INFORME DE SEGUIMENTO 2011 - · PDF fileInforme seguimento 2011 Páx. 2 de 190...

Click here to load reader

 • date post

  21-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of INFORME DE SEGUIMENTO 2011 - · PDF fileInforme seguimento 2011 Páx. 2 de 190...

 • Px. 1 de 190

  INFORME DE

  SEGUIMENTO 2011

 • Informe seguimento 2011

  Px. 2 de 190

  NDICE

  1 Introducin .................................................................................................................................... 3

  2 Posta en marcha do proceso de seguimento do plan ................................................................... 5

  3 Programacin de actuacins 2011 por rea ............................................................................... 13

  4 Resultados 2011 .......................................................................................................................... 15

  4.1 rea 1 Proteccin dos dereitos. .......................................................................................... 17

  4.2 rea 2 Igualdade de xnero e transversalidade. ................................................................. 25

  4.3 rea 3 Accesibilidade. ......................................................................................................... 37

  4.4 rea 4 Promocin da autonoma persoal. .......................................................................... 51

  4.5 rea 5 Educacin. ................................................................................................................ 66

  4.6 rea 6 Formacin e emprego. ............................................................................................. 78

  4.7 rea 7 Recursos no mbito dos servizos sociais. ................................................................ 93

  4.8 rea 8 Sade e atencin sociosanitaria. ........................................................................... 109

  4.9 rea 9 Atencin temper. ................................................................................................. 115

  4.10 rea 10 Cultura, deporte e tempo de lecer. ................................................................. 121

  5 Resumo estatstico .................................................................................................................... 133

  5.1 Grao de execucin por rea. ............................................................................................. 133

  5.2 Persoas beneficiarias. Distribucin por sexo. ................................................................... 136

  ANEXOS ............................................................................................................................................. 138

  ANEXO 1. Listado de vogais asistentes 1 reunin da Comisin para o seguimento e avaliacin do Plan de accin integral para as persoas con discapacidade en galicia 2010-2013 .................. 139

  ANEXO 2. Relacin de persoas de contacto por departamento /organismo responsable para o seguimento 2011 do Plan ............................................................................................................. 140

  ANEXO 3. Datas de recepcin de formularios de seguimento 2011 por departamento/organismo responsable. .................................................................................................................................. 143

  ANEXO 4. Resumo da execucin de actuacins 2011, segundo o departamento/organismo responsable ................................................................................................................................... 147

  ANEXO 5. Decreto 122/2011, do 16 de xuo, polo que se crea a Comisin para o seguimento e avaliacin do Plan de accin integral para as persoas con discapacidade de Galicia 2010-2013. 184

 • Informe seguimento 2011

  Px. 3 de 190

  1 INTRODUCIN

  As estratexias de seguimento e de avaliacin de plans de accin xogan un papel fundamental no

  deseo e planificacin de polticas sociais, como instrumentos que reforzan o seu desenvolvemento

  e facilitan a toma de decisins. A sa previsin e definicin convrtese nunha tarefa primordial en

  todo proceso de elaboracin de plans de intervencin no mbito social. Neste sentido, o Plan de

  accin integral para as persoas con discapacidade de Galicia 2010-2013 prev un sistema de

  seguimento e de avaliacin que se describe resumidamente no captulo IV do documento pblico

  do citado Plan.

  Este plan constite o marco de actuacin do goberno galego para conseguir que as galegas e

  galegos con discapacidade gocen dunha cidadana plena e participen activamente na vida

  comunitaria. Un dos elementos que o definen o seu carcter transversal e integral. Participan no

  seu desenvolvemento, en maior ou menor medida, todas as conselleras da Xunta de Galicia e

  secretarias xerais da Presidencia, ademais de participaren no proceso de elaboracin xunto co

  movemento asociativo e os axentes sociais a travs de grupos de traballo especificamente

  constitudos para tal fin.

