macías o Namorado (Padrón)

42,06MARTÍN ESPERANZA PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN

033265632

0 36000405 - CPI Alfonso VII (Caldas de Reis)

41,30IGLESIAS RAPOSEIRAS, MARÍA BEGOÑA

044076323

0 36015241 - CPI Celso Emilio Ferreiro (Vigo)

40,55GUZMÁN VALENCIA, PILAR 028464763

015025268 - IES As Telleiras (Narón) I3 15025530 - IES da Pobra do Caramiñal (Pobra do Caramiñal (A))

40,25 590018CÁCERES LEMA, CARMEN 032772144

027012504 - CPI San Tomé do Carballo (Taboada)

R3 36013576 - CPI Manuel Suárez Marquier (Rosal (O))

40,20 590018RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MARÍA DEL MAR

034958897

0 32013612 - IES Xesús Taboada Chivite (Verín)

40,10LÓPEZ NEGRO, MERCEDES 032766077

0 36019323 - IES Chano Piñeiro (Forcarei)

40,00RODRÍGUEZ MURADAS, ADRIANA 044446640

Páxina de 256159

Page 160:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Orientación educativa

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590018

027002997 - CPI Virxe do Monte (Cospeito)

R3 27020562 - IES de Foz (Foz)40,00 590018SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA CARMEN

043430044

0 36024628 - IES Pedras Rubias (Salceda de Caselas)

40,00ÁLVAREZ DIÉGUEZ, MARÍA IRMA 036139958

015006687 - IES de Catabois (Ferrol) I338,92 590018GALÁN TOSAR, JOSÉ ÁNGEL 076341786

0 27004635 - CPI Dr. López Suárez (Friol)

36,88GUERREIRO MUÑOZ, BRANCA NAZARÉ

033310854

0 36004927 - CPI de Mondariz (Mondariz)

36,00ALBES GONZÁLEZ, MARÍA CRISTINA O.

036026202

0 32012103 - CPI Virxe da Saleta (SaCristovo de Cea)

36,00DIÉGUEZ RUIBAL, JOSÉ LUIS 034996974

0 32003001 - IES Nº 1 (Carballiño (O))34,83ESTRAVIS FERNÁNDEZ, LUISA FERNANDA

034923181

0 36020261 - IES Terra de Turonio (Gondomar)

33,94FERREIRA LAMELA, FRANCISCO LISARDO

036031416

0 27015189 - IES de Quiroga (Quiroga)

32,20DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, MARÍA NIEVES

044460456

0 36007011 - IES Pino Manso (Porriño(O))

31,20MOSCOSO PALACIOS, MARÍA LUZ 034258787

0 36019463 - IES Johan Carballeira (Bueu)

29,94GAYOSO DÍAZ, MARÍA LUISA 035298860

0 15021767 - IES Castro da Uz (Pontes de García Rodríguez (As))

29,50CRESPO ROMEO, MARTA 076410110

032001683 - IES Martaguisela (Barco de Valdeorras (O))

R3 32016637 - IES Cosme López Rodríguez (Rúa (A))

29,20 590018FERNÁNDEZ NEIRA, ANA MARÍA 076712845

0 15020994 - CPI de Viaño Pequeno (Trazo)

29,04SEOANE SÁNCHEZ, MARÍA DEL PILAR 034887514

0 15010058 - CPI do Feal (Narón)24,00RODRÍGUEZ OTERO, SUSANA 034899061

015025566 - IES Ferrol Vello (Ferrol) R3 27013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

22,00 590018RIOBÓ SANTIAGO, PABLO 032631710

036020258 - IES Nº 1 (Estrada (A)) R3 36020283 - IES da Illa de Arousa (Illa de Arousa (A))

20,35 590018BLANCO BALUJA, SUSANA MARINA 033301655

Páxina de 256160

Page 161:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Orientación educativa

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590018

0 27014008 - CPI Tino Grandío (Guntín)

20,00GUERREIRO MUÑOZ, MARÍA 033319805

036013758 - IES Laxeiro (Lalín) R3 32016777 - IES Carlos Casares (Viana do Bolo)

19,35 590018GULÍAS TROITIÑO, ANA MARÍA 076815515

0 15008817 - IES de Melide (Melide)19,01AFONSO VILAS, MARÍA CRISTINA 035308937

0 27007958 - CPI Luís Díaz Moreno (Baralla)

19,00GARCÍA LÓPEZ, MARÍA DEL PILAR 033311698

0 36007035 - CPI Domingo Fontán (Portas)

19,00BARREIRO HUERGA, JOSÉ ADOLFO 035324354

015025694 - IES Moncho Valcarce (Pontes de García Rodríguez (As))

R3 36001252 - CPI de Progreso (Catoira)

19,00 590018BEDOYA BOUZA, ROSA MARÍA 076413563

027020562 - IES de Foz (Foz) R3 27013934 - IES Perdouro (Burela)19,00 590018NARAY LOUSAS, MARÍA INMACULADA 033305159

015025530 - IES da Pobra do Caramiñal (Pobra do Caramiñal (A))

R3 15026388 - IES Fontexería (Muros)19,00 590018ROMERO MANEIRO, JOSÉ LUIS 076779442

0 27013636 - IES María Sarmiento (Viveiro)

18,40FERNÁNDEZ POLO, MARÍA JÉSSICA 032690734

015007621 - CPI Cabo da Area (Laxe) R3 15027927 - IES Ramón Caamaño (Muxía)

18,25 590018NAYA LORENZO, MARÍA VANESSA 032841540

0 15027885 - IES Lamas de Castelo (Carnota)

17,79RODRÍGUEZ GÓMEZ, MARÍA DEL PILAR

035320351

015019281 - CPI de Zas (Zas) I516,90 590018BARREIRO GONZÁLEZ, PILAR MARÍA 032767623

036001252 - CPI de Progreso (Catoira) R511,50 590018RODRÍGUEZ GARCÍA, MILAGROS 033214573

015027927 - IES Ramón Caamaño (Muxía)

R511,50 590018LEMA AGRA, MARÍA AURORA 032801360

027006966 - IES San Rosendo (Mondoñedo)

R59,00 590018VIJANDE QUINTANA, RAQUEL 076937667

015027733 - IES de Arzúa (Arzúa) R59,00 590018ÁLVAREZ CASTRO, JUAN JOSÉ 036091733

015026376 - IES Punta Candieira (Cedeira)

I58,50 590018GRAÑA MONTERO, ELENA MARÍA 032673353

015026388 - IES Fontexería (Muros) R58,50 590018BLANCO BARREIRO, SUSANA 033268076

Páxina de 256161

Page 162:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Orientación educativa

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590018

032016637 - IES Cosme López Rodríguez (Rúa (A))

R58,50 590018GALLO SEVILLA, CARLOS ENRIQUE 011952473

036007813 - CPI Julia Becerra Malvar (Ribadumia)

R57,90 590018CAMPOS SÁEZ, MARÍA DEL SOCORRO033275808

027013934 - IES Perdouro (Burela) R57,65 590018GARCÍA CARUNCHO, ANA BELÉN 032667645

027002353 - CPI de Cervantes (Cervantes)

I56,65 590018FREÁN LOUREIRO, ANA BELÉN 034262165

036013576 - CPI Manuel Suárez Marquier (Rosal (O))

R54,80 590018IGLESIAS PÉREZ, SONIA MARIA 044456083

027003655 - CPI de Seoane (Folgoso do Courel)

I53,40 590018NODA PLASENCIA, MÓNICA ELENA 043790482

00,00UGARTE OTERO, XOÁN 044808975

00,00VALENZUELA VILA, MARÍA REMEDIOS 033264917

00,00CEBRIÁN RIVERO, ISABEL 034909353

00,00RIVADULLA TABOADA, FLORENTINA 076812350

00,00VILARELLE TABOADA, MARÍA JOSÉ 079313962

00,00PARDO EXPÓSITO, MARÍA DOLORES 036066897

00,00GARABAL GÓMEZ, MARÍA CARMEN 033289586

027015967 - CPI Uxío Novoneira (Pedrafita do Cebreiro)

I50,00 590018SANZ SANTAS, EVA PILAR 032774430

Biling.

Tecnoloxía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590019

0 15005397 - IES Fernando Wirtz Suárez (Coruña (A))

89,44SANTAMARÍA RECIO, MARÍA CELINA 025079503

Páxina de 256162

Page 163:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Tecnoloxía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590019

032016765 - IES Portovello (Ourense) R3 32006929 - CPI de Maside (Maside)67,85 590019DÍAZ VILELA, SANTIAGO 034991041

015027319 - IES de Sar (Santiago de Compostela)

I3 36002335 - IES Manuel García Barros (Estrada (A))

65,68 590019GONZÁLEZ PÉREZ, PILAR 052483621

0 32016455 - IES Julio Prieto Nespereira (Ourense)

64,94PÉREZ RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO 034925235

0 32016455 - IES Julio Prieto Nespereira (Ourense)

63,69REVERTER GIL, ÓSCAR 034960002

033023170 R3 27020793 - CIFP Porta da Auga (Ribadeo)

61,30 590019GARCÍA BUSTELO GARCÍA, RAFAEL 045428019

015026753 - IES A Pontepedriña (Santiago de Compostela)

I3 15027940 - IES As Insuas (Muros)61,00 590019NOVO PLATAS, ÁNGELA MARÍA 033285292

0 27016716 - IES Fonmiñá (Pastoriza (A))

60,70HERMIDA CASTRO, DEMETRIO JOSÉ 033329943

015005579 - IES Elviña (Coruña (A)) I3 15020556 - IES Breamo (Pontedeume)

59,96 590019CORDEIRO VÁZQUEZ, JULIO CLEMENTE

076575551

0 36014520 - IES Pedra da Auga (Ponteareas)

59,00RODRÍGUEZ PAZ, RAFAEL 036058205

0 32015037 - IES Manuel Chamoso Lamas (Carballiño (O))

58,49VILA VILARIÑO, ESTHER 032654077

015026352 - IES Brión (Brión) I3 15007621 - CPI Cabo da Area (Laxe)

57,90 590019PARDIÑAS FONDO, MARTÍN 078793760

0 15021317 - CPI Pecalama (Tordoia)57,65PAZ COSTOYA, MARÍA CARLOTA 044805955

0 15026807 - IES Félix Muriel (Rianxo)56,00PÉREZ TORRES, MARÍA PILAR 033286869

0 36016127 - IES Aquis Celenis (Caldas de Reis)

54,40ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL 033299690

0 36013771 - IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa)

54,00CACABELOS ROMERO, JOSÉ CARMELO

035444794

036019402 - IES Pazo da Mercé (Neves (As))

I3 27016200 - IES Poeta Díaz Castro (Guitiriz)

53,07 590019SERRANO RODRÍGUEZ, ÁNGELES 076722747

027016200 - IES Poeta Díaz Castro (Guitiriz)

R3 27006966 - IES San Rosendo (Mondoñedo)

53,00 590019ENGROBA GARCÍA, JOSÉ 033323977

Páxina de 256163

Page 164:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Tecnoloxía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590019

036002335 - IES Manuel García Barros(Estrada (A))

R352,88 590019GARCÍA NIMO, OBDULIA 078789739

015027654 - IES Agra de Leborís (Laracha (A))

R3 15027873 - IES Afonso X O Sabio (Cambre)

52,82 590019URETA GUZMÁN, MARÍA CRISTINA 035313652

0 15027885 - IES Lamas de Castelo (Carnota)

52,70FREIRE CURRAIS, NATALIA 078793321

036011580 - IES San Tomé de Freixeiro (Vigo)

I3 36019402 - IES Pazo da Mercé (Neves (As))

52,50 590019LÓPEZ GARCÍA, JOSÉ ANTONIO 044450657

0 27014811 - IES Fontem Albei (Fonsagrada (A))

52,06GORGOSO VARELA, MARÍA JOSÉ 033331459

0 27007788 - CPI Doutor Daniel Monj(Navia de Suarna)

51,90PRADO BERNEDO, JOSÉ MANUEL 033317951

0 27007259 - IES Río Cabe (Monforte de Lemos)

51,65TELLADO CASTRO, MARÍA FE 033324178

0 27007259 - IES Río Cabe (Monforte de Lemos)

51,50YUGUEROS VALBUENA, MARÍA COVADONGA

009786148

0 36019396 - IES Francisco Asorey (Cambados)

51,00VÁZQUEZ ROZAS, MARCOS JESÚS 033299185

015027897 - IES Paseo das Pontes (Coruña (A))

I3 15027654 - IES Agra de Leborís (Laracha (A))

50,50 590019BUÑO FERNÁNDEZ, BELÉN BALBINA 032841270

0 15032145 - IES de Pastoriza (Arteixo)

50,50VILLAR ROMARIS, ANA ESPERANZA 033290996

0 36024628 - IES Pedras Rubias (Salceda de Caselas)

50,10LÓPEZ VÁZQUEZ, MARÍA PAZ 036070960

027007247 - IES Francisco Daviña Rey(Monforte de Lemos)

I3 27012450 - CPI Dr. López Suárez (Saviñao (O))

50,08 590019BLANCO QUIROGA, PABLO 034259827

015027228 - IES María Casares (Oleiros)

I3 15001926 - CPI As Revoltas (Cabana de Bergantiños)

49,80 590019FUSTER RODRÍGUEZ, MARÍA ISABEL 032796971

011008239 I3 15026716 - IES Adormideras (Coruña (A))

49,00 590019DE LA TORRE MARTÍN, DAVID MARÍA 044029513

015026121 - IES Xosé Neira Vilas (Oleiros)

R3 15008817 - IES de Melide (Melide)48,80 590019FERNÁNDEZ GAGO, AGUSTÍN 034961847

Páxina de 256164

Page 165:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Tecnoloxía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590019

0 27015967 - CPI Uxío Novoneira (Pedrafita do Cebreiro)

48,58FERNÁNDEZ CORDERO, ESTHER 033339992

015001136 - IES Francisco Aguiar (Betanzos)

I3 15026121 - IES Xosé Neira Vilas (Oleiros)

48,00 590019NEIRA FERNÁNDEZ, JUAN MANUEL 076350971

032016273 - IES Xesús Ferro Couselo (Ourense)

R3 32014801 - IES Cidade de Antioquía (Xinzo de Limia)

47,36 590019PRIETO VILLAR, MARÍA SONIA 044449363

010008499 R3 27003175 - IES Val do Asma (Chantada)

47,00 590019PEÑA RODRÍGUEZ, DAVID 034979145

0 36007035 - CPI Domingo Fontán (Portas)

47,00SANTOS PORTELA, MARÍA TEBA 044079709

0 15002591 - IES Monte Neme (Carballo)

46,94BRAÑAS RODRÍGUEZ, EVA MARÍA 076412502

0 36020362 - IES de Valga (Valga)45,00LLORET ARES, BEATRIZ 033294418

0 36020301 - IES de Meaño (Meaño)45,00LÓPEZ GONZÁLEZ, MÓNICA 035313922

0 15026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

44,65ANDRADE PENSADO, JAVIER JOSÉ 032838630

0 15003212 - IES Agra de Raíces (Cee)

42,95ROGET SALGADO, FELIPE 079310387

0 32003643 - CPI Virxe dos Remedios (Castro Caldelas)

42,90GÓMEZ CABANAS, ROSA MARÍA 033341639

0 27012036 - IES Gregorio Fernández (Sarria)

42,50MARTÍNEZ LOUREIRO, JOSÉ MANUEL 032678689

0 27002353 - CPI de Cervantes (Cervantes)

42,20OTERO IGLESIAS, MARIO 033343995

015026716 - IES Adormideras (Coruña (A))

R3 15023405 - CPI A Xunqueira (Fene)41,50 590019TALLOS CALDEIRO, JOSÉ MANUEL 032844882

015026731 - IES Campo de San Alberto (Noia)

R3 15026807 - IES Félix Muriel (Rianxo)41,30 590019ALBAN SALGADO, JOSÉ MARÍA 033282303

0 27013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

40,95LEIS FIDALGO, MANUEL FRANCISCO 032747696

0 15025301 - IES Arcebispo Xelmírez II (Santiago de Compostela)

39,58MARTÍN IGLESIAS, JOSÉ LUIS 033286257

Páxina de 256165

Page 166:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Tecnoloxía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590019

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

38,50RAMA VARELA, MARÍA DE LOS ÁNGELES

033295065

0 15025530 - IES da Pobra do Caramiñal (Pobra do Caramiñal (A))

38,47BUSTO LAGO, MARGARITA 033338345

0 15027733 - IES de Arzúa (Arzúa)38,00GÓMEZ SUÁREZ, MARÍA JESÚS 035564069

0 15008301 - IES Urbano Lugrís (Malpica de Bergantiños)

37,50CEBEY GARCÍA, JORGE 033291006

0 32015177 - CPI de Padrenda-Crespos (Padrenda)

37,35GONZÁLEZ DE MENA, MARÍA DE LOS ÁNGELES

044445148

0 36019669 - IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

37,00RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS 036055153

0 15001665 - CPI Antonio Orza Couto (Boqueixón)

36,50LEIRA RODRÍGUEZ, MARÍA ROCÍO 032652699

015009071 - CPI Castro Baxoi (Miño) I3 15025694 - IES Moncho Valcarce (Pontes de García Rodríguez (As))

36,50 590019FERREIRO OCAMPO, ANA BELÉN 034890984

0 15002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

36,40TARRÍO TATO, ESTHER 033297671

0 15008817 - IES de Melide (Melide)35,72MARTÍNEZ VÁZQUEZ, NIEVES MARÍA 033322889

015027873 - IES Afonso X O Sabio (Cambre)

R3 15023429 - CPI Monte Caxado (Pontes de García Rodríguez (As))

34,80 590019SANTOS PÉREZ, PATRICIA 032834107

0 36000922 - IES María Soliño (Cangas)

34,00SALORIO FERNÁNDEZ, ANA MARÍA 032653395

0 15026704 - IES David Buján (Cambre)

34,00BARREIRO PAREDES, PAULA 032809685

015008817 - IES de Melide (Melide) I3 36004137 - IES Ramón Mª Aller Ulloa (Lalín)

33,50 590019CABADO CASTRO, JUAN JOSÉ 033849867

0 15027976 - IES Poeta Añón (Outes)33,40MOURE SÁNCHEZ, ANA M. 033289202

0 36012471 - IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)

33,00VÁZQUEZ GARCÍA, ELENA MARÍA 044076414

0 15002591 - IES Monte Neme (Carballo)

32,50ESPINOSA CERVIÑO, ANA MARÍA 032830494

Páxina de 256166

Page 167:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Tecnoloxía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590019

015020556 - IES Breamo (Pontedeume)

R3 15027927 - IES Ramón Caamaño (Muxía)

32,50 590019MIRANDA FERNÁNDEZ, ELENA 047355385

0 15008039 - CPI Cernadas de Castro (Lousame)

32,30DEL RÍO RODRÍGUEZ, FRANCISCO RAMÓN

033274235

0 32015876 - IES Xermán Ancochea Quevedo (Pobra de Trives (A))

32,10FERNÁNDEZ PÉREZ, JUAN JOSÉ 034972759

0 36012471 - IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)

32,00SOLLA FONTÁN, BEGOÑA 044076101

0 36019669 - IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

31,50SÁNCHEZ CABANELAS, MARÍA 033300221

027012450 - CPI Dr. López Suárez (Saviñao (O))

R331,25 590019LÓPEZ GARCÍA, GERMÁN JOSÉ 034255418

0 36013758 - IES Laxeiro (Lalín)30,85MÉNDEZ BAAMONDE, GUADALUPE 032803671

015023405 - CPI A Xunqueira (Fene) R3 15025530 - IES da Pobra do Caramiñal (Pobra do Caramiñal (A))

30,50 590019CAL ORGEIRA, FRANCISCO JAVIER 032777612

0 27003151 - IES Lama das Quendas (Chantada)

30,26BEGIDE FERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN

033330361

0 32001683 - IES Martaguisela (Barco de Valdeorras (O))

30,00PAMPÍN PARRADO, SAGRARIO CARIDAD

046901645

0 36014520 - IES Pedra da Auga (Ponteareas)

28,80BEIRO GONZÁLEZ, MARGARITA 036100338

0 15025268 - IES As Telleiras (Narón)28,42MIRA FERNÁNDEZ, IVÁN 034896906

0 36019396 - IES Francisco Asorey (Cambados)

28,00ÁLVAREZ ÁLVAREZ, BERNARDO 036104337

0 27010933 - IES Dionisio Gamallo Fierros (Ribadeo)

28,00BERGANTIÑOS GRANDÍO, SONIA 033336696

0 15019281 - CPI de Zas (Zas)27,92GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, SIBILA VANESA

034894542

036019414 - IES A Basella (Vilanova de Arousa)

I3 3800834127,20 590019ÁLVAREZ CERVINO, CRISTÓBAL 045442212

027006966 - IES San Rosendo (Mondoñedo)

R3 15026376 - IES Punta Candieira (Cedeira)

26,60 590019DOURAL REGA, MARÍA CARMEN 033315796

Páxina de 256167

Page 168:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Tecnoloxía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590019

015008817 - IES de Melide (Melide) R3 3500363026,00 590019BESADA PORTO, MARCELINA 076867060

0 27013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

25,40SANTISO VARELA, VERÓNICA 033337807

0 27016200 - IES Poeta Díaz Castro (Guitiriz)

25,00FERREIRO FERNÁNDEZ, MARTA 076575185

0 27003655 - CPI de Seoane (Folgoso do Courel)

25,00ARMESTO FERNÁNDEZ, MARÍA BELÉN076624171

0 15027782 - IES Nº 1 (Ordes)24,75COUCEIRO HERRERO, LUIS ADOLFO 034897088

036004137 - IES Ramón Mª Aller Ulloa (Lalín)

R3 3901339323,50 590019NOGUEROL MAZAIRA, MARIA JOSE 076623489

015025694 - IES Moncho Valcarce (Pontes de García Rodríguez (As))

R3 1170014721,62 590019MAIZ SAN MARTIN, JESUS MARIA 032658753

0 36019414 - IES A Basella (Vilanova de Arousa)

21,10MARTÍNEZ LORENZO, JOSÉ LUIS 052496265

0 15026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

20,32DÍAZ VALIÑA, MARÍA TERESA 032772205

0 15027939 - IES Maruxa Mallo (Ordes)

20,25RENDO MARTÍNEZ, RAQUEL 032798423

0 36020350 - IES Pintor Colmeiro (Silleda)

19,01VALLEJO SENRA, NOELA 044817609

0 32005305 - CPI Laureano Prieto (Gudiña (A))

19,00RODRIGUEZ GARCIA, LUIS ANGEL 009786626

0 15026388 - IES Fontexería (Muros)18,75PÉREZ LÓPEZ, JOSÉ MARÍA 005432630

0 15027915 - IES Fin do Camiño (Fisterra)

18,50MÉNDEZ MAREQUE, MARÍA BEATRIZ 033285250

032006929 - CPI de Maside (Maside) R3 4300766118,00 590019VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, ANA BELÉN 034997798

036019402 - IES Pazo da Mercé (Neves (As))

R3 3501406816,94 590019PÁRAMO RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL 036083997

032014801 - IES Cidade de Antioquía (Xinzo de Limia)

