4a sessió ccbb

download 4a sessió ccbb

If you can't read please download the document

Transcript of 4a sessió ccbb

1. CURS DE FORMACI EN CENTRES: Itinerari bsic : en CCBB PROCS DELABORACI DUNA UDI ESTRUCTURA DE LES TASQUES Autores: Marisa Talamantes i Vallivana Dosd15 de gener de 2014 2. Reps legal Continguts / Lions / RevlidesLGE, 1970 LOGSE, 1990LOE, 2006 Wert, 2014Objectius / Programaci d'aula (concreci dels objectius a travs d'activitats)Projecte de Centre / Tipus de continguts (conceptes, procediments, actituts,.......) / U. DObjectius / CCBB / UDI ? 3. Qu s una UDI ??? s una programaci daula. T 5 nivells. En cada bloc estudiarem un nivell.1.2. 3.4.5.Integraci dactivitats, exercicis i tasques. (bloc 2) Relaci amb el currculum formal. Integraci metodolgica. Shan dutilitzar diferents metodologies depenent del que es vol ensenyar. Avaluaci dels productes de les tasques. T en compte diferents contextos com famlia, associacionsformals i informals. 4. La UDI es basa en el constructivisme per afegeix laplicaci en contextos reals.Aprenentatge per a la vida 5. Estructura de la UDI Identificaci de la Unitat Didctica Integrada: Ttol: Descripci: Curs/Nivell: Disseny curricular (bloc 3)Transposici Didctica (bloc 4)Valoraci dels aprenentatges (bloc 5)Objectius didctics CCBBTasca/tasques Activitats Exercicis Pensament_Metodologia Escenaris_Recursos Agrupaments TemporalitzaciRbrica Indicadors Instruments davaluaci 6. Ja sabem qu s una UDI i els nivells que t. Ara anem treballar el primer nivell.Pas 1. Definici de lestructura de la tasca i del disseny dactivitats i exercicis. 7. COMPETNCIES Sadquireixen a travs deTASQUES Se seqencien enACTIVITATS Que inclouenEXERCICIS 8. QU S UN EXERCICI? Lacci o conjunt daccions orientades a la comprovaci del domini adquirit en el maneig dun determinat coneixement Acci mecnica Treball previ per saber fer activitats superiors Mecanitzaci dun concepte Tots els companys coincideixen en el resultat.Relacionar Unir Omplir Classificar 9. QU S UNA ACTIVITAT? Lacci o conjunt daccions orientades a ladquisici dun coneixement nou o la utilitzaci dalgn coneixement en una forma diferent, usant processos cognitius ( objectius). Lactivitat planteja un conflicte. La resposta s oberta i pot ser diferent a la daltre company. Implica uns conceptes previs (procs cognitiu). No s mecnica ni repetitiva.Redactar Comparar Analitzar Reflexionar Crear 10. Qu s una tasca?? Lacci o conjunt daccions orientades a la resoluci duna situaci-problema mitjanant la combinaci de tots els sabers disponibles que permetran lelaboraci dun producte final i la participaci en una prctica social rellevant dins dun context definit. PRODUCTE SOCIAL RELLEVANTCONTEXT 11. Una bna elecci del producte final s la clau de lxit de la tasca perqu: Afavoreixuna adequada selecci delements curriculars sobre els qu incidir. Facilita lelaboraci duna seqncia adequada dactivitats i exercicis. Acota el territori de lavaluaci i contextualitza el desenvolupament daquesta. 12. Activitats a realitzar1. 2. 3.Classificar les accions daula en exercici, activitat o tasca. Posada en com. Planificar tasca senzilla. (proper dia) 13. EXEMPLES 14. Ejemplo de tarea sencilla 15. Las tareas integran actividades y ejercicios y persiguen un producto social relevante (conocimiento en accin) 16. La Tarea aplicada en el aula (OPCIONAL)