Transició espanyola fins a l'actualitat

download Transició espanyola fins a l'actualitat

of 25

 • date post

  18-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Treeball Pere Joan López 4t ESO transició espanyola

Transcript of Transició espanyola fins a l'actualitat

 • ndex *La transici Pgina 1 a 2

  *Primeres eleccions desprs de la dictadura..Pgina 4 a 5

  *Adolfo Surez....Pgina 7 a 9

  *Leopoldo Calvo-Sotelo... Pgina 11 a 12

  *Felipe Gonzlez Pgina 13 a 14

  *Jos Mara Aznar Pgina 15 a 17

  *Jose Lus Rodrguez Zapatero. Pgina 18 a 19

  *Mariano Rajoy.. Pgina 20

  *Opini personal Pgina 21

  *Bibliografia.. Pgina 22

 • s el perode de temps comprs entre la fi de la Dictadura fran-quista i el restabliment de les

  institucions democrtiques a Espanya.

  Els darrera anys de la dictadura no van portar cap estovament a l'hora de re-primir els sindicats o associacions pol-tiques, o b de signar sentncies de mort en el casos de terrorisme, excep-ci feta del Procs de Burgos.

  L'nica resposta a les mobilitzacions

  de la que el Govern se sentia capa

  era la repressi, com el procs 1001, al

  1973, contra deu membres

  de CCOO acusats d'associaci illcita.

  El judici s'inici el 20 de Desembre de

  1973 sota una atmosfera de terror, ja

  quinze minuts abans de la hora en qu

  havia de comenar el judici, el presi-

  dent del govern, l'almirall Carrero

  Blanco era assassinat per un comando

  d'ETA. Aquesta figura havia de ser el

  garant de la continutat del rgim a la

  mort del dictador, cosa que es va veu-

  re parcialment truncada. El nomena-

  ment a la presidncia del govern de

  l'anterior director general de segure-

  tat, Carlos Arias Navarro no deixava

  dubtes sobre la resposta del rgim: emprar la fora si calia.

  Les protestes estudiantils i va-gues, totes ferotgement repri-mides, van ser una altra cons-tant de les acaballes del rgim. El procs de gradual re-tirada del recolzament ecle-sistic - tret del d'excepcions malauradament notables - al rgim del dictador es va con-vertir en un altre dels ele-ments caracterstics del pero-de 1969-1975.

  1

 • Des del 22 de juliol de 1969, el dictador

  havia proclamat com al seu successor

  oficial al prncep Joan Carles de Borb,

  nt d'Alfons XIII, que a l'endem va

  prestar jurament de lleialtat a Franco,

  als principis del "Movimiento" i a les

  lleis fonamentals de l'Estat. Durant

  aquests primers anys de la dcada de

  1970 el paper del llavors prncep va ser

  poc rellevant polticament parlant.

  La crisi del petroli del 1973, tot que si-lenciada oficialment en les repercus-sions que per Espanya podia tenir, va a comenar a deixar senyals de la seva arribada. La recessi a nivell europeu va incidir en dues de les principals fonts de divises estrangeres: el turisme i les remeses dels treballadors emigrats. La perspectiva d'un augment de l'atur i d'una davallada del nivell de vida ava-naven un augment parallel de la mili-tncia obrera.

  Els increments salarials van ser limitats

  en un intent intil d'aturar la inflaci.

  L'increment real del cost de la vida va

  acostumar-se a estar marcadament per

  sobre de les xifres oficials d'inflaci. Do-

  nat que molts treballadors necessitaven

  cada cop ms de dues feines, o si ms

  no de nombroses hores extraor-

  dinries , per tal de cobrir les seves ne-

  cessitats, els conflictes socials van cons-

  tituir el major problema al que s'en-

  frontava el govern de Carrero Blanco.

  Els planificadors havien fracassat en el seu intent de resoldre el pro-blema de l'habitatge, i el buit fou omplert per l'especulaci immobi-liria, que va anar acompanyada de construccions de baixa qualitat i fraus.

  La protesta contra les deficients

  condicions socials - baix nivell sa-

  nitari i una inadequada organitza-

  ci dels serveis educatius i mdics

  - van servir per intensificar la cons-

  cincia de la classe obrera, que es

  va convertir en una part important

  del procs de polititzaci.

  Al llarg de 1975 es va reforar la

  censura, un cop ms, i nombrosos

  diaris van ser "segrestats".

  Quan Franco va morir, el 20 de no-vembre de 1975, desprs d'una llarga agonia i 36 anys de dictadu-ra, el sector dur del rgim ja havia perdut la partida. La soluci im-mobilista del franquisme sense Franco havia mort amb Carrero Blanco, i la soluci aperturista/continuista d'Arias Navarro

  2

 • Les eleccions generals legislatives d'

  Espanya de l'any 1977 van

  ser celebrades el dimecres 15 de

  juny. Quaranta-un anys desprs de

  les ltimes eleccions generals a Es-

  panya celebrades durant la Segona

  Repblica, els espanyols tornaven

  a decidir el seu dest a les urnes. Els

  espanyols aposten per

  la moderaci al primar els partits de

  centredreta i centreesquerra.