R515,75 590019NIETO GONZÁLEZ, ÁNGELES 053172194

015026807 - IES Félix Muriel (Rianxo) R515,55 590019OTERO PIÑEIRO, JOSÉ ANTONIO 036122739

Páxina de 256168

Page 169:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Tecnoloxía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590019

015025530 - IES da Pobra do Caramiñal (Pobra do Caramiñal (A))

R515,00 590019MARTÍNEZ MIRAS, MARÍA DE LAS MERCEDE

044818740

027003175 - IES Val do Asma (Chantada)

R514,50 590019CAMPO SANTOS, ROBERTO 033326442

015023429 - CPI Monte Caxado (Pontes de García Rodríguez (As))

R514,50 590019CABAL DE CELIS, DANIEL 009424811

027016297 - IES Enrique Muruais (Pontenova (A))

R514,50 590019CASTRO FUERTES, MARÍA 009394465

032013612 - IES Xesús Taboada Chivite (Verín)

I514,40 590019ÁLVAREZ REZA, LUIS ENRIQUE 044461007

015026376 - IES Punta Candieira (Cedeira)

R514,20 590019DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, MARÍA FLOR 033282107

015027940 - IES As Insuas (Muros) R514,20 590019FERRÁN ANEGON, FERNANDO 033295009

015007621 - CPI Cabo da Area (Laxe) R514,10 590019FERNÁNDEZ RIADIGOS, CÉSAR 035309572

015027927 - IES Ramón Caamaño (Muxía)

R514,00 590019DEL RÍO GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER

078739621

015001926 - CPI As Revoltas (Cabana de Bergantiños)

R514,00 590019ROMAR GASALLA, AURORA FÁTIMA 032671014

013,35MACEIRA FERNÁNDEZ, PABLO 032688256

011,75VEDO FEAS, EMMA 044453262

011,00RODRÍGUEZ PÉREZ, ROBERTO 034265043

011,00FERNÁNDEZ FIDALGO, RAQUEL 036081387

010,75MARTÍN MORENO, FRANCISCO JAVIER

011406466

010,50LEIROS FIGUEIRAS, RAIMUNDO 036056798

010,10BARREIRO DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL 033337380

010,00RODRÍGUEZ NÚÑEZ, JUAN CARLOS 076571026

09,50GARCÍA RIVAS, ELENA 033289836

Páxina de 256169

Page 170:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Tecnoloxía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590019

09,00CAPELO GARCÍA, MARÍA DEL MAR 033287056

08,50PENAS PENA, MARÍA NATIVIDAD 033281361

08,44LÓPEZ MORENO, BLANCA 032670209

08,44PAREDES PAMPÍN, JOSÉ RICARDO 033284521

08,00PAZ QUEIRUGA, MARÍA DOLORES 032764691

08,00PERNAS VILLAR, ESPERANZA RITA 033993091

08,00PARDIÑAS SUÁREZ, MARÍA JOSÉ 077595035

08,00CARBALLO PRIETO, MARÍA JOSÉ 032654947

08,00VISPALIA BLANCO, MARÍA TERESA 034891150

07,90MELLID GÁNDARA, ANXO MANOEL 032798456

07,85MONTERO VALE, Mª DE LOS REYES 032653008

07,70CASTRO GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN

033304831

07,25SAMPAYO GUZMÁN, JUAN SEBASTIÁN035300386

07,00SASTRE SERRANO, MARÍA DEL CARMEN

012376712

06,70LOSADA VÁZQUEZ, EUGENIO 052482519

06,55VILLAVERDE VAYA, JAVIER 035311761

06,50TRINQUETE LORENZO, PURIFICACIÓN076410660

05,60LALINDE CARRASCO, MARÍA ELENA 032663833

05,30CANDEIRA IGLESIAS, MARCOS 044078580

04,40ARIAS UCHA, MARÍA AIDA 034948639

03,90PAREDES FERNÁNDEZ, AGUSTÍN 032794317

03,50RAMOS PATO, JOSÉ 034955704

Páxina de 256170

Page 171:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Tecnoloxía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590019

03,40SOBRINO VÁZQUEZ, ROBERTO LUIS 032438305

00,00RIVERO GONZÁLEZ, DOLORES 076713238

00,00GÓMEZ CORBEIRA, DOLORES 033326028

00,00CARBALLO LAMELA, FRANCISCO JAVIER

032748434

00,00COEDO GÓMEZ, JOSÉ MANUEL 044450612

00,00MAYOR LEIRÓS, MERCEDES BELÉN 036097669

00,00BALTASAR PAZOS, ANA MARÍA 035309155

00,00GARCÍA GONZÁLEZ, CARLOS MIGUEL 033327299

00,00ESTRAVIZ LOURIDO, MARÍA JOSÉ 032659890

00,00MUÑIZ ALONSO, GABRIEL 033288166

00,00CAZÓN RIVAS, CARLOS 033317833

00,00COSTAS LÓPEZ, JOSÉ LUIS 035978428

00,00FRANCO URIA, MARIO JUAN 033255673

00,00FUENTES MONTOTO, JORGE 076814349

00,00GÓMEZ PRIETO, NURIA 034958178

00,00ARROJO ARROJO, MARÍA BELÉN 033336243

00,00CARRÍN FERNÁNDEZ, NAZARET 033324734

00,00CUIÑAS GARCÍA, ELISA 034959235

00,00DOMÍNGUEZ REQUEJO, MARÍA PILAR 034988655

00,00ALIJO RAMAS, JAVIER 078795740

00,00VEIGA TEIJEIRA, FÁTIMA MARÍA 035560679

00,00COUSELO FERNÁNDEZ, SUSANA 033271237

Páxina de 256171

Page 172:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Tecnoloxía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590019

00,00ÁLVAREZ ALONSO, MARÍA DEL MONTE

053515171

00,00MARTÍNEZ MEIRIÑO, FEDERICO 034729969

00,00EIRAS VÁZQUEZ, PABLO 076861594

00,00LÓPEZ LÓPEZ-LEITÓN, MARÍA DE LA CRUZ

033295434

00,00VARELA PIÑEIRO, JOSÉ LUIS 033323501

00,00LÓPEZ FERNÁNDEZ, CELSO 034947213

00,00COLADAS RODRÍGUEZ, MARÍA DOLORES

032797443

00,00CORTES REDIN, MARÍA BEGOÑA 011950598

00,00MÉNDEZ REY, CARMEN CRISTINA 052434247

00,00GONZÁLEZ VEGA, GABINO 032880158

00,00GARCÍA MENÉNDEZ, ALFREDO 011374647

00,00GONZÁLEZ GAVINO, JOSÉ LUIS 036136102

00,00TOBA NARDIN, ENRIQUE 032420212

00,00MATO LANDEIRA, MANUEL 032638601

00,00LARIÑO LAGO, ANDRÉS 032806896

00,00FRAIZ GÓMEZ, MARÍA AIDA 033333396

00,00FUENTES BLANCO, ESTRELLA 034958240

00,00PÉREZ SANTIAGO, DIEGO JAIME 035309673

00,00ALONSO CASTRO, COVADONGA ISABEL

033286067

00,00LEMOS JORGE, JOSÉ 035309826

00,00PÉREZ GONZÁLEZ, ANA MARÍA 044452373

Páxina de 256172

Page 173:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Tecnoloxía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590019

00,00GONZÁLEZ MARIÑO, MARGARITA 078786376

00,00VIDAL MAZA, MARÍA ISABEL 033296876

00,00VÁZQUEZ VILLASANTE, MARÍA DEL PILAR

033320268

00,00ESTÉVEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO 035561199

00,00VAL PARDO, ARTURO 033792965

00,00ESCUDERO ARAUJO, CARLOS 076712049

Biling.

Lingua e literatura galega

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590053

0 15015861 - IES Eduardo Pondal (Santiago de Compostela)

151,66ESPIÑO AMIL, MERCEDES 016241231

0 27016455 - IES Sanxillao (Lugo)135,00FORTES TORRES, XOSÉ ANTÓN 033833596

015005245 - IES Monelos (Coruña (A)) I2 15005257 - IES Ramón Menéndez Pidal (Coruña (A))

126,00 590053CERNADAS CASAL, MARÍA LUZ 032424117

0 15027319 - IES de Sar (Santiago de Compostela)

124,87PUGA MUÑOZ, GUMERSINDA 034911366

0 15023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

123,66RABUÑAL CORGO, ENRIQUE MANUEL 032448167

0 15026421 - IES Rafael Dieste (Coruña (A))

119,35GARCÍA PEREIRO, MARÍA DO CARME 033227975

0 15026704 - IES David Buján (Cambre)

115,00SUÁREZ LÓPEZ, CARMEN 032434253

036011567 - IES Castelao (Vigo) I3 36014428 - IES Val Miñor (Nigrán)111,52 590053NIETO PAZO, AGUSTÍN 036046627

0 15023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

111,32RIVAS TROITEIRO, MARÍA DAS DORES LUCÍA

033238798

Páxina de 256173

Page 174:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua e literatura galega

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590053

0 15026807 - IES Félix Muriel (Rianxo)105,84TABOADA ADÁN, JOSEFINA 034597650

015023466 - IES Lamas de Abade (Santiago de Compostela)

R2 15015861 - IES Eduardo Pondal (Santiago de Compostela)

105,50 590053OTERO PARCERO, XOSÉ A. 033190070

0 15015861 - IES Eduardo Pondal (Santiago de Compostela)

104,50GONZÁLEZ CAO, MARÍA VICTORIA 033211622

0 15027411 - IES de Cacheiras (Teo)103,10MACEIRA FERNÁNDEZ, XOSÉ MANUEL035445209

0 27012036 - IES Gregorio Fernández (Sarria)

101,50FOLGUEIRA DÍAZ, XOÁN CARLOS 033303068

0 15023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

101,30RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ELOI 034254279

0 15010812 - IES Virxe do Mar (Noia)101,09CASTRO RODRÍGUEZ, XAVIER 033252466

0 32016455 - IES Julio Prieto Nespereira (Ourense)

100,30MARTIÑA RODRÍGUEZ, SARA 034947070

0 15008817 - IES de Melide (Melide)99,82PRADA BUSTILLO, MARÍA ISABEL 076704224

0 27015189 - IES de Quiroga (Quiroga)

99,00LÓPEZ CASTRO, MARÍA XOSÉ 033850820

0 15027897 - IES Paseo das Pontes (Coruña (A))

98,94CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ, IRENE DE 034963632

0 27012048 - IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Sarria)

98,50FERNÁNDEZ CAMIÑAS, MARÍA ESPERANZA

076617945

0 27015773 - IES A Piringalla (Lugo)98,00ADÁN LÓPEZ, MARÍA XESÚS 033302577

0 15027861 - IES Pedra da Aguia (Camariñas)

95,40ROMAR CARRACEDO, ENRIQUE M. 032413217

0 27012048 - IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Sarria)

95,23BESTEIRO MARTÍNEZ, MARÍA FE 033850859

0 15027782 - IES Nº 1 (Ordes)95,00MOSQUERA PÉREZ, ANA MARÍA 034944993

0 15027733 - IES de Arzúa (Arzúa)95,00FERNÁNDEZ RIVAS, MARÍA XOSÉ 035443162

036014428 - IES Val Miñor (Nigrán) I3 36019426 - IES Coruxo (Vigo)95,00 590053NOGAREDA VARELA, ILDA 032445792

015005749 - IES Cruceiro Baleares (Culleredo)

I1 15027873 - IES Afonso X O Sabio (Cambre)

94,85 590053EGEA LAPINA, ROSARIO 032431489

Páxina de 256174

Page 175:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua e literatura galega

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590053

0 27012036 - IES Gregorio Fernández (Sarria)

94,00MUÑIZ BESTEIRO, MANUEL 033843582

0 27016315 - IES de Becerreá (Becerreá)

94,00GONZÁLEZ RAMOS, XOSÉ MARÍA 033308721

0 15026030 - IES Terra de Xallas (Santa Comba)

93,94PUENTES CHAO, ANTONIO 032781058

0 15005002 - IES Ramón Otero Pedrayo (Coruña (A))

92,89SEOANE CAO, JOSÉ ÁNGEL 076345598

0 27013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

92,70SEIJAS CELA, CONCEPCIÓN 033831070

0 15026698 - IES Espiñeira (Boiro)92,56PEREIRA MAREQUE, MARÍA DO CARME

033255871

0 15027782 - IES Nº 1 (Ordes)91,55GARCÍA CRIADO, MARÍA ISABEL 032757936

036019426 - IES Coruxo (Vigo) R3 36016656 - IES Pedro Floriani (Redondela)

91,50 590053VALTIERRA BRANERA, XOSÉ RAMÓN 036059127

036011580 - IES San Tomé de Freixeiro (Vigo)

I3 36016656 - IES Pedro Floriani (Redondela)

91,25 590053ALONSO FERNÁNDEZ, LUZ 036062428

036011634 - IES Politécnico de Vigo (Vigo)

I3 36019402 - IES Pazo da Mercé (Neves (As))

90,32 590053MONTENEGRO PRADO, MARÍA DEL MAR

036061898

0 27013314 - IES Santiago Basanta Silva (Vilalba)

89,03GÓMEZ POLIN, RICARDO 033839271

0 36019323 - IES Chano Piñeiro (Forcarei)

88,41VARELA SIEIRO, JAIME 076812265

0 27016303 - IES Pedregal de Irimia (Meira)

87,87BARRIO SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO 033838202

0 36006717 - IES Sánchez Cantón (Pontevedra)

87,50FONDEVILA REBOREDO, MARÍA ISABEL

076500350

0 15027368 - IES Maximino Romero de Lema (Zas)

86,90FARIÑA CASAS, MARÍA ISABEL 076365497

0 15027125 - IES de Viós (Abegondo)86,00SUÁREZ MOLEDO, MARÍA CARMEN 076354609

0 36002359 - IES Antón Losada Diéguez (Estrada (A))

85,28REGO CANDAMIL, NÉSTOR 033854988

Páxina de 256175

Page 176:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua e literatura galega

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590053

0 15027733 - IES de Arzúa (Arzúa)85,17FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, JOSÉ RAMÓN 009730227

0 36019669 - IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

84,89CAMBA SANMARTÍN, FRANCISCO XABIER

052472513

036011579 - IES A Guía (Vigo) I3 36013692 - IES Val do Tea (Ponteareas)

84,75 590053FERNÁNDEZ BARCIELA, BEATRIZ E. 036082561

0 27015891 - IES da Terra Chá, José Trapero Pardo (Castro de Rei)

84,25PIÑEIRO TORRES, XIMENA 033857864

036011798 - IES Alexandre Bóveda (Vigo)

I3 36019426 - IES Coruxo (Vigo)84,00 590053PIÑEIRO RAMOS, ILDEFONSO 036059877

0 36020337 - IES de Salvaterra de Miño (Salvaterra de Miño)

83,30TEIXEIRO FERNÁNDEZ, MONTSERRAT036052571

0 15014738 - CPI dos Dices (Rois)83,28GÓMEZ ALDEGUNDE, LUIS 033324911

0 27016303 - IES Pedregal de Irimia (Meira)

83,20NOVO NOVO, M. XOSÉ 033842977

0 36020258 - IES Nº 1 (Estrada (A))82,10OTERO LÓPEZ, MARÍA LUISA 033254528

0 36019751 - IES de Tomiño (Tomiño)82,00REFOXOS PÉREZ, XOSÉ LOIS 036080263

0 36016127 - IES Aquis Celenis (Caldas de Reis)

80,56GARCÍA DIÉGUEZ, MANUEL 035432927

0 32014801 - IES Cidade de Antioquía (Xinzo de Limia)

80,54CANEDA CABRERA, MARÍA ASUNCIÓN034960984

0 15026731 - IES Campo de San Alberto (Noia)

80,50CONDE VIEIRO, ROSA M. 033259157

0 36020295 - IES Mestre Landín (Marín)

80,02VIEITES REY, MARÍA DEL ROCÍO 035295848

0 15023399 - CPI Eusebio Lorenzo Baleirón (Dodro)

79,77NEGRO ROMERO, CARLOS 035318702

0 15027654 - IES Agra de Leborís (Laracha (A))

79,75CORDEIRO SOUTO, ANA 033267708

0 36020325 - IES Illa de San Simón (Redondela)

79,22CLEMENTE LEDO, XOSÉ LUÍS 033256935

0 15027691 - IES de Porto do Son (Porto do Son)

78,80GARCÍA MARIÑO, M. JESÚS 033246569

Páxina de 256176

Page 177:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua e literatura galega

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590053

0 15026731 - IES Campo de San Alberto (Noia)

78,50RIVAS VICENTE, MERCEDES 033278408

0 27016509 - IES Marqués de Sargadelos (Cervo)

78,48SAA FERNÁNDEZ, XOÁN X. 033306257

0 27016716 - IES Fonmiñá (Pastoriza (A))

77,25MARTÍN FRANCO, BELÉN 033323576

0 36019323 - IES Chano Piñeiro (Forcarei)

77,10IGLESIAS CORTIZO, CLARA ISABEL 052472241

0 27013326 - IES Lois Peña Novo (Vilalba)

77,00ARIAS GARCÍA, ANA ISABEL 033305139

0 15009241 - CPI Virxe da Cela (Monfero)

76,67SALGADO GARCÍA, ALFONSO 032775948

0 36012471 - IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)

75,32MOURE ESPIÑO, MARÍA CARME 036117645

0 27002249 - CPI de Castroverde (Castroverde)

75,00RODRÍGUEZ ROUCO, ANA MARÍA 033322729

0 15008039 - CPI Cernadas de Castro (Lousame)

74,82LEAL GÓMEZ, CONCEPCIÓN 034872519

0 15019301 - CPI de San Vicente (Baña (A))

73,32PAZ QUIÑONES, SARA LUZ 032645111

0 15027654 - IES Agra de Leborís (Laracha (A))

73,00GESTOSO PAZO, MARÍA DORES 032746652

0 36012471 - IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)

73,00VIDAL LAXE, SIRA 035299449

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)72,50CENTOIRA BELLO, MARÍA BEGOÑA 032782187

0 15025530 - IES da Pobra do Caramiñal (Pobra do Caramiñal (A))

72,26FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, LUCIANO 035559029

0 32015037 - IES Manuel Chamoso Lamas (Carballiño (O))

72,00GONZÁLEZ CUMPLIDO, ANA 052482322

0 36020386 - IES Marco do Camballó(Vila de Cruces)

71,95SALGUEIRO SALGUEIRO, ROSA 035319705

015027873 - IES Afonso X O Sabio (Cambre)

R3 15006687 - IES de Catabois (Ferrol)71,60 590053FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DO CARME

034262900

Páxina de 256177

Page 178:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua e literatura galega

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590053

0 32006929 - CPI de Maside (Maside)71,50VÁZQUEZ VÁZQUEZ, CLARA 076619357

0 27016248 - IES de Monterroso (Monterroso)

71,46GARCÍA CORTON, MARÍA REMEDIOS 033306185

0 36007621 - CPI de Pontecesures (Pontecesures)

71,16AMBOAGE GARCÍA, JESÚS 033286656

0 15027411 - IES de Cacheiras (Teo)71,00MARIÑO DAVILA, ESPERANZA 078780172

0 15026807 - IES Félix Muriel (Rianxo)70,83FORMOSO GOSENDE, VALENTINA 033284581

036019426 - IES Coruxo (Vigo) R3 36004927 - CPI de Mondariz (Mondariz)

70,69 590053PAZOS PINTOS, MANUELA 035296287

0 36020234 - IES de Barro (Barro)70,62DIÉGUEZ GONZÁLEZ, CARMEN 034952871

0 15027851 - IES A Cachada (Boiro)70,45QUINTELA RÚA, BEATRIZ 032795344

0 32016625 - IES de Celanova (Celanova)

70,22LÓPEZ VARELA, MARÍA DEL PILAR 034959012

015023302 - IES Manuel Murguía (Arteixo)

I3 15026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

69,42 590053RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, ISABEL 032759576

0 15025645 - IES Ricardo Carballo Calero (Ferrol)

68,82CASAS AÑÓN, ANA 032778945

0 36020337 - IES de Salvaterra de Miño (Salvaterra de Miño)

68,64RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MARÍA IOLANDA

036065353

0 36008155 - CPI de Rodeiro (Rodeiro)

68,57DÍAZ RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ 034258173

0 15027940 - IES As Insuas (Muros)68,20LEAL GÓMEZ, BEGOÑA 076912127

0 15020854 - CPI de Xanceda (Mesía)68,06DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD Y GÓMEZALFONSO

033303999

0 15025566 - IES Ferrol Vello (Ferrol)67,62VIDAL ROCA, ANA MARÍA 033305870

0 15023405 - CPI A Xunqueira (Fene)67,58BARRAL RODRÍGUEZ, ANA MARÍA 033307309

0 15027711 - IES Leliadoura (Ribeira)67,46LÓPEZ MACÍA, ELENA 034257694

0 15023429 - CPI Monte Caxado (Pontes de García Rodríguez (As))

67,32GÓMEZ PAREDES, PILAR 033851532

Páxina de 256178

Page 179:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua e literatura galega

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590053

0 36024197 - IES de Cotobade (Cotobade)

67,32BALO VILLANUEVA, M. JOSEFA 076805283

036014428 - IES Val Miñor (Nigrán) R3 36013576 - CPI Manuel Suárez Marquier (Rosal (O))

67,32 590053GIRÁLDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA DO CARME

036030275

0 27015189 - IES de Quiroga (Quiroga)

67,32LÓPEZ LÓPEZ, ELVIRA 076618018

0 15003212 - IES Agra de Raíces (Cee)

67,12BRENLLA SANDE, MARÍA PURIFICACIÓN

033270859

0 15021767 - IES Castro da Uz (Pontes de García Rodríguez (As))

66,89DEVESA NOGUEIRAS, CONSUELO 033852443

0 15002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

66,31MINGUILLÓN DÍEZ, ÁNXELES 033855335

0 15027216 - IES Fernando Esquío (Neda)

66,02MUÑOZ BARUS, MARÍA CONSUELO 032753782

0 15000338 - CPI Conde de Fenosa (Ares)

65,92BARRIO SAA, XOÁN 033258361

015026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

I3 27003655 - CPI de Seoane (Folgoso do Courel)

65,65 590053MÍGUEZ IGLESIAS, MARÍA DOLORES 033279628

0 15026698 - IES Espiñeira (Boiro)65,32MOURIÑO BOTANA, ISABEL 033261428

0 27015967 - CPI Uxío Novoneira (Pedrafita do Cebreiro)

65,32ARIAS YÁÑEZ, MARÍA LUISA 033305019

0 15026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

64,62RODO VARELA, FRANCISCO XABIER 032750784

0 32016637 - IES Cosme López Rodríguez (Rúa (A))

63,92GONZÁLEZ MACÍA, MARÍA LUISA 034256419

0 15027940 - IES As Insuas (Muros)63,82VÁZQUEZ SANMARTÍN, FELISA 033249993

0 27016248 - IES de Monterroso (Monterroso)

63,50RODRÍGUEZ DE ARRIBA, PURIFICACIÓN

033308615

0 36004551 - IES Illa de Tambo (Marín)

61,88MACEIRA PORTO, MARÍA 052470998

0 27006966 - IES San Rosendo (Mondoñedo)

