2011 - isei-ivei. ... LEHEN HEZKUNTZAKO 4. maila EMAITZEN ETA ALDAGAIEN TXOSTENA 2011 2...

download 2011 - isei-ivei. ... LEHEN HEZKUNTZAKO 4. maila EMAITZEN ETA ALDAGAIEN TXOSTENA 2011 2 Argitaratzailea:

of 217

 • date post

  07-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 2011 - isei-ivei. ... LEHEN HEZKUNTZAKO 4. maila EMAITZEN ETA ALDAGAIEN TXOSTENA 2011 2...

 • EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA

  e v a l u a c i ó n d i a g n ó s t i c a

  EMAITZEN TXOSTENA

  ETA ALDAGAIEN AZTERKETA

  LEHEN HEZKUNTZAKO 4. MAILA

  2011

 • LEHEN HEZKUNTZAKO 4. maila EMAITZEN ETA ALDAGAIEN TXOSTENA 2011

  2

  Argitaratzailea: ISEI-IVEI

  Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea

  Asturias, 9 -3

  48015 Bilbao

  Tel.: 94 476 06 04

  Info@isei-ivei.net

  www.isei-ivei.net

  2012ko maiatza

  Txostena egin dutenak: Amaia Arregi Martínez, Eduardo Ubieta Muñuzuriren

  aholkularitza teknikoarekin eta ISEI-IVEIko zuzendaritza-taldearen berrikusketa eta

  onarpenarekin.

  Ebaluazio diagnostikoko prozesuaren garapenean parte hartu dutenak: Alfonso Caño,

  koordinatzailea; Cristina Elorza, Arrate Egaña, Inmaculada Tambo, Araceli de Francisco,

  Esmeralda Alonso, Trini Rubio eta Jesús Grisaleña, itemak egitearen arduradunak;

  Berritzeguneko aholkulariak, itemen egileak; José Luis Tranche, estatistikako kalkuluak; Mikel

  Urkijo, informatika-aplikazioaren kontrola; Yolanda Méndez eta Araceli Angulo, proben

  aplikazio kontrola; Carmen Nuñez eta Jose Ramón Ugarriza, digitalizazioa.

  Azaleko irudia: Alicia Sainz. Y más… 4. Mihisearen gaineko olioa, teknika mistoa. 100x100.

  mailto:Info@isei-ivei.net http://www.isei-ivei.net/

 • LEHEN HEZKUNTZAKO 4. maila EMAITZEN ETA ALDAGAIEN TXOSTENA 2011

  3

  AURKIBIDEA

  1. Sarrera 7 a) Ebaluazio diagnostikoaren helburuak eta ezaugarriak………………………………………. 7 b) Txostenaren helburua………………………………………………………………………. 8 c) Txostenaren edukia…………………………………………………………………………. 9

  2. Proben eta aplikazio-prozesuaren deskribapena 11 a) Aplikazio-prozesua………………………………………………………………………….. 13 b) Populazioaren deskribapena………………………………………………………………… 13 c) Probako hizkuntza…………………………………………………………………………... 19 d) Errendimendu-proben deskribapena………………………………………………………... 19 e) Finkatutako gaitasun mailak…………………………………………………………………. 20 f) Ikaslearen galdera-sorta……………………………………………………………………... 21 g) Indize sozioekonomikoa eta kulturala………………………………………………………. 22

  3. Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleen ebaluazioko emaitzak 27

  3.A. Ebaluatutako oinarrizko konpetentziak 29

   Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia 31 a) Emaitza orokorrak Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian………………… 31 b) Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren emaitzak dimentsioen arabera…... 33 c) Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako emaitzak geruzen arabera………... 35 d) Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako emaitzak dimentsioen eta geruzen

  arabera……………………………………………………………………………………... 36

  e) Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren emaitzak hizkuntza-ereduen arabera……………………………………………………………………………………...

