Allioli 247

of 16/16
“Cal denunciar la ‘titolitis’ i defugir una formació entesa com a negoci” Entrevista amb Mª Ángeles Llorente, directora de l’Escola de Formació Sindical Melchor Botella > pàg. 16 Els objectius de la llei d’economia sostenible per a la formació professional DÓNA UN COLP DE MÀ STEPV amplia la campanya de defensa de l’escola pública STEPV demana al govern espanyol que prioritze l’educació > pàg. 3 > pàg. 7 > pàg. 9 2012 suposarà un avanç cap a la privatització L’anàlisi del pressupost educatiu de la Generalitat valenciana confirma la retallada de professorat i l’aposta del govern per la privatització de l’ensenyament > pàg. 4-5 Al servei de l’empresa Els plans del conseller Ciscar per a l’educació valenciana Allioli Quaderns de l’ensenyament del País Valencià · Núm. 247 · Època IV · Gener 2012 Intersindical INTERSINDICAL VALENCIANA Educació vol modificar l’acord de professorat interí per empitjorar-ne les condicions laborals > pàg. 2-3 (… i les del professorat funcionari)
 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  241
 • download

  13

Embed Size (px)

description

Allioli núm 247. Gener 2012

Transcript of Allioli 247

 • Cal denunciar la titolitis i defugir una formacientesa com a negociEntrevista amb M ngeles Llorente, directora delEscola de Formaci Sindical Melchor Botella

  > pg. 16

  Els objectius dela llei deconomiasostenible per a la formaciprofessional

  DNA UN COLP DE M

  STEPV ampliala campanya dedefensa delescola pblica

  STEPV demanaal governespanyol queprioritzeleducaci

  > pg. 3 > pg. 7> pg. 9

  2012suposar un avan cap a la privatitzaciLanlisi del pressupost educatiu de la Generalitat valenciana confirma la retallada de professorat i laposta del govern per la privatitzaci de lensenyament

  > pg. 4-5

  Al servei de lempresaEls plans del conseller Ciscar per a leducaci valenciana

  AllioliQuaderns de lensenyament del Pas Valenci Nm. 247 poca IV Gener 2012Intersindical

  INTERSINDICALVALENCIANA

  Educaci vol modificar lacord deprofessorat inter per empitjorar-ne les condicions laborals> pg. 2-3

  ( i les del professorat funcionari)

 • EN PRIMER PLA LES RETALLADES EN EDUCACI

  247 / GENER 20122

  POCA IV - Nm. 247 GENER2012 SINDICAT DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DE LENSENYAMENT DEL PASVALENCI. INTERSINDICAL VALENCIANA (STEPV) DIRECTOR:Amadeu Sanz COORDINADORA:Rosa RoigREDACCI: Marc Candela, Beatriu Cardona, Vicent Mauri COLLABORACI: CarlosAliaga, Amlia , Macu Gimeno, Benjamn Gimnez, Xavi Izquierdo, Lola Navarro, MaviOliver, Yolanda Pons, CORRECCI LINGSTICA:Toni SorianoDISSENY I MAQUETACI:Grcia Ausis, Amadeu SanzADMINISTRACI, REDACCI I PUBLICITAT: Juan de Mena, 18, bxs. 46008 Valncia.Telfon 96 391 91 47 Fax 96 392 43 34 [email protected] www.intersindical.org/stepv TIRATGE:15.000 exemplars ISSN:1576-0197 DEPSITLEGAL:V-1.454-1981 FRANQUEIG CONCERTAT:46/075 INTERSINDICAL VALENCIANA ALACANT: Glorieta P. Vicente Mogica, 5-12. 03005.Tel.965985165 ALCOI:Oliver, 1-5a. 03802. Tel. 966 54 06 02 ALZIRA:Av. Luis Suer, 28, 16.46600. Tel. 96 240 02 21 BENICARL:Pl. de lAjuntament, 3. 12580. Tel. 964 46 52 83 ELX:Maximili Thous, 121, bxs. 03201 Elx Tel. 966 22 56 16 CASTELL:Marqus deValverde, 8. 12003. Tel. 964 26 90 94 GANDIA: Sant Pasqual, 13, 1r, dta. 46700. Tel. i Fax. 96 295 07 54 VALNCIA: Juan de Mena, 18, bxs. 46008 Valncia. Tel 963919147 XTIVA: Portal del Lle, 8, 2a. 46800. Tel. 96 228 30 67 UNIVERSITAT DALACANT: EdiciCincies Socials. Tel. 965 90 95 12 UNIVERSITAT JAUME I CASTELL: Ed. Rectorat. Campus Riu Sec. Tel. 964 72 88 12 UNIVERSITAT DE VALNCIA: Blasco Ibez, 21. Tel. 96 398 30 18 UPV: Cam de Vera, s/n.Tel. 96 387 70 46 UNIVERSITAT MIGUEL HERNNDEZ (ELX):Maximili Thous, 121, bxs.Tel. 966 22 56 16 UNIVERSITAT CARDENAL HERRERA - CEU: Alfara del Patriarca. Tel. 96387 70 46 UNIVERSITAT CATLICA SANT VICENT FERRER: Godella. Tel. 96 387 70 46.