61,88PÉREZ DÍAZ, MARÍA INÉS 033303625

Páxina de 256179

Page 180:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua e literatura galega

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590053

0 32016637 - IES Cosme López Rodríguez (Rúa (A))

61,56AIRA GONZÁLEZ, RAQUEL 034262533

0 36020386 - IES Marco do Camballó(Vila de Cruces)

61,40NOVOA DIÉGUEZ, MARÍA CRISTINA 076810866

0 36020350 - IES Pintor Colmeiro (Silleda)

60,34COCIÑA SOUTO, XESÚS XOSÉ 033992004

0 15008301 - IES Urbano Lugrís (Malpica de Bergantiños)

60,25FERNÁNDEZ GRAÑA, DULCE MARÍA 032785532

0 15026388 - IES Fontexería (Muros)59,07MANSILLA ANTELO, MARÍA 033276998

0 32016637 - IES Cosme López Rodríguez (Rúa (A))

57,32SAAVEDRA MORANDEIRA, PILAR 033856549

0 36004551 - IES Illa de Tambo (Marín)

57,32GÓMEZ NOVOA, ROSA PILAR 036048408

0 27003175 - IES Val do Asma (Chantada)

57,00GUERRA RUBAL, SUSANA 076572339

0 27016625 - IES Illa de Sarón (Xove)56,50GAYOSO NEIRA, MARÍA INMACULADA 033314257

0 15025694 - IES Moncho Valcarce (Pontes de García Rodríguez (As))

55,82DÍAZ FERNÁNDEZ, MARÍA JESÚS 033308327

0 27016297 - IES Enrique Muruais (Pontenova (A))

55,50LÓPEZ PEÓN, MARÍA CARMEN 033320298

0 15020994 - CPI de Viaño Pequeno (Trazo)

55,32RAMA LORENZO, SOFÍA C. 033269830

0 15027368 - IES Maximino Romero de Lema (Zas)

55,00SÁNCHEZ LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN

032788401

0 15027873 - IES Afonso X O Sabio (Cambre)

54,80GALLEGO SÁNCHEZ, JULIA 030552309

0 15026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

54,50BREA HERNÁNDEZ, ÁNGEL JOSÉ 033279896

0 15027915 - IES Fin do Camiño (Fisterra)

54,50VILLAR GONZÁLEZ, ARXIMIRO BAUTISTA

076360841

0 15003376 - CPI O Cruce (Cerceda)54,09GASAMÁNS CHENTO, MARÍA DO CARMO

033268981

Páxina de 256180

Page 181:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua e literatura galega

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590053

0 15002591 - IES Monte Neme (Carballo)

53,57POMBAR DIÉGUEZ, ROSA MARÍA 032766701

0 36007813 - CPI Julia Becerra Malva(Ribadumia)

52,00ÁLVAREZ TOURIÑO, MARÍA ASUNCIÓN035309097

0 15027939 - IES Maruxa Mallo (Ordes)

51,62FERNÁNDEZ CASTRO, XOSÉ MANUEL 033253779

0 36024628 - IES Pedras Rubias (Salceda de Caselas)

50,40GONZÁLEZ VÁZQUEZ, SUSANA 076711073

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)50,32MEIXIDE PORTOS, TERESA 032771961

0 15027368 - IES Maximino Romero de Lema (Zas)

50,00PAZO GONZÁLEZ, NOEMÍ 036075317

0 36004137 - IES Ramón Mª Aller Ulloa (Lalín)

49,00CARREGAL GONZÁLEZ, YOLANDA 033308883

0 36015101 - IES da Cañiza (Cañiza (A))

48,92COLLAZO PAZO, XESÚS 036077985

0 36019669 - IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

48,49LÓPEZ BESTEIRO, MANUEL 038066042

0 15014556 - IES Coroso (Ribeira)47,12PICÓN ROMERO, MARGARITA 033267289

0 15027711 - IES Leliadoura (Ribeira)46,28RODIÑO CARAMES, IGNACIO 035318409

036016656 - IES Pedro Floriani (Redondela)

R545,72 590053FERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA DO CARME

033794270

0 15003005 - CPI Vicente Otero Valcárcel (Carral)

45,50PASTOR NOVO, MARÍA TERESA 032768365

015027851 - IES A Cachada (Boiro) I3 15003212 - IES Agra de Raíces (Cee)

42,10 590053GARCÍA SOUTO, SILVIA SUSANA 033275404

0 27016352 - IES de Palas de Rei (Palas de Rei)

41,94CABANA YÁÑEZ, MARÍA INÉS 033310558

0 15025682 - IES Fraga do Eume (Pontedeume)

39,82CASTRO VILLAR, DORES 032750817

0 32015232 - IES Lagoa de Antela (Xinzo de Limia)

39,00NOGUEIRA RODRÍGUEZ, MARÍA EUGENIA

052472649

Páxina de 256181

Page 182:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua e literatura galega

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590053

0 15021755 - IES Cabo Ortegal (Cariño)

38,50CAMPOS VILLAR, XABIER 078788882

0 15010812 - IES Virxe do Mar (Noia)37,92AMIGO DEVESA, OLGA 076361237

0 32009116 - IES 12 de Outubro (Ourense)

37,90GONZÁLEZ CUÑARRO, MARÍA BEGOÑA

076812752

015002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

I3 15001926 - CPI As Revoltas (Cabana de Bergantiños)

37,80 590053FERNÁNDEZ DÍEZ, FILIPE ANTONIO 032804760

0 32013612 - IES Xesús Taboada Chivite (Verín)

36,00GONZÁLEZ-MORO GALÁN, BEATRIZ BÁRBARA

028901755

0 15014957 - CPI de San Sadurniño (San Sadurniño)

32,30OTERO SOUTO, MARÍA ROSARIO 033318493

036000405 - CPI Alfonso VII (Caldas de Reis)

I3 15003881 - CPI Alcalde Xosé Pichel (Coristanco)

31,88 590053IGLESIAS ÁLVAREZ, ANA MARÍA 036119567

0 32011330 - IES O Ribeiro (Ribadavia)

31,70ABRALDES IGLESIAS, RITA 034977779

036007813 - CPI Julia Becerra Malvar (Ribadumia)

I3 32016340 - IES Aquis Querquernis (Bande)

31,50 590053VIDAL MILLAN, MARÍA DOLORES 052454542

0 36024628 - IES Pedras Rubias (Salceda de Caselas)

31,12ROA DOMÍNGUEZ, MARÍA ELISA 036066869

0 32011305 - CPI Tomás de Lemos (Ribadavia)

31,00DOVAL FERNÁNDEZ, CLARA 076619493

0 27014811 - IES Fontem Albei (Fonsagrada (A))

30,87RAMIL DÍAZ, ÁUREA 033320564

0 27002353 - CPI de Cervantes (Cervantes)

30,50OTERO FRAGA, CARMEN 033316779

036016656 - IES Pedro Floriani (Redondela)

R3 27013958 - IES Monte Castelo (Burela)

28,90 590053IBÁÑEZ FERREIRO, MARGARITA 035559351

032016340 - IES Aquis Querquernis (Bande)

R3 15008714 - CPI da Picota (Mazaricos)

28,00 590053DOMÍNGUEZ ALBERTE, XOÁN CARLOS036074055

0 15014556 - IES Coroso (Ribeira)27,98LOUZAO OUTEIRO, MIGUEL 033288640

0 36020271 - IES As Bizocas (Grove (O))

27,32ARIAS CHACHERO, PATRICIA 044447615

Páxina de 256182

Page 183:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua e literatura galega

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590053

0 15014556 - IES Coroso (Ribeira)27,00PARADA PENA, MARÍA 035302541

015026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

R3 15027927 - IES Ramón Caamaño (Muxía)

26,50 590053SÁNCHEZ GRELA, MILAGROS 032784661

0 32016777 - IES Carlos Casares (Viana do Bolo)

26,20PEREIRA FERNÁNDEZ, MIGUEL 035318562

015025657 - IES de Mugardos (Mugardos)

I3 15027927 - IES Ramón Caamaño (Muxía)

24,10 590053SEOANE SÁNCHEZ, MARÍA ISABEL 032800062

0 36000247 - CPI de Cova Terreña (Baiona)

23,80FERNÁNDEZ LÓPEZ, MARÍA LAURA 076621559

0 32005305 - CPI Laureano Prieto (Gudiña (A))

22,68GAGO FERNÁNDEZ, JOSÉ FRANCISCO076715290

0 36001148 - CPI da Cañiza (Cañiza (A))

22,00RODRÍGUEZ GIRÁLDEZ, MANUELA 035554283

0 36019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

21,50LEDO VILLAVERDE, ANA 044808142

036019402 - IES Pazo da Mercé (Neves (As))

I3 27007788 - CPI Doutor Daniel Monj(Navia de Suarna)

20,70 590053DOMÍNGUEZ PORTELA, MARÍA SORAYA

035569166

015008714 - CPI da Picota (Mazaricos) R519,93 590053ÁLVAREZ VILLAR, NOEMÍ 036169840

036001148 - CPI da Cañiza (Cañiza (A))

I3 32015876 - IES Xermán Ancochea Quevedo (Pobra de Trives (A))

19,69 590053ÁLVAREZ CID, FRANCISCO XABIER 034981575

015006687 - IES de Catabois (Ferrol) R518,70 590053SÁNCHEZ MÉNDEZ, IOLANDA 032790463

036020143 - IES de Poio (Poio) I518,00 590053CUQUEJO ENRÍQUEZ, MANUELA MARÍA

032815850

036013576 - CPI Manuel Suárez Marquier (Rosal (O))

R518,00 590053GÓMEZ FERNÁNDEZ, MARÍA DEL PILAR

035561390

036019402 - IES Pazo da Mercé (Neves (As))

R516,75 590053NOGUEIRAS EZQUERRA, MARÍA CRISTINA

036071868

036004927 - CPI de Mondariz (Mondariz)

R516,25 590053RIVERO COVELO, MIGUEL 077002391

036020271 - IES As Bizocas (Grove (O))

I516,15 590053BESTILLEIRO BELLO, XOSÉ 032834348

015003212 - IES Agra de Raíces (Cee) R516,00 590053PAIS LAGO, MARÍA BELÉN 078788736

Páxina de 256183

Page 184:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua e literatura galega

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590053

015000338 - CPI Conde de Fenosa (Ares)

I515,92 590053CORREDOIRA GÓMEZ, MARÍA LUISA 032777803

015001926 - CPI As Revoltas (Cabana de Bergantiños)

R515,65 590053MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, ANA ISABEL 032829592

015027927 - IES Ramón Caamaño (Muxía)

R515,40 590053PÉREZ SEOANE, BEGOÑA 032810218

032015876 - IES Xermán Ancochea Quevedo (Pobra de Trives (A))

R515,20 590053LÓPEZ LOSADA, MERCEDES 033994962

032003643 - CPI Virxe dos Remedios (Castro Caldelas)

I515,15 590053COLLAZO LÓPEZ, IRIA 036172230

015027927 - IES Ramón Caamaño (Muxía)

R515,05 590053PITA RUBIDO, MARÍA LUISA 076417503

027003655 - CPI de Seoane (Folgoso do Courel)

R515,00 590053ALONSO LOZANO, ROSA 076723081

027007788 - CPI Doutor Daniel Monje (Navia de Suarna)

R514,80 590053FERNÁNDEZ ALBERTE, MARTA 076710165

014,60PEREIRA GIRÁLDEZ, MARÍA DEL CARMEN

035559512

014,00DIÉGUEZ VÁZQUEZ, ELADIA 076570133

014,00CASTRO PARDO, ANA 033288436

013,90VIDELA PÉREZ, ESPERANZA 033268032

013,74PENÍN RODRÍGUEZ, DORINDA 034968560

013,55BERMÚDEZ CANOSA, AURORA 032809331

013,50LÓPEZ FOLLA, MARÍA DE LOS ÁNGELES

076709071

013,50PÉREZ MARTÍNEZ, SABELA 033305341

013,20PAZOS MARTÍNEZ, MÓNICA 076723563

013,00MÉNDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA EVA 076622167

013,00COBAS MARTÍNEZ, MARTA MARÍA 033316880

Páxina de 256184

Page 185:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua e literatura galega

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590053

013,00CALO GARCÍA, MARÍA DOLORES 033280915

013,00HERMIDA PICO, MARÍA DO MAR 033317847

012,70GONZÁLEZ REY, BEGOÑA 044806465

012,64FERNÁNDEZ DA COSTA, MARÍA JESÚS034976410

012,40CORRAL MUÑIZ, MARÍA JESÚS 033851964

012,10DÍAZ RIFON, MARÍA DOLORES 033304124

012,00TORREIRO RODRÍGUEZ, SONIA MARÍA079310841

012,00GONZÁLEZ ANDRADE, ARACELI 036064707

012,00OTERO PARADA, CARMEN 036060354

012,00VILLAR GINER, SANDRA 034897254

011,50DOPICO REY, LUISA MARÍA 032654036

011,20CERQUEIRO LANDÍN, ROMÁN 053110609

011,10MUNIN MUNIN, ALICIA 033299904

011,10IGLESIAS MUÍÑOS, XOSÉ 076993927

011,00MARTÍNEZ CORDEIRO, BEATRIZ 078733994

011,00DIÉGUEZ PARDO, NATIVIDAD JESÚS 076822310

010,80GABÍN PARDIÑAS, MARÍA CARMEN 032785772

010,75GÓMEZ GÓMEZ, PAULA PILAR 032754373

010,50LÓPEZ OTERO, MARÍA DOS ANXOS 044466920

010,40VÁZQUEZ SÁNCHEZ, FRANCISCA SOCORRO

033307612

010,30OTERO DOMÍNGUEZ, SUSANA 076823097

010,20VALVERDE OTERO, ALBERTO 077007301

Páxina de 256185

Page 186:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua e literatura galega

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590053

010,10MIGUÉNS HORTA, FÁTIMA 076965184

010,04CASTRO BUERGER, IAGO 036169578

010,00GARCÍA CONDE, MARÍA DO CARME 076618856

010,00DE ARRIBA REDONDO, MARÍA XOSÉ 076572387

09,90VAZ JUSTO, LOURDES 044450853

09,90NÚÑEZ GÓMEZ, MARÍA LUZ 033315262

09,80CEREIXO SILVA, MARÍA AMPARO 033286523

09,80GARCÍA ABALO, MARÍA VICTORIA 035435834

09,80LEDO LÓPEZ, MARÍA XOSÉ 032638400

09,75HERMIDA DÍAZ, MARÍA DAS NEVES 032680132

09,70CASTRO LÓPEZ, MANUELA 033327396

09,60VÁZQUEZ LÓPEZ, MARÍA ISABEL 076619494

09,40RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, SUSANA 076812996

09,40ROMAN GONZÁLEZ, HORTENSIA 076568758

09,40MACEDA VÁZQUEZ, HENRIQUE 034257065

09,30GARCÍA HERMIDA, MARÍA LOURDES 052452196

09,00PICALLO OGANDO, MARÍA DO CARME 076859745

09,00CERVIÑO AMADO, ISABEL 032793331

09,00CASTRO LÓPEZ, MARÍA JOSEFA 034891232

08,90GARCÍA PARDO SAGARNA, CONSUELO

032760838

08,50RODRÍGUEZ ARIAS, MARÍA CARMEN 076618849

08,00OTERO GAGO, MARÍA ISABEL 035297396

Páxina de 256186

Page 187:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua e literatura galega

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590053

08,00PÉREZ PÉREZ, MARÍA CRISTINA 036070795

08,00SUÁREZ BENITO, FRANCISCO XOSÉ 033251837

07,95IGLESIAS TURNES, MARÍA CARMEN 033266802

07,60CAMAÑO RIAL, MARÍA LOURDES 036094592

07,30PARADA GONZÁLEZ, CONCEPCIÓN 034257945

07,15NOVAS GARRIDO, LUCÍA 053113052

07,00COSTA DEL RÍO, MARÍA DO CARME 035304000

06,75COUSILLAS NOVO, DIEGO 047358228

06,70VILAR ÁLVAREZ, MARÍA TERESA 076367918

06,70SANTOMÉ MARTÍNEZ, MARÍA BEGOÑA035302584

06,50FERNÁNDEZ EXPÓSITO, XOÁN XOSÉ 033853827

06,20PIÑEIRO LÓPEZ, MARCO ANTONIO 033316873

05,80SEIJAS ARES, MARÍA DO CARME 033858754

05,65CANOSA FRAGUELA, MARÍA DO CARME

032625188

05,30FERREIRO GARCÍA, SUSANA 044811350

04,45TEMPRANO FERREIRO, X. ANDRÉS 033993346

04,30PEREIRA FERNÁNDEZ, FERNANDO 052482979

04,20VÁZQUEZ LÓPEZ, JESÚS FERNANDO 076576329

04,05ARCE BABIO, MARTA 040519059

03,90CASTRO GARCÍA, SILVANA MARÍA 047360137

03,90PARADA MAROÑO, MARÍA DO CARME 078793087

03,85HERVES SANTIAGO, MARÍA XOSÉ 035290106

Páxina de 256187

Page 188:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua e literatura galega

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590053

03,60MÉIJOME QUINTEIRO, MARÍA LUISA 034961190

03,50BUÑO VÁZQUEZ, MARÍA MERCEDES 052435179

03,50LÓPEZ LÓPEZ, MARÍA DO CARME 033994740

03,45CERVIÑO FERRÍN, MARIA VICTORIA 076816616

03,35FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA CANCELA, PALOMA

035298550

03,30CABADO CASTRO, NURIA 076988769

03,25RIVAS FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO

032755732

03,20RODRÍGUEZ VEGA, MARÍA REGINA 036073942

03,20CUNTÍN GARCÍA, MARÍA ISABEL 044449652

03,20FALCÓN FOLGUEIRA, ALMUDENA 033348362

03,00NÚÑEZ NÚÑEZ, MARÍA TERESA 033330759

03,00TATO VARELA, MARÍA JESÚS 032771473

03,00FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ANA MARÍA033321261

03,00BLANCO SIEIRA, CARMEN 033267544

03,00VIVERO GONZÁLEZ, MARÍA CARMEN 033327827

03,00GRAÑA BARROS, AMALIA 052491751

03,00MOROÑO SUÁREZ, MARÍA ELVIRA 076712643

03,00RODRÍGUEZ BELLO, MARÍA JOSÉ 032807952

00,00BUGARÍN LÓPEZ, MARÍA JESÚS 036104264

00,00FERNÁNDEZ MÉNDEZ, MERCEDES 033312910

00,00BALTAR LÓPEZ, DIANA 034978201

00,00ACEA MÉNDEZ, MARÍA ISABEL 076992952

Páxina de 256188

Page 189:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua e literatura galega

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590053

00,00FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, HELENA 036168797

00,00ARMAS QUINTÁ, CONCEPCIÓN 033330782

00,00ESTÉVEZ PARENTE, ELVIRA 034986208

00,00LEMA MUÍÑO, MARÍA CARMEN 032754285

00,00AMIGO GONZÁLEZ, ANA ISABEL 033324448

00,00LÓPEZ FRAGA, MARÍA ESTHER 076571836

00,00MOSQUERA LENDOIRO, MATILDE 032800945

00,00VARELA FERNÁNDEZ, PATRICIA 032845880

00,00MARTÍNEZ GARDA, MARÍA JOSÉ 052435342

00,00MOAR QUINTELA, MARÍA DEL ROCIO 079310250

00,00SÁNCHEZ PÉREZ, AMELIA 046917551

00,00GARCÍA GARCÍA, MARÍA XOSÉ 076367792

00,00TORREIRO GARCÍA, VÍCTOR 076350930

00,00RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, MARÍA NIEVES033308672

00,00GARCÍA CALVO, VANESSA 032835316

00,00GARCÍA PARADA, MARÍA DOLORES 034261029

00,00LESTON VILLAR, FRANCISCO 076364797

00,00BÚA PINTOS, MARÍA ALICIA 076862062

00,00VÁZQUEZ RECAREY, SUSANA MARÍA 079314435

00,00FROJÁN ROMA, JOSÉ LUIS 076858652

00,00LAGARES GARCÍA, BELÉN MARÍA 032805147

00,00COVELO RODRIGUEZ, MARIA TERESA 076894638

00,00BÓVEDA MORANDEIRA, MARÍA AURIA 076572152

Páxina de 256189

Page 190:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua e literatura galega

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590053

00,00CALVIÑO FACAL, PATRICIA 044806079

00,00GONZÁLEZ SAAVEDRA, MARÍA HELENA

076408718

00,00REI LAGOS, XOSÉ ANXO 033295433

00,00FERNÁNDEZ PASTORIZA, LIDIA 052497527

00,00ALVARIÑO VARELA, MARÍA DE LOS DOLORES

033855494

00,00TESTA FERNÁNDEZ, BALBINO 033321501

00,00GONZÁLEZ TEIXEIRO, MARIA AURORA033841348

00,00COVACHO MARIÑO, MARÍA RAQUEL 035317936

00,00GÓMEZ VÁZQUEZ, DELFINA 076617025

00,00IGLESIAS ALONSO, SILVIA 053179898

00,00PONTE PATIÑO, MARÍA DEL PILAR 034890137

00,00BLANCO GONZÁLEZ, CRISTINA 034889605

00,00OTERO VARELA, INMACULADA 076893791

00,00RODRÍGUEZ SUÁREZ, MARÍA BELÉN 078789695

00,00NAVAL BOUZADA, ANA CELIA 036104583

00,00PÉREZ PEREIRAS, XULIO XOSÉ 076621334

00,00LORENZO SOBRAL, MANUEL ANTONIO076998594

00,00RIVAS YÁÑEZ, VERÓNICA MARÍA 053168526

00,00ROSENDE TORRES, MANUEL 076931030

00,00PAJARO NOGUEIRA, ANA MARÍA 036060148

00,00MARTÍNEZ BALEIRÓN, MÓNICA MARÍA 052930569

00,00RODRÍGUEZ TRAVIESO, MARÍA LAURA076727678

Páxina de 256190

Page 191:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Lingua e literatura galega

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590053

00,00ANSEMIL MOREIRA, XOSÉ L. 033317982

00,00REY NOYA, LORENA 044829151

00,00BLANCO CRESPO, MARÍA 078789685

00,00GARCÍA MERINO, MARÍA JOSÉ 044816682

00,00MÉNDEZ SUFUENTES, MARÍA DOS ANXOS

033306329

00,00LIGERO VALLADARES, ROSA MARÍA 035313575

00,00CID FELPETO, GUILLERMO 053183755

00,00DÍAZ CANDÁN, CONCEPCIÓN 076865729

00,00PRECEDO ESTRAVIZ, PATRICIA 032807696

00,00RODRÍGUEZ PÉREZ, JUAN CARLOS 034987872

00,00RODRÍGUEZ RUIBAL, FÁTIMA 076926174

00,00ARES RODRIGUEZ, Mª CARMEN 035286281

00,00SUÁREZ VÁZQUEZ, DAMIÁN 034991095

00,00ALLEGUE IGLESIAS, MARÍA LUCÍA 076410109

00,00TERAN COMESAÑA, XOSÉ ANXO 036092617

Biling.

