PISA 2015 EUSKADI EMAITZEN TXOSTENA ... PISA 2015 Euskadiko Txostena 2 2017ko urtarrila. ISEI-IVEI...

download PISA 2015 EUSKADI EMAITZEN TXOSTENA ... PISA 2015 Euskadiko Txostena 2 2017ko urtarrila. ISEI-IVEI Irakas-sistema

of 155

 • date post

  08-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PISA 2015 EUSKADI EMAITZEN TXOSTENA ... PISA 2015 Euskadiko Txostena 2 2017ko urtarrila. ISEI-IVEI...

 • PISA 2015 EUSKADI

  EMAITZEN TXOSTENA

  Irakurketari, Matematikari eta Zientziei dagokien 15

  urteko ikasleen Nazioarteko Ebaluaziorako

  Proiektua.

 • PISA 2015 Euskadiko Txostena 2

  2017ko urtarrila.

  ISEI-IVEI

  Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea

  Egileak: Francisco Luna, Mª Dolores Damborenea eta Joserra Ugarriza.

  Laguntza teknikoa: Eduardo Ubieta.

  Asturias, 9, 3 - 48015 BILBO

  info@isei-ivei.net - http://www.isei-ivei.hezkuntza.net

  mailto:info@isei-ivei.net http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/

 • PISA 2015 Euskadiko Txostena 3

  AURKIBIDEA

  1. PISA 2015eko APLIKAZIOA ........................................................................................................................ 5

  1.1. PISA EBALUAZIO PROGRAMA ................................................................................................................ 7

  1.2. APLIKAZIOAREN EZAUGARRIAK 2015EAN ...................................................................................... 11

  1.3. APLIKAZIO PROZESUA ETA GERTAKARIAK ...................................................................................... 13

  2. PISA 2015eko LAGINAREN ANALISIA ................................................................................................ 15

  2.1. 2015EAN EBALUATURIKO LAGINA ETA ALDERAKETA AURREKO EDIZIOEKIN ..................... 17

  2.2. 15 URTEKO EUSKADIKO BIZTANLERIAREN ANALISIA: 2012-2015 ALDERAKETA ................ 18

  2.3. LAGINAREN BESTE ANALISI BATZUK (lagin haztatua). ................................................................ 20

  2.3.1. ISEKAREN ARABERA ....................................................................................................................... 20 2.3.2. IKASMAILAREKIKO ADIN-EGOKITASUNAREN ARABERA .......................................................... 23 2.3.3. IKASLEEN SEXUAREN ARABERA ......................................................................................... 24 2.3.4. PROBRAKO HIZKUNTZAREN ARABERA ............................................................................... 25 2.3.5. FAMILIA-HIZKUNTZAREN ARABERA ................................................................................... 25 2.3.6. IKASLEEN JATORRIAREN ARABERA: BERTAKOAK ETA ETORKINAK. ................................... 27

  2.4. PISA 2015EAN HAUTATUTAKO IKASTETXEEN ADIERAZGARRITASUNA. ............................ 28

  3. PISA 2015eko EMAITZEN ANALISIA ETA BILAKAERA ................................................................ 31

  3.1. ZIENTZIETARAKO KONPETENTZIA ..................................................................................................... 35

  3.1.1. EMAITZA OROKORRAK ETA BILAKAERA ............................................................................. 35 3.1.2. BATEZ BESTEKO PUNTUAZIOEN ARTEKO ERLAZIOA ETA ALDAKORTASUNA. .................... 42 3.1.3. EMAITZAK ERRENDIMENDU MAILEN ARABERA ................................................................ 43 3.1.4. EMAITZAK AZPIKONPETENTZIEN ARABERA ....................................................................... 47

  3.1.4.1. Zientzietako azpikonpetentziak ............................................................................................................. 48 3.1.4.2. Zientzien ezagutza ..................................................................................................................................... 49 3.1.4.3. Zientzietako edukien arloak ................................................................................................................... 49

  3.1.5. EMAITZAK LAGINAREN ALDAGAIEN ARABERA: HEZKUNTZA SAREA ETA HIZKUNTZA

  EREDUAK ............................................................................................................................ 50 3.1.6. EMAITZAK GERUZEN ARABERA .......................................................................................... 52 3.1.7. ITEMEN AZTERKETA. .......................................................................................................... 55 3.1.8. ERRENDIMENDUARI LOTUTAKO FAKTOREAK .................................................................... 57