  Trtase do primeiro plan de accin integral do Goberno Galego en materia de discapacidade, co

  que se pretende garantir unha intervencin eficiente, eficaz e coordinada para conseguir unha

  mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade e das sas familias, que acente a sa

  inclusin e a sa plena participacin na sociedade, porque unha sociedade accesible e na que todo

  o mundo participe responde ao interese do conxunto da poboacin. Fundamentado nos dereitos

  humanos deseouse coa colaboracin dos principais axentes involucrados, desde os diferentes

  colectivos profesionais que traballan no mbito da discapacidade, as como as entidades sociais e

  representantes das corporacins locais ademais dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

  Esta peculiariedade do Plan de accin integral para as persoas con discapacidade de Galicia 2010-

  2013 fai anda mis necesaria unha especial dedicacin aos traballos de seguimento e de avaliacin.

  O elevado nmero de organismos implicados e as tamn numerosas actuacins do plan (un total de

  305, na sa versin de 2011) son elementos que xustifican sobradamente a necesidade dunha

  metodoloxa que permita unha recollida rigorosa e coordinada da informacin relativa execucin

  do Plan, cara a realizar un seguimento de xeito continuado e permanente durante todo o seu

  perodo de vixencia.

  A Consellera de Traballo e Benestar, a travs da Secretara Xeral de Poltica Social (antes Direccin

  Xeral de Dependencia e Autonoma Persoal), asume estas tarefas e responsabilzase das funcins de

  impulso, seguimento e avaliacin en colaboracin co resto de departamentos responsables en cada

  unha das reas de actuacin e co apoio dunha asistencia tcnica especializada en consultora da

  rea social e de planificacin e xnero.

 • Informe seguimento 2011

  Px. 4 de 190

  Como parte do procedemento de seguimento e de avaliacin no plan contmplase a elaboracin de

  informes de seguimento con carcter anual, unha vez finalizada a anualidade de referencia e a

  recollida da informacin facilitada polos organismos implicados en cada unha das actuacins que

  integran o plan no exercicio de referencia.

  O presente documento correspndese co informe de seguimento 2011 e recolle os datos relativos

  s actuacins executadas durante o exercicio 2011 no marco do Plan de accin integral para as

  persoas con discapacidade de Galicia 2010-2013, tomando como referencia os indicadores de

  realizacin definidos para cada actuacin.

  O informe presenta unha estrutura en captulos (un total de catro) segundo se relata a

  continuacin.

  - No primeiro apartado descrbense os traballos realizados como parte do proceso de

  seguimento propiamente dito nos termos en que se recolle no plan de discapacidade

  (creacin do grupo coordinador de seguimento e de avaliacin, deseo de instrumentos de

  recollida de informacin etc.). Gran parte destas tarefas xa se recolleron no informe de

  seguimento 2010 por canto se trataba do primeiro informe do Plan de accin integral para

  as persoas con discapacidade de Galicia, e para o que foi preciso poer en marcha toda

  unha engrenaxe que non se puido realizar en 2010, tendo que trasladarse ao primeiro

  trimestre de 2011.

  Por terse realizado precisamente durante 2011, sinlanse novamente neste informe (anda

  que s en parte), xunto coas accins que se levaron a cabo unha vez rematado o informe

  correspondente a 2010. Esta parte do proceso implica un intenso traballo que esixe un

  importante e continuado esforzo por parte do departamento impulsor do Plan.

  - De seguido, presntase un resumo estatstico das actuacins do plan por reas e a sa

  programacin para 2011 (captulo 3), que acta como captulo introdutorio do captulo piar

  deste informe, o de resultados 2011 das actuacins previstas.

  - No captulo 4 dse conta do alcance da actividade do Plan, as como dos resultados

  acadados a partir dos indicadores de realizacin e/ou de resultados definidos para cada

  actuacin no documento pblico do plan. A informacin relativa a este apartado

  distribese en subapartados, tantos como reas de intervencin integran o plan de accin,

  seguindo a mesma estrutura e orde deste, co obxectivo de facilitar a sa lectura e

  comprensin. O contido de cada rea adptase s actuacins que a integran e os distintos

  organismos responsables informan dos resultados a travs dos indicadores de realizacin

  deseados no plan e recollidos nos formularios especificamente elaborados para o proceso

  de seguimento.

  Ademais, este captulo 4, que constite a esencia dos resultados do labor de seguimento 2011,

  incle un ltimo subapartado no que se reflicte, a modo de resumo, o grao de actividad