Economía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590061

0 27010945 - IES Porta da Auga (Ribadeo)

108,00MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ M. 033837220

015025694 - IES Moncho Valcarce (Pontes de García Rodríguez (As))

R3 15021767 - IES Castro da Uz (Pontes de García Rodríguez (As))

95,60 590061CABARCOS ANCA, JAVIER 076405318

Páxina de 256191

Page 192:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Economía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590061

0 36020313 - IES de Ponte Caldelas (Ponte Caldelas)

74,96REGUEIRA PIÑÓN, MARÍA CRISTINA 035302970

0 15026391 - IES Xulián Magariños (Negreira)

71,00LOUZAO RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO 033271079

0 36020362 - IES de Valga (Valga)67,45SUÁREZ ALBARES, MARÍA MERCEDES033284370

0 36019751 - IES de Tomiño (Tomiño)64,36BUGALLO VARELA, MARÍA LUISA 035316659

0 15026030 - IES Terra de Xallas (Santa Comba)

61,04IGLESIAS BALASCH, CONCEPCIÓN 033784382

015026029 - IES Isaac Díaz Pardo (Sada)

R3 15025694 - IES Moncho Valcarce (Pontes de García Rodríguez (As))

58,72 590061DOVAL CASAL, MARÍA SOL 076363309

0 27003175 - IES Val do Asma (Chantada)

58,44COUCHEIRO GÓMEZ, JOSÉ MARÍA 011394253

0 36019232 - IES Monte da Vila (Grove (O))

55,00VÁZQUEZ CARPINTERO, JOSÉ LUIS 035312215

0 36018380 - IES Miguel Ángel González Estévez (Vilagarcía de Arousa)

54,00LIMERES ARIAS, ANA MARÍA 035305664

0 36019463 - IES Johan Carballeira (Bueu)

50,50GARCÍA MOURIÑO, ALEJANDRO 035283123

0 36019463 - IES Johan Carballeira (Bueu)

46,40FERNÁNDEZ JUNCAL, MARÍA INMACULADA

036090637

0 36019414 - IES A Basella (Vilanova de Arousa)

44,00VÁZQUEZ OBELLEIRO, MARÍA ESTHER035312993

0 36019402 - IES Pazo da Mercé (Neves (As))

41,50CÓRDOBA BARCALA, MARÍA JESÚS 035323299

036011634 - IES Politécnico de Vigo (Vigo)

I3 36020350 - IES Pintor Colmeiro (Silleda)

41,13 590105RODRÍGUEZ PÉREZ, ISABEL 036128091

015006791 - IES Saturnino Montojo (Ferrol)

I3 1100388624,00 590061MAURIZ CEREIJO, JOSE MANUEL 032632400

036019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

I3 1400529823,15 590061DOMINGUEZ LAREDO, ROSA MARIA 035307917

032015232 - IES Lagoa de Antela (Xinzo de Limia)

R3 0600632219,50 590061CEINOS FABEIRO, NATALIA 033300219

Páxina de 256192

Page 193:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Economía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590061

0 15027058 - IES As Fontiñas (Santiago de Compostela)

4,00BARRIO RODRÍGUEZ, RAMONA 076774518

00,00ARES BLANCO, ANTONIO 032642349

00,00PÉREZ TORRES, FERNANDO 033301519

00,00ROUCO DOMÍNGUEZ, TERESA 076988133

00,00ASCARIZ FERREIRA, MIGUEL ÁNGEL 033312901

00,00FERNÁNDEZ AIRA, ALFONSO 036138043

00,00SÁNCHEZ CORTIZAS, ANA 032647352

00,00ANTOLÍNEZ FELIPE, MARÍA ELENA 032762172

00,00REGUEIRO PAZ, M. JESÚS 033857957

00,00REY VARELA, DOLORES 036083287

00,00HIERRO ILLANES, LUIS 032746034

00,00LAMA BRAVO, PATRICIA 034966637

00,00DÍAZ VIDAL, ANA 035252904

00,00NOVO SAMPEDRO, MARÍA EUGENIA 076516210

00,00MALVIDO GARCÍA, MILAGROS 035288740

00,00TERLERA BAO, MARÍA BEGOÑA 036086745

00,00FIRVIDA PLAZA, JOSÉ MANUEL 034968716

00,00GUDE MÉNDEZ, DANIEL 034956140

00,00VAZQUEZ VAZQUEZ, AMALIA 076576149

015008817 - IES de Melide (Melide) R50,00 590061LÓPEZ VÁZQUEZ, CARLOS 033302521

015032081 - IES de Fene (Fene) R50,00 590061TABOADA CANCELO, MARÍA PILAR 033304305

032001683 - IES Martaguisela (Barco de Valdeorras (O))

R50,00 590061PENEDO CORTIZAS, MONTSERRAT 032644272

Páxina de 256193

Page 194:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Economía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590061

015021755 - IES Cabo Ortegal (Cariño)

R50,00 590061CARBALLO GARCÍA, RAQUEL 052472005

Biling.

Administración de empresas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590101

036019669 - IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

R3 36019256 - IES de Vilalonga (Sanxenxo)

116,50 590101MARTÍNEZ FEIJOO, MARÍA CARMEN 034246371

0113,76IGLESIAS SACO, DANIEL 034246472

015027058 - IES As Fontiñas (Santiago de Compostela)

I3 15027733 - IES de Arzúa (Arzúa)105,00 590101REY REY, ALEJANDRO 035255681

0 36019529 - IES Ribeira do Louro (Porriño (O))

104,88FERNÁNDEZ AMOSA, CÉSAR 036064054

015027058 - IES As Fontiñas (Santiago de Compostela)

I3 15023090 - IES Macías o Namorado (Padrón)

104,00 590101GARCÍA VÁZQUEZ, JOSÉ CARLOS 032404534

0 36004745 - IES A Paralaia (Moaña)101,41TEJO VELOSO, MARÍA LUZ 036021756

0 32016625 - IES de Celanova (Celanova)

97,00SARMIENTO PRIETO, DOLORES MARÍA

034971728

0 36002359 - IES Antón Losada Diéguez (Estrada (A))

96,06CASAL DEVESA, MARGARITA 033258468

036018677 - IES Luís Seoane (Pontevedra)

I3 36015101 - IES da Cañiza (Cañiza (A))

94,00 590061GAGO FLORENTI, MARÍA ROSALÍA 013747208

0 32015475 - IES Abrente (Ribadavia)92,00OSORIO VARELA, DINA 022724427

0 36013758 - IES Laxeiro (Lalín)91,40BARREIRO NEIRA, MARÍA CARMEN 033238373

0 15027711 - IES Leliadoura (Ribeira)88,00FIGUEIRAS GARCÍA, MARÍA TERESA 032419631

0 32014801 - IES Cidade de Antioquía (Xinzo de Limia)

87,50NÚÑEZ PÉREZ, PILAR 034961406

0 15027782 - IES Nº 1 (Ordes)86,34ALONSO CANEDO, JUAN CARLOS 016530708

Páxina de 256194

Page 195:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Administración de empresas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590101

0 15023090 - IES Macías o Namorado (Padrón)

84,80BLANCO ÁLVAREZ, JULIA MARÍA 033252641

0 15002591 - IES Monte Neme (Carballo)

83,25GÓMEZ HERMIDA, M. JESÚS 032424949

0 32016339 - IES de Allariz (Allariz)82,00PUMAR GARCÍA, MARÍA MERCEDES 034955570

0 27015891 - IES da Terra Chá, José Trapero Pardo (Castro de Rei)

81,00ANDON SAAVEDRA, PILAR 033859878

0 36019669 - IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

80,15ARGIBAY JUSTO, ANA ISABEL 035296080

015005257 - IES Ramón Menéndez Pidal (Coruña (A))

I3 15032081 - IES de Fene (Fene)77,00 590110PÉREZ FREIRE, MARÍA ESTRELLA 032448542

0 36019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

77,00SANTAMARÍA FERNÁNDEZ, MARÍA TRINIDAD

036092253

0 15032583 - CIFP de Fene (Fene)76,50VÁZQUEZ GONZÁLEZ, JOSÉ CARLOS 033809569

0 15026455 - IES Terra de Trasancos (Narón)

73,25FREIRE FACHAL, PURIFICACIÓN 032625317

0 27016200 - IES Poeta Díaz Castro (Guitiriz)

71,88PÉREZ RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS 032760821

027006541 - IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes (Lugo)

I3 15008817 - IES de Melide (Melide)71,50 590061NÚÑEZ AGUADO, FRANCISCO JAVIER 033318055

0 15027733 - IES de Arzúa (Arzúa)71,03SAN JOSÉ GARCÍA, MARÍA GLORIA 009294114

0 36019463 - IES Johan Carballeira (Bueu)

70,74RODAL OTERO, MARTA MANUELA 035290313

0 36019050 - IES de Beade (Vigo)70,05RAMÍREZ MOSQUERA, MARGARITA P. 036045771

005005425 I3 32013582 - IES García-Barbón (Verín)

70,00 590101MUÑOZ MARTÍN, ANA BELÉN 008110815

0 27016315 - IES de Becerreá (Becerreá)

69,00CORUJO FERRERÍA, ALBERTO 033316900

0 36019232 - IES Monte da Vila (Grove (O))

67,50DÍAZ REY, MARÍA HENAR 036078563

0 32013582 - IES García-Barbón (Verín)

65,96HIDALGO BERMEJO, MARÍA DEL PILAR007833221

Páxina de 256195

Page 196:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Administración de empresas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590101

0 15026698 - IES Espiñeira (Boiro)65,00PARAPAR LÓPEZ, RAQUEL 033289892

0 15027654 - IES Agra de Leborís (Laracha (A))

64,50SÁNCHEZ GAREA, SALETA 032449807

015025611 - IES Monte das Moas (Coruña (A))

I3 15026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

63,00 590061GARCÍA-MUÑOZ VAQUERO, RODRIGO 034887960

0 27016200 - IES Poeta Díaz Castro (Guitiriz)

61,51LÓPEZ SAAVEDRA, MANUEL JESÚS 033852252

0 27006966 - IES San Rosendo (Mondoñedo)

60,38TORRES BASCUAS, MARÍA JOSEFA 033303865

0 15014568 - IES Nº 1 (Ribeira)60,00PEREIRA LORENZO, CARLOS 035315816

0 36014520 - IES Pedra da Auga (Ponteareas)

59,00CONCHA FRAGA, HIGINIO 076894705

0 32003001 - IES Nº 1 (Carballiño (O))58,76THEOTONIO ARENAS, ALFONSO 034966711

0 27012036 - IES Gregorio Fernández (Sarria)

57,22RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, MARÍA CARMEN

033305370

0 32001725 - IES Lauro Olmo (Barco de Valdeorras (O))

57,00FUENTE ALONSO, ROSA MARÍA DE LA 010077086

0 15026698 - IES Espiñeira (Boiro)56,94FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MERCEDES044818011

0 15008817 - IES de Melide (Melide)56,82GAVELA GESTO, MARÍA DOLORES 034600448

0 27016297 - IES Enrique Muruais (Pontenova (A))

56,50RODRÍGUEZ PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN

071872527

0 15025645 - IES Ricardo Carballo Calero (Ferrol)

56,35FERNÁNDEZ GARCÍA, JOSÉ ANTONIO 011942887

0 36013692 - IES Val do Tea (Ponteareas)

55,44RODRÍGUEZ GIRÁLDEZ, FRANCISCO 035563765

0 27013636 - IES María Sarmiento (Viveiro)

55,32REY GONZÁLEZ, MARÍA ÁNGELES 033991554

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)54,96IGLESIAS CAO, BEGOÑA 032765869

0 36019232 - IES Monte da Vila (Grove (O))

54,77CRUZ FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA 034911463

Páxina de 256196

Page 197:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Administración de empresas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590101

0 15002591 - IES Monte Neme (Carballo)

54,32MARTÍNEZ PEÓN, MARÍA JOSÉ 032776947

0 27003151 - IES Lama das Quendas (Chantada)

54,00FRAGA CASTRO, EUSEBIO ANTONIO 033323538

0 15021767 - IES Castro da Uz (Pontes de García Rodríguez (As))

52,75ROJO NEGRO, MARÍA FERNANDA 032781936

0 15026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

52,32TEIJEIRO CASTRO, MARÍA ASUNCIÓN 032403511

015023090 - IES Macías o Namorado (Padrón)

R3 36019669 - IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

52,20 590101CESAR VILA, MANUEL 033281373

036000481 - IES Ramón Cabanillas (Cambados)

I3 27007259 - IES Río Cabe (Monforte de Lemos)

52,14 590061FERNÁNDEZ GAGO, FRANCISCO JOSÉ076804144

0 27013326 - IES Lois Peña Novo (Vilalba)

51,96BLANCO LÓPEZ, MARÍA JESÚS 033306347

0 15027368 - IES Maximino Romero de Lema (Zas)

51,82DELGADO DOMÍNGUEZ, MARÍA ROSA 032413765

036015101 - IES da Cañiza (Cañiza (A))

R3 32015037 - IES Manuel Chamoso Lamas (Carballiño (O))

49,82 590101ESTÉVEZ RODRÍGUEZ, PATRICIA 036083712

0 15026704 - IES David Buján (Cambre)

49,50SÁNCHEZ GARCÍA, JOSÉ ÁNGEL 032807325

0 15003224 - IES Fernando Blanco (Cee)

49,00LARRÁN COSTAS, SONIA 036087761

0 27013648 - IES Vilar Ponte (Viveiro)48,82VIADE BORREGO, PEDRO JUAN 033845871

0 36015101 - IES da Cañiza (Cañiza (A))

48,64MARTÍNEZ CONDE, JOSÉ LUIS 036055986

0 27015311 - IES A Pinguela (Monforte de Lemos)

46,50TRONCOSO CASARES, MARTA 034950429

015024513 - CIFP Someso (Coruña (A))

I3 15021755 - IES Cabo Ortegal (Cariño)

44,90 590105SANZ VÁZQUEZ, MARÍA DE LA MERCED

044075040

0 36000922 - IES María Soliño (Cangas)

44,68MAGDALENA VILA, RICARDO ÁNGEL 036087722

015027733 - IES de Arzúa (Arzúa) R3 15026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

44,50 590101GONZÁLEZ-FIERRO GONZÁLEZ, LIDIA 009425124

Páxina de 256197

Page 198:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Administración de empresas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590101

0 36019529 - IES Ribeira do Louro (Porriño (O))

43,45GUTIÉRREZ ROGER, BEATRIZ MARÍA 036069475

036014568 - CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo)

I3 15026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

42,00 590105MARTÍNEZ GARCÍA, FÉLIX 034969779

032015037 - IES Manuel Chamoso Lamas (Carballiño (O))

R3 32001683 - IES Martaguisela (Barco de Valdeorras (O))

41,08 590101CONDE AROSA, MANUEL 035320403

0 27015311 - IES A Pinguela (Monforte de Lemos)

41,00REDONDO LORENZO, ALBERTO 036085639

0 15025530 - IES da Pobra do Caramiñal (Pobra do Caramiñal (A))

41,00VIDAL GONZÁLEZ, SARA MARÍA 036089987

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)40,82BRANDÓN RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA 033269142

015026030 - IES Terra de Xallas (Santa Comba)

I3 32013582 - IES García-Barbón (Verín)

40,50 590101MOSTEIRO LÓPEZ, MARÍA JESÚS 078783327

036019256 - IES de Vilalonga (Sanxenxo)

I3 27013636 - IES María Sarmiento (Viveiro)

40,00 590101MENÉNDEZ VÁZQUEZ, ISMAEL 033245561

036019256 - IES de Vilalonga (Sanxenxo)

R3 32015232 - IES Lagoa de Antela (Xinzo de Limia)

39,90 590101PINTOS ESTÉVEZ, MARÍA DE LAS MERCEDES

035312103

015026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

R3 2170050239,00 590101PEREZ FEIJOO, HECTOR MARCOS 036122729

032013582 - IES García-Barbón (Verín)

R538,64 590101GARCÍA MARTÍNEZ, BLANCA 076986982

015026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

R538,32 590101DÍAZ MONTERO, MARGARITA 032647337

032013582 - IES García-Barbón (Verín)

R538,25 590101ARGIZ LEDO, MARÍA 076621481

015021767 - IES Castro da Uz (Pontes de García Rodríguez (As))

R538,12 590101RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DEL ROSARIO

032448574

0 15002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

37,50CANABAL GUINARTE, JOSÉ MANUEL 032772677

0 15026388 - IES Fontexería (Muros)37,34BARCO GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ 033281574

027013636 - IES María Sarmiento (Viveiro)

I537,32 590101REY LOUREIRO, SOCORRO 032628307

Páxina de 256198

Page 199:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Administración de empresas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590101

027013636 - IES María Sarmiento (Viveiro)

R535,50 590101VELASCO MENA, JORGE 032783835

035,32FOLGAR FRAGA, MIGUEL ÁNGEL 032772284

035,00IGLESIAS GONZÁLEZ, MARÍA LUISA 033316070

033,56LORENZO ÁLVAREZ, MARÍA SOL 034912901

0 15021767 - IES Castro da Uz (Pontes de García Rodríguez (As))

32,32CARBALLEIRA VILARIÑO, ROSA ALBA 032635940

030,25OROSA PETEIRA, ANTONIO JOSÉ 011063263

Biling.

Análise e química

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590102

0 36013448 - IES Manuel Antonio (Vigo)

29,20SAA SARRIA, ADELAIDA 034964626

0 36013448 - IES Manuel Antonio (Vigo)

25,00VÁZQUEZ VÁZQUEZ, FRANCISCO ANTONIO

034949060

00,00RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, MARÍA JOSÉ 032641391

027006531 - IES Lucus Augusti (Lugo) I50,00 590102RODRÍGUEZ PEÑA, MIGUEL ÁNGEL 033317561

036019414 - IES A Basella (Vilanova de Arousa)

I50,00 590102MARIÑO ARIAS, ANA ISABEL 032779857

Biling.

Asesoría e procesos de imaxe persoal

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590103

Páxina de 256199

Page 200:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Asesoría e procesos de imaxe persoal

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590103

0 36018173 - IES de Teis (Vigo)19,90CORBACHO ESTEBAN, MARÍA BEATRIZ

033290941

00,00FEIJOO PÉREZ, MARÍA CARMEN 034940471

00,00PEREIRA EIRÍN, MARIA LIDIA 036049472

036006730 - IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra)

I50,00 590103SANTANA PENÍN, MARÍA BELÉN 034955752

027015311 - IES A Pinguela (Monforte de Lemos)

I50,00 590103FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MARÍA ISABEL

033857036

027013934 - IES Perdouro (Burela) I50,00 590103SOTO ÁLVAREZ, MARÍA LUISA 076709578

Biling.

Construcións civís e edificacións

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590104

015027058 - IES As Fontiñas (Santiago de Compostela)

I3 36011634 - IES Politécnico de Vigo (Vigo)

54,00 590104PENA REY, ANTONIO JOSÉ 033309090

0 36019268 - IES Gonzalo Torrente Ballester (Pontevedra)

35,50BADAS PEITEADO, JORGE MANUEL 032804098

Biling.

Formación e orientación laboral

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590105

036011634 - IES Politécnico de Vigo (Vigo)

I3 36018173 - IES de Teis (Vigo)100,40 590105MERENS RIBAO, MANUEL 034605561

0 36011579 - IES A Guía (Vigo)89,00MARIÑO LEIRO, ROGELIO 035425416

0 36013771 - IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa)

82,92GOYANES LÓPEZ, MARÍA JESÚS 035259849

Páxina de 256200

Page 201:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Formación e orientación laboral

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590105

0 15023314 - IES de Sabón (Arteixo)82,00VILLASUSO RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL 032434469

0 36019566 - IES de Chapela (Redondela)

82,00PÉREZ DAVILA, FRANCISCO XABIER 036020823

015022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto (Coruña (A))

I3 15026029 - IES Isaac Díaz Pardo (Sada)

77,90 590105ÁLVAREZ GARCÍA, BENEDICTO 033253255

0 27013934 - IES Perdouro (Burela)72,00VEGA DORADO, MARÍA DELFINA 033992339

0 27016315 - IES de Becerreá (Becerreá)

64,00GARCÍA DÍAZ, MARÍA ISABEL 033328614

0 27020793 - CIFP Porta da Auga (Ribadeo)

64,00DOBAÑO TORRÓN, MARÍA BEATRIZ 033326996

0 27003175 - IES Val do Asma (Chantada)

61,92LÓPEZ BOLAÑO, ROCÍO 033320568

0 15026731 - IES Campo de San Alberto (Noia)

61,32FIAÑO RONQUETE, CARMEN 076517522

0 15014556 - IES Coroso (Ribeira)54,75URRUTIA SALGADO, ALBERTO 033290136

0 36004745 - IES A Paralaia (Moaña)54,50SÁNCHEZ FRAGA, ALICIA MARÍA 033322579

0 36006730 - IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra)

53,80MOYA FERNÁNDEZ, MARÍA TERESA 000694726

0 32016285 - IES de Vilamarín (Vilamarín)

51,50PAZ MEILÁN, RAQUEL 033330000

0 32001725 - IES Lauro Olmo (Barco de Valdeorras (O))

50,80FERNÁNDEZ CASTRO, MARÍA ÁNGELES

033314071

015022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto (Coruña (A))

I3 15022620 - IES de Curtis (Curtis)48,50 590105SIXTO SAN JOSÉ, BELISARIO 032651580

0 15027782 - IES Nº 1 (Ordes)47,50FUENTES ONORO, RAÚL 011935513

002003491 R3 15026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

46,00 590105CEDRÓN LÓPEZ, MARÍA JESÚS 033320411

0 15026455 - IES Terra de Trasancos (Narón)

44,50GONZÁLEZ LÓPEZ, NURIA 034265548

015005749 - IES Cruceiro Baleares (Culleredo)

I3 15002591 - IES Monte Neme (Carballo)

42,00 590105MONTES VÁZQUEZ, ANA ISABEL 034889391

Páxina de 256201

Page 202:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Formación e orientación laboral

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590105

0 36016656 - IES Pedro Floriani (Redondela)

40,90TORRES CANCELA, SONIA 044082284

0 15021469 - IES Leixa (Ferrol)40,70COUCEIRO HERRERO, NURIA 034898295

0 15027711 - IES Leliadoura (Ribeira)40,50GARCÍA TRABA, CÉSAR 033298495

0 15006754 - IES Marqués de Suanzes (Ferrol)

38,50SILVA OTERO, EMILIO 033319008

015014556 - IES Coroso (Ribeira) I3 0300891538,00 590105VALIÑO GARCIA, HIGINIO 033322168

0 15006754 - IES Marqués de Suanzes (Ferrol)

37,32RIVERA FREIRE, ANA 034891450

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

37,00GARCÍA SAAVEDRA, SONSOLES 032838481

032015050 - CIFP A Farixa (Ourense) I3 32015037 - IES Manuel Chamoso Lamas (Carballiño (O))

36,82 590105FERNÁNDEZ NOVOA, JUDITH 044462087

0 15005269 - IES Urbano Lugrís (Coruña (A))

33,03CONTRERAS ÁLVAREZ, YOLANDA 034888862

0 32009131 - IES Universidade Laboral (Ourense)

32,74FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA DOLORES

033329986

0 27013958 - IES Monte Castelo (Burela)