  El 7 de desembre el conseller Ciscar anunciava la intenci del seudepartament que el professorat cobrara en proporcin al aotrabajado, donant a entendre aix que, potser, aquest collectiuestava cobrant ns ara per damunt del que li corresponia i que aix,dalguna manera, depn de la discreccionalitat, ms o menysgenerosa, del patr. Es tracta duna nova desconsideraci dunaadministraci que, en lloc de dassumir com a prpia la dignitatdels treballadors i treballadores que cada dia posen la cara i el cospel sistema educatiu valenci, prefereix sembrar la insdia davantde lopini pblica i preparar aix ladveniment de la GranPrivatitzaci, justicada en una suposada ineccia del serveipblic. Al Pas Valenci ja ha comenat aquest procs de

  desforestaci dels serveispblics i les conseqnciessn visibles en laugment dela crrega de treball delpersonal als centres, ambms alumnat que cal atendre,en bona part a causa de les2.500 vacants menys queshan oferit en els dos darrersanys.

  Lobstinaci ideolgica perqu es complisca la profecia que lescolapblica s el mal, s lexcusa per a la degradaci i la culpabilitzacidel personal que la serveix i la fa possible. Aix requereix tamb, noens enganyem, desacreditar i debilitar les organitzacions quepretenguen plantar cara. Caldr recuperar, si sha perdut, el vellhbit destar junts i de parlar entre nosaltres molt sobre les coses:pels corredors, a la sala del professorat, en el claustre i enlassemblea del centre o la comarca. Sense escarafalls i ambalegria, hem de recordar-nos que no som vctimes ni culpables dela fatalitat i que conservem un poder immens de transformaci perla nostra capacitat de treball i comproms, per tamb pel nostrepotencial dassociaci i mobilitzaci. No estem sols i anem en bonacompanyia: som el professorat valenci. Ni ms ni menys.Mentre esperem que comence a actuar el nou ministre dEducacique ja va dir que los resultados de la educacin no han estado a laaltura de los recursos invertidos, que han sido muchsimos i lesconcrecions de la reforma educativa que va anunciar Mariano Rajoyamb unes enseanzas comunes en todo el territorio nacional i la supressi, sine die, de loferta pblica docupaci renovem i reforcem les nostres xarxes solidries que ens permeten rebatreuna argumentaci perversa i unes intencions malvoles amblescola pblica.

