EUSKARAREN AURREKONTU ETA BALIABIDE PUBLIKOEN ESTATISTIKA EUSKARAREN AURREKONTU ETA BALIABIDE...

download EUSKARAREN AURREKONTU ETA BALIABIDE PUBLIKOEN ESTATISTIKA EUSKARAREN AURREKONTU ETA BALIABIDE PUBLIKOEN

of 141

 • date post

  08-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of EUSKARAREN AURREKONTU ETA BALIABIDE PUBLIKOEN ESTATISTIKA EUSKARAREN AURREKONTU ETA BALIABIDE...

 •  

    - 1

  EUSKARAREN AURREKONTU ETA BALIABIDE PUBLIKOEN ESTATISTIKA

  EAE 2014

         

       

                                     

  EMAITZEN TXOSTENA               

  Donostia, 2015eko uztaila         

 •   EUSKARAREN AURREKONTU ETA BALIABIDE PUBLIKOEN ESTATISTIKA

   

   

  AURKIBIDEA       1. IKERLANAREN HELBURUAK ETA METODOLOGIA ...................................................... 4 

  1.1.   Ezaugarriak ...................................................................................................................... 5 

  1.2.   Fitxa teknikoa .................................................................................................................. 6   

  2. HERRI‐ADMINISTRAZIOEN EUSKARA AURREKONTUAK .......................................... 9 

  2.1.   EAEko euskara aurrekontu kontsolidatua, 2014 ........................................................... 10 

  2.2.  Euskara aurrekontu kontsolidatuaren bilakaera, 2006‐2014 ....................................... 12 

  2.3.  Herri‐administrazio ezberdinek euskarara bideratutako aurrekontu  likidatuak, 2014 ............................................................................................................... 15 

  2.4.  Aurrekontu likidatuen bilakaera, 2006‐2014 ................................................................. 16  2.4.1.   Datu orokorrak eta erakunde‐motari jarraiki .................................................................... 16  2.4.2.   Foru Aldundien euskara aurrekontu likidatuen bilakaera .................................................. 17  2.4.3.  Udal eta hiriburuen euskara aurrekontu likidatuen bilakaera .......................................... 18  2.4.4.  Euskara aurrekontu likidatuek herri‐administrazioen guztirako 

  aurrekontuen parean izandako bilakaera .......................................................................... 19 

  2.5.  Herri‐administrazioen euskara aurrekontuen ratioak, 2014 ......................................... 23  2.5.1.  Biztanle bakoitzeko euskara aurrekontua, 2014 ................................................................. 23  2.5.2. Euskarara bideratutako gastuaren pisu erlatiboa, 2014 ..................................................... 24 

  2.6.  Euskara aurrekontuen ratioen bilakaera, 2006‐2014 ................................................... 26  2.6.1.  Biztanle bakoitzeko euskara aurrekontuaren bilakaera ..................................................... 26  2.6.2.  Euskarara bideratutako gastu erlatiboaren bilakaera ....................................................... 27 

  2.7.  Euskararako diru‐laguntzen aurrekontuak, 2014 ......................................................... 29 

  2.8.  Euskararako diru‐laguntzen bilakaera, 2012‐2014 ......................................................... 32 

  2.9.  Herri‐administrazioen arteko euskara arloko transferentziak ..................................... 35 

  2.10.  Eusko Jaurlaritzaren euskara arloko barne transferentziak ....................................... 37 

  2.11. Udal eta hiriburuen finantziazio‐iturriak ...................................................................... 39 

  2.12. Euskara gastuen izaera ekonomikoa ............................................................................ 41 

  2.13. Euskara gastuen izaera ekonomikoaren bilakaera, 2006‐2014  .................................. 44   

  3. NORMALIZAZIO EREMUAK ETA AURREKONTUAK .................................................. 52 

  3.1.  Eremuen definizioa ........................................................................................................ 53 

  3.2.  Eremuaren araberako analisia ...................................................................................... 56 

  3.3.  Erakunde‐motaren araberako analisia ......................................................................... 63 

  3.4.  Lurraldearen araberako analisia ................................................................................... 79 

 •   EUSKARAREN AURREKONTU ETA BALIABIDE PUBLIKOEN ESTATISTIKA

   

   