30,50DÍAZ GARCÍA, LUIS MARÍA 033310954

036018173 - IES de Teis (Vigo) I3 2803021629,50 590105DIEGUEZ MACHADO, M. JESUS 034980875

0 15006754 - IES Marqués de Suanzes (Ferrol)

29,20DÍAZ CARBALLADA, PAULA MARÍA 032815333

015002591 - IES Monte Neme (Carballo)

R3 5001151326,70 590105POTENTE VALCARCE, SANDRA 033335935

026,25PORTELA LÓPEZ, PABLO 033833377

032015037 - IES Manuel Chamoso Lamas (Carballiño (O))

R3 3302352225,72 590105CAMPOS LOPEZ, RITA 044465070

0 27007259 - IES Río Cabe (Monforte de Lemos)

24,50NAVAL ANIDO, ANA ISABEL 033328535

0 36007552 - CIFP A Granxa (Ponteareas)

21,50DÍAZ MARTÍNEZ, MARINA 034262736

Páxina de 256202

Page 203:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Formación e orientación laboral

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590105

0 15026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

21,00GONZALEZ PATIÑO, NOA 046911312

015022620 - IES de Curtis (Curtis) R3 3900947115,90 590105SANCHEZ MEIZOSO, LOIS ISMAEL 032672717

036018173 - IES de Teis (Vigo) R3 3500028812,00 590105COBO RODRÍGUEZ, ADELINA 033994710

015026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

R3 3900808711,60 590105TRINIDAD PICO, ANA M. 076575296

00,00RODRÍGUEZ LÓPEZ, ROSANA 032677361

00,00SALGUEIRO FANEGO, SIRA 033996485

00,00NUÑEZ NUÑEZ, MONTSERRAT 033334035

00,00GUERRA CASTRO, JUAN ANTONIO 036061475

00,00GÓMEZ MAROÑO, MARCOS 034893401

00,00CAAMAÑO MALDONADO, MARÍA ISABEL

032770857

00,00GINES MAYOR, CARMEN 032792519

00,00GONZÁLEZ CERDEIRA, MILAGROS 036047861

00,00HERNÁNDEZ RAPOSO, ANA ISABEL 034908460

00,00BARREIRO ABILLEIRA, Mª TERESA 035320531

00,00GOY FERREIRO, CELIA 033855104

00,00REY BELHAOUARI, FRANCISCO 033848366

00,00GÓMEZ COSTAS, JOSÉ RAMÓN 036062618

00,00ÁLVAREZ MARTÍNEZ, MARÍA DOLORES

010061712

00,00PEDRARES FERNÁNDEZ, BEATRIZ 032822112

00,00VERDES ABELLA, MANUEL 076367883

00,00ARANGO RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL 010853746

Páxina de 256203

Page 204:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Formación e orientación laboral

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590105

00,00ANSEDE ESPIÑEIRA, PABLO 033274453

00,00ÁLVAREZ OURÉNS, DOLORES 076353082

00,00CABARCOS BERMÚDEZ, XOSÉ LUÍS 033851006

00,00MESEJO SANTIAGO, ISABEL EMILIA 032765712

00,00FERNÁNDEZ CASTRO, MARÍA DEL CARMEN

033327109

036015184 - IES Escolas Proval (Nigrán)

I50,00 590105GONZÁLEZ AREAL, MARÍA TERESA 035558220

036015184 - IES Escolas Proval (Nigrán)

I50,00 590105CABRAL GARCÍA, GABRIELA 076988057

036018677 - IES Luís Seoane (Pontevedra)

I50,00 590105DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, MONTSERRAT

034980262

Biling.

Hostalaría e turismo

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590106

0 15025682 - IES Fraga do Eume (Pontedeume)

65,72DÍEZ REIGOSA, SUSANA MARÍA 032758226

0 15025682 - IES Fraga do Eume (Pontedeume)

38,10LORENZO POLO, ANA MARÍA 030200518

027007259 - IES Río Cabe (Monforte de Lemos)

I3 2100189223,00 590106MASEDA FERNANDEZ, LETICIA 034635039

08,50FONTAL VÁZQUEZ, MARÍA 076618920

Páxina de 256204

Page 205:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Informática

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590107

015005397 - IES Fernando Wirtz Suárez (Coruña (A))

I3 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

49,00 590107LÓPEZ ÁLVAREZ, GABINO 034973071

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

48,77PUENTES CALVO, JUAN FRANCISCO 032793472

0 15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (Ferrol)

48,20PASCUAL VÁZQUEZ, VÍCTOR ALFREDO

034992345

036015159 - IES Chan do Monte (Marín)

R3 36002359 - IES Antón Losada Diéguez (Estrada (A))

46,28 590107PIN RODRÍGUEZ, MARGARITA 033321182

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)46,00MIÑONES GARRIDO, ALFONSO 032812544

0 27013326 - IES Lois Peña Novo (Vilalba)

43,52FERNÁNDEZ LÓPEZ, JOSÉ MÁXIMO 076572736

0 36002359 - IES Antón Losada Diéguez (Estrada (A))

42,30LOURIDO ESTÉVEZ, VÍCTOR MANUEL 035313388

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)42,20CRUZ RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL 032770762

0 36019475 - IES de Rodeira (Cangas)

41,55PEREIRA LOIRA, EVA 052496901

0 36019402 - IES Pazo da Mercé (Neves (As))

39,40PÉREZ CRESPO, NURIA 036089518

0 15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (Ferrol)

38,00VÁZQUEZ MARIÑO, CARLOS 033334476

0 27015311 - IES A Pinguela (Monforte de Lemos)

36,65ALONSO RODRÍGUEZ, VÍCTOR MANUEL

044446322

0 36002359 - IES Antón Losada Diéguez (Estrada (A))

36,25MONTOIRO CABADA, FRANCISCO GABRIEL

036120870

036019475 - IES de Rodeira (Cangas) I3 2802319434,98 590107NOVOA MARTINEZ, SONIA MARIA 044459838

0 15027711 - IES Leliadoura (Ribeira)34,55GÓMEZ DUARTE, MIGUEL ÁNGEL 032799450

0 15021767 - IES Castro da Uz (Pontes de García Rodríguez (As))

33,65RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, FERNANDO 032783759

0 36015159 - IES Chan do Monte (Marín)

33,00GARCÍA ULLA, YOLANDA 032784239

0 15021755 - IES Cabo Ortegal (Cariño)

33,00TOUCEDA SANTORIO, DANIEL 032665641

Páxina de 256205

Page 206:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Informática

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590107

0 27020562 - IES de Foz (Foz)32,85TORRE BARBEITO, JOSÉ JUAN 032753365

0 15021767 - IES Castro da Uz (Pontes de García Rodríguez (As))

32,80VELOSO RODRÍGUEZ, ANA BELÉN 034968482

0 36019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

32,06GONZÁLEZ PARDO, PATRICIA 032821539

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

31,00LORENZO BLANCO, DAVID 032789274

0 15021767 - IES Castro da Uz (Pontes de García Rodríguez (As))

30,58GARCÍA TRINIDAD, ÓSCAR 032653167

015027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

R3 27016248 - IES de Monterroso (Monterroso)

30,35 590107TERRÓN DEL VALLE, DIEGO 034896111

0 15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (Ferrol)

30,00BALDONEDO DEL RÍO, MARÍA BELÉN 032790592

0 36019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

29,60VÁZQUEZ GUERRA, JOSÉ LUIS 035563179

028,50FEIJOO PEREIRA, GERMÁN 033308322

0 27013326 - IES Lois Peña Novo (Vilalba)

28,02BARREIRA VALIN, ALBERTO 033316306

0 15021755 - IES Cabo Ortegal (Cariño)

26,85FILGUEIRA GOMIS, JUAN MARCOS 032690926

0 36019669 - IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

26,58GÓMEZ VILLAVERDE, MARCOS JOSÉ 035315416

0 27013326 - IES Lois Peña Novo (Vilalba)

26,56LÓPEZ SÁNCHEZ, JUAN LUIS 034264304

0 15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (Ferrol)

26,05GONZÁLEZ CONDE, MARÍA FELISA 034974446

0 36019402 - IES Pazo da Mercé (Neves (As))

26,00DE ANDRÉS LEMA, ANTONIO 044815462

0 15027368 - IES Maximino Romero de Lema (Zas)

21,70MÉNDEZ LOJO, GUILLERMO 044806734

0 36015159 - IES Chan do Monte (Marín)

21,00GARCÍA CANCIO, DAVID 036124455

Páxina de 256206

Page 207:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Informática

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590107

017,66FERNÁNDEZ FREIRE, JOSÉ MANUEL 033856884

010,50LOSADA GONZÁLEZ, REBECA 032791952

010,13FERNÁNDEZ ESTELLER, MARÍA 047352842

08,85AREÁN PRADO, M. DEL CARMEN 033326225

08,40LADO GARCÍA, PEDRO 076349142

07,90CERECEDO GONZÁLEZ, XOSÉ UXÍO 033321286

07,90GONZÁLEZ YÁÑEZ, IGNACIA 034988114

06,70PATO GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN

044461410

05,85SEOANE LÓPEZ, MARÍA CRISTINA 032651453

05,59ARRIBI VILELA, JESÚS 032817835

05,14CHORÉN FALCÓN, MANUEL 035452139

05,10NOYA SOUTO, JOSÉ LUIS 035295257

03,90GARCÍA RODRÍGUEZ, SANCHO 035323825

03,50GALVÁN BRETAÑA, M DOLORES 034997302

03,40CASTAÑO GESTOSO, MONTSERRAT 035456371

03,35FERNÁNDEZ GARCÍA, MARTA 044449053

03,00FERNÁNDEZ TORRES, MERCEDES 032803535

00,00ALLEGUE FREIRE, SANDRA 032668798

00,00CASTRO MILIA, JOSÉ RAMÓN 032649543

00,00PENA GÓMEZ, JOSÉ LUIS 033309836

00,00GARCÍA GONZÁLEZ, SANTIAGO 034998296

00,00QUINTANA DOMAO, SILVIA 033316532

Páxina de 256207

Page 208:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Informática

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590107

00,00PINO VÁZQUEZ, JOSÉ 034269157

00,00PATIÑO LOUREIRO, ANA MARÍA 032780782

00,00DOCAMPO GÓMEZ, LURDES 044453829

00,00RODRÍGUEZ LORENZO, JAVIER 034263979

00,00DEL RÍO RODRÍGUEZ, ANDRÉS 032656656

00,00GONZÁLEZ NOVOA, ANA 044446527

00,00FERNÁNDEZ NOCELO, LAURA 044469711

00,00GAMALLO GÓMEZ, CARMEN 076819631

00,00LÓPEZ UCEIRA, FERNANDO 032665526

00,00PRADO ESPIÑEIRA, FERNANDO 032816447

00,00VILLARINO FERREIRO, JAIME 032811761

Biling.

Intervención sociocomunitaria

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590108

015006730 - IES Sofía Casanova (Ferrol)

I50,00 590108ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, PATRICIA 032666313

015022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto (Coruña (A))

I50,00 590108MARTÍNEZ VÉREZ, MARÍA VICTORIA 032675246

015022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto (Coruña (A))

I50,00 590108VÁZQUEZ PRADO, CARINA ROCÍO 033309402

036019566 - IES de Chapela (Redondela)

I50,00 590108REY ESTRAVIZ, OLGA 033279034

036019657 - IES Primeiro de Marzo (Baiona)

I50,00 590108OTERO LÓPEZ, MANUEL 076869853

Páxina de 256208

Page 209:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Intervención sociocomunitaria

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590108

027012048 - IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Sarria)

I50,00 590108SOMOZA RODRÍGUEZ, MÓNICA 034262950

Biling.

Organización e xestión comercial

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590110

027016248 - IES de Monterroso (Monterroso)

I3 4500598742,40 590061BERMUDEZ PONTE, ENRIQUE JOSE 032785020

Biling.

Organización e proc. de mantenemento de vehículos

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590111

027020793 - CIFP Porta da Auga (Ribadeo)

R3 15014556 - IES Coroso (Ribeira)63,50 590111RODRÍGUEZ FANEGO, F. JAVIER 076566038

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)57,00LÓPEZ DELGADO, JOSÉ ANTONIO 010071573

0 15027782 - IES Nº 1 (Ordes)43,82PEDREIRA FERREÑO, MANUEL 032444349

027013326 - IES Lois Peña Novo (Vilalba)

I3 15001148 - IES As Mariñas (Betanzos)

42,00 590111FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS 076618782

0 36002359 - IES Antón Losada Diéguez (Estrada (A))

27,30DOMÍNGUEZ PIÑEIRO, RAFAEL 035305010

0 27020793 - CIFP Porta da Auga (Ribadeo)

23,20RODRÍGUEZ LÓPEZ, JOSÉ 036504704

015001148 - IES As Mariñas (Betanzos)

R3 27013636 - IES María Sarmiento (Viveiro)

22,60 590111FERNÁNDEZ PARDO, TOMÁS ANTONIO

034257191

012,50IBÁÑEZ GARCÍA, ALBERTO 046328150

Páxina de 256209

Page 210:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Organización e proc. de mantenemento de vehículos

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590111

015024513 - CIFP Someso (Coruña (A))

I57,30 590111SÁNCHEZ SÁNCHEZ, RAMÓN 033245024

00,00FERNÁNDEZ SEXTO, LUIS 044818182

00,00GARCÍA SALGADO, ANTONIO 044452030

027013636 - IES María Sarmiento (Viveiro)

R50,00 590111ALLEGUE MIÑO, VÍCTOR MANUEL 032675643

015014556 - IES Coroso (Ribeira) R50,00 590111MARIÑO BOUZA, PATRICIA 033996900

Biling.

Organización e proxectos de fabricación mecánica

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590112

0 27012036 - IES Gregorio Fernández (Sarria)

54,20REDONDO FERNÁNDEZ, JOSÉ 033319124

0 15015767 - CIFP Politécnico de Santiago (Santiago de Compostela)

45,00LÓPEZ LÓPEZ, MANUEL 076618304

0 27012036 - IES Gregorio Fernández (Sarria)

32,00PACIO OTERO, ENIO 033316660

012001307 I3 36013771 - IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa)

27,85 590112INFANTE QUINTÁS, JOSÉ MARÍA 010069256

015024513 - CIFP Someso (Coruña (A))

I3 15032583 - CIFP de Fene (Fene)26,20 590112YEBRA FERNÁNDEZ, LORENA 034264329

00,00ÁLVAREZ MOSQUERA, MANUEL 034945918

00,00PASCUAL FIDALGO, GUILLERMO 011730754

00,00GORIS CAMPOS, MARÍA DEL CARMEN 033276239

00,00RIVAS GOÁS, ANTONIO 033995590

00,00GUNTIÑAS RODRÍGUEZ, CARLOS MANUEL

034257969

Páxina de 256210

Page 211:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Organización e proxectos de fabricación mecánica

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590112

00,00REBOLLIDO LORENZO, JOSÉ MANUEL 052454767

00,00FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, TOMÁS 034243511

015032583 - CIFP de Fene (Fene) R50,00 590112YÁÑEZ GARCÍA, JOSEFINA 076417453

032009131 - IES Universidade Laboral (Ourense)

I50,00 590112AMOEDO PEREIRA, ÚRSULA 052493560

036013771 - IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa)

R50,00 590112LÓPEZ GONZÁLEZ, FERNANDO 032660698

015003224 - IES Fernando Blanco (Cee)

I50,00 590112VILLANUEVA LEDE, GONZALO 035443744

032013582 - IES García-Barbón (Verín)

I50,00 590112VALIÑO REGUEIRO, REBECA 032679770

Biling.

Procesos de producción agraria

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590115

0 27006966 - IES San Rosendo (Mondoñedo)

40,00GONZÁLEZ SALGADO, VELIA 034250019

0 36007552 - CIFP A Granxa (Ponteareas)

38,50REIJA SANTISO, TERESA 033317648

0 27006966 - IES San Rosendo (Mondoñedo)

34,00BURGO VARELA, FRANCISCO JAVIER 033332015

0 36019751 - IES de Tomiño (Tomiño)31,10FAGIN GUERRA, ALBERTO 044810638

0 27006966 - IES San Rosendo (Mondoñedo)

17,50ÁLVAREZ VELOSO, MARCOS 034992438

015,24VÁZQUEZ REY, ROSA 076891720

014,50ALLEGUE FERNÁNDEZ, ANXO LOIS 032772302

013,65PRADO ABELEDO, BEATRIZ 076573394

Páxina de 256211

Page 212:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Procesos de producción agraria

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590115

09,85RODRÍGUEZ COUSO, MARÍA 036132373

06,17PRESA TOMÉ, MARÍA JOSÉ 036049447

04,50EIRAS DORADO, MARÍA CARMEN 076568856

03,00DÍAZ NÚÑEZ, ANTONIO RODRIGO 032639502

00,00DOCE CARUNCHO, JUAN CARLOS 032673186

00,00ROCA RODRÍGUEZ, ÁLVARO FERNANDO

033302318

00,00FREIRE SITJAS, MIGUEL ÁNGEL 033857278

00,00LÓPEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO 034248076

Biling.

Procesos diagnósticos clínicos e procedementos ortoprotésicos

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590117

0 36019566 - IES de Chapela (Redondela)

61,32VARELA CAAMIÑA, CAROLINA DOLORES

033256565

0 36012471 - IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)

60,82PRADO SÁNCHEZ, MARÍA DEL PILAR 033241020

0 36006730 - IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra)

56,64PORTO MIRAS, MARÍA ELENA 033240969

0 36013448 - IES Manuel Antonio (Vigo)

43,00VARELA ABELEDO, JUAN JOSÉ 032770074

0 36017430 - IES Ricardo Mella (Vigo)39,24JARDÓN BAHÍA, JOSÉ ANTONIO 033306894

0 36013448 - IES Manuel Antonio (Vigo)

39,05OTERO PÉREZ, CARMEN 032434909

Páxina de 256212

Page 213:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Procesos sanitarios

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590118

0 15025530 - IES da Pobra do Caramiñal (Pobra do Caramiñal (A))

55,32DÍAZ JULLIEN, LAURA 033272960

010,36PARRADO QUINTELA, MARÍA DOLORES

033250940

Biling.

Procesos e medios de comunicación

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590119

00,00CASANOVA LÓPEZ, DIANA ALEJANDRA

033351470

00,00VÁZQUEZ SANTAMARÍA, DAVID 033291873

032015050 - CIFP A Farixa (Ourense) I50,00 590119LIJO MARCOTE, TOMÁS BAUTISTA 079324516

036024461 - IES Audiovisual de Vigo (Vigo)

I50,00 590119TOBÍO FERNÁNDEZ, NURIA MARÍA 044076392

036024461 - IES Audiovisual de Vigo (Vigo)

I50,00 590119SALGUEIRO SANTISO, MARÍA JOSÉ 076826952

Biling.

Procesos e produtos en artes gráficas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590122

036006419 - IES Fogar Prov. Príncipe Felipe (Pontevedra)

I3 2802034114,20 590122GONZALEZ CAMPOS, GUADALUPE 052471974

Páxina de 256213

Page 214:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Sistemas electrónicos

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590124

0 32014801 - IES Cidade de Antioquía (Xinzo de Limia)

104,00FERNÁNDEZ PÉREZ, MANUEL 034934293

0 32014801 - IES Cidade de Antioquía (Xinzo de Limia)

61,65GONZÁLEZ GARCÍA, MARCO ANTONIO034945983

0 36019396 - IES Francisco Asorey (Cambados)

60,56ABELLEIRA BARROS, MANUEL 035308507

0 36019396 - IES Francisco Asorey (Cambados)

59,22MEJUTO URRUTIA, JULIÁN 033270925

0 15021767 - IES Castro da Uz (Pontes de García Rodríguez (As))

58,48IGLESIAS NUÑO, ALFONSO 034894996

0 15002591 - IES Monte Neme (Carballo)

45,30LADO LÓPEZ, PABLO 033266854

0 36017430 - IES Ricardo Mella (Vigo)41,00CARBALLO LAMAS, JUAN MANUEL 034972524

0 36019529 - IES Ribeira do Louro (Porriño (O))

40,66CERVIÑO VARELA, JOSÉ MARÍA 035313686

0 15021767 - IES Castro da Uz (Pontes de García Rodríguez (As))

38,50GALLEGO GÓMEZ, MARÍA CARMEN 032787965

0 36019529 - IES Ribeira do Louro (Porriño (O))

37,00MÉNDEZ RIVERO, ANTONIO 034971488

0 36019751 - IES de Tomiño (Tomiño)33,25MERUÉNDANO CARDEÑOSA, MIGUEL ÁNGEL

034951048

018,05RUIZ QUINTAS, JOSÉ LUIS 034944313

07,90IGLESIAS LEIRO, JUAN ELÍAS 034967702

06,20ÁLVAREZ PÉREZ, ASUNCIÓN 034968709

04,45PENA FIGUEIRAS, JAVIER 036069846

03,45CAO PIÑEIRO, LUIS ÁNGEL 032636722

00,00GÓMEZ GÓMEZ, ÓSCAR 032436947

00,00PUENTE REY, JOSÉ MANUEL 052470899

00,00FREIRÍA GÁNDARA, MARÍA DEL CARMEN

035558557

Páxina de 256214

Page 215:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Sistemas electrónicos

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590124

00,00QUEIMADELOS DÍAZ, MARÍA IRENE 036075650

00,00ÁVILA COYA, RAFAEL 035558063

00,00LÓPEZ GÓMEZ, JOSÉ MARÍA 033307011

00,00PIDRE MOSQUERA, JOSÉ MANUEL 035324207

00,00PIÑEIRO VÁZQUEZ, JESÚS 034251349

00,00GRANDE MARTINEZ, JOSE LUIS 034938637

00,00FEIJOO BUCETA, JOSÉ MANUEL 035463144

Biling.

Sistemas electrotécnicos e automáticos

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590125

051000298 I3 36011634 - IES Politécnico de Vigo (Vigo)

95,00 590113PÉREZ ALONSO, ALFONSO 013057230

0 15023314 - IES de Sabón (Arteixo)80,96SUÁREZ DONO, JOSÉ MANUEL 032423010

027006516 - IES Politécnico de Lugo (Lugo)

I3 32001725 - IES Lauro Olmo (Barco de Valdeorras (O))

68,00 590125GAYOSO SÁNCHEZ, MANUEL MARINO 033312122

015005269 - IES Urbano Lugrís (Coruña (A))

I3 15002591 - IES Monte Neme (Carballo)

62,00 590125RUIZ PÉREZ, SANTIAGO 032650875

0 15005749 - IES Cruceiro Baleares (Culleredo)

53,20VIZCARRA TRILLO, EDUARDO 032779438

0 15026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

36,42RAMOS REGUEIRA, CARLOS 032791861

036014568 - CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo)

I3 32015037 - IES Manuel Chamoso Lamas (Carballiño (O))

19,00 590125SILVA SOLLA, ALFONSO 052491688

015023090 - IES Macías o Namorado (Padrón)

I58,00 590125FANEGO DO REGO, JOSÉ LUIS 033828567

Páxina de 256215

Page 216:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Sistemas electrotécnicos e automáticos

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

590125

00,00LENCE MÉNDEZ, MARÍA JESÚS 033329752

00,00GONZÁLEZ PIÑEIRO, CIRO 032662103

00,00DIÉGUEZ GONZÁLEZ, LUIS 034973316

00,00GARCÍA LOURIDO, JOSÉ RAMÓN 032385663

00,00CONDE CHARLÓN, LOURDES 032775197

00,00RIVA ALVAREZ, ANICETO DE LA 011079847

00,00REQUEJO FASERO, MARÍA BEATRIZ 053172212

00,00QUINTÁNS CERNADAS, FRANCISCO 032382504

00,00TEIRA RIVAS, ANTONIO MANUEL 052456411

00,00LÓPEZ PRIETO, MIGUEL ÁNGEL 036133665

032015037 - IES Manuel Chamoso Lamas (Carballiño (O))

R50,00 590125GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, JOSÉ MANUEL

034966624

Biling.