  3.1.8.1. Emaitzak ISEKen arabera ......................................................................................................................... 58 3.1.8.2. Emaitzak ikasleen sexuaren arabera ..................................................................................................... 62 3.1.8.3. Emaitzak ikasmailarekiko adin-egokitasun egoeraren arabera ...................................................... 65 3.1.8.4. Emaitzak probako hizkuntzaren eta familia-hizkuntzaren arabera ............................................... 69

  3.1.9. ALDAGAIEN BESTE AZTERKETA BATZUK. ........................................................................... 77

  3.1.9.2. Ikasleek zientzietara begira duten jarrera, motibazioa eta interesa ............................................. 78 3.1.9.3. Arlo metodologikoak eta didaktikoak .................................................................................................. 83

 • PISA 2015 Euskadiko Txostena 4

  3.2. IRAKURTZEKO KONPETENTZIA ........................................................................................................... 89

  3.2.1. EMAITZA OROKORRAK ETA BILAKAERA ..................................................................................... 89 3.2.2. BATEZ BESTEKO PUNTUAZIOEN ARTEKO ERLAZIOA ETA ALDAKORTASUNA (95-5

  PERTZENTILEN ARTEKO ALDEA) ......................................................................................... 92 3.2.3. EMAITZAK ERRENDIMENDU MAILEN ARABERA ................................................................ 93 3.2.4. EMAITZAK LAGINAREN ALDAGAIEN ARABERA: HEZKUNTZA SAREA ETA HIZKUNTZA

  EREDUAK ............................................................................................................................. 97

  3.2.5. EMAITZAK GERUZEN ARABERA .......................................................................................... 98 3.2.6. ERRENDIMENDUARI LOTUTAKO FAKTOREAK .................................................................. 101

  3.2.6.1. Emaitzak ISEKen arabera ...................................................................................................................... 101 3.2.6.2. Emaitzak ikasleen sexuaren arabera .................................................................................................. 104 3.2.6.3. Emaitzak ikasmailarekiko adin-egokitasun egoeraren arabera ................................................... 106 3.2.6.4. Emaitzak probako hizkuntzaren eta familia-hizkuntzaren arabera ............................................ 109

  3.3. MATEMATIKARAKO KONPETENTZIA .............................................................................................. 119

  3.3.1. EMAITZA OROKORRAK ETA BILAKAERA ........................................................................... 119 3.3.2. BATEZ BESTEKO PUNTUAZIOEN ETA ALDAKORTASUNAREN ARTEKO LOTURA (95-5

  PERTZENTILEN ARTEKO ALDEA) ....................................................................................... 122 3.3.3. EMAITZAK ERRENDIMENDU MAILEN ARABERA .............................................................. 123 3.3.4. EMAITZAK LAGINAREN ALDAGAIEN ARABERA: HEZKUNTZA SAREA ETA HIZKUNTZA

  EREDUAK .......................................................................................................................... 127 3.3.5. EMAITZAK GERUZEN ARABERA ........................................................................................ 129 3.3.6. ERRENDIMENDUARI LOTURIKO FAKTOREAK ................................................................... 131

  3.3.6.1. Emaitzak ISEKaren arabera ................................................................................................................... 131 3.3.6.2. Emaitzak ikasleen sexuaren arabera .................................................................................................. 134 3.3.6.3. Emaitzak ikasmailarekiko adin-egokitasun egoeraren arabera ................................................... 137 3.3.6.4. Emaitzak probako hizkuntzaren eta familia-hizkuntzaren arabera ............................................ 139

  4. ERANSKINAK ............................................................................................................................................... 149

 • PISA 2015 Euskadiko Txostena 5

  PISA 2015eko APLIKAZIOA 1.

 • PISA 2015 Euskadiko Txostena 6

 • PISA 2015 Euskadiko Txostena 7

  1.1. PISA EBALUAZIO PROGRAMA

  PISA (Ikasleak Ebaluatzeko Nazioarteko Programa) Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako

  Erakundeak (ELGA) sustatu duen ebaluazio proposamen bat da. Industrializatutako herrialde

  ezberdinen gobernuarteko erakunde horren xedea da bere Estatu kideen ekonomia eta gizarte

  garapena sustatzeko foro izatea.

  PISA azterketa ELGAko kidetako gobernuen arteko lankidetzaren emaitza da. Azken horiek

  egitura exekutiboak zein aditu-talde teknikoak osatu dituzte, lan-talde ezberdinen baitan,

  azterketaren tresneria nazioartean balioztatu ahal izateko kulturen eta hezkuntza sistemen arteko

  ezberdintasunak aintzat h