  EDITORIAL

  Deforestar lescola pblica

  No som vctimes niculpables de lafatalitat i conservemun poder immens detransformaci

  Allioli

  AllioliLeducaci no sha de considerarcom una mercaderia i un negocisubjecte a les regles del mercat,sin com un dret de les personesque han de poder exercir al llarg detota la vida. Totes les personeshan de tindre accs a una educa-ci pblica, gratuta i de qualitat atravs dels collegis, instituts i uni-versitats pbliques. El Sindicat

  considera que, davant el canvi degovern, cal una poltica afavorido-ra daquests principis, una escolapblica per a totes i tots, i no unaescola subsidiria de la privada. Enaquest sentit, STEPV mostra pre-ocupaci per les declaracions i lesaccions dels mxims dirigents delPP de desconsideraci envers les-cola pblica, i lapellaci perqu,per a fer front a la crisi generada

  pels especuladors, els mercats i labanca, es retallen els pressupostosdestinats a leducaci i als serveispblics. Les retallades sestanaplicant a casa nostra, al Pas Va-lenci, com en altres comunitatsautnomes governades per la dre-ta: a Catalunya, Castella-la Manxa,Comunitat Autnoma de Madrid,Galcia i les Balears. Els governsautonmics safanyen a reduir els

  Amb el canvi en el panorama poltic espanyol, STEPV ofereix consens per exigeix que leducaci no siga objecte de sectarismes ideolgics

  STEPV demana al nou govern espanyol que prioritze les inversions en educaci

  La conselleria vol modificarlacord de professorat interper empitjorar-ne lescondicions laboralsProposa pagar el juliol i lagost noms a qui obtingavacant en els tres primers actes dadjudicaci

  Condiciona a un nou acord la idea de reduir la jornadao cessar a partir de l1 de juny

 • Allioli El 23 de novembre se celebr, en laMesa Tcnica, en qu la ConselleriadEducaci va presentar lesborranyduna nova ordre que ha de substitu-ir lacord de personal inter signat arafa poc ms dun any.

  Lesborrany inicial enviat al Sindi-cat modificava greument les condi-cions laborals del professorat, perqucomprometia el cobrament de lestiuper a aquelles vacants adjudicades apartir del setembre, i proposava la re-ducci de jornada o el cessament, apartir de l1 de juny, per a aquelles al-tres que es quedaren sense hores lec-tives o resultaren afectades per unadisminuci daquestes. A ms, Edu-caci volia convertir en peridiquesles actuals adjudicacions setmanals.

  STEPV, junt amb el sindicat AFID, varebutjar des de linici la modificaci dunacord que, per principi, ja era deficienti insatisfactori. Cal recordar que STEPVva signar lacord ara denunciat perquen una situaci de retallades educati-ves, calia preservar les condicions la-borals i millorar-les en aspectes comla restricci territorial de les vacantsoferides. El sindicat procura ara rescatarmillores que no va ser possible acordaraleshores i que depenen ms de la pla-

  nificaci educativa que duna despesaeconmica significativa. Fins ara, lapressi sindical, que ha rebut el suportdel professorat en les assembleesque ha convocat STEPV al llarg deldesembre, ha aconseguit que en lesreunions mantingudes amb lAdmi-nistraci educativa, aquesta haja mo-dificat la postura inicial respecte al co-brament del juliol i lagost, i respec-te al cessament del professorat interque no tinga docncia directa a partirde l1 de juny. Tanmateix, STEPV i AFID(Associaci de Funcionaris Interins Do-cents) consideren que cal mantindrela pressi, tant en les reunions com enel carrer.

  En aquest sentit, en les assemble-es del professorat sha acordat crearuna coordinadora de professorat interper fer el seguiment de les negocia-cions, per tamb per plantejar altresqestions que preocupen el profes-sorat inter.

  STEPV vol recordar tamb que elprofessorat funcionari no s ali a lalluita del professorat inter, ats quelempitjorament de la situaci laboraldun collectiu repercutiria, directa-ment, en les condicions laborals delaltre collectiu, com hem vist que pas-sa en altres territoris de lEstat.