Apoio de área práctica

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591026

010004494 R3 32016765 - IES Portovello (Ourense)122,00 591026LORENZO ÁLVAREZ, JUAN CARLOS 032636180

0 36019529 - IES Ribeira do Louro (Porriño (O))

66,83VÁZQUEZ SEOANE, AMANDO 034961259

Biling.

Cociña e pastelaría

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591201

Páxina de 256216

Page 217:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Cociña e pastelaría

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591201

0 36020064 - CIFP Carlos Oroza (Pontevedra)

51,45PATIÑO CAROU, MANUEL 076777042

0 32016285 - IES de Vilamarín (Vilamarín)

44,55ACEVEDO PRADO, JUAN 033297216

0 36020064 - CIFP Carlos Oroza (Pontevedra)

30,40CAROU HORTA, JORGE 078791267

0 32016285 - IES de Vilamarín (Vilamarín)

28,16PATIÑO GRELA, VÍCTOR MANUEL 032803725

0 36020064 - CIFP Carlos Oroza (Pontevedra)

28,00PULZONI CUPEIRO, DANIEL 032690499

0 15027897 - IES Paseo das Pontes (Coruña (A))

26,80GARCÍA CAMPOS, ZULEMA CARMEN 078793966

0 27016455 - IES Sanxillao (Lugo)25,50FIEIRA NOYA, JENARO 079317470

0 27016455 - IES Sanxillao (Lugo)16,90LOZANO BERNAL, MARÍA TERESA 035316971

05,90OTERO CANEDA, RUBEN 076861780

03,75CERNADAS CARRERA, MÓNICA 036080210

03,40FACHADO RUBIO, EVA 052933991

00,00DOMÍNGUEZ VIDAL, ELISA 035240192

00,00COIRA REY, LUZ MARÍA 033211264

00,00MOURENZA ÁLVAREZ, MARÍA FE 010547432

00,00LÓPEZ LEIS, CARMEN PRECIOSA 076497777

Biling.

Equipos electrónicos

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591202

Páxina de 256217

Page 218:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Equipos electrónicos

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591202

0 36002359 - IES Antón Losada Diéguez (Estrada (A))

144,23ROZAS BOLAÑO, JUAN JESÚS 033229533

015022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto (Coruña (A))

I3 15005269 - IES Urbano Lugrís (Coruña (A))

139,50 591202GRAÑA VÁZQUEZ, MANUEL 032396814

0 27016248 - IES de Monterroso (Monterroso)

107,26RODRÍGUEZ FERREIRÚA, JOSÉ RAMÓN

036508989

015005269 - IES Urbano Lugrís (Coruña (A))

R3 3300414199,00 591202DIAZ ALVAREZ, ANTONIO 033836140

0 36002359 - IES Antón Losada Diéguez (Estrada (A))

90,86PÉREZ IGLESIAS, JESÚS MARCIAL 033245453

0 15026455 - IES Terra de Trasancos (Narón)

87,00CALAZA CORTON, LUIS 033311492

0 27007247 - IES Francisco Daviña Rey (Monforte de Lemos)

81,00GONZÁLEZ QUINTANA, ALEJANDRO 001107281

0 15006754 - IES Marqués de Suanzes (Ferrol)

74,30NIEBLA SAAVEDRA, JUAN 032621937

0 15012730 - IES Camilo José Cela (Padrón)

72,50RUIZ QUINTAS, JOSÉ LUIS 034944313

0 15021767 - IES Castro da Uz (Pontes de García Rodríguez (As))

71,00LÓPEZ SOMOZA, XOSÉ 033830111

0 27007247 - IES Francisco Daviña Rey (Monforte de Lemos)

66,60VARELA LÓPEZ, FERNANDO 034936405

0 36019751 - IES de Tomiño (Tomiño)65,96LORES FERNÁNDEZ, VÍCTOR FÉLIX 052500347

0 27014008 - CPI Tino Grandío (Guntín)

65,00ULLOA GONZÁLEZ, MANUEL 033313898

0 15032583 - CIFP de Fene (Fene)59,96VÁZQUEZ SUÁREZ, JOSÉ ANTONIO 032437941

0 15026698 - IES Espiñeira (Boiro)58,47VALCÁRCEL DÍAZ, CARLOS LOIS 033842944

0 15026698 - IES Espiñeira (Boiro)57,86MARÍN CENDRA, ANTONIO ISIDRO 012726220

0 36019529 - IES Ribeira do Louro (Porriño (O))

53,49SALGUEIRO LÓPEZ, MIGUEL ANTONIO034903583

0 36019475 - IES de Rodeira (Cangas)

52,21COVELO PIÑÓN, JOSÉ MANUEL 035284166

Páxina de 256218

Page 219:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Equipos electrónicos

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591202

0 36019232 - IES Monte da Vila (Grove (O))

47,72VÁZQUEZ MARTÍNEZ, JOSÉ CARLOS 034942776

0 15026698 - IES Espiñeira (Boiro)47,15GARCÍA GRANDE, JOSÉ LUIS 033856808

0 15032583 - CIFP de Fene (Fene)42,96TRASHORRAS NOGUEIRA, FRANCISCO JAVIER

033841240

035,00RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, FERNANDO 076711113

028,70GÁNDARA VILA, JOSÉ MANUEL 033291523

028,05FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ALFREDO EMILIO

032648938

026,00FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS 033804566

015014556 - IES Coroso (Ribeira) I523,10 591206RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS 036140732

022,15ÁLVAREZ FLÓREZ, JULIO JORGE 076619397

021,70BALSA SÁNCHEZ, ÓSCAR 033287729

00,00ARES SENRA, EMERIO 033313725

00,00ESTÉVEZ DIÉGUEZ, JOSÉ MANUEL 033859854

00,00SÁEZ LÓPEZ, JORGE LUIS 033275758

00,00LÓPEZ BARREIRO, JOSÉ MANUEL 035421325

00,00SEOANE NÚÑEZ, LEDICIA 044085227

00,00MARTÍNEZ RICÓN, CARLOS 036094852

00,00COUTO LÓPEZ, ROSARIO 032808147

Biling.

Estética

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591203

Páxina de 256219

Page 220:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Estética

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591203

036006730 - IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra)

I3 36018173 - IES de Teis (Vigo)111,50 591203MARTÍNEZ LEDE, EMILIA 035442268

0 36018173 - IES de Teis (Vigo)105,55FERNÁNDEZ JUSTO, ANTONIETA 035313275

0 36018173 - IES de Teis (Vigo)102,50MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARINA 076810335

0 27015773 - IES A Piringalla (Lugo)98,15GIRÓN GARCÍA, HERMINDA 033254531

0 36018173 - IES de Teis (Vigo)94,04DÍAZ RODRÍGUEZ, ANA MARÍA 035279832

0 15025645 - IES Ricardo Carballo Calero (Ferrol)

71,01VEIRAS PADERNE, JESUSA 076360367

0 15025645 - IES Ricardo Carballo Calero (Ferrol)

66,46CASAS TEJO, MARÍA DE LA GLORIA 032773943

036018173 - IES de Teis (Vigo) R3 27015773 - IES A Piringalla (Lugo)56,46 591203ABAL FONTENLA, MARÍA DEL ROSARIO

035451999

0 32009116 - IES 12 de Outubro (Ourense)

39,46VICENTE SANTIAGO, HORTENSIA MARÍA

036071621

03,50ESTÉVEZ FERREIRO, NATIVIDAD 035246939

Biling.

Fabricación e instalación de carpintería e moble

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591204

0 15025268 - IES As Telleiras (Narón)54,82YÁÑEZ PÉREZ, JOSÉ DIONISIO 076399280

0 15008817 - IES de Melide (Melide)46,40FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, JOSÉ 033234162

0 15015767 - CIFP Politécnico de Santiago (Santiago de Compostela)

37,50LÓPEZ SARDIÑA, JUAN FRANCISCO 032618471

0 15020544 - IES de Ortigueira (Ortigueira)

32,00GONZÁLEZ ENTENZA, JAVIER 052493262

0 36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo)

30,45CASAS FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS 034945398

Páxina de 256220

Page 221:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Fabricación e instalación de carpintería e moble

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591204

015008817 - IES de Melide (Melide) I529,00 591204VILLAVERDE ABOAL, RAFAEL 035324923

0 15020544 - IES de Ortigueira (Ortigueira)

28,00TORRADO ANDRADE, MANUEL 032773129

017,30TOMÉ CASTRO, JAVIER 035313244

017,00FERNÁNDEZ MAÑA, JUAN ANTONIO 076934515

017,00RODRÍGUEZ QUEIJAS, JUAN CARLOS 032790691

016,50SANTALLA FELGUEIRAS, JUAN LUIS 032661367

015,50BECEIRO RODRÍGUEZ, LUIS MANUEL 076412824

011,00FIGUEROA OLIVEIRA, CÁNDIDA 035557535

04,00CORRAL DOMÍNGUEZ, JOSÉ CASTOR 034957903

03,00RODRÍGUEZ CENTRON, ANTONIA 034974583

Biling.

Instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluidos

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591205

0 27012036 - IES Gregorio Fernández (Sarria)

70,26LÓPEZ GARCÍA, GERMÁN JOSÉ 034255418

Biling.

Instalacións electrotécnicas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591206

0 32015037 - IES Manuel Chamoso Lamas (Carballiño (O))

116,00SELAS IGLESIAS, RAMÓN 034921815

Páxina de 256221

Page 222:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Instalacións electrotécnicas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591206

0 27013326 - IES Lois Peña Novo (Vilalba)

90,50ÁLVAREZ ILLANES, HUMBERTO 034250892

0 36013771 - IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa)

84,20GONZÁLEZ MENOR, JOSÉ ANTONIO 072572873

015005269 - IES Urbano Lugrís (Coruña (A))

I3 15003224 - IES Fernando Blanco (Cee)

72,46 591206MOREIRA LÓPEZ, JOSÉ LUIS 052430747

027006516 - IES Politécnico de Lugo (Lugo)

I3 27016315 - IES de Becerreá (Becerreá)

66,41 591206ROJAS OGAZA, MIGUEL 033846991

027006516 - IES Politécnico de Lugo (Lugo)

I3 15022620 - IES de Curtis (Curtis)65,00 591206BLANCO CARBALLIDO, JOSÉ LUIS 033318707

0 27012504 - CPI San Tomé do Carballo (Taboada)

65,00PENA LÓPEZ, ÁNGEL 033313312

015023314 - IES de Sabón (Arteixo) I3 15026030 - IES Terra de Xallas (Santa Comba)

59,50 591206SAMPEDRO DIOS, CASTOR 033239645

0 27016352 - IES de Palas de Rei (Palas de Rei)

55,00ÁLVAREZ PÉREZ, CARLOS VICTORIO 036080895

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)50,50DE LA FUENTE MAGANTO, TOMÁS 034887810

0 15026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

45,75PACORET BALSA, JAVIER 079317272

0 27016352 - IES de Palas de Rei (Palas de Rei)

44,04CIGARRAN IGLESIAS, MARÍA CONCEPCIÓN

033310198

0 36011634 - IES Politécnico de Vigo (Vigo)

40,35CAMIÑOS RIVAS, DAVID 032784265

0 15002591 - IES Monte Neme (Carballo)

39,70CADÓRNIGA DÍAZ, SUSANA 034972828

0 32016625 - IES de Celanova (Celanova)

35,82LAMELA PAZOS, CARLOS 033316154

0 15026030 - IES Terra de Xallas (Santa Comba)

33,40BARBEITO NÚÑEZ, JUAN JOSÉ 032760043

00,00ALONSO TEIJEIRO, JOSEFA 033314102

00,00RUBÍN VÁZQUEZ DE PARGA, NIEVES 034959615

00,00CARBALLO JUSTO, ÁNGEL 035324356

Páxina de 256222

Page 223:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Instalacións electrotécnicas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591206

00,00RANCAÑO ULLA, MARISOL 033322297

027013326 - IES Lois Peña Novo (Vilalba)

I50,00 591206DE LA TORRE RODRÍGUEZ, MARÍA BEGOÑA

076864802

015026388 - IES Fontexería (Muros) I50,00 591206SANTOS SOLER, JOSÉ DAVID 052453679

015022620 - IES de Curtis (Curtis) R50,00 591206OTERO LAMAS, NARCISO 076987847

015026030 - IES Terra de Xallas (Santa Comba)

R50,00 591206LINDIN IGLESIAS, MIGUEL KLAUS 032663958

015003224 - IES Fernando Blanco (Cee)

R50,00 591206ÁLVAREZ MACÍA, MANUEL 034255052

Biling.

Laboratorio

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591208

036013448 - IES Manuel Antonio (Vigo)

I50,00 591208DOMÍNGUEZ ALONSO, PEDRO 051055843

027006531 - IES Lucus Augusti (Lugo) I50,00 591208RODRÍGUEZ GARCÍA, JUAN CARLOS 034990245

036013761 - IES A Xunqueira I (Pontevedra)

I50,00 591208IGLESIA CABANEIRO, MARÍA GLORIA 033304676

Biling.

Mantemento de vehículos

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591209

0 27003175 - IES Val do Asma (Chantada)

121,50REGODESEVES MARTÍNEZ, JOSÉ 034924585

0 32015475 - IES Abrente (Ribadavia)120,00GONZÁLEZ FEIJOO, JOSÉ FRANCISCO034608978

Páxina de 256223

Page 224:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Mantemento de vehículos

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591209

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)101,00PURRIÑOS PENA, LUIS 076363249

0 15014556 - IES Coroso (Ribeira)74,21CARBALLA GONZÁLEZ, JUAN MIGUEL 035314560

015024513 - CIFP Someso (Coruña (A))

I3 15032583 - CIFP de Fene (Fene)65,05 591209LÓPEZ PÉREZ, ELEUTERIO JOSÉ 033851026

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)55,50BARREIRO ARES, LUIS MIGUEL 033291535

027003175 - IES Val do Asma (Chantada)

I3 32013582 - IES García-Barbón (Verín)

52,00 591209CIDRE SUBIELA, FRANCISCO 034250138

0 36019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

51,00CASALDERREY SANMARTÍN, JOSÉ MANUEL

035253980

0 15006754 - IES Marqués de Suanzes (Ferrol)

49,00DEUS FARIÑA, JUAN ENRIQUE 032825550

0 36015101 - IES da Cañiza (Cañiza (A))

49,00FERRERAS FIDALGO, DAVID ESTEBAN034992946

0 15021767 - IES Castro da Uz (Pontes de García Rodríguez (As))

46,00LÓPEZ FERNÁNDEZ, MANUEL 033825307

0 15015767 - CIFP Politécnico de Santiago (Santiago de Compostela)

45,00BELLO LLORENTE, FERNANDO 032792106

036014568 - CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo)

I3 36019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

43,00 591209GONZÁLEZ PAZOS, JOSÉ MANUEL 052496474

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)42,32CORTES GARCÍA, EUGENIO 033246091

0 15006754 - IES Marqués de Suanzes (Ferrol)

42,00PÉREZ LODEIRO, JOSÉ MANUEL 032764248

0 36014520 - IES Pedra da Auga (Ponteareas)

41,12VALIÑAS PEDREIRA, FRANCISCO 035410275

0 27013636 - IES María Sarmiento (Viveiro)

40,50OCAMPO OTERO, JOSÉ 033307267

0 32001725 - IES Lauro Olmo (Barco de Valdeorras (O))

38,50PEREIRA CARBALLEIRA, DIEGO 033346511

015014556 - IES Coroso (Ribeira) R3 36019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

36,10 591209VIDAL MIRANDA, MARTÍN 033285959

0 15021767 - IES Castro da Uz (Pontes de García Rodríguez (As))

32,00LOGILDE IGLESIA, ÓSCAR 033343097

Páxina de 256224

Page 225:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Mantemento de vehículos

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591209

0 36019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

31,56DOMÍNGUEZ REBON, JOSÉ MANUEL 032828196

0 27013636 - IES María Sarmiento (Viveiro)

30,00CANCELAS LÓPEZ, MANUEL 033309019

0 15026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

30,00RÍO BOADO, JUAN RAMÓN 032817028

0 36013758 - IES Laxeiro (Lalín)27,30VARELA IGLESIAS, MANUEL EDUARDO076859702

0 32001725 - IES Lauro Olmo (Barco de Valdeorras (O))

22,32PIÑEIRO FILGUEIRAS, JUAN JOSÉ 032829587

0 32015037 - IES Manuel Chamoso Lamas (Carballiño (O))

21,32VÁZQUEZ MIRANDA, JOSÉ FERNANDO052457197

036019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

R3 15014556 - IES Coroso (Ribeira)21,00 591209CARBALLIDO EIRAS, LUIS MANUEL 078797367

0 36019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

20,60CASTRO SÁNCHEZ, FÉLIX BENITO 036047641

027013636 - IES María Sarmiento (Viveiro)

I3 32013582 - IES García-Barbón (Verín)

20,00 591209PITA CORRAL, ÓSCAR 076408603

036019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

R518,70 591209TEIRA PATIÑO, MIGUEL ÁNGEL 052934398

032013582 - IES García-Barbón (Verín)

R517,50 591209CARBIA PICHEL, JOSÉ MANUEL 052470970

032013582 - IES García-Barbón (Verín)

R517,00 591209LÓPEZ PERNAS, JUAN JOSÉ 076577858

017,00CASTRO RODRÍGUEZ, EMILIO 034263264

016,10BARROS FOLGUEIRA, JOSÉ ANTONIO 033322429

012,00IGLESIAS SOLER, OLGA 035454601

08,50FERNÁNDEZ LORENZO, MARÍA ASUNCIÓN

034988029

07,30TOMÉ LÓPEZ DE SILANES, MARÍA ISABEL

033310222

06,70LÓPEZ RIVEIRA, MARCO ANTONIO 076415861

Páxina de 256225

Page 226:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Mantemento de vehículos

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591209

06,40ACUÑA ALFONSÍN, MOISÉS 076819398

06,35IGLESIAS LÓPEZ, MARTA 032787810

05,90PUMARES MORADO, RUBÉN 032688128

04,85ROMERO MONTERO, JUAN CARLOS 076414914

04,00BERDEAL DÍAZ, ISIDRO 076573867

03,90SOTO PONTÓN, VÍCTOR MANUEL 034259070

03,90JANEIRO INSUA, JOSÉ LUIS 033351971

00,00LEAL ARIAS, PEDRO 033845536

00,00CORNADO CASTRO, RAFAEL 076812316

00,00ÁLVAREZ URIA, MERCEDES 033314601

00,00VAL SANLÉS, ABEL 044818351

00,00SALGADO LÓPEZ, JAVIER 032702718

00,00VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ 052481256

00,00BRENLLA GONZÁLEZ, DANIEL 034896492

00,00SENRA SONEIRA, JOSÉ RICARDO 079313199

00,00PEDREIRA RAMIRO, RUBÉN 046904822

Biling.

Máquinas, servizos e producción

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591210

015005749 - IES Cruceiro Baleares (Culleredo)

I1 15005749 - IES Cruceiro Baleares (Culleredo)

40,00 591210ESPESO LENCE, RAMIRO ANTONIO 032640249

Páxina de 256226

Page 227:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Máquinas, servizos e producción

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591210

015005749 - IES Cruceiro Baleares (Culleredo)

I50,00 591210HERMIDA DAGA, DAVID JESÚS 032751167

015005749 - IES Cruceiro Baleares (Culleredo)

I50,00 591210GARRIDO BALZA, MANUEL 032436516

015005749 - IES Cruceiro Baleares (Culleredo)

I50,00 591210CASTRO ESPIÑO, MANUEL 032442094

Biling.

Mecanizado e mantemento de máquinas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591211

0 36004745 - IES A Paralaia (Moaña)111,00BOGA FERNÁNDEZ, JUAN MANUEL 036009957

032009116 - IES 12 de Outubro (Ourense)

I3 32016625 - IES de Celanova (Celanova)

107,67 591211FERREIRO VALCÁRCEL, MANUEL 033801328

027006516 - IES Politécnico de Lugo (Lugo)

I3 27012036 - IES Gregorio Fernández (Sarria)

70,20 591211LÓPEZ NEIRA, JOSÉ FRANCISCO 033807526

015024513 - CIFP Someso (Coruña (A))

I3 15006754 - IES Marqués de Suanzes (Ferrol)

49,00 591211DIÉGUEZ ÁLVAREZ, FRANCISCO 034956908

0 15002591 - IES Monte Neme (Carballo)

38,50EXPÓSITO MARIÑO, JOSÉ LUIS 033839021

032009116 - IES 12 de Outubro (Ourense)

I3 36013758 - IES Laxeiro (Lalín)37,67 591211ALVAREZ LEON, MANUEL 034913840

027012036 - IES Gregorio Fernández (Sarria)

R511,00 591211CANCIO MONTESERÍN, CELSO 045432329

036004745 - IES A Paralaia (Moaña) I510,80 591211RODRÍGUEZ REGO, BEATRIZ 034992586

036011634 - IES Politécnico de Vigo (Vigo)

I510,00 591211COUTO GARCÍA, MARÍA MERCEDES 044075649

015002591 - IES Monte Neme (Carballo)

I53,90 591211OTERO TRILLO, LAURENTINO MANUEL076343763

00,00BASANTA DEAN, MANUEL 077594085

Páxina de 256227

Page 228:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Mecanizado e mantemento de máquinas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591211

00,00CALVO MÉNDEZ, BENITO 033297307

00,00SINEIRO FONTENLA, DANIEL 035320096

00,00BLANCO RAMOS, ANTONIO 052480514

00,00HOSPIDO VÁZQUEZ, LUIS 034262139

00,00LÓPEZ SANGIL, EDELMIRO ROBERTO 076621022

00,00LÓPEZ MÉNDEZ, MANUEL 076576313

00,00FEBRERO FERNÁNDEZ, MARCOS 034636111

Biling.