  El president

  del govern, Adolfo Surez, nomenat

  al juliol de 1976 pel Rei per conduir

  lareforma poltica, desembarca a la

  plataforma Centre Demo-

  crtic per liderar i crear la Uni de

  Centre Democrtic, que guan-

  ya les eleccions quedant-se

  a uns escons de la majoria absoluta.

  Un jove Felipe Gonzlez, lidera el

  PSOE des de 1974 i s el cap de llis-

  ta d'aquest partit,obtenint la sego-

  na posici amb gaireb 120 escons.

  Li arrabassa aix l'hegemonia en l'es-

  querra al PCE, partit que s'ha-

  via distingit per la seva lluita contra

  el franquisme, i que liderat per l'hi-

  stric Santiago Carrillo obt el tercer

  lloc amb 19 diputats.

  A la dreta de la

  UCD, Manuel Fraga, qui va

  ser ministre portaveu i de Turis-

  me durant elsanys del desarrollis-

  mo franquista

  i, posteriorment, vicepresident i mi-

  nistre d'Interior delprimer govern del

  rei Joan Carles, lidera la Federaci de

  Partits d'Aliana Popular

  que,representant

  al franquisme sociolgic encara que

  no ultra, obt 16 diputats.

  4

 • El PSP del professor Enrique

  Tierno Galvn concorre

  a les eleccions amb diversospartits que

  havien format part de la Federaci de

  Partits Socialistes, sota el nom Unitat So-

  cialista, i obt 6 escons.

  La Federaci de la Demo-

  crcia Cristiana, liderada per Joa-

  qun Ruiz-Gimnezs'estavella en

  les eleccions. La ultradreta no obt cap

  esc.

  Cap dels tradicionals partits republicans-

  amb l'excepci del en aquells

  dies influentPartit Comunista-, ni els

  seus hereus (Esquerra Republicana, Acci

  RepublicanaDemocrti-

  ca Espanyola, Esquerra Republicana de

  Catalunya) van poder participar en

  aquestes eleccions, ja que no se'ls va

  concedir la legalitat fins a uns mesos

  desprs de les eleccions.

  Diversos partits nacionalistes, destacant

  els catalans i bascos, obtenen represen-

  taciparlamentria. Les Corts resultants

  d'aquests comicis sn les

  que redactarien poc desprs la Constitu-

  ci de 1978.

  Adolfo Surez

  Manuel Fraga

  Santiago Carrillo

  Felipe Gonzlez

  5

 • Adolfo Surez Gonz-

  lez ( Cebreros, vila, 25 de setem-

  bre de 1932) s

  un poltic i advocat espanyol. Va

  ser president del govern

  d'Espanya (1976-1981) i s una fi-

  gura rellevant de la Transici es-

  panyola.

  Llicenciat en Dret per la Universitat de Salamanca i doctorat per la Universitat Complutense de Ma-drid, va ocupar diferents crrecs dintre de les estructures del rgim franquista de la m de Fernando Herrero Tejedor.

  En 1958, passa a formar part de la

  Secretaria General del Movi-

  ment ascendint, en 1961, a Cap

  del Gabinet Tcnic del Sotssecretari

  General, procurador en Corts per la

  provncia d'vila el 1967 i governa-

  dor civil de Segvia el 1968.

  En 1969 s designat Director Gene-

  ral de Rdio Televisi Espanyola, on

  ja havia ocupat altres crrecs en-

  tre 1964 i 1968, romanent en el

  crrec fins a 1973.

  A l'abril de 1975, novament de la

  m d'Herrero Tejedor, s

  nomenat Sotssecretari General del

  Moviment. El 11 de desem-

  bre de 1975, desprs de morir He-

  rrero Teixidor en un accident d'au-

  tombil, Adolfo Surez s nome-

  nat ministre Secretari General del

  Moviment, crrec en el qual ro-

  man en el primer gabinet

  de Carlos Arias Navarro, format

  desprs de la mort de Franco al

  novembre de 1975.

  Quan al juliol de 1976 el rei Joan

  Carles I li va encarregar la formaci

  de govern i el consegent desmun-

  tatge de les estructures franquis-

  tes, Surez era un perfecte desco-

  negut per a una gran majoria del

  poble espanyol. No obstant aix,

  als seus 43 anys, amb no poques

  dificultats, va aglutinar a un grup

  de poltics de la seva generaci

  que havien arribat a les convic-

  cions democrtiques per diversos

  camins. Va saber reunir, al costat

  de falangistes "conversos" com ell,

  a socialdemcrates, liberals, demo

  cristians, entre d'altres.

  7

 • En aquesta tasca va tenir l'ajuda de Torcuato Fernndez Miranda, que va assolir l'autoliquidaci de les Corts franquistes i treure endavant la Llei per la Reforma Poltica, i amb la del ti-nent general Manuel Gutirrez Mella-do, encarregat de tranquillitzar i con-trolar, tant com fos possible, a les altes esferes militars, compostes en la seva major part per militars que havien par-ticipat en la guerra civil i, per tant, proclius al rgim franquista.

  El 15 de juny de 1977, per primera ve-gada a Espanya des de 1936, es van celebrar eleccions generals lliures. Adolfo Surez surt guanyador de les mateixes, al capdavant d'un conglo-merat de formacions de cen