  EN PRIMER PLA LES RETALLADES EN EDUCACI

  GENER 2012 / 247 3

  La Junta de Personal deValncia, en defensa d els serveis pblics

  La permanent de la Junta de Per-sonal Docent no Universitari de Va-lncia va decidir en una reuni ce-lebrada el 14 de novembre de 2011aprovar una resoluci en defensadels serveis pblics i de lestat delbenestar, i de rebuig a les retalla-des que els diferents governs, delEstat i del Pas Valenci, estan re-alitzant en els recursos de les ad-ministracions pbliques, en justcia,en sanitat, en educaci i en els sis-temes de protecci social. Aix ma-teix es va adherir a les mobilitza-cions que tinguen lloc en defensadels serveis pblics i de lestat delbenestar.

  Rebuig de la denncia i de la proposta de novaredacci dels articles denunciats. La pressisindical fora que la conselleria no imposelordre amb la nova redacci.

  STEPV convoca assemblees a Alacant, Va-lncia i Castell de professorat inter, en lesquals el professorat rebutja frontalment laproposta de la conselleria i acorda pressio-nar lAdministraci per mantindre aquellsguanys adquirits quant al cobrament delestiu.

  Els sindicats STEPV, CCOO i UGT convoquenconcentracions de rebuig a Alacant, Caste-ll i Valncia de rebuig.

  STEPV rebutja aquesta proposta. Empitjorala situaci anterior (cobrament fins al 31 doc-tubre).

  Inacceptable. A ms, comportaria una segonaretallada dels desdoblaments, desprs queel curs passat es reduren els mduls sus-ceptibles de ser desdoblats.

  Aquestes vacants sn totes les necessriesper a posar en marxa el curs i han destarprevistes per planificaci educativa al finaldel curs i, com a mxim, al setembre. Laresta de vacants sn sobrevingudes (jubila-cions, defuncions, excedncies, etc.). Pertant, les que estan previstes per planificacihan de cobrir-se fins al 31 dagost.

  Totes les vacants que responguen a la pla-nificaci educativa per a posar en marxa elcurs tinguen nomenament fins al 31 dagost,independentment de la data en qu siguenadjudicades.

  STEPV, CCOO, CSIF, ANPE i UGT convoquennoves concentracions a Alacant, Castell i Va-lncia pel manteniment de lacord.

  Pretn denunciar tres articles i la Disposi-ci Addicional 3 de lacord de prof. Inter iproposa una nova redacci mitjanant unaordre.

  A partir de setembre no es paga a ning les-tiu. Les adjudicacions seran peridiques, nosetmanals. Es cessar o reduir la jornadai retribucions a partir de l1 de juny a qui esquede sense totes i part de les hores lecti-ves.

  Cobrament de l'estiu: Conselleria modificala proposta inicial i proposa que noms co-bren lestiu qui tinga vacant en les tres pri-meres adjudicacions de setembre.

  Reducci de jornada o cessament l'1 dejuny: Proposa ara que afecte al professoratde desdoblament en els cicles formatiusdFP.

  Definici de vacant dinici de curs: Conselle-ria mant que les vacants dinici de curs snles que soferten en els tres primers actesdadjudicaci de setembre.

  Abonar els mesos de juliol i agost a qui ob-tinga vacant en les tres primeres adjudica-cions a partir de setembre.

  Novetat:Comproms que aquestes tres pri-meres adjudicacions seran per cada cos i esproduiran abans del 15 o del 31 doctubre. Laresta daspectes que pretenien modificar esretirarien, sempre i quan els sindicats ac-cepten la proposta destiu i sarribe a un nouacord

  Convocatria de MesaSectorial i Tcnica per al23 de neovembre

  Mesa Sectorial i Tcnica

  Assemblees STEPV

  Concentracions

  Mesa Tcnica

  Grup de treball

  Concentracions

  21-N

  23-N

  24-N

  30-N

  7-D

  14-D

  15 -Dz