Oficina de proxectos de construción

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591212

0 15001148 - IES As Mariñas (Betanzos)

67,53FARALDO PURRIÑOS, MARÍA DIGNA 032627664

0 15001148 - IES As Mariñas (Betanzos)

54,50IGLESIAS MARTÍNEZ, JORGE JUAN 032434898

0 27013636 - IES María Sarmiento (Viveiro)

48,60ÁLVAREZ LOZANO, EDUARDO 033826219

015027058 - IES As Fontiñas (Santiago de Compostela)

I3 32015050 - CIFP A Farixa (Ourense)40,10 591212SUMAY REY, JOSÉ ANTONIO 032815257

015027058 - IES As Fontiñas (Santiago de Compostela)

I538,00 591212GAREA RODRÍGUEZ, LUIS ANTONIO 032786650

032015050 - CIFP A Farixa (Ourense) R537,25 591212MARQUINA FUENTES, JULIO 034951993

037,25CASTROAGUDÍN MELÓN, RAMÓN 035444409

036,85LINARES REGUEIRA, JUAN CARLOS 032782169

035,90ASENSI MARZAL, JUAN CARLOS 032770336

Páxina de 256228

Page 229:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Oficina de proxectos de construción

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591212

034,40PASTORIZA SOTELO, VALENTÍN 076810222

030,00DÍAZ MOSCOSO, JOSÉ FRANCISCO 033270617

Biling.

Operacións de produción agraria

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591216

0 27006966 - IES San Rosendo (Mondoñedo)

48,00BUIDE POLLAN, SARA MARÍA 033314591

00,00VILANOVA FERNÁNDEZ, MARÍA CONCEPCIÓN

036070345

00,00HOCES CASTRO, LEOPOLDO 009355264

00,00PÉREZ LÓPEZ, MARÍA PILAR 033311450

00,00IGLESIAS REY, RAMÓN 034998160

00,00IGLESIAS RAMOS, CARLOS 033336509

Biling.

Perrucaría

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591218

027015773 - IES A Piringalla (Lugo) R3 27015311 - IES A Pinguela (Monforte de Lemos)

117,00 591218LIMERES SIEIRO, MARÍA MAR 035251826

0 36019463 - IES Johan Carballeira (Bueu)

98,80MONTÁNS GARCÍA, ESPERANZA 035285107

0 32001725 - IES Lauro Olmo (Barco de Valdeorras (O))

45,32BERNABE MOLDES, ASUNCIÓN 036065522

Páxina de 256229

Page 230:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Perrucaría

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591218

0 27015311 - IES A Pinguela (Monforte de Lemos)

37,22RODRÍGUEZ DÍAZ, MARÍA LUZ 033311134

0 32009116 - IES 12 de Outubro (Ourense)

35,32CARNERO TEIJEIRO, M. JOSÉ 032629745

027015311 - IES A Pinguela (Monforte de Lemos)

R53,80 591218ÁLVAREZ OLIVEIRA, ROSA MARÍA 034942977

027013934 - IES Perdouro (Burela) I53,30 591218RIAL OTERO, MARÍA LUZ 076364118

03,00COTON GAREA, MARÍA ESTHER 033254645

Biling.

Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591219

0 15026731 - IES Campo de San Alberto (Noia)

85,00RIOBÓ BERNÁRDEZ, JOSE CANDIDO 036012540

0 27012036 - IES Gregorio Fernández (Sarria)

84,10DÍAZ DE FREIJO SAAVEDRA, EMMA 033830326

011003230 I3 15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto (Coruña (A))

72,32 591220OTERO CHAO, MARÍA CRISTINA 032629402

0 15025530 - IES da Pobra do Caramiñal (Pobra do Caramiñal (A))

66,57ÁLVAREZ VILLALAÍN, MARÍA DEL CARMEN

036034374

0 15026731 - IES Campo de San Alberto (Noia)

59,96ROMAN HERNÁNDEZ, JUAN PEDRO 033231911

015022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto (Coruña (A))

I3 15021469 - IES Leixa (Ferrol)55,96 591219BARBEITO NÚÑEZ, MARÍA TERESA 032435609

036006419 - IES Fogar Prov. Príncipe Felipe (Pontevedra)

I3 32008902 - IES A Carballeira (Ourense)

53,46 591219PEREIRAS VÁZQUEZ, JOSEFA 076805645

0 36013448 - IES Manuel Antonio (Vigo)

51,74VARELA DAPENA, MARÍA DEL PILAR 035257078

0 27013958 - IES Monte Castelo (Burela)

48,32ARJONA DÍAZ, MARÍA ESTHER 035259733

Páxina de 256230

Page 231:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591219

015022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto (Coruña (A))

R3 32016765 - IES Portovello (Ourense)44,32 591219FIDALGO PEREIRAS, JOSÉ MANUEL 035255057

015021469 - IES Leixa (Ferrol) R3 27013958 - IES Monte Castelo (Burela)

41,32 591220DE LA FUENTE MEZQUITA, ROBERTO 042033555

0 32008902 - IES A Carballeira (Ourense)

40,32LÓPEZ RABADE, FRANCISCO JAVIER 033302139

0 15003212 - IES Agra de Raíces (Cee)

38,32MAQUIEIRA IGLESIAS, MERCEDES 035298277

015021469 - IES Leixa (Ferrol) R533,32 591219UZAL SOUTO, MERCEDES 032787930

Biling.

Procedementos sanitarios e asistenciais

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591220

0 15025530 - IES da Pobra do Caramiñal (Pobra do Caramiñal (A))

93,00DOMÍNGUEZ FRANCISCO, LAUREANO 033230497

015022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto (Coruña (A))

I3 15021469 - IES Leixa (Ferrol)87,00 591220ROMERO NOVOA, JUAN ANTONINO 034927175

0 15025530 - IES da Pobra do Caramiñal (Pobra do Caramiñal (A))

85,60SAN JOSÉ PENAS, M. JOSÉ 033238904

0 36013448 - IES Manuel Antonio (Vigo)

76,00FRAGA RODRÍGUEZ, M. JESÚS 033211845

015022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto (Coruña (A))

I3 15021469 - IES Leixa (Ferrol)56,96 591219PEREIRO TÚÑEZ, ALFONSO FERNANDO

032435543

0 32013582 - IES García-Barbón (Verín)

49,46FERNÁNDEZ BARREIRO, MERCEDES 035290739

015021469 - IES Leixa (Ferrol) R3 32001725 - IES Lauro Olmo (Barco de Valdeorras (O))

33,62 591219RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MARÍA SUSANA

032764920

Páxina de 256231

Page 232:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Procesos comerciais

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591221

032016765 - IES Portovello (Ourense) I3 36015101 - IES da Cañiza (Cañiza (A))

128,00 591222SILVA CARNERO, MARÍA LUISA 034928352

0 32016340 - IES Aquis Querquernis (Bande)

115,65CASTRO PIÑA, FERNANDO 035766778

015026753 - IES A Pontepedriña (Santiago de Compostela)

I3 15023090 - IES Macías o Namorado (Padrón)

112,70 591222MARTÍNEZ BLANCO, MANUEL 033256045

0 32015876 - IES Xermán Ancochea Quevedo (Pobra de Trives (A))

112,66PÉREZ RODRÍGUEZ, M. JESÚS 034909882

0 36015159 - IES Chan do Monte (Marín)

111,50OROSA PETEIRA, ANTONIO JOSÉ 011063263

0 15002591 - IES Monte Neme (Carballo)

111,00VILLANUSTRE OTERO, JOSEFA 033251832

0 15032583 - CIFP de Fene (Fene)109,36ÁLVAREZ OURÉNS, DOLORES 076353082

0 15026391 - IES Xulián Magariños (Negreira)

109,00LÓPEZ OTERO, JAIME 034249201

0 15023090 - IES Macías o Namorado (Padrón)

108,80SUÁREZ VILLAR, JOSEFA ESTER 033265965

0 27013326 - IES Lois Peña Novo (Vilalba)

104,00ARIAS QUINTEIRO, JAVIER 033849802

0 15023090 - IES Macías o Namorado (Padrón)

102,80SAQUES PEREIRA, MARÍA DEL PILAR 033842577

0 36019396 - IES Francisco Asorey (Cambados)

101,40MEIJIDE PEDROSA, EVA MARÍA 034255058

0 15026807 - IES Félix Muriel (Rianxo)99,20LOSADA GONZÁLEZ, MARÍA CONSUELO

032642304

0 15026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

99,00ANSEDE ESPIÑEIRA, PABLO 033274453

036011579 - IES A Guía (Vigo) I3 36014520 - IES Pedra da Auga (Ponteareas)

99,00 591221ARIAS FERREIRO, LINA 036015496

0 15026807 - IES Félix Muriel (Rianxo)98,75MUÍÑOS NODAR, M. DOLORES 076858799

098,36FERREIRO LEITÓN, M. ÁNGELES 033853867

Páxina de 256232

Page 233:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Procesos comerciais

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591221

0 15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (Ferrol)

98,25LÓPEZ PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN 078348680

0 15002591 - IES Monte Neme (Carballo)

97,96PARDO REGUEIRO, MARÍA JESÚS 076363886

0 15008817 - IES de Melide (Melide)97,00TABOADA CANCELO, MARÍA PILAR 033304305

0 36015101 - IES da Cañiza (Cañiza (A))

96,00PIÑEIRO GONZÁLEZ, ALFONSO 034246015

0 36019463 - IES Johan Carballeira (Bueu)

94,50HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, BEGOÑA 034255977

0 36015159 - IES Chan do Monte (Marín)

94,30PORTELA PASTRANA, MARÍA MERCEDES

035304700

0 36019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

93,19GUZMÁN FRANCO, MARÍA ASUNCIÓN 034917428

0 27016200 - IES Poeta Díaz Castro (Guitiriz)

89,50CABARCOS BERMÚDEZ, XOSÉ LUÍS 033851006

027015311 - IES A Pinguela (Monforte de Lemos)

I3 32016777 - IES Carlos Casares (Viana do Bolo)

85,50 591222REGO MACÍA, AMABLE 034251698

0 15026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

84,94CAAMAÑO MARIÑO, MARÍA CARMEN 032385859

0 27012036 - IES Gregorio Fernández (Sarria)

83,60PENADO LÓPEZ, ANA MARÍA 033313975

0 36015101 - IES da Cañiza (Cañiza (A))

79,50VARELA FERNÁNDEZ, SEGUNDO 034974423

0 36019529 - IES Ribeira do Louro (Porriño (O))

72,00FERREIRO ÁLVAREZ, JAVIER 034256058

036019396 - IES Francisco Asorey (Cambados)

I3 15026388 - IES Fontexería (Muros)69,96 591222PEDREIRA ORTIGUEIRA, MARÍA JOSEFA

035255611

015027733 - IES de Arzúa (Arzúa) R3 36019669 - IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

69,80 591222RODICIO RODICIO, EMILIA 034608963

0 15026388 - IES Fontexería (Muros)68,46FREIRE VERA, MARÍA ROSARIO 032650493

0 15021767 - IES Castro da Uz (Pontes de García Rodríguez (As))

67,96VILLARES MORÁN, MARÍA CARMEN 033859668

Páxina de 256233

Page 234:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Procesos comerciais

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591221

0 15026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

66,31BARREIRO RODRÍGUEZ, MARÍA DEL CARMEN

032789622

0 36019529 - IES Ribeira do Louro (Porriño (O))

61,96RAMOS DUARTE, RUDESINDA 035563181

0 36020350 - IES Pintor Colmeiro (Silleda)

60,61RODRÍGUEZ LÓPEZ, ANA MARÍA 034257873

0 15026406 - IES de Ponteceso (Ponteceso)

57,96PÉREZ ALONSO, MARÍA DEL CARMEN 076703520

0 15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (Ferrol)

56,51RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M. JOSEFA 034729718

0 15032583 - CIFP de Fene (Fene)56,11RODRÍGUEZ DÍAZ, JULIA 034254661

015003224 - IES Fernando Blanco (Cee)

R550,87 591222TERLERA BAO, MARÍA BEGOÑA 036086745

047,17MORIGOSA RODRÍGUEZ, BEGOÑA 034251353

0 15002581 - IES Alfredo Brañas (Carballo)

46,96PATIÑO LOUREIRO, MARÍA LUCITA 032780784

046,46MARTÍNEZ ARIAS, OLGA 076708511

046,46PAZOS VILELA, MARÍA DOLORES 032635362

045,96GONZÁLEZ IGLESIAS, ÁNGELES 076706913

045,96CABRAL GARCÍA, GABRIELA 076988057

045,46PÉREZ MOURIÑO, MARÍA DEL PILAR 035447829

045,40RODRÍGUEZ GERPE, MARÍA DEL CARMEN

076324683

044,76MARTÍNEZ CASTRO, ÁNGELA M. 036079162

044,71RODRÍGUEZ PUGA, MARÍA PILAR 034975965

044,56LÓPEZ BLANCO, MARÍA ELENA 076363949

043,96GONZÁLEZ AREA, LUISA AGUSTINA 076807217

042,76GUDE MÉNDEZ, DANIEL 034956140

Páxina de 256234

Page 235:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Procesos comerciais

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591221

042,01ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ, MANUELA 076709721

040,82LÓPEZ LÓPEZ, MARÍA OFELIA 034256166

039,32LAGO TRONCOSO, JAVIER 034872152

039,22CARBALLO ARROJO, MARÍA FÁTIMA 033849527

037,42CORUJO PEREIRO, MARÍA ELENA 076618438

036,67SUÁREZ NEIRA, MARÍA LUZ 033276134

033,42BARREIRO OTERO, XOSÉ 033251601

Biling.

Procesos de xestión administrativa

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591222

0 15001148 - IES As Mariñas (Betanzos)

136,64CABADO PAMPÍN, JUAN PABLO 076503882

0 32016625 - IES de Celanova (Celanova)

126,56RODRÍGUEZ BORRAJO, MARÍA LUZ 034930334

0 32014801 - IES Cidade de Antioquía (Xinzo de Limia)

118,50FEIJOO SANTOS, M. JESÚS 034932367

0 27015311 - IES A Pinguela (Monforte de Lemos)

118,00VÁZQUEZ GARCÍA, MARÍA CARMEN 034936784

0 27015311 - IES A Pinguela (Monforte de Lemos)

116,00ÁLVAREZ IGLESIAS, JUSTA 034919888

0 36013758 - IES Laxeiro (Lalín)110,55GUZMÁN GARCÍA, MERCEDES 034929988

0 36019256 - IES de Vilalonga (Sanxenxo)

107,50DÍAZ LÓPEZ, JOSÉ 034252136

0 32014801 - IES Cidade de Antioquía (Xinzo de Limia)

106,48COUTO VÁZQUEZ, CONCEPCIÓN LINA 034909681

Páxina de 256235

Page 236:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Procesos de xestión administrativa

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591222

0 32013582 - IES García-Barbón (Verín)

105,57LUIS GONZÁLEZ, ADELAIDA 034728583

0 15026030 - IES Terra de Xallas (Santa Comba)

104,50MOURE BEIROA, MANUEL 033251210

0 36013758 - IES Laxeiro (Lalín)103,76RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MARÍA LUISA

034926288

036019669 - IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

I3 36019232 - IES Monte da Vila (Grove (O))

100,51 591222MEIS PADÍN, ROSA 035304303

0 27010945 - IES Porta da Auga (Ribadeo)

99,48SOTO ANDIÓN, MARÍA SOL 033302715

015023090 - IES Macías o Namorado (Padrón)

R3 15027733 - IES de Arzúa (Arzúa)99,00 591222GAMARDO PIMENTEL, MARÍA MERCEDES

033248153

0 27012036 - IES Gregorio Fernández (Sarria)

99,00LEIRO CASTRO, MARÍA RAQUEL 033847841

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)96,72PAZ LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO 032769824

0 15027711 - IES Leliadoura (Ribeira)95,00ARANGO RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL 010853746

0 36016656 - IES Pedro Floriani (Redondela)

92,36RODRÍGUEZ NOVOA, ROSA MARIA 036047077

0 15026455 - IES Terra de Trasancos (Narón)

92,00ABELENDA ESMORIS, VISITACIÓN 076341243

0 36016656 - IES Pedro Floriani (Redondela)

90,35GAMALLO OTERO, ALBERTO 036060404

0 15026030 - IES Terra de Xallas (Santa Comba)

77,55NEGREIRA NOYA, MARÍA REMEDIOS 076347177

0 36020350 - IES Pintor Colmeiro (Silleda)

71,56GONZÁLEZ LOIS, MARÍA ELENA 076809847

036014520 - IES Pedra da Auga (Ponteareas)

R3 15027733 - IES de Arzúa (Arzúa)69,24 591222DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, MONTSERRAT

034980262

0 15026731 - IES Campo de San Alberto (Noia)

66,56GARCÍA DÍAZ, MARGARITA 033306562

015026418 - IES Terra de Soneira (Vimianzo)

I3 15003224 - IES Fernando Blanco (Cee)

63,36 591222RAMOS VÁZQUEZ, ANA MARÍA 032450068

Páxina de 256236

Page 237:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Procesos de xestión administrativa

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591222

049,88GONZÁLEZ AREAL, MARÍA TERESA 035558220

047,28GÓMEZ GÓMEZ, MARÍA LUISA 034627241

0 15026698 - IES Espiñeira (Boiro)47,12DÍAZ LÓPEZ, ANA MARÍA 034252590

0 36019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

46,12IGLESIAS DIZ, JOSÉ MANUEL 035554710

045,96ARES ARES, MARÍA ÁNGELES 033279834

045,64BACELO BACELO, CARLOS 035558069

045,20VENTÍN PENA, ROSA MARÍA 076515901

044,96ÁLVAREZ PORTELA, ANA 036090052

044,41MÉNDEZ BLANCO, TERESA 052480849

043,92IGLESIAS SOBRAL, DAMIÁN ANTONIO 035290461

043,32GÓMEZ PASCUAL, MARINA 034930952

041,32IGLESIAS GONZÁLEZ, MARÍA NATIVIDAD

036076220

041,32PAZÓ GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ 036088459

038,82MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, ELENA 035552948

038,17FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DEL CARMEN

034914814

Biling.

Servizos á comunidade

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591225

051,87FERREIRO NÚÑEZ, XESÚS 033320669

015016000 - CIFP Compostela (Santiago de Compostela)

I3 36019566 - IES de Chapela (Redondela)

31,50 591225VILAR MAGÁN, MARÍA JOSÉ 076858779

Páxina de 256237

Page 238:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Servizos á comunidade

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591225

032016765 - IES Portovello (Ourense) I3 5100028612,60 591225GARCIA FERNANDEZ, ANA ISABEL 044459991

015006730 - IES Sofía Casanova (Ferrol)

I50,00 591225LÓPEZ CANCIO, MÓNICA 009417280

00,00CELEIRO ÁLVAREZ, CARLOS 034254005

036019566 - IES de Chapela (Redondela)

R50,00 591225NIETO CASTRO, MARÍA BELÉN 034956965

032016765 - IES Portovello (Ourense) I50,00 591225GAVIEIRO GAVIEIRO, ROSA MARÍA 035421389

027007247 - IES Francisco Daviña Rey(Monforte de Lemos)

I50,00 591225LAGE MARCO, ROSA MARÍA 033859779

032016765 - IES Portovello (Ourense) I50,00 591225DIÉGUEZ LARANJO, JORGE 034946081

036019657 - IES Primeiro de Marzo (Baiona)

I50,00 591225CORTIZAS RODRÍGUEZ, MARÍA CARMEN

032652804

Biling.

Servicios de restauración

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591226

0 36020064 - CIFP Carlos Oroza (Pontevedra)

67,60REY CASTRO, JOSÉ MANUEL 035440029

0 32016285 - IES de Vilamarín (Vilamarín)

45,26PAIS ALVITE, JOSÉ 076362343

0 27016455 - IES Sanxillao (Lugo)30,00PITA GRAÑA, ALBERTO 032661515

036020064 - CIFP Carlos Oroza (Pontevedra)

I3 0901216317,00 591226PEREZ COTELO, JOSE FRANCISCO 076364958

07,75COUTO MÍGUEZ, MARÍA DEL CARMEN 076816958

05,80VERDE MATO, RAFAEL 076820774

04,10VÁZQUEZ LORES, VALENTINA 035318672

Páxina de 256238

Page 239:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Servicios de restauración

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591226

03,25COUSILLAS COUTO, FRANCISCO 076368651

03,20FERNÁNDEZ PIÑEIRO, GERARDO 035318591

Biling.

Sistemas e aplicacións informáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591227

0 36002359 - IES Antón Losada Diéguez (Estrada (A))

58,22VÁZQUEZ FERREIRO, MARÍA LOURDES

035295986

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

51,00LAGO REY, JOSÉ FRANCISCO 033271247

0 32008902 - IES A Carballeira (Ourense)

48,00PIÑEIRO TORRES, EVA MARÍA 044078650

0 15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (Ferrol)

43,75DÍEZ RODRÍGUEZ, GERMÁN MIGUEL 007241688

0 15022620 - IES de Curtis (Curtis)43,50MARTÍNEZ MEJUTO, TERESITA 035318767

0 36019475 - IES de Rodeira (Cangas)

33,50ROJAS ALONSO, JOSÉ LUIS 036122490

0 15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (Ferrol)

31,50GARCÍA ULLA, CONSTANTINO JOSÉ 032769887

0 15027307 - IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

31,00VILLARINO FERREIRO, CARLOS 032837157

0 15027368 - IES Maximino Romero de Lema (Zas)

30,30MOURÓN REGUEIRA, MIGUEL 079314058

0 15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (Ferrol)

28,60MOURÓN REGUEIRA, JOSÉ ENRIQUE 079314057

032008902 - IES A Carballeira (Ourense)

I3 36004137 - IES Ramón Mª Aller Ulloa (Lalín)

28,13 591227GELPI FLETA, DAVID 044453296

0 36015159 - IES Chan do Monte (Marín)

26,65MORÁN VAQUERO, MANUEL 007992103

Páxina de 256239

Page 240:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Sistemas e aplicacións informáticas

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591227

0 27015311 - IES A Pinguela (Monforte de Lemos)

23,00CABANELAS ROUCO, CARINA 034995949

00,00VEGA VÁZQUEZ, MARINA 044455910

00,00PEÑA PÉREZ, SILVIA MARÍA 044456771

00,00PUGA BARREIROS, CRISTINA 044458452

00,00RODRIGUEZ CORDEIRO, BEATRIZ 035304228

00,00DÍAZ LÓPEZ, FÉLIX 076575041

00,00CRESPO RIVEIRA, ANTONIO 033305623

00,00MARTÍNEZ CALVIÑO, MARÍA CONCEPCIÓN

044452779

00,00FEIJOO COSTA, RICARDO 035457821

036019244 - IES A Sangriña (Guarda (A))

I50,00 591227DOMARCO CID, EMILIO 034969566

036004137 - IES Ramón Mª Aller Ulloa (Lalín)

R50,00 591227MEDINA MÉNDEZ, DANIEL 036160441

Biling.

