Informe seguimento Emega

Click here to load reader

 • date post

  22-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Creado por I.G. Documentación

Transcript of Informe seguimento Emega

 • Probabelmente, ao longo destes dez anos, ningn responsbel do programa Emega tivo a oportunidade de traballar con tantos datos sobre a evolucin das empresas subvencionadas. Entre outras razns porque as visitas de seguimento foron realizadas dende as delegacins provinciais e os resultados recollanse en fichas non informatizadas que posteriormente eran remitidas sede do SGI.

  Estes datos, a mido remitidos a destempo, tampouco podan resultar realmente significativos porque cando se reciban, as persoas responsbeis do programa atopbanse constantemente abrumadas polas distintas fases das seguintes convocatorias o que implica, no mellor dos casos, a posibilidade dunha lectura rpida para, ou ben o seu arquivo ou a acumulacin na bandexa de pendentes de revisin/actuacin.

  As conversas mantidas con tres xeracins de emegas permiten poer razns e explicacins ao que o simple dato reflexa como un incumprimento e que non permite a anlise e a necesaria reflexin sobre posbeis actuacins ou a urxencia das mesmas. En xeral tmonos encontrado cunha grande capacidade de traballo escondido moitas veces entre a falta de estrutura financeira e o illamento das empresarias. A maior parte das empresas manteen a sa actividade e procuran cumprir con os compromisos adquiridos.

  certo que temos observado certa desinformacin e/ou descoecemento que, adoitan atribur s xestoras (estas son as que normalmente lles tramitaron a subvencin) e que, a teor do repetido da queixa, resulta bastante crbel. Isto ocorre por exemplo coa colocacin do cartel, que habitualmente no teen na primeira visita pero, vista dos datos, si est correctamente colocado cando se realiza un segundo seguimento. Incluso hai algunhas que unha vez transcorridos os cinco anos do compromiso manteno por prestixio.

  Os seguimentos correspondentes s convocatorias de 2001 a 2003 permiten un desglose de datos que sera o punto de partida perfecto para desear un estudio en profundidade da realidade e as necesidades das nosas emprendedoras-empresarias. Os datos son gulosos pero non constiten en si mesmos informacin, e moito menos coecemento. A sa organizacin nunha base de datos permite o establecemento de mltiples criterios de busca, os que xa se pensaron e outros que se poderan engadir,

 • e que foron xurdindo a medida que se traballaba con tboas e grficos para obter unha visin global sobre a evolucin e resultados deste programa de axudas.

  A pesar das moitas e novas preguntas que nos foron xurdindo, a impresin global a dun resultado satisfactorio. A maior parte das empresas continan activas e o 63,9% manteen ou superan, con moito, os seus compromisos de contratacin. Se ben o 36,1% restante puidera parecer un grao moi alto de incumprimento, necesario aclarar que non sempre se refire a que non se tean mulleres contratadas, senn que a maior parte das veces o que non correcto o tipo de contrato ou a duracin da xornada e isto adoita estar relacionado coa necesidade de supervivencia en pocas adversas que as empresarias tratan de afrontar a calquera prezo para evitar o peche. Quer decir, non incorrer neste tipo de incumprimento, moitas veces temporal, podera significar unha maior perda de postos de traballo polo cese da actividade.

  Grande parte das empresas pertencen a sectores de actividade cuxa evolucin est moi directamente relacionada coa conxuntura econmica e con sectores que estn atravesando graves problemas estruturais, como no caso do txtil. Case todas comentaron a negativa evolucin do ltimo semestre do 2005, pero tamn son moitas as que, ao mesmo tempo nos contaban as novas ideas nas que estaban a traballar para superar esta situacin.

  Poucos eran os casos nos que haba unha vocacin empresarial real previa. A maior parte considerbano mis como o seu traballo que como a sa empresa, isto , senten un grande orgullo polo que fan mais non se consideran realmente empresarias, algo radicalmente diferente ao que ocorre con os homes en situacins semellantes. Isto reflexbase claramente nos comentarios que facan pregunta sobre o asociacionismo, que introducimos a mediados da campaa. Moi poucas estn integradas en asociacins, no entanto, tras escoitar o porqu da nosa pregunta, estaban de acordo na consideracin de que tal vez sexa unha das poucas vas para que a muller acade algunha representatividade no mbito empresarial.

  Temos comprobado que, tras o pequeno recelo inicial pola nosa chamada, s empresarias encntalles falar do que fan, dos seus problemas, das sas ideas e das sas aspiracins. Existe moito talento e creatividade agochado nestas microempresas que son capaces de mostrar enfoques de negocio autenticamente innovadores en sectores habitualmente menosprezados como tradicionais e moi feminizados.