  3.5.  Udalerrien tamainaren araberako analisia ................................................................... 83 

  3.6. Gune soziolinguistikoaren arabera ............................................................................... 86   

  4. EUSKARA SUSTATZEKO DIRU‐LAGUNTZAK ............................................................. 89 

  4.1.  Datu orokorrak .............................................................................................................. 89 

  4.2. Eusko Jaurlaritza ............................................................................................................ 93 

  4.3. Foru Aldundiak .............................................................................................................. 100 

  4.4. Hiriburuak ...................................................................................................................... 105 

  4.5. Udalak ............................................................................................................................ 110 

  4.6. Udalerrien biztanleriaren araberako azterketa  ........................................................... 117 

  4.7. Gune soziolinguistikoaren arabera ............................................................................... 120   

  5.  HIZKUNTZA NORMALIZAZIORAKO GIZA BALIABIDEAK ....................................... 123 

  5.1. Herri‐administrazioen euskara zerbitzuetako pertsonala ........................................... 124 

  5.2. Euskara ataletako lanpostuak ....................................................................................... 127 

  5.3. Euskara ataletako langileen kontratazio‐egoera ......................................................... 129 

  5.4. Euskara ataletako langileen lan‐kategoria edo kidegoa .............................................. 131   

  6. EMAITZA NAGUSIAK ................................................................................................. 132         

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •   EUSKARAREN AURREKONTU ETA BALIABIDE PUBLIKOEN ESTATISTIKA

   

   

  1   IKERLANAREN  EZAUGARRIAK  ETA METODOLOGIA 

   

           

         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •   EUSKARAREN AURREKONTU ETA BALIABIDE PUBLIKOEN ESTATISTIKA

   

   

  1.1.  EZAUGARRIAK    Euskal Autonomia Erkidegoko herri‐administrazioen euskara aurrekontuen azken estatistika 

  da hau; bi urtez behin egiten du azterlan hau   Eusko  Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako 

  Sailburuordetzak   eta 2015ean egindako  ikerketa honetarako datuak, EAEko administrazio 

  publikoko erakundeek 2014an  likidatutako aurrekontuetakoak dira.    

   

  Helburu nagusiak,  EAEko  administrazio publikoak  euskararen  sustapenerako  egiten duen 

  ahaleginaren magnitude  ekonomikoak  ezagutu  eta  azken  urteetako  bilakaera  aztertzea 

  dira.  

   

  Euskara aurrekontuez eginiko azterketa‐moduaren arabera, ikerlan honen emaitzek ondoko 

  atalen araberako egitura dute: 

   

  ‐ Herri‐administrazioen  euskara  aurrekontuak:  atal  honetan  jasotzen  da,  Euskadiko  administrazio  publikoko  erakunde  guztien  euskara  aurrekontu 

  bateratua edo kontsolidatua zenbatekoa den, eta 2006tik 2014ra zein bilakaera 

  izan  duen;  guztirako  euskara  aurrekontu  bateratua  edo  kontsolidatua,  herri‐

  administrazio guztien  euskara  aurrekontu  likidatuaren batura baino baxuagoa 

  da,  aurrekontu  kontsolidatua  kalkulatzeko,  herri‐administrazio  ezberdinen 

  aurrekontu  likidatuetan  errepikatuak  dauden  zenbatekoak  behin  bakarrik 

  kontabilizatzen direlako; udalen, foru aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren artean 

  guztira  kudeatutako  euskara  aurrekontu  likidatuari,  foru  aldundiek  eta  Eusko 

  Jaurlaritzak udaletara egindako transferentzien zenbatekoa kendu egiten zaio, 

  hiruen  arteko  euskara  aurrekontu  kontsolidatua  edo  bateratua  zenbat  den 

  jakiteko.  Aurrekontu  kontsolidatuak  adierazten  du  beraz,  EAEko  herri‐

  administrazio  guztien  artean  hizkuntza  normalizaziora  zenbat  diru  destinatu 

  den,  eta  herri‐administrazio  guztien  euskara  aurrekontu  likidatuaren  baturak 

  adierazten  du  berriz,  erakunde  publikoek  guztira  euskararako  zenbat  diru 

  kudeatu duten, haien arteko euskara transferentziak barne.   Txostenaren “2.1