La transici³ i Espanya fins l'actualitat

download La transici³ i Espanya fins l'actualitat

of 16

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Pequeño trabajo sobre el tema especificado en el título como tarea para clase.

Transcript of La transici³ i Espanya fins l'actualitat

 • La Transici Espanyola s el perode histric durant el qual es porta a terme el procs pel qual Espanya deixa enrere el rgim

  dictatorial del general Francisco Franco, passant a regir-se per

  una constituci que consagrava un Estat social i democrtic de

  dret.

  ndex

  Pg 1: Inici de la demo-

  cracia.

  Pg. 2: Situaci econ-

  mico-social

  Pg 6: El primer go-

  vern dAdolfo Surez

  Pg 7: Nou sistema

  poltic

  Pg 9: Els governs de

  la democracia des de

  1979 fins avui.

  Pg 12: Espanya en la

  Uni Europea

  Histria

  La transici i Espanya fins

  lactualitat

  19 de mar de 2012

  Juan Abel Garca Calle

 • Inici de la democrcia S'entn per Transici Espanyola o nova restauraci

  borbnica, el Procs por el que Espanya assoliment

  passar de la dictadura de Francisco Franco, a un Estat

  social , democrtic i de dret. Les Dates de durades ms

  acceptades sn el 20 de novembre de 1975 per suport

  inici (defunci del dictador) i el 28 d'octubre de 1982

  (victria electoral del PSOE) per a suport finalitzaci.

  Context

  Situaci poltica Els darrera anys de la dictadura no van portar cap es-

  tovament a l 'hora de reprimir els sindicats o associa-

  cions poltiques, o b de signar sentncies de mort en

  el casos de terrorisme, excepci feta del Procs de

  Burgos.

  L'nica resposta a les mobil itzacions de la que el Go-

  vern se sentia capa era la repressi, com el procs

  1001, al 1973, contra deu membres de CCOO acusats

  d'associaci i l l cita. El judici s' inici el 20 de Desem-

  bre de 1973 sota una atmosfera de terror, ja quinze

  minuts abans de la hora en qu havia de comenar el

  judici , el president del govern, l 'almiral l Carrero Blan-

  co era assassinat per un comando d'ETA. Aquesta figu-

  ra havia de ser el garant de la continutat del rgim a

  la mort del dictador, cosa que es va veure parcialment

  truncada. El nomenament a la presidncia del govern

  de l 'anterior director general de seguretat, Carlos

  Arias Navarro no deixava dubtes sobre la resposta del

  rgim: emprar la fora si cal ia.

  Les protestes estudiantils i vagues, totes ferotgement

  reprimides, van ser una altra constant de les acaballes

  del rgim. El procs de gradual retirada del recolza-

  ment eclesistic - tret del d'excepcions malaurada-

  ment notables - al rgim del dictador es va convertir

  en un altre dels elements caracterstics del perode

  1969 -1975.

  La transici i Espanya fins lactualitat

  Eau dear

  -1-

 • Situaci econmico-social La crisi del petrol i del 1973, tot que si lenciada

  oficialment en les repercussions que per Espan-

  ya podia tenir, va a comenar a deixar senyals

  de la seva arribada. La recessi a nivel l euro-

  peu va incidir en dues de les principals fonts

  de divises estrangeres: el turisme i les remeses

  dels treballadors emigrats. La perspectiva d'un

  augment de l 'atur i d'una davallada del nivel l

  de vida avanaven un augment paral lel de la

  mil itncia obrera.

  Els increments salarials van ser l imitats en un

  intent intil d'aturar la inflaci. L' increment

  real del cost de la vida va acostumar -se a estar

  marcadament per sobre de les xifres oficials

  d'inflaci. Donat que molts treballadors neces-

  sitaven cada cop ms de dues feines, o si ms

  no de nombroses hores extraordinries , per

  tal de cobrir les seves necessitats, els conflic-

  tes socials van constituir el major problema al

  que s'enfrontava el govern de Carrero Blanco.

  Els planificadors havien fracassat en el seu in-

  tent de resoldre el problema de l 'habitatge, i el

  buit fou omplert per l 'especulaci immobi-

  l iria, que va anar acompanyada de construc-

  cions de baixa qualitat i fraus.

  La protesta contra les deficients condicions so-

  cials - baix nivel l sanitari i una inadequada or-

  ganitzaci dels serveis educatius i mdics - van

  servir per intensificar la conscincia de la clas-

  se obrera, que es va convertir en una part im-

  portant del procs de polititzaci.

  Al l larg de 1975 es va reforar la censura, un

  cop ms, i nombrosos diaris van ser

  "segrestats".

  DOLCE & GABANA

  -2-

 • Mort al llit del dictador Quan Franco va morir, el 20 de novembre de 1975, des-

  prs d'una l larga agonia i 36 anys de dictadura, el sector

  dur del rgim ja havia perdut la partida. La soluci im-

  mobilista del franquisme sense Franco havia mort amb

  Carrero Blanco, i la soluci aperturista/continuista

  d'Arias Navarro va quedar destruda per:

  Les maquinacions del propi sector dur del franquisme

  (bnker), com p.e. el terrorisme d'Estat automticament

  imputat al sector dur de l 'esquerra (F.R.A.P.)

