Producteorigen ccbb

download Producteorigen ccbb

If you can't read please download the document

Transcript of Producteorigen ccbb

1. Breu Historia de les CCBBItinerari de formaci sobre CCBB Novembre 2013 Presentaci basada en el document de Enrique Noguera (Inspector d'educaci CV) Adaptada per Vallivana Dosd (Coordinadora del curs) 2. Ja fa una dcada la UE decideix: Definir el perfil de persona educada en un determinat tipus de societat,el nostreDeterminar quines competncies bsiques ha de tenir un ciutad europeuPromoure l'adquisici de les competncies clau a travs del sistema educatiu i la formaci. 3. Quins sn els objectius de l'UE? 1.- Fer real l'aprenentatge al llarg de la vida i la mobilitat de les persones. 2.- Millorar la qualitat i eficincia de l'educaci i la formaci. 3.- Promoure l'equitat, la cohesi social i la ciutadania activa. 4.- Estimular la creativitat, la capacitat d'innovaci i l'esperit emprenedor a tots els nivells de l'educaci i la formaci 4. Qu desitja l'UE?Que tots els estats membres tinguen la mateixa finalitat per poden establir diferents formes d'arribar 5. I qu ha fet l'estat espanyol? Seleccionar de les CCBB de la Uni Europea les que consten en la LOE: Decreto de mnimos LOE 2006 i en la LOMCE 2014- Competncia en comunicaci lingstica:comunicar llengua materna i llengua estrangera - Competncia lgic matemtica - Competncia coneixement i interacci amb el mon fsic - Tractament de la informaci i competncia digital. - Competncia social i ciutadana. - Competncia cultural i artstica. - Competncia per a aprendre a aprendre. - Autonomia i iniciativa personal 6. I qu ha fet l'estat espanyol? Posar en marxa el projecte COM.BASQue s un instrument de cooperaci entre el Ministerio de Educacin i les Comunitats Autnomes. 7. I qu ha fet l'estat espanyol?El projectePreten: indagar models de desenvolupament curricular basats en les CCBB Utilitzant aquest marc metodolgic: Currculum real qu integre les UDI Metodologia Valoraci de les CCBB Collaboraci amb famlies i entorn. 8. Qu ha fet la nostra Conselleria? 1r Pas: uns pocs centres han participat en el projecte COMBAS 2n Pas: uns quants centres ms estem participant en el projecte de formaci en centres: Itinerari de formaci sobre CCBB qu s un projecte d'Innovaci educativa 3r Pas: generalitzaci a tots els centres que hauran de formar-seEstem utilitzant una metodologia de formaci en cascada 9. Qu fem nosaltres? Participem al projecte de la Comunitat Valenciana: Itinerari de formaci sobre competncies bsiques. Nivell II ara, ahui, qu farem? Un diagnostic inicial de la situaci de les CCBB al nostre centreI en la prxima sessi: Explorar la presncia de les CCBB en la nostra acci d'aula 10. Una tcnica per estimular les idees i la creativitat: Els sis barrets de E. De Bono. 11. El lloc on penjarem els materials