 • Por outra banda, se ben certo que a maior parte das iniciativas se encadran en sectores moi maduros, saturados ou con imperiosa necesidade de evolucin, no ningunha destas razns a causa do fracaso das que deixaron de funcionar ou seguen unha tendencia baixa. Tmonos encontrado con algunha moi consciente do seu erro por escoller unha mala ubicacin (zonas demasiado novas, cidades dormitorio, zonas en obras, etc.) e outras que claramente expuan a imposibilidade de conciliacin con maternidades recentes, embarazos complicados ou problemas de enfermidade e dependencia familiar.

  Con todo, as empresarias adoitan aprender a buscar o xeito de poder con todo. Os verdadeiros fracasos, e eses si que representan una porcentaxe moi baixa, correspndense con persoas dun perfil moi baixo polo que se refire auto-organizacin do traballo e ao concepto de servizo, polo que non foron capaces de adaptarse multiplicidade de tarefas que esixe a xestin empresarial. No entanto, nunha situacin de precariedade laboral que busca no autoemprego unha solucin, isto algo moi difcil de prever, tanto dende o punto de vista da solicitante como do organismo xestor das axudas.

  Preguntouse en todos os casos se tian algunha queixa ou subxestin con respecto ao programa Emega e obtvose unha resposta nica e unnime: a tardanza na tramitacin e recepcin da axuda. Certamente, isto una realidade que tan s se podera chegar a subsanar implantando un sistema informatizado que permitira axilizar un longo encadeamento de procesos e procedementos moi engorrosos que literalmente enterra entre papeis aos responsbeis da sa tramitacin.

  Sen coecer a fondo os lmites que veen impostos polo marco lexislativo destas axudas, complicado concretar subxestins relativas ao propio programa pero se cremos que se poderan desear instrumentos de apoio complementarios a esta subvencin de cara a reforzar a consolidacin e o xito das empresas. Estes instrumentos teen mis que ver coa dignificacin do traballo e a importancia das microempresas e con incentivar a profesionalizacin de axentes intermediarios, como son as asociacins empresariais e as xestoras (podera ser a travs do Colexio Oficial de Xestores Administrativos).

  Por ltimo, independentemente das actuacins necesarias en referencia a incumprimentos ou peches, sera bo dedicar unha atencin especial aos casos de xito xa que, probabelmente, son mulleres que foron capaces de ir mis al do

 • establecido e que, con toda seguridade, poderan ser unha importante fonte de coecemento para actuacins futuras.

  Conceptos clave do seguimento realizado

  I. BENEFICIARIAS

  Desinformacin e/ou descoecemento

  Sobre o perodo de duracin das obrigas e compromisos adquiridos.

  Unha grande parte pensa que son tres anos, segundo a informacin recibida das sas xestoras (maioritariamente as encargadas das tramitacins da subvencins).

  Case todas contan dende o inicio da actividade, porn dende a convocatoria de 2002 inciase o compromiso dende a data de concesin e, nas ltimas, dende a data de contratacin das traballadoras ou da alta das promotoras no rxime da S.S. (cando non existe compromiso de contratacin).

  A maior parte da sa desinformacin, ou informacin errnea, ten a sa orixe nas xestoras.

  Principais incumprimentos por descoecemento:

  Cartel: non o mandaron, a xestora non mo dixo N maior parte dos casos en que foron avisadas nunha visita de control, o cartel aparece perfectamente colocado e ben visbel.

  Contratacin: Hai bastantes con confusin/descoecemento sobre os compromisos adquiridos.

  Pensan que son s tres anos.

  Contan dende o inicio da actividade, non dende a data de contratacin.

  Cando un indefinido causa baixa voluntaria, saben que teen que manter o posto, pero non saben que o seguinte contrato se ten que asinar directamente como indefinido (acostuman facer primeiro un temporal a proba).

  Non comunican o cambio da traballadora ao SGI.

 • En xeral, si preguntan na xestora, mais, estas non fan a consulta ao SGI cando se trata de casos especiais (por exemplo cando non dan encontrado a ningun para o posto e intentan cubrilo cun familiar como autnomo).

  En xeral, obsrvase bastante medo a preguntar por non levantar a lebre cando o negocio non vai moi ben.

  Non son conscientes da posibilidade de revogacin que incluira intereses de demora.

  Obrigas tributarias:

  En xeral descoecen, e algunha tivo problemas con Facenda, a obriga de declarar o ingreso da subvencin nas sas contas anuais ou declaracin da renda (incluso cando a mesma xestora a que lles leva os asuntos contbeis e tributarios).

  Cambios na forma xurdica:

  Danse casos de transformacin en sociedade limitada, sobre todo cando hai evolucin positiva e crecemento, na que entra un home, normalmente un familiar (marido ou fillo).

  Non cumpren coa obriga de comunicacin de outras axudas recibidas.

  DIFICULTADES EXPRESAMENTE MANIFESTADAS

  Prstamos iniciais

  Falta de liquidez en momentos de estancamento econmico (a maior parte moi directamente relacionados coa conxuntura econmica).