  37

  f) Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren emaitzak etxeko hizkuntzaren arabera……………………………………………………………………………………...

  41

  g) Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren emaitzak indize sozioekonomiko eta kulturalaren arabera (ISEK)……………………………………………………………

  42

  h) Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian errendimenduaren bilakaera (ED09- ED10-ED11)………………………………………………………………………………..

  44

  i) Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren azterketatik eratorritako ondorioak…………………………………………………………………………………..

  47

   Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia 49 a) Emaitza orokorrak………………………………………………………………………… 50 b) Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren emaitzak dimentsioen arabera... 51 c) Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren emaitzak geruzen arabera…….. 53 d) Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako emaitzak dimentsioen eta

  geruzen arabera…………………………………………………………………………… 54

  e) Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren emaitzak etxeko hizkuntzaren arabera……………………………………………………………………………………...

  56

  f) Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren emaitzak indize sozioekonomiko eta kulturalaren arabera (ISEK)………………………………………….

  57

  g) Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian lortutako eta esperotako emaitzen arteko alderaketa, ISEKen arabera………………………………………………

  58

  h) Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian errendimenduan izan den bilakaera: ED09-ED10-ED11……………………………………………………………….

  59

  i) Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzien emaitzen azterketatik abiatutako ondorioak…………………………………………………………………………………..

  61

 • LEHEN HEZKUNTZAKO 4. maila EMAITZEN ETA ALDAGAIEN TXOSTENA 2011

  4

   Matematikarako konpetentzia 63

  a) Emaitza orokorrak………………………………………………………………………… 63 b) Emaitzak Matematikarako konpetentziako dimentsioen arabera…………………………... 64 c) Matematikarako konpetentziaren emaitzak geruzen arabera……………………………….. 66 d) Matematikarako konpetentziaren emaitzak dimentsioen eta geruzen arabera……………... 68 e) Matematikarako konpetentziako emaitzak probako hizkuntzaren eta etxeko hizkuntzaren

  arabera……………………………………………………………………………………... 69

  f) Matematikarako konpetentziako emaitzak, indize sozioekonomiko eta kulturalaren arabera (ISEK)……………………………………………………………………………....

  74

  g) Matematikarako konpetentzian lortutako eta esperotako emaitzen arteko alderaketa, ISEKen arabera, geruzaka…………………………………………………………………..

  75

  h) Matematikarako konpetentziaren errendimenduaren bilakaera: ED09-ED10-ED11……….. 76 i) Matematikarako konpetentziako emaitzen azterketatik ateratako ondorioak……………... 79

   Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia 81

  a) Emaitza orokorrak………………………………………………………………………… 82 b) Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako dimentsioen araberako emaitzak………………… 84 c) Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako emaitzak geruzen arabera………... 85 d) Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako emaitzak dimentsioen eta geruzen

  arabera…………………………………………………………………………………….. 86

  e) Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako emaitzak hizkuntza-ereduen arabera…………….. 87 f) Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren emaitzak indize sozioekonomiko

  eta kulturalaren arabera (ISEK)…………………………………………………………… 88

  g) Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian lortutako eta esperotako emaitzen alderaketa ISEK mailaren arabera………………………………………………………….

  89

  h) Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren emaitzak ingelesezko eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzearen arabera…………………………………………...

  90

  i) Ingelesezko eskolaz kanpoko jarduerak eta ebaluatutako beste konpetentzia batzuetako emaitzak……………………………………………………………………………………

  91

  j) Eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzen duten ikasleen ISEK maila………………….. 92 k) Ingelesezko eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzen duten ikasleen ehunekoa

  geruzen arabera…………………………………………………………………………… 92

  l) Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren azterketatik etorritako ondorioak 95

  3.B. Geruzen ezaugarriak ISEKen arabera 97

  a) A geruza publikoa………………………………………………………………………….. 103 b) B geruza publikoa………………………………………………………………………….. 107 c) D geruza publikoa………………………………………………………………