Soldadura

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591228

0 15024513 - CIFP Someso (Coruña (A))

63,25GÓMEZ MOURIZ, MANUEL 033798598

0 15006754 - IES Marqués de Suanzes (Ferrol)

33,15SÁNCHEZ NAYA, FRANCISCO JAVIER 032641555

0 15024513 - CIFP Someso (Coruña (A))

30,60ARIAS FERNÁNDEZ, DIEGO 033345436

0 36019463 - IES Johan Carballeira (Bueu)

25,00LÓPEZ VIGO, CARLOS FRANCISCO 032639907

Páxina de 256240

Page 241:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Soldadura

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591228

0 15006754 - IES Marqués de Suanzes (Ferrol)

24,00CARREIRA RACAMONDE, JOSÉ AMADOR

033325685

015006754 - IES Marqués de Suanzes (Ferrol)

R3 27013636 - IES María Sarmiento (Viveiro)

17,50 591211IGLESIAS FUSTES, ANTONIO 076396695

0 36020337 - IES de Salvaterra de Miño (Salvaterra de Miño)

15,90VILLARES BALSA, JESÚS 033303051

036019463 - IES Johan Carballeira (Bueu)

R3 36020386 - IES Marco do Camballó(Vila de Cruces)

15,70 591228FARALDO PEREIRA, PABLO 032681770

036020386 - IES Marco do Camballón (Vila de Cruces)

R3 36019463 - IES Johan Carballeira (Bueu)

14,30 591228LÓPEZ NAVAZA, JUAN CARLOS 052482038

0 36020337 - IES de Salvaterra de Miño (Salvaterra de Miño)

13,60LÓPEZ MOSCOSO, JESÚS 032814104

027013636 - IES María Sarmiento (Viveiro)

R510,40 591228MASEDA IGLESIAS, ELISEO GONZALO 077597562

00,00ARES SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL 033316088

00,00ARÍS ARRIBAS, RAMÓN 035318411

00,00PIÑEIRO SOTO, ALFONSO 032648583

00,00VARELA VARELA, RAMÓN 052481628

00,00EXPÓSITO GARCÍA, XOSÉ MANUEL 033852139

00,00MARTÍNEZ ROLÁN, VICENTE 034964374

00,00HERMIDA LIÑEIRA, FRANCISCO JAVIER

032663388

Biling.

Técnicas e procedementos de imaxe e son

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591229

015027800 - IES Imaxe e Son (Coruña (A))

I50,00 591229CAÍNZOS CEBRAL, MERCEDES 032679678

Páxina de 256241

Page 242:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Técnicas e procedementos de imaxe e son

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

591229

036024461 - IES Audiovisual de Vigo (Vigo)

I50,00 591229HERBELLO HERMELO, FRANCISCO 073241561

015027800 - IES Imaxe e Son (Coruña (A))

I50,00 591229LÓPEZ PÉREZ, RAMIRO JOSÉ 047355706

Biling.

Alemán

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

592001

0 15026546 - EOI de Ferrol (Ferrol)64,00MANTEIGA PEDREIRA, ANA BELÉN 034898050

0 15026546 - EOI de Ferrol (Ferrol)40,70SUÁREZ SÁNCHEZ, MARÍA MÓNICA 079318836

0 27015955 - EOI de Lugo (Lugo)33,50RODRÍGUEZ SEOANE, MARÍA SOL 032824026

0 15032194 - EOI de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela)

32,80BECKER , MARTIN 0X2224865

028042723 R3 36018941 - EOI de Vigo (Vigo)24,75 592001MONTENEGRO CORREA, BEATRIZ 036088385

0 27020690 - EOI de Ribadeo (Ribadeo)

19,95KÜGLER-PARADA DIÉGUEZ, BÁRBARA0X2202944

0 32016081 - EOI de Ourense (Ourense)

17,64GARRIDO SOTELO, MARÍA ANGÉLICA 036170237

011,55WÜNSCHMANN , INA 0X6782375

06,25GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARÍA DOLORES

032813351

Biling.

Español para estranxeiros

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

592006

Páxina de 256242

Page 243:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Español para estranxeiros

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

592006

036018941 - EOI de Vigo (Vigo) I50,00 592006ESPIÑEIRA CADERNO, SONIA 034998193

015023132 - EOI da Coruña (Coruña (A))

I50,00 592006MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, ÁNGEL FRANCISCO

032639632

Biling.

Francés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

592008

0 32016081 - EOI de Ourense (Ourense)

65,47CUESTA ABAD, MARTA ELENA 011058844

033028325 I3 32016081 - EOI de Ourense (Ourense)

56,78 592008VALLES IGLESIAS, ÁNGELA 010905207

0 27020690 - EOI de Ribadeo (Ribadeo)

49,45VALLES IGLESIAS, ANA 010869106

015023132 - EOI da Coruña (Coruña (A))

I335,00 592008RAMA NION, ISABEL 079315330

015023132 - EOI da Coruña (Coruña (A))

I3 2401737033,90 592008BARREDO FRANCO, ISABEL 010083076

0 15032194 - EOI de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela)

32,00ABELLA GUERRA, ELIANA 071513457

032016081 - EOI de Ourense (Ourense)

R3 27016421 - EOI de Monforte de Lemos (Monforte de Lemos)

28,34 592008SARMIENTO LAMPAERT, SABRINA ESTEFANÍA

044453755

015023132 - EOI da Coruña (Coruña (A))

I3 36018941 - EOI de Vigo (Vigo)19,60 592008MOITY , HUGUES BENJAMIN 0X2286786

Páxina de 256243

Page 244:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Galego

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

592009

036018689 - EOI de Pontevedra (Pontevedra)

I50,00 592009TEMPRANO FERREIRO, X. ANDRÉS 033993346

032016081 - EOI de Ourense (Ourense)

I50,00 592009PENÍN RODRÍGUEZ, DORINDA 034968560

036018689 - EOI de Pontevedra (Pontevedra)

I50,00 592009CERVIÑO FERRÍN, MARIA VICTORIA 076816616

Biling.

Inglés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

592011

0 27015955 - EOI de Lugo (Lugo)70,32PRIETO FLORES, INMACULADA V. 032781430

0 27020690 - EOI de Ribadeo (Ribadeo)

52,00FERNÁNDEZ BARRERA, MARÍA ROSELINA

010882694

0 15032194 - EOI de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela)

42,74ZAS REY, SUSANA MARÍA 032785989

0 36018689 - EOI de Pontevedra (Pontevedra)

42,00PARADA GANDOS, PATRICIA 035317296

036018689 - EOI de Pontevedra (Pontevedra)

I3 15026546 - EOI de Ferrol (Ferrol)40,00 592011FACHAL CORBEIRA, MARÍA 032665992

003012359 R3 27020628 - EOI de Viveiro (Viveiro)31,60 592011HERNÁNDEZ GARZÓN, NATALIA 010875982

0 36018941 - EOI de Vigo (Vigo)28,57PARADA VILAS, ALBERTO PABLO 033287077

0 15026546 - EOI de Ferrol (Ferrol)28,10FERNÁNDEZ SUÁREZ, ANA ISABEL 046901560

0 15026546 - EOI de Ferrol (Ferrol)26,20GONZÁLEZ SOUTO, IRMA 032835912

0 15026546 - EOI de Ferrol (Ferrol)24,31BARRERO AMOR, ANA CRISTINA 032834290

0 15026546 - EOI de Ferrol (Ferrol)23,00SANJUAN VILABOA, LYDIA MARGARITA

032821308

Páxina de 256244

Page 245:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Inglés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

592011

0 36024598 - EOI de Vilagarcía (Vilagarcía de Arousa)

22,72DECHANT MUNSCH, CARLA SUE 045954666

0 36018689 - EOI de Pontevedra (Pontevedra)

22,60GONZÁLEZ CRUZ, ANA ISABEL 077594956

032016081 - EOI de Ourense (Ourense)

I3 0200435521,10 592011ESPINOSA RUIZ, ELENA 022144169

0 15026546 - EOI de Ferrol (Ferrol)20,00ARES YÁÑEZ, PATRICIA MARÍA 034264287

0 27015955 - EOI de Lugo (Lugo)19,16FERNÁNDEZ GATO, MARÍA DE LOS ÁNGELES

032778455

0 36024598 - EOI de Vilagarcía (Vilagarcía de Arousa)

19,00TORREJÓN MOSQUERA, RAQUEL 033300509

0 27015955 - EOI de Lugo (Lugo)18,65FELPETE FACAL, ANA ISABEL 032805290

0 32016081 - EOI de Ourense (Ourense)

16,00RODRÍGUEZ SUÁREZ, MARÍA GUADALUPE

044456817

0 27015955 - EOI de Lugo (Lugo)15,00ARADAS BALBAS, JOSÉ CARLOS 032790064

00,00DOVISO FERREIRO, ISABEL 044834639

00,00CASTRO PORTO, MARÍA PATRICIA 033297609

015026546 - EOI de Ferrol (Ferrol) I50,00 592011HERMO FUCIÑOS, M. DEL ROSARIO 032653067

032016081 - EOI de Ourense (Ourense)

I50,00 592011ROLDÁN GONZÁLEZ, ROSA MARÍA 076718753

015026546 - EOI de Ferrol (Ferrol) R50,00 592011GURAVICH GAMBLIN, XULIA BETH 032696675

027015955 - EOI de Lugo (Lugo) I50,00 592011FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA 076827734

027015955 - EOI de Lugo (Lugo) I50,00 592011CEDEIRA DAMIL, AMPARO 032764180

027015955 - EOI de Lugo (Lugo) I50,00 592011IGLESIAS LORIGA, MARÍA ÁNGELES 034888937

027015955 - EOI de Lugo (Lugo) I50,00 592011LOSADA PÉREZ, ANA MARÍA 034992900

027016421 - EOI de Monforte de Lemos (Monforte de Lemos)

I50,00 592011DEL RÍO CAAMAÑO, MARÍA ALICIA 034951308

Páxina de 256245

Page 246:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Inglés

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

592011

027020690 - EOI de Ribadeo (Ribadeo)

I50,00 592011SOCAS REGOS, MARIA DEL MAR 032793508

027020628 - EOI de Viveiro (Viveiro) R50,00 592011RODRÍGUEZ BUGÍA, JUANA MARÍA 032694107

027016421 - EOI de Monforte de Lemos (Monforte de Lemos)

I50,00 592011DOPICO RODRÍGUEZ, ANA MARÍA 076416473

Biling.

Italiano

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

592012

0 36018689 - EOI de Pontevedra (Pontevedra)

41,30HUERTA GONZÁLEZ, MARÍA ÁNGELES 010897478

0 27015955 - EOI de Lugo (Lugo)25,07CARBÓN PUENTE, MARÍA INMACULADA

076866739

0 15023132 - EOI da Coruña (Coruña (A))

12,40AMENEIROS VÁZQUEZ, FRANCISCO JOSÉ

050716628

00,00GONZÁLEZ PIÑEIRO, MARÍA CRISTINA 036171987

00,00BARCELLONA , GIADA MARIA 0X3532221

00,00MASCHI , ROBERTA 0X9767023

00,00PARADA QUEIJA, MARÍA NIEVES 036081930

027016421 - EOI de Monforte de Lemos (Monforte de Lemos)

I50,00 592012MARTÍNEZ CORBILLÓN, IGNACIO 046899916

027020628 - EOI de Viveiro (Viveiro) I50,00 592012DELLE MONACHE , MARCO 0X7431025

Páxina de 256246

Page 247:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Portugués

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

592015

00,00OTERO LOJO, EUGENIO 035312318

00,00VILLAVERDE LAMAS, MARÍA 044078146

015026546 - EOI de Ferrol (Ferrol) I50,00 592015DOMÍNGUEZ PRESA, FELIPE 036146112

027015955 - EOI de Lugo (Lugo) I50,00 592015GHANIME LÓPEZ, JOSEPH 032821149

Biling.

Acordeón

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

594401

0 36019700 - CMUS Profesional Manuel Quiroga (Pontevedra)

83,70FRAGA TRABA, FERNANDO 076364336

Biling.

Canto

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

594403

0 15032418 - CMUS Profesional de Santiago (Santiago de Compostela)

35,52BARBARA CRIADO, MARÍA TERESA 032761933

Biling.

Clarinete

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

594404

0 15032303 - CMUS Profesional da Coruña (Coruña (A))

43,32BELLO GARCÍA, JOSÉ MARÍA 022141566

Páxina de 256247

Page 248:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Clarinete

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

594404

028065711 I3 15032303 - CMUS Profesional da Coruña (Coruña (A))

29,88 594404GALÁN ESTACIO, MARÍA ÁNGELES 033404368

015032418 - CMUS Profesional de Santiago (Santiago de Compostela)

I325,66 594404LÓPEZ PUIG, VICENTE 020005514

015032303 - CMUS Profesional da Coruña (Coruña (A))

R50,00 594404GARCÍA FERNÁNDEZ, ANTONIO 052499666

027016558 - CMUS Profesional de Lugo (Lugo)

I50,00 594404MARTÍNEZ SABIO, IVÁN 032679858

032016443 - CMUS Profesional de Ourense (Ourense)

I50,00 594404COMESAÑA ÁLVAREZ, SANTIAGO 036121597

Biling.

Contrabaixo

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

594406

005005577 I3 32016443 - CMUS Profesional de Ourense (Ourense)

61,66 594406GIL AGERO, JOSÉ JAVIER 007832611

Biling.

Coro

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

594407

0 36024471 - CMUS Profesional de Vigo (Vigo)

61,50GUTIÉRREZ VILORIA, JUDIT 009358329

Páxina de 256248

Page 249:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Fagot

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

594408

0 15032303 - CMUS Profesional da Coruña (Coruña (A))

30,85UBACH AZNAR, EMILIO 073502913

0 15032303 - CMUS Profesional da Coruña (Coruña (A))

11,20DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, LUIS 052738043

Biling.

Frauta travesa

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

594410

0 15032303 - CMUS Profesional da Coruña (Coruña (A))

90,12CABO MESSEGUER, JULIO ÁNGEL 051664888

0 15027617 - CMUS Profesional Xan Viaño (Ferrol)

64,15CONCHEIRO GUERRICO, CÉSAR 009775736

0 15027617 - CMUS Profesional Xan Viaño (Ferrol)

38,90GIL PERIS, MIGUEL 044792008

00,00ESTEVEZ SALGUEIRO, JULIA 053182610

036019700 - CMUS Profesional Manuel Quiroga (Pontevedra)

I50,00 594410ALONSO GARCÍA, ALEJANDRO 020152732

027016558 - CMUS Profesional de Lugo (Lugo)

I50,00 594410PANTÍN LÓPEZ, OLALLA 032682725

032016443 - CMUS Profesional de Ourense (Ourense)

I50,00 594410GARCÍA RIVEIROS, SORAYA 046913677

Biling.

Fundamentos composición

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

594412

0 36024471 - CMUS Profesional de Vigo (Vigo)

13,90MORENO PÉREZ, MIGUEL FRANCISCO030513883

Páxina de 256249

Page 250:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Fundamentos composición

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

594412

032016443 - CMUS Profesional de Ourense (Ourense)

I513,22 594412GARCÍA-MENDOZA FERNÁNDEZ, MARÍA

016060399

09,41CANTAL MARIÑO, JOSÉ ANTONIO 036157361

06,28EIRAS TOJO, JUAN MANUEL 036125861

Biling.

Historia da música

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

594416

041,11LÓPEZ RODRÍGUEZ, JAVIER MARÍA 033315793

0 36024471 - CMUS Profesional de Vigo (Vigo)

33,50SICILIA POYATO, CARMEN ROCÍO 048865129

0 36024471 - CMUS Profesional de Vigo (Vigo)

25,10VILAS RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 033251684

00,00LOPEZ COBAS, LORENA 076819788

Biling.

Oboe

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

594419

0 15032303 - CMUS Profesional da Coruña (Coruña (A))

55,54TARRÍO ALADRO, DANIEL 009415145

Páxina de 256250

Page 251:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Percusión

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

594422

032016443 - CMUS Profesional de Ourense (Ourense)

I514,25 594422VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, MARCOS MANUEL

076711128

036024471 - CMUS Profesional de Vigo (Vigo)

I50,00 594422RODRÍGUEZ GARCÍA, DAVID 053170841

00,00GONZÁLEZ OUTUMURO, DAVID 034963094

015032418 - CMUS Profesional de Santiago (Santiago de Compostela)

I50,00 594422PÉREZ MESTRE, JORGE CÉSAR 044765893

032016443 - CMUS Profesional de Ourense (Ourense)

I50,00 594422GONZÁLEZ FAÍLDE, DARIO 035316185

015027617 - CMUS Profesional Xan Viaño (Ferrol)

I50,00 594422GRAU DÍAZ, VICENT 073561589

015027617 - CMUS Profesional Xan Viaño (Ferrol)

I50,00 594422SALGUEIRO ALONSO, PABLO 036154487

Biling.

Piano

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

594423

0 15027617 - CMUS Profesional Xan Viaño (Ferrol)

36,00ESPIDO LATA, LIDIA 046901649

036019700 - CMUS Profesional Manuel Quiroga (Pontevedra)

I3 0460002222,20 594423GRELA GONZALEZ, PEDRO ANTONIO 053165113

036024471 - CMUS Profesional de Vigo (Vigo)

I3 0500557718,57 594423PALACIOS TOLEDO, EVA MARIA 006247397

0 36024471 - CMUS Profesional de Vigo (Vigo)

17,44DIAGO BUSTO, PABLO 046918527

0 15027617 - CMUS Profesional Xan Viaño (Ferrol)

17,20MORYATOVA YAKIMYCHEVA, IRINA 047437968

036019700 - CMUS Profesional Manuel Quiroga (Pontevedra)

I50,00 594423SALGADO SABARIZ, LETICIA 044469418

Páxina de 256251

Page 252:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Piano

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

594423

027016558 - CMUS Profesional de Lugo (Lugo)

I50,00 594423DAPENA MERLÁN, LORENA 032697618

036019700 - CMUS Profesional Manuel Quiroga (Pontevedra)

I50,00 594423FOLGAR FERREIRO, LETICIA 035452302

027016558 - CMUS Profesional de Lugo (Lugo)

I50,00 594423BARRO LÓPEZ, HÉCTOR 032686288

027016558 - CMUS Profesional de Lugo (Lugo)

I50,00 594423ROMERO TABEAYO, ISABEL 053169260

027016558 - CMUS Profesional de Lugo (Lugo)

I50,00 594423ABELAIRAS LEMOS, LUCÍA 044454289

027016558 - CMUS Profesional de Lugo (Lugo)

I50,00 594423GARCÍA REGADÍO, SUSANA 033341805

Biling.

Saxofón

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

594424

0 15032418 - CMUS Profesional de Santiago (Santiago de Compostela)

15,02CABALAR FILGUEIRAS, ALEJANDRO 032656849

036024471 - CMUS Profesional de Vigo (Vigo)

I3 36019700 - CMUS Profesional Manuel Quiroga (Pontevedra)

10,75 594424OTERO QUESADO, JUAN CARLOS 036064366

036019700 - CMUS Profesional Manuel Quiroga (Pontevedra)

R53,00 594424MARIÑO VÁZQUEZ, MARCOS 033350339

02,00BARRO ALONSO, IVÁN 076416848

Biling.

Trombón

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

594426

Páxina de 256252

Page 253:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Trombón

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

594426

0 15032303 - CMUS Profesional da Coruña (Coruña (A))

54,61CENTELLES FABADO, ARTURO 033406004

Biling.

Trompa

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

594427

0 15032303 - CMUS Profesional da Coruña (Coruña (A))

73,46BERNAT ALCAIDE, JUAN BAUTISTA 052722381

0 15032303 - CMUS Profesional da Coruña (Coruña (A))

39,04TUR CATALA, LUIS 048295887

Biling.

Trompeta

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

594428

0 15032303 - CMUS Profesional da Coruña (Coruña (A))

37,92RODRÍGUEZ RAMOS, JOSÉ 033277394

00,00PARDO TEIJEIRO, MIGUEL ÁNGEL 032666910

00,00CUPEIRO LÓPEZ, ABRAHÁN 033349117

036019700 - CMUS Profesional Manuel Quiroga (Pontevedra)

I50,00 594428PÉREZ ARIAS, JOSÉ 036143653

Biling.

Tuba

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

594429

Páxina de 256253

Page 254:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Tuba

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

594429

002004616 I3 32016443 - CMUS Profesional de Ourense (Ourense)

39,10 594429NAVARRO SERRANO, JOSÉ VICENTE 079160361

032016443 - CMUS Profesional de Ourense (Ourense)

R53,00 594429VÁZQUEZ CARRERA, JONATHAN 076994455

Biling.

Viola

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

594431

047011164 I3 15032303 - CMUS Profesional da Coruña (Coruña (A))

15,70 594431ARCONES TORO, MARGARITA VERONICA

044903698

Biling.

Violín

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

594433

0 27016558 - CMUS Profesional de Lugo (Lugo)

24,81ÁLVAREZ PÉREZ, FEDERICO 032829083

00,00POCIENE , NATALIJA 0X1902709

032016443 - CMUS Profesional de Ourense (Ourense)

I50,00 594433SHULMAN KASPARAITIS, EDITA 035585003

036019700 - CMUS Profesional Manuel Quiroga (Pontevedra)

I50,00 594433CAO IGLESIAS, HUMBERTO 076869849

027016558 - CMUS Profesional de Lugo (Lugo)

I50,00 594433SANJUAN PÉREZ, MARÍA ISABEL 033331722

036019700 - CMUS Profesional Manuel Quiroga (Pontevedra)

I50,00 594433LAMAS CARRAL, XACOBE 044826077

027016558 - CMUS Profesional de Lugo (Lugo)

I50,00 594433MARTÍNEZ VICENTE, SILVIA 047350161

Páxina de 256254

Page 255:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Linguaxe musical

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

594460

028040246 R3 15032418 - CMUS Profesional de Santiago (Santiago de Compostela)

32,60 594460BALO GONZÁLEZ, MÓNICA 052483760

027,80ABREU FERNÁNDEZ, PABLO 034871180

011007946 I3 15032418 - CMUS Profesional de Santiago (Santiago de Compostela)

18,78 594460TENORIO GONZÁLEZ, MARÍA AUXILIADORA

074931295

015032303 - CMUS Profesional da Coruña (Coruña (A))

I50,00 594460GÓMEZ ALONSO, ISABEL 053173544

015027617 - CMUS Profesional Xan Viaño (Ferrol)

I50,00 594460CASTRILLÓN DÍAZ, MARÍA TERESA 032673762

015027617 - CMUS Profesional Xan Viaño (Ferrol)

I50,00 594460PITA EVIA, CATARINA 032683906

036019700 - CMUS Profesional Manuel Quiroga (Pontevedra)

I50,00 594460DIOS DOMÍNGUEZ, MARÍA PILAR 034896178

Biling.

Debuxo artístico e cor

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

595507

015015834 - E.ART Mestre Mateo (Santiago de Compostela)

I330,75 595507LÁZARO SASTRE, ÁNGEL MANUEL 007850245

Biling.

Fotografía

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

595515

0 32016030 - E.ART Antonio Failde (Ourense)

32,95GARCIA FERREIRO, ARMANDO 033303226

Páxina de 256255

Page 256:  · Biling. Xeralista Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade Apdo. Tipo adxudicada Centro resulta 510600 15990027 - DEP Inspección de Ferrol 0 (Ferrol) 3 I 36990037 -

Biling.

Historia da arte

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

595516

0 36019621 - ESCO de C. e Restauración de Bens Cult. (Pontevedra)

54,49GRANADOS MARÍN, JOSÉ 032755588

Biling.

Fotografía e procesos de reproducción

TipoApdo.Nome DNI Puntuación Centro, corpo e especialidade adxudicada

Centro resulta

596608

0 27006589 - E.ART Ramón Falcón (Lugo)

98,90HERNÁNDEZ DIÉGUEZ, MARÍA VICTORIA

033305294

Páxina de 256256