  Per les seves prpies deficincies.

  Aix va dur a que coincidissin en l 'inters pel canvi

  l 'oposici democrtica i una part de l 'ol igarquia

  econmica.

  Tercera restauraci borbnica

  En virtut de la legislaci franquista, en morir el dictador

  es va anomenar per substituir - lo com a cap d'estat

  a Joan Carles de Borb, el 22 de novembre de 1975. La

  legal itzaci de la majoria de partits poltics, prvia a

  les eleccions generals de juny de 1977, va assegurar la

  composici d'unes Corts constituents on es tract de re-

  flectir la plural itat de la societat espanyola.

  La transici

  La durada de la transici varia segons les fonts:

  Alguns consideren, en una lectura curta, el perode 1975

  -1978, comprs entre la mort del dictador Francisco

  Franco, el 20 de novembre de 1975, i l 'aprovaci de la

  constituci democrtica en qu el Regne restava definit

  com a monarquia constitucional.

  Altres consideren el perode 1975 -1979, any de l 'aprova-

  ci dels Estatuts d'Autonomia de les comunitats histri-

  ques que ja van gaudir d'Estatut durant la Segona Rep-

  blica Espanyola. Sn, per ordre d'aprovaci, els estatuts

  del Pas Basc, Catalunya i Galcia.

  Nombroses fonts coincideixen tamb en designar com a

  culminaci de la transici les eleccions del 28 d'octu-

  bre de 1982, en produir-se l 'alternana poltica i guan-

  yar- les per majoria absoluta el PSOE.

  -3-

 • Dates i fets destacats

  Desprs de prendre possessi com a cap de l'Estat, el Rei Joan Carles I ratifica en el seu crrec al President del Govern del rgim franquista, Carlos Arias Navarro, per aquest, massa vinculat al rgim anterior, pre-senta la seva dimissi l'1 de ju-liol de 1976.

  Adolfo Surez es nomenat Pre-sident del Govern, i s l'encarre-gat d'entrar en converses amb els principals lders dels princi-pals partits poltics i forces so-cials emergents.

  El 15 de desembre de 1976, es celebr el Referndum per a la Reforma Poltica, que en teoria derog de forma tcita el siste-ma poltic franquista en noms cinc articles, i que es promulg com a Llei per la Reforma Polti-ca el 4 de gener de 1977. En aquesta llei es preveu la redac-ci d'una Constituci.

  La aprovaci d'aquesta norma obre pas a la celebraci de les primeres eleccions democrti-ques, el 15 de juny de 1977.

  La Unin de Centro Democrti-co (UCD) s el partit ms votat, i encarregat de formar govern. S'inicia el procs de redacci de la Constituci.

  El 29 de setembre de 1977 el president del govern deroga la llei franquista de 1938 que elimi-nava les institucions catalanes i restableix la Generalitat provisio-nal, nica instituci de l'poca de la Segona Repblica que ser re-instaurada . El 17 d'octubre de 1977 es nomena a Josep Tarra-dellascom President de la Gene-ralitat provisional i a Frederic Rahola com a Conseller de Presi-dncia.

  El 15 d'octubre es publica la llei 46/1977, d'amnistia, que suposa una Llei de punt final, que eximia als participants en el rgim feixista i als defensors i lluitadors pel restabliment del sistema democrtic.

  El 6 de desembre de 1978 s'apro-va en referndum la Constituci Espanyola, que entra en vigor el 29 de desembre. Redactada per la ponncia integrada pels dipu-tats Gabriel Cisne-ros (UCD), Manuel Fra-ga (AP), Miguel Herrero y Rodr-guez de Min (UCD), Gregorio Peces-Barba (PSOE), Jos Pedro Prez Llorca (UCD), Miquel Roca Junyent (Pacte Democrtic per Catalunya) i Jordi Sol Tu-ra (PSUC). La nova constituci establiria el sistema de la monarquia constitucional, ba-sada en un Cap d'estat hereditari i un president de govern escollit democrticament, i un sistema descentralitzat de repartiment de poder anomenat autonmic.

  A comenaments del 1981 dimiteix Adolfo Surez. Du-rant la celebraci de la vota-ci en el Congrs dels Dipu-tats per nomenar coma suc-cessor a Leopoldo Calvo Sote-lo, es produeix l'intent de cop d'Estat (conegut com el 23-F) dirigit per un tinent coronel de la Gurdia Civil, Antonio Tejero, i uns generals de l'Exrcit -Alfonso Armada i Jaime Milans del Bosch- entre d'altres.

  La UCD, partit del govern, es desintegra entre 1981 i 1982.

  El Partido Social ista

  Obrero Espaol (PSOE)

  obt la majoria absoluta

  en les eleccions d'octu-

  bre de 1982 , amb 202

  diputats al Congrs d'un

  total de 350 escons. s

  la primera victria en

  unes eleccions a Espanya

  d'un partit d'esquerres

  des de la prebll ica vic-

  tria del Front Popu-

  lar de l 'any1936.

  -4-

 • El primer govern dAdolfo Surez

  (1976-1979):

  Adolfo Surez es va